Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktuální politické problémy 2016

Aktuální politické problémy 2016

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Upozornění: Při interpretaci výsledků (stejně jako u ostatních průzkumů nejen na Vyplňto.cz) věnujte prosím pozornost závěrečným segmentačním otázkám. Nejedná se o reprezentativní průzkum mezi občany ČR (více zastoupeni jsou např. voliči Svobodných, naopak méně voliči ČSSD). Na výsledcích je především zajímavá možnost porovnání odpovědí různých skupin respondentů (použijte filtry nebo nástroje pod poslední otázkou).

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Demčák
Šetření:31. 08. 2016 - 07. 10. 2016
Počet respondentů:1321
Počet otázek (max/průměr):30 / 19.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

před rokem jsem se rozhodl přes Vyplňto.cz provést anonymní průzkum názorů na tehdy aktuální politická témata v České republice (a částečně EU). Jelikož se ukázalo, že se současné problémy se od těch loňských příliš neliší, rozhodl jsem se průzkum zopakovat prakticky v původním znění, aby bylo možné vysledovat, zda za ten rok došlo ve společnosti k nějakým změnám (přidal jsem jen pár dalších otázek, u kterých to srovnání samozřejmě možné nebude).

V průzkumu jdu opět spíše do šířky než do hloubky, proto mi prosím odpusťte případná zjednodušení. U všech hlavních otázek si budete moci vybrat z několika předpřipravených rychlých odpovědí (volte tu, která je Vašemu názoru nejbližší), volitelně pak budete moci dopsat ke každé otázce svůj komentář.

Dotazník je určen pouze lidem s trvalým pobytem na území ČR. Výsledky průzkumu budou veřejně přístupné v pátek 7. října 2016.

Za Vaše upřímné odpovědi předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Co si myslíte o členství ČR v EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [členství je pro ČR jako celek jednoznačně přínosemotázka č. 2, členství je pro ČR jako celek spíše přínosemotázka č. 2, členství je pro ČR jako celek spíše přítěžíotázka č. 2, členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit z EU)otázka č. 2, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
členství je pro ČR jako celek spíše přínosem46635,28 %35,28 %  
členství je pro ČR jako celek jednoznačně přínosem28821,8 %21,8 %  
členství je pro ČR jako celek spíše přítěží27120,51 %20,51 %  
členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit z EU)26620,14 %20,14 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno292,2 %2,2 %  
členstvo je pre SR ako celok skôr prínosom10,08 %0,08 %  

Graf

2. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čerpání dotací

jak hodnotí ČR a EU jsou to dva rozílná sovysející slova ale nedokážu na to odpovědět

-

- jsme malá země, je pro nás lepší být součástí většího celku

+ dotace - neskutečná byrokracie, nesmyslná omezení a vyhlášky

+ pro ekonomiku, lidská práva, svobody a právní stát

1) EU je podle mne celkem spolehlivá záruka, že státy jednotlivých evropských zemí neovládnou diktátoři, kteří způsobili zkázu Evropy v 20. století (Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini atp.) - je podle mne očividný fakt, že celá Evropa je i díky EU nejdemokratičtější za celou svou historii... 2) Hlavně díky EU jsme zažili nebývalý růst - Československo podepsalo asociační dohodu 16. prosince 1991, v roce 1992 v době dělení státu byl HDP Česka 843.0 mld. Kč, v roce 2014 byl HDP 4 261.1 mld Kč (viz http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/) - tento více než pětinásobný (!!!) nárůst HDP za 12 let je podle mne očividně zapříčiněný převážně otevřením trhů EU pro naše firmy...

Absolutní neschopnost politiků EU postarat se o své občany, jejich práva a bezpečnost.

Aktuální forma EU je nešťastná a doufejme, že Brexit odstartuje její restrukturalizaci. Nicméně - neexistuje nic lepšího než EU a odchod by pro nás byl katastrofou.

alespoň někdo na některé naše ubohé politiky dohlédne a peníze co přijdou je taky celkem složité rozkrást a prohospodařit všechny, jinak je to jako opisování jednoho receotu pro celou ulici

ani za RVHP to nebyla taková buzerace

ASociační dohoda byla špatně provedena- Poláci vytěžili víc a nyní nas zahlcují lacinými potravinami -berou dotace vyšší než my- naše zemědělství ustupje tlaku levnému dovozu.

Bez diskuse. Jen bolševici a kremlofilové to vidí jinak.

bez EU by byl obchod se sousedními státy obtížný

bez komentáře

Bez vývozu do Německa a zbytku EU by se naše ekonomika zhroutila.

Bezpečnost, rozvoj, kontrola, společenství, solidarita

Boužel, evropské peníze, tedy financování programů snižováním procenta účasti evropských peněz zatěžuje státní rozpočet, zejména proto, že účinnost vložených prostředků je velmi sporná.Dále roste míra závislosti některých firem pouze na výnosech z participace na takových projektech. Finance z EU zkreslují také výsledný rozpočet ČR

Brusel je odtržený od reality

Brusel si uzurpuje stále více moci ,ze které nikomu neskládá účty... v době kdy jsme do EU vstupovali,se oháněli politici principem subsidiarity - co lze dělat na obci nemusí dělat kraj..atd.Realita je přesně opačná - Brusel nám určuje čím máme svítit,jaký máme mít vysavač, a pomalu už co si musíme myslet a koho milovat ! Vládnou nám neomarxisté ,a pseudoelity -ty však jdou na ruku jen silným korporacím... Navíc EU nedodržuje ani ta pravidla ,která sama vytvořila ... myslím,že Britové odešli vedeni pudem sebezáchovy...

byl to Havlovo omyl

Byla by lepší důkladná reforma EU, ale k té není ochota.

Bylo by krásné vystoupit jako Británie, ovšem na to jsme myslím moc malá země s neschopnou a zkorumpovanou vládou.

byrokratická rozhodnutí z centra

být s někým je lepší než být proti všem

celá řada ekonomických výhod, pro podnikatele i občany. A vždy lepší EU než satelit Ruska ne?

Cestování po EU bez hranic, spotřebitelská práva, menší státy mají společně vyšší váhu, ale někdy až příliš velké lpění na relativně nesmyslných pravidlech - pomazánkové "máslo".

Co na tom chcete rozvádět? Alternativa je Rusko :-)

Co se týče dotací je to dobré,peníze potřebujeme jako sůl,je otázka ,kolik peněz se z těchto dotací ztratí,bohužel EU nepracuje tak jak by měla,zbytečná administrativa,množství lidí za neskutečné platy a různá nesmyslná nařízení. Otázka migrantů tak to je vůbec katastrofa!!!

CR je čistým příjemce peněz

cr se nemuze srovnavat s britanii nebo svycarskem,lide by si meli uvedomit nase ekonomicke postaveni

Č

Čerpání dotací z evropských fondů

Česká republika a další země střední a východní Evropy jsou v EU přehlíženy, bují bruselská byrokracie, hrozbou jsou ekonomické problémy některých států, pro Evropu nevýhodná smlouva s USA TTIP, podpora protiústavního převratu na Ukrajině, přehlížení růstu neonacismu na Ukrajině a nesmyslné sankce proti Rusku a především neschopnost chránit vnější hranice EU proti přílivu nelegálních migrantů.

Českou je příliš malé, aby mohlo fungovat jako úplně samostatný stát.

Čistě matematicky dostáváme z EU víc peněz, ale z ekonomického hlediska je pochybné, zda těch peněz je skutečně víc. A další výhody nevidím, protože volný trh zajišťuje EHP.

Členství má dílčí dobré výhody (schengenský prostor, studijní stipendia v rámci progranu Erasmus apod.), ale v řadě oblastí je pro členské země zatěžující nesmyslnými direktivami.

členství není rovoprávné, dotace mají zhoubný účinek nejen na odvětví, v kterém jsou poskytnuty, ale i na celý politický systém, protože narušují rovnováhu a znemožnily "doladit" nastavení systému po r. 1989

Členství v EU je ještě pro ČR trochu přínosem, ale jestli bude socializace EU pokračovat, převáží přítěž.

členství v EU posiluje naší pozici resp. nás chrání proti Rusku a Číně

Členství v EU představuje pro ČR bezpečnostní riziko stran toho, kam EU ideologicky směřuje. I kdyby se nejednalo o bezpečnostní riziko, tak členství představuje riziko hospodářské kvůli snaze opět zavádět principielně nefunkční centrální plánování (daně, regulace, dotace, zkrátka socializmus jako před rokem 89'), které zákonitě vede ke konstantní misalokaci zdrojů (viz Ludwig von Mises - Liberalismus).

členství vede k postupnému zániku jednotl. národů, smazávání hranic a vzniku jednoho státu

Členstvo v EU je prínosom, ale nedokážeme naplno využiť všetky jeho výhody...

ČR by měla spolupracovat s ostatními státy, ale ne tak, aby jí striktně diktovaly, co má dělat v rámci své politiky

Čr je jeden ze států kde končí nejvíce Evropských peněz, mimoto volný trh a pohyb pracovních sil je nekonečným přínosem.

ČR je malý stát, v mnoha směrech nesoběstačný. Ačkoliv nejsem velký fanoušek EU, pro ČR je členství přínosné.

ČR je příliš malá ekonomika, aby rostla bez členství ve větším ekonomickém celku. Jako samostatný stát odtržený od EU by se pořád musela řídit jejími pravidly, ale už bez schopnosti jakkoliv je ovlivnit.

ČR je příliš malá země a pro rozvoj ekonomiky, cestování, možnosti získání práce v EU je členství spíše výhodou.

ČR je ve srovnání s jinými evropskými státy podstatně menší, a proto je členství v EU přínosem např. v podnikatelské sféře nebo v méně komplikovaném uplatnění se na trhu práce mimo ČR.

ČR ji čistým příjemcem dotací, ale na druhou stranu se musíme podřizovat směrnicím EU.

ČR má možnost získat dotace z EU, což si myslím, že je super, ale na druhou stranu EU přikazuje/ zakazuje různé záležitosti. Viz. Pomazánkové máslo atd. Myslím si, že některé ustanovení jsou úplně mimo EU a nemají do nich co mluvit a už vůbec ne zakazovat.

ČR z EU čerpá mnoho peněz, i když je neumí využít a mnohdy zmizí.

ČR získává z EU obrovské množství peněz a možnost zahraničního obchodu.

Díky kvótám na průmysl, zákazům všeho možného, a byrokratické přítěži byl zničen i ten zbytek českého průmyslu, co přežil privatizaci.

Dle mého dost nesmyslných zákazů a příkazů, které ne vždy zohledňují potřeby státu.

Dobré jsou možnosti mladých lidí studovat ve světě, dobré je volné cestování, ale hodně špatná je současná situace s migranty, pokud bude na naši republiku vyvíjen nátlak, abychom je houfně přijímali, hlasovala bych pro vystoupení z EU

Domnívám se, že EU by měla fungovat pouze jako celní unie.

Domnívám se, že EU ztratila důvěru u velké části českého obyvatelstva.

Dostáváme hodně peněz na dotacích a je to vidět na co všechno se dá získat grant, některé směrnice jsou sice bizarní ale většina je smysluplná

Dotace jsou provázeny korupcí a nakupují se za ně (také) nesmysly. Vedení EU je moc levicové, má příliš velké sklony vše regulovat a řídit životy lidí. Nedůvěřuje svým občanům a chce je stále vodit za ručičku a sledovat co a jak dělají. Zároveň se chová až příliš naivně a důvěřivě vůči imigrantům...

Dotace jsou zneužívány , řeší se nepodstatné problémy /žárovky/ ,europoslanci využívají čas a prostředky k vlast. obohacení ,jsou přepláceni.

Drahou instituci na zakřivenost okurek a kvóty přistěhovalců nepotřebujeme.

Drive jsme byli samostatny stat, ktery si vetsinou vystacil z vlastni produkci. Baťa napsal knihu Budujme stat pro 40 000 000.

Dříve některým lidem vadilo,že jsme v RVHP,což bylo pro nás i přínosem a nikdo nám nedával nesmyslné zákazy a příkazy.

EHS je přínosem. Politická, měnová, azylová a jiná unie již nikoliv.

Ekonomicky je pro ČR členství v EU přínosem a díky EU legislativě u nás nelze ukrást úplně všechno. Ochrana přírody v ČR je na EU legislativě vyloženě závislá jako kojenec na matce. Bohužel, struktura a složení EU není optimální z hlediska rozhodování malé země typu ČR.

Ekonomicky přínosem, omezením občanů přítěží (zbraně, přistěhovalci, ...)

Ekonomicky určitě ano.Samozřejmě řešit velikost okurky,nebo povolené zahnutí mrkve jsou věci,které tuto instituci degradují.

EU by měla fungovat pouze na ekonomické bázi jako prostor volného obchodu a pohybu. Politický rozměr a zejména pak centralizace moci do Bruselu se aktuálně jeví jako přítěž, možná až jako tragédie.

EU by měla řešit problémy ale ne vymýšlet nesmysly.

EU by mohla být dobrá věc a je dobře, že jsme součástí nějaké evropské mezinárodní organizace, ale EU řeší blbosti místo toho, aby se zaměřili na skutečné problémy. Taky si myslím, že EU nepomáhá přijímání států jako např.: Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny atd... (o kterých se jedná) podle mě jsou až moc rozdílné kultury a částečně i složením obyvatelstva.

EU by se měla vrátit k původnímu účelu, Rada Evropy by měla být výkonným prvkem a ne, že bude sama vytvářet normy a nařízení.

Eu je administrativní neomezený diktátor.

EU je diktátor.

EU je dobrá myšlenka, ale v případě, že nás přinutí k imigračním kvótám, tak bych vystoupil.

Eu je horší než RVHP.To nám určovalo jaké máme vyrábět nákladní, osobní auta, lokomotivy apod.,ale nelezlo nám do domácností.

EU je naprosto zbytečná která jen podporuje darmožrouty.

EU je nestabilní.Od začátku je to založená na tom,aby bylo co nejvíc peněz na jedné hromadě,z té se pak dobře a nenápadně krade. A ve spoustě důležitých otazek bychom měli být bráni jako jedna země-jeden hlas.Jestli máme společně o něčem rozhodovat,mělo by to fungovat jinak.A nebo vůbec

EU je před rozpadem. Absolvovat její rozpad jako člen bude horší.

