Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na Právo silnějšího

Pohled na Právo silnějšího

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Novotný
Šetření:13. 03. 2021 - 17. 03. 2021
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Je právo silnějšího jen mezi zvířaty nebo se toto "právo" týká i lidí a států? pojdme to zjistit.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6454,24 %54,24 %  
Žena5445,76 %45,76 %  

Graf

2. Víte co znamená "Právo silnějšího"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10488,14 %88,14 %  
ne1411,86 %11,86 %  

Graf

3. Co si pod pojmem "právo silnějšího" představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

.

"silnější pes mrdá"

Citát jednoho antického filosofa

častej postoj "já mám prachy, tudíž mám moc a můžu si dovolit úplně všechno"

Darwinovu teoriu evolucneho vyvoja.

Diktatura.

diskriminaci slabších

dominanci síly

Fyzickou převahu

JaK PRAVIL JISTÝ FOTBALOVÝ FUNKCIONÁŘ, "SILNĚJŠÍ PES MR.Á"

Je to "právo" jako metafora - silnější odejme slabšímu, co zrovna chce.

Jsem biolog takže například vím, že v přírodě se často rozmnoží jen 10% nejsilnějších samců, protože jsou jediní úspěšní v obhájení zdrojů, které jsou k tomu potřeba

Kdo je silnější má větší nárok a možnosti než slabší

Kdo je větší / silnější / rychlejší má přednost, přežije.

Kdo ma jakoukoliv převahu, vždy prosadí svůj záměr.

Kdo má lepší/silnější argument, platí.

Kdo má moc nebo vliv, dovoluje si na ostatní, čerpá nezasloužené výhody, prosazuje své ne proto, že je to objektivně lepší, ale protože může.

Kdo má moc rozhoduje

kdo má převahu, vybírá si...

Kdo má větší sílu nebo moc může usurpovat toho slabšího.

Kdo má větší sílu, má pravdu či přednost.

Kdo si co urve, ten to má.

Kdo z koho, většinou násilím

Když máš velký auto a prachy, jedeš jako kráva po dálnici a narazíš do rodinky s dětmi ve Fábii, tak tě z toho právníci vysekají. Rodince pak zůstanou jen oči pro pláč ale můžou být rádi že to přežili.

Když se 2 jedinci dostanou do konfliktu nebo pře, má navrch ten silnější. Většinou se myslí fyzicky silnější, ale to není tak úplně pravda. Může jít i o inteligenci, v lidském současném světě taky o postavení, zázemí, prestiž.

má představa je taková, že na silnici vetší auto předjede auto menší a slabší. Na silnicích a dálnicích toto lze vysledovat.

Místo spravedlnosti si silnější vynutí svou.

Možnost získat lepší postavení pomocí síly

na základě lepších vědomostí, větší síly nutit někoho jiného k něčemu co nechce

násilí

násilí

násilí na slabších

Někdo využije svoji moc / sílu / autoritu ve svůj prospěch či k protlačení svých zájmů.

nevím, snad fyzickou převahu?

Pravdu má ten, kdo je větší, silnější, bohatší ...

Pravdu ma ten, kdo má větší moc.

Pravdu má ten, kdo si ji dokáže prosadit.

právo silnějšího

Prosadit si silou to své jen proto, že na to mám (fyzicky, finančně apod.)

Prosazování svých zájmů silou jakéhokoliv typu

Představuji si situaci, kdy v různých sférách vítězí ten, kdo je silnější (ať už fyzicky, má větší moc, více peněz atp.) proti slabšímu, bez ohledu na to, zda je jeho názor, návrh, postup spravedlivější, lepší, vhodnější atp.

Přesně to, co slogan říká - nejsem ale jeho zastáncem.

převaha síly v rozhodovacím procesu silný bere co chce, slabý co mu zůstane

Přežitek

Rozdíl mezi predátory a "ovcemi".

