Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost a preference v oblasti pohřebnictví

Informovanost a preference v oblasti pohřebnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Marković
Šetření:21. 09. 2014 - 28. 09. 2014
Počet respondentů:326
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum slouží jako jeden z pokladů mé diplomové práce. Na Fakultě architektury ČVUT navrhuji hřbitov a obřadní síň. Pro kvalitní rozvržení hřbitova a naplnění jeho kapacit, bych potřebovala zpětnou vazbu od české veřejnosti, a to z hlediska její preference ale i informovanosti v tomto oboru.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19559,82 %59,82 %  
muž13140,18 %40,18 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-3023371,47 %71,47 %  
30-404313,19 %13,19 %  
50-60175,21 %5,21 %  
40-50154,6 %4,6 %  
60-70123,68 %3,68 %  
více než 7030,92 %0,92 %  
méně než 1530,92 %0,92 %  

Graf

3. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23672,39 %72,39 %  
ano, katolík4212,88 %12,88 %  
jiné3410,43 %10,43 %  
ano, pravoslavný51,53 %1,53 %  
ano, protestant51,53 %1,53 %  
ano, muslim20,61 %0,61 %  
ano, žid20,61 %0,61 %  

Graf

4. Navštěvujete hřbitovy? Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častěji10431,9 %31,9 %  
Jednou za několik let, nebo jen když musím7222,09 %22,09 %  
2x ročně7021,47 %21,47 %  
Jednou ročně, na dušičky5717,48 %17,48 %  
Jenom při pohřbu164,91 %4,91 %  
Vůbec72,15 %2,15 %  

Graf

5. Když navštívíte hřbitov, jak dlouho se zdržíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvíli se zdržím (péče o hrobové místo, rozjímání, procházka)22067,48 %67,48 %  
Po dobu maximálně nutnou8526,07 %26,07 %  
Zdržel/a bych se i déle, kdyby k tomu byly podmínky216,44 %6,44 %  

Graf

6. Zdržel/a byste se na hřbitově déle, případně navštěvoval/a byste ho častěji, kdyby více připomínal park? (možnost si sednout, lavičky, mobiliář, více upravené zeleně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16550,61 %50,61 %  
ne16149,39 %49,39 %  

Graf

7. Už jste přemýšlel/a, jak chcete, aby bylo nakládáno s vašimi pozůstatky, až zemřete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21866,87 %66,87 %  
ne10833,13 %33,13 %  

Graf

8. Pokud ano, jak? Pokud ne, zamyslete se nyní, jaký způsob byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kremace17553,68 %53,68 %  
Nevím8124,85 %24,85 %  
Inhumace-uložení do země7021,47 %21,47 %  

Graf

9. Je pro vás, vaši ideologii či přesvědčení důležité, zda-li vy, nebo vaši blízcí budou pohřbeni do země nebo zpopelněni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne/nevím/je mi to jedno28087,5 %85,89 %  
ano, připoustím pouze kremaci226,88 %6,75 %  
ano, připouštím pouze uložení do země (kosterní pohřeb)185,63 %5,52 %  

Graf

10. V případě, že byste zvolil/a kremaci, který způsob nakládání s popelem byste si vybral/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozptyl na oblíbeném místě15150 %46,32 %  
Uložení urny do urnového hrobu či hrobky (rodinné)15049,67 %46,01 %  
Uložení popela do ekologické rozložitelné urny a uložení do země4916,23 %15,03 %  
Rozptyl na rozptylové loučce na hřbitově3912,91 %11,96 %  
Alternativní možnosti, jako přeměna v diamant, vystřelení do vesmíru atd. (cenově velmi nákladné)196,29 %5,83 %  
Ponechání si urny s popelem doma165,3 %4,91 %  
Uložení urny do kolumbária103,31 %3,07 %  
Vsyp do vsypové loučky72,32 %2,15 %  
Rodinný vsyp do vsypové loučky72,32 %2,15 %  
dle přání mrtvého10,33 %0,31 %  
Asi mi to bude jedno :-)10,33 %0,31 %  
rozptyl, na místě nezáleží10,33 %0,31 %  
lesní hřbitov10,33 %0,31 %  
po smrti mi bude úplně jedno, co s tělem kdo udělá10,33 %0,31 %  
je to na pozůstalých, babička (venkov) má dědu doma, tchýně (město) muže "ve zdi" na hřbitově, nechci nutit svého muže nebo děti, aby dělali, co jim není příjemné, vůbec přání lidi, co má být oo jejich smrti mi přijde do značné míry sobecké 10,33 %0,31 %  
Nechala by jsem se vysypat pod koreny prave sadene jablone. Na vysokem miste. 10,33 %0,31 %  
ať se rozhodnou pozůstalí10,33 %0,31 %  
zasazení stromu do urny10,33 %0,31 %  
nezáleží mi na tom co se stane s popelem po mé smrti10,33 %0,31 %  

