Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na nezaměstnanost

Pohled na nezaměstnanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tatiana Vaníčková
Šetření:12. 03. 2015 - 26. 03. 2015
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, poprosila bych vyplnit tento dotazník, který potřebuji na uskutečnění výzkumu z jednoho předmětu z Vysoké školy v Ústí nad Labem.

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8972,95 %72,95 %  
Muž3327,05 %27,05 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-265545,08 %45,08 %  
27-404032,79 %32,79 %  
41-552419,67 %19,67 %  
56-32,46 %2,46 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6553,28 %53,28 %  
vysokoškolské4436,07 %36,07 %  
VOŠ86,56 %6,56 %  
střední odborné učiliště32,46 %2,46 %  
základní21,64 %1,64 %  

Graf

4. Co znamená pojem ,,nezaměstnanost,, ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé bez práce64,92 %4,92 %  
nemít práci32,46 %2,46 %  
problém32,46 %2,46 %  
člověk bez práce32,46 %2,46 %  
být bez práce 21,64 %1,64 %  
nemít zaměstnání21,64 %1,64 %  
.21,64 %1,64 %  
clovek bez prace21,64 %1,64 %  
někdo chce zaměstnání a nemůže ho sehnat10,82 %0,82 %  
Stav, kdy jedinec nemá stálé zaměstnání10,82 %0,82 %  
ostatní odpovědi V kontextu položených otázek se jedná o situaci, kdy dotyčný člověk nemá uzavřenou pracovní smlouvu. Případně pracuje tzv. na černo.
"bez zaměstnání"
míra lidí v produktivním věku, kteří nemají uplatnění na trhu práce
Slovo vyznačuje určitý počet lidí, kteří si nemůžou najít práci- větší počet žadatelů na menší počet volných prac. míst
procenty vyjádřený počet obyyvatel, který nemá zaměstnání.
Stav, kdy je člověk bez stálého zaměstnání, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně.
Člověk, který nemá práci.
lide nemaji praci
neuplatnění se na trhu jako zaměstnanec nebo podnikatel
Situace, kdy je skupina lidí bez práce
nemít práci, ale shánět ji
stav na trhu, kdy nabídka převyšuje poptávku po práci...procento populace, které není schopno či ochotno si najít práci? asi... :D
Nemožnost pracovat, protože není po daných schopnostech na trhu práce poptávka.
Převis nabídky na trhu výrobních faktorů
být bez zaměstnání
stav, kdy lidé nenachází zaměstnání
kolik lidí nemá práci, že lidé nemohou najít práci, že lidé nechtějí najít práci
podíl nezaměstnaných v rozvinuté společnosti
počet lidí bez práce obvykle uváděný v %
lidi nepracují
stav, kdy osoba není zaměstnaná
Označuje skupinu lidí co jsou bez práce
zůstat bez práce
člověk, který je schopen pracovat, chce pracovat, ale nemůže najít zaměstnání adekvátní jho vzdělání a schopnostem
Lidé nemají práci.
je to období, ve kterém osoba není výdělečně činná (i když by mohla pracovat z fyzického hlediska) , nemá uzavřenou žádnou pracovní smlouvu aj.
nemám práci, kterou bych směnila za peníze
nemožnost sehnat odpovídající pracovní pozici pro člověka, který pracovat chce
podíl nezaměstnaných na celkové produktivní populaci
situace kdy je člověk bez práce
málo práce
Nemožnost sehnat odpovídající práci
člověk nemá zaměstnání
že nemám práci - co asi?!?
..
stav, kdy člověk není zaměstnán, ale chtěl by být.
nemožnost oficiálně pracovat za určitou mzdu
Velký problém způsobený špatným hospodařením státu
nedobrovolná (frikční nebo strukturální) doba k nalezení zaměstnání evidovaná na ÚP
Míra vyjádřená často v % znázorňující osoby, které nejsou vedeny jako zaměstnanci.
Existence osob, které by chtěly výdělečně pracovat, ale nemohou najít zaměstnání
když je človšk v evidenci úřadu práce
= člověk nemá zaměstnání, nemůže se uplatnit ve společnosti svými schopnostmi
termín, který určuje jaká část ekonomicky aktivního obyvatelstva je nezaměstnaná
osoby v produktivním věku, které chtějí pracovat a nepracují
veličina - kolik lidí je bez práce
plnoletý občan bez výdělečné práce
stav, kdy není možné najít si placené zaměstnaní
Je to průvodní jev kapitalismu. Část obyvatel je přetěžována prací, druhá část nemá do čeho dloubnout.
je více žadatelů o práci než-li pracovních míst
stav na trhu práce, kdy člověk není schopen si najít práci
statut obyvatel, kteří nemají zamestnani
Nemít stálou práci,na hlavní pracovní poměr.
neexistence zaměstnání
větší poptávka po prac.pozicích, než je nabídka
být bez práce, zaměstnání, pracovního poměru
nemit penize k zivobyti a soucasne byt bez pracovniho penezniho prijmu
Neucast na trhu prace, dobrovolna ci nedobrovolna, socialni omezeni.
člověk je bez práce
počet lidi/procento lidí bez pracovního pomeru
stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání
clovek bey prace
období bez zaměstnání
člověk bez práce a povinností
Sám jsem nezaměstnaný
člověk bez pracovního poměru, zabezpečující mu peníze
koeficient lidí, kteří nemají práci
bez peněz
Statistický poměr populace v určitém ohraničeném celku, která není zaměstnaná.
bez práce
málo pracovních míst
ztráta zaměstnání
Ekonomický pojem, který zahrnuje ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, které není schopné nebo ochotné si najít placené zaměstnání.
Procento lidí bez práce
počet lidí bez práce
být bez výdělku
Počet lidi nemající praci vůči celkové pracovně způsobilé populaci
nemožnost nalézt jakékoli důstojné zaměstnání
být neužitečný, závislý na jiných, bez peněz
Osoba bez zaměstnání
mnoho lidí bez práce
člověk není oficiálně výdělečně činný
percentualni podíl osob bez zaměstnáni na uzemi
dočasný stav, kdy daná osoba nepracuje ať už ze své svobodné vůle nebo kvůli tomu, že nemůže najít danou práci
Nezaměstnaný dle definice ILO: osoba 15+, která není zaměstnaná, aktivně hledá práci a je připravena nastoupit do zaměstnání do 14 dnů
Stav kdy člověk v ekonomicky činném věku nemá zaměstnání ani nestuduje či nepečuje o dítě/nemocného,či má zdravotní omezení.
Člověk nemá žádnou práci.
finanční problémy (velké)
stav, kdy je člověk hlášen na ÚP, nemá příjem z práce...
člověk, který nemá zaměstnání
nemáš práci
míra lidí bez práce v rámci určitého území a času
strach,nejistota
člověk bez zaměstnání
množina lidí bez trvalého pracovního závazku
Procentuální vyjádření občanů daného státu, kteří nejsou zaměstnaní, ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně.
Stav trhu práce, kdy poptávka převyšuje nabídku
9779,51 %79,51 % 