Silnejsi si vzdy prosadi sve pod vyhruzkou nasilim

Silnejsi vyhraje

silnější (bohatší, úspěšnější) protalčí svá práva snáž, než průměrný člověk

Silnější (fyzicky, schopnostmi) vládne slabším a poddajnějším.

Silnější (v jakémkoli smyslu toho slova) dosáhne uspokojení svých tužeb a potřeb více než méně silný.

Silnější bere vše

Silnější člověk (fyzicky, mentálně, postavením) má pravdu, řídíme se tím, co řekne.

Silnější jedinec (fyzicky, inteligenčně) má podle tohoto práva, právo přednostně se rozmnožovat, ovládat slabší jedince, či užívat zdroje a mít výhody na úkor slabších jedinců.

Silnější jedinec (skupina ) si nárokuje větší právo.

Silnější lidé si myslí, že mají brát vše.

Silnější má moc nad slabšími

Silnější má právo na větší podíl například z potravy, samic, apod.

Silnější má právo určovat pravidla a přednostně "čerpat prostředky".

Silnější má přednost v různých záležitostech.

Silnější má přednost...

Silnější má větší moc, větší přístup ke zdrojům a slabšímu vše sebere.

SIlnější má více práv než slabší.

Silnější může prosazovat své požadavky na úkor slabšího.

silnější přetrvá

silnější se prosadí na úkor slabšího

Silnější toho víc muze

Silnější vítězí

silnější vítězí

silnější vyhraje a diktuje podmínky

silnější vyhrává

silnější vyhrává

silnější vyhrává

Silnější vyhrává, často i nespravedlivě.

Silnější vyhrává. Silnější přežije. Silnější je ve výhodě.

Silnější vždy vyhrává, slabší je poražený.

Silnější získá to, co chce - i na úkor někoho jiného, ale slabšího.

Silnější zvítězí

Silnější zvítězí, prostě ten kdo má navrch bere víc

Silnější, agresivnější má na vrch

silní jednotlivci (lidé, zvířata, státy) se prosazují vůči slabším, a to třeba i silou

sinjší

Skutečnost, že reálný život představuje vždy zápas o zdroje a zajištění potřeb.

slabší ustoupí silnějšímu

Stát, úřady, policii, mafii, zaměstnavatele, banky, pojišťovny, mobilní opreátoři a všichni další, mající postavený byznys na principu "buď souhlasíte, nebo nezájem" nebo "my strana víme co je pro vás nejlepší".

Strana s více zdroji a větší silou má přednost před slabší stranou s méně zdroji. Funguje na úrovni jednotlivce i skupin nebo státních útvarů.

Ten kdo ma koule dosahne sveho.

ten kdo má moc - jakoukoliv, nemusí to být fyzická převaha

Ten, kdo je silnější, může vše... (poroučí slabšímu)

Ten, kdo má nějakou převahu nad jiným, nemusí brát na něj ohled. není to ovšem právo, ale "právo". Jako takové tedy neexistuje, ale "existuje". Jak jsou v tomto ohledu myšleny následující otázky?

ten, kdo má převahu porazí toho slabšího

Ten, kdo má sílu naplnit své zájmy, tak může učinit na úkor slabších bez ohledu na nějaké mravní nebo zákonné ohledy.

to co dělá USA

To co Vy

TO NENÍ JEDNOZNAČNÉ - někdy jde o omluvu/vysvětlení bezohledného chování a prosazování zájmů silou - v evoluční teorii nejde vlastně o 'právo', ale o popis situace, kdy se jako evolučně stabilní fixuje úspěšnější organismus

To, že kdo si co vybojuje, to má a kdo si nic nevybojuje, nic nemá.

uplatnění moci nebo síly na úkor slabších

Úplně bych to nedokázala vysvětlit, představuji např. silnější po fyzické, psychické i finanční stránce někoho/něco silnější. Jedinec, firma, spolek.

Užívat nějakou věc, službu či výhodu přednostně, pokud mám větší fyzickou sílu než druhý.

