Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na české vězeňství

Pohled na české vězeňství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Poláková
Šetření:30. 12. 2019 - 05. 01. 2020
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení mi pomůže při hodnocení pohledu na současné české vězeňství. 

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4569,23 %69,23 %  
muž2030,77 %30,77 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 35 let2436,92 %36,92 %  
15 – 25 let1929,23 %29,23 %  
46 a více let1320 %20 %  
36 – 45 let913,85 %13,85 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3350,77 %50,77 %  
mám maturitu,2640 %40 %  
pouze základní.46,15 %6,15 %  
jsem vyučen/a23,08 %3,08 %  

Graf

4. Byl/a jste osobně ve vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6193,85 %93,85 %  
ano46,15 %6,15 %  

Graf

5. Znáte někoho, kdo byl ve vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3960 %60 %  
ne2640 %40 %  

Graf

6. Domníváte se, že vězení může fungovat jako nápravné zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4873,85 %73,85 %  
ne1726,15 %26,15 %  

Graf

7. Domníváte se, že program zacházení, jehož součástí je i zaměstnávání vězňů napomáhá k nápravě vězňů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4569,23 %69,23 %  
ne2030,77 %30,77 %  

Graf

8. Co si myslíte, že je pro vězně největším přínosem práce ve výkonu trestu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání nových znalostí a dovedností využitelných po skončení výkonu trestu2233,85 %33,85 %  
ukrátit si dlouhou chvíli1929,23 %29,23 %  
finanční odměna1421,54 %21,54 %  
žádné přínosy nevidím23,08 %3,08 %  
že nevypadnu ze cviku23,08 %3,08 %  
Samotná práce - získávání nebo upevňování pracovních návyků, vytváření hodnot11,54 %1,54 %  
nenarůstá tolik zadlužení vězně, nevyhasnou potřebné pracovní návyky11,54 %1,54 %  
V podstatě kombinace výše uvedených možností - zaženou nudu, vydělají prachy a naučí se něco užitečného11,54 %1,54 %  
Přínos to být pro ně nemá. Má to být trest. Dnešní stav vězení fungují pro mnohé snad jako dovolená.11,54 %1,54 %  
Nechápu otázku11,54 %1,54 %  
Zvyknou si na procovní režim a ukrátí se jim čas , také finance do začátku s ejim hodí.11,54 %1,54 %  

Graf

9. Domníváte se, že má vězeň po návratu z věznice šanci začlenit se do normálního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4873,85 %73,85 %  
ne1726,15 %26,15 %  

Graf

10. Jakou formu pomoci vězňům považuje bezprostředně po propuštění za nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zprostředkování zaměstnání4569,23 %69,23 %  
nalezení bydlení57,69 %7,69 %  
finanční pomoc34,62 %4,62 %  
Zprostředkování zdravého sociálního zazemi11,54 %1,54 %  
Liší se případ od případu11,54 %1,54 %  
Žádnou 11,54 %1,54 %  
Komplexní podpora - bydlení, zaměstnání, sociální zabezpečení, konsolidace rod. vztahů11,54 %1,54 %  
vsjo11,54 %1,54 %  
myslím, že je to individuální podle situace každého člověka, co zrovna nejvíc potřebuje11,54 %1,54 %  
Pokud člověk byl ve vězení z vážného důvodu (vražda, napadení, krádež), nevidím důvod mu pomáhat.11,54 %1,54 %  
zprostředkování zaměstnání a nalezení bydlení11,54 %1,54 %  
bydlení i práce11,54 %1,54 %  
poradenství pro začlenění do společnosti11,54 %1,54 %  
ne po, ale ať povinně pracují, ať mají peníze na bydlení aj po propuštění a znají práci a po propuštění je rozptýlit, ať jeden nestáhne druhého opět k trestné činnosti11,54 %1,54 %  
pomoc s nalezením bydlení a zaměstnání11,54 %1,54 %  

Graf

11. Bojíte se osob propuštěných z vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze těch, co spáchaly těžký zločin.4772,31 %72,31 %  
ne1320 %20 %  
ano57,69 %7,69 %  

