Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled adolescentů na seniory

Pohled adolescentů na seniory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kolbeková
Šetření:09. 09. 2014 - 30. 09. 2014
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení adolescenti, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Prosím označte, ke které z vlastností seniora se přikláníte.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2212164,36 %64,36 %  
15-186735,64 %35,64 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14074,47 %74,47 %  
muž4825,53 %25,53 %  

Graf

3. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město13270,21 %70,21 %  
venkov5629,79 %29,79 %  

Graf

4. Senior je pro mne:

Číselná škála 1-5 zobrazuje, jak se váš názor na seniory blíží k dané vlastnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
důležitý vs. zbytečný1-2-3-4-52.340.852
odvážný vs. ustrašený1-2-3-4-53.2710.772
zručný vs. nešikovný1-2-3-4-52.8940.925
společenský vs. samotářský1-2-3-4-52.8561.017
komunikativní vs. nekomunikativní1-2-3-4-52.3510.951
citlivý vs. necitlivý1-2-3-4-52.160.964
hodný vs. zlý1-2-3-4-52.3880.695
aktivní vs. pasivní1-2-3-4-53.2020.8
štědrý vs. lakomý1-2-3-4-52.4840.771
přizpůsobivý vs. nepřizpůsobivý1-2-3-4-53.7660.998
optimista vs. pesimista1-2-3-4-53.4260.638
přející vs. závistivý1-2-3-4-52.6910.979
zdravý vs. nemocný1-2-3-4-53.7070.654
parádivý vs. zanedbaný1-2-3-4-53.3560.623
upřímný vs. falešný1-2-3-4-52.420.914
spokojený vs. nespokojený1-2-3-4-53.5740.819
rychlý vs. pomalý1-2-3-4-54.0270.579
moudrý vs. hloupý1-2-3-4-52.1760.794
soběstačný vs. nesoběstačný1-2-3-4-53.0640.698
vděčný vs. nevděčný1-2-3-4-52.4791.143
přátelský vs. odměřený1-2-3-4-52.4950.803
krásný vs. škaredý1-2-3-4-53.0370.749
mírumilovný vs. agresivní1-2-3-4-52.6380.912
tolerantní vs. netolerantní1-2-3-4-53.2661.057
silný vs. slabý1-2-3-4-53.5740.957
veselý vs. smutný1-2-3-4-52.8880.631
smířlivý vs. hádavý1-2-3-4-53.0740.888
starostlivý vs. lhostejný1-2-3-4-52.1540.843
zodpovědný vs. nezodovědný1-2-3-4-52.3560.868
pravdomluvný vs. lhář1-2-3-4-52.2980.741

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Senior je pro mne:

  • odpověď moudrý [1-2-3-4-5] hloupý: 1:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zručný [1-2-3-4-5] nešikovný: 1 na otázku 4. Senior je pro mne:
  • odpověď zodpovědný [1-2-3-4-5] nezodovědný: 1:
    • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zručný [1-2-3-4-5] nešikovný: 1 na otázku 4. Senior je pro mne:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Bydliště:

4. Senior je pro mne:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Bydliště:

4. Senior je pro mne:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolbeková, T.Pohled adolescentů na seniory (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pohled-adolescentu-na-senior.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.