EU je super jako politická organizace, ať řeší pohyb osob přes společné hranice, vnější politiku atp, ale abych byl konkrétní, proč se mi sere do mojich dvou koz, proč mě pokutují za to, jeslti jsem vyrobil jogurt ve vykachličkované, nebo nevykachličkované místnosti, jestli jsem prodal 40, nebo 41 vajíček a proč mě jako malého kontroluje stejně jako velkého, ale tomu velkému dá jako bonus, že posekal trávu větší než 2 ha a mě na 1,6 ha dá hovno. Členství ano, ale ne v této unii.

EU má rozhodně mnoho nešvarů (tím myslím normy na produkci různých plodin, zmatky v legislativě atd.), ale samozřejmě i pozitiva ve form dotací.

EU nám diktuje své podmínky

Eu nám moc diktuje jak co máme dělat.

EU nám vnucuje islám, gender, obchod s dětmi ala Barnevernet, politickou korektnost, že se nesmí mluvit o zločinech cikánů a muslimů, lidská práva ala Dienstbier, potraty, rozvody, evoluční teoii a jiné zhovadilosti, toleranci ke lži a současně odsuzování za pravdu a obranu proti zločinu, miliardové úniky, projekty, které jsou výnosnější pro pár jedinců než pětiletky KSČ.

EU nedává možnosti rozhodování, funguje na principu diktatury..

EU nemá pro ČR bohužel alternativu, nejsme Norsko či Švýcarsko. Politika i vedení EU je ale zcela tragické, ba toxické

EU není ideální, líbí se mi formulace "evropská mumie". Podle mě však mnohem lepší být částí EU než z ní nerozumně vystupovat a dávat prostor těm, co volají po odchodu z EU. Co by se pak podle nich mělo dít? Myslím si, že je lepší zaujmout postoj "chtít EU zlepšovat zevnitř", než " jenom kritizovat a volat po odchodu bez plánů, co dál". A kultivovat EU může každý z nás tím, jak se chová k lidem kolem...

EU omezuje naše hospodářství (krach cukrovarů, kvoty na dobytek), nasazuje nám se teroristy, kecá do všeho (zákaz názvu Rum) apod.

EU potřebuje radikalni zmeny. To znamena rozsaglou vymenu "politických jelit".

EU potřebuje transformovat, socializovat, ale je zapotřebí! Sami si na svém písečku ve 21.století už hrát nemůžeme.

EU přináší obrovské množství zbytečné byrokracie, hlas ČR jako marginálního státu nemá v rámci unie téměř žádnou váhu a silová politika velkých států nás tlačí do kouta (migrační krize, kvóty). Za současné situace, pokud nedojde k jiné dohodě, např. Visegradské čtyřky, nám nezbývá než v unii zůstat. Nejsme natolik silní, abychom exit ekonomicky ustáli.

EU přinesla díky dotacím obrovskou korupci do společnosti. Ne, že by zde korupce dříve nebyla, ale s dotacemi se dle mého názoru zvýšila minimálně na dvojnásobek. Dalším mínusem jsou nesmyslná nařízení viz. zákaz žárovek, energetické štítky pro domy, zákaz spotřebičů s velkým výkonem atd. Jsem pro okamžité vystoupení z EU!

EU se spíš než na skutečné problémy soustředí na nedůležité věci, má nesmyslná nařízení např. ohledně regionálních, místních či tradičních potravin a tím ničí malé živnostníky.

EU se stává obrovskou bezpečnostní hrozbou a oktrojuje naši suverenitu...

EU se vmĕšuje i do věcí, které jsou soukromou záležitosti našeho státu

EU spěje jednoznačně k vytvoření federálního státu, ve kterém bude ČR zbavena samostatnosti a svéprávnosti. Evropská legislativa necitlivě zasahuje do legislativy v ČR a přináší snahy evropských socialistů o změnu sociálních i hospodářských poměrů.

EU svými pokyny omezuje samostatnost rozhodování

EU udržuje ČR v centru dění, ale to vše na úkor ruzných evropských nařízení, které zemi ničí.

EU v současné podobě,víc připomíná RVHP , než společenství volného pohybu osob,zboží a služeb

EU vznikla po 2. sv. válce jako prevence války další, resp. prevence a spojenectví národů proti Německu, a dále aby si státy vzájemně pomohli s poválečnou obnovou. Tento důvod dávno a dávno pominul. Dnes naopak EU nepsaně velí Německo. Dále mi připadá beze smyslu snaha slaďovat politiku a hospodářství států z různých koutů Evropy, které mají více či méně různou historii, přírodní podmínky, hospodářství a také mentalitu. Vzájemné obchodní vztahy mezi státy lze řešit bilaterálními smlouvami.

EU vznikla především pro zachování míru v Evropě a k její ochraně. To je její cíl a měl by být nadále naplňován.

Eurokomunismus je nereformovatelný. To, co nám předvádí Angela a banda politiků kolem za naše peníze, je šílené. Vyžeňme je jako Islanďané. Vítali jsme pád bolševiků, ale toto je daleko horší. Americký diktát k zotročení světa.

Evropská integrace je skvělá myšlenka. Skvělá myšlenka je i volný obchod. Strašná myšlenka je supranacionální kolos, který ve jménu levicových ideologií vytváří absurdní regulaci.

Evropská unie je zlo, bohužel z naší republiky už se (i za silného přičinění EU) stal nesoběstačný stát, proto by nebylo z krátkodobýho hlediska nejrozumnější z EU vytoupit. Ovšem dlouhdobě by to pro nás (stejně jako pro každou jinou zemi) určitě lepší bylo. Ale spíš než začít hromadně vystupovat z EU by se měla EU od základu překopat. V naší části Evropy je směšně moc prťavých států (včetně Německa, Francie, Španělska.... i tyhle státy jsou v porovnání s některými státy světa rozlohou maličké), proto by nějaké spojenectví podobné EU určitě fungovat mělo. Ale rozhodně ne dnešní EU

evropská unie nerozlišuje různé potřeby různých států,podle at už dispozic na pěstování,geografické polohy a dalších faktorů

Evropské nařízení a zákony, jsou jednoznačně přítěží pro veškeré podnikání v rámci ČR.

finančně nám EU pomáhá, ale to z nás dělá její otroky, co musí poslouchat na slovo

finanční "dary", placení lidé,

Geograficky, ekonomicky i sociologicky vzato je clenstvi v EU temer nezbytne. Nejsme Svycarsko, nemuzeme si dovolit stat se ostrovem. A nakone uz Svatoplik rikal... takze vuci svetu bychom meli daleko slabsi pozici nez jako clen EU.

Historicky patříme do EVROPY

Hlasoval jsem proti vstupu a měl-li bych možnost, hlasoval bych pro okamžité vystoupení. Členství v EU ohrožuje nejen naši státnost, ale i naši národnost.

Chce to 4 základní ekonomické svobody a šmytec.

i když Evropa kulhá na obě nohy, je to pořád lepší než být proti všem

I když se najdou oblasti, ve kterých je to spíše přítěž,např. školství,konkrétně vzdělání zdravotních sester,které se upravilo tak,aby vyhovovalo normám EU a také proto, jen můj názor, máme v současné době nedostatek zdravotnického personálu.

I přes těch pár nevýhod a diktátu ze strany EU je členství pro ČR důležité. Stále jsme ti, kteří do EU dávají málo peněz a dostáváme mnohonásobně víc. A navíc, EU je pro nás důležité, abychom mohli jednat jako celek se zbytkem světa - konečně jsme konkurence Rusku, Číně a hlavně Americe. Bez spojení EU bychom byly jen malé nicotné státy.

Integrace je obecně přínosem, ovšem podoba EU je přítěží a reformy nejsou možné.

Jde o útvar s nacistickými kořeny prosazující NWO. Chazarský projekt určený k likvidaci Evropanů.

Je dobré někam patřit. Přece jen jsme země malá..

Je důležitý se celoevropsky spojit a hájit zájmy původních obyvatel Evropy za každou cenu!

Je jen přítěží. Samotný princip rozhodování nadřazenou institucí nad Českou republikou je špatný, neboť nikdy nemůže rozhodovat v nejlepším zájmu České republiky. Ba spíše naopak, neboť jiné velké státy mají v EU mocenský vliv. Značná a nadměrná byrokracie a nařízení EU brání svobodně žít a podnikat v České republice. Přesouvání skoro všech pravomocí (ČNB, daňové záležitosti, či dokonce rozhodování o občanech, kteří mají na našem území žít, což je otázka, kde z principu ten stát musí být absolutně nejsvrchovanější - základní myšlenka a pojetí státu) přináší národu značná nebezpečí včetně bezpečnostních rizik. Zhoršování postavení a celkového stavu České republiky a žití v naší zemi, je zřejmé. Veškeré výhody, které se zmiňují v souvislosti s členstvím v EU, lze mít i bez členství v EU. Obrovským mýtusem je tvrzení, že dotace jsou pro naši zemi přínosem kvůli kladné platební bilanci. Při zahrnutí dalších skutečností je zřejmé, že ttot přijímání dotací je pro Českou republiku značně nevýhodné.

Je lepší být v EU než poskakovat popdle rusáků!

Je nutno zamezit vytvoření jednotného státu EU. Státy si musí svoji politiku tvořit sami.

Je pro nás výhodné být ve společenství. V jednotě je síla.

Je přínosem protože jsme malá ekonomika silně závislá na exportu

je řada věcí, které jsou od nařízení EU přínosné, ale dost mi vadí, že se EU začíná moc vměšovat do vnitrostátních záležitostí (kvoty na migranty, nařízení ohledně zbraní atd.)

je to diktát úředníků

je to drahé členství . Je dobré jen pro pár jedinců

Je to nerovné společenství. jsme tam jen ostatním pro srandu

je to nezbytnost, ze které se občas vyklube i nějaká ta výhodná dotace

Je to přínos - volný pohyb za prací a zahraniční studijní pobyty a stáže podporované stipendiem EU. Katastrofální jsou však globální záležitosti - sankce vůči Rusku, které ničí české zemědělce a některé průmyslníky, paktování se s diktátorem Erdoganem, neschopnost zabezpečit vnější hranice a úděsná situace s ekonomickými migranta, místo níž řeší komici v EK žárovky a pomazánkové máslo. EU je třeba zbavit tohoto byrokratického kolosu a touhy stát se evropským superstátem. Je třeba se vrátit ke kořenům toho, co bylo na počátku.

je výhodné otevřené obchodní pole, EU ale ničí kulturu každé země svými absurdními nařízeními, která vytváří, aby se nemusela zabývat důležitými problémy

Jediná pozitivní věc na EU jsou sem tam nějaké ty granty, ale ty se dají získat i jinde. Nesmyslné vyhlášky a zákazy toho, co léta platilo a nikdo s tím neměl problém... Myslím si, že cesta je vystoupit z EU a zůstat pouze v zóně volného obchodu.

Jednoznačně se to za ty roky prokázalo, usnadňuje to spousty a spousty věcí, ten výčet fakt nebere konce...

jelikoz jsme mala zeme tak cerpame z evropsky fondu pro rozvoj pres prilis mnoho penez a nikde to neni vybet...proc asi? (straka)

Jelikož bez EU bychom jako samostatní země na tom nebyli moc dobře, přiznejme si to.

Jen samé zákazy a příkazy. Proč? Jsme každý z nás jiný a nemůžou nás srovnávat např se severskými zeměmi. Ať potom tedy srovnají i platy a nebo ať nám nechají ohnuté okurky a naše tvarůžky.

JSEM PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI JAKÝMIKOLIV ZEMĚMI ZA ROVNÝCH PODMÍNEK A NE TO CO SE DĚJE NYNÍ.EU NÁM NAŘIZUJE KDE JAKOU PITOMOST A MY JAKO OVCE VŠECHNO PŘIJMEME.MÁME SNAD TAKÉ NĚJAKOU NÁRODNÍ HRDOST.TA SE V TĚCH NESMYSLECH ÚPLNĚ ZTRÁCÍ.ZATÍM VRCHOLEM VŠEHO JE PŘÍJEM A PŘEROZDĚLOVÁNÍ MIGRANTŮ.JSEM PROTO JIM,POKUD SI TO OVŠEM VŮBEC PŘEJÍ,POMOCI,ALE TAM U NICH DOMA. A CO SE TÝKÁ NAŠÍ NÁRODNÍ HRDOSTI,TAK KDYBY MĚLI DNEŠNÍ MLADÍ MUŽI BRÁNIT SVOJI ZEM,DOPADLI BY JAK SEDLÁCI U CHLUMCE.

Jsem proti mísení ras a národů.

Jsem ráda, že jsme v EU, ale možná by to chtělo zredukovat přebujelou EU administrativu a poučit se z Bexitu.

jsem zásadně pro samostatnost, ale na druhou stranu ČR je v takovém dezolátním stavu, že prostě soběstačná není, samostatnost si může dovolit Švýcarsko a jemu podobné prosperující státy, my bohužel asi ne. Chtěla bych vystoupit z EU, ale mám pocit, že by nás to zruinovalo ještě víc, než jak jsme na tom ted

Jsem zásadně proti.ztratili jsme svou suverenitu,jsme v područí jiných,silnějších celků zemí jako je kupř.Německo,Francie.Není přece možné,aby suverennímu státu bylo diktovány kvoty,kolik má čeho vypěstovat,jak se mají výrobky jmenovat a jiné bludné návrhy EÚ.A kvoty s migranty,to už je vrchol.

jsme - teda byli jsme soběstačný samostatný stát...a po účasti v EU nám jen zakazují a ruší....nesmíme vyrábět např.cukr v množství, v kterém jsme vyráběli a taky vyváželi...dnes mnoho výrobků už díky EU nevyrábíme...zastavena výroba nebo tak snížena, že už musíme dovážet místo vyvážení... Nesmyslná pravidla - a ztratili jsme právo sami o sobě rozhodovat.