Graf

5. Mezi nezaměstnanými jsou více zastoupeni:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy4638,33 %37,7 %  
nevím4134,17 %33,61 %  
stejně2520,83 %20,49 %  
Muži86,67 %6,56 %  

Graf

6. Jaké je podle Vás nejhorší období pro ztrátu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve věku 50-8065,57 %65,57 %  
je to jedno2016,39 %16,39 %  
po mateřské dovolené1310,66 %10,66 %  
po absolvování školy86,56 %6,56 %  
nevím10,82 %0,82 %  

Graf

7. Byl jste někdy nezaměstnaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7158,2 %58,2 %  
Ne4536,89 %36,89 %  
nevím64,92 %4,92 %  

Graf

8. Jaký nejčastější důvod podle vás vede k nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lenost43,28 %3,28 %  
nevím32,46 %2,46 %  
Snižování stavů32,46 %2,46 %  
Nedostatek praxe21,64 %1,64 %  
nedostatek prace21,64 %1,64 %  
ztráta zaměstnání21,64 %1,64 %  
Nedostatek pracovních míst21,64 %1,64 %  
neochota pracovat21,64 %1,64 %  
.21,64 %1,64 %  
náhoda10,82 %0,82 %  
ostatní odpovědi rozpad firem,málo praxe,
Hromadé propuštění
Nulová praxe - absolventi škol
Šetření, zavírání podniků, krach podnikatelů a malých živnostníků
neochota lidí pracovat vs. nedostatek pracovních míst
úsporná opatření zaměstnavatelů
Malá nabídka práce, chybějící zkušenosti z praxe, neznalost jazyka, v dnešní době bohužel hlavně málo známostí.
Špatně ohodnocená práce
nedorozumění mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ve smyslu nesplněných očekávání
Nesmyslné požadavky zaměstnavatelů (2 roky praxe apod.)
snižování stavů za účelem úspory
převyšující nabídka nad poptávkou, nedostatečná kvalifikace uchazečů, vysoké požadavky firem
Šetření za každou cenu.
Transformace ekonomiky, stěhování výrobního procesu do zahraničí
nedostatečná praxe, zejména u absolventů škol
vysoké zdanění práce, přílišná regulace pracovního trhu
nadbytečnost
malá nabídka pracovních míst v oborech, které jsou schopni obsadit lidé, kteří v daném regionu bydlí, někdy i neochota lidí pracovat
věk
nízká nabídka pracovních míst
je málo slušně ohodnocených pracovních míst
rušení pracovních míst, po mateřské dovolené
Nízká kvalifikace.
reorganizace v podniku či krach společnosti
nemožnost najít práci
malo pracovnych moznosti
snížení schopností člověka zvládat podmínky zaměstnání ve stáří
nesoulad mezi poptávkou pracovního trhu a poptávkou osob hledajících zaměstnání
nekvalitní práce zaměstnance
absence praxe u absolventů, nedostatek pracovních příležitostí
Nejsou vhodné pracovní příležitosti, požaduje se praxe
vlastní volba, či neschopnost se prosadit
zrušní místa, šéf je debil
....
práce je méně než lidi
přemíra techniky
zaměstnávající firma nemá dostatek výstupů k zaplacení vstupů nebo neschopnost zce
Nechuť lidí pracovat
Nedostatek peněz pro zaplacení prací, které ale potřeba jsou.
stáří
zdravotní důvody + věková diskriminace
?
nedostatečná kvalifikace & zbytečnost
hromadné propouštění, málo práce v regionu, neochota stěhovat se za prací
ukončení pracovního místa
nízké finanční ohodnocení, nedostatečná kvalifikace, práce nad časový rámec
Omezování pracovních míst.
zánik firem
přehnané nároky zaměstnavatelů
lenost,nedostatek vhodných pracovních míst
neochota dělat podřadnou práci
neochota pracovat a přestěhovat se
Propuštění z organizačních nebo finanč. důvodů firem.
osobní problémy člověka
malá pracovní nabídka, skladba obyvatel, kdy jsou nabízené pozice,ale mezi lidmi nejsou odborníci na danou pozici
nedostatek praxe, která je požadována
spatne vedeni ekonomiky, pr. vysoke dane atd.
Neochota prizpusobit se novym podminkam.
snižování počtu zamestnancu v podnicich
nemoc, nedostatek vhodných pracovních míst
student po skole, ymena vedeni ve firme - vyhazuje se
nemožnost nalézt zaměstnání ve své kvalifikaci
nedostatečná praxe
Špatná školská politika
lenost, nedostatečné vzdělání, neochota dojíždět, vzdělávat se, zdravotní problémy, 0 praxe u absolventů
chybějící praxe
nízká kvalifikace
Krize.
konec firmy
nahoda,smula,vlastni zavineni
zrušení pracovního místa
Propouštění zaměstnanců kvůli nedostatku práce ve firmě.
nízké vzdělání
finance
bez praxe
Bez praxe po studiu
nenažranost zaměstnavatelů
strach ze změny
Bez praxe, po mateřské s dětmi, věk nad 40 let
nedostatečné vzdělání a vysoké nároky zaměstnavatelů,zdravotní problémy
nechut pracovat, práce se dotyčnému nevyplatí
malo pracovnich pozic
levná pracovní sila
vývoj ať už technologií nebo obecně
snížení počtu zaměstnanců ve firmě
nesoulad mezi požadavky nabídky práce a poptávky po práci
ztráta předchozího zaměstnání a nedostatečná kvalifikace
praxe
Porušování zákonů a předpisů ze strany zaměstnavatelů, nikde nenajdete zastání
nedostatečné finanční ohodnocení, nespokojenost v práci, nedostatek nabídek
nedostatek dobře placených míst
majitelovi nejdou obchody
málo nabídek práce
neochota
prasáckost zaměstnavatelů
málo pracovních míst
nekvalifikovanost
Propouštění ze strany firem.
Nedostatek praxe u absolventů vysokých škol a neochota zaměstnavatelů takové osoby zaměstnávat.
9981,15 %81,15 % 