Vítězí ten kdo má více síly, možností, peněz, pravomocí atd., dle situace

Vítězí, kdo má převahu. Silovou, intelektuální

Vláda a práva pro ty silnější bez ohledu na slabší či menší.

vnucení stanoviska silnějšího tomu slabšímu

Vůbec nic

Vydírání, zastrašování a další metody ovlivňování lidí, kteří se nechají.

Výhody pro silnější (větší/vyspělejší) jedince

Vyhrává ten, kdo je v něčem silnější. Má právo na výhru.

Využití často i zneužití finanční, právní, fyzické aj. síly v různých oborech lidské činnosti.

využití nebo zneužití síly, intelektu silnějšího člověka

Winner takes all

zahraniční politika amerického režimu

Ze ten kdo má (primarne fyzickou, ale nejen) prevahu nad druhym ma prednost.

že ho přeperu nebo oberu

Že právo určuje ten nesilnější jedinec, nebo ta nejsilnější banda.

že silnější jedinec - a nemusí to být síla fyzická, ale i morální nebo mentální - si své potřeby prosadí na úkor těch ostatních

že tě zboucham hajzlíku

4. Existuje podle vás právo silnějšího mezi lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5849,15 %49,15 %  
souhlasím4739,83 %39,83 %  
nevím54,24 %4,24 %  
spíše nesouhlasím54,24 %4,24 %  
nesouhlasím32,54 %2,54 %  

Graf

5. Existuje podle Vás právo silnějšího mezi státy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7059,32 %59,32 %  
spíše souhlasím3832,2 %32,2 %  
nevím65,08 %5,08 %  
nesouhlasím32,54 %2,54 %  
spíše nesouhlasím10,85 %0,85 %  

Graf

6. Může být i slabší stát suverenní? (V oblasti Práva silnějšího) Pokud ma dostatečně silnou obranu na odstrašení a vzdorování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9681,36 %81,36 %  
ne2218,64 %18,64 %  

Graf

7. Co vše by měl splňovat suverenní stát ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

!nnnn!nn

?

.

...

Být jako internet - decentralizovaný, flexibilní, s vysokou mírou osobní a ekonomické svobody

Být mezinárodně uznávaný, mít vlastní území, vlajku, národnost.

Být nezávislý v maximální možné míře

Být nezávyslí

být uznán ostatníma

Dbát o blaho a spokojenost svých občanů tak, aby byli ochotni se postavit na obranu státu. Zachovat si důstojnost při prosazování zájmů svých občanů, nepodporovat mezinárodní terorismus, nepodlézat falešným dobrodincům, vážit si své historie, být rovnocenným partnerem při uzavírání mezistátních smluv, nepřenechávat řízení státu nikým nevoleným podivínům, chránit demokracii bez přívlastků, respektovat výsledky přímé demokratické volby občanů, a mnoho a mnoho dalšího, aby stát nevypadal jako předobraz Orwellových románů.

Dělat vlastní rozhodnutí i navzdory případným odlišným názorům jiných států. Mít minimálně nějakou pojistku proti silnějším sousedům.

Demokracii, obranu, dobrou policii

Držet v šachu všechny okolo. Např. Švýcarsko mělo v bankách peníze všech válčících stran, pak mohlo zůstat suverenní i během 2.světové války.

Ekonomická a politická stabilita

Hranice, vláda, správa vnitřní a zahraniční politiky, hospodářství...

Ideálně by měl být nejsilnější.

identita, názorová ukotvenost

irelevantní

je to ho skutečně hodně.

k

Kombinace Izraele a Švýcarska.

Konzistence hranic, vlastní řízení ekonomiky, vnitřních i zahraničních postojů a práva.

Má své území, ústavu, hlavu státu, hlavní město.

