Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podpora malého podnikání (pro OSVČ a s.r.o.)

Podpora malého podnikání (pro OSVČ a s.r.o.)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hanousková
Šetření:26. 05. 2012 - 23. 06. 2012
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsem studentkou Univerzity J. E. Purkyně a tento průzkum mi pomůže zjistit, zda menší podnikatelé - živnostníci a s.r.o. znají možnosti podpory podnikání a zda některé i sami využili (ať už od obce, státu či EU). Na základě výsledků tohoto průzkumu se pak budu ve své bakalářské práci zabývat tím, jak zvýšit povědomí o podporách malého a středního podnikání a jak zlepšit postavení těchto podnikatelů na trhu v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4160,29 %60,29 %  
muž2739,71 %39,71 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let3145,59 %45,59 %  
30 - 39 let1420,59 %20,59 %  
40 - 49 let1217,65 %17,65 %  
50 - 59 let68,82 %8,82 %  
méně než 20 let34,41 %4,41 %  
60 a více let22,94 %2,94 %  

Graf

3. Jakou formu podnikání jste si zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ - podnikání na živnostenský list5073,53 %73,53 %  
společnost s ručením omezeným1319,12 %19,12 %  
nepodnikám22,94 %2,94 %  
OSVČ - jmenování krajským soudem11,47 %1,47 %  
OSVČ nespadající pod živnostenský zákon11,47 %1,47 %  
souběh zaměstnání11,47 %1,47 %  

Graf

4. V jaké oblasti podnikáte? (např. stavebnictví, průmysl, obchod, služby, pohostinství...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod1116,18 %16,18 %  
služby913,24 %13,24 %  
poradenství34,41 %4,41 %  
stavebnictví34,41 %4,41 %  
obchod a služby22,94 %2,94 %  
finanční poradenství 22,94 %2,94 %  
pohostinství22,94 %2,94 %  
IT22,94 %2,94 %  
nepodnikám22,94 %2,94 %  
pojišťovnictví11,47 %1,47 %  
ostatní odpovědi ekonomické služby
ýá
hjkh
obchodní služby
finance
ekonomické služby a poradenství
Oprava silničních motorových vozidel, maloobchod
znalecká činnost
výroba a prodej
Mezinárodní obchod
vzdělávání
Média
film
mimoškolní a vzdělávací činnost
cizí jazyky
webové služby
cestovní ruch
Veterninární služby
realitni cinnost
finančnictví
prodej ojetých vozidel
_
zbraně
ekonomika
HR
obchod - zábavné nafukovací atrakce
zprostredkovani obchodu a sluzeb
výuka AJ
pohostinství a gastronomie
stavebnictví - elektropráce
maloobchod
3145,59 %45,59 % 

Graf

5. Jak dlouho podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok2333,82 %33,82 %  
1 - 2 roky1217,65 %17,65 %  
10 - 15 let913,24 %13,24 %  
5 - 10 let710,29 %10,29 %  
3 - 5 let68,82 %8,82 %  
15 - 20 let57,35 %7,35 %  
2 - 3 roky45,88 %5,88 %  
více jak 20 let22,94 %2,94 %  

Graf

6. Jak velká je obec, ve které podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 tis. obyvatel2942,65 %42,65 %  
nad 150 tis. obyvatel2536,76 %36,76 %  
50 - 150 tis. obyvatel1420,59 %20,59 %  

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3247,06 %47,06 %  
vysokoškolské2638,24 %38,24 %  
středoškolské bez maturity68,82 %8,82 %  
základní22,94 %2,94 %  
vyšší odborné22,94 %2,94 %  

Graf

8. Podniká i někdo z Vaší rodiny či přátel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5885,29 %85,29 %  
ne1014,71 %14,71 %  

Graf

9. Jak jste s podnikáním spokojeni (po fyzické a psychické stránce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen3145,59 %45,59 %  
ani spokojen, ani nespokojen1725 %25 %  
spíše nespokojen913,24 %13,24 %  
velice spokojen811,76 %11,76 %  
velice nespokojen34,41 %4,41 %  

Graf

10. Jak jste s podnikáním spokojeni (po finanční stránce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen2435,29 %35,29 %  
ani spokojen, ani nespokojen1927,94 %27,94 %  
spíše nespokojen1522,06 %22,06 %  
velice spokojen710,29 %10,29 %  
velice nespokojen34,41 %4,41 %  

Graf

11. Kdybyste znovu stáli před rozhodnutím, zda začít podnikat, či si raději najít zaměstnání nebo něco jiného, byli byste ochotni začít podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2130,88 %30,88 %  
určitě ano2130,88 %30,88 %  
nevím1623,53 %23,53 %  
spíše ne68,82 %8,82 %  
určitě ne45,88 %5,88 %  

