Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pokusy na lidech

Pokusy na lidech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Hurníková
Šetření:24. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych, abyste věnovali pár minut vyplnění dotazníku.Bude použit do SOČ zabývající se pokusy na lidech.Cílem je zjistit  jak je toto téma vnímáno a kolik se o něm ví.

Odpovědi respondentů

1. Jste proti pokusům na lidech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4048,78 %48,78 %  
ne2631,71 %31,71 %  
nevím1619,51 %19,51 %  

Graf

2. Myslíte si, že jsou pokusy na lidech k něčemu užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4959,76 %59,76 %  
ne2024,39 %24,39 %  
nevím1315,85 %15,85 %  

Graf

3. Přinesly pokusy na lidech v historii něco nového?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4858,54 %58,54 %  
nevím3036,59 %36,59 %  
ne44,88 %4,88 %  

Graf

4. Myslíte si, že pokusy za 2. světové války byly užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3239,02 %39,02 %  
nevím2834,15 %34,15 %  
ano2226,83 %26,83 %  

Graf

5. Myslíte si, že se i dnes pokusy na lidech provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6579,27 %79,27 %  
ne1720,73 %20,73 %  

Graf

6. Mají pokusy na lidech nějaký význam dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3542,68 %42,68 %  
nevím2935,37 %35,37 %  
ne1821,95 %21,95 %  

Graf

7. Víte jakými pokusy se zabývali za 2. světové války?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4860 %58,54 %  
ne3240 %39,02 %  

Graf

8. Říká vám něco jméno Josef Mengele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6073,17 %73,17 %  
ne2226,83 %26,83 %  

Graf

9. Pokud ano, napište stručně kdo to byl.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

,,Lékař,, v koncentračním táboře ..tuším že v Osvětimi a za války se zabýval ,,šlechtěním,, dvojčat které měly splňovatpožadavky Áríjské rasy ..

"Doktor"

"doktor" který prováděl pokusy na dětech, zejména dvojčat

"Lékař" v koncentračním táboře. Specializoval se na dvojčata, na kterých dělal nelidské pokusy. I v tomto případě byla věda až na druhém místě, nejvíce tím toužil ohromit vůdce - Hitlera.

Byl to lékař pocházející z Německa a kvůli jeho pokusům poslal do plynové komory několik set tisíc lidí

Byl to lékař, který během 2.sv.v. dělal v koncentračních tábořech pokusy na lidech, morbidní a sadistické pokusy

Byl to nacistický ,,lékař", který pracoval během 2. sv. války v Osvětimi, kde prováděl velmi nehumánní pokusy na lidech, zajímal se především o dvajčata

dělal hrůzné pokusy na vězních v koncentračních táborech.

doktor

doktor nacistů za 2.svět. války

Doktor smrt,,každý normální člověk ví...

doktor, ktery delal pokusy za 2 sv. války na lidech

Doktor, který prováděl v Osvětimi pokusy na lidech.

Doktor, posílal během 2.světové války do plynových komor lidi a dělal na nich pokusy.

Doktor, snažil se udělat děti podle nazi předpokadu - modré oči, blond vlasy

Dr.med. Dr.phil. Josef Mengele, (16. březen 1911– 7. únor 1979) byl německý lékař SS, který během druhé světové války na vězních v koncentračním táboře Osvětim prováděl experimenty.

genetik, pokusy o rozeni dvojcat

lékař

Lékař a nacistický vědec, který vraždil v Osvětimy vězně pokusy. Snažil se zkoumat dvojčata a výdrž lidského organismu. Zabíjel vězně krutými experimenty, po druhé světové válce uprchl a celý život si myslel, že zabíjení Židů bylo správné. Není vhodné srovnávat pokusy na lidech, které se dnes provádějí s vražděním a zkoušením výdrže lidského organismu.

lékař který zabíjel a zneužíval lidi na neetické pokusy

lékař nechvalně známý pokusy na lidech

lékař v koncentračním táboře Osvětim

Lékař Vědec a zároveň i hovado

Lékař, který v koncetračním táborech prováděl děsivé pokusy n a lidech, židech. Zejména těhotných ženách

Lékař, který za 2. světové války prováděl pokusy na vězních v koncentračních táborech. Nejčastěji na dětech a jednovaječných dvojčatech.

nacista, doktor, tzv. "Doktor Smrt"

Nacistický lékař - výzkum jednovaječných dvojčat, árijská rasa

nacistický lékař, který dělal pokusy na lidech, např.na dvojčatech

Nacistický lékař, který pracoval v Osvětimi a prováděl tam pokusy na lidech, především na dětech.

Nacistický šéflékař v Osvětimi. Sadista a gauner. Pokud se reinkarnoval, tak je nejpíš členem ODS nebo TOP 09 -> možná je dokonce ministrem zdravotnictví v Topolánkově/Nečasově vládě! (Ti provádějí taky pokusy na lidech a naprosto legálně).

Nějaký doktor, který dělal pokusy na lidech (o jaké pokusy šlo nevím).

němec, koncentrační tábory,

ňěmec, testoval zejména dvojčata a ovlivňování plodu u těhotnách žen.

německý doktor z II. světové války

Německý lékař, který dělal pokusy na lidech, hlavně na dvojčatech.

německý lékař, který prováděl pokusy na lidech

německý lékař, který prováděl v koncentračním táboře pokusy na lidech

německý lékář, provaděl pokusy na vězníc za 2. světové války

prováděl morbidní a sadistické pokusy.Poslal několik lidí do plynnové komory.Po válce utekl do německa

Prováděl pokusy na lidech, kteří byli poslání do koncetračního záboru Osvětim

to snad ví většina, na to nebudu odpovídat :-)

vědec

vědec

vedec ss, delal brutalni pokusy na lidech v koncentraku

vojensky lekar

Vyjímečný člověk?!

Za druhé světové války v koncentračním táboře prováděl pokusy na lidech

10. Jsou pokusy na lidech legální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5668,29 %68,29 %  
nevím1821,95 %21,95 %  
ano89,76 %9,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste proti pokusům na lidech?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Myslíte si, že jsou pokusy na lidech k něčemu užitečné?

2. Myslíte si, že jsou pokusy na lidech k něčemu užitečné?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Jste proti pokusům na lidech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste proti pokusům na lidech?

2. Myslíte si, že jsou pokusy na lidech k něčemu užitečné?

3. Přinesly pokusy na lidech v historii něco nového?

4. Myslíte si, že pokusy za 2. světové války byly užitečné?

5. Myslíte si, že se i dnes pokusy na lidech provádí?

6. Mají pokusy na lidech nějaký význam dnes?

7. Víte jakými pokusy se zabývali za 2. světové války?

8. Říká vám něco jméno Josef Mengele?

10. Jsou pokusy na lidech legální?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste proti pokusům na lidech?

2. Myslíte si, že jsou pokusy na lidech k něčemu užitečné?

3. Přinesly pokusy na lidech v historii něco nového?

4. Myslíte si, že pokusy za 2. světové války byly užitečné?

5. Myslíte si, že se i dnes pokusy na lidech provádí?

6. Mají pokusy na lidech nějaký význam dnes?

7. Víte jakými pokusy se zabývali za 2. světové války?

8. Říká vám něco jméno Josef Mengele?

10. Jsou pokusy na lidech legální?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hurníková, M.Pokusy na lidech (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pokusy-na-lidech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.