Mat jasne zahranicno politicke smerovanie, mat v najvyssich funkciach odbornikov schopnych zajomnej komunikacie a nie egomaniakov a poloblaznov, ktory robia zbrkle rozhodnutia s celostatnym dopadom, mat funkcne, neskorumpovatelne institucie - sudnictvo, policia, atd

měl by být dostatečně silný, aby mohl být nezávislý.

Měl by mít dobrou zahraniční politiku. Zvládnout se postarat o občany v těžkých situacích (přírodní katastrofa, pandemie,...). Samozřejmě by měl být demokratický.

měl by mít dost dlouhý klacek, aby mohl ostatní státy šťourat v nose

Měl by mít suverénní území, své vlastní nezávislé zákony, vlastní armádu, vlastní měnu, vlastní jazyk, pokud možno soběstačnost v rovině zdrojů a zásobování.

Měly by ho uznávat ostatní suverénní státy.

Mít demokratické zřízení s volenými zástupci (tj. kteří mohou následně oprávněně vystupovat navenek a hájit zájem celého lidu), mít funkční veškeré vnitřní pochody (obrana, otevřená ekonomika atd.) a neohýbat hřbet před většími státy.

mít dost síly nepodlehnout okolním tlakům

Mít silnou vládu, které lid důvěřuje.

mít území s vytyčenými hranicemi, obyvatelstvo, vládu, musí být jako suverénní uznán ostatními

Mít vlastní legislativu, správu, být samostatný, ekonomicky prosperující.

Mít vlastní možnost volby a mít vlastní státní orgány, ve skutečnosti je pouze suverénní pouze Pán Bůh.

Mít vlastní politickou reprezentaci činnou i v nadnárodních politických/ekonomických organizacích (např. EU, NATO apod.), mít relativní finanční nezávislost (a vlastní banky) a moc rozhodovat nad celým svým územím.

Mít vlastní ústavu, zákonodárnou a výkonnou moc, hranice a prostředky k jejich obraně...

Mít vlastní vládu nezávislou na jiných státech. Ohledně následující otázky č. 8: Vůbec jí nerozumím. Jak mám odpovědět, když chybí odpověď "nevím"?

Mít vycvičenou armádu a mít jasný plán rozvoje, podporovat rodinu a evropské hodnoty civilizace.

Moc a vliv na ostatní státy

musí být dostatečně silný, aby dokázal vykonávat moc na svém území bez potřeby spojování s jinými státy

Musí být jasně vymezený.

Musí mít něco, o co má silnější zájem a zároveň mít k dispozici buď schopné diplomaty nebo něco dostatečně odrazujícího. Případně musí být stát pro toho silnějšího naprosto nezajímavý.

Nebát se sankcí ze strany silnějších států, pokud chce jít svou cestou, nebo má pocit, že jako jediný následuje ideál, na který ten silnější rezignoval.

nebýt "ocásek" s kterým jiné státy třesou

neměl by podléhat tlaku zvenčí, ale to v současném světě není reálné, vše je příliš propojeno, hlavně ekonomicky a navíc ve vedoucích pozicích jsou lidi!!! a ať při nástupu do funkce mají super úmysly, tak je to nakonec stejně vtáhne a zapojí se

Neměl by podlézat jinému státu.

Nepodléhat mocným, mít vlastní mezinárodní politiku, spolupracovat se všemi státy, které o to mají zájem, tzv. politika všech azimutů.

nepodlézat Číně a Rusku

Nepodlezat jinym statum, vystupovat cela vlada soudrzne

netuším

Netuším. V dnešní době je možné všechno.

Neutralita

nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nezávislá vláda, jsutice atd. a dostatečně silné zabezepčení před vnějším ohrožením.

nezávislá zahraniční politika, integrita hranic

nezávislost

Nezávislost (ekonomická, politická atp.) na ostatních, existující a pokud možno i stabilní vláda, vlastní obyvatelstvo a území...

