Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohonné hmoty v automobilovém průmyslu

Pohonné hmoty v automobilovém průmyslu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Annie-Christine Ježková
Šetření:10. 11. 2014 - 10. 12. 2014
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjištění výhod / nevýhod využívání jednotlivých druhů pohonných hmot pro řidiče automobilů. Dotazník je určen pro všechny, kteří aktivně řídí nebo si v budoucnu plánují koupit nový vůz. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256743,23 %43,23 %  
25-355837,42 %37,42 %  
35-502314,84 %14,84 %  
50 a více74,52 %4,52 %  

Graf

2. Jak často automobil využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5x týdně7045,16 %45,16 %  
denně6340,65 %40,65 %  
1-2x měsíčně1912,26 %12,26 %  
1-2x za rok31,94 %1,94 %  

Graf

3. Na jaké vzdálenosti využíváte automobil nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 km9661,94 %61,94 %  
Mezi 30-150 km5334,19 %34,19 %  
Nad 150 km63,87 %3,87 %  

Graf

4. Kolik kilometrů najedete v průměru za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 650 km8353,55 %53,55 %  
650-3500 km6642,58 %42,58 %  
nad 3500 km63,87 %3,87 %  

Graf

5. Na jakou pohonnou hmotu jezdí Váš automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín9460,65 %60,65 %  
Nafta4730,32 %30,32 %  
LPG95,81 %5,81 %  
CNG21,29 %1,29 %  
E85, případně Natural9510,65 %0,65 %  
Elektromobil10,65 %0,65 %  
Nemám automobil.10,65 %0,65 %  

Graf

6. Pokud byste v budoucnu plánoval/a nákup auta, jaká vlastnost by byla z níže vyjmenovaných pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena8454,19 %54,19 %  
Úspornost7145,81 %45,81 %  
Výkon4025,81 %25,81 %  
Druh paliva2717,42 %17,42 %  
Šetrnost k životnímu prostředí117,1 %7,1 %  

Graf

7. Pokud byste v budoucnu plánoval/a nákup nového vozu, o kterém palivu byste uvažoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín5032,26 %32,26 %  
Nafta4126,45 %26,45 %  
Je mi to jedno.1811,61 %11,61 %  
LPG1811,61 %11,61 %  
Hybridní motor117,1 %7,1 %  
Elektromotor74,52 %4,52 %  
CNG53,23 %3,23 %  
Biopaliva31,94 %1,94 %  
Vodíkový motor21,29 %1,29 %  

Graf

8. Jaký je podle Vás problém s užíváním automobilů s alternativními pohonnými hmotami (ne benzín a nafta)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká pořizovací cena9058,06 %58,06 %  
Nedostatečný počet čerpacích stanic8252,9 %52,9 %  
Krátký dojezd5535,48 %35,48 %  
Pomalé doplnění paliva149,03 %9,03 %  
Vysoké provozní náklady138,39 %8,39 %  

Graf

9. Jaká z níže uvedených vlastnosti by Vás naopak přesvědčila využívat alternativní pohonné hmoty místo benzínu / nafty ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší provozní náklady10366,45 %66,45 %  
Vyšší počet čerpacích stanic4629,68 %29,68 %  
Stejný nebo delší dojezd4529,03 %29,03 %  
Vyšší šetrnost k životnímu prostředí3623,23 %23,23 %  
Rychlejší nebo stejně rychlé doplnění paliva149,03 %9,03 %  

Graf

10. Který alternativní pohon má podle Vás šanci se nejvíce rozšířit v příštích 30 letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektromotor5334,19 %34,19 %  
Hybridní motor4025,81 %25,81 %  
CNG2314,84 %14,84 %  
Žádný1912,26 %12,26 %  
Vodíkový motor159,68 %9,68 %  
Nafta!10,65 %0,65 %  
to zálrží, jak se rozhonou ropáci, kteří nás ovládají10,65 %0,65 %  
plyny i elektromotory, ale nebude to nijak výrazné10,65 %0,65 %  
nevím10,65 %0,65 %  
Nevím, nesleduji.10,65 %0,65 %  

Graf

11. Vyberte možnost, která se Vám nejvíce zamlouvá z hlediska nákladů na provoz automobilu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší náklady, ale nižší výkon automobilu7347,1 %47,1 %  
Vyšší náklady, ale vyšší výkon automobilu3723,87 %23,87 %  
Nižší náklady, ale výšší produkce škodlivých látek2314,84 %14,84 %  
Vyšší náklady, ale nižší produkce škodlivých látek2214,19 %14,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jak často automobil využíváte?

3. Na jaké vzdálenosti využíváte automobil nejčastěji?

4. Kolik kilometrů najedete v průměru za měsíc?

5. Na jakou pohonnou hmotu jezdí Váš automobil?

6. Pokud byste v budoucnu plánoval/a nákup auta, jaká vlastnost by byla z níže vyjmenovaných pro Vás nejdůležitější?

7. Pokud byste v budoucnu plánoval/a nákup nového vozu, o kterém palivu byste uvažoval/a?

8. Jaký je podle Vás problém s užíváním automobilů s alternativními pohonnými hmotami (ne benzín a nafta)

9. Jaká z níže uvedených vlastnosti by Vás naopak přesvědčila využívat alternativní pohonné hmoty místo benzínu / nafty ?

10. Který alternativní pohon má podle Vás šanci se nejvíce rozšířit v příštích 30 letech?

11. Vyberte možnost, která se Vám nejvíce zamlouvá z hlediska nákladů na provoz automobilu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jak často automobil využíváte?

3. Na jaké vzdálenosti využíváte automobil nejčastěji?

4. Kolik kilometrů najedete v průměru za měsíc?

5. Na jakou pohonnou hmotu jezdí Váš automobil?

6. Pokud byste v budoucnu plánoval/a nákup auta, jaká vlastnost by byla z níže vyjmenovaných pro Vás nejdůležitější?

7. Pokud byste v budoucnu plánoval/a nákup nového vozu, o kterém palivu byste uvažoval/a?

8. Jaký je podle Vás problém s užíváním automobilů s alternativními pohonnými hmotami (ne benzín a nafta)

9. Jaká z níže uvedených vlastnosti by Vás naopak přesvědčila využívat alternativní pohonné hmoty místo benzínu / nafty ?

10. Který alternativní pohon má podle Vás šanci se nejvíce rozšířit v příštích 30 letech?

11. Vyberte možnost, která se Vám nejvíce zamlouvá z hlediska nákladů na provoz automobilu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježková, A.Pohonné hmoty v automobilovém průmyslu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pohonne-hmoty-v-automobilove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.