Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kaperová
Šetření:23. 03. 2012 - 04. 04. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):24 / 12.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jmenuji se Veronika Kaperová a jsem studentkou druhého navazujícího ročníku oboru Ekonomika a právo v podnikání na VŠB-TU Ostrava. Tímto vás žádám o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, který je anonymní a zabere Vám jen pár minut. Dotazník je určen pro všechny respondenty starší 18 let.

Odpovědi respondentů

1. Máte uzavřeno pojištění z běžného občanského života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6472,73 %72,73 %  
ano2427,27 %27,27 %  

Graf

2. Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života mám sjednáno jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připojištění domácnosti1565,22 %17,05 %  
samostatný produkt834,78 %9,09 %  

Graf

3. Proč jste si sjednali pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vlastní iniciativy.1356,52 %14,77 %  
Na doporučení známých.521,74 %5,68 %  
Přesvědčil mě pojišťovací zprostředkovatel.313,04 %3,41 %  
protože je to potřebné14,35 %1,14 %  
Protože jsem dříve způsobil škodu.14,35 %1,14 %  

Graf

4. Víte, jaké škody jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %20,45 %  
ne625 %6,82 %  

Graf

5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytopíte souseda.1372,22 %14,77 %  
Na sjezdovce srazíte lyžaře a způsobíte mu škodu na majetku a na zdraví.1161,11 %12,5 %  
Rozbijete zboží v obchodě.1161,11 %12,5 %  
Útok Vašeho psa na druhou osobu.1055,56 %11,36 %  
Vaše díte rozbije vaše okno.211,11 %2,27 %  
Škoda na sousedově majetku následkem vichřice.15,56 %1,14 %  

Graf

6. Kolik peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života ročně vynakládáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
299 - 599 Kč1770,83 %19,32 %  
do 299 Kč416,67 %4,55 %  
900 Kč a více312,5 %3,41 %  

Graf

7. Máte připojištěnou i svou rodinu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %14,77 %  
ne1043,48 %11,36 %  

Graf

8. U jaké pojišťovny máte pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednáno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká pojišťovna, a.s.1041,67 %11,36 %  
Generali pojišťovna, a.s.416,67 %4,55 %  
ČSOB pojišťovna, a.s.312,5 %3,41 %  
UNIQA pojišťovna, a.s.28,33 %2,27 %  
Allianz pojišťovna, a.s.28,33 %2,27 %  
AXA pojišťovna, a.s.28,33 %2,27 %  
Pojišťovna České spořitelny14,17 %1,14 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste si pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně na pobočce1041,67 %11,36 %  
prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele833,33 %9,09 %  
telefonicky28,33 %2,27 %  
vyplněním smlouvy14,17 %1,14 %  
KB, a.s.14,17 %1,14 %  
sama14,17 %1,14 %  
přes internet14,17 %1,14 %  

Graf

10. Řešili jste již pojistnou událost v pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1875 %20,45 %  
ano625 %6,82 %  

Graf

11. Probíhala likvidace pojistné události bez problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6100 %6,82 %  

Graf

12. Pokud ne, s čím jste konkrétně nebyli spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Víte o možnosti se proti těmto škodám z běžného občanského života pojistit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3859,38 %43,18 %  
ne2640,63 %29,55 %  

Graf

14. Jaký je hlavní důvod, proč jste si doposud pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nesjednali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neshledávám toto pojištění potřebným.1540,54 %17,05 %  
Nemám dostatek finančních prostředků.1437,84 %15,91 %  
Případnou škodu jsem schopen/na uhradit z vlastních finančních prostředků.38,11 %3,41 %  
Myslím si, že se mi škoda stát nemůže.25,41 %2,27 %  
Nevím12,7 %1,14 %  
nejsem schopná si ho zařídit12,7 %1,14 %  
toto pojištění jsem měla, ale za celou dobu jsem ji nevyužila, tak jsem ji zrušila12,7 %1,14 %  

Graf

15. Víte o možnosti pojistit za jednu částku i manžela/manželku, popřípadě děti, soustavně se připravující na budoucí povolání, do věku 26 let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2668,42 %29,55 %  
ano1231,58 %13,64 %  

Graf

16. Kolik byste byli ochotni ročně vynaložit peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 - 599 Kč2844,44 %31,82 %  
do 299 Kč2336,51 %26,14 %  
600 - 899 Kč1015,87 %11,36 %  
900 Kč a více23,17 %2,27 %  

Graf

17. Způsobili jste již škodu, která by mohla být hrazena z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5992,19 %67,05 %  
ano57,81 %5,68 %  

Graf

18. Jak jste se se vzniklou škodou vypořádali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Vytopení sousedů - domluva a úhrada škody Škoda v obchodě - úhrada z vlastních zdrojů Útok psa - domluva, zranění nebylo vážné

ZAPLATILA JSEM

Zavolal jsem obsluhu Kauflandu ať to uklidí a med jsem uhradil

19. Ohodnoťte jak jsou pro Vás tato kritéria při výběru pojištění odpovědnosti z běžného občanského života důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena pojištění1.6590.702
limit plnění1.7270.744
doporučení známých2.8411.338
reklama3.9091.06
výše a aktuálnost hrozícího rizika1.9660.874
pojistné podmínky1.8520.967
popularita pojišťovny2.921.05