Jsme malá země a potřebujeme být v evropském společenství.

jsme malá země, sami nemáme v této době šanci prosperovat, ale vadí mi příkazy z EU, měli by nám nechat více volnosti v rozhodování a naši politici by také měli být suverénnější a nelézt všem.....

jsme moc malý stát, který musí být součastí většího celku. Samostatně bychom se jako stát stali trosky

Jsme nedílnou součástí Evropy, a tak je členství v EU samozřejmostí.

Jsme silnějšími státy tlačeni do kouta a je nám snižována suverenita

jsme slované a západ nás nikdy nepřijme -jen jako kolonii

Jsme stáe čistým příjmecem

Jsme zeměpisně i kulturně součástí Evropy. Od roku 1989 se většina věcí v ČR rapidně zlepšila a velmi jsme se přiblížili "západu." Neumím si představit, že bychom součástí EU nebyli.

Jsou jen dvě možnosti: orientace na západ a orientace na východ. Neexistuje nic jako střední cesta, nezávislost tak malého státu jako je ČR je jen iluze.

Jsou věci, které jsou pro naší republiku přínosem, ale bohužel poslední dobou, bych si dovolil tvrdit, že začínají převažovat spíše negativní dopady členství v EU.

Kdo si pamatuje dobu před vstupem do EU, pochopí.

Kdyby se do EU vstupovalo nejpozději do 2-3 let po převratě tak prosím, to ještě mohlo znamenat přínos

Kdyby se EU držela svých prvotních zásad (především volného pohybu zboží, osob a služeb), na kterých vznikla, mohla být prospěšná všem - i Velké Británii. My jsme bohužel tak malý a nesamostatný stát bez politické tradice, že můžeme být rádi za to, že jsme se vůbec členy stali. Zatím z toho máme i jisté, především finanční výhody, ale nikdo neví a nechce říct, co bude potom, až nás přestane EU finančně podporovat.

Kdybychom nyní vystoupili, vedlo by se nám velmi mizerně...

Kompletni ztrata suverenity

křivení trhu dotacemi a využívání "evropských" dotací k politickému vydírání zemí, které si hají své národní zájmy, nedodržování makroekonomických pravidel v eurozóně, multikulturalismus, "korektní" mluva horší než před r. 1989, genderismus, likvidování tradiční rodiny, neustále omezování svobody podnikání a jednotlivce, likvidace konkurenceschopnosti, ... bývalí komunisté ve vedení EU (e. komisi)

Likvidace průmyslu zemědělství a kvóty na každou kravinu

Mají nesmyslné požadavky,důležité věci jim unikají.

Máme NATO, OSN. EU nám příliš poroučí. Ubráníme se i bez členství v EU. Navíc bychom si mohli ponechat Schngen a jiné dohody.

Máme tu málo vlastních ekonomických pijavic (ano, tim myslím cikány) aby nám sem Angela přerozdělovala další? TYS to do Evropy pozvala, TYS tomu řekla "Syřané, máte otevřené dveře" tak se o to starej! Proč nám je chceš přerozdělovat? TYS je sem pozvala, já ne!!! A jestli "nechci je" znamená "tak vystup z EU", budu v referendu hlasovat pro výstup! Co sis pozvala, o to se starej a necpi to jinejm!!!

Měli bychom být konečně samostatní. Rozhodování od zeleného stolu není kvalitní ani v menších firmách. Politici jsou úplně mimo realitu a ti v Bruselu neznají ani naši mentalitu.

Míra centralizace a socialismu přesáhla únosnou mez a i napříč kladnému výsledku přerozdělování ukradených peněz z daní to za to nestojí. Negativní výhled do budoucna, podpora neokolonialismu a ochrana lidí před sebou samými. Je to možná cesta, ale ja si nemyslím, že je ta nejlepší pro mé děti.

Mnoho nařízení týkající se věcí, do kterému žádnému státu ani superstátu nic není. Od žárovek, přes větrání, vysavače až po flatulenci.

Mnoho toho nevíme. Těžko říct. Zatím vidím, že se zamezilo pár lumpárnám.

Moc nás svazuje, nařizuje věci,které by si měl každý stát řešit po svém. Řeší hlouposti a důležité věci obchází.

možnost cestování, dotace EU

Možnost práce v zahraničí, dovážení výrobků, vývoz

Možnost získávání různých dotací, ale na druhou stranu svazování nesmyslnými nařízeními Eu a jejich migrační politikou

myslím si že, je to pro "malé země" dobré

Myslím si, že EU ztrácí svoji původní funkci, kterou měla výhledově v době, kdy jsme do unie vstupovali. Myslím, že politici, kteří EU vedou, jsou čím dál více vzdáleni občanům, takříkajíc "mimo mísu". Chápu, že vedení celku tak rozmanitých kousků není snadné, ale zdá se mi, že tak trochu chybí vůle zasazovat se za práva obyvatel EU.

Myslím si, že je členství ČR v EU důležité hlavně kvůli volnějšímu cestování, studiu a práci v zahraničí. Také máme od EU spoustu dotací, které ale bohužel ne vždy umíme využít.

Myslím si, že v EU být musíme. Bez EU to bohužel při našem postavení nelze. EU beru jako nutné zlo.

Myslím že nás EU omezuje

Myslím, že díky členství v EU se u nás zrealizovala spousta projektů, vzniklo mnoho pracovních míst, což si mnohdy ani neuvědomujeme a je dle mého názoru třeba toto ocenit a vážit si takové mezinárodní spolupráce a zlepšovat ji.

Myslím, že jako samostatná země (ve světě) nemáme příliš šancí...

Myslím, že některá pravidla, požadovaná EU, nutí naše politiky chovat se méně nesvědomitě.

myslím, že pořád to pro nás znamená více výhod - čerpání peněz, volné cestování...

Na začátku vypadalo členství dobře, teď je to horší než RVHP a stále se zhoršuje.

Např v dnešní době nám přece EU nemůže určovat zda přijat upečence, tohle by snad každý stát měl rozhodnout sám

Narušování státní suverenity a podnikání nesmyslnými příkazy, zákazy a normami.

neber dotace, neber dotace, neber dotace nebo se z toho zblázníš

Nedokážu dost dobře posoudit ekonomický přínos. Média ne vždy pravdivě informují, tak soudím podle sebe a domnívám se, že nás unie spíše omezuje a nemá spravedlivě stejný přístup ke všem zemím. Bez unie se nám "dýchalo" lépe.

Nechci do Asie

nechci Euro a rozhodně se mi nelíbí jak nám ČR někdo rozkazuje ohledně uprchlíků, jinak doted jsem brala EU docela v pohodě až na to euro

Nejedná se o rovnovážný spolek. Je spousta pozitiv, ale myslím, že pokud bychom se postavili na vlastní nohy, ve spoustě oblastí bychom byli dál. Pořád jsem "ti z východu", "low wages" atd. Absolvoval jsem práci v zahraničí, ale nebylo to vyvážené.

Nejlepší ze všech špatných možností :(

nejvíce oceňuji volný pohyb po shengenském prostoru

Některé sporné záležitosti plynoucí z EU jsou často velmi dezinterpretovány, takže společnost často vyhroceně polarizují. Bohužel není v ČR funkční fundovaný výklad ohledně různých regulí a nařízení.

Nelíbí se mi neustálá nařízení, vyhlášky a omezení z EU.

nelíbí se mi ta neustálá buzerace, nesmyslné zákazy atd,

nelíbí se mi vůbec dotace jako, křiví to charakter a volnost podnikání

Nelíbí se mi, že nám diktují co je smí jak jmenovat, co smíme vyrábět. Předtím jsme byli soběstačná země, a nyní dovážíme šmejdy.

Nelibí se mi, že podléháme diktátu komise EU, rozhodují nevolení úředníci. Nestarají se o naši bezpečnost, ale vymýšlejí blbosti. Začíná to být stejné, jako za komunistické totality.

Není jiná alternativa.

Neni jina lepsi varianta

není přirozené družení se různých kultur, zanikají tradice a národní identita

není třeba rozboru

neřeší problémy hranic atd., ale redukuje výkon fénů, luxů, žárovek, velikost nádržek na záchod (aby se snížila náročnost, ale vše musíte dělat dvakrát tak dlouho, takže naopak plýtváte), nebo nařizuje jak křivá smí být okurka a likviduje úplně nové cukrovary a pod cenou je přesouvá do svých oblíbených zemí, které nemají pro výrobu vhodné podmínky a tak nám prodává cukr dvakrát dráž (pouze příklad, za cukr lze dosadit spoustu jiných problémů)

nesmyslné příkazy a zákazy,co EU vyprodukuje

Nesmyslné směrnice, které se mnohdy vymykají zdravému selskému rozumu a my je musíme akceptovat.

Nesmyslné vyhlášky,příkazy a různá omezení jsou pro nás diskriminační a jednoznačně podporují rozvoj velkých států, na úkor menších. Nic dobrého nám to nepřineslo. Naopak. Rozklad zemědělství, průmyslu a nyní i díky kvótám takzvaných uprchlíků rozklad celé společnosti. Okamžitě vystoupení je naše jediná možná záchrana.

Nic zásadního nevyřeší a síš je nebezpečná /EU/ pro naši státnost

Nicmene na situaci postupne menim nazor a myslim, ze casem bude spis pritezi. Z ekonomickeho hlediska ne, spis z legislativniho a ruznych blbych predpisu.

Normy např. na potraviny jsou podle EU hrozné, dávají nám k jídlu chemikálie, které jsou jednoznačně škodlivé, ne-li jedovaté!!! Složení potraviny u nás a např. v Německu je velmi odlišné, pro nás podstatně horší....

Nutí nám cizí nekvalitní potraviny, omezují nás a diktují nám každou maličkost, v době nebezpečí terorizmu řeší prkoniny jako zákaz používání žárovek. .................

nutí násdělat věci které nechceme

Občana čr členství v EU stojí neúnosně mnoho. Eu nerespektuje potřeby občanů čr. Úředníci eu jsou nehorázně přplaceni.

Odpověd na to proč NE EU je na celou knihu.

Odpovedela by jsem jinak, bohuzel diktat leadru EU at uz v oblasti uprchliku a jejich integrace, nebo temer nesmyslnych pozadavku na zakony me odrazuje

Omezuje naši národní svobody, možnosti volby, nepřimeřeně do všeho zasahuje. Zničila např. fungující vzdělávání zdravotníků požadavky na VŠ vzdělání, teď likviduje fungující speciální školství. Dotacemi pokřivuje ekonomické fungování. Byrokratizuje všechno. Nerespektuje národní tradice, zvyky, výrobky. Pomalu a plíživě likviduje klasickou rodinu.

Ona se ta Unie jmenuje sice evropská, ale ve skutečnosti dělá jen to, co chce Německo, a to není vždy, vlastně skoro vždycky, v zájmu České republiky.

Opustit EU by pro ČR byla ekonomicá (dotace) a domekratická (přesměrování k Rusku) sebevražda.

otevřené hranice, jednodušší provozování koníčků.....

Peníze nejsou všechno.

Pevné postavení v evropeském prostoru, vzájemná podpora a inspitrace

pletou se do všeho , zbytečná byrokracie a odliv peněz do EU

PLUS - Tak v posledních 15 dnech jsem projel (popořadě) Rakousko, Itálii, Slovinsko, Chorvatsko, zpět Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Rakousko a docela mě potěšilo, že nemusím moc vytahovat pas (i když kvůli uprchlíkům se to trochu zhoršilo, a to jsme jezdili i hodně zapadlými přechody). MÍNUS - EU je socanská (to se ale může změnit).

plus: finance, jednodušší cestování, obchod, práce v cizině; mínus: některé zákony, nařízení

Podle meho nazoru si porad nechavame od jinych neco narizovat a nakazovat a pritom drive jsme byly da se rici ve vsem sobestacni

pohyb v Schengenském prostoru, bezcelní pohyb zboží, snadný export do zemí EU

Pokud budou hybateli EU takové šmejdi a amatéři jako je Merkel nebo Mogherini, pak tam nemáme co pohledávat!

Pokud je stát omezován ve svých pravomocech a musí se v mnohém podřizovat většině a jeho hlasovací právo je mizivé, pak nevidím smysl v setrvání v EU. Příkladem jsou kontroverzní povinné kvóty na přerozdělování migrantů, které si na své území pozvala Merkelová (jako zástupce Německa), neměla právo bez předchozího odsouhlasení ostatních států provést takové rozhodnutí jako zástupce EU.

Pokud nebude v EU, bude součástí systému, který tvoří Rusko a jeho satelity. Z tohoto důvodu, přes všechny výhrady které k EU mám, je EU pro ČR jednosznačně přínosem

Pokud nedojde ke změně EU a návratu k její původní myšlence, tedy volný pohyb osob a zboží, pak je možná lepší toto společenství opustit.

Pokud se EU nezmění, tak vystoupit.

Pro mne jako studentku geologie mají pro mne velký přínos zejména granty a dotace EU na podporu výzkumné činnosti.

Pryč, co nejdříve!

přeci si nenechá ČR diktovat z Bruselu debility, povinné kvóty atd.

Představitelé tohoto státu, ne vždy dokáží využít všech dotací, které nám EU je schopná nám poskytnout a nelíbí se mi jak nám některé, pro nás tradiční věci zakazují. např. RUM - přejmenovat, pomazánkové máslo a pod.

Přesto že unie má spoustu problémů které neřeší a klidně věřím že jednou zkrachuje zatím je podle mne lepší v uniji být jen nesmíme přejít na euro

Přestože jsme přišli o část suverenity, členstvím v eu muzeme spolurozhodovat o evropskych zalezitostech, mame vice obchodních, politických a dalsich vazeb, nemluve o dotacich.

Při způsobu rozhodování v EU máme jen jednu možnost - držet hubu a krok. Možnost cokoliv ovlivnit nemáme.

příliš mnoho byrokracie, programově špatné přerozdělování, na kterém je EU založena, tudíž není možné EU vylepšit pouhou "reformou", odliv pravomocí státu na nadnárodní úroveň, snaha potlačit českou (a jakoukoliv jinou) státní identitu ve jménu "nové a lepší" společnosti, všudypřítomný socialismus - snaha řídit životy ostatních pramenící dílem z přesvědčení, že jsou politici (či spíše bruselští úředníci) lépe obeznámeni s problematikou života, tudíž mají právo a povinnost ostatním naordinovat, jak ho prožívat, a dílem z prosté skutečnosti, že je to příležitost jak uplatňovat moc a získávát ze systému peníze...

přílišná a nesmyslná regulace svazuje podnikání a brání i rychlému rozvoji celých států, toto nemohou vykompenzovat ani dotační programy.

