Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Politická gramotnost

Politická gramotnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Fabianova
Šetření:24. 04. 2014 - 30. 04. 2014
Počet respondentů:524
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro osoby ve věku 15 až 18 let.

Prosím odpovídejte sami.

Předem děkuji za vyplnění! :)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž27452,29 %52,29 %  
žena25047,71 %47,71 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15 - 18 letotázka č. 3, méně než 15, více než 18 let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 18 let45687,02 %87,02 %  
méně než 15, více než 18 let6812,98 %12,98 %  

Graf

3. Jaký typ školy studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium16435,81 %31,3 %  
Střední odborná škola16135,15 %30,73 %  
Základní škola7716,81 %14,69 %  
Střední odborné učiliště5111,14 %9,73 %  
Jiné51,09 %0,95 %  

Graf

4. Kolik má ČR krajů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1433373,03 %63,55 %  
13459,87 %8,59 %  
nevím327,02 %6,11 %  
12316,8 %5,92 %  
15153,29 %2,86 %  

Graf

5. Jak dlouho trvá funkční období obecního zastupitelstva v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 roky22749,78 %43,32 %  
nevím9119,96 %17,37 %  
3 roky6213,6 %11,83 %  
5 let5812,72 %11,07 %  
6 let183,95 %3,44 %  

Graf

6. Po kolikáté se letos v květnu (2014) budou konat volby v ČR do Evropského parlamentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřetí13429,39 %25,57 %  
nevím13429,39 %25,57 %  
podruhé11124,34 %21,18 %  
poprvé449,65 %8,4 %  
počtvrté337,24 %6,3 %  

Graf

7. Aktivní volební právo do Senátu Parlamentu ČR je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let16937,06 %32,25 %  
21let13529,61 %25,76 %  
40 let9019,74 %17,18 %  
nevím418,99 %7,82 %  
35 let214,61 %4,01 %  

Graf

8. Máte zájem o politické dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne17438,16 %33,21 %  
ne16736,62 %31,87 %  
spíše ano7215,79 %13,74 %  
ano439,43 %8,21 %  

Graf

9. Jak často sledujete zprávy v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně19041,67 %36,26 %  
dvakrát týdně8719,08 %16,6 %  
denně7917,32 %15,08 %  
pětkrát týdně5111,18 %9,73 %  
vůbec4910,75 %9,35 %  

Graf

10. Jak často čtete tištěná média (noviny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně22749,78 %43,32 %  
vůbec9420,61 %17,94 %  
dvakrát týdně8518,64 %16,22 %  
denně275,92 %5,15 %  
pětkrát týdně235,04 %4,39 %  

Graf

11. Bez ohledu na věk, pokud byste nyní měli možnost volit v následujících volbách, volili byste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23952,3 %45,61 %  
nevím11825,82 %22,52 %  
ne10021,88 %19,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je vaše pohlaví?

  • odpověď žena:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 na otázku 4. Kolik má ČR krajů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaký typ školy studujete?

4. Kolik má ČR krajů?

5. Jak dlouho trvá funkční období obecního zastupitelstva v ČR?

6. Po kolikáté se letos v květnu (2014) budou konat volby v ČR do Evropského parlamentu?

7. Aktivní volební právo do Senátu Parlamentu ČR je?

8. Máte zájem o politické dění?

9. Jak často sledujete zprávy v televizi?

10. Jak často čtete tištěná média (noviny)?

11. Bez ohledu na věk, pokud byste nyní měli možnost volit v následujících volbách, volili byste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaký typ školy studujete?

4. Kolik má ČR krajů?

5. Jak dlouho trvá funkční období obecního zastupitelstva v ČR?

6. Po kolikáté se letos v květnu (2014) budou konat volby v ČR do Evropského parlamentu?

7. Aktivní volební právo do Senátu Parlamentu ČR je?

8. Máte zájem o politické dění?

9. Jak často sledujete zprávy v televizi?

10. Jak často čtete tištěná média (noviny)?

11. Bez ohledu na věk, pokud byste nyní měli možnost volit v následujících volbách, volili byste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fabianova, N.Politická gramotnost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://politicka-gramotnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.