Graf

20. Kolik členů má Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43236,36 %36,36 %  
32225 %25 %  
22022,73 %22,73 %  
5 a více1112,5 %12,5 %  
133,41 %3,41 %  

Graf

21. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji5562,5 %62,5 %  
jsem zaměstnancem3236,36 %36,36 %  
jsem nezaměstnán77,95 %7,95 %  
jsem OSVČ44,55 %4,55 %  
podnikám44,55 %4,55 %  
jsem důchodcem33,41 %3,41 %  
jsem na mateřské dovolené22,27 %2,27 %  

Graf

22. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5562,5 %62,5 %  
středoškolské s maturitou2022,73 %22,73 %  
střední odborné vzdělání s výučním listem77,95 %7,95 %  
základní44,55 %4,55 %  
vyšší odborné22,27 %2,27 %  

Graf

23. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let5865,91 %65,91 %  
26 - 40 let1820,45 %20,45 %  
41 - 60 let1011,36 %11,36 %  
61 let a více22,27 %2,27 %  

Graf

24. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6270,45 %70,45 %  
muž2629,55 %29,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte uzavřeno pojištění z běžného občanského života?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Máte připojištěnou i svou rodinu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká pojišťovna, a.s. na otázku 8. U jaké pojišťovny máte pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednáno?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na pobočce na otázku 9. Jakým způsobem jste si pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Řešili jste již pojistnou událost v pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 299 - 599 Kč na otázku 6. Kolik peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života ročně vynakládáte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytopíte souseda. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na sjezdovce srazíte lyžaře a způsobíte mu škodu na majetku a na zdraví. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozbijete zboží v obchodě. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Útok Vašeho psa na druhou osobu. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

4. Víte, jaké škody jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

 • odpověď ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na sjezdovce srazíte lyžaře a způsobíte mu škodu na majetku a na zdraví. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozbijete zboží v obchodě. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Útok Vašeho psa na druhou osobu. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytopíte souseda. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

 • odpověď Rozbijete zboží v obchodě.:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Útok Vašeho psa na druhou osobu. na otázku 5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

13. Víte o možnosti se proti těmto škodám z běžného občanského života pojistit?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám dostatek finančních prostředků. na otázku 14. Jaký je hlavní důvod, proč jste si doposud pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nesjednali?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neshledávám toto pojištění potřebným. na otázku 14. Jaký je hlavní důvod, proč jste si doposud pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nesjednali?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Víte o možnosti pojistit za jednu částku i manžela/manželku, popřípadě děti, soustavně se připravující na budoucí povolání, do věku 26 let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Víte o možnosti pojistit za jednu částku i manžela/manželku, popřípadě děti, soustavně se připravující na budoucí povolání, do věku 26 let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte uzavřeno pojištění z běžného občanského života?

2. Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života mám sjednáno jako:

3. Proč jste si sjednali pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

4. Víte, jaké škody jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

6. Kolik peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života ročně vynakládáte?

7. Máte připojištěnou i svou rodinu?

8. U jaké pojišťovny máte pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednáno?

9. Jakým způsobem jste si pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednali?

10. Řešili jste již pojistnou událost v pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

13. Víte o možnosti se proti těmto škodám z běžného občanského života pojistit?

14. Jaký je hlavní důvod, proč jste si doposud pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nesjednali?

15. Víte o možnosti pojistit za jednu částku i manžela/manželku, popřípadě děti, soustavně se připravující na budoucí povolání, do věku 26 let?

16. Kolik byste byli ochotni ročně vynaložit peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

17. Způsobili jste již škodu, která by mohla být hrazena z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

19. Ohodnoťte jak jsou pro Vás tato kritéria při výběru pojištění odpovědnosti z běžného občanského života důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

20. Kolik členů má Vaše domácnost?

21. V současné době:

22. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

23. Do jaké věkové skupiny patříte?

24. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte uzavřeno pojištění z běžného občanského života?

2. Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života mám sjednáno jako:

3. Proč jste si sjednali pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

4. Víte, jaké škody jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

5. Které škody mohou být podle Vás hrazeny z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

6. Kolik peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života ročně vynakládáte?

7. Máte připojištěnou i svou rodinu?

8. U jaké pojišťovny máte pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednáno?

9. Jakým způsobem jste si pojištění odpovědnosti z běžného občanského života sjednali?

10. Řešili jste již pojistnou událost v pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

13. Víte o možnosti se proti těmto škodám z běžného občanského života pojistit?

14. Jaký je hlavní důvod, proč jste si doposud pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nesjednali?

15. Víte o možnosti pojistit za jednu částku i manžela/manželku, popřípadě děti, soustavně se připravující na budoucí povolání, do věku 26 let?

16. Kolik byste byli ochotni ročně vynaložit peněžních prostředků za pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

17. Způsobili jste již škodu, která by mohla být hrazena z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života?

19. Ohodnoťte jak jsou pro Vás tato kritéria při výběru pojištění odpovědnosti z běžného občanského života důležitá? (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité)

20. Kolik členů má Vaše domácnost?

21. V současné době:

22. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

23. Do jaké věkové skupiny patříte?

24. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaperová, V.Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pojisteni-odpovednosti-obc-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.