Přílišná regulace blbostí (žárovky) a zároveň neřešení zásadních problémů (migranti).

přináší svobodu v cestování, nekomplikuji se přejezdy mezi zeměmi, politici nezastávají, nehájí naši zem jsou tam jen pro peníze jako i zde neumí být politikem hají jen své nehájí stát

přináší to řadu výhod (bezpečnost, pomoc při obraně, větší síla ochrany, možnost cestování, odpadly kontroly na hranicích, možnost studia.....ale také hodně zbytečných příkazů, omezení a nesmyslných nařízení a navíc dobře placená místečka pro dost politiků , kteří o nás rozhodují)

Přínoisem je otevřený trh, brzdou přílišné svázání předpisy. Navíc podpora různých komodit je ruzná a může brzdit domácí produkci.

Přínos členství jednotlivých států není v mnoha ohledech jasný ani politikům natož tak občanovi, který nezná smlouvy a vidí jen restrikce, které od EU přicházejí.

Přínos tu je v mnoha odvětvích, pouze si myslím, že EU nedovede uspokojivě řešit velké problémy a krize.

Přínosem by bylo, kdyby EU fungovala tak, jak bylo při jejím založení myšleno. (Původní myšlenka)

Přínosem by měla být především mezinárodní spolupráce - jak se však ukazuje na "uprchlické krizi", státy nejsou schopné se shodnout na jednotném řešení, natož spolupracovat. Přítěží je neprakticky koncipovaná jednotná měna (o Euro ani trochu nestojím). Jako velký zápor vidím degradaci tradičního zemědělství a vůbec národní identity na úkor celku, který ale ve výsledku přestává fungovat.

Přínosnost EU v současné podobě je sama o sobě problematická.Jinak ovšem není co řešit - provázanost ekonomik, hlavně hospodářská vazba na Německo , plusové saldo příjemce/plátce, nižší riziko prosazení extermistických proudů...

Přínosů je tolik, že ani je nelze krátce vyjmenovat. Za ten hlavní považuji to, že jsme členy společenství demokratických států se všemi zárukami a garancemi a z ekonomického hlediska členy největší světové zóny volného obchodu.

přispíváme do EU a neumíme čerpat podle mne se zbytečně moc financí vydává na europoslance, okamžitě bych okleštila příkazy a zákazy ještě zdokonalujeme - zbytečně

Přiznám otevřeně, že o politiku se nijak hluboce nezajímám, resp. jde hodně mimo mě, což je samozřejmě chyba. Nicméně často slýchám komentáře typu "EU diktuje všem členům, co pěstovat, co vyrábět... aby se jednotlivé státy mohly podílet na dovozu a vývozu a každý měl zisk z něčeho..." Takže mě vytáčí dovážené ovoce a zelenina - např.

Původní dobrou myšlenku degradovali představitelé EU nepřijatelnými zásahy do autonomie jednotlivých zemí. Je nepřijatelné omezení střelných zbraní, rozdělování uprchlíků na základě kvót a mnohé další. Nicméně zdravotnictví, školství a doprava je díky EU na vyšší úrovni.

Původní idea, kdy EHS bylo pouze společenství ekonomicky provázaných států, byla dobrá, ale bohužel se přeměnila v obludný a škodlivý moloch - vpravdě v Evropský sovětský svaz. A to jednak občané nechtěli, a teď za to občané platí šikanou, cenzurou a krví a především zkaženou budoucností našich dětí.

Původní myšlenka společenství evropských států jako ochrana před dalšími válkami je vysloveně bohulibá. Volný pohyb lidí, zboží a služeb je přínos. Vývoj k byrokratickému socialistickému přeregulovanému a hyperkorektnímu superstátu je cesta do pekel a jednoznačná přítěž.

Původní podoba EU byla dobrá,ale poslední dobou je to byrokratický moloch.

Rozhodně díky evropským dotacím dochází k mírnému zlepšení různých odvětví (průmysl, silnice, železnice, vybavení do škol,..)

Řešením by byl návrat k formátu, ve kterém EU fungovala před 20 lety, ale to je, bohužel, nereálné.

Říci něco jiného, by bylo jen mlácení prázdné slámy...

S EU se k nám vrací zpět centralizovaný socialismus.

Sajeme dotace jak tele z dojné krávy.

schengen, cla, obchod, prace...

Sice se musíme zařídit podle EU, ale máme dotace na projekty a to je velký přínos proto, aby země vzkvétala

Snad se dočkáme zavedení Eura.

Současná ČR je součástí EU.

spíše přínos, protože je např. snadnější cestování a větší hospodářská spolupráce

Spousta lidí si bohužel myslí, jak je EU hodná, kolik že nám dává peněz v podobě různých dotací. Vůbec jim nedochází, kolik peněz z našich daní do EU jde. Dále kvůli EU máme jen nařízení, příkazy a zákazy a to i na věci, které dříve běžně fungovaly normálně. Pokud jsme dříve byli kolonie Sovětského svazu, tak teď je to jen na jinou světovou stranu. Bez EU si pomalu ani ne....

Stále se mi zdá naše členství v EU přínosem především kvůli využívání dotací. Také volný pohyb mezi ostatními státy EU jen na občanku mi vyhovuje.

stali jsme se ekonomickým a i politickým vazalem Německa

Stali jsme se pouze odpadištěm evropy..Jídlo nekvalitní,mzdy likvidační...Totální bordel.

stát by měl být svobodný ve svých rozhodnutích, samostatný, soběstačný v ekonomice, zemědělství a nezávislý, může spolupracovat s ostatními státy, ale žádná instituce by jim neměla diktovat, co mají dělat ve svém vlastním státě za předpokladu, že stát dodržuje základní lidská práva

Super-říše omezující svobody jednotlivých států a jednotlivce a rozmanitost. Nikým nevolení lídři, temné pozadí a prohnilý zkorumpovaný systém už od začátku. Nevratné! směrnice a smlouvy, unifikace všeho a byrokracie. „Jedna armáda, jedna měna, jedna centrální banka, jeden soud, jedna poslušná rasa". Podplácení dotacemi, vměšování do řízení chodu ČR, ovlivňování médií. Děkuji....fakt nechci Evropský svaz.

Systém EU se zvrhl přesně podle knihy Zákony profesora Parkinsona. Nemáme už sice plánované hospodářství ale s EU se vrací jevy, které jsme v roce 89 jednoznačně odmítli, kdy prostřednictvím dotací stále více rozdělují peníze úředníci čím dál víc vzdálenější od občanů a rozhodují o investicích, místo toho, aby o tom rozhodovaly buď soukromé osoby či firmy podle jejich potřeb a situace na trhu či obce v místě, kdy danému problému lépe rozumí a dokážou lépe propojit potřeby s možnostmi. Stávající systém představuje nesmyslné plýtvání, které nás v celkovém součtu jednoznačně poškozuje. Volný obchod i volný pohyb je možný i bez silného přerozdělovacího centra a pravomoc v určování pravidel by měla zůstat na národních státech. EU by mohla fungovat jako orgán nezávazně doporučující ale ne přerozdělovací. A mělo zůstat v důležitých rozhodnutích právo veta, aby většina nikdy nemohla vnutit svoji vůli menšině. Neměla by se také zásahem zhora rozřeďovat riziko špatného hospodaření států, které způsobí jen morální hazard. Pozitivním příkladem nechť je USA, tak si jednotlivé státy za dluhy nesou zodpovědnost sami. A vede to k udržitelnému a stabilnímu systému, na rozdíl od EU.

Těžko říct. Měli bychom, ne-li musíme, být součástí většího celku, ale někdy mám pocit, že je to podobná (stejná) banda jako RVHP. Navíc ty šedivé montovny mě taky iritují.

To snad ani nechce komentář, ne? Buď lížeme zadky východu, nebo západu... Je čas se starat o sebe sám dřív, než bude pozdě!

To snad vysvětlení nepotřebuje

U se proměnila v těžkopádný byrokratický kolos a nedovede řešit opravdové problémy.

uprchlíci, kvóty

Určitě je více výhod než nevýhod. EU by však měla personálně zhubnout a já bych změnila i klíč počtu poslanců zemí.

Uředníi z EU vymýšlejí mnohdy nesmyslná řešení nepodstatných záležitostí, zatímco vážnější problémy zůtávají mimo a ještě navíc všichni "blbnou" s politickou korektností. Už se tu nedá svobodně mluvit ani slušně natož jinak.

V Bruselu je obrovská banda přeplacených darmožroutů a diletantů!!!

V ideálním světě by členství v EU bylo přínosem jednoznačným, nicméně bohužel EU úplně nezvládla vývoj poté, co odešly jasnější otázky a cíle, které vznikly před jejím založením. Nicméně tak jako tak je podle mě pro ČR toto členství přínosem, jen je potřeba dohnat zanedbaný vývoj a možná znovu promyslet některé otázky a postupy, které jsou aktuálně platné, ale pořádně nefungují (nebo nejsou ideální). Vystoupit aktuálně z EU je podle mého jednoznačně špatné rozhodnutí - pokud toto rozhodnutí mělo přijít, tak mnohem dříve (viz Švýcarsko), teď je pro něco takového poměrně pozdě a ČR zdaleka nemá takové postavení a prostředky, aby byla možnost vše dostat do "stavu bez EU" bez větších ztrát.

V jistých věcech je členství dobré - dotace a pod., ale na druhé straně jsou věci, kterým členství škodí.

V okmziku, kdy EU vyschne jako zdroj dotaci, je nutne EU opustit nebo zasadne predelat

V referendu o vstupu do EU jsem nehlasoval, protože jsem do EU nechtěl. Postupně jsem však nabyl dojmu, že kdyby ČR součástí EU nebyla, pak by zdejší politická, společenská a hospodářská situace byla mnohem horší než dnes. Např. všichni víme, že se dost krade, rozkrádají se i evropské doatace. Pokud bychom stáli mimo EU, rozkrádalo by se mnohem ještě víc a možná i legálně - zkrátka by se konal "divoký východ".

V současné celkové politické situaci má samostatná ČR minimální pozici a je zcela mimo střed zájmu. Také obrana tak malého prostoru bez spoluúčasti je nereálná.

V současné době není možné být izolovaný.

V současné geopolitické situaci je nejspíš dobré být členem takové instituce. Nic není černobílé, všechno má svá pozitiva i negativa. S některými opatřeními a vyhlášeními nesouhlasím, ale vystupovat z EU není nutné.

Vadí mě ta různá nařízení a diktát ve věcech o kterých bychom si měli rozhodovat sami

Vadí mi direktivy ze strany EU

Vadí mi normy likvidující např cukrovarnictví a vývoz vína, dotace likvidují zdravou ekonomiku.

vadí mi přístup EU k nelegální imigraci a rozdělování uprchlíků

Vazba na západ Evropy, více financí přijímáme než odvádíme, EU projekty ve školách, tedy vzdělávání, a vědě, spojenectví a společná ochrana v rámci téměř celé Evropy, sjednocování zájmů a lepší půda pro zachování míru mezi členskými zeměmi, volný obchod a pohyb obyvatel - všechno dle mého pozitiva

Ve prospěch hovoří jednoznačně volný pohyb osob, avšak některé diktáty ze strany EU parlamentu jsou na zamyšlenou!

VEdení Eu se chová jako kdysi SSSR ke svým satelitům. Multikulturalismus je zhoubou pro naši civilizaci a dokazuje to i slavná EU a její antipostoj k řešení muslimské invaze.

velké státy manipulují menšími

velké státy nerespektují menší

Velmi silně omezuje schopnosti národní vlády rozhodovat. Z ekonomického hlediska přínos vidím.

Větší společenství - silnější pozice

Více by ČR ublížilo z EU vystoupit. Dokladem je tomu situace v Británii.

Volný pohyb osob (Schengenský prostor), kapitálu a hlavně exportní možnosti pro ČR, která je vysoce exportní ekonomikou.

Volný pohyb umožňnuje občanům mnohem více možností než v minulosti. Můžeme cestovat nekontrolovaně kamkoliv, za prací, na dovolenou, bez zbytečných papírování a ztráty času na úřadech. Také to zjednodušuje zásobování, můžeme si koupit prakticky cokoliv z kterékoliv země za rozumnou cenu. Nevýhodou naopak jsou někdy přehnané regulace a nerespektování domácího prostředí a ekonomiky

všechna ta omezení a nařízení z EU nás jen omezují a obtěžují, většinou nejsou založeny na zdravém selském rozumu, je to jen snaha EU si nás totálně podmanit ve všech ohledech života a to už jsme tady kdysi měli 40 let, takže myslím není potřeba si to znovu zkoušet, už víme, že to nikam nevede, navíc Češi byli vždycky šikovný a i chytrý národ, bez EU nám bude lépe

Vůbec naše názory neberou.

výhopody: posílení mez. obchodu, čerpání evropských fondů, mobilita, vyšší ochrana spotřebitele

vymýšlí jen samé kraviny, když to řeknu slušně, dále to raději nebudu rozebírat ...

Výtku mám pouze k byrokratickému aparátu, který by se měl časem ustálit v efektivní celek (ovšem rozumím tomu, že se jedná o náročný proces, kdy i na vnitrostátní úrovni veřejná správa nefunguje ideálně). Evropská integrace na poli ekonomickém je výborný nápad, otázkou je, do jaké míry prohlubovat politickou, bezpečnostní, vojenskou spolupráci.

Vzhledem k současnému stavu by bylo lepší vystoupit, je to hnízdo levičáků. Ale kdyby se to podařilo transformovat zpátky do stavu EHS, bylo by to přínosem.

vzhledem k tomu, že jsme si nevyjednali dobré podmínky, jako např. jiné státy, členství v unii nás spíše zatěžuje.

x

xxx

Z hlediska ekonomiky a obrany žádná jiná alternativa než EU neexistuje, podobné je to s NATO

Za dané situace-co nejrychleji pryč u EU i z NATO.