Nezávislost a soběstačnost

Nezávislost na jiném státu - politická, ekonomická, sociální

Nezávislost v rozhodování, nečinit rozhodnutí ze strachu, ale po zralé úvaze

Nezávislost ve všech ohledech

Nezávislost, nemít vnitřní problémy

Nezávislý na okolí

ochránit své občany, dbát o bezpečnost

Pokud možno být soběstačný ve všech aspektech života. Jídlo, výroba, výzkum, vývoj, lidské zdroje, obrana, útok. Prostě celková soběstačnost. To je asi nejlepší možná definice suverenity (asi nereálná).

prezident, který se nenechá ovlivnit žádná korupce silná armáda

Rovnost,ohleduplnost,pomoc

rozhodovat si o sobě sám

Řídit se vlastními pravidly a být nezávislý.

Samostatná politika a konkurenceschopné hospodářství.

Samostatná zahraniční politika, vláda, ekonomická politika, daňový systém, obrana.

Samostatná zahraniční politika, vlastní nezávislá funkce mocí zákonodárné výkonné i soudní.

Samostatnost

Samostatnost rozhodování

samostatnost ve všech kritériích

Samostatnost vlastní měna, jazyk a tradice

Samostatnost, nezávislost, nejlépe neutralita

Sebevědomě vystupovat i před silnými státy, před nikým se neplazit.

sebevědomí, něco, čím může zastínit ostatní státy

silná nezávislá ekonomika, dobře vyzbrojená a organizovaná armáda, nezávislá justice

Silná obrana, dobrá vláda a dobré ekonomické podmínky, aby nebyl zbytečně závislý na jiných státech a jejich dodávkách.

soběstačnost v kritických odvětvích

soběstačnost v potravinách a vodě a energetice, vlastní armáda

soběstačnost, jedinečnost v nějakém směru (technologie, suroviny)

spojenectví se silným státem (rusko), vysoká úroveň vědy a průmyslové výroby, minimální etnická a náboženská rozmanitost, maximální soběstačnost ve výrobě potravin, ostražitost před usa a německem, vlastní měna, preperské zásoby v každé rodině, velké množství zbraní mezi lidma, podpora vzdělávání pracujícího lidu

Stabilitu ve všem.

stát, který je prezentován jednou svrchovanou vládou, má vládu nad daným územím a politicky vystupuje do jednání s jinými suverénními státy. Musí být uznáván jinými národy a mít stále obyvatelstvo

Suverenita v rámci EU a NATO byla zničena.

Suverénní stát by měl být schopen si samostatně uspořádat své vnitřní záležitosti a vést samostatnou zahraniční politiku bez přímého udávání směru jinými státy.

suverenní stát je pořád stát s nějakými hodnotami, za kterými si stojí. Hodnoty a to kam daný stát patří je důležité

tak různě

Těžko říct o politiku se nezajímám, ale asi rozhodně lid, který bude mít důvěru ve svou vládu a kvalitní politický systém

to co bylo v roce1989

toho je hodně

Ústava Zákony jako společenská smlouva Možnost prosadit zákony a ochránit společnost Svoboda volby Důvěra v pilíře demokracie Spravedlivé soudy, svobodné, avšak sloužící společnosti a nesoucí odpovědnost Přístup k funkcím a moci bez ohledu na původ Péče o slabé a nemohoucí Zajištění seniorů Obrana hranic

ústavu uznání ostatními státy silnou zahraniční politiku schopnost obrany

viz vikipedia

vládu a politiky nezávislé na zahraniční moci

Vlasteneckou populaci, maximální soběstačnost ve strategických zdrojích (potraviny, energie), kvalitní a efektivní obranné složky a efektivní strategii obrany tak, aby potenciálním agresorům bylo jasné, že cena za agresi by byla vyšší, než si mohou dovolit (Izrael)

vlastní legislativní schopnosti, národní identita, schopnost bránit se před vměšováním ostatních států do řízení státu

vlastní rozhodování omezené jen smluvně

vlastní samostatnost

vlastní vize, armáda, parlament, daně. občané ochotni se podílet na vládě a veřejném životě.