Graf

12. Znáte nějaké možnosti podpory podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4972,06 %72,06 %  
ano1927,94 %27,94 %  

Graf

13. Jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Daňové úlevy

dotace

Dotace od EU.

dotace ue nebo státu

Dotace ÚP, podpora z ČMZRB

Dotace, Den D

dotace, výhodné úvěry

fondy EU

granty

Granty EU

granty EU, výhodnější půjčky, podpora státu

granty, strukturální fondy EU (IOP), PPP projekty

hjk

např. zvíhodnit začínajíci mlade podnikatele na daních

podpora EU

podpora eu, úlevy od státu

podpora z eu

Společensky účelná pracovní místa, programy z OP Podnikání a inovace

školicí systém, který pomáhá rozvíjet osobnost a pomáhá se orientovat mezi lidmi a v oblasti obchodu a podnikání.. Pomáhá budovat správný postoj a dobrý leadership (Internetservices corporation)

14. Využili jste někdy některou ze zmíněných podpor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pomoc rodiny či známýchotázka č. 16, podpora a úlevy od státu (např. za vytvoření nových prac. míst, zaměstnávání postižených osob apod.)otázka č. 15, podpora z EU (např. OP Podnikání a inovace)otázka č. 15, jiná podporaotázka č. 15, nevyužili jsme žádnouotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužili jsme žádnou4261,76 %61,76 %  
pomoc rodiny či známých2130,88 %30,88 %  
podpora z EU (např. OP Podnikání a inovace)34,41 %4,41 %  
podpora a úlevy od státu (např. za vytvoření nových prac. míst, zaměstnávání postižených osob apod.)22,94 %2,94 %  

Graf

15. Jaká konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dotace na půl roku na zaměstnání absolventa učebního oboru evidovaného na úřadu práce

Finance na zprostředkování OSVČ.

hjkhjk

vitvařeni pracovniho mista od eu

z programu z eu na začatek

16. Uvažujete o využití některé z podpor podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5783,82 %83,82 %  
ano1116,18 %16,18 %  

Graf

17. Jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asdcfvgbhn

EU

eu fondy

fond eu na vibudovani vlastniho mista

Nevím

podpora EU

podpora od státu

podpora z eu

podpora z EU

SÚPM

ýřčžý

18. Myslíte, že stát dostatečně podporuje malé a střední podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3044,12 %44,12 %  
určitě ne2232,35 %32,35 %  
spíše ano811,76 %11,76 %  
nevím710,29 %10,29 %  
určitě ano11,47 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jakou formu podnikání jste si zvolili?

4. V jaké oblasti podnikáte? (např. stavebnictví, průmysl, obchod, služby, pohostinství...)

5. Jak dlouho podnikáte?

6. Jak velká je obec, ve které podnikáte?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

8. Podniká i někdo z Vaší rodiny či přátel?

9. Jak jste s podnikáním spokojeni (po fyzické a psychické stránce)?

10. Jak jste s podnikáním spokojeni (po finanční stránce)?

11. Kdybyste znovu stáli před rozhodnutím, zda začít podnikat, či si raději najít zaměstnání nebo něco jiného, byli byste ochotni začít podnikat?

12. Znáte nějaké možnosti podpory podnikání?

14. Využili jste někdy některou ze zmíněných podpor?

16. Uvažujete o využití některé z podpor podnikání?

18. Myslíte, že stát dostatečně podporuje malé a střední podnikání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jakou formu podnikání jste si zvolili?

4. V jaké oblasti podnikáte? (např. stavebnictví, průmysl, obchod, služby, pohostinství...)

5. Jak dlouho podnikáte?

6. Jak velká je obec, ve které podnikáte?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

8. Podniká i někdo z Vaší rodiny či přátel?

9. Jak jste s podnikáním spokojeni (po fyzické a psychické stránce)?

10. Jak jste s podnikáním spokojeni (po finanční stránce)?

11. Kdybyste znovu stáli před rozhodnutím, zda začít podnikat, či si raději najít zaměstnání nebo něco jiného, byli byste ochotni začít podnikat?

12. Znáte nějaké možnosti podpory podnikání?

14. Využili jste někdy některou ze zmíněných podpor?

16. Uvažujete o využití některé z podpor podnikání?

18. Myslíte, že stát dostatečně podporuje malé a střední podnikání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hanousková, L.Podpora malého podnikání (pro OSVČ a s.r.o.) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://podpora-maleho-podnikani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.