Za těch zhruba 12 let, co jsme v EU, je poznat pokrok prakticky ve všech oblastech, zejména v porovnání se státy bývalého východního bloku, které tam vstoupily později, či vůbec ne.

zachovat EHS, z EU vystoupit. Nestojim o zrušení národních států

Základní 4 pilíře jsou OK, socialistické řízení nikým nevolené "vlády" a institucí už ne. Zrušit dotace a přerozdělování a EU může fungovat dál.

Záleží, jak v čem. Někde nám EU pomáhá, jinde zase ne.

Zásah do fungování státu ve formě spousty často nesmyslných a neadekvátních nařízení, vyhlášek a předpisů. Regulace zemědělské výroby, vnucování společných názorů např. na uprchlíky...

zatím je ČR příjemcem dotací.Odliv dividend,licenčních poplatků a madtržků koncernových cen zahraničním matkám převyšuje dotační příjmy z EU fondů

zatím nám to přináší víc škod než užitku

zatím to vypadá v pohodě, bude to ale horší

Zdá se mi, že nám EU jenom diktuje, co smíme a nesmíme jako stát dělat, ale nemyslí potom na důsledky... jako jsou třeba uprchlíci...

Země sice obdrží dotace, ale spoustu jich také odvede a navíc restrikcemi ztrácí země svou kulturu.

Zhoršuje se to.

Ztráta suverenity, "vydírání " sankcemi v případech neposlušnosti, řešení nepodstatných věcí a naopak - dulezite otázky se neřeší.

Ztráta suverenity. Dotace.

Zvlášť po Lisabonské smlouvě se v EU projevuje schizofrenie centralismus vs. subsidiarita. Navíc se z EU stala úplně jiná organizace, než do které ČR vstupovala. ČR vstupovala do EU, ve které mohl každý členský stát vetovat společná rozhodnutí. Nyní jde obvykle o hlasování tzv. "kvalifikovanou většinou" a navíc i s možností rozšiřování působnosti (pasarely). Ideálně by o lidé neměli rozhodovat o jiných, neboť jde o násilí. A principy EU (rozhodování za jiné) jsou cestou násilí.

žálář národů v podobě velké tchyně z Brusele je stále více do pekel se řítící moloch, který táhne s sebou dolů vše, co včas neunikne z jejích spárů

Žijeme v prostoru Evropy ať chceme či nechceme. A je lepší se zapojit, podílet se na dění, než se izolovat.

3. Co si myslíte o členství ČR v NATO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [členství je pro ČR jako celek jednoznačně přínosemotázka č. 4, členství je pro ČR jako celek spíše přínosemotázka č. 4, členství je pro ČR jako celek spíše přítěžíotázka č. 4, členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit z NATO)otázka č. 4, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
členství je pro ČR jako celek jednoznačně přínosem52739,92 %39,89 %  
členství je pro ČR jako celek spíše přínosem45734,62 %34,6 %  
členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit z NATO)13310,08 %10,07 %  
členství je pro ČR jako celek spíše přítěží1209,09 %9,08 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno836,29 %6,28 %  

Graf

4. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- jsme malá země, je lepší být pro nás součástí většího celku

- NATO mělo být už rozpuštěno spolu Varšavskou smlouvou. V postbipolárním světě je přežitkem. Navíc ho de facto řídí jeden z nejagresivnějších států světa - USA. Těm, co se bojí o naši bezpečnost v případě rozpuštění NATO, vzkazuji, rozpusťme i své národní armády a zaveďme jednotnou evropskou pro celou EU. Budeme tak např. moci i lépe chránit evropské hranice.

... a taky falešným ospravedlněním pro příliš malé vlastní úsilí o obranu (rozpočet, lidi).

A jak bych se pak mohl podívat do očí pozůstalým např. po bombardování Bělehradu? Nechci mít na rukou krev obětí. Proti rusákům za studený války to byla nutnost, ale o naše zájmy tam momentálně rozhodně nejde

Absolutně nechápu, jak si někdo může dovolit neplnit členské závazky, ke kterým se zavázal...

Agresivní pakt. Jinak platí to, co v předešlém komentáři.

Američané potřebují vyvolávat nové války, aby zbraně dali do oběhu a my se na tom podílíme

Amerika blbne, Rusko taky, spojence je dobré mít, ale jen tehdy, když je na ně spolehnutí

Bez debat přínos

Bez diskuse. Jen bolševici a kremlofilové to vidí jinak.

Bez Turecka by byla aliance funkčnější. Problém (oboustranný) je v přítomnosti většího počtu vojáků na okrajích pásma NATO.

bezpečí

bezpečnost

Bezpečnost, ochrana,

bohuzel za cenu valecnych zlocinu NATO

Být členem vojenského uskupení, které sleduje pouze a jen zahraničněvojenské i polické zájmy USA je chyba. ČR a jiné menší státy evropy nikdy nebudou mít v NATO žádnou váhu a jako spojenci figurují jen a pouze na papíře.

Být pod ochranou nejvyspělejší armády, tedy armády USA, a být spojencem Velké Británie a Francie je dobré. Problém je ale intervencionalistická politika USA, která mnohdy přináší víc škody než užitku a někdy i spíše zvyšuje napětí než aby ho uvolňovala.

co se bezpečnosti státu týče, měli bychom být spojeni v celek - tzv. jeden za všechny všichni za jednoho

Čechy od dob království potřebovalo nějakou vojenskou oporu, kterou hledalo u svých sousedů (pomineme-li středověkou vládu od Přemysla Otakara II do Karla IV). Bohužel se nám to vždy spíše vymstilo, přesto jsem zastáncem současného členství v NATO.

Čeští vojáci by ted měli zastřežit bezpečnost v ČR. Nato pro nás neudělá nic.

členství v EU posiluje naší pozici resp. nás chrání proti Rusku a Číně

členství v NATO nám (snad) zaručuje vojenskou podporu a ochranu v případě potřeby

členství v nato nás zatahuje do cizích konfliktů

Členství v NATO netrpí žádným symptomem popsaným v části o EU, je dlouhodobě stabilní a má jednoduchá a logická pravidla fungování.

Členstvím je dobré, ale je potřeba opustit doslova sprosté buzerace samozvaných vládců

ČR je malá a z pohledu světa spíš nevýznamná země. Kolektivní obrana je pro většinu evropských zemí nutností a ČR patří tedy mezi ty, pro které to platí skoro nejvíce (i když o malinko méně, než to platí např. pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu).

ČR je ve srovnání s jinými evropskými státy podstatně menší a v případě konfliktu by se sama neubránila.

ČR nemá dostatečné obranné kapacity, Severoatlantická aliance poskytuje kompenzaci v podobě záruky ochrany

ČR=neutrální stát !!!

Dělat v nějakém spolku spoluvinníka mi připadá hloupé a rozhodně nebezpečné.

Dnes není v silách žádného státu naší velikosti bránit se samostatně.

Dokud se nic nestane, bude nás to jen "nesmyslně" stát. Pokud by se však měl opakovat rok 1968, pak bychom (snad) byli rádi, že jsme členy...

Doufám, že by se neopakoval Mnichov, kdyby došlo na nejhorší...

doufáme v pomoc v jakémkoliv ohrožení

Dříve to byla Waršavská smlouva a NATO je vlastně to samé.

EU v čele s USA je agresor, nemůžeme se dále podílet na likvidaci národů pod taktovkou USA.

Finančně je to výhodnější.

Havel řekl zanikne Varšavská smlouva a znikne i Nato!! Kde je rrealita ???

Historie NATO je plná chyb a přešlapů s katastrofickými důsledky.

Hrozba Ruska. Budoucí globální konflikty si žádají kolektivní protiúder. Neschopnost české armády.

i když NATO pracuje v režimu, no action, talking only...z politického a vojenského hlediska je spíše výhodou členství v této organizaci

I přes někdy (podle mě) neuvážené zásahy do, sice nedemokratických, ale fungujících států.

jaderne odstraseni ruska je rozhodne prinos; negativa clenstvi v nato ale rostou

Jako malý stát je spíš výhodné být členem a podílet se na rozhodnutích.

Jako národ musíme stále někomu patřit? Nejdříve na východ, teď na západ. Já bych byla pro neutralitu.

Jde o tetoristickou organizaci páchající válečné zločiny bez mandátu OSN

Je nutné být v tomto vojenském uskupení, zejména když vidíme politiku Putina.

Je nutné mít spojence a přístup k moderní vojenské technice.

Je otázkou, jestli by v případě potřeby NATO přišlo naší zemi na pomoc.

je potřeba vojenských spojenců, ne nadvády byrokratů

je to bohužel nutnost být v NATO, protože arabská a ruská hrozba je reálná

Jedná se o bezpečnostní záruky, ale není jednoznačné, jak se "Západ" zachová ke svým "Východním" bratrům v případě skutečného problému.

Jen se mi nelíbí,že neplníme své závazky vůči NATO - např. financováním obrany z pohledu státního rozpočtu - a přitom vyhazujeme ročně jen na podporu byznysu fotobaronů 40 miliard.

Jistota vojenské pomoci.

jsem pacifista,celou armádu považuji za zbytečnost a myslím si,že normální člověk i národ je schopen vyřešit věci komunikací,nikoliv násilím.

Jsme malá země bez armády (téměř), tak musíme pod něčí křídla. A je jedno zda to je Amerika nebo Rusko.

Jsme malá země s malou armádou

Jsme malá země, která toho ve vojenské oblasti sama mnoho nezmůže.

Jsme malý stát - někam patřit musíme. Neutralita pro nás není - nemáme ji na čem postavit.

Jsme malý stát, který v případě napadení nedokáže ubránit sám sebe a velký spojenec není k zahození a je hezké, že právě v současné době je velitelem náš generál Petr Pavel.

Jsme tak obrovská země, že naše armáda sama nic nerozhodne. Jsme používání jako žoldáci pod záminkou členství v NATO!

Jsme v NATO, které nic neřeší - boj proti IS je priorita, ale ne pro NATO.

K čemu tam jsme. Aby žoldáci měli práci?

Kdybychom nebyli v NATO, někteří členové NATO by nás jistě napadli.

Kdysi jsme byli schopni ubránit se sami, dnes s pokrokem bychom se neubránili ani s NATO.

Když už se zrušila armáda,tak aspoň nějaký ochránce.

Kvůli NATO nemáme svou kvalitní armádu. NATO plní pouze příkazy USA a to neznamená, že bude zasahovat v náš prospěch, ale vždy v prospěch přání USA.

Lepší, než se paktovat s Ruskem nebo Čínou

Malý stát jako my má šanci udržet si svobodu jen jako součást silného avšak demokratického spojenectví.

malý stát si nemůže sám dovolit rozsáhlou obranu

máme absolutně nulový vliv

měla by být i nějaká evropská armáda

měli bychom dbát na to, aby NATO plnilo pouze OBRANOU funkci a velmi pečlivě zvažovalo, do jakých vojenských dobrodružství se kde bude pouštět...pokud by nebylo dlouhodobě možné nenechávat se zatahovat do nic neřešících a globální bezpečnostní situaci spíše zhoršujících konflitků, nebylo by od věci přemýšlet i o spojenectví s jinými zeměmi (nabízí se pro nás Visegrád + např. Rakousko a Švýcarsko, možná nějaké Balkánské země)

Militantní a válkuchtivé společenství amerických zbrojovek a sfetovaných saudů není vhodná společnost pro slušné lidi

Mít pocit" nějaké" obrany.

Moc o tom nevim, ale podle me jsme mala a de facto nevyznamna zeme a nemuzeme si dovolit byt sami, proto je lepsi byt clenem organizaci jako NATO a EU. Ale zaroven bychom meli byt preciznejsi v aplikaci ruznych narizeni, a prosazovat vlastni verze tam, kde to jde, a ze to casto jde, ale je porad snazsi se vymlouvat na "byrokracii z Bruselu"...

My armádu vlastně ani nemáme

My budeme bránit ostatní a oni, pak ubrání nás.

na nato si putin zatim jedte nedoboli sahnout.

Nacisticko Americká Teroristická Organizace Jako celek naprosto neschopná jakékoliv akce parta vyžranej pak který živíme viz uprchlická krize.

Napřed mi to vadilo, teď jsem ráda, že na nás Putin nemůže :-).

Naše armáda by rozhodně sama neodrazila vojenský útok některého z vojensky vyspělých států

Naše armáda je k smíchu

Naše armáda je malá a slabá. Nic jiného nám nezbývá. :-(

Naše členství v Nato je přínosem, jen bych doporučil aby finanční zabezpečení-příspěvky evropských států byly daleko vyšší než spoluúčast USA

Naše místo je po boku Ruska a ostatních slovanů, USA je nepřítel.

Naše země nemá dost vlastních vojáků.

NATO (podobně, jako všechny podobné pakty z minulosti) "je nákladným spolkem připravujícím se na minulou válku" - zcela ztratilo schopnost reagovat na rizika současnosti - obecná akceschopnost se limitně blíží nule - některé členské státy představují přímé ohrožení ostatních členů (Turecko)

NATO (tedy Neonazi American Terrorist Organization) je zločineckým teroristickým uskupením, hlavní překážkou míru ve světě ve 21. století, proto je třeba tuto pokryteckou falešnou prodlouženou ruku nadnárodních vojenských korporací okamžitě zrušit!

NATO by se mělo změnit ze zdegenerované imperialistické organizaci zpět na organizaci obranou.

NATO jako obranná aliance se mi líbí. Ovšem od roku našeho vstupu (tedy od doby bombardování Jugoslávie) se NATO značně změnilo. Mnoho členských států (včetně nejsilnějších - USA a Turecka) naprosto kašle na své povinnosti, zejména na dodržování článku 1. Samotná válka v Iráku, možná i válka v Afghánistánu a podle mne jistě bombardování Lybie by měly vést k vyloučení účastníků těchto válek z NATO právě po porušení článku 1. Navíc jsme jako slabý člen de facto odsouzeni k příslibu moci od silnejších, zejména od USA. To přiznal i Alexandr Vondra v rozhovoru v roce 2014 v DVTV (byl tam tuším s Jiřím Payne) - že ČR výměnou za příslib pomoci pomáhá USA prosazovat jejich agendu ve světě. To _není_ obranná aliance, to je provádění černé práce pro jiného za příslib vzdušných zámků. Bohužel.

