Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled fyzické a právnické osoby na stavební zákon

Pohled fyzické a právnické osoby na stavební zákon

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Srbová
Šetření:03. 03. 2011 - 08. 03. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu, který bude součástí bakalářské práce je zajištění konkrétních dat k jednotlivým procesům vyjmenovaných a řešených stavebním zákonem v především na úseku územního rozhodování a plánování.

Odpovědi respondentů

1. Již jste se někdy setkali s pojmem územní plán?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6492,75 %87,67 %  
ne57,25 %6,85 %  

Graf

2. V rámci nového stavebního zákona jsou účastníci řízení ve většině případech (pokud je schválen územní plán) infomování o konání jednání veřejnou vyhláškou. Domníváte se, že tento systém je dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3143,66 %42,47 %  
ne2230,99 %30,14 %  
nevím1825,35 %24,66 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že stavby do 25 m2 podléhají vydání územního souhlasu, když podle původního zákona byly pouze na ohlášení drobné stavby, kde nebylo nutné dokládat tolik dokladů jako v současnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4360,56 %58,9 %  
nevím1723,94 %23,29 %  
ano1115,49 %15,07 %  

Graf

4. Souhlasíte s názorem odborné veřejnosti, že současný platný stavební zákon zjednodušil proces povolování staveb?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3144,29 %42,47 %  
ne2738,57 %36,99 %  
ano1217,14 %16,44 %  

Graf

5. Setkali jste již stím, že Vás vlastník sousední nemovitosti požádal o písemný souhlas popřípadě písemné vyjádření k jeho plánované stavbě na pozemku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4466,67 %60,27 %  
ano2233,33 %30,14 %  

Graf

6. Souhlasíte se zastavováním lokalit mimo zastavěné území obce/města?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3753,62 %50,68 %  
ano1724,64 %23,29 %  
nevím1521,74 %20,55 %  

Graf

7. Domníváte se, že je nutné, abyste veškerá stanoviska dotčených orgánů zajistili před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, i přesto, že stavební úřad musí zahájit územní řízení a tyto dotčené orgány vyrozumívá o zahájení řízení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3954,93 %53,42 %  
nevím2129,58 %28,77 %  
ano1115,49 %15,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Již jste se někdy setkali s pojmem územní plán?

2. V rámci nového stavebního zákona jsou účastníci řízení ve většině případech (pokud je schválen územní plán) infomování o konání jednání veřejnou vyhláškou. Domníváte se, že tento systém je dostačující?

3. Souhlasíte s tím, že stavby do 25 m2 podléhají vydání územního souhlasu, když podle původního zákona byly pouze na ohlášení drobné stavby, kde nebylo nutné dokládat tolik dokladů jako v současnosti?

4. Souhlasíte s názorem odborné veřejnosti, že současný platný stavební zákon zjednodušil proces povolování staveb?

5. Setkali jste již stím, že Vás vlastník sousední nemovitosti požádal o písemný souhlas popřípadě písemné vyjádření k jeho plánované stavbě na pozemku?

6. Souhlasíte se zastavováním lokalit mimo zastavěné území obce/města?

7. Domníváte se, že je nutné, abyste veškerá stanoviska dotčených orgánů zajistili před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, i přesto, že stavební úřad musí zahájit územní řízení a tyto dotčené orgány vyrozumívá o zahájení řízení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Již jste se někdy setkali s pojmem územní plán?

2. V rámci nového stavebního zákona jsou účastníci řízení ve většině případech (pokud je schválen územní plán) infomování o konání jednání veřejnou vyhláškou. Domníváte se, že tento systém je dostačující?

3. Souhlasíte s tím, že stavby do 25 m2 podléhají vydání územního souhlasu, když podle původního zákona byly pouze na ohlášení drobné stavby, kde nebylo nutné dokládat tolik dokladů jako v současnosti?

4. Souhlasíte s názorem odborné veřejnosti, že současný platný stavební zákon zjednodušil proces povolování staveb?

5. Setkali jste již stím, že Vás vlastník sousední nemovitosti požádal o písemný souhlas popřípadě písemné vyjádření k jeho plánované stavbě na pozemku?

6. Souhlasíte se zastavováním lokalit mimo zastavěné území obce/města?

7. Domníváte se, že je nutné, abyste veškerá stanoviska dotčených orgánů zajistili před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, i přesto, že stavební úřad musí zahájit územní řízení a tyto dotčené orgány vyrozumívá o zahájení řízení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Srbová, A.Pohled fyzické a právnické osoby na stavební zákon (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pohled-fyzicke-a-pravnicke-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.