Graf

9. Jaké negativní stránky má nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek financí21,64 %1,64 %  
nedostatek penez21,64 %1,64 %  
nízká životní úroveň21,64 %1,64 %  
málo peněz21,64 %1,64 %  
nevím21,64 %1,64 %  
ztráta snahy10,82 %0,82 %  
Ztráta sociálních rolí, snížení životní úrovně, ztráta kontaktu s ostatními lidmi, nuda10,82 %0,82 %  
ekonomická stránka pro člověka či rodinu ale i pro stát, pokřivení sebedůvěry10,82 %0,82 %  
Špatná finanční situace, "vypadnutí" z režimu pracujícího člověka, přizpůsobení se podmínkám, kdy se o mě starají druzí10,82 %0,82 %  
nedostatek finančních prostředků, ztráta kontaktu s okolím, nižší šance na uplatnění s rostoucí dobou nezaměstnanosti10,82 %0,82 %  
ostatní odpovědi Pro stát daně-který nezaměstnaný neodvání z výkonu práce a vydáje za zdravotní poj. při vedení na úřadu práce.. Pro člověka, který hledá zhoršující se psychika, nedostatek financí
kriminalita, chudoba, frustrace ze stráty zaměstnání, neuspokojení potřeb...
Finanční, sociální, psychické
Že si na ní člověk zvykne. Zvykne si žít jako parazit.
ekonomické strádání, sociální exkluze, osobní nespokojenost
Lidi nemaj co žrát (ahoj Táňo :-) )
rostou výdaje státu na sociální dávky, zadlužení občanů, dlouhodobá nezaměstnanost má u jedince psychické následky
snižující se ekonomická úroveň obyvatelstva a jeho koupěschopnost, zvyšování kriminality, psychické problémy nezaměstnaných
Psychický tlak, nedostatek peněz, frustrace, eskalace civilizačních chorob.
snížení životní úrovně obyvatel
zejména finanční
nezaměstnaným lidem chybí prostředky
nestabilita, nedostatek finanací,
stát vyplácí více na sociálních dávkách, může narůstat větší počet lidí bez domova v důsledku špatné finannčí situace
málo prostředků na živobytí
je jich mnoho a jsou vzájemně propojeny
člověk si může zvyknout na nečinnost, psychická újma (cítí se nepotřebný, méněcenný,..¨), finanční potíže,
Psychické, finanční
ochuzuje stát
ztráta osobní prestiže, nedostatek peněz
Chudoba, exekuce, zvýšení drobné kriminality.
nedostatek peněz na živobytí, psychické - citím se neužitečný, nuda doma, žádný režim, sociální vyloučení
nedostatek financí, negativní vliv na psychiku
méně peněz
zle posobi na psychiku,sposobuje vela financnych problemov
ztráta sebedůvěry, zhoršení fyzického i psychického stavu, častější nemoci; možná nelibost okolí, pokud ví že dotyčný nepracuje...
nedostatek peněz, ztráta sebevědomí, izolace
ztráta kontaktu s profesí, nedostatek financí, změna denního rytmu, ztráta sociálních kontaktů
frustrace
no tak hlavně finanční, následně pak existenční problémy
Finanční problémy
omezené finanční prostředky
....
stres, pocit méněcennosti nezaměstnaného, těžká finanční situace nezaměstnaného
Nedostatek financí, pocit méněcennosti
zlenivění
Finanční a psychycký dopad
Ztráta pracovních návyků a dovedností, snížení koupěschopnosti nezaměstnaných
období sníženého příjmu a nejisté budoucnosti
špatná finanční stránka, neklid v rodině, neustálé obvolávání inzerátů