NATO je agresor kontrolovaný USA.

NATO je fakticky prodlouženou rukou USA. Ovšem neexistuje jiné uspořádání, které by nám pomohlo. Na druhou stranu nelze od NATO očekávat, že by nějak výrazně hájilo zrovna naše zájmy.

NATO je fíkovým listem pro imperiální choutky USA.

NATO je jediná dostupná záruka nezávislosti ČR.

NATO je jedinou zárukou naší bezpečnosti.

NATO je nefunkční organizace a je třeba z něj odejít.

NATO je ochranná aliance a přitom zatím snad ani nebránila a pořád jen "humanitárně" útočí, přitom ve Švýcarsku to taky jde, nebo ne?

NATO je organizace útočná, ne obranná.

Nato je pro čr víhodné , ale není mi jasné proč nechrání eu

NATO je schopno nás ochránit

NATO je útočný imperialistický pakt jednoznačně sloužící zájmům světovlády USA.

Nato je v poslední době loukou USA..

NATO je velmi důležitá organizace, být jejím členem je stoprocentně výhodné. Zajistí to např. menší strach lidí.

NATO je zločinecká organizace a proto je nutné ji opustit.

NATO je zločinecká organizace, která ve světě jen vyvolává války a chaos.

NATO je zločinecká organizace, má na svědomí miliony lidí, včetně likvidace americké společnosti, kde se střílí všude možně.

NATO mělo být zrušeno hned po zrušení Varšavské smlouvy. Jedná se v současnosti bezpochyby o pakt agresorů.

NATO nás chrání před Ruskem, nebýt v NATO nemáme šanci fungovat jako svobodný stát.

NATO nás nechrání před utečenci

NATO nás zatahuje do konfliktů, v nichž nemáme důvod být, přičemž nám téměř žádné bezpečnostní záruky neposkytuje...

NATO operuje v konfliktech, které nejsou v zájmu většiny lidstva a zatahuje nás do toho.

NATO pod vedením USA dělá i riskantní kroky např. úvaha o vstupu Ukrajiny do NATO vyloženě popudila Rusko k nebezpečným krokům . Jsem pro obnovu vojen. přípravy branců, byt´ zkrácené.

NATO pro EU nic není, NATO je dobré pro ochranu a odstrašení, ovšem v současné situaci ve světě má tak trochu pravomoce na nic, to se ovšem v budoucnu může změnit,

NATO slouží jen k vyhrožování Rusku, jinak k ničemu. Nebrání nikoho, jen vytváří hrozby, je to Kocourkov v naší době, stejně jako vedení EU.

NATO spolu s USA vede agresivni politiku i mise - je prinejmensi ostudou se toho zucasnit

NATO už dávno není obranný pakt, ale pouze zástěrka pro geopolitické manévry a výmluva USA v očích hlupáků, kteří nevidí, že se USA stalo největším moderním vojenským impériem

Nechci být součástí něčeho, co je více ofenzivní, než defenzivní!

Nechci zbrojení ....k ničemu to nevede ..jen k válce...V 1936 nás v jednom paktu pěkně napálili..

Nechtěla bych zažít takové překvapení jako bylo v roce 1968. Jsem pamětnice, i když mi bylo 12 let....nikdy nezapomenu tu hrůzu a následně tu další hrůzu v období normalizace. Je pravda, ČSSR byla v té době členem Varšavské smlouvy, také paktu, ale.....jiná doba, rozhodovali jiní politici......

Nějak jsem nikdy nepocítil nějaký přinos pro nás z NATO. Mínus je pro nás, že se musíme podílet na vojenských misích v zahraničí.

Nejlepší ze všech dobrých možností :)

Nelíbí se mi aktuální směr, kterým se NATO vydalo v posledních letech a nelíbí se mi to, že jsme členem i s Tureckem.

Nelíbí se mi, že se NATO zaměřuje zejména na problémy v cizině (Afghánistán atp.) a není akční např. při zajišťování bezpečnosti hranic EU v době migrační krize. Neschvaluji konfrontační politiku NATO vůči RF a přijde mi naprosto zbytečné zvyšovat výdaje na zbrojení na 2% z HDP členských zemí už vzhledem k tomu, že např. RF nebo Čína vydávají na zbrojení podstatně méně než země NATO.

nemáme vlastní armádu, která by nás ubránila

Neni jina varianta

Není mi to jedno, ale problematika NATO jde spíš mimo mě, takže o tomto mnoho nevím.

Není žádným přínosem, nechrání naše hranice.

Nepovažuji tuto alianci za obrannou, ale za nástroj politiky USA mimo území USA. Navíc si myslím, že není ani příliš bojeschopná, protože je mnohonárodní, což se podle mého názoru nedá efektivně řídit.

nesouhlasím s vojenskou politikou USA

Netřeba komentovat.

neumím posoudit

Nevím zdali by nás NATO ochránilo kdyby k něčemu došlo!!

nikdy jsem neměl rád komunisty, ale co si pamatuju, tak Varšavská smlouva nikde neútočila, zatímco NATO, jen rozsévá zkázu a smrt

Nikdy nebudeme sami schopni se bránit. Nikdy nebude existovat žádná boje schopná EU armáda, tak že NATO je jediným řešením. Jen bychom měli plnit povinnosti, které nám s členství vyplývají

no společná ochrana je lepší, než ochrana jednotlivce

Obrana státu je na této organizaci závislá, což není zrovna nejlepší a jsou různá nařízení, která neberou ohled na možnosti státu, zejména ekonomické.

Ohrožení ČR, při kterém by nám mohlo NATO pomoci je nereálné a stejně by nám nejspíše nepomohli. Členství ČR v NATO navíc přináší možná rizika napadení či teroristických útoků.

ochrana republiky před válkou, částečně terorismem

ochrana více států

opet to stejne,cr neni sobestacna,sami se neubranime vubec nicemu

Opět, lepší bojovat proti rusům než proti západu, kam historicky patříme!

PLATÍ TO CO O EU.V PRAXI SE O TOM MŮŽEME PŘESVĚDČIT PRÁVĚ NYNÍ.ABSOLUTNĚ NESCHOPNÝ SPOLEK ZAJISTIT NÁM BEZPEČÍ.PŘIJDE MI,ŽE JSOU JAKO MALÉ DĚTI,HRAJÍCÍ SI NA VOJÁČKY,BOHUŽEL JE TO REALITA A VELMI NEBEZPEČNÁ.

Po dobu členství jsem, zatím, nepoznali nebezpečí napadení zvenčí.

Podle mně zde chybí ještě jedna varianta, že vlastně členství v NATO nic nedává a ani nic nebere. Osobně si ale myslím, že pokud náš i naše formální členství chrání před ambicemi Rusů, tak je to dostačující.

Pokud by došlo n lámání chleba, tak by se opakoval "mnichov 1938"

Pokud nebude v NATO, bude součástí systému, který tvoří Rusko a jeho satelity. Z tohoto důvodu, přes všechny výhrady které k NATO mám, je EU pro ČR jednosznačně přínosem

Považuji za velice důležité být členem paktu ,,Západních armád".

Proč bojovat za zájmy USA a odnést to v první linii. Ohrožuje to náš stát. Nechceme válku.

proč by měli naši vojácoi bojovat někde v Afghanistánu? jaké má ČR zájmy na tom plýtvat životy svých občanů na intervence někde, kde vlastně žádný zájem nemáme?

Pryč s válčením! Odzbrojit a nehrát si na vojáky! Je to pitomost.

Přináší to stabilitu, ale to je asi to jediné. Kredit NATO padl po dvou polovinách, tou první je humanitární bombardování a tou druhou byla Libye. NATO je loutka USA a už dávno ne obranný pakt.

Přínosem je možnost mít plně profesionální armádu, jako negativum vidím silný vliv Spojených států v Alianci a náš podíl na jejich vojenských dobrodružstvích.

Přišli jsme o vlastní ozbrojené složky

Přítěž je Turecko s Erdoganem

resit cizi valecne konflikty v zemich,ve kterych nemame zadny zajem nebo profit je kravina

rozhodně je přínos jakékoli plnoprávné zapojení do západních struktur, ale je fakt, že v očích zemí třetího světa to není vnímáno příznivě

Rozhodně přínosem - kvůli bezpečnosti. Jinak by nás zase Rusko řídilo. Stále vyplazuje mlsný jazyk ;-)

Rozhodne. Musime v NATO byt.

Rusko je moc blízko

Rusko je stále rozpínavé, NATO je jakási záruka vytvoření vojenské rovnováhy.

Říci něco jiného, by bylo jen mlácení prázdné slámy...

S někým by jsme na obraně státu spolupracovat měli ...

S ohledem na členství Turecka v NATO.

S Tureckem je to tak tak

Sami bychom se neubránili.

Sami jsem byli okupovaný stát, nevidím nejmenší důvod proč bychom měli být nyní my ti okupanti v cizích zemích. Máme dost práce ve vlastní zemi, neměli bychom plýtvat penězi a silami na cizí boje a války. Ať si to USA vybojují sami. Nechci, aby naše země byla jednou z těch, co v cizině roznáší jen zlo.

Sami jsme malí a relativně bezbranní. Myslím, že NATO je zárukou toho, že se v Evropě v podstatě neválčí (jen je mi líto Ukrajiny, která by do NATO chtěla, ale Rusko jí to nepovolí)

sami nemáme moc šancí

Sami se neubráníme nikomu a dvoustranné smlouvy jsou nedůvěryhodné!!!

Severoatlantický pakt je zločinecká organizace ohrožující světovou bezpečnost - už od svého vzniku.

Snad nás to uchrání před vlivem Ruska.

spíše přítěž, protože NATO (a především USA) vytváří konflikty

Spíše přítěž. NATO je k smíchu svou angažovaností v migrační krizi a proti Rusku, zatímco všehoschopný Erdogan, člen NATO, útočí na území svrchovaného státu Sýrie na své nepřátele.

spojence potřebujeme

společně jsme silnější

Společně jsme silnější.

Stále se na NATO spoléhám jako na štít proti Rusku a Číně.

Stejně pokud by došlo k nejhoršímu, tak se na nás NATO vykašle..

Stojí moc peněz a tlačí nás do akcí, ke kterých bychom se měli rozhodovat pouze celonárodně v referendu (vojenské akce v zahraničí).

Tady vidím přínos vyšší, vzhledem k aktuální geoplitické situaci nejen na Krymu.

Tak Ameriku jsem měl vždycky rád, a že jsme se stali jejími spojenci, je ještě lepší.

Tak malá země musí být v koalici se silným partnerem.

Taktéž jako odpověď v otázce 2. Ve vojenské aliance je hlavním přínosem dle mého názoru kolektivní obrana členských států (článek 5).

teď už je to jedno

Tento spolek se postupně přetváří v takzvanou evropskou armádu, která má být řízena Pentagovem. Tedy sleduje pouze vlastní zájmy, nikoliv zájmy jednotlivých států. Vystoupit.

To jak se presentuje NATO ve světě je dnes mimo mísu, chová se jako okupační armáda Spojených států Amerických.

To je těžké... vzhledem k poloze si nemůžeme dovolit být neutrální, řekl bych. Schlamstne nás buď USA či NATO a polezeme do řiti americké nebo nás schlamstne Rusko a polezeme do ruské... a co s tím?

tohle je jedno z hůry nechci se vyjadřovát

Třeba navýšit rozpočet obrany a z NATO vyhodit Turecko.

Turecko bych však z NATA vyhodil, představují ohromné riziko!

Úplně neumím odpovědět, ale spojenectví i v době míru má nejspíš smysl.

Urcitě to nevím, ale chci doufat. .

V dnešní době je obvzlášť nutné mít dobré spojence. Chceme přece patřit k západu a ne k těm barbarům na východě.

V dnešní nestabilní a nebezpečné době je to nutností.

v historii nam spojenci v rozhodujici chvili nikdy nepomohli. az kdyz slo o jejich ohrozeni. nato se chova jako agresor po celem svete. lepsi by bylo mit bojeschopnou silnou armadu po vzoru izraele a uzavrene mirove dohody s okolnimi staty.

V poslední době jsem odpůrcem paktu NATO. Ovšem z globálního hlediska je pro naši zemi nutné, aby byla členem většího obranného společenství, protože naše "armáda" není schopna nás uchránit.

V případě napadení by se snad za nás složky nato postavili

V případě zvolení Mrs.Clinton nás členství může zatáhnout možná do války.

v současné rozbouřené době....

Vadí mi členství Turecka

Věci které fungují prostě fungují

Větší přínos by měl, kdyby NATO bylo jednotné a ne pro srandu králíkům.

víc hlav víc ví a ve skupině je maličkatý stát víc schovaný

Vidím stále nebezpečí v Rusku, které máme za rohem a které nikdy nepřijalo ztrátu vlivu na své bývalé vazaly, kterým jsme byli i my.

Viz můj předešlý koment, který v tomto případě platí dvojnásob.

viz. předchozí odpověď

Vstup do NATO před 17 lety považuji za jeden z nejpozitivnějších kroků polistopadových elit, 12.březen bychom podle mne měli slavit jako státní svátek, protože tímto dnem jsme si zajistili mír na dlouhá desetiletí dopředu...

Vycházíme-li z předpokladu že svoboda a demokracie jsou věci které nám přinesla listopadová revoluce a vážíme si jich není možné pochybovat o tom že vojenský pakt demokratických států je něco jiného než přínos.

Vzhledem k obklopení jen dalšími členskými státy má alespoň armáda nad sebou dohled - jinak by tam "projebali" víc

vzhledem k síle české armády a bezpečnostní situace ve světě je naše země bez spojenců "nahraná".

vzhledem k tomu, že celosvětový mír je zatím utopií, přináší toto členství určitou ochranu již i tím, že v něm jsme

Vzhledem k tomu, že objem české armády (ať už je tím myšleno cokoli) poklesl oproti roku 89 na několik procent, potřebujeme svou bojovou schopnost "dohnat" partnerstvím se silnějšími.

Vzpomeňme, jak bez NATO dopadla Ukrajina...