Vlastní vláda a obrana

vše

Vše.

Vymahatelné právo, důvěru v bezpečnostní sbory a spolehlivou armádu.

Vyslechnout vsechny nazory a nechat demokraticky rozhodnout.

Vysoká míra nezávislosti v různých oblastech (finance, zemědělství, komodity...)

Vystupovat a konat ve prospěch národa, který zastupuje. Jasně a transparentně definovat i prezentovat svoje postoje apod. Zapojovat se aktivně do řešení nadnárodních otázek.

8. Co považujete za efektivnější v oblasti Práva silnějšího (jako celek)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Útok6151,69 %51,69 %  
Obrana5748,31 %48,31 %  

Graf

9. Je celkově Právo silnějšího celek od kterého se odvíjí vše?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4033,9 %33,9 %  
nevím2823,73 %23,73 %  
spíše nesouhlasím2622,03 %22,03 %  
souhlasím1311,02 %11,02 %  
nesouhlasím119,32 %9,32 %  

Graf

10. Už jste někdy využily práva silnějšího?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6353,39 %53,39 %  
ne5546,61 %46,61 %  

Graf

11. Pokud ano jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

"využili". Ano, často jako rodič vůči dítěti.

3 skini napadli černošského lékaře na rohu Karlova nám. a Resslovy ulice, zahnal jsem je rozhodným a sebevědomým vystupováním vícekrát jsem se v MHD zastal ohrožených lidí před agresorem

asi souboj s bratrem o vše možné

dala jsem najevo, co si přeji

Denně tak činí každý člověk mnohokrát, zcela pudově.

Dotazník je, zdá se, pro ženy (využilY).

doufám, že se ptáte ne jen žen, ale i mužů - pak vám radím opravit shodu podmětu s přísudkem

Jako dítě - jsem starší sestra. Nebylo to pro mě dobré. Jsem spíš dobrý diplomat a mám ráda taktiku win-win.

jako kluk

Jako nadřízený k podřízenému

Jako rodič nebo v práci při manipulaci s lidmi. Ale myslím, že i s kamarády.

Jako vedoucí proti líným podřízeným.

jednoduše se to dá aplikovat na rodinu, prostě dítěti přikážete, protože jste "tady šéf"

kdysi na vojně

Když někdo někomu ubližoval, tak jsem ho zastrašil, ať toho nechá, nebo mu rozbiju hubu.

když sem měla za něco odpovědnost - plnění úkolů podřízenými, při hlídání dětí

Mezi sourozenci

mlátila jsem ostatní spolužáky, aby mi dali svačinu. Zároveň i využívám tohoto postavení na pracovišti a vyvíjím nátlak na kolegy.

mnohokrát jsem využil své silnější pozice v kolektivu

Možnost hovořit za určitou skupinu lidí a prosazovat jejich práva

Například jako rodič zcela určitě (např. rodič vs. batole)

Nevím, zda jsem ho využil, ale nemohu to vyloučit. Možnost odpovědět "nevím" ovšem chybí.

Nevybavím si konkrétní situaci

Pomoci zastrašování

pořád a děláme to všichni, jen se někdy do té síly započítávají i faktory, u kterých se to nepředpokládá

Pravdepodobne urcite na surodencov.

Právo vedoucího rozhodnout.

Prosadil jsem své na základě formální autority.

Prosadil svou

Předpokládám, že za svůj třicetiletý život jsem někdy něčeho takového, co by se dalo označit právem silnějšího v nějaké oblasti využila, možná i nevědomě. V tuto chvíli si ale asi nevybavim nic konkrétního.

Při hrách, ve škole , na brigádě, atd

při výchově dítěte

Působím jako externí pedagog na VŠ. Občas při opravě závěrečných zkoušek prostě mám náskok před posluchači.

ručni domluva

Slovní manipulace.

