Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojištění nemovitostí proti povodním

Pojištění nemovitostí proti povodním

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šlofová
Šetření:25. 10. 2011 - 14. 11. 2011
Počet respondentů:231
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
 

v rámci své bakalářské práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží zejména k získání preferencí k jednotlivým kritériím pojištění nemovitostí proti povodním. Cílem práce je pak vybrat vhodný produkt na pojištění nemovitosti, který zajistí občanům to nejlepší krytí důsledků povodní.
 

Dotazník je anonymní a já Vám předem velmi děkuji za jeho vyplnění, Lucie Šlofová.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, v jaké povodňové zóně se nachází nemovitost, ve které bydlíte (zóna 1 až 4)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12554,11 %54,11 %  
ne10645,89 %45,89 %  

Graf

2. Máte pojištěnou nemovitost proti riziku živelních událostí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 14964,5 %64,5 %  
ne8235,5 %35,5 %  

Graf

3. Zahrnuje toto pojištění i pojištění proti riziku povodně a záplavy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7449,66 %32,03 %  
nevím4731,54 %20,35 %  
ne2818,79 %12,12 %  

Graf

4. Čemu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sjednání pojištění na pobočcce20086,58 %86,58 %  
Sjednání pojištění na internetu3113,42 %13,42 %  

Graf

5. Jaké z následujících kritérií považujete za nejdůležitější při výběru pojištění? Zvolte Vaše preference, kdy 1=nejvíce důležité, 5=nejméně důležité.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
• Cena pojištění (tj. to, co za rok zaplatíte)1.7140.879
• Výše spoluúčasti (např. při spoluúčasti 1000 Kč, nám při škodě 30 000 Kč pojišťovna vyplatí pouze 29 000 Kč)1.9090.966
• Výše pojistného plnění (např. některé pojišťovny při povodni vyplatí pouze 50 000 Kč i při škodě 1 000 000 Kč)1.7191.354
• Výše poskytnutých slev na cenu pojištění2.5891.671
• Péče o klienty (např. služby zdarma)2.6321.739

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13056,28 %56,28 %  
Muž10143,72 %43,72 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 27-6512754,98 %54,98 %  
• 18-269741,99 %41,99 %  
• 66 let a více73,03 %3,03 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Střední s maturitou10645,89 %45,89 %  
• Střední bez maturity / vyučen5925,54 %25,54 %  
• Vysokoškolské4419,05 %19,05 %  
• Vyšší odborné135,63 %5,63 %  
• Základní93,9 %3,9 %  

Graf

9. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Zaměstnanec12453,68 %53,68 %  
• Student5523,81 %23,81 %  
• OSVČ239,96 %9,96 %  
• Důchodce104,33 %4,33 %  
• Nezaměstnaný104,33 %4,33 %  
• Na rodičovské/mateřské dovolené93,9 %3,9 %  

Graf

10. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 10 001 – 20 000 Kč11650,22 %50,22 %  
• Do 10 000 Kč8034,63 %34,63 %  
• 20 0001 – 30 000 Kč2510,82 %10,82 %  
• Více jak 30 000 Kč104,33 %4,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte pojištěnou nemovitost proti riziku živelních událostí ?

 • odpověď ano :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Zahrnuje toto pojištění i pojištění proti riziku povodně a záplavy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Zahrnuje toto pojištění i pojištění proti riziku povodně a záplavy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 3. Zahrnuje toto pojištění i pojištění proti riziku povodně a záplavy?

7. Jaký je Váš věk?

 • odpověď • 18-26:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Student na otázku 9. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?
 • odpověď • 27-65:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Více jak 30 000 Kč na otázku 10. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi • OSVČ na otázku 9. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi • 20 0001 – 30 000 Kč na otázku 10. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, v jaké povodňové zóně se nachází nemovitost, ve které bydlíte (zóna 1 až 4)?

2. Máte pojištěnou nemovitost proti riziku živelních událostí ?

3. Zahrnuje toto pojištění i pojištění proti riziku povodně a záplavy?

4. Čemu dáváte přednost?

5. Jaké z následujících kritérií považujete za nejdůležitější při výběru pojištění? Zvolte Vaše preference, kdy 1=nejvíce důležité, 5=nejméně důležité.

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

10. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, v jaké povodňové zóně se nachází nemovitost, ve které bydlíte (zóna 1 až 4)?

2. Máte pojištěnou nemovitost proti riziku živelních událostí ?

3. Zahrnuje toto pojištění i pojištění proti riziku povodně a záplavy?

4. Čemu dáváte přednost?

5. Jaké z následujících kritérií považujete za nejdůležitější při výběru pojištění? Zvolte Vaše preference, kdy 1=nejvíce důležité, 5=nejméně důležité.

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

10. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šlofová, L.Pojištění nemovitostí proti povodním (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pojisteni-nemovitosti-proti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.