finanční + sociální + psychické
finanční problémy, psychické potíže
psychické, u někoho asi i finanční
špatné sociální podmínky nezaměstnatného, náklady na podporu státu
zatěžování státního systému (vydané finance by se daly využít jinak), dopad na konkrétního člověka - ztráta pracovních návyků, malé finanční zajištění, psychické problémy...
ztráta finanční jistoty
nedostatek financí, špatný psychický dopad
Chudobu, psychycké problémy.
snbížení životní úrovně
nesamostatnost - čekání na pomoc druhých, finanční tíseň
psychické dopady
bez příjmů, bez společenského postaveni
Podle mne má negativní dopad na psychiku člověka,bojí se o svou další existenci.
finanční, společenské
frustrace,ztráta prac.návyků
nutný příjem k přežití
ohrozeni zdravi postizenych, zvysena kriminalita, znizeni zivotni urovne, uzivani drog atd
Socialni vylouceni, ztrata sebeduvery.
špatná finanční situace
zadny prijem
lidé jsou bez peněz, mají existenční i psychické problémy
clovek je logicky bez financi, muze propadat depresim...
sociální, ekonomické
všechny
Chudoba, kriminalita
ztráta sebevědomí, pracovních nývyků, deprese, sociální izolace
vyšší kriminalita, nedostatek finančních prostředků, zadluženost
nedostatek peněz a socializace
Nejistota z budoucna
Krize.
nedostatek penez, zavislost na nekom jinem..
finanční situace
ztráta stálého příjmu, deprese
nejistota,neschopnost splacet sve
ztráta sociálních rolí, ztráta příjmu
Sociální dopady na jedince (nedostatek financí), ztráta kvalifikovanosti, nechuť si hledat jiné zaměstnání, zločinnost (z nedostatku finančních prostředků)
krádeže
nedostatek peněz, ztráta pracovních návyků, deprese
nemožnost získat zkušenosti a mzdu
Finanční
Málo peněz, žádný denní režim
kriminalita, deprese
závislost na jiných
.
Dluhy, sebevraždy
finanční problémy lidí
přerozdělování, olupování jiných lidí prostřednictvím státu a daní
bezdomovci a rodiny s detmi co nemuzou nic detem doprat stoupa chudoba rodin
finance
ztráta příjmu, kvůli které se může člověk dostat do problému pokud tento problém řeší např. půjčkami, dále je to ztráta pevně stanoveného denního režimu, ztráta sebedůvěry a přátel z důvodu peněz (např. dotyčný nemá peníze na chození do hospody s přáteli)
nedostatek finančních prostředků pro život
ztráta kvalifikace, ztráta pracovních návyků, psychické problémy, sociální vyloučení
ztráta snahy, pocit nedostatečnosti (u mužu), nedostatek financí
psychika
Člověk má málo peněz.
Jsou to především obrovské finanční problémy.
ztráta finančních příjmů, sociálních jistot, režimu dne, sebevědomí
společenská "ne"prestiž
nejsou peníze --> časem i nic dalšího --> bezdomovec
člověk je vyloučen z určité sociální skupiny
stres
ztráta reality denního života
úpadek osobnosti
deprese, nízké sebevědomí
ztrátu sociálních vztahů
Vede ke zhoršování životní úrovně země, lidé přichází o peníze a svou životní úroveň.
Negativní dopad jak na člověka (nedostatek financí, přebytek volného času, zhoršení psychické stránky), tak na ekonomiku obecně.
10787,7 %87,7 % 

