Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nábytkáři 3Q2009

Nábytkáři 3Q2009

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Asociace českých nábytkářů
Šetření:06. 10. 2009 - 13. 10. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení nábytkář. Členové i nečlenové Asociace českých nábytkářů (AČN). Obracíme se na vás touto formou s žádostí o vyplnění dotazníku bleskového průzkumu tentokrát pro získání informací o vývoji českého nábytkářského průmyslu ke konci 3-tího hospodářského čtvrtlení roku 2009*.

Upozorňuji. že dotazník lze vyplnit pouze jednou. Násobné vyplnění dotazníku nebude do průzkumu zařazeno.

 

www.czechfurniture.com

 

* Poznámka: protože se jedná o první dotazník, který má zahájit mapování vývoje nábytkářského průmyslu České republiky, jsou v tomto konkrétním dotazníku dotazy nejen na 3-tí čtvrtletí 2009 ale i na rok 2008 a 1 a 2-hé čtvrtletí 2009.

Odpovědi respondentů

1. Jste členem AČN ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

2. zastupujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrobce nábytku2100 %100 %  
obchodníka s nábytkem150 %50 %  

Graf

3. Je váš hospodářský rok shodný s rokem kalendářním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

4. V hospodářském roce 2008 jste dosáhli obratu...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 až 200 miliónů Kč150 %50 %  
nižšího než 50 miliónů Kč150 %50 %  

Graf

5. V hospodářském roce 2008 jste skončili se ziskem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

6. Váš obrat byl za 1. hospodářské čtvrtletí 2009...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší než v 4. čtvrtletí roku 2008150 %50 %  
nižší než v 4. čtvrtletí roku 2008150 %50 %  

Graf

7. Váš obrat byl za 2. hospodářské čtvrtletí 2009...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší než v 1. čtvrtletí roku 20092100 %100 %  

Graf

8. Váš obrat byl za 3. hospodářské čtvrtletí 2009...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
údaj není znám150 %50 %  
stejný jako v 2. čtvrtletí roku 2009 (+/- 5%)150 %50 %  

Graf

9. Váš zisk byl za 1. hospodářské čtvrtletí 2009...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší než v 4. čtvrtletí roku 2008150 %50 %  
nižší než v 4. čtvrtletí roku 2008150 %50 %  

Graf

10. Váš zisk byl za 2. hospodářské čtvrtletí 2009...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší než v 1. čtvrtletí roku 20092100 %100 %  

Graf

11. Váš zisk byl za 3. hospodářské čtvrtletí 2009...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
údaj není znám2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

českých nábytkářů, A.Nábytkáři 3Q2009 (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pokusny-acn-dotaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.