Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled laické veřejnosti na problematiku domácího násilí

Pohled laické veřejnosti na problematiku domácího násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nováková
Šetření:28. 03. 2013 - 04. 04. 2013
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Domácí násilí je v současnosti velkým fenomenem celé společnosti. Mnoho lidí nemá pořádně ponětí o tom, co vše pojem domácí násilí vlastně skrývá. Proto se také daří domácímu násilí dobře přežívat. Cílem mého výzkumu je zjistit, jaké znalosti má laická veřejnost o tomto celospolečenském problému. Tento dotazník mi poslouží při psaní bakalářské práce na téma Pomoc obětem domácího násilí v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14476,6 %76,6 %  
muž4423,4 %23,4 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-4016386,7 %86,7 %  
41-více147,45 %7,45 %  
0-18115,85 %5,85 %  

Graf

3. Myslíte si, že je domácí násilí (dále jen DN) závažným celospolečenským činem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18296,81 %96,81 %  
ne63,19 %3,19 %  

Graf

4. Myslíte si, že je DN velmi častým jevem ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14275,53 %75,53 %  
ne4624,47 %24,47 %  

Graf

5. Setkal-la jste se někdy s DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11460,64 %60,64 %  
ano7439,36 %39,36 %  

Graf

6. Pokud ano, tak v jaké pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal-la11360,11 %60,11 %  
svěděk5730,32 %30,32 %  
oběť189,57 %9,57 %  

Graf

7. Co podle Vás je domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakované ponižování15180,32 %80,32 %  
facka3619,15 %19,15 %  
hádka10,53 %0,53 %  

Graf

8. Kdo je podle Vás pachatelem DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdokoliv16386,7 %86,7 %  
muž2211,7 %11,7 %  
žena21,06 %1,06 %  
děti10,53 %0,53 %  

Graf

9. Kdo nese vinu za DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pachatel17794,15 %94,15 %  
oběť si za to může svým způsobem sama115,85 %5,85 %  

Graf

10. Myslíte si, že okolí(rodina, sousedi) pozná, že se jejich blízcí potýkají s DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, DN je skryté12868,09 %68,09 %  
ano určitě, musí to slyšet nebo vidět6031,91 %31,91 %  

Graf

11. Kde se nejčastěji můžeme setkat s DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdekoliv17090,43 %90,43 %  
v sociálně a mentálně slabších rodinách179,04 %9,04 %  
v rodinách s vysokým ekonomickým statusem10,53 %0,53 %  

Graf

12. Kdyby jste se ve vašem okolí setkal-la s někým ohroženým DN, jak byste reagoval-la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažil-la bych se situaci řešit s osobou ohroženou a kdyby nechtěla, tak bych to neřešil-la9952,66 %52,66 %  
vyhledal-la bych pomoc u odborníka (intervenční centrum)5428,72 %28,72 %  
volal-la bych policii2915,43 %15,43 %  
není to moje starost, do cizích problémů bych se motat neměl-la63,19 %3,19 %  

Graf

13. Myslíte si, že za DN může alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9751,6 %51,6 %  
ano9148,4 %48,4 %  

Graf

14. Myslíte si, že je DN pouze jednorázovou situací, například manžel po hádce manželku uhodí, nikdy předtím se to nestalo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17693,62 %93,62 %  
ano126,38 %6,38 %  

Graf

15. Domníváte se, že se jedná o DN, pokud při násilnostech dochází k výměně rolí mezi násilníkem a obětí, to znamená, že násilí je oboustranné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9550,53 %50,53 %  
ne9349,47 %49,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal-la jste se někdy s DN?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěděk na otázku 6. Pokud ano, tak v jaké pozici?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi oběť na otázku 6. Pokud ano, tak v jaké pozici?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesetkal-la na otázku 6. Pokud ano, tak v jaké pozici?

6. Pokud ano, tak v jaké pozici?

 • odpověď nesetkal-la:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Setkal-la jste se někdy s DN?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Myslíte si, že je domácí násilí (dále jen DN) závažným celospolečenským činem?

4. Myslíte si, že je DN velmi častým jevem ve společnosti?

5. Setkal-la jste se někdy s DN?

6. Pokud ano, tak v jaké pozici?

7. Co podle Vás je domácí násilí?

8. Kdo je podle Vás pachatelem DN?

9. Kdo nese vinu za DN?

10. Myslíte si, že okolí(rodina, sousedi) pozná, že se jejich blízcí potýkají s DN?

11. Kde se nejčastěji můžeme setkat s DN?

12. Kdyby jste se ve vašem okolí setkal-la s někým ohroženým DN, jak byste reagoval-la?

13. Myslíte si, že za DN může alkohol?

14. Myslíte si, že je DN pouze jednorázovou situací, například manžel po hádce manželku uhodí, nikdy předtím se to nestalo.

15. Domníváte se, že se jedná o DN, pokud při násilnostech dochází k výměně rolí mezi násilníkem a obětí, to znamená, že násilí je oboustranné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Myslíte si, že je domácí násilí (dále jen DN) závažným celospolečenským činem?

4. Myslíte si, že je DN velmi častým jevem ve společnosti?

5. Setkal-la jste se někdy s DN?

6. Pokud ano, tak v jaké pozici?

7. Co podle Vás je domácí násilí?

8. Kdo je podle Vás pachatelem DN?

9. Kdo nese vinu za DN?

10. Myslíte si, že okolí(rodina, sousedi) pozná, že se jejich blízcí potýkají s DN?

11. Kde se nejčastěji můžeme setkat s DN?

12. Kdyby jste se ve vašem okolí setkal-la s někým ohroženým DN, jak byste reagoval-la?

13. Myslíte si, že za DN může alkohol?

14. Myslíte si, že je DN pouze jednorázovou situací, například manžel po hádce manželku uhodí, nikdy předtím se to nestalo.

15. Domníváte se, že se jedná o DN, pokud při násilnostech dochází k výměně rolí mezi násilníkem a obětí, to znamená, že násilí je oboustranné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, B.Pohled laické veřejnosti na problematiku domácího násilí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pohled-laicke-verejnosti-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.