Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojištění pomáhá mladým klientům

Pojištění pomáhá mladým klientům

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Juraj Oravec
Šetření:29. 03. 2021 - 02. 04. 2021
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tématem tohoto dotazníku je pojištění, které pomáhá mladým klientům. Snažíme se o zvýšení orientace na finančním trhu u mladých lidí a společně s tím i zjistit jejich potřeby v dnešní době, a právě proto potřebujeme Vaši pomoc. Dotazník vám zabere maximálně 10 minut a třeba se dozvíte i něco nového. Tak pojďme na to!

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28 a více956,25 %56,25 %  
23-28 let531,25 %31,25 %  
18-22 let212,5 %12,5 %  

Graf

2. Jaký je váš studijní a pracovní status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student a pracuji na poloviční úvazek.425 %25 %  
Jsem absolvent, již pracuji na plný úvazek.425 %25 %  
Jsem pracující na plný úvazek. (bez VŠ)212,5 %12,5 %  
Jsem nezaměstnaný. (bez VŠ)212,5 %12,5 %  
Jsem student, který si v průběhu studia nevydělává.212,5 %12,5 %  
Jsem pracující na poloviční úvazek. (bez VŠ)16,25 %6,25 %  
Jsem student a pracuji na plný úvazek.16,25 %6,25 %  

Graf

3. Které z následujících výroků odpovídají vaší zkušenosti s pojištěním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V minulosti jsem využil/a jednorázové pojištění (např. cestovní), blíž se pojištění nevěnuji.637,5 %37,5 %  
Zkušenost mám, nebyl/a jsem s pojištěním spokojena, protože nastala událost a pojistné plnění mi nebylo plně vyplaceno.425 %25 %  
Nemám zkušenosti, o pojištění jsem nikdy nepřemýšlel/a.318,75 %18,75 %  
Nevidím v pojištění žádný přínos a pojišťovat se nehodlám.318,75 %18,75 %  
Na pojištění mám stále čas. Například ho budu řešit, až budu zakládat rodinu318,75 %18,75 %  
Zkušenost mám, s pojištěním jsem byl/a spokojen/a.318,75 %18,75 %  
Nemám zkušenosti, pojištění je drahé.16,25 %6,25 %  

Graf

4. Představte si situaci od teď za 5 let: Máte stabilní práci, přemýšlíte o založení rodiny, kterou budete chtít zaopatřit vždy co nejvíce. Životní pojištění slouží pro případy, že se vám přivodí úraz, nebo nemoc. Ve chvíli, kdy jste indisponovaný/á, vám pojišťovna vyrovná ušlý příjem (pokud je například člověk na neschopence, spadne na 60 % svého přijmu). Co by vám životní pojištění mohlo v dané situaci přinést – jaké vnímátene/výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojištění má výhody a vidím v něm přínos. Protože rodina bude vždy zaopatřená, pokud by se mi něco stalo (úraz, nemoc, úmrtí).425 %25 %  
Nevidím v něm žádnou výhodu ani přínos. Nemyslím si, že by to mohlo pomoci mé rodině v případě, kdyby se mi něco stalo.425 %25 %  
O pojištění bych v té době neuvažoval425 %25 %  
Uvědomuji si, že pojištění by mohlo mé rodině pomoci při nenadálých situacích, i když si nemyslím, že by se mi něco stalo.425 %25 %  
Nic mě nepřesvědčí o tom, že by pojištění mělo nějakou výhodu či přínos.318,75 %18,75 %  
V pojištění zatím nevidím výhodu ani přínos.212,5 %12,5 %  

Graf

5. Do jaké míry by vás tyto faktory motivovaly/přesvědčily k tomu se pojistit?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Které z následujících druhů pojištění (nezávazně na Vaši finanční situaci) bysteměli zájem si sjednat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní pojištění (cesta do zahraničí)956,25 %56,25 %  
Životní pojištění (úraz a nemoc – pokud bych měl/a určitý úraz či nemoc, tak aby mi bylo vyplaceno plnění v případě neschopnosti, invalidity či jiného závažného onemocnění)743,75 %43,75 %  
Pojištění odpovědnosti (pokud bych způsobil újmu někomu dalšímu, tak by mu z mého pojištění bylo vyplaceno plnění a já nemusel vynakládat další finanční prostředky, tedy nad rámec mého měsíčního pojištění)743,75 %43,75 %  
Havarijní pojištění (pojištění v důsledku odcizení vozidla, havárie, vandalismu a jiné)637,5 %37,5 %  
Pojištění domácnosti (pojištění majetku v domácnosti vůči nepříznivým vlivům například přírodní události, vodovodní škody, skla, ale i krádež, vandalismus včetně pojištění elektroniky, která se nachází v domácnosti)318,75 %18,75 %  
Žádné318,75 %18,75 %  

