Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podoba hudební výchovy

Podoba hudební výchovy

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Talánová
Šetření:14. 06. 2010 - 17. 06. 2010
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):18 / 18.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

náledující dotazník je určen učitelkám a učitelům hudební výchovy na základních a středních školách. Je vytvořen v rámci diplomové práce a má za cíl poskytnout celkový obraz současné hodiny hudební výchovy.

Celý průzkum je zcela anonymní.

 

Předem moc děkuji za Vaši ochotu a čas

 Daniela Talánová 

Odpovědi respondentů

1. Které z nabízených složek obsahuje zpravidla hodina hudební výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpěv2488,89 %92,31 %  
poslech hudby1866,67 %69,23 %  
rytmická cvičení1866,67 %69,23 %  
didaktické hry1244,44 %46,15 %  
hudební teorie933,33 %34,62 %  
intonační cvičení829,63 %30,77 %  
dějiny hudby (významní skladatelé a jejich dílo)829,63 %30,77 %  
hudební teorie (názvy not, stupnice, intervaly,..)725,93 %26,92 %  

Graf

2. Oficiální náplň předmětu (podle švp)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mi vyhovuje1970,37 %73,08 %  
bych doplnila/ doplnil (upřesněte)311,11 %11,54 %  
zatím jsem nečetla13,7 %3,85 %  
zjednodušena 2. pol. 20. století13,7 %3,85 %  
mastit koule13,7 %3,85 %  
nevím13,7 %3,85 %  
každá škola si vytváří svůj vlastní ŠVP13,7 %3,85 %  

Graf

3. Nová látka je prezentována

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v širších souvislostech2385,19 %88,46 %  
jen v souvislosti s hudbou a hudebním životem414,81 %15,38 %  

Graf

4. Projektové vyučování v HV

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řešíme ve spolupráci s učiteli dalších předmětů1037,04 %38,46 %  
zařazuji v omezené míře725,93 %26,92 %  
nezařazuji622,22 %23,08 %  
zařazuji často414,81 %15,38 %  

Graf

5. Učebnici doporučenou pro výuku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používám jen já1037,04 %38,46 %  
nepovužívám1037,04 %38,46 %  
používám já i žáci725,93 %26,92 %  

Graf

6. Jako materiál k výuce používám

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od všeho něco2281,48 %84,62 %  
klasickou i populární hudbu829,63 %30,77 %  
soudobou hudbu311,11 %11,54 %  
pouze klasickou hudbu13,7 %3,85 %  
pouze populární hudbu13,7 %3,85 %  

Graf

7. Novou látku obvykle prezentuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formou dialogu s žáky1970,37 %73,08 %  
formou projektu či hry, z čehož se nakonec společně dobereme výsledku518,52 %19,23 %  
formou přednášky311,11 %11,54 %  

Graf

8. Pro prezentaci nové látky používám

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudební nástroje2074,07 %76,92 %  
videozáznamy1762,96 %65,38 %  
zpěvníky1762,96 %65,38 %  
tabuli a křídu1659,26 %61,54 %  
zvukové nahrácky1244,44 %46,15 %  
zvukové nahrávky1244,44 %46,15 %  
počítačové prezentace1037,04 %38,46 %  
obykle používám tabuli, křídu a hudebním nástroj311,11 %11,54 %  

Graf

9. Před zpíváním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se nejdříve rozezpíváme2074,07 %76,92 %  
nerozezpíváváme725,93 %26,92 %  

Graf

10. Zpíváme písně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidové i umělé2488,89 %92,31 %  
umělé27,41 %7,69 %  
lidové13,7 %3,85 %  

Graf

11. Hudební teorii

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
probíráme alespoň základní (názvy not, stupnice, intervaly)2281,48 %84,62 %  
neprobíráme, nemáme na to čas518,52 %19,23 %  

Graf

12. Výchovné koncerty (nebo podobné akce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navštěvujeme alespoň jednou ve školním roce s každou třídou1140,74 %42,31 %  
navštěvujeme víckrát než jednou ve školním roce1037,04 %38,46 %  
nenavštěvujeme – žádné nejsou311,11 %11,54 %  
nenavštěvujeme – není zájem311,11 %11,54 %  

Graf

13. Hudebna (třída, kde probíhá výuka HV) je vybavena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přehrávačem na CD nebo MP32696,3 %100 %  
Klavírem2696,3 %100 %  
Orffovými hudebními nástroji2385,19 %88,46 %  
televizí 2177,78 %80,77 %  
Kytarou2177,78 %80,77 %  
počítačem1037,04 %38,46 %  
interaktivní tabulí27,41 %7,69 %  
V naší škole hudebna není, výuka probíhá ve třídách13,7 %3,85 %  

Graf

14. Počet hodin hudební výchovy týdně pro třídu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11762,96 %65,38 %  
21037,04 %38,46 %  

Graf

15. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2177,78 %80,77 %  
muž 622,22 %23,08 %  

Graf

16. Aprobace učitele v oboru hudební výchova

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2177,78 %80,77 %  
ne622,22 %23,08 %  

Graf

17. Délka učitelské praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do pěti let1244,44 %46,15 %  
6-10 let518,52 %19,23 %  
20 a více let518,52 %19,23 %  
11-20 let518,52 %19,23 %  

Graf

18. Učím na

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na střední škole1762,96 %65,38 %  
1. i 2. stupni ZŠ622,22 %23,08 %  
2. stupni ZŠ414,81 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Talánová, D.Podoba hudební výchovy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://podoba-hudebni-vychovy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.