Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelská praxe

Podnikatelská praxe

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Filová
Šetření:24. 11. 2011 - 01. 12. 2011
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou OPF a tento dotazník bude sloužit k vypracování semestrálního projektu. 

 

Za vyplnění moc děkuju

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém kraji pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha423,53 %23,53 %  
moravskoslezský211,76 %11,76 %  
Jihomoravský211,76 %11,76 %  
jihočesky15,88 %5,88 %  
Hlavní město Praha15,88 %5,88 %  
jihomoravský kraj15,88 %5,88 %  
Praha-západ15,88 %5,88 %  
Moravskoslezském15,88 %5,88 %  
Stredocesky15,88 %5,88 %  
středočeský15,88 %5,88 %  
ústecký15,88 %5,88 %  
jihomoravskem15,88 %5,88 %  

Graf

2. Co je předmětem Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné847,06 %47,06 %  
administrativa741,18 %41,18 %  
potravinářství a chemie211,76 %11,76 %  

Graf

3. Pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kanceláři, laboratoři apod.847,06 %47,06 %  
doma741,18 %41,18 %  
jiné423,53 %23,53 %  
v dopravním prostředku15,88 %5,88 %  

Graf

4. Jaký průběh ve Vaší práci do budoucnosti očekáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení1270,59 %70,59 %  
zhoršení529,41 %29,41 %  

Graf

5. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciální sektor (služby)1270,59 %70,59 %  
sekundární sektor (průmysl)635,29 %35,29 %  
primární sektor (zemědělství)15,88 %5,88 %  

Graf

6. Jak se dopravujete do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěšky635,29 %35,29 %  
autem635,29 %35,29 %  
autobusem529,41 %29,41 %  

Graf

7. Jak dlouho Vám trvá cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 minut952,94 %52,94 %  
31 až 60 minut529,41 %29,41 %  
61 a více minut317,65 %17,65 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s infrastrukturou ve Vašem kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano741,18 %41,18 %  
ne529,41 %29,41 %  
nemohu posoudit529,41 %29,41 %  

Graf

9. Kde se nachází místo Vašeho pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo místo bydliště741,18 %41,18 %  
v centru města635,29 %35,29 %  
na okraji města423,53 %23,53 %  

Graf

10. Jak dobře znáte Vaše konkurenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře1058,82 %58,82 %  
neznám529,41 %29,41 %  
velmi dobře317,65 %17,65 %  

Graf

11. Je práce na počítači součástí Vaší pracovní náplně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1588,24 %88,24 %  
ne211,76 %11,76 %  

Graf

12. Potřebujete ke své práci internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano847,06 %47,06 %  
spíše ne317,65 %17,65 %  
ne317,65 %17,65 %  
spíše ano317,65 %17,65 %  

Graf

13. Je zapotřebí při Vaší práci nějaký speciální software?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1058,82 %58,82 %  
ne635,29 %35,29 %  
ne, nepracuji s počítačem211,76 %11,76 %  

Graf

14. Zajímáte se o zabezpečení svého počítače?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spoléhám na odborníky741,18 %41,18 %  
ano, osobně635,29 %35,29 %  
ne317,65 %17,65 %  
ne, nepracuji s počítačem211,76 %11,76 %  

Graf

15. Umožňuje vám zaměstnavatel v případě potřeby školení na software, který požíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano847,06 %47,06 %  
ne635,29 %35,29 %  
nepoužívám počítač317,65 %17,65 %  

Graf

16. Je volba regionu, kde pracujete, něčím omezená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, bylo to svobodné rozhodnutí952,94 %52,94 %  
ano, má volba byla omezena847,06 %47,06 %  

Graf

17. Myslíte si, že region, ve kterém pracujete, Vám poskytuje vhodné prostředí pro trvalý a úspěšný rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1376,47 %76,47 %  
ne423,53 %23,53 %  

Graf

18. Cítíte osobně dopad hospodářské krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1058,82 %58,82 %  
ano741,18 %41,18 %  

Graf

19. S Vaším postavením u zaměstnavatele jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a952,94 %52,94 %  
nespokojen/a, ale zatím to neřeším423,53 %23,53 %  
nechci odpovídat211,76 %11,76 %  
nespokojen/a, hledám řešení211,76 %11,76 %  

Graf

20. Jste spokojen/a se službami ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano847,06 %47,06 %  
částečně529,41 %29,41 %  
ne317,65 %17,65 %  
nemohu posoudit211,76 %11,76 %  

Graf

21. Pro jakou firmu,či podnik pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
profily15,88 %5,88 %  
nechci odpovídat15,88 %5,88 %  
obchodní firma15,88 %5,88 %  
sama pro sebe15,88 %5,88 %  
soukromá firma15,88 %5,88 %  
státní správa15,88 %5,88 %  
pro klienty15,88 %5,88 %  
e-invent, s. r. o.15,88 %5,88 %  
neodpovím15,88 %5,88 %  
Měsíc v nás15,88 %5,88 %  
www.videostiburek.com15,88 %5,88 %  
Telefonica O215,88 %5,88 %  
skola15,88 %5,88 %  
Neřeknu :D15,88 %5,88 %  
Pepacompany15,88 %5,88 %  
Správa silnic Karviná15,88 %5,88 %  
adidas15,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Filová, K.Podnikatelská praxe (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podnikatelska-praxe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.