Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podpora podnikání ve Zlínském kraji

Podpora podnikání ve Zlínském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Pořická
Šetření:03. 03. 2011 - 17. 03. 2011
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Píši diplomovou práci na téma Rozvoj podnikatelského prostředí Zlínského kraje. Chtěla bych Vás proto požádat o vyplnění anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity v praktické části práce. Dotazník je určen pro všechny podnikatele a firmy, kteří působí ve Zlínském kraji, a jeho cílem je zjistit informace o podpoře podnikání v tomto kraji. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jakou právní formu má Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická osoba2160 %60 %  
společnost s ručením omezeným1234,29 %34,29 %  
akciová společnost12,86 %2,86 %  
veřejná obchodní společnost12,86 %2,86 %  

Graf

2. Kolik zaměstnanců má Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-9 zaměstnanců2674,29 %74,29 %  
10-49 zaměstnanců617,14 %17,14 %  
50-249 zaměstnanců25,71 %5,71 %  
více než 249 zaměstnanců12,86 %2,86 %  

Graf

3. Hlavní náplní Vaší podnikatelské činnosti je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní služby1131,43 %31,43 %  
obchod1028,57 %28,57 %  
zpracovatelství925,71 %25,71 %  
vzdělávání411,43 %11,43 %  
stavebnictví411,43 %11,43 %  
ubytovací a stravovací služby12,86 %2,86 %  

Graf

4. Jak hodnotíte spolupráci úřadů a institucí s Vaší firmou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný925,71 %25,71 %  
chvalitebný822,86 %22,86 %  
dobrý822,86 %22,86 %  
dostatečný720 %20 %  
nedostatečný38,57 %8,57 %  

Graf

5. Pokud jste odpověděli jinak než "výborný", uveďte konkrétní instituce, jejich nedostatky či jiné důvody nespokojenosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čas, administrativní náročnost

Finanční úřad - DPH I státní instituce - výběrové řízení, předem domluvené Neochota poradit

Nalá informovanost, zkušenosti

nemám připomínky ke konkrétní instituci, jen jejich práce není synchhronizována. V době příprav daňových přiznání máme nejvíce kontrol ze strany zdravotních pojišťoven a OSSZ.

Neprofesionální přístup úředníků. Nekvalifikovaní úředníci (neschopnost zodpovědět dotazy, apod.). Týká se cca 50% úřadů.

Prakticky žádná spolupráce neexistuje. Úřady mají své předpisy a tabulky, kterých se drží. Pokud něco potřebuji, musím si to zajistit a vyběhat sám.Úřad to jen podepíše, až se mu to zdá dobré!, maximalně občas poradí co s tím udělat, ale vztřícnost jsem tam nezažil. Finanční úřad ten ani neporadí, jen razítkuje a penalizuje.

Proaktivita těchto institucí.

stavební úřad,

úřady - arogance, neochota - jak kdo instituce - nedostattečná informovanost

úřady a instituce nás osloví, jen když potřebují nějaký výkaz

Úřady práce již neplní své základní povinnosti v oblasti poradenství, najímají si na to externí společnosti a výběrová řízení jsou evidentně vybraná dopředu. Obdobná je situace i i mnoho dalších úřadů

zbytečně mnoho byrokracie, stát se motá do věcí, do kterých mu nic není

zbytečné papírování, byrokracie, dlouhá doba vyřizování

6. Jakou instituci na podporu podnikání znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CzechInvest2057,14 %57,14 %  
Hospodářská komora1954,29 %54,29 %  
Českomoravská záruční a rozvojová banka1234,29 %34,29 %  
CzechTrade1131,43 %31,43 %  
Podnikatelské inkubátory1028,57 %28,57 %  
Vědecko-technologické parky720 %20 %  
Regionální poradenská a informační centra (RPIC)617,14 %17,14 %  
Podnikatelská inovační centra (BIC)514,29 %14,29 %  
žádné38,57 %8,57 %  

Graf

7. Využila, využívá či hodlá Vaše firma využívat služeb některé z těchto institucí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1851,43 %51,43 %  
ano1028,57 %28,57 %  
nevím720 %20 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděli "ano", uveďte kterou/které.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CzechInvest654,55 %17,14 %  
CzechTrade436,36 %11,43 %  
Hospodářská komora436,36 %11,43 %  
Českomoravská záruční a rozvojová banka218,18 %5,71 %  
Podnikatelské inkubátory218,18 %5,71 %  
Regionální poradenská a informační centra (RPIC)218,18 %5,71 %  
Podnikatelská inovační centra (BIC)19,09 %2,86 %  
Vědecko-technologické parky19,09 %2,86 %  

Graf

9. O jakou formu podpory by Vaše firma měla největší zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dotace1851,43 %51,43 %  
vzdělávání925,71 %25,71 %  
poradenství617,14 %17,14 %  
úvěry25,71 %5,71 %  

Graf

10. Znáte konkrétní programy podpory podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2468,57 %68,57 %  
ano1131,43 %31,43 %  

Graf

11. Pokud jste odpověděli "ano", uveďte které.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ČMZRB - úv.produkty, dotace

Dotace na zřízení pracovného místa (Cofed)

Inovace, poradenství a vzdělávání

např. OPPI

Nemovitosti Prosperita Podnikání a inovace Výzkum a vývoj Lidské zdroje Rozvoj ITC

OPPI - start, inovace

projekt "Vzdělávejte se!"

