Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na současnou migrační krizi

Pohled na současnou migrační krizi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Handlová
Šetření:28. 01. 2016 - 27. 02. 2016
Počet respondentů:620
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

toto je dotazník k praktické části mé bakalářské práce, vyplnění zabere jen chvilku.

Děkuji za spolupráci!

Barbara

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena36558,87 %58,87 %  
muž25541,13 %41,13 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 3034054,84 %54,84 %  
20 a méně10116,29 %16,29 %  
31 – 40589,35 %9,35 %  
41 – 50569,03 %9,03 %  
51 – 60294,68 %4,68 %  
61 – 70254,03 %4,03 %  
71 a více111,77 %1,77 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské29447,42 %47,42 %  
vysokoškolské 1. stupně (Bc.) nebo vyšší odborné vzdělání14523,39 %23,39 %  
vysokoškolské vyššího stupně (např. Mgr., PhD.)13421,61 %21,61 %  
základní477,58 %7,58 %  

Graf

4. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne45573,39 %73,39 %  
ano16526,61 %26,61 %  

Graf

5. Považujete svůj názor na současnou migrační krizi za objektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano46675,16 %75,16 %  
ne12420 %20 %  
o tuto problematiku se nezajímám304,84 %4,84 %  

Graf

6. Odkud čerpáte nejčastěji informace, týkající se současné migrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové zpravodajství (DVTV, idnes, ihned, ..)30449,03 %49,03 %  
jiné internetové zdroje12420 %20 %  
televize7612,26 %12,26 %  
v rámci studia či zaměstnání386,13 %6,13 %  
sociální sítě284,52 %4,52 %  
noviny a jiné tiskoviny243,87 %3,87 %  
známí, přátelé, rodina233,71 %3,71 %  
rádio30,48 %0,48 %  

Graf

7. Jak často tyto informace vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát týdně23337,58 %37,58 %  
každý den13822,26 %22,26 %  
vícekrát měsíčně12119,52 %19,52 %  
výjimečně10617,1 %17,1 %  
tomuto tématu se vyhýbám223,55 %3,55 %  

Graf

8. Myslíte, že média zkreslují informace týkající se migrační krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi32051,61 %51,61 %  
středně26743,06 %43,06 %  
minimálně294,68 %4,68 %  
do značné míry ano40,65 %0,65 %  

Graf

9. Z jakých důvodů přichází většina migrantů do Evropské unie? /vyberte/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomičtí migranti36458,71 %58,71 %  
osobní bezpečnost15825,48 %25,48 %  
jiný důvod8914,35 %14,35 %  
přirozená migrace91,45 %1,45 %  

Graf

10. Vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jde o velkou bezpečnostní hrozbu30248,71 %48,71 %  
ano, pokud Evropská unie nezmění pravidla přijímání migrantů22936,94 %36,94 %  
ne, nejedná se o bezpečnostní hrozbu538,55 %8,55 %  
nevím, nemám k posouzení dostatek informací325,16 %5,16 %  
ano, pokud Evropská unie nezmění pravidla přijímání imigrantů40,65 %0,65 %  

Graf

11. Jsou podle Vás současné migrační vlny zdravotním rizikem pro Evropskou unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39864,19 %64,19 %  
nevím, nemám k posouzení dostatek informací13020,97 %20,97 %  
ne9214,84 %14,84 %  

Graf

12. Vnímáte začleňovaní migrantů do našeho evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano47676,77 %76,77 %  
ne11117,9 %17,9 %  
nevím335,32 %5,32 %  

Graf

13. Zvýšily se Vaše obavy z možných teroristických útoků na území Vašeho bydliště v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31751,13 %51,13 %  
ano30348,87 %48,87 %  

Graf

14. Měl/a jste někdy možnost hovořit s migrantem žádajícím o azyl v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne52584,68 %84,68 %  
ano9515,32 %15,32 %  

Graf

15. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200,000 – 500,00029948,23 %48,23 %  
100,000 a méně17828,71 %28,71 %  
500,000 – 700,0009615,48 %15,48 %  
700,000 a více477,58 %7,58 %  

Graf

16. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2015?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,100,000 a více18730,16 %30,16 %  
9000,000 – 1,100,00018529,84 %29,84 %  
700,000 – 900,00014924,03 %24,03 %  
500,000 – 700,0009915,97 %15,97 %  

Graf

17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přijímat jen některé na základě selekce36358,55 %58,55 %  
nepřijímat migranty16526,61 %26,61 %  
v této věci nemám pevný názor579,19 %9,19 %  
přijímat migranty355,65 %5,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Zvýšily se Vaše obavy z možných teroristických útoků na území Vašeho bydliště v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přijímat migranty na otázku 17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nejedná se o bezpečnostní hrozbu na otázku 10. Vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste věřící?

5. Považujete svůj názor na současnou migrační krizi za objektivní?

6. Odkud čerpáte nejčastěji informace, týkající se současné migrace?

7. Jak často tyto informace vyhledáváte?

8. Myslíte, že média zkreslují informace týkající se migrační krize?

9. Z jakých důvodů přichází většina migrantů do Evropské unie? /vyberte/

10. Vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie?

11. Jsou podle Vás současné migrační vlny zdravotním rizikem pro Evropskou unii?

12. Vnímáte začleňovaní migrantů do našeho evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

13. Zvýšily se Vaše obavy z možných teroristických útoků na území Vašeho bydliště v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

14. Měl/a jste někdy možnost hovořit s migrantem žádajícím o azyl v Evropské unii?

15. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2014?

16. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2015?

17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste věřící?

5. Považujete svůj názor na současnou migrační krizi za objektivní?

6. Odkud čerpáte nejčastěji informace, týkající se současné migrace?

7. Jak často tyto informace vyhledáváte?

8. Myslíte, že média zkreslují informace týkající se migrační krize?

9. Z jakých důvodů přichází většina migrantů do Evropské unie? /vyberte/

10. Vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost Evropské unie?

11. Jsou podle Vás současné migrační vlny zdravotním rizikem pro Evropskou unii?

12. Vnímáte začleňovaní migrantů do našeho evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

13. Zvýšily se Vaše obavy z možných teroristických útoků na území Vašeho bydliště v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

14. Měl/a jste někdy možnost hovořit s migrantem žádajícím o azyl v Evropské unii?

15. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2014?

16. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2015?

17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Handlová, B.Pohled na současnou migrační krizi (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pohled-na-soucasnou-migracni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.