Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na manželství v ČR

Pohled na manželství v ČR

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 21. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Horňáková
Šetření:26. 06. 2011 - 25. 07. 2011
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):22 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjistit názory lidí na manželství. Výsledky budou použity při zpracování mé bakalářské práce na téma Instituce manželství v České Republice. Tento dotazník je zcela anonymní.

Děkuji Vám za ochotu a čas strávený vyplňováním dotazníku.

Lucie Horňáková
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19682,7 %82,7 %  
Muž4117,3 %17,3 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2516971,31 %71,31 %  
26-353816,03 %16,03 %  
36-49239,7 %9,7 %  
50 a více72,95 %2,95 %  

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á11648,95 %48,95 %  
Zadaný/á7531,65 %31,65 %  
Ženatý/vdaná3414,35 %14,35 %  
Rozvedený/á93,8 %3,8 %  
Vdovec/ vdova31,27 %1,27 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou11749,37 %49,37 %  
VŠ/VOŠ9339,24 %39,24 %  
208,44 %8,44 %  
SŠ bez maturity/vyučen(a)72,95 %2,95 %  

Graf

5. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné18276,79 %76,79 %  
Katolictví239,7 %9,7 %  
Jiné198,02 %8,02 %  
Protestanství104,22 %4,22 %  
Judaismus20,84 %0,84 %  
Islám10,42 %0,42 %  

Graf

6. Dokážete si představit život s jedním partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16670,04 %70,04 %  
Spíše ano4920,68 %20,68 %  
Spíše ne177,17 %7,17 %  
Ne52,11 %2,11 %  

Graf

7. Jak velký věkový rozdíl partnerů je pro vás přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží mi na tom8435,44 %35,44 %  
Starší než já7933,33 %33,33 %  
Přibližně stejně starý jako já6025,32 %25,32 %  
Mladší než já145,91 %5,91 %  

Graf

8. Konkrétně o kolik let je ještě přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 let9540,08 %40,08 %  
3-5 let8234,6 %34,6 %  
11 let a více4217,72 %17,72 %  
0-2 roky187,59 %7,59 %  

Graf

9. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19281,01 %81,01 %  
Ne4518,99 %18,99 %  

Graf

10. Ožením se/vdám se…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z lásky6634,38 %27,85 %  
Až potkám toho pravého6433,33 %27 %  
Jiné2513,02 %10,55 %  
Až budu chtít/čekat dítě157,81 %6,33 %  
Až budu finančně zajištěný/á84,17 %3,38 %  
Až poznám sám sebe52,6 %2,11 %  
Až dostuduji52,6 %2,11 %  
Až si užiju42,08 %1,69 %  

Graf

11. Nechci se ženit/vdávat protože…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír není pro vztah důležitý1737,78 %7,17 %  
Jiné817,78 %3,38 %  
Mám jiné priority715,56 %2,95 %  
Obávám se případného rozvodu715,56 %2,95 %  
Nechci se vázat613,33 %2,53 %  

Graf

12. V kolika letech byste byli ochotni uzavřít sňatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-3011548,52 %48,52 %  
Do 255422,78 %22,78 %  
31-353816,03 %16,03 %  
46 a více156,33 %6,33 %  
36-45156,33 %6,33 %  

Graf

13. Trvali byste před uzavřením sňatku na předmanželské smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8335,02 %35,02 %  
Spíše ano6326,58 %26,58 %  
Ne5221,94 %21,94 %  
Ano3916,46 %16,46 %  

Graf

14. Dokážete si představit dlouhodobější soužití s partnerem, aniž byste uzavřeli sňatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13858,23 %58,23 %  
Spíše ano5422,78 %22,78 %  
Spíše ne3213,5 %13,5 %  
Ne135,49 %5,49 %  

Graf

15. Je podle vás manželství v dnešní době přežitek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11146,84 %46,84 %  
Spíše ne6627,85 %27,85 %  
Spíše ano4016,88 %16,88 %  
Ano208,44 %8,44 %  

Graf

16. Kolik máte nebo byste chtěli mít dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212653,16 %53,16 %  
3 a více4217,72 %17,72 %  
13715,61 %15,61 %  
Žádné3213,5 %13,5 %  

