Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podpis Lisabonské smlouvy a suverenita státu

Podpis Lisabonské smlouvy a suverenita státu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:11. 11. 2009 - 26. 11. 2009
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Podpis Lisabonské smlouvy a suverenita státu". Konkrétní pokyny pro vyplnění naleznete u znění otázek. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní. Děkuji všem, kteří se zapojí.

Odpovědi respondentů

1. Suverenita (svrchovanost) státu představuje nejvyšší politickou moc, se kterou stát nezávisle plánuje, vykonává a uplatňuje vlastní zákony, realizuje vlastní politické a ekonomické cíle, samostatně rozhoduje o vnitřních a zahraničních záležitostech a to vše ve vlastním a zájmu a zájmu vlastních občanů. Zaznamenal/a jste diskuzi na toto téma ve spojitosti s podpisem Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7184,52 %84,52 %  
Ne1315,48 %15,48 %  

Graf

2. Souhlasíte s prezidentem Klausem, že ČR přestane být suverénním státem i přes rozhodnutí Ústavního soudu, že Lisabonská smlouva není v rozporu s Ústavou České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplně souhlasím2839,44 %33,33 %  
Částečně souhlasím2535,21 %29,76 %  
Nesouhlasím1318,31 %15,48 %  
Nevím57,04 %5,95 %  

Graf

3. Hodnotíte situaci, kdy Ústavní soud po jeho rozhodnutí, mimo jiné uvedl, že je nyní povinností prezidenta republiky bez zbytečného odkladu smlouvu ratifikovat, jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevhodnou a neadekvátní2738,03 %32,14 %  
Nevhodnou ale adekvátní1622,54 %19,05 %  
Vhodnou ale neadekvátní1318,31 %15,48 %  
Vhodnou a adekvátní1014,08 %11,9 %  
Nevím57,04 %5,95 %  

Graf

4. Jste nebo nejste přesvědčen/a, že nález Ústavního soudu není neutrální právní analýzou, ale zaujatou politickou obhajobou Lisabonské smlouvy ze strany jejich stoupenců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem přesvědčen/a3042,25 %35,71 %  
Nejsem přesvědčen/a2230,99 %26,19 %  
Nevím1926,76 %22,62 %  

Graf

5. Jak vnímáte fakt, že Lisabonská smlouva svým obsahem vede k centralizaci rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako ohrožení suverenity členských států2433,8 %28,57 %  
Jako způsob prosazování politiky EU 1926,76 %22,62 %  
Jako oslabení pozice členských států1825,35 %21,43 %  
Jako východisko pro řešení mezinárodních situací a konfliktů811,27 %9,52 %  
Nevím22,82 %2,38 %  

Graf

6. Slyšel/a jste o tom, že v souladu s Lisabonskou smlouvou 19. listopadu bude vybrán první prezident Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4461,97 %52,38 %  
Ne2738,03 %32,14 %  

Graf

7. Víte kdo je Herman Van Rompuy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5374,65 %63,1 %  
Ano1825,35 %21,43 %  

Graf

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3853,52 %45,24 %  
Muž3346,48 %39,29 %  

Graf

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 25 let4157,75 %48,81 %  
26-35 let2028,17 %23,81 %  
46-55 let45,63 %4,76 %  
36-45 let45,63 %4,76 %  
Více než 55 let22,82 %2,38 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)3853,52 %45,24 %  
Vysokoškolské1216,9 %14,29 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář1216,9 %14,29 %  
Základní57,04 %5,95 %  
Vyučen/a bez maturity34,23 %3,57 %  
Vyšší odborné vzdělání11,41 %1,19 %  

Graf

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4056,34 %47,62 %  
Zaměstnanec2129,58 %25 %  
Podnikatel 34,23 %3,57 %  
Živnostník34,23 %3,57 %  
Nezaměstnaný22,82 %2,38 %  
V domácnosti (nebo na mateřské dovolené)11,41 %1,19 %  
Invalidní důchodce11,41 %1,19 %  

Graf

12. Vyberte velikost místa bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel2839,44 %33,33 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli1318,31 %15,48 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli811,27 %9,52 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli79,86 %8,33 %  
vesnice do 999 obyvatel79,86 %8,33 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli68,45 %7,14 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel22,82 %2,38 %  