Slušnost je považována za slabost, zvláště hloupějšími jedinci. Když to zjistím, je potřeba úder.

spíš jen v dětství

Treba kdyz jsem sourozencoj snedl sladkosti, od te doby jsem ten slabsi:D

Třeba "právo" prvního výběru místa k sezení ve třídě je fajn

u otázky 10. bych volil možnost nevím (nechci odpovídat)

Určitě ano, ale vysloveně si nepamatuji jak.

V pozici nadřízeného k podřízenému, se snahou o maximální objektivitu a spravedlnost.

v pracovním vztahu

V rodině - do doby, než děti dorostly, u nás v žádném případě nevládla demokracie :-).

Za mlada mezi vrstevníky.

zastání se slabšího

zastrašování útokem proti potencionálnímu nápadníkovi mé dívky

Zřejmě ano, v drobnějších věcech, např. když člověk využije něčí pomalosti, nerozhodnosti, váhavosti...

Že jsem například lezla na strom, protože jsem zkušenější a mrštnější.

1- nesouhlasím vůbec 10- souhlasím zcela.

12. Jak moc souhlasíte s tvrzením."Čím je subjekt silnější, tím je svobodnější a má více možností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102622,03 %22,03 %  
82521,19 %21,19 %  
61210,17 %10,17 %  
7119,32 %9,32 %  
9108,47 %8,47 %  
597,63 %7,63 %  
197,63 %7,63 %  
386,78 %6,78 %  
475,93 %5,93 %  
210,85 %0,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.96
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.19
Směrodatná odchylka:2.49
Medián:8
Modus:10

Graf

1- nesouhlasím vůbec 10- souhlasím zcela.

13. Jak moc souhlasíte a tvrzením "nejsilnější si můże dělat co chce."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12722,88 %22,88 %  
101714,41 %14,41 %  
81512,71 %12,71 %  
7108,47 %8,47 %  
6108,47 %8,47 %  
997,63 %7,63 %  
397,63 %7,63 %  
286,78 %6,78 %  
586,78 %6,78 %  
454,24 %4,24 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.33
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10.11
Směrodatná odchylka:3.18
Medián:6
Modus:1

Graf

14. Vyučení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské.7261,02 %61,02 %  
Středni maturita3630,51 %30,51 %  
Zakladni škola54,24 %4,24 %  
Středni vyučni list54,24 %4,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Víte co znamená "Právo silnějšího"?

4. Existuje podle vás právo silnějšího mezi lidmi?

5. Existuje podle Vás právo silnějšího mezi státy?

6. Může být i slabší stát suverenní? (V oblasti Práva silnějšího) Pokud ma dostatečně silnou obranu na odstrašení a vzdorování?

8. Co považujete za efektivnější v oblasti Práva silnějšího (jako celek)

9. Je celkově Právo silnějšího celek od kterého se odvíjí vše?

10. Už jste někdy využily práva silnějšího?

12. Jak moc souhlasíte s tvrzením."Čím je subjekt silnější, tím je svobodnější a má více možností.

13. Jak moc souhlasíte a tvrzením "nejsilnější si můże dělat co chce."

14. Vyučení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Víte co znamená "Právo silnějšího"?

4. Existuje podle vás právo silnějšího mezi lidmi?

5. Existuje podle Vás právo silnějšího mezi státy?

6. Může být i slabší stát suverenní? (V oblasti Práva silnějšího) Pokud ma dostatečně silnou obranu na odstrašení a vzdorování?

8. Co považujete za efektivnější v oblasti Práva silnějšího (jako celek)

9. Je celkově Právo silnějšího celek od kterého se odvíjí vše?

10. Už jste někdy využily práva silnějšího?

12. Jak moc souhlasíte s tvrzením."Čím je subjekt silnější, tím je svobodnější a má více možností.

13. Jak moc souhlasíte a tvrzením "nejsilnější si můże dělat co chce."

14. Vyučení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, A.Pohled na Právo silnějšího (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pohled-na-pravo-silnejsiho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.