Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled středoškoláků na učitele

Pohled středoškoláků na učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Němčák
Šetření:26. 06. 2020 - 17. 07. 2020
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den středoškoláci. Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku pro účely zpracování mé bakalářské práce Pocit užitečnosti a důležitost učitele střední školy v dnešní společnosti. Tento dotazník je určen pro současné nebo nedávné středoškoláky. Doporučuji pro přehlednost nevyplňovat v mobilu, ale v notebooku nebo PC. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
učitel střední školy4.9941.801
vědec2.3554.229
zdravotní sestra7.7893.648
lékař2.5123.009
učitel vysoké školy5.2773.357
voják6.0125.952
učitel základní školy6.5722.148
policista6.6815.76
soudce3.4283.703
soukromý zemědělec9.382.38

Graf

2. Umí nebo uměli Vás učitelé motivovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7343,98 %43,98 %  
spíše ne5834,94 %34,94 %  
ano2615,66 %15,66 %  
ne95,42 %5,42 %  

Graf

3. Vnímáte celkově učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10261,45 %61,45 %  
spíše ano5734,34 %34,34 %  
spíše ne31,81 %1,81 %  
ne31,81 %1,81 %  
nevím10,6 %0,6 %  

Graf

4. Chtěl/a byste někdy v budoucnu být učitelem střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9456,63 %56,63 %  
spíše ne4426,51 %26,51 %  
nevím1710,24 %10,24 %  
možná ano95,42 %5,42 %  
ano21,2 %1,2 %  

Graf

5. Kolik % učitelů Vaší školy Vám je nebo bylo příkladem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 – 84 %8752,41 %52,41 %  
85 – 99 %3018,07 %18,07 %  
85 – 100 %2112,65 %12,65 %  
50 %116,63 %6,63 %  
méně než 20 %84,82 %4,82 %  
31 – 49 %63,61 %3,61 %  
20 – 30 %31,81 %1,81 %  

Graf

6. Proč myslíte, že učitelé dělají tuto profesi? Určete prosím jedinečné pořadí:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rádi pracují s mládeží2.6512.203
vnímají to jako poslání2.8551.835
mají dlouhou dovolenou4.0542.593
chtějí vzdělávat a vychovávat mládež1.8981.863
mají slušné peníze5.5841.592
kvůli vysoké prestiži povolání6.061.165
kvůli jistotě zaměstnání5.7352.882
jiné…7.1632.546

Graf

7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
základní škola1.7350.52
střední škola2.2230.559
všechny na stejné úrovni2.7652.107
vysoká škola3.2770.477

Graf

8. Čím jsou nebo byli pro Vás středoškolští učitelé užiteční a důležití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokáží něco naučit15492,77 %92,77 %  
jsou vzorem11368,07 %68,07 %  
dobrou radou11267,47 %67,47 %  
dokáží motivovat7645,78 %45,78 %  
výborným přístupem6740,36 %40,36 %  
dokáží přiznat vlastní chybu3621,69 %21,69 %  
jak kteří10,6 %0,6 %  

Graf

9. Proč pro Vás nejsou nebo nebyli středoškolští učitelé užiteční a důležití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumí nic naučit12575,3 %75,3 %  
nejsou vzorem7746,39 %46,39 %  
nedokáží motivovat7142,77 %42,77 %  
jen si odvykládají to, co musí6337,95 %37,95 %  
nedokáží se omluvit za svou chybu4325,9 %25,9 %  
nemají normální lidský přistup3621,69 %21,69 %  
nedokáží přiznat svou chybu3420,48 %20,48 %  
chovají se povýšeně3118,67 %18,67 %  
nedokáží nebo nechtějí poradit84,82 %4,82 %  
s ničím takovým jsem se nesetkal/a74,22 %4,22 %  

Graf

10. Kolik % učitelů Vaší školy je nebo bylo dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 – 84 %8450,6 %50,6 %  
50 %4124,7 %24,7 %  
85 – 100 %137,83 %7,83 %  
85 – 99 %127,23 %7,23 %  
31 – 49 %74,22 %4,22 %  
méně než 20 %42,41 %2,41 %  
20 – 30 %42,41 %2,41 %  
100 %10,6 %0,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vnímáte celkově učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 85 – 99 % na otázku 5. Kolik % učitelů Vaší školy Vám je nebo bylo příkladem?

7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

 • odpověď střední škola=2:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď střední škola=3:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď všechny na stejné úrovni=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=4 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď všechny na stejné úrovni=4:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola=3 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=1 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 85 – 99 % na otázku 10. Kolik % učitelů Vaší školy je nebo bylo dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=2 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné…=7 na otázku 6. Proč myslíte, že učitelé dělají tuto profesi? Určete prosím jedinečné pořadí:
 • odpověď vysoká škola=3:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola=1 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 85 – 99 % na otázku 10. Kolik % učitelů Vaší školy je nebo bylo dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?
 • odpověď vysoká škola=4:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi všechny na stejné úrovni=1 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď základní škola=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=2 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:
 • odpověď základní škola=2:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi voják=1 na otázku 1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola=3 na otázku 7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

2. Umí nebo uměli Vás učitelé motivovat?

3. Vnímáte celkově učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

4. Chtěl/a byste někdy v budoucnu být učitelem střední školy?

5. Kolik % učitelů Vaší školy Vám je nebo bylo příkladem?

6. Proč myslíte, že učitelé dělají tuto profesi? Určete prosím jedinečné pořadí:

7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

8. Čím jsou nebo byli pro Vás středoškolští učitelé užiteční a důležití?

9. Proč pro Vás nejsou nebo nebyli středoškolští učitelé užiteční a důležití?

10. Kolik % učitelů Vaší školy je nebo bylo dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Seřaďte prosím pořadí Vašeho vnímání prestiže těchto vybraných povolání:

2. Umí nebo uměli Vás učitelé motivovat?

3. Vnímáte celkově učitele střední školy jako užitečné a důležité pro dnešní společnost?

4. Chtěl/a byste někdy v budoucnu být učitelem střední školy?

5. Kolik % učitelů Vaší školy Vám je nebo bylo příkladem?

6. Proč myslíte, že učitelé dělají tuto profesi? Určete prosím jedinečné pořadí:

7. Určete prosím podle Vašeho názoru jedinečné pořadí užitečnosti a důležitost povolání učitele podle typu školy:

8. Čím jsou nebo byli pro Vás středoškolští učitelé užiteční a důležití?

9. Proč pro Vás nejsou nebo nebyli středoškolští učitelé užiteční a důležití?

10. Kolik % učitelů Vaší školy je nebo bylo dle Vašeho názoru užitečných a důležitých?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němčák, R.Pohled středoškoláků na učitele (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pohledstredoskolakunaucitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.