Graf

12. Cítíte předsudky vůči těmto osobám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3655,38 %55,38 %  
ne2944,62 %44,62 %  

Graf

13. V čem vidíte hlavní důvod toho, že se velký počet propuštěných osob dopouští trestné činnosti opakovaně a opět končí ve vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedná se o jejich životní styl,2640 %40 %  
podmínky ve vězení jsou mírné,913,85 %13,85 %  
nefunkční rodinné zázemí,69,23 %9,23 %  
nemají kde bydlet,69,23 %9,23 %  
nedostatečná sociální pomoc od státu,57,69 %7,69 %  
kombinace zvláště posledních dvou11,54 %1,54 %  
Kombinace mírného vězení, destruktivního životního stylu a špatného rodinného gazemi11,54 %1,54 %  
osobní patologie, neschopnost a někdy i nemožnost vyrovnat se s nároky života po ukončení trestu (najít si bydlení, práci, začlenit se)11,54 %1,54 %  
Charakter11,54 %1,54 %  
Ve vězení mají vše co potřebují bez námahy (spáchat trestný čin), ale na svobodě to všechno musí získat pracně (finance, bydlení, práci atd.) 11,54 %1,54 %  
po návratu z vězení nemají zázemí, práci a jsou vyloučeni ze společnosti, Dělají tedy to jediné, co umí.11,54 %1,54 %  
Kombinace uvedených nepříznivých faktorů11,54 %1,54 %  
nefunkční systém vězeňství11,54 %1,54 %  
chybí systematická péče11,54 %1,54 %  
minimum sociálních služeb např. probační a mediační služba11,54 %1,54 %  
kombinace těchto faktorů11,54 %1,54 %  
Neumí fungovat v běžné společnosti11,54 %1,54 %  
Neschopnost adaptace, např. nutnost čistého trestního rejstříku při výběru povolání. To sice schvaluji, ale propuštěná osoba je tímto hodně omezena.11,54 %1,54 %  

Graf

14. Domníváte se, že se recidivista může napravit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3553,85 %53,85 %  
ne3046,15 %46,15 %  

Graf

15. Jak by se podle Vás dalo recidivitě zabránit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit jim po propuštění zaměstnání,3452,31 %52,31 %  
zpřísnit podmínky ve vězení,3350,77 %50,77 %  
ukládat přísnější tresty,2640 %40 %  
zajistit jim po propuštění bydlení,2335,38 %35,38 %  
více pracovat s rodinnými příslušníky odsouzeného,1320 %20 %  
Zajistit po propuštění zdravé sociální zazemi11,54 %1,54 %  
více využívat trestu domácího vězení, pracovat s odsouzeným i s jeho blízkými11,54 %1,54 %  
Najít psychologa11,54 %1,54 %  
Není univerzální recept, různým lidem pomůže odlišná podpora, na někoho neplatí nic.11,54 %1,54 %  
Systémové kombinované nastavení - "bič-cukr"11,54 %1,54 %  
trest smrti11,54 %1,54 %  
Jde to jen někdy11,54 %1,54 %  
funkční systém vězeňství11,54 %1,54 %  
zaměstnat více lidí ve výkonu trestu11,54 %1,54 %  
podmínky ve vězení neznám, ale pokud by to bylo drsné, asi by tam znovu nechtěli11,54 %1,54 %  
ten dotazník je nesmyslný, protože dávat jen jednu odpověď na 13 a 15 je zcela iracionální,je to komplexní problém. Stejně jako otázky 4 a 5. Protože ve vězení jsem byl, ale s ohledem na svou odbornost a ne jako trestaný či zadržený. Stejně tak i u otázky 5, znám spousty lidí, byli ve vězení v pozici členů VS, PČR apod. Takže jsem odpověděl pravdivě ano, ale pomůže to zadavateli dotazníku? Příště otázky přesně formulovat.11,54 %1,54 %  
zajistit správné začlenění do společnosti11,54 %1,54 %  
zajistit jim dalšíí odbornou pomoc například psychologa - vyrovnat se se změnami ve společnosti atd11,54 %1,54 %  
poskytnout jim psychologickou pomoc11,54 %1,54 %  
psychoterapeutom a prípravou na iný život ideálne počas celého pobytu vo väzení11,54 %1,54 %  