Graf

11. Slyšel/a jste o alternativách kremace, jako je kryomace nebo aquamace(resomace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne28888,34 %88,34 %  
ano3811,66 %11,66 %  

Graf

12. Pokud ano, zvolil/a byste některou z nich, až/pokud to bude v ČR možné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno14187,58 %43,25 %  
ano, kryomaci169,94 %4,91 %  
ano, aquamaci42,48 %1,23 %  

Graf

13. Chtěl/a byste být pohřbeni v rodinné hrobce? Nebo byste dal/a přednost individuálním hrobům? (vztahuje se i na kremace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, upřednostňuji pohřbení na rodinném místě17553,68 %53,68 %  
ano, chci být pohřeb s manželem/manželkou9930,37 %30,37 %  
ne, raději budu pohřben sám/a5215,95 %15,95 %  

Graf

14. Přejete si mít obřad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, civilní12337,73 %37,73 %  
ano, je mi jedno jaký9027,61 %27,61 %  
ne8124,85 %24,85 %  
ano, církevní329,82 %9,82 %  

Graf

15. Je pro Vás důležité místo pohřbení? (Rodné město, oblíbené město)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, chci být pohřben/a, kde leží moje rodina13340,8 %40,8 %  
ano, chci být pohřben/a na specifickém místě (rodné město atp.)10130,98 %30,98 %  
ne, je mi jedno kde mě pohřbí4915,03 %15,03 %  
nevím4313,19 %13,19 %  

Graf

16. Vnímáte architekturu obřadní síně nebo hřbitova při pohřbu? Všímáte si prostoru ve kterém se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23973,31 %73,31 %  
ne8726,69 %26,69 %  

Graf

17. Pokud ano, prosím jmenujte hřbitov nebo obřadní síň, která na Vás při pohřbu působila pozitivně, uklidňujícím nebo harmonickým dojmem