Graf

10. Jaké pozitivní stránky má nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2016,39 %16,39 %  
volný čas129,84 %9,84 %  
Více volného času75,74 %5,74 %  
nevím21,64 %1,64 %  
více času21,64 %1,64 %  
Hodně volného času21,64 %1,64 %  
zadne21,64 %1,64 %  
čas pro sebevzdělávání, ujasnění si priorit10,82 %0,82 %  
o žádných nevím.. možná spousta volného času10,82 %0,82 %  
Žádné mne nenapadají10,82 %0,82 %  
ostatní odpovědi Člověk má hodně volného času.
lide si vice vazi prace
motivace k nalezení vyhovujícího pracovního uplatnění, možnost rozšířit si kvalifikaci
Nepřizpůsobiví se mají dobře, protože sedí na zadku celé roky a pobírají dávky
těžko říct...má nějaké? možná, že zaměstnavatelé mají široké spektrum výběru :D
Možnost plánovat si čas podle svého - to je ale pěkně blbá výhoda, když nejsou peníze...
Pro zaměstnavatele širší výběr, tlak na výši mezd
žádné mě nenapadly
dlouhodobá žádné
dostatek volného času
možnost se více věnovat rodině,
Nezaměstnaní mají potenciálně více času rozvíjet se nebo založit si vlastní podnikání
podpora státu - ve vztahu k nezaměstnanému
více času na domácnost a výchovu dětí, na koníčky (pokud je má kdo financovat)
Žádné. Ale pro nezaměstnaného je možná výhoda spousta volného času.
víc času
odpočinek
ked mas financnu rezervu v banke.nemas ziadny problem
určitý odpočinek (samozřejmě jen v prvních chvílích - různě dlouhých podle osobnosti), změna
dostatek času na rodinu, čas na přemýšlení
z celospolečenského hlediska pozitivní, nutí lidi vážit si práce
Snad jen, že při onemocnění může člověk se v klidu dima léčit a ne nemoc přecházet a škodit svému zdraví z obavy, aby jej nepropustili.
spousta volného času, který se dá výborně využít
krom mála paněz to má jen a jen výhody
......
volný cas
nalzení adekvátního zaměstnání
Motivace zaměstnaných ke kvalitní práci
hodně času, rozvolnění pracovní disciplíny
odpočinek od stressu v zaměstnání
možná čas k dalšímu vzdělávání, rozvoji, nebo i impuls k změně oboru
nedá se takhle obecně odpovědět
opravdu nějaké má?
Možnost vyběru zaměstnanců.
nic mě nenapadá
možnost více cestovat a rozvíjet sám sebe
Moc pozitiv nevidím,snad jen více času,ale i to chce disciplínu-je potřeba hledat zaměstnání.
dlouhodobě žádné
dostatek času
zastavit se a podivat se, co je dulezite v zivote
Otevrenost novym moznostem, prekonani sebe sama.
více volného casu
nemá žádné pozitivní stránky
To vážně nevím. Možná to, že má více času na své koníčky - ale když nemá peníze, tak je mu to většinou houby platné.
Selekce, která svým způsobem poskytuje informace a zpravidla nižší inflace
možnost svobodně nakládat s časem, odpadnutí ponižování a konfliktů v práci se druhými lidmi
volný čas pro sebe, možnost vzdělávat se
Nevím.
více času na rodinu
získaný volný čas
spousta volneho casu :)
nenapadají mě
Dle mého žádné..
dost času
Zadny
Spánek, volný čas
loajalita personálu
.
snad zadne
hafo času
možnost využít nezaměstnanost pro rekvalifikaci, možnost využít nezaměstnanost jako prevenci před syndromem vyhořením (v bývalé práci), dále možnost najít si novou práci, která bude danou osobu více naplňovat
nezaměstnanost lze chápat jako příležitost pro změnu (rekvalifikace, podnikání atd.)
více času lze věnovat rodině případně vzdělávání se,změně oboru/kvalifikace.
Asi o žádných nevím.
Asi jen když jste nemocní, můžete se v klidu léčit a nemoc vyležet, ne narvat do sebe léky a honem do práce, i když je vám hodně špatně, abyste o ni nepřišli; znám v okolí hodně takových případů...
volný čas??
spoustu volného času
člověk se vyspí
volno
prázdniny a schopnost odpočatému mozku se věnovat například učení se.
Více volného času, odpočinek a možnost najít si lepší zaměstnání.
Žádné. Možná to některé lidi vyburcuje k úspěšnému podnikání či dalšímu vzdělávání. Ale spíš asi ne.
7259,02 %59,02 % 