Graf

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký1622,54 %19,05 %  
Hlavní město Praha1115,49 %13,1 %  
Moravskoslezský1014,08 %11,9 %  
Pardubický79,86 %8,33 %  
Jihomoravský68,45 %7,14 %  
Středočeský68,45 %7,14 %  
Ústecký34,23 %3,57 %  
Jihočeský34,23 %3,57 %  
Liberecký34,23 %3,57 %  
Královéhradecký22,82 %2,38 %  
Vysočina22,82 %2,38 %  
Plzeňský11,41 %1,19 %  
Karlovarský11,41 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Slyšel/a jste o tom, že v souladu s Lisabonskou smlouvou 19. listopadu bude vybrán první prezident Evropské unie?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

7. Víte kdo je Herman Van Rompuy?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město s 5000 –19 999 obyvateli na otázku 12. Vyberte velikost místa bydliště.

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

 • odpověď Méně než 25 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

 • odpověď velkoměsto nad 90 000 obyvatel:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Suverenita (svrchovanost) státu představuje nejvyšší politickou moc, se kterou stát nezávisle plánuje, vykonává a uplatňuje vlastní zákony, realizuje vlastní politické a ekonomické cíle, samostatně rozhoduje o vnitřních a zahraničních záležitostech a to vše ve vlastním a zájmu a zájmu vlastních občanů. Zaznamenal/a jste diskuzi na toto téma ve spojitosti s podpisem Lisabonské smlouvy?

2. Souhlasíte s prezidentem Klausem, že ČR přestane být suverénním státem i přes rozhodnutí Ústavního soudu, že Lisabonská smlouva není v rozporu s Ústavou České republiky?

3. Hodnotíte situaci, kdy Ústavní soud po jeho rozhodnutí, mimo jiné uvedl, že je nyní povinností prezidenta republiky bez zbytečného odkladu smlouvu ratifikovat, jako:

4. Jste nebo nejste přesvědčen/a, že nález Ústavního soudu není neutrální právní analýzou, ale zaujatou politickou obhajobou Lisabonské smlouvy ze strany jejich stoupenců?

5. Jak vnímáte fakt, že Lisabonská smlouva svým obsahem vede k centralizaci rozhodování?

6. Slyšel/a jste o tom, že v souladu s Lisabonskou smlouvou 19. listopadu bude vybrán první prezident Evropské unie?

7. Víte kdo je Herman Van Rompuy?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Suverenita (svrchovanost) státu představuje nejvyšší politickou moc, se kterou stát nezávisle plánuje, vykonává a uplatňuje vlastní zákony, realizuje vlastní politické a ekonomické cíle, samostatně rozhoduje o vnitřních a zahraničních záležitostech a to vše ve vlastním a zájmu a zájmu vlastních občanů. Zaznamenal/a jste diskuzi na toto téma ve spojitosti s podpisem Lisabonské smlouvy?

2. Souhlasíte s prezidentem Klausem, že ČR přestane být suverénním státem i přes rozhodnutí Ústavního soudu, že Lisabonská smlouva není v rozporu s Ústavou České republiky?

3. Hodnotíte situaci, kdy Ústavní soud po jeho rozhodnutí, mimo jiné uvedl, že je nyní povinností prezidenta republiky bez zbytečného odkladu smlouvu ratifikovat, jako:

4. Jste nebo nejste přesvědčen/a, že nález Ústavního soudu není neutrální právní analýzou, ale zaujatou politickou obhajobou Lisabonské smlouvy ze strany jejich stoupenců?

5. Jak vnímáte fakt, že Lisabonská smlouva svým obsahem vede k centralizaci rozhodování?

6. Slyšel/a jste o tom, že v souladu s Lisabonskou smlouvou 19. listopadu bude vybrán první prezident Evropské unie?

7. Víte kdo je Herman Van Rompuy?

8. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

9. Vyberte prosím příslušnou věkovou kategorii podle Vašeho věku:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

11. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

12. Vyberte velikost místa bydliště.

13. Uveďte kraj Vašeho bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Podpis Lisabonské smlouvy a suverenita státu (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://podpis-lisabonske-smlouvy-a-suverenita-statu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.