Graf

17. Myslíte si, že by se žena měla starat o domácnost a o děti a muž vydělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8435,44 %35,44 %  
Spíše ano7230,38 %30,38 %  
Spíše ne7029,54 %29,54 %  
Ano114,64 %4,64 %  

Graf

18. Měla by jít podle Vás na mateřskou dovolenou výhradně žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10142,62 %42,62 %  
Ne6427 %27 %  
Spíše ne4820,25 %20,25 %  
Ano2410,13 %10,13 %  

Graf

19. Je důležité dobře vycházet s rodiči partnera /partnerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13054,85 %54,85 %  
Ano8234,6 %34,6 %  
Spíše ne135,49 %5,49 %  
Ne125,06 %5,06 %  

Graf

20. Měli být mít partneři společné finance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10745,15 %45,15 %  
Ano8535,86 %35,86 %  
Spíše ne3213,5 %13,5 %  
Ne135,49 %5,49 %  

Graf

21. Měli by podle Vás mít právo na adopci dětí homosexuálně orientovaní jedinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11046,41 %46,41 %  
Spíše ano5523,21 %23,21 %  
Ne3816,03 %16,03 %  
Spíše ne3414,35 %14,35 %  

Graf

22. Měli by podle Vás mít právo na uzavření manželství homosexuálně orientovaní jedinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15163,71 %63,71 %  
Ano, ale pouze na registrované partnerství5924,89 %24,89 %  
Ne177,17 %7,17 %  
Nevím104,22 %4,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Rodinný stav

 • odpověď Svobodný/á:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

 • odpověď Ne:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Papír není pro vztah důležitý na otázku 11. Nechci se ženit/vdávat protože…

14. Dokážete si představit dlouhodobější soužití s partnerem, aniž byste uzavřeli sňatek?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Je podle vás manželství v dnešní době přežitek?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Papír není pro vztah důležitý na otázku 11. Nechci se ženit/vdávat protože…
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

15. Je podle vás manželství v dnešní době přežitek?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Dokážete si představit dlouhodobější soužití s partnerem, aniž byste uzavřeli sňatek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

6. Dokážete si představit život s jedním partnerem?

7. Jak velký věkový rozdíl partnerů je pro vás přijatelný?

8. Konkrétně o kolik let je ještě přijatelný?

9. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

10. Ožením se/vdám se…

11. Nechci se ženit/vdávat protože…

12. V kolika letech byste byli ochotni uzavřít sňatek?

13. Trvali byste před uzavřením sňatku na předmanželské smlouvě?

14. Dokážete si představit dlouhodobější soužití s partnerem, aniž byste uzavřeli sňatek?

15. Je podle vás manželství v dnešní době přežitek?

16. Kolik máte nebo byste chtěli mít dětí?

17. Myslíte si, že by se žena měla starat o domácnost a o děti a muž vydělávat?

18. Měla by jít podle Vás na mateřskou dovolenou výhradně žena?

19. Je důležité dobře vycházet s rodiči partnera /partnerky?

20. Měli být mít partneři společné finance?

21. Měli by podle Vás mít právo na adopci dětí homosexuálně orientovaní jedinci?

22. Měli by podle Vás mít právo na uzavření manželství homosexuálně orientovaní jedinci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

6. Dokážete si představit život s jedním partnerem?

7. Jak velký věkový rozdíl partnerů je pro vás přijatelný?

8. Konkrétně o kolik let je ještě přijatelný?

9. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

10. Ožením se/vdám se…

11. Nechci se ženit/vdávat protože…

12. V kolika letech byste byli ochotni uzavřít sňatek?

13. Trvali byste před uzavřením sňatku na předmanželské smlouvě?

14. Dokážete si představit dlouhodobější soužití s partnerem, aniž byste uzavřeli sňatek?

15. Je podle vás manželství v dnešní době přežitek?

16. Kolik máte nebo byste chtěli mít dětí?

17. Myslíte si, že by se žena měla starat o domácnost a o děti a muž vydělávat?

18. Měla by jít podle Vás na mateřskou dovolenou výhradně žena?

19. Je důležité dobře vycházet s rodiči partnera /partnerky?

20. Měli být mít partneři společné finance?

21. Měli by podle Vás mít právo na adopci dětí homosexuálně orientovaní jedinci?

22. Měli by podle Vás mít právo na uzavření manželství homosexuálně orientovaní jedinci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horňáková, L.Pohled na manželství v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pohled-na-manzelstvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.