Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Tůmová
Šetření:13. 03. 2012 - 25. 03. 2012
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, tento dotazník je základem pro moji bakalářskou práci na téma Podpora v nezaměstnanosti jako finanční motivace.

Děkuji Vám moc za vyplnění dotazníku.

Přeji příjemný zbytek dne Radka Tůmová

Odpovědi respondentů

1. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodinném domě2344,23 %44,23 %  
ve vlastním bytě1528,85 %28,85 %  
v pronájmu1426,92 %26,92 %  

Graf

2. Kolik žije ve vaší domácnosti lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-42548,08 %48,08 %  
1-22038,46 %38,46 %  
5-6713,46 %13,46 %  

Graf

3. Jaké jsou vaše měsíční náklady na provoz domácnosti (elektřina, topení, jídlo,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více1936,54 %36,54 %  
do 7000 Kč1019,23 %19,23 %  
do 4000 Kč815,38 %15,38 %  
do 8000 Kč713,46 %13,46 %  
do 6000 Kč47,69 %7,69 %  
do 5000 Kč23,85 %3,85 %  
do 9000 Kč23,85 %3,85 %  

Graf

4. Jaké výše dosahují vaše ostatní měsíční náklady (oblečení, kosmetika, kultura,..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000 Kč1936,54 %36,54 %  
do 2000 Kč1325 %25 %  
do 4000 Kč815,38 %15,38 %  
do 3000 Kč713,46 %13,46 %  
více59,62 %9,62 %  

Graf

5. Kolik máte dětí, které nemají vlastní příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03261,54 %61,54 %  
1917,31 %17,31 %  
2713,46 %13,46 %  
335,77 %5,77 %  
více11,92 %1,92 %  

Graf

6. Jste nezaměstnaný / nezaměstnaná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3873,08 %73,08 %  
ano1426,92 %26,92 %  

Graf

7. Pobíráte podporu v nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4892,31 %92,31 %  
ano47,69 %7,69 %  

Graf

8. Při hledání nového zaměstnání se spoléháte pouze na úřad práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3669,23 %69,23 %  
spíše nesouhlasím1223,08 %23,08 %  
spíše souhlasím35,77 %5,77 %  
nevím11,92 %1,92 %  

Graf

9. Nové zaměstnání si najdete v době kdy vám je poskytována podpora v nezaměstnanosti max. 11 měsíců

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1834,62 %34,62 %  
souhlasím1426,92 %26,92 %  
spíše souhlasím917,31 %17,31 %  
nesouhlasím611,54 %11,54 %  
spíše nesouhlasím59,62 %9,62 %  

Graf

10. Zdá se vám podpora v nezaměstnanosti dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3465,38 %65,38 %  
ano1834,62 %34,62 %  

Graf

11. Jak byste ohodnotili činnost úřadu práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný2344,23 %44,23 %  
dostatečný1325 %25 %  
dobrý1121,15 %21,15 %  
chvalitebný59,62 %9,62 %  

Graf

12. Byla /Je pro vás nízká míra podpora v nezaměstnanosti velkou motivací pro hledání nového zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3975 %75 %  
ne1325 %25 %  

Graf

13. Setkáváte se na úřadu práce často s frontou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2853,85 %53,85 %  
ne2446,15 %46,15 %  

Graf

14. Jaká výše podpory by se Vám zdála adekvátní, ze které by se dalo "dobře vyžít"?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80001223,08 %23,08 %  
100001121,15 %21,15 %  
15000611,54 %11,54 %  
700059,62 %9,62 %  
1200035,77 %5,77 %  
600023,85 %3,85 %  
900023,85 %3,85 %  
500023,85 %3,85 %  
200023,85 %3,85 %  
1111111,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 1
14000
11000
16000
1000
20000
611,54 %11,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9314.81
Minimum:2000
Maximum:15000
Variační rozpětí:13000
Rozptyl:9844663.6
Směrodatná odchylka:3137.62
Medián:9000
Modus:8000