Vždy jsem říkal, že členství ve stejném paktu s Tureckem okupujícím části Kurdistánu a Arménie a výboji proti sousedům nás může zatáhnout do konfliktu, a ještě k tomu na straně, která není v právu.

x

Z historických důvodů klíčové.

Z historie lze jednoznačně prokázat,že naše různý smlouvy o případné pomoci s nějakýma spojencema nás neochránily před okupací.Pro mě je zbytečný i NATO.

Z jednoho do druhého.Nemusíme být členem žádného vojenského paktu.To,že bychom měli pomoci tam,kde je třeba,je dáno úmluvou států OSN,kde jsme členy,nemusíme vlézt někomu někam.A opět být v područí druhého nejsilnějšího státu světa.Nic proti,NATO,to je zas jen o lobby mocných bankovních rodin .

Z NATO přestala být obranná organizace, věnuje se všemu jinému, jen ne budování evropské obrany na mírové bázi.

Z NATO se bohužel (bylo založeno na rozumné základu, tedy jako protiváha Varšavské smlouvy) postupem času stalo právě to, proti čemu na počátku bojovalo. Ve stanovách se sice hovoří o obranném paktu, ale situace je diametrálně odlišná. Bombardováním Srbska počínaje, přes obkličování Ruska (pokračování Studené války) až po mírně řečeno problematické členství Turecka (v zásadě stále ve válce s jiným členem NATO, tedy Řeckem, do NATO přijato pouze jako "zadržovatel" Ruska). Viz Střet civilizací.

Z Ruska mám strach, členství v NATO výrazně zvyšuje naši bezpečnost

Zajímavé, armádám věřím víc.

Základní obranná organizace "jeden za všechny, všichni za jednoho". Jestli to ve skutečnosti funguje nebo ne, je věc druhá...

Zase teoreticky výhodná smlouva otazka je jestli by jí ostatní staty plnily...

Zbytečné finanční výdaje na hru na vojáky. Našich pár vojáků stejně nikomu nepomůže, v opačném případě bychom, kdybychom byli napadeni (nevím kým), stejně nikomu nestáli za to, aby za nás nasazovat svá vojska (viz Mnichovská dohoda). Spíš než armádu by bylo dobré financovat domobranu.

zrušit armádu - neutralita

5. Co si myslíte o členství ČR v Schengenském prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [členství je pro ČR jako celek jednoznačně přínosemotázka č. 6, členství je pro ČR jako celek spíše přínosemotázka č. 6, členství je pro ČR jako celek spíše přítěžíotázka č. 6, členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit ze Schengenského prostoru)otázka č. 6, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
členství je pro ČR jako celek jednoznačně přínosem54741,44 %41,41 %  
členství je pro ČR jako celek spíše přínosem47636,06 %36,03 %  
členství je pro ČR jako celek spíše přítěží15211,52 %11,51 %  
členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit ze Schengenského prostoru)846,36 %6,36 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno614,62 %4,62 %  

Graf

6. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- realizace Kalergiho imigračního projektu však představuje výhradu k obecné užitečnosti volného pohybu

- Schengenský prostor je jedna z největších výhod pro naši zemi v rámci EU

??

...ale v současné době a nekontrolovanému pohybu různých lidí po Evropě to neplatí.

ale musela by být dodržována pravidla

Ano, členství ČR v Schengenském prostoru by měl být přínosem...ale v průběhu posledního víc než roku o tom začínám pochybovat, když na tato území vstupují lidé "zvenku" vlastně protizákonně - bez platných dokladů - tzv. imigranti!! Jsem přesvědčena, že když jsou vnější hranice Schengenského prostoru takhle "otevřené" a nechráněné, že postrádá toto smysl a velmi ohrožuje bezpečnost celého zamýšleného systému. Navíc - když si jeden stát v tomto prostoru myslí, že může vše rozhodovat i za ostatní státy - na rovinu: Německo pozívá imigranty i na úkor vlastních lidí a ostatních členů Sch.prostoru - a tím je ohrožují na životech... Vnější hranice Schengenského prostoru je dnes NUTNOSTÍ chránit !!! Podle zákonů je zločinem vniknutí cizího příslušníka bez dokladů na cizí území - tak proč s těmito uprchlíky tak nejednají? (nemluvím o skutečných uprchlících z míst války..., ale o ekonomických a zločineckých bandách, které do našeho prostoru migrují i proti platným zákonům - a ODPOVĚDNÍ LIDÉ našich států proti tomu nic nedělají, naopak - ještě to schvalují. O nás bez nás - to měl být smysl Schengenského prostoru?

Aspoň jedno společenství kde jsme mezi rovnými

až moc velká volnost pohybu závadových osob

Až na migranty to je přínos

Až se budou střežit hranice proti všem vetřelcům, tak to bude OK. V tuto chvíli nedává smysl mít společný prostor s mu-slimáckými zeměmi jako je Francie a asi i Německo

bez Shengenu bychom se měli výrazně hůře a bohužel si to většina lidí neuvědomuje

Bezcelní unie může fungovat i bez EU.

Bude-li zabezpečena efektivní ochrana vnějších hranic, je to bez jakékoli diskuse přinos.

Celkově jednodužší provoz a cestování

Celkově vnímám existenci Schengenského prostoru v dnešní době terosristických útoků jako velký problém nedostatečné kontroly pohybu lidí.

celní kontroly pro civilizované lidi je přítěž. Naproti tomu by měly zabránit příchodu teroristů

cestování

Cestovani bez dokladu

cestování bez ukazování dokladů je sice fajn, ale negativem je, že tu může pobíhat kdokoliv, kdo projde dnes velmi děravou vnější hranicí...také od zrušení hraničních kontrol v tichosti velice nabobtnaly početní stavy a pravomoce celní správy...

Cestování je mnohem jednodušší, ale jednodušší přístup k nám mají i lidé s nedobrými úmysly.

Cestovat po Evropě pouze na občanský průkaz snad musí připadat každému jako přínos.

Cestujeme bez zábran. Pro mne jako pamětníka ostnatých drátů je to zázrak.

Co se týče volného pohybu zboží a osob je vše OK, co se týče nemožnosti uvalit cla na cizím státem dotované komodity, které se potom prodávají pod reálnou cenou a ničí řídící funkci trhu NOK.

Členství v Schengenském prostoru je jako takové vynikající, avšak, když hraniční členové na svoje závazky týkající se ochrany hranic a lustrace osob a nákladu přicházejících mimo EU, doslova kašlou, celá Schengenská smlouva se tím stává pohromou.

Do nedávné doby jsem to cítila jako přínos. Ovšem s uprchlickou invazí se vše změnilo.

Dobrá myšlenka, bohužel v praxi zneužita. Nemáme chráněné naše vlastní hranice.

Doufejme, že to vydrží...

exportně zaměřená česká ekonomika

Fronty na hraniční kontrolu jsou jen výmluva, za komunistů to taky šlo.

Hranice by měly být otevřené, pokud není aktuální nějaká přímá hrozba..

já si ještě pamatuju zkurvený trčení na blbých hranicích, když jsem jako děcko jezdívala se školou do Vídně

Jako obyvatel - turista vnímám i tuto instituci velmi pozitivně.

Je ale jasné, že tvůrci schengenského prostoru zcela vynechali úvahy o možném zneužití volnosti a vynechali i jakoukoliv rozumnou ochranu tohoto prostoru.Ochrana vnějších hranic je spíše námět na konverční komedii.

je mi

je o důležité pro bezpečnost státu

Je potřeba hranice si hlídat, v případě potřeby je hned zavřít.

Je přínosem, nicméně vnější hranice musejí být lépe střeženy. Jinak je Schengenský prostor rizikový.

Je si kde poplakat

je to fajn cestování bez zdržování více chránit okrajové státy

je to fajn, ne, nemuset cestovat s pasem

je to přítěží až poslední dobou kvůli migraci

Je to spíše přínos, ale... ale. Je dobré, že mohu jet za sestrou do Francie jen s občankou a nepotřebuju pas? Ano, to je dobré - pro mě. Ale je dobré, že dostane se kriminálník či nějaká ilegálně připlavaná svoloč na území EU a pak si tu může cestovat jak chce, hranice nejsou? Tak to zase prrr! Já si klidně zažádám o pas a budu cestovat s pasem, když to bude znamenat větší bezpečnost!

je to takové RVHP

je třeba kontrolovat, kdo do naší země vstupuje i na úkor čekání na hranicích

Je zapotřebí mít hranice pod kontrolou, obzvlášť v době neřízené migrace (nejde o to kdo tu u nás zůstane, ale kdo přes naše území vůbec projde).

Jediny prinos - bezcelni zona

jedna z mála výhod EU, vnější hranice tohoto prostoru by ale měla být kategoricky střežena

jednodušší cestování, obchod; v současné době (uprchlická krize) spíše nevýhodou

jsem pro uzavření a střežení hranic

Jsem spokojená,že se můžeme volně pohybovat po Evropě.

Jsou to blízké země, s podobnou historií, málo se lišícími se zvykmi. Pro malouČR plus.

K otázce č. 5 : zatím !!

Kdo by chtěl znovu celníky na hranicích s NDR, jak lustrují, kolik vezu bot, záclon, punčoch, elektroniky, elektronických součástek...

Kdo chrání Schengen? Existuje vůbec tento prostor?

Když se nedokáže Schengen bránit proti invazi muslimů, je k ničemu. Slouží k likvidaci národních států.

Když už jsme v EU, tak volný pohyb čehokoliv v rámci Schengenu je jen logický důsledek. Efekt jak pro koho. Hlavně pro dovozce.

Migrace

míň problémů při cestování a výměně zboží

Mohu se volně pohybovat bez omezení.

Moje odpověď platí v případě, že budou vnější hranice Schengenu chráněny.

Možnost cestování a zahraničního obchodu.

Možnost volného pohybu osob, propojené trhy..

můžeme se v něm sice volně pohybovat, ale to mohou rovněž - bohužel - i nelegální migranti a zločinci. Ztratili jsme kontrolu nad vlastním územím.

Můžu jít/jet/letět/plout kam chci a kdy chci (samozřejmě po evropě) a nemusim se zatěžovat byrokracií.

Myslím si, že je to spíše přínosné, avšak málo chráněné vůči neobčanům EU, kdy jsme tak trochu "průchoďák" pro všechny bez možnosti ověřovat plnohodnotně, kdo do tohoto prostoru vchází.

MYSLÍM SI,ŽE SPOLUPRÁCE MEZI STÁTY BY MĚLA TAKHLE NĚJAK VYPADAT,OVŠEM BEZ ZASAHOVÁNÍ DO VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SUVERENÍCH STÁTŮ TĚMI SILNÝMI

Myslím,že jeho hranice by se měly lépe chránit. Může sem volně přijít každý. Není to hranice, ale průchoďák.

Myšlenka není špatná, jako ale vždy socialistická realizace je hrozná. V současnosti je nutno obnovit hraniční kontroly, při zachování bezvízové styku v rámci Evropy a některých států mimo ni.

Na cestování ideální.

Na co hranice a kontroly? Dobří a správní lidé je nepotřebují.

Na druhou stranu nikdo nekontroluje současné cizince např.ve vlaku jela rodina Pákistanců asi do Polska, pod sedadlem hnojiště

Na vlastní kůži velice tuto možnost oceňuji. Cestovat bez omezení - splněný sen.

na volném obchodu nevidím nic špatného, horší už je to s pohybem osob. Poslední měsíce jasně ukazují, že je to problém. Každá země má plné právo rozhodovat o tom, koho si do země pustí nebo ne. O tom nesmí rozhodovat kdokoli jiný.

Naopak mi vadilo období, kdy jsme do Schengenského prostoru nepatřili. Pro volný pohyb lidí má velký význam především kvůli pracovním příležitostem. Dnes si nedovedu představit cestování Evropou a stálou kontrolu na hranicích.

Nedodržují se pravidla - proudy migrantů.

Nehlídaná hranice je podle mě hloupost už jen z logiky věci. Zas tak často, abychom si nemohli vystát tu hloupou frontičku, zamávat pasem a jet dál, za hranice necestujeme. A pro ty, kteří ano (kvůli práci, hádám), by mohli mít jakési VIP, kam by se dostali po důkladnější kontrole spolehlivosti apod., a ti by mohli přejíždět hranice ve stylu Shengenu

Nejsou schopni uhlídat hranice, dostane se sem každý

Nemám komentář.

Nemusíme čekat na hranicích, celní kontroly můžou klidně běžet dál

Není kontrolovaný přesun přes hranice a do jednotlivých zemích může proniknout kdokoliv s čímkoliv.

není to nezbytné, ale potěší, stejně celý "Schengen" migrační toky pošlou k ledu

Není třeba komentovat. Stačí sledovat politický vývoj a problémy které s tím souvisí.

nepomůže nám od emigrantů Merkelová ani Schengenský prostor, protože EU nemá zájem něco podniknout proti utečencům.

Nevadí mi ukazovat na hranicích pas. Ale vadí mi, že mnozí pas ukazovat nemusejí, ač by měli.

Nevím jak moc mě má uspokojit, že nemusím na hranici ukazovat pas a je možný volný obchod, když na druhou stranu to nepřináší ochranu našich hranic. Raději zase budu ukazovat pas.

nezdržování na hranicích, ale zároveň bych neměla problém s prokázáním totožnosti na hranicích

Otázka bezpečnosti.

Otázka je, co volný pohyb a migrace...

ovšem země by měli chránit celý prostor jako jeden celkem před uprchlíky apod

Pamatujete fronty na hranicích? Leč ochrana vnějších hranic Schengenského prostoru by si zasloužila výrazně vylepšit. Bez ohledu na aktuální uprchlickou krizi.

Pamatuju, když jsme žili za dráty. A nemám rád hraniční a celní kontroly.

Podobně jako EU - obecně je zrušení hranic přínosem, ovšem v současné podobě nás ohrožuje.

Podobně, jako k EU. V současné podobě, kdy některé státy jako Řecko v podstatě nejsou schopny ohlídat vnější hranice to ztrácí smysl. Mělo by se to celé na nějakou dobu minimálně "zmrazit".

Pohyb po Schengenu je pro běžného občana jednoznačným přínosem, jen by se měly více chránit vnější hranice vymezeného prostoru.

