Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikatelský záměr - založení podniku

Podnikatelský záměr - založení podniku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Riedelová
Šetření:11. 08. 2009 - 18. 08. 2009
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum provádím pro zjištění názorů podnikatelů na podnikatelský záměr. Výsledky průzkumu budou praktickým východiskem mé absolventské práce s názvem: Podnikatelský plán - založení podniku. Cílem vytvoření průzkumu je zjištění přístupu podnikatelů k plánovacímu procesu.

Odpovědi respondentů

1. Jak velká firma jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá1780,95 %80,95 %  
střední314,29 %14,29 %  
velká14,76 %4,76 %  

Graf

2. V jaké oblasti podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby1361,9 %61,9 %  
prodej733,33 %33,33 %  
výroba14,76 %4,76 %  

Graf

3. Jak dlouho již podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 5 let838,1 %38,1 %  
více jak 5 let838,1 %38,1 %  
méně jak rok523,81 %23,81 %  

Graf

4. Forma vašeho podnikání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatný podnikatel1361,9 %61,9 %  
obchodní společnost typu s. r. o., vos, ks …838,1 %38,1 %  

Graf

5. Myslíte si, že hraje podnikatelský záměr důležitou roli při zakládání podniků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

6. Když jste zakládal(a) svou firmu vytvořil jste podnikatelský plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1466,67 %66,67 %  
ne733,33 %33,33 %  

Graf

7. Pro jaké účely byl vytvořen váš plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro jiné účely (zjištění předpokládaných zisků, objem výroby, prodeje…)1571,43 %71,43 %  
pro posouzení životaschopnosti vašeho záměru1152,38 %52,38 %  
pro poskytnutí úvěru523,81 %23,81 %  

Graf

8. Jaké byly vaše cíle při zakládání firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit si uplatnění a stálou obživu1676,19 %76,19 %  
maximalizece zisku838,1 %38,1 %  
vytvořit si výsadní postavení na trhu523,81 %23,81 %  
udržení se na trhu314,29 %14,29 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotili váš dnešní vývoj, odchýlili jste se od tohoto cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu1047,62 %47,62 %  
ne628,57 %28,57 %  
ano 523,81 %23,81 %  

Graf

10. Jak byste zhodnotili vývoj vašeho podnikání dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neustále se vyvíjíme1047,62 %47,62 %  
držím se838,1 %38,1 %  
spíše úpadek, jde to čím dál tím hůře314,29 %14,29 %  

Graf

11. myslíte si, že je plánovací proces důležitý i v průběhu podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

12. Plánujete vy sami i dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, každý den mám naplánovaný1152,38 %52,38 %  
Spíše ne, jen příležitostně942,86 %42,86 %  
Ne, neplánuji. Nezdá se mi to podstatné.14,76 %4,76 %  

Graf

13. Proč si myslíte, že některé podnikatelské plány selhávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovení příliš vysokého cíle1780,95 %80,95 %  
podnikatel nemá zkušenosti v oblasti podnikání1257,14 %57,14 %  
nebyl zjišťován zájem zákazníku o daný produkt, službu523,81 %23,81 %  

Graf

14. Jakým způsobem financujete podnikatelské záměry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovní úvěry1257,14 %57,14 %  
Získání investora do vlastního kapitálu628,57 %28,57 %  
Podpůrné programy419,05 %19,05 %  
Leasing14,76 %4,76 %  

Graf

15. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1257,14 %57,14 %  
žena942,86 %42,86 %  

Graf

16. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let1047,62 %47,62 %  
30 – 40 let628,57 %28,57 %  
40 – 50 let314,29 %14,29 %  
50 – více let29,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Riedelová, L.Podnikatelský záměr - založení podniku (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podnikatelsky-zamer-zalozeni-podniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.