Graf

11. Jaká populace je podle vás u nás nejčastěji nezaměstnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové9577,87 %77,87 %  
Češi2218,03 %18,03 %  
Slováci43,28 %3,28 %  
jiní10,82 %0,82 %  

Graf

12. Jaké máte zkušenosti s úřadem práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné4839,34 %39,34 %  
negativní4335,25 %35,25 %  
pozitivní3125,41 %25,41 %  

Graf

13. Pomohl vám úřad práce k sehnání nové práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10182,79 %82,79 %  
nevím1411,48 %11,48 %  
ano75,74 %5,74 %  

Graf

14. Momentálně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji6956,56 %56,56 %  
studuji2822,95 %22,95 %  
jsem nezaměstnaný129,84 %9,84 %  
na mateřské dovolené86,56 %6,56 %  
jiné54,1 %4,1 %  

Graf

15. K čemu slouží rekvalifikační kurzy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.....

Aby lidi mohli dělat i jinou práci, než dříve.

aby si clovek rozsiril vzdelani i v jine oblasti nez byl vyucen

Abychom se naučili nové věci a mohli lépe najít práci

asi k ničemu, když je ÚP ani nenabízí

člověk může zkusit najít práci v jiném odvětví, pokud v jeho odvětví práce není

Davaji moznost nalezeni noveho uplatneni.

dle mého k ničemu

Doplnění některých znalosti potřebných k výkonu nového zaměstnání

doufejme, ze k lehcimu sehnani nove prace po case nezamestnanosti

Je to dobrý business. Tunel jako prase

Je uplně zbytečný

jen k rozšíření znalostí, aby člověk mohl něco více nabídnout novému zaměstnavateli než ostatní ( oproti nezaměstnaným co sedí jen doma a čekají až jim ÚP nabídne nějakou práci )

k částečnému řešení nezaměstnanosti ...

k čerpání dotací na ně

K čerpání z evropských fondů. Ten kdo absolvuje rekvalifikační kurz nemá jistotu, že dostane zaměstnání.

K doplneni vzdelani

K doplnění vzdělání,i v jiném oboru než člověk vystudoval.Tím může lépe získat zaměstnání.

K dosažení nové kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace za účelem získání zaměstnání.

k inkasu veřejných prostředků nekompetentními agenturami

k motivaci najít si práci v jiném oboru

K možnosti sehnat práci v oboru, ve kterém nemám žádné zkušenosti

k možnosti změny zaměstnání

k nabytí kvalifikace pro jiná zaměstnání, než mohu vykonávat se svou stávajicí kvalifikací

k nalezení práce mimo stávající obor

k napakování se rekvalifikačních škol ?

k ničemu, jen se mrhá prostředky za kraviny, kolik asi je potřeba masérů nehtařek?!? normální rekvalifikace nejsou.

K ničemu, protože práce není.