Pokud by hranice Schengenj byly důsledně bráněny, tak jednoznačné pozitivum. Momentálně je to spíše hrozba a riziko

Pokud není EU schopna ochránit hranice Schengenu, musíme to udělat sami.

Pokud stát nemůže bránit své hranice, protože je to považováno za porušování Schengenských dohod, očekávala bych důkladnou kontrolu na vnějších hranicích Schengenu, abychom zabránili vnikání teroristů na území EU a mohli bránit vstupu osobám bez povolení pobytu.

Politice nerozumím, takže nemám vhled do konkrétních aspektů, které ovlivňují Českou republiku jako člena v Schengenu. Úplně primitivní argument, který často slýchám je volný pohyb osob a zboží, ale to zrovna nevidím jako hlavní bod, který by validně vypovídal o výhodách a nevýhodách členství.

poslední krize s úprchlíky prokázala, že tento prostor je narušitelný a prostupný, tudíš selhal.

Postavit znovu ostnatý drát a uzavřít hranice..neprodyšně...Zbavit se imigrantů a příživníků..

Pravidla Schengenského prostoru by měla více počítat s omezením průchodnosti hranic v odůvodněných situacích.

Pro bílé evropany výhodné, ale je to bezpečnostní hrozba protože vnější hranice je nedostatečně chráněná před invazí barevných a muslimů.

Prostor jako samotný jo ale zavedl bych hranice a lidé v schenghenu by cestovali jenom pomocí občanského průkazu.

Prozatím je to spíše přínosem, ale brzy to může přestat platit.

Přínos co se týče dopravy, přítěž, protože není kontrola nad osobami vstupujícími na území státu

Přínosem by to nebylo, kdyby existovalo Československo, nebo jiný tomu podobný stát.

Přínosem je volný pohyb, není prioracována ochrana vnějších hranic a jednotný postup pro imigraci.

Přínosem to spíše bylo, teď se začnou ukazovat průšvihy , které vyvolala Mutti Merkel.

Přínosné, ale vystoupení z EU je důležitější.

Přínosy díky volnému pohybu osob a zboží, ale zároveň bezpečnostní rizika, kdy nelze efektivně kontrolovat naše hranice. Volný pohyb osob, zboží a kapitálu lze mít zajištěnou i jinými smlouvami.

Rychlejší a pohodlnější cestování, ale za cenu bezpečnostních rizik.

Říci něco jiného, by bylo jen mlácení prázdné slámy...

Říkám to své dceři:Važ si ,že se tu tak dlouho neválčí a že můžeš na občanku cestovat po Evropě a nikdo neprudí.Můžeš poznávat život v jiných zemích a brát si příklad do života. Ale chránit vnější hranice je nutnost.

Schengen funguje jako systém sdílené nezodpovědnosti. Socialismus nefunguje.

Schengen jako takový není špatná věc, ale bohužel v nynější době je spíše nevhodný

Schengen je jedno z mála, co na EU zůstalo přínosným.

Schengen je prima pro toho, kdo pamatuje situaci za "komančů." Jen se bojím, co to udělá , až se z Německa povalí vyhoštění migranti.

Schengen je propustný jako cedník. Jeho vmejsi hranice, kdyz neni hlidana, tak schengen nepotrebujeme. Je potrebny obnovit narodni hranice. Protoze s pani Merkel a spol. neni rozumna dohoda.

Schengen je udržitelný pouze v případě, že jsou vojensky hlídány jeho vnější hranice. Jelikož k tomu není politická (ani ideologická) vůle, tak je pro ČR členství v Schengenu opět bezpečnostním rizikem (stát, který nehlídá své hranice, neplní jednu ze základních funkcí státu).

Schengen nefunguje - Itálie a Řecko se zřekly ochrany, takže nás teď chrání jen Makedonie a Maďarsko díky svým plotům.

Schengen ovšem byl vymyšlen v době míru a blahobytu a ochranu společných hranic neměl dořešenou, migrační krize prokázala, že funkční Schengen není možný bez funkční ochrany vnějších hranic Schengenu/EU...

Schengen se otřásl v základech s uprchlickou krizí, myslím si, že je to celkově dobrý projekt, jen asi nejsou dobře fungující mechanismy z hlediska dodržování standardů ochrany vnějších hranic a sankcí za nedodržování pravidel. Dostatečně fungující sankce by myslím byla hrozba, že stát, který standardy nebude dodržovat, přestane být součástí Schengenu a vnější hranice se posune na sousední stát. Bylo by to dostatečně motivující a pokud by to někoho přesto dostatečně nemotivovalo, vyřešilo by se to jeho odchodem a přesunem vnějších hranic do zodpovědnější země. Samozřejmě, že náklady ba ochranu vnějších hranic by hradily všechny členské státy Schengenu, podle dohodnutých pravidel, jelikož z toho mají výhody všechny.

Schengen stejně nefunguje!!

Schengenský prostor bych vypíchnul jako jeden z přínosů EU. Pokud se na něj díváme odděleně, tak výhody přináší ve formě 4 svobod, které já osobně považuji za užitečné, přestože se nyní ocitáme v situaci, kdy je svoboda pohybu zpochybňována.

Schengenský prostor je zneužit pro snadný vstup cizích mocností. V této situaci by hranice měly být uzavřené.

schengenský prostor se píše s malým počátečním písmenem :-)

Schengenský prostor v současné době neexistuje, stačí se nechat vyzvednout ve Středozemním moři, a pak můžete svobodně jít až do Calais.

Schengenský prostor vnímám jako pozitivní věc, která se však v době migrační krize obrací proti nám všem.

Schenhen je dobrý pro obchodování, ale je rizikem kvůli pohybu nežádoucích osob.

Situace se ovšem bude spíše zhoršovat.

Smazání hranic se ukázalo býti nebezpečným.

Snadné cestování a rychlejší a levnější obchodní styk.

Snadnější cestování

spolupráce je nutná

Stačí se podívat na zprávy :-(

Stále více se polarizují jednotlivé státy (Polsko, Maďarsko), což nepřispívá k racionálním řešením ale spíše k vzájemnému oddalování.

stát chvilku na hranicích za bezpečí stojí, stejně policie v zahraničí si stejně přednostně vybírá ke kontrole zahraniční auta navíc Schengen s Bosnou a Hercegovinou nemá nic společného a nikdo vás na hranicích nešacuje

Střežené hranice mezi přátelskými státy je blbost.

svoboda v cestování

teD s tou migrací to tak jednoznačné plus nevidím

Timto zpusobem se nam sem mohou dostat teroriste.

to je jediný opravdový přínos našeho členství v EU

To je snad jasné - jsme civilizovaná země

To si myslím já a někdo další, ale protože nerozumím vojenství a pod., víc nemám co povědět. Jen nevěřím, že by nkdo kvůli nám šel do boje. Leda by urval aspoň kousek našeho území.

To, co se členství vyčítá, lze řešit kontrolami ve vnitrozemí.

ukázalo se, že cokoliv zdánlivě dobrého se vytvoří během chvíle začne větší a větší skupina lidí s rozdílnými plány zneužívat

ulehcuje pohby

Únosy dětí z rozvrácených dětí jsou potom velmi snadné. Důsledky uprchlické krize pociťujeme již několik let.

Uprchlicka krize a benevolence některých států v otázkách bezpečnosti.

uprchlík ne uprchlík nemusíme hlídat hranice

určitá zodpovědnost, nevím jestli na to máme dost síly

určitě je plus volný pohyb přes hranice

Ušetření front na úřadě kvůli pasu

V dnešní době co se týče ,,uprchlické" krize je určitě přítěž. Ale zase pro mnoho lidí má výhodu - cestování za příbuznými, nákupy atp.

V době uprchlické krize je to sporné, ale i tak si myslím, že volné cestování po EU je pro nás příjemné.

V případě semknuté Evropy a vyhnání nepůvodních obyvatel to bude opět v pohodě a ohromná výhoda.

V současné době je určitě přítěží. V období než začala hromadná migrace byl Schengen přínosem to byla dobrá věc

více svobody při cestování

viz eu

Viz komentář k EU. Pozvánky Mekelové, neschopnost hranice hlídat a Turecko, to je problém.

Viz předchozí.

Viz. moje předchozí odpověď.

Vlivem současné migrace je pohybzejména nežádocích osob značně komplikovaný

volné cestování v těchto zemích bez kontrol na hranicích

volné hranice je blbost na entou, volný pohyb a nehlídané hranice je prostě vražedné

volné hranice jsou dobré, jedině pokud umíme ochránit ty vnější

Volnost pohybu je důležitá hlavně pro mládež,

Volnost pohybu občanů EU bez nutnosti pohraničních kontrol je výborná, ale zneužívají ji občané z třetích zemí.

Volný obchod po evropě by měl být samozřejmostí ale bez jakýhkoliv zásahů do volného trhu

volný pohyb

Volny pohyb po zemich je fajn,ale slo by to i bez toho

Volný pohyb je dle mého základním stavebním kamenem demokratického zřízení

volný pohyb je dobrý sám o sobě

Volný pohyb je jednoznačně přínosem, ale jedná se o určité bezpečnostní riziko, neboť volnost pohybu je zneužívaná.

Volný pohyb je skvělá věc. Absence běžných pohraničních kontrol a možnost překračovat hranice kdekoliv má několik hlavních úskalí: 1) Kontroly na hranicích jsou nahrazeny velkým státním šmírováním a předáváním informací na území celé EU - mám na mysli Schengenský informační systém a např. rozšíření pravomocí celníků (z příhraniční oblasti na celé území) 2) Schopnost kontrolovat hranice je podle mě základním předpokladem svrchovanosti - a ta je důležitá pro mezistátní konkurenci (legislativní, daňovou, "o dobré místo k životu); taková konkurence jako jediná drží mocné jednotlivých zemí na uzdě před zavedením totality, protože jim hrozí, že jim schopní lidé prostě utečou. Mimochodem, zrovna sjednocování všeho možné v EU likviduje i tuto konkurenci. 3) V souvislosti s "migrační krizí" je Schengen také nefunkčním konceptem. Oproti době před touto krizí je v některých státech (např. v Německu, Řecku či Itálii) velké množství lidí (miliony), kteří se sice mohou volně pohybovat po příslušném státě (dle jejich statutu žadatele o azyl), ale nikoliv v rámci celého Schengenského prostoru. To je v protikladu k deklarovanému záměru - tedy že lidé na území Schengenu mohou být de facto v kterémkoliv státě a výjimky jsou extra výjimečné (a aby se to dalo zkontrolovat, máme SIS).

Volný pohyb lidí, tovaru a služeb je z celkového hlediska prospěšný. Ne všem a ne všemu, ale celkově ano (viz Evropa od 1900 do zač. 1. světové války).

Volný pohyb osob a zboží.

Volný pohyb osob je 2sečná zbraň

Volný pohyb osob je fajn, nicméně jde i o volný pohyb osob nežádoucích.

Volný pohyb osob je jistě velké plus, bohužel nese sebou i mnoho negativních aspektů a z výše uvedených nedokážu zvolit tu nejvhodnější. Můj názor stojí někde přesně mezi přínosem a přítěží.

Volný pohyb osob úžasný, společná zatykačová politika příšerná.

Volný pohyb v Evropě je rozhodně příínosný

volný pohyb. Uprchlíci k nám stejně nechtějí.

Volný přechod mezi evropskými státy je skvělý - dnes už málo pamatuje, jaké to bylo předtím...

Všeobecně by bylo přínosem, ovšem musel by fungovat, jak měl - nyní se ukazuje, že bohužel nefunguje obrana proti "vnějšku"

Vystupme kvůli imgiraci. Bohužel. Můžeme poděkovat Merkelové za multikulti obohacení.

Vzhledem k aktuální situaci, se mi volné překračování hranic samozřejmě nelíbí.

x

Zatím je to spíše přínos, ale pokud bude pokračovat uprchlická krize, měli bychom vystoupit

Zjednodušené cestování

zjednodušení a urychlení obchodů a nekomplikované přejezdy mezi zeměmi

Zjednodušení obchodu a pohybu osob.

Žádné kontroly na hranicích

7. Jste pro zavedení eura v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ČR by měla zavést euro co nejdříveotázka č. 8, ČR by měla výhledově zavést euro, ale zatím není kam spěchatotázka č. 8, ČR by měla zavést euro, ale pouze za předpokladu, že se Řecko vrátí k drachměotázka č. 8, ČR by si měla vyjednat výjimku a zavedení eura rázně odmítnoutotázka č. 8, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR by si měla vyjednat výjimku a zavedení eura rázně odmítnout77558,71 %58,67 %  
ČR by měla výhledově zavést euro, ale zatím není kam spěchat37228,18 %28,16 %  
ČR by měla zavést euro co nejdříve1037,8 %7,8 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno413,11 %3,1 %  
ČR by měla zavést euro, ale pouze za předpokladu, že se Řecko vrátí k drachmě292,2 %2,2 %  

Graf

8. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- v současné době se zavedení Eura jeví jako neperspektivní

Absolutně ne, je to pouze další krok k větší závislosti na Bruselu a na řešení řeckých, italských a dalších finančních krizí.

absolutní ztráta kontroly nad vlastní ekonomikou

Aktuální situace se mi nejeví jako vhodná pro přijetí eura.

ale zaroven vyrovnat platy jako v cizine

Asi by se mělo přijmout, ale jde o politické rozhodnutí, tak uvidíme.

Až budou naše platy takové jako v jiných zemích, např. Německu a nebudou nezaměstnaní co by rádi pracovali ale nikde je nechcou ať už kvůli věku nebo že nejsou vzhledově atraktivní, pak možná.....

až se vyrovnají platy

Až srovnáme ceny a platy, pak je možná čas na euro - ale s přihlédnutím k celkové situaci. Spíš je vhodnější si zachovat vlastní měnu - to by mohly všechny státy a euro si zachovat jen jako směnečný produkt - universální platby.

Beru jako plus jednotnou měnu pro členské státy, ale jen tehdy pokud budeme ekonomicky na stejné úrovni jako např. Německo a podobně.

bohuzel cr s tim souhlasila pri vstupu do eu

bojím se, že po zavedení eura v ČR mnoho věcí podraží

Británie si také vyjednala