Graf

7. Pokud byste si mohl/a sjednat pojištění na cokoliv, aniž byste brali v potaz cenu ani druh pojištění, co byste si nejraději pojistili? (Vyberte 1 až 4)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdraví sebe (a mé rodiny) - nemoc, úraz1168,75 %68,75 %  
Pojištění automobilu/motorky850 %50 %  
Pojištění domácnosti (například když vytopím souseda)637,5 %37,5 %  
Hypotéka/úvěr (pojištění, které ho kryje, pokud přijdu například o práci, aby tedy splátka byla zaplacena, i přes tuto skutečnost)637,5 %37,5 %  
Zuby (pokud byste chtěl/a bíle plomby, dodělání zubů při jejich vyražení, přestavba zubů a jiné neproplacené pojišťovnou)425 %25 %  
Domácí hospitalizace (možnost se léčit z domova)318,75 %18,75 %  
Majetek v rámci domácnosti (pro případ krádeže, vandalismu)318,75 %18,75 %  
Domácího mazlíčka (například pokud by se mu něco stalo, pojišťovna by hradila případnou operaci)212,5 %12,5 %  
Dovolená v ČR (když jedu na hory v ČR)212,5 %12,5 %  
Pojištění v práci (pokud v práci něco omylem rozbiju či poškodím)212,5 %12,5 %  
Majetek mimo domov (počítač, telefon)16,25 %6,25 %  

Graf

8. Jak často byste byli ochotní platit za pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně637,5 %37,5 %  
ročně425 %25 %  
čtvrtletně318,75 %18,75 %  
půlročně318,75 %18,75 %  

Graf

9. Jakou celkovou částku byste byli ochotni měsíčně vynaložit na všechny pojistné produkty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-250 Kč531,25 %31,25 %  
251-500 Kč318,75 %18,75 %  
801-1000 Kč318,75 %18,75 %  
2001-2500 Kč212,5 %12,5 %  
Více jak 2500 Kč16,25 %6,25 %  
501-800 Kč16,25 %6,25 %  
1000-1500 Kč16,25 %6,25 %  

Graf

10. Přišli jsme s návrhem nového pojištění - Pojištění zubů. Toto jsou parametry, které by vám mohly být pojišťovnou hrazeny: Bílé plomby; Kořenové čepy (rekonstrukce ztracené korunkové části zubu); Rekonstrukce zubů po jejich vyražení (včetně implantátů, můstků, snímací náhrady); Čištění kanálků; Nárok na dentální hygienu 1x ročně; Rovnátka; Odborná parodontologická péče. Jaký by byl váš zájem o toto pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, zní to zajímavě.743,75 %43,75 %  
Ano, tohle pojištění bych si určitě sjednal/a.318,75 %18,75 %  
Spíše ne, nemám problémy se zuby.212,5 %12,5 %  
Nevidím v tom žádný přínos.212,5 %12,5 %  
Rozhodně ne, nepřijde mi to jako dobré pojištění212,5 %12,5 %  

Graf

11. Reklamy o pojištění vnímám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otravují mě637,5 %37,5 %  
Jsou pro mě irelevantní637,5 %37,5 %  
Jako nedůvěryhodné425 %25 %  

Graf

12. Co/kdo může ovlivnit váš zájem/názor o pojištění? *

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od známého (rodina, přátelé, kolegové)1062,5 %62,5 %  
Snadná dostupnost zjednáni pojištění (minimum byrokracie)743,75 %43,75 %  
Originalita nabídky (produktu)531,25 %31,25 %  
Příspěvky na profilu společnosti (IG, FB) nebo jejích webových stránkách16,25 %6,25 %  

Graf

13. Jak často využíváte nasledující způsoby komunikace se svou pojišťovnou/bankou?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Jaký styl online komunikace ze strany pojišťovny/banky je Vám sympatický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Formální oslovení (titul, příjmění, apod.)1168,75 %68,75 %  
Vykání1168,75 %68,75 %  
Neformální, přátelský styl komunikace531,25 %31,25 %  
Oslovení křestním jménem212,5 %12,5 %  

Graf

15. Jakým způsobem byste si nejraději sjednali pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní setkání s poradcem na pobočce společnosti1062,5 %62,5 %  
Na webových stránkách společnosti850 %50 %  
Přes mobilní/desktopové aplikaci společnosti (online banking)318,75 %18,75 %  
Finanční poradce (nespadá pod žádnou společnost, ale produkt dokáže zprostředkovat)212,5 %12,5 %  
Telefonicky se zástupcem pojišťovny16,25 %6,25 %  
E-mailem se zástupcem pojišťovny16,25 %6,25 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena850 %50 %  
muž850 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Oravec, J.Pojištění pomáhá mladým klientům (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pojisteni-pomaha-mladym-klie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.