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná55,05 %1,53 %  
zatím žádná33,03 %0,92 %  
Pardubice22,02 %0,61 %  
Motol22,02 %0,61 %  
Strašnice22,02 %0,61 %  
Brušperk11,01 %0,31 %  
Nevybavuji si11,01 %0,31 %  
Bystřice pod Hostýnem http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Bystřice_pod_Hostýnem_-_smuteční_síň.jpg zadní stěna je částečně prosklená a jdou vidět stromy. Pak Havlíčkův Brod11,01 %0,31 %  
Irské, příp. některé skotské hřbitovy, to by se skoro dalo považovat za kultorní akci, takové venkovní galerie.11,01 %0,31 %  
Všude je to má stejnou pohřební atmosféru...11,01 %0,31 %  
ostatní odpovědi hřbitov Poděbrady
Liberec
zatím jsem jich tolik nenavštívila
nevzpomenu si, nechodím na pohřby naštěstí zas tak často, abych si to pamatovala
hřbitov Zlín lesná
vELKÁ OBŘADNÍ SÍŇ Strašnice
Hřbitov s výhledem do kraje, s malou kaplí. rodinnější atmosféra, klid, nerušené místo. Čas pro rozjímání, rozloučení. Tábor-Čelkovice
není
Cimitero Monumentale v Miláně
Žádná nepůsobila pozitivně.
ani jedna
kostel na Olšanech
Ďáblický hřbitov
Obřadní síň krematoria v Pardubicích
krematorium MOTOL - Z TĚCH, CO NABÍZÍ PRAHA
žádná z dosud navštívených obřadních síní - nejsou ani důstojné, ani uklidňující nebo harmonické
krematorium Baumschulemweg,
Obřadní síň v Táboře
Bohužel si už přesně nepamatuji místo. Bylo to na Moravě, někde u Boskovic
Pardubice - Krematorium
Ďáblice, Most - nový, České Budějovice
Síň, kde prochází světlo z venku. Hřbitov se stromy.
No, já su zvyklé na brněnský krematorium.
Jihlava, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Loukov
Kukleny
HRBITOV VINOHRADY
Kaple sv.Vaclava,Vinohradske hřbitovyj
Strasnicky hrbitov
Půchov
církevní obřad v kostele
zadna
Těžko říci konkrétní místo. Obřadní síň by měla být zasazena do zeleně a uvnitř síně by mě potěšily (dá-li se toto říci z pozice nebožtíka) přírodní materiály - dřevo, kámen, hlína.
Staré Olšanské hřbitovy.
hřbitov Hrubá Skála, vesnické hřbitovy
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje Ostrava Pustkovec
na pohřbu nic nepůsobí pozitivně :(
Obřadní síň Havlíčkův Brod
žádný/á
Havlíčkův Brod
taková snad neexistuje
nepamatuji se
Hřbitovní kostel v Novém Bydžově. Kostel P. Marie u turnovského hřbitova. Hřbitov ve Veliši u Jičína. Hřbitov v Hořicích v Podkrkonoší (na poslendích dvou jsem ale nebyl na pohřbu)
obřadní síň na Zlínském hřbitově
hřbitov v Kostelním Vydří
Praha-Ďáblice, Kutná Hora, Pozďatín, Oslavany
Hřbitov na mě vždy působil určitou pozitivní energií. Nikdy ve mě nevyvolával negativní emoce.
na pohřbu jsem byla jen jednou, místo popisu nevyhovuje, jinak ale existuje mnoho hřbitovů, které na mě působí harmonicky a esteticky, spíše starší prostorné hřbitovy - Olšany, Pere Lachaise, otázka není formulovaná univerzálně
Olsansky hrbitov, Vinohradsky hrbitov,
Mám ráda Olšanské a Vinohradské hřbitovy.
celkově Slovinské hřbitovy, obřadní síně nebo i malé kaple
na pohřbu jsem byla v ČR jen dvakrát, v Jičíně a v Praze (Strašnice), dobře to na mě nepůsobilo. v Itálii jsemm byla v kostele a má to jinou atmosféru, ale aby chdily pomocnice po obřadu s kasičkou, to bylo nevkusné...
Krematorium v Brne, jinak spise mensi, intimnejsi sine
Zlín - lesní hřbitov a krematorium
Oatrava - Svinov
Praha - Vršovický hřbitov (rozptylová louka
líbí se mi velmi staré, historické hřbitovy, působící tajuplně, ne ty moderní bez příběhu
Praha Motol
libi se mi moderni pojeti kostelu a obradnich sini napr ve Finsku, Helsinki.
Hřbitov s kostelíkem v Libři u Prahy, hřbitov a obřadní síně na pražských Olšanech
Olšanské hřbitovy, hřbitovy staré německé - zejména v sudetské oblasti, více méně všechny s dlouhodobější tradicí (200let)
Starý Plzenec
Slavin
Muftího hrobka
uklidňujícím? žádná :D přece jenom prostředí byť sebelepší, nevyváží to, co se tam odehrává
olšanské hřbitovy
Slavín ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Litomyšl
vnímám, ale dlouhodobě si nepamatuji
Strašnické krematorium
Těchobuz, okres Pelhřimov
Žádný
berlínská síň, nevím jak se přesně jmenuje, ale byla skromná
Krematorium Brno
pozitivně na mě působí snad jen obřady v kostele
Hřbitov v Motole, lesní hřbitov v Písku
Brno, centrální hřbitov, jedna z rozptylových louček s pavilonem
Lesní hřbitov Aplund
všechny
Vinohradské hřbitovy a přilehlé krematorium.
Na pohrbu jsem jeste nebyla
8080,81 %24,54 % 