Graf

15. Zdá se Vám čas, který Vám věnuje pracovník na úřadu práce jako dostatečný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2751,92 %51,92 %  
ne2548,08 %48,08 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-252038,46 %38,46 %  
31-35917,31 %17,31 %  
36-40815,38 %15,38 %  
26-3059,62 %9,62 %  
51-5535,77 %5,77 %  
46-5035,77 %5,77 %  
41-4523,85 %3,85 %  
15-2023,85 %3,85 %  

Graf

17. Jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3873,08 %73,08 %  
muž1426,92 %26,92 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou2751,92 %51,92 %  
vysoká škola titul Bc.1223,08 %23,08 %  
vysoká škola titul Ing., Mgr.713,46 %13,46 %  
odborné učiliště47,69 %7,69 %  
doktorské studium11,92 %1,92 %  
základní11,92 %1,92 %  

Graf

19. Bydlíte v okresu Třebíč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4892,31 %92,31 %  
ano47,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kolik máte dětí, které nemají vlastní příjem?

  • odpověď 0:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v pronájmu na otázku 1. Kde bydlíte?

15. Zdá se Vám čas, který Vám věnuje pracovník na úřadu práce jako dostatečný?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 11. Jak byste ohodnotili činnost úřadu práce

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde bydlíte?

2. Kolik žije ve vaší domácnosti lidí?

3. Jaké jsou vaše měsíční náklady na provoz domácnosti (elektřina, topení, jídlo,...)

4. Jaké výše dosahují vaše ostatní měsíční náklady (oblečení, kosmetika, kultura,..)

5. Kolik máte dětí, které nemají vlastní příjem?

6. Jste nezaměstnaný / nezaměstnaná ?

7. Pobíráte podporu v nezaměstnanosti?

8. Při hledání nového zaměstnání se spoléháte pouze na úřad práce

9. Nové zaměstnání si najdete v době kdy vám je poskytována podpora v nezaměstnanosti max. 11 měsíců

10. Zdá se vám podpora v nezaměstnanosti dostatečná?

11. Jak byste ohodnotili činnost úřadu práce

12. Byla /Je pro vás nízká míra podpora v nezaměstnanosti velkou motivací pro hledání nového zaměstnání?

13. Setkáváte se na úřadu práce často s frontou?

14. Jaká výše podpory by se Vám zdála adekvátní, ze které by se dalo "dobře vyžít"?

15. Zdá se Vám čas, který Vám věnuje pracovník na úřadu práce jako dostatečný?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je vaše pohlaví?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Bydlíte v okresu Třebíč?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde bydlíte?

2. Kolik žije ve vaší domácnosti lidí?

3. Jaké jsou vaše měsíční náklady na provoz domácnosti (elektřina, topení, jídlo,...)

4. Jaké výše dosahují vaše ostatní měsíční náklady (oblečení, kosmetika, kultura,..)

5. Kolik máte dětí, které nemají vlastní příjem?

6. Jste nezaměstnaný / nezaměstnaná ?

7. Pobíráte podporu v nezaměstnanosti?

8. Při hledání nového zaměstnání se spoléháte pouze na úřad práce

9. Nové zaměstnání si najdete v době kdy vám je poskytována podpora v nezaměstnanosti max. 11 měsíců

10. Zdá se vám podpora v nezaměstnanosti dostatečná?

11. Jak byste ohodnotili činnost úřadu práce

12. Byla /Je pro vás nízká míra podpora v nezaměstnanosti velkou motivací pro hledání nového zaměstnání?

13. Setkáváte se na úřadu práce často s frontou?

14. Jaká výše podpory by se Vám zdála adekvátní, ze které by se dalo "dobře vyžít"?

15. Zdá se Vám čas, který Vám věnuje pracovník na úřadu práce jako dostatečný?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je vaše pohlaví?

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

19. Bydlíte v okresu Třebíč?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tůmová, R.Podpora v nezaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://podpora-v-nezamestnanosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.