Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Samiecová
Šetření:19. 12. 2010 - 18. 01. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):19 / 11.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondentetko,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere jen několik minut.

Jsem studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia VŠB-TU Ostrava a provádím marketingový výzkum, jehož cílem je zjistit u respondentů, kteří jsou pojištění - spokojenost zákazníků s pojištěním odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu svého povolání u své pojišťovny. A u respondentů, kteří nejsou pojištění - důvod, proč se nepojistili. Získané údaje budou vyhodnoceny a stanou se součástí mé diplomové práce.

Dotazník je zcela anonymní a data nebudou použita pro jiné účely. Zaškrtněte, prosím, vždy jen jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Víte, že zaměstnavatel může po Vás požadovat náhradu škody způsobenou při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3489,47 %89,47 %  
ne410,53 %10,53 %  

Graf

2. Víte, že se můžete pojistit proti škodám způsobených zaměstnavateli při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3386,84 %86,84 %  
ne513,16 %13,16 %  

Graf

3. Jste v současnosti pojištěný/á proti škodám způsobených při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, a již jsem čerpal/a pojistnéotázka č. 9, ano, ale zatím jsem to nevyužil/aotázka č. 9, ne, ale uvažuji o tomotázka č. 4, ne a neuvažuji o tomotázka č. 5, nyní již ne, ale dříve jsem byl/aotázka č. 6, ne, co způsobím, to si také zaplatímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne a neuvažuji o tom1642,11 %42,11 %  
ano, ale zatím jsem to nevyužil/a1334,21 %34,21 %  
ne, ale uvažuji o tom615,79 %15,79 %  
ne, co způsobím, to si také zaplatím25,26 %5,26 %  
nyní již ne, ale dříve jsem byl/a12,63 %2,63 %  

Graf

4. Z jakého důvodu se nyní chcete pojistit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

chyba je finančně náročný průšvih

Mé zaměstnání totiž začíná být čím dál rizikovější.

možnost úrazu některého z dětí

protože mám zodpovědnou práci a lidé mě můžou zažalovat za sebemensí chybu, kterou udělám.

riziko

v mém zaměstnání se to stává

5. Jaký je Váš důvod, proč se nechcete dát pojistit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve svém povolání mám malé riziko výskytu škody850 %21,05 %  
zdá se mi to zbytečné743,75 %18,42 %  
nedostatek finančních prostředků318,75 %7,89 %  
co způsobím, to si také zaplatím16,25 %2,63 %  

Graf

6. Z jakého důvodu bylo pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání dříve ukončeno?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zbytečnost. zaměstnavatel by po mne nežádal úhradu v případě škody.

7. Jak dlouho jste měl/a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

možná 3 roky. ale dala jsem si to z doporučení předešlé zaměstnankyně, tak jsem to ze začátku neřešila, proč to mám

8. U které pojišťovny jste měl/a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna1100 %2,63 %  

Graf

9. U koho máte v současnosti sjednané pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna430,77 %10,53 %  
nevím323,08 %7,89 %  
Kooperativa pojišťovna215,38 %5,26 %  
Hasičská vzájemná pojišťovna17,69 %2,63 %  
Česká spořitelna (0800)17,69 %2,63 %  
Česká podnikatelská pojišťovna17,69 %2,63 %  
Generali pojišťovna17,69 %2,63 %  

Graf

10. Jakým způsobem jste uzavřel/a Vaše současné pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele538,46 %13,16 %  
přímo v pojišťovně538,46 %13,16 %  
přes odborovou organizaci17,69 %2,63 %  
zajišťuje zaměstnavatel17,69 %2,63 %  
je to součást pracovní smlouvy,hradí zaměstnavatel17,69 %2,63 %  

Graf

11. Jaký je rozsah částky, kterou ročně platíte pojišťovně za pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
401 - 600 Kč430,77 %10,53 %  
601 - 800 Kč323,08 %7,89 %  
0 - 200 Kč215,38 %5,26 %  
1001 Kč a více215,38 %5,26 %  
201 - 400 Kč215,38 %5,26 %  

Graf

12. Jste spokojený/ná s dostupností a kvalitou informací týkající se této problematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano538,46 %13,16 %  
spíše ne538,46 %13,16 %  
určitě ano215,38 %5,26 %  
určitě ne17,69 %2,63 %  

Graf

13. Jaké zlepšení byste uvítal/a ze strany pojišťovny v rámci pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

lépe srozumitelnější informace

netuším

nevím

Nijak se o pojištění nezajímám, čili nevím

Při uplatnění nároku na plnění ze strany pojišťovny neustále požadují další doklady, které již byly zaslány, vše se tahne již 14 měsíců.

srozumitelnější podmínky

vetsi informovanost srozumitelne pojistne podminky

vice a jednodušší informace online

Vice informací o tomto typu pojištění

Žádná pojišťovna ( Dle osobního kontrolního zjišťování asi před 3 lety, zda se náhodou nezměnil stav. ) zatím nepojišťuje případnou škodu, která by vznikla při samotném výkonu mé práce.

žádné

žádné

14. Ohodnoťte, prosím, co Vás ovlivňuje při výběru pojišťovny. (1 = nejméně ovlivňuje; 5 = nejvíc):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena pojištění3.8421.449
poskytnutné asistenční služby3.3421.172
limity pojistného plnění3.8421.186
doporučení známých3.2111.219
reklama2.3161.742
poskytované slevy3.1581.238

Graf

15. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2873,68 %73,68 %  
muž1026,32 %26,32 %  

Graf

16. Uveďte, prosím, kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let2360,53 %60,53 %  
31 - 50 let1128,95 %28,95 %  
více než 50 let37,89 %7,89 %  
méně než 18 let12,63 %2,63 %  

Graf

17. Uveďte, prosím, jaké je Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1539,47 %39,47 %  
vysokoškolské1334,21 %34,21 %  
vyšší odborné410,53 %10,53 %  
vyučen/á410,53 %10,53 %  
vučen/á s maturitou12,63 %2,63 %  
základní12,63 %2,63 %  

Graf

18. Jaký je Váš osobní měsíční čístý příjem (plat):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 tisíc Kč1539,47 %39,47 %  
10 - 15 tisíc Kč1026,32 %26,32 %  
25 - 50 tisíc Kč615,79 %15,79 %  
0 - 10 tisíc Kč615,79 %15,79 %  
více než 50 tisíc Kč12,63 %2,63 %  

Graf

19. Uveďte, prosím, jaké je Vaše dosavadní zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účetní37,89 %7,89 %  
hasič25,26 %5,26 %  
zaměstnanec25,26 %5,26 %  
IT12,63 %2,63 %  
truhlářka12,63 %2,63 %  
Referent12,63 %2,63 %  
controller12,63 %2,63 %  
porodní asistentka12,63 %2,63 %  
Učitelka mateřské školy12,63 %2,63 %  
číšník12,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi Obsluha stroje na výrobu plastové pásky
prodavačka
operátor cc
obchodní zástupce, místopředseda představenstva
geodet
dispečerka Zdrav. záchranné služby
zdravotní sestra
recepční
Skladnice
konstruktérka ve strojíreské firmě
vyvojarka
Letiště Praha - odbavení
pečovatelka
Programátor
tester software
asistent zákaznických služeb - poloviční úvazek
instruktorka
obchodní manažerka
odbavení cestujících - letiště
studentka
urednik
asistentka
manager
vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů + PAM
2463,16 %63,16 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Samiecová, J.Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pojisteni-odpovednos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.