Graf

16. Kdybyste byl/a majitelem firmy či podniku, zaměstnal/a byste osobu se záznamem v rejstříku trestů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle toho, za jaký čin byl uvězněn.5483,08 %83,08 %  
ano,710,77 %10,77 %  
ne,46,15 %6,15 %  

Graf

17. Souhlasíte s tím, že pokud propuštěný žije řádný život, může poté podle stanovených podmínek zažádat o výmaz trestu z výpisu z rejstříku trestů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,4772,31 %72,31 %  
ne.1827,69 %27,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte někoho, kdo byl ve vězení?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 a více let na otázku 2. Kolik je vám let?

15. Jak by se podle Vás dalo recidivitě zabránit?

  • odpověď zajistit jim po propuštění zaměstnání,:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více pracovat s rodinnými příslušníky odsouzeného, na otázku 15. Jak by se podle Vás dalo recidivitě zabránit?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajistit jim po propuštění bydlení, na otázku 15. Jak by se podle Vás dalo recidivitě zabránit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Byl/a jste osobně ve vězení?

5. Znáte někoho, kdo byl ve vězení?

6. Domníváte se, že vězení může fungovat jako nápravné zařízení?

7. Domníváte se, že program zacházení, jehož součástí je i zaměstnávání vězňů napomáhá k nápravě vězňů?

8. Co si myslíte, že je pro vězně největším přínosem práce ve výkonu trestu:

9. Domníváte se, že má vězeň po návratu z věznice šanci začlenit se do normálního života?

10. Jakou formu pomoci vězňům považuje bezprostředně po propuštění za nejvhodnější?

11. Bojíte se osob propuštěných z vězení?

12. Cítíte předsudky vůči těmto osobám?

13. V čem vidíte hlavní důvod toho, že se velký počet propuštěných osob dopouští trestné činnosti opakovaně a opět končí ve vězení?

14. Domníváte se, že se recidivista může napravit?

15. Jak by se podle Vás dalo recidivitě zabránit?

16. Kdybyste byl/a majitelem firmy či podniku, zaměstnal/a byste osobu se záznamem v rejstříku trestů?

17. Souhlasíte s tím, že pokud propuštěný žije řádný život, může poté podle stanovených podmínek zažádat o výmaz trestu z výpisu z rejstříku trestů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Byl/a jste osobně ve vězení?

5. Znáte někoho, kdo byl ve vězení?

6. Domníváte se, že vězení může fungovat jako nápravné zařízení?

7. Domníváte se, že program zacházení, jehož součástí je i zaměstnávání vězňů napomáhá k nápravě vězňů?

8. Co si myslíte, že je pro vězně největším přínosem práce ve výkonu trestu:

9. Domníváte se, že má vězeň po návratu z věznice šanci začlenit se do normálního života?

10. Jakou formu pomoci vězňům považuje bezprostředně po propuštění za nejvhodnější?

11. Bojíte se osob propuštěných z vězení?

12. Cítíte předsudky vůči těmto osobám?

13. V čem vidíte hlavní důvod toho, že se velký počet propuštěných osob dopouští trestné činnosti opakovaně a opět končí ve vězení?

14. Domníváte se, že se recidivista může napravit?

15. Jak by se podle Vás dalo recidivitě zabránit?

16. Kdybyste byl/a majitelem firmy či podniku, zaměstnal/a byste osobu se záznamem v rejstříku trestů?

17. Souhlasíte s tím, že pokud propuštěný žije řádný život, může poté podle stanovených podmínek zažádat o výmaz trestu z výpisu z rejstříku trestů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poláková, I.Pohled na české vězeňství (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pohled-na-ceske-vezenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.