Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podpora mladých umělců

Podpora mladých umělců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vančáková
Šetření:22. 03. 2011 - 10. 04. 2011
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentky Vysoké školy ekonomické a rády bychom Vás požádaly o vyplnění krátkého dotazníku, který bude použit k seminární práci v rámci projektu  Artbanka. Projekt nemá v ČR obdoby. Hlavními cíly je podpora mladých umělců a rošíření umění mezi širokou veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste o projektu Artbanka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8089,89 %89,89 %  
ano910,11 %10,11 %  

Graf

2. Kdybyste byli ve vedení firmy, porpořili byste mladé umělce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6876,4 %76,4 %  
ne2123,6 %23,6 %  

Graf

3. Podpořil bych mladého umělce pronajmutím jeho díla, které by bylo odpočitatelné z daní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6471,91 %71,91 %  
Ne2528,09 %28,09 %  

Graf

4. Kam byste umístili toto dílo( firma - vylepšení prostředí, podpora státní správy - nemocnice atd...)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firma615 %6,74 %  
nemocnice410 %4,49 %  
veřejné prostory12,5 %1,12 %  
tam, kde kolem něj projde co nejvíce lidí (vchod)12,5 %1,12 %  
do prostředí firmy12,5 %1,12 %  
podle typu díla12,5 %1,12 %  
Na záchod. Při sraní hmota uvolňuje místo duchu.12,5 %1,12 %  
do prostor firmy12,5 %1,12 %  
České aerolinie12,5 %1,12 %  
interiér12,5 %1,12 %  
ostatní odpovědi ve firme
atrium budovy
firma - vylepšení prostředí
Součást interiérové výzdoby firmy.
Do vestibulu velke spolecnosti
záleží na povaze díla a resortu, kde bych byla ve
Náměstí - venkovní expozice, divadlo, kino
veřejné místo
podpora prodeje
do reprezentativní části firmy
škola, veřejná jídelna, hotel
Záleží na tom, o jaké dílo by se jednalo. Do firmy
Na čas do firmy pro vylepšení prostředí
firma - chodby, kanceláře
firma - kancelář manažera
sídlo firmy
na nějaké veřejné místo
veřejná doprava
viditelné místo
banky, restaurace, všřejné prostory
do vstupních prostor, pěkně na oči
podpora státní správy
2255 %24,72 % 

Graf

5. Jaký je Váš postoj k umění ve veřejném prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní6977,53 %77,53 %  
neutrální( je mi to jedno)1921,35 %21,35 %  
negativní11,12 %1,12 %  

Graf

6. Všimli byste si, která firma projekt podpořila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud by mě dané dílo zaujalo6775,28 %75,28 %  
nevšiml/a bych si1415,73 %15,73 %  
ano, zájímá mě to, vždy se dívám na informace o díle88,99 %8,99 %  

Graf

7. Jaké umění je Vám bližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současné umění4752,81 %52,81 %  
umění starých mistrů4247,19 %47,19 %  

Graf

8. Jaký druh uměleckých předmětů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fotografie4247,19 %47,19 %  
malba3337,08 %37,08 %  
grafika88,99 %8,99 %  
socha či umělecký předmět66,74 %6,74 %  

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [student/kaotázka č. 10, pracujícíotázka č. 11, jinéotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka6269,66 %69,66 %  
pracující2528,09 %28,09 %  
jiné22,25 %2,25 %  

Graf

10. Student

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomickho zaměření2946,77 %32,58 %  
jiné2235,48 %24,72 %  
technického zaměření711,29 %7,87 %  
uměleckého zaměření( kreativní)46,45 %4,49 %  

Graf

11. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 357786,52 %86,52 %  
do 1977,87 %7,87 %  
35 - 6555,62 %5,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Podpořil bych mladého umělce pronajmutím jeho díla, které by bylo odpočitatelné z daní?

  • odpověď Ne:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Kam byste umístili toto dílo( firma - vylepšení prostředí, podpora státní správy - nemocnice atd...)?

4. Kam byste umístili toto dílo( firma - vylepšení prostředí, podpora státní správy - nemocnice atd...)?

  • odpověď ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Podpořil bych mladého umělce pronajmutím jeho díla, které by bylo odpočitatelné z daní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste o projektu Artbanka?

2. Kdybyste byli ve vedení firmy, porpořili byste mladé umělce?

3. Podpořil bych mladého umělce pronajmutím jeho díla, které by bylo odpočitatelné z daní?

4. Kam byste umístili toto dílo( firma - vylepšení prostředí, podpora státní správy - nemocnice atd...)?

5. Jaký je Váš postoj k umění ve veřejném prostoru?

6. Všimli byste si, která firma projekt podpořila?

7. Jaké umění je Vám bližší?

8. Jaký druh uměleckých předmětů preferujete?

9. Jsem

10. Student

11. Věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste o projektu Artbanka?

2. Kdybyste byli ve vedení firmy, porpořili byste mladé umělce?

3. Podpořil bych mladého umělce pronajmutím jeho díla, které by bylo odpočitatelné z daní?

4. Kam byste umístili toto dílo( firma - vylepšení prostředí, podpora státní správy - nemocnice atd...)?

5. Jaký je Váš postoj k umění ve veřejném prostoru?

6. Všimli byste si, která firma projekt podpořila?

7. Jaké umění je Vám bližší?

8. Jaký druh uměleckých předmětů preferujete?

9. Jsem

10. Student

11. Věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vančáková, K.Podpora mladých umělců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podpora-mladych-umelcu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.