Graf

18. Pokud ano, prosím jmenujte hřbitov nebo obřadní síň, která na Vás při pohřbu působila negativně, rušivě, nebo nedůstojně

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny35,17 %0,92 %  
Nevybavuji si23,45 %0,61 %  
Olsany - sice majestatni, ale komunisticky, chladny (to by zas tak nevadilo) vzhled11,72 %0,31 %  
Strašnické krematorium - vyvolávalo úzkost11,72 %0,31 %  
Nová Bělá11,72 %0,31 %  
Obřadní síň ve Vyškově11,72 %0,31 %  
Vůbec to není odpověď na tuto otázku, ale v mnoha odpovědích jsem chtěl zaškrtnout, že je mi to jedno (kde budu pohřben, jaký bych měl mít pohřeb, otázka 13, 14... Takže tak...11,72 %0,31 %  
obřadní síň Holešov11,72 %0,31 %  
Malá obřadní síň Strašnice11,72 %0,31 %  
Nevím přesně, ale nemám rád sály kde se koná rozloučení s neboštíkem a ten pak jede na kremaci a hned poté tam je jiný pohřeb, většinou s stává, když to jde jak na běžícím páse... Některé pohřby jsou kratší, některé delší.11,72 %0,31 %  
ostatní odpovědi není
Malá obřadní síň na Olšanech
Všechny. I na Olšanských hřbitovech v Praze.
Obradni sin v Lodenicich u Prahy
Velká obřadní síň ve Strašnicích
VELKÁ I MALÁ OBŘADNÍ SÍŇ STRAŠNICE
Bystřec (u Jablonného nad Orlicí)
Síň pochmurně šedá. Hřbitov bez zeleně.
NEMAM TAKVI HRBITOV
Šumperk, Karlovy Vary
vsechny
Strašnické krematorium
pražské hřbitovy
Obřadní síň Praha Motol
většinou se jedná o důstojná místa
žádný/á
Brno-hlavní městský hřbito, malé obřadní síně
Síně na Olšanských hřbitovech v Praze. Síň na hřbitově v Ďáblicích v Praze. Několik kostelů u hlavních ulic/silnic.
všechny novodobé smuteční síně
obřadní síň v Motole
krematorium v motole? jak jede tramvaj do rep, tak vedle toho…castecne i krematorium ve strasnicich, ale tj lepsi...
Pražská krematoria vůbec, raději důstojný pohřeb v kostele či přímo na hřbitově, podobně zvláštní jsou vesnické "domy smutku", nedůstojná levně působící místa.
Strasnice
obřadní sin v Brne (bohuzel si nevzpomenu na konkrétní jméno)
Kostel v Nové Pace
strašnice - negativní dojem, ale zemřele mladý člověk ...
Krematorium a hřbitov v Praze-Strašnicích
nové hřbitovy, zejména ty, kde všechny náhrobky vypadají více méně stejně, jsou bez soch a zdobných prvků, málo stromů
krematorium Strašnice
Motol, velký vliv pak na to má i vedoucí obřadu osobně.
Olšana
nedůstojně žádná
žádná
všechny odpovídají svému účelu = příliš chladné, studené, především v zimním období
Ústřední hřbitov v Brně
nepamatuji se
vnímám, ale dlouhodobě si nepamatuji
dosud jsem nebyl v jiném než strašnickém
Lukavec, okres Pelhřimov
Obřadní síň Znojmo
Olšanský hřbitov
Brno, ústřední hřbitov, budova
Strašnice
žádný
nevím
4577,59 %13,8 % 

Graf

19. Jste z Hradce Králové nebo okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30593,56 %93,56 %  
ano216,44 %6,44 %  

Graf

20. Bylo pro vás obtížné vyplnit tento dotazník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, všemu jsem rozuměl/a19258,9 %58,9 %  
ano, ještě nemám na tyto věci názor5918,1 %18,1 %  
ne, ale musel/a jsem si některé informace googlit či se jinde zeptat5015,34 %15,34 %  
ano, moc o tomto tématu nevím257,67 %7,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Zdržel/a byste se na hřbitově déle, případně navštěvoval/a byste ho častěji, kdyby více připomínal park? (možnost si sednout, lavičky, mobiliář, více upravené zeleně)

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdržel/a bych se i déle, kdyby k tomu byly podmínky na otázku 5. Když navštívíte hřbitov, jak dlouho se zdržíte?

