Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na podnikání

Pohled na podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Vacková
Šetření:24. 03. 2015 - 29. 03. 2015
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má pomoci k seminární práci. Dotazník by měl zjistit pohled respondentů na podnikání. Jestli by se repondeti do podnikání pustili, v čem by je bavilo podnikat, a co je pro ně riskantní. 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6959,48 %59,48 %  
Muž4740,52 %40,52 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 266858,62 %58,62 %  
27 - 403126,72 %26,72 %  
41 a více1714,66 %14,66 %  

Graf

3. Jaký současný postoj zaujímáte k podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodnikám5043,1 %43,1 %  
chystám se podnikat2824,14 %24,14 %  
podnikám2218,97 %18,97 %  
podnikání je pro mě riskantní oblast1613,79 %13,79 %  

Graf

4. Pokud se rozhodnete podnikat, jakou si zvolíte společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s.r.o. (Společnost s ručením omezeným)5850 %50 %  
živnost4437,93 %37,93 %  
a.s. (Akciová společnost)76,03 %6,03 %  
družstvo54,31 %4,31 %  
v.o.s (Veřejná obchodní společnost)21,72 %1,72 %  

Graf

Pokud zvolíte jiná, vypište.

5. V případě, že byste se rozhodl podnikat, jaký sektor byste si pro podnikání vybral?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2521,55 %21,55 %  
volnočasové prostředí2319,83 %19,83 %  
finanční služby1412,07 %12,07 %  
potravinářská oblast1311,21 %11,21 %  
IT oblast1311,21 %11,21 %  
sociálně-zdravotnické služby119,48 %9,48 %  
právnické služby76,03 %6,03 %  
textilní průmysl65,17 %5,17 %  
auto - moto43,45 %3,45 %  

Graf

6. Kdybyste se rozhodl podnikat, jakou formu podnikání byste zvolil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikal bych sám4942,24 %42,24 %  
podnikal bych ve dvou3530,17 %30,17 %  
podnikal bych ve více lidech3227,59 %27,59 %  

Graf

7. Za jakým účelem byste se rozhodl podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za účelem zisku8976,72 %76,72 %  
za účelem uspokojení potřeb ostatních1815,52 %15,52 %  
za účelem zaplnění volného času86,9 %6,9 %  
za účelem zisk10,86 %0,86 %  

Graf

8. Na jakou cílovou skupinu by bylo Vaše podnikání zaměřeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na celý segment trhu6757,76 %57,76 %  
mladá generace2824,14 %24,14 %  
starší generace1210,34 %10,34 %  
lidi, kteří mají rádi luxus65,17 %5,17 %  
děti21,72 %1,72 %  
senioři10,86 %0,86 %  

Graf

9. Jaká je dle Vašeho názoru pro podnik nejefektivnější forma reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové reklamy5648,28 %48,28 %  
televizní reklamy2521,55 %21,55 %  
alternativní reklama1412,07 %12,07 %  
tisková reklama86,9 %6,9 %  
propagační předměty76,03 %6,03 %  
venkovní reklama54,31 %4,31 %  
světelná reklama10,86 %0,86 %  

Graf

10. Co by pro Vás při podnikání představovalo největší riziko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zadlužení7362,93 %62,93 %  
zkrachování1916,38 %16,38 %  
neúspěch - veřejné selhání1512,93 %12,93 %  
právní důsledky86,9 %6,9 %  
dluhů10,86 %0,86 %  

Graf

11. Jak byste se zachovali, kdyby ve Vašem podniku nastala krizová situace ohrožující existenci Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukončil bych podnikání4841,38 %41,38 %  
prodal bych podnik3731,9 %31,9 %  
řešil bych to například úvěrem3126,72 %26,72 %  

Graf

12. Založili byste společnost i v případě, že byste neměli dostatek finančních prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8775 %75 %  
ANO2925 %25 %  

Graf

13. Pustili byste se do podnikání i v případě, že by se v blízkosti Vašeho podniku vyskytovala pro Vás rovnocenná konkurence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6858,62 %58,62 %  
NE4841,38 %41,38 %  

Graf

14. Domníváte se, že je v dnešní době příliš riskantní nastavit vyšší cenu za kvalitní výrobek, oproti nižší ceně za nekvalitní výrobek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7362,93 %62,93 %  
ANO4337,07 %37,07 %  

Graf

15. Byli byste ochotní rozšířit svůj podnik do zahraničí, pokud byste měli možnost a prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9884,48 %84,48 %  
NE1815,52 %15,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste?

  • odpověď Muž:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT oblast na otázku 5. V případě, že byste se rozhodl podnikat, jaký sektor byste si pro podnikání vybral?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Jaký současný postoj zaujímáte k podnikání?

4. Pokud se rozhodnete podnikat, jakou si zvolíte společnost?

5. V případě, že byste se rozhodl podnikat, jaký sektor byste si pro podnikání vybral?

6. Kdybyste se rozhodl podnikat, jakou formu podnikání byste zvolil?

7. Za jakým účelem byste se rozhodl podnikat?

8. Na jakou cílovou skupinu by bylo Vaše podnikání zaměřeno?

9. Jaká je dle Vašeho názoru pro podnik nejefektivnější forma reklamy?

10. Co by pro Vás při podnikání představovalo největší riziko?

11. Jak byste se zachovali, kdyby ve Vašem podniku nastala krizová situace ohrožující existenci Vašeho podnikání?

12. Založili byste společnost i v případě, že byste neměli dostatek finančních prostředků?

13. Pustili byste se do podnikání i v případě, že by se v blízkosti Vašeho podniku vyskytovala pro Vás rovnocenná konkurence?

14. Domníváte se, že je v dnešní době příliš riskantní nastavit vyšší cenu za kvalitní výrobek, oproti nižší ceně za nekvalitní výrobek?

15. Byli byste ochotní rozšířit svůj podnik do zahraničí, pokud byste měli možnost a prostředky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Jaký současný postoj zaujímáte k podnikání?

4. Pokud se rozhodnete podnikat, jakou si zvolíte společnost?

5. V případě, že byste se rozhodl podnikat, jaký sektor byste si pro podnikání vybral?

6. Kdybyste se rozhodl podnikat, jakou formu podnikání byste zvolil?

7. Za jakým účelem byste se rozhodl podnikat?

8. Na jakou cílovou skupinu by bylo Vaše podnikání zaměřeno?

9. Jaká je dle Vašeho názoru pro podnik nejefektivnější forma reklamy?

10. Co by pro Vás při podnikání představovalo největší riziko?

11. Jak byste se zachovali, kdyby ve Vašem podniku nastala krizová situace ohrožující existenci Vašeho podnikání?

12. Založili byste společnost i v případě, že byste neměli dostatek finančních prostředků?

13. Pustili byste se do podnikání i v případě, že by se v blízkosti Vašeho podniku vyskytovala pro Vás rovnocenná konkurence?

14. Domníváte se, že je v dnešní době příliš riskantní nastavit vyšší cenu za kvalitní výrobek, oproti nižší ceně za nekvalitní výrobek?

15. Byli byste ochotní rozšířit svůj podnik do zahraničí, pokud byste měli možnost a prostředky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vacková, Z.Pohled na podnikání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pohled-na-podnikani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.