K rekvalifikaci

K rekvalifikaci na jiný obor než má člověk vystudovaný. Je to možnost pro lidi, kteří jsou vystudovaní v oboru ve kterém se nemohou uplatnit nebo nechtějí. Rekvalifikace by měla zároveň sloužit jako zaplnění volných míst v oboru, kde je pracovníků málo, proto by se mělo rekvalifikovat v tom odvětví, kde je jisté, že se práce sežene a ne k tomu, aby všechny ženy se např. rekvalifikovali kosmetičkou a pak by jich bylo tolik, že by neměli šanci se uživit. To se teď děje např. při rekvalifikaci na kosmetičku nebo nehtovou modeláž.

K rekvalifikaci, překvapivě.

K rozsireniu,precviceniu svojich schopnosti

k rozšíření či prohloubení profesní kvalifikace, získání kontaktů, sdílení náročné životní situace s ostatními účastníky

k rozšíření kvalifikace - jsou zneužívány

K rozšíření kvalifikace a tím zvýšení atraktivity pro zaměstnavatele na trhu práce.

K rozšíření možností na trhu práce, získání nových zkušeností pro výkon práce v jiném oboru než je člověk "kovaný"

K rozšíření možností nezaměstnaného na trhu práce

K rozšíření obzorů a možnosti uplatnění.

k rozšíření schopností a dovedností

k rozšíření znalostí a dovedností v jiné oblasti než má dotyčný vystudované

k větší příležitostí najít práci

K vysávání prostředků daňových poplatníků vychcanými firmami. Je to chyba státu, že v tom neudělá pořádek

K vyssi sanci uplatneni.

k získání další kvalifikace, která je momentálně žádanější na trhu práce

k získání dalších možností praocvního uplatnění

k získání kvalifikace

K získání kvalifikace a možnosti získání nové práce v jiném oboru

k získaní kvalifikace potřebné k nástupu do zaměstnání

k získání nějaké kvalifikace pro lepší hledání práce

k získání nové kvalifikace

k získání nové kvalifikace

k získání nové kvalifikace - přizpůsobení se trhu práce - možnost lepšího uplatnění na trhu práce

K získání nové kvalifikace v jiném oboru, než jsem vyučen / vystudován

k získání nové kvalifikace, pokud nemohu najít práci v mém oboru

K získání nových znalostí a dovedností v určitém oboru

K získání nových znalostí a popřípadě různých certifikátů pro konkrétní práci s různými stroji, jazykové znalosti, doplnění znalostí modernějšími (například pro lidi, kteří daný obor studovali nebo v něm pracovali před delší dobou, kdy se ještě používaly zastaralé postupy), počítačové kurzy apod. Mají poté větší šanci na získání práce.

k získání praxi, nových kontaktů

k získání větších možností při výběru práce, je to dobré spíš pro lidi s nižším vzděláním

k zisku jejich organizátorů

K zlepšení možností na trhu prace

ke získání kvalifikace, po které je na pracovním trhu poptávka

Ke získání nové kvalifikace, která účastníka zvýhodní na trhu práce

Ke zkvalitnění a aktualizování našich vědomostí a dovedností.

Ke zlepšení rádoby „lepšímu“ uplatnění na trhu práce.

Ke zlepšení zkušenosti

ke změně kompetence

ke znovu získání znalostí v daném oboru a možnost dělat lepší práci

ke zvýšení kvalifikace

ke zvýšení kvalifikace v určitém oboru

lehčí získání zaměstnání

lepší šance najít si práci když mám obor k ničemu

Lepší zkušenosti

mají sloužit k sehnání práce, ale lidem prý moc nepomohli, ale zároveň si je užili

měly by sloužit k získání nové dílčí kvalifikace

měly by sloužit ke zlepšení možností uplatnit se na trhu práce, ale mám zkušenost, že ÚP příliš těchto kurzů neotvírá

Měly by uchazeči o zaměstnání pomoci se vstupem do nového oboru.

