Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled Čechů na Vietnamskou komunitu

Pohled Čechů na Vietnamskou komunitu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hang Nguyen
Šetření:08. 12. 2010 - 15. 12. 2010
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník slouží ke zpracování seminární práce: vietnamská komunita v čr. Děkuji za vyplnění. prosím o pravdié údaje!

Odpovědi respondentů

1. Jste české národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 111100 %100 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191513,51 %13,51 %  
201412,61 %12,61 %  
18119,91 %9,91 %  
21119,91 %9,91 %  
22109,01 %9,01 %  
2398,11 %8,11 %  
1754,5 %4,5 %  
2454,5 %4,5 %  
2632,7 %2,7 %  
devatenáct let32,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi 29
27
25
30
15
16
devatenact
sedmnáct
dvacet tři
45
28
dvacet jedna let
35
31
dvacet dva
patnáct
42
34
2522,52 %22,52 % 

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8172,97 %72,97 %  
Muž3027,03 %27,03 %  

Graf

4. Jak na Vás Vietnamci působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelsky, zdvořile, ale uzavřeně 5751,35 %51,35 %  
přátelsky, otevřeně, jsou komunikativní 2623,42 %23,42 %  
nemám vyhraněný názor1715,32 %15,32 %  
chladně a odtažitě 54,5 %4,5 %  
nadřazeně 54,5 %4,5 %  
nepřátelsky 10,9 %0,9 %  

Graf

5. Myslím si, že přítomnost Vietnamců je pro Českou republiku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejednoznačné, klady a zápory jsou v rovnováze5448,65 %48,65 %  
spíše přínosem 3127,93 %27,93 %  
spíše problémem 1816,22 %16,22 %  
jednoznačně problémem 54,5 %4,5 %  
jednoznačně přínosem 32,7 %2,7 %  

Graf

6. Jaké s nimi máte zkušenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré-nemám si nač stěžovat8578,7 %76,58 %  
Nemám, neznám1312,04 %11,71 %  
Špatné-nic s nimi nechci mít109,26 %9,01 %  

Graf

7. Co si myslíte o zde pracujicích Vietnamcích

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou pracovití7769,37 %69,37 %  
Nevadí mi4944,14 %44,14 %  
Kvalifikovaní jsou přínosem pro naši společnost4036,04 %36,04 %  
Zabírají nám místa v práci1412,61 %12,61 %  
Zvyšují kriminalitu1210,81 %10,81 %  
Ať se vrátí domů109,01 %9,01 %  
Zvyšují úrověň ekonomiky87,21 %7,21 %  
Nesnáším je10,9 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste české národnosti?

2. Věk

3. Pohlaví

4. Jak na Vás Vietnamci působí?

5. Myslím si, že přítomnost Vietnamců je pro Českou republiku

6. Jaké s nimi máte zkušenosti?

7. Co si myslíte o zde pracujicích Vietnamcích

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste české národnosti?

2. Věk

3. Pohlaví

4. Jak na Vás Vietnamci působí?

5. Myslím si, že přítomnost Vietnamců je pro Českou republiku

6. Jaké s nimi máte zkušenosti?

7. Co si myslíte o zde pracujicích Vietnamcích

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nguyen, H.Pohled Čechů na Vietnamskou komunitu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pohled-cechu-na-viet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.