Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak hodnotíte podnikatelské prostředí Vietnamu?

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí Vietnamu?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Růžičková
Šetření:07. 02. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.20:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím, tento dotazník slouží jako průzkum k diplomové práci na téma Zvláštnosti podnikatelského prostředí Vietnamu.

Odpovědi respondentů

1. Zlepšily se znatelně podmínky pro zahraniční obchod po vstupu Vietnamské socialistické republiky do WTO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale stále je co zlepšovat571,43 %71,43 %  
Ano, výrazně114,29 %14,29 %  
Ne, podmínky k podnikání zůstali na stejné úrovni114,29 %14,29 %  

Graf

2. Jaké jsou výhody podnikatelského/investičního prostředí ve VSR, tedy jaké silné stránky byste vyzdvihl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Levná pracovní síla a příznivé demografické složení obyvatelstva685,71 %85,71 %  
Stabilní politická situace114,29 %14,29 %  

Graf

3. Co myslíte, že naopak patří mezi největší problémy podnikatelského/investičního prostředí VSR? Jaká jsou rizika podnikání a investování ve Vietnamu – slabé stránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odlišné kulturní prostředí342,86 %42,86 %  
Korupce228,57 %28,57 %  
Nejistý budoucí vývoj114,29 %14,29 %  
Byrokracie114,29 %14,29 %  

Graf

4. Jakou formu propagace, po vstupu na vietnamský trh, by firmy měly volit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výstava zboží, aby si jej Vietnamci mohli vyzkoušet342,86 %42,86 %  
Televizní spot228,57 %28,57 %  
Tištěné reklamy/letáky114,29 %14,29 %  
Billboard114,29 %14,29 %  

Graf

5. Co předchází prvnímu osobnímu setkání s vietnamskými obchodními partnery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Písemná korespondence s představením firmy, našich cílů a návrhu data jednání342,86 %42,86 %  
Písemná korespondence s návrhem termínu jednání228,57 %28,57 %  
Telefonický kontakt s domluvou schůzky228,57 %28,57 %  

Graf

6. Jaké místo pro jednání podle Vás Vietnamci upřednostňují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí půdu (ve VSR)457,14 %57,14 %  
Jednání u partnera (v ČR)228,57 %28,57 %  
Neutrální místo jednání114,29 %14,29 %  

Graf

7. Jaké zkušenosti máte s vlivem kulturních odlišností na obchodní jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro úspěšné obchodní jednání nám stačí slušnost, vstřícnost a trpělivost457,14 %57,14 %  
Jednání je jimi velmi ovlivněno, pokud jejich kulturní zvyklosti neovládáme a nepřizpůsobíme se jim, nevidí nás v dobrém světle, je potřeba nastudovat, která gesta můžeme použít a taktéž co vše vede ke ztrátě tváře342,86 %42,86 %  

Graf

8. Jakou jednací taktiku pro dosažení svého cíle by měli čeští podnikatelé nebo investoři volit a proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Taktika win-win 457,14 %57,14 %  
Zůstat sám sebou 228,57 %28,57 %  
Taktika win- lost 114,29 %14,29 %  

Graf

9. Jaký dárek je podle Vás nejvhodnější pro vietnamského obchodního partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věcný dar reprezentující společnost, kterou zastupujeme 457,14 %57,14 %  
Věcný dar reprezentující naši zemi (např. broušené sklo)342,86 %42,86 %  

Graf

10. Jaké zkušenosti máte s dodržováním termínů při realizaci obchodní dohody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží, zda je podepsané memorandum či smlouva o realizaci457,14 %57,14 %  
Na dodržování termínů zde nikdo nespěchá228,57 %28,57 %  
Vietnamci vždy dodržují termíny dohodnuté ve smlouvě114,29 %14,29 %  

Graf

11. Jaká doporučení byste dal českým podnikatelům, týkajících se společenských akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je velmi důležité seznámit se s vietnamskou etiketou dopředu457,14 %57,14 %  
S vietnamskou etiketou není třeba se seznamovat, jsou tolerantní k našim zvykům342,86 %42,86 %  

Graf

12. Ctí Vietnamci stále své tradice či tradiční hodnoty, nebo jsou ochotni se přizpůsobit těm našim, tedy i našemu stylu jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jsou ochotni se přizpůsobit457,14 %57,14 %  
Ne, jsou připraveni na jakékoliv změny v jednání228,57 %28,57 %  
Ano, ale přizpůsobovat se musíme my114,29 %14,29 %  

Graf

13. Jak se Vietnamci dívají na Čechy obecně, jejich povahu a jak hodnotí jejich chování vůči nim samotným?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Češi chcou často slevu - Vietnamci - nižší zisk z výrobku.

Myslím, že nás vidí jako chladné osoby, které se až po určitém čase stanou přátelskými.

Netrpěliví, hluční, pozitivum je možnost kompromisu

Netrpěliví, prudší, snaha vyšvihnout se na úkor ostatních = pomlouvační

Podle nich jsme banda idiotů a je toho třeba využít. A mají pravdu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Růžičková, M.Jak hodnotíte podnikatelské prostředí Vietnamu? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://podnikatelske-prostredi-vietnamu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.