Mohou pomoci získat práci...

možnost najít si práci v jiném oboru než je člověk vyučen?

možnost naučit se něco nového, díky čemu bych se lépe mohla uplatnit na pracovních trhu

možnost naučit se takové věci, které nesouvisejí s oborem práce, kterou člověk dříve vykonával

Možnost změnit nebo prohloubit znalosti příslušného oboru.

možnost změny pracovního zařazení

na rekvalifikaci v oboru a možnost uplatnění na trhu práce

na zvýšení kvalifikace

nabytí nových zkušeností

např. svářečský průkaz, který stojí 5 - 12 000 může být zadarmo

naučit se pracovat v jiném odvětví, ve kterém mám větší šanci získat práci

Obnovení znalosti

obohatit vzdělání tak, abych našla práci, ke které jsem původně neměla kvalifikaci

Podle mých zkušeností i mých známých je to většinou jen to, že pracovník Úřadu práce tam posílá i lidi nevhodné na ten kurz, jen do počtu aby vykázal činnost, je to zbytečné plýtvání peněz, je to stejné i u těch různých projektů ke zvýšení zaměstnanosti od ÚP.

pokud nemůžu sehnat vhodné pracovní místo,naučím se něco nového,mám pak víc možností

pomáhají uchazečům o zaměstnání k lepšímu pracovnímu uplatnění

Pomáhají zájemcům o práci získat kvalifikaci.

pro zisk nového zaměstnání

Pro získání nových možností k uplatnění v jiném oboru na trhu práce, kde je k dispozici více pracovních míst.

Pro získání, nebo prohloubení nových vědomostí-znalostí, měli by pomáhat snáze najít práci.

připravit člověka na práci v oboru, ve kterém nemá žádné (nebo jen velmi malé) vzdělání nebo zkušenosti

rekvalifikační kurzy jsou k ničemu, za tu chvilku se člověk nemůže dostatečně rychle dostat do problematiky oboru

Rekvalifikovat jedince, který je na úřadu Práce, v konkrétní firmě za účelem získání zaměstnání nebo výhody na trhu práce.

Rozšíření kvalifikace o další obor

Rozšíření profesní způsobilosti do dalších oblastí

Rozšiřuje nabídku zaměstnání, slouží ke vzdělávání.

V případě ne moc dobrého stávajícího vzdělání se jimi můžeme vyškolit pro lepší pracovní pozici ve více žádaném oboru.

Většinou jen k buzeraci

Vypadá to, že spíše k buzeraci lidí, nutí tam i ty, kteří na to nemají schopnosti nebo zdravotní stav.

Z získání kvalifikace v oboru, kde jsou volná místa.

zdokonalují odbornost v daném oboru

zejména u osob se základním vzděláním pomáhají k větší hodnotě osob na trhu práce. Pomohou i v případě nutnosti změny oboru.

získání nových vědomostí a dovedností pro získání konkrétní práce

získání potřebných znalostí a dovedností pro získání adekvátní práce. V Čr práci nejvíce krade levná pracovní síla z východu (např. Slováci, Ukrajinci apod.)

získání pracovních dovedností a znalosti v jiném oboru, který by mohl pomoci nezaměstnaným práci. Pokud jeho současné znalosti neodpovídají požadavkům zaměstnavatelům.

získat vědomosti v dané oblasti, na který se kurz specializuje

Znouzectnost

zvýšení kvalifikace

zvýšení kvalifikace (popřípadě nalezení nové) a lepší uplatnění na trhu práce

Zvýšení kvalifikace a teoretické zvýšení pravdepodobnosti najít práci

Zvýšení kvalifikace zaměstnance,popřípadě zájemce o zamestnani

zvýšení stávající kvalifikace, nebo její změna nalezení nového zaměstnání možnost začít podnikat

zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce, zvyšování kompetencí a rozšiřování dovedností...

Zvyšují šanci k nalezení práce

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

 • odpověď 18-26:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji na otázku 14. Momentálně:

7. Byl jste někdy nezaměstnaný?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem nezaměstnaný na otázku 14. Momentálně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní na otázku 12. Jaké máte zkušenosti s úřadem práce?

12. Jaké máte zkušenosti s úřadem práce?

 • odpověď žádné:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Pomohl vám úřad práce k sehnání nové práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Mezi nezaměstnanými jsou více zastoupeni:

6. Jaké je podle Vás nejhorší období pro ztrátu zaměstnání?

7. Byl jste někdy nezaměstnaný?

10. Jaké pozitivní stránky má nezaměstnanost?

11. Jaká populace je podle vás u nás nejčastěji nezaměstnaná?

12. Jaké máte zkušenosti s úřadem práce?

13. Pomohl vám úřad práce k sehnání nové práce?

14. Momentálně:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Mezi nezaměstnanými jsou více zastoupeni:

6. Jaké je podle Vás nejhorší období pro ztrátu zaměstnání?

7. Byl jste někdy nezaměstnaný?

10. Jaké pozitivní stránky má nezaměstnanost?

11. Jaká populace je podle vás u nás nejčastěji nezaměstnaná?

12. Jaké máte zkušenosti s úřadem práce?

13. Pomohl vám úřad práce k sehnání nové práce?

14. Momentálně:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaníčková, T.Pohled na nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pohled-na-nezamestnanost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.