Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelský záměr - založení podniku

Podnikatelský záměr - založení podniku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Riedelová
Šetření:11. 08. 2009 - 18. 08. 2009
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum provádím pro zjištění názorů podnikatelů na podnikatelský záměr. Výsledky průzkumu budou praktickým východiskem mé absolventské práce s názvem: Podnikatelský plán - založení podniku. Cílem vytvoření průzkumu je zjištění přístupu podnikatelů k plánovacímu procesu.

Odpovědi respondentů

1. Jak velká firma jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá1780,95 %80,95 %  
střední314,29 %14,29 %  
velká14,76 %4,76 %  

Graf

2. V jaké oblasti podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby1361,9 %61,9 %  
prodej733,33 %33,33 %  
výroba14,76 %4,76 %  

Graf

3. Jak dlouho již podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 5 let838,1 %38,1 %  
více jak 5 let838,1 %38,1 %  
méně jak rok523,81 %23,81 %  

Graf

4. Forma vašeho podnikání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatný podnikatel1361,9 %61,9 %  
obchodní společnost typu s. r. o., vos, ks …838,1 %38,1 %  

Graf

5. Myslíte si, že hraje podnikatelský záměr důležitou roli při zakládání podniků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

6. Když jste zakládal(a) svou firmu vytvořil jste podnikatelský plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1466,67 %66,67 %  
ne733,33 %33,33 %  

Graf

7. Pro jaké účely byl vytvořen váš plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro jiné účely (zjištění předpokládaných zisků, objem výroby, prodeje…)1571,43 %71,43 %  
pro posouzení životaschopnosti vašeho záměru1152,38 %52,38 %  
pro poskytnutí úvěru523,81 %23,81 %  

Graf

8. Jaké byly vaše cíle při zakládání firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit si uplatnění a stálou obživu1676,19 %76,19 %  
maximalizece zisku838,1 %38,1 %  
vytvořit si výsadní postavení na trhu523,81 %23,81 %  
udržení se na trhu314,29 %14,29 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotili váš dnešní vývoj, odchýlili jste se od tohoto cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu1047,62 %47,62 %  
ne628,57 %28,57 %  
ano 523,81 %23,81 %  

Graf

10. Jak byste zhodnotili vývoj vašeho podnikání dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neustále se vyvíjíme1047,62 %47,62 %  
držím se838,1 %38,1 %  
spíše úpadek, jde to čím dál tím hůře314,29 %14,29 %  

Graf

11. myslíte si, že je plánovací proces důležitý i v průběhu podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

12. Plánujete vy sami i dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, každý den mám naplánovaný1152,38 %52,38 %  
Spíše ne, jen příležitostně942,86 %42,86 %  
Ne, neplánuji. Nezdá se mi to podstatné.14,76 %4,76 %  

Graf

13. Proč si myslíte, že některé podnikatelské plány selhávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovení příliš vysokého cíle1780,95 %80,95 %  
podnikatel nemá zkušenosti v oblasti podnikání1257,14 %57,14 %  
nebyl zjišťován zájem zákazníku o daný produkt, službu523,81 %23,81 %  

Graf

14. Jakým způsobem financujete podnikatelské záměry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovní úvěry1257,14 %57,14 %  
Získání investora do vlastního kapitálu628,57 %28,57 %  
Podpůrné programy419,05 %19,05 %  
Leasing14,76 %4,76 %  

Graf

15. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1257,14 %57,14 %  
žena942,86 %42,86 %  

Graf

16. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let1047,62 %47,62 %  
30 – 40 let628,57 %28,57 %  
40 – 50 let314,29 %14,29 %  
50 – více let29,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Riedelová, L.Podnikatelský záměr - založení podniku (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podnikatelsky-zamer-zalozeni-podniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.