Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojmy ze sociální pedagogiky

Pojmy ze sociální pedagogiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Forbelská
Šetření:15. 04. 2010 - 19. 04. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

předkládám Vám dotazník, který prověří Vaše znalosti z oboru sociální pedagogiky.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Základní dělení hodnot dle Frankla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznané a nepoznané hodnoty850 %50 %  
přijaté a odmítnuté hodnoty637,5 %37,5 %  
poznané a odmínuté hodnoty16,25 %6,25 %  
přijaté a nepřijaté hodnoty16,25 %6,25 %  

Graf

2. Která z daných možností nepatří mezi typy morálky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soběstačná morálka1062,5 %62,5 %  
hédonistická morálka531,25 %31,25 %  
morálka povinnosti16,25 %6,25 %  

Graf

3. Která z období nepatří mezi formování morálního vývoje dle Kohlberga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zakonvenční období1275 %75 %  
předkonvenční období212,5 %12,5 %  
postkonvenční období16,25 %6,25 %  
konvenční období16,25 %6,25 %  

Graf

4. Která z daných možností nepatří mezi "druhy krásna"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport1275 %75 %  
příroda318,75 %18,75 %  
umění16,25 %6,25 %  

Graf

5. Mezi fáze procesu estetiky nepatří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
estetické pozorování1275 %75 %  
estetické hodnocení318,75 %18,75 %  
estetické vnímání16,25 %6,25 %  

Graf

6. Etopedie se zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poruchami chování a sociálními deviacemi956,25 %56,25 %  
poruchami učení, projevy LMD (ADD, ADHD)531,25 %31,25 %  
narušenou komunikační schopností212,5 %12,5 %  

Graf

7. Čím se zabývá pedagogická věda - sociologie výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otázkami výchovy, vzděláním ve společnosti1062,5 %62,5 %  
ovlivňováním světonázorové složky člověka318,75 %18,75 %  
vztahem k lidem318,75 %18,75 %  

Graf

8. Jak rozdělujeme sféry osobnosti dle metody etické výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inteligentní, rozumová, tvořivá850 %50 %  
intelektová, emocionálně-sociální, konativní sféra743,75 %43,75 %  
kreativní, svébytná, osobitá16,25 %6,25 %  

Graf

9. Která z daných metod nepatří do metod etické výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metoda vlastního názoru1275 %75 %  
metoda mravního uvědomění425 %25 %  

Graf

10. Domácí násilí je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úmyslný, opakovaný, stupňující se akt násilí1487,5 %87,5 %  
jednorázová vyhrocená situace zakončená násilím212,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Forbelská, J.Pojmy ze sociální pedagogiky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pojmy-ze-socialni-pedagogiky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.