8. Pokud ano, jak? Pokud ne, zamyslete se nyní, jaký způsob byste zvolili?

  • odpověď Inhumace-uložení do země:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, připouštím pouze uložení do země (kosterní pohřeb) na otázku 9. Je pro vás, vaši ideologii či přesvědčení důležité, zda-li vy, nebo vaši blízcí budou pohřbeni do země nebo zpopelněni?
  • odpověď Kremace:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, připoustím pouze kremaci na otázku 9. Je pro vás, vaši ideologii či přesvědčení důležité, zda-li vy, nebo vaši blízcí budou pohřbeni do země nebo zpopelněni?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste věřící?

4. Navštěvujete hřbitovy? Jak často?

5. Když navštívíte hřbitov, jak dlouho se zdržíte?

6. Zdržel/a byste se na hřbitově déle, případně navštěvoval/a byste ho častěji, kdyby více připomínal park? (možnost si sednout, lavičky, mobiliář, více upravené zeleně)

7. Už jste přemýšlel/a, jak chcete, aby bylo nakládáno s vašimi pozůstatky, až zemřete?

8. Pokud ano, jak? Pokud ne, zamyslete se nyní, jaký způsob byste zvolili?

9. Je pro vás, vaši ideologii či přesvědčení důležité, zda-li vy, nebo vaši blízcí budou pohřbeni do země nebo zpopelněni?

10. V případě, že byste zvolil/a kremaci, který způsob nakládání s popelem byste si vybral/a?

11. Slyšel/a jste o alternativách kremace, jako je kryomace nebo aquamace(resomace)?

12. Pokud ano, zvolil/a byste některou z nich, až/pokud to bude v ČR možné?

13. Chtěl/a byste být pohřbeni v rodinné hrobce? Nebo byste dal/a přednost individuálním hrobům? (vztahuje se i na kremace)

14. Přejete si mít obřad?

15. Je pro Vás důležité místo pohřbení? (Rodné město, oblíbené město)

16. Vnímáte architekturu obřadní síně nebo hřbitova při pohřbu? Všímáte si prostoru ve kterém se nacházíte?

19. Jste z Hradce Králové nebo okolí?

20. Bylo pro vás obtížné vyplnit tento dotazník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste věřící?

4. Navštěvujete hřbitovy? Jak často?

5. Když navštívíte hřbitov, jak dlouho se zdržíte?

6. Zdržel/a byste se na hřbitově déle, případně navštěvoval/a byste ho častěji, kdyby více připomínal park? (možnost si sednout, lavičky, mobiliář, více upravené zeleně)

7. Už jste přemýšlel/a, jak chcete, aby bylo nakládáno s vašimi pozůstatky, až zemřete?

8. Pokud ano, jak? Pokud ne, zamyslete se nyní, jaký způsob byste zvolili?

9. Je pro vás, vaši ideologii či přesvědčení důležité, zda-li vy, nebo vaši blízcí budou pohřbeni do země nebo zpopelněni?

10. V případě, že byste zvolil/a kremaci, který způsob nakládání s popelem byste si vybral/a?

11. Slyšel/a jste o alternativách kremace, jako je kryomace nebo aquamace(resomace)?

12. Pokud ano, zvolil/a byste některou z nich, až/pokud to bude v ČR možné?

13. Chtěl/a byste být pohřbeni v rodinné hrobce? Nebo byste dal/a přednost individuálním hrobům? (vztahuje se i na kremace)

14. Přejete si mít obřad?

15. Je pro Vás důležité místo pohřbení? (Rodné město, oblíbené město)

16. Vnímáte architekturu obřadní síně nebo hřbitova při pohřbu? Všímáte si prostoru ve kterém se nacházíte?

19. Jste z Hradce Králové nebo okolí?

20. Bylo pro vás obtížné vyplnit tento dotazník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marković, A.Informovanost a preference v oblasti pohřebnictví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pohrebnictvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.