Zelená úsporám

12. Co by podle Vás mohlo přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí ve Zlínském kraji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Úspěšný podnikatel, vyžaduje kvalitní přístup nejen od sebe, ale také od institucí se kterými jedná, proto jednoznačně vyžaduji kvalifikované pracovníky na všech pozicích. Zjednodušení a lepší informovanost právě v možnostěch podpory podnikání, resp. podpora pro nově začínající.

1.Snížení daňové zátěže všeobecně. (:-) 2.Při programech podporujících podnikání jsou nastaveny podmínky jenom pro podvojné účetnictví. I přes obrat v desítkách miliónů a zaměstnávání desítek lidí fyzická osoba s jednoduchým účetnictvím nemá nárok. Což je špatně.

aktuální "mapy" požadavků služeb v jednotlivých regionech, využívání místních firem pro služby. Proč některé služby byly přiděleny firmám až z Prahy z velkou dopravní náročností?

angažovanost institucí, zkvalitnění infrastruktury

doprava - tzn.dostupnost - když jezdíte do Ostravy víte, že mají všude čtyřproudové silnice a dostupnost do Ostravy je výborná (dálnice) ... Zlín je na tom mizerně

dostatek prace

informace

Infrastruktura Jednodušší přístup k dotacím

Jednostné postupy úřadů v rámci nejen kraje, ale i republiky. Osobní zodpovědnost každého úřadníka za svou práci (i trestně-právní). Jasná výběrová řízení, bez omezujících faktorů při výběru. Jednotná podpora při vzniku nových pracovních míst - stejné podmínky pro všechny subjekty, ať naše či zahraniční.

Kdyby ti nahoře tolik nekradli, tím by neměli peníze na podplácení státních zakázek a to by zapříčinilo, že by se k zakázkám dostali i menší firmy. Ty malé firmy je stejně dělaj, protože jim je přihrají ty co vyhrájí obálkovou metodu. Jenže je dělájí s malou marží dostávají pozdě zaplaceno a pak to tak u nás vypadá střední vrstva zaniká, a množí se konta těch nahoře a počet přeživších dole.... hezký den :)

Lepší dopravní dostupnost

Lepší dopravní spojení Zlína.

lepší infrastruktura

lepší spolupráce mezi jednotlivými úředníky

Menší liknavost úřadá - jinak naše společnost je občanské sdružení

nevím

nevím

podpora malých a střední firem, zakázat různé výhody pro mezinárodní firmy v podobě daňových prázdnin, vytváření průmyslových parků, zlepšení silnic a dopravy, lepší vzdělanost zaměstnanců, spolupráce středních a vysokých škol s firmami

Podpora malých a středních firem! Snížení byrokracie u malých firem.

poradenství

poradenství a služvy v oblasti ekologie a týkajících se předpisů. tyto instituce nepodporují rozvoj podnikání.

promiň, Ivi, ale nemám páru...

Snížení sazby daní.

snížit daňové zatížení

těžko říct, zejména je za potřebí poskytovat podporu malým a středním podnikatelúm, poněvač to mohou být právě voni, kdo budou táhnout eknomiku po odchodu větších firem

To je těžko říct

To není pouze o Zlínském kraji, největší problém je vzdělanost lidí, což dokazují ty zástupy lidí v nákupních centrech, obchodních řetězcích..., lidé si stěžují, že nemají dostatek financí, ale potom jdou jako cvičené ovce plnit nákupní koše ... a potom nemají finance na nic jiného... a hlavně nedělají v podstatě nic jiného...kam to povede, máme se na co časem opravdu těšit...

V maximální míře zajišťovat ochranu hospodářské soutěže a minimalizovat možnosti nekalých konkurenčních praktik.

větší podpora ze strany vedení kraje

všechno, hlavně lepší infrastruktúra, dálnice.

XX

zjednodušení podmínek podnikání

Zkvalitnění dopravy, rozšíření průmyslu

Zodpovědnost státních úředníků, daňové úlevy...

Zvýšení zaměstnaosti.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pořická, I.Podpora podnikání ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://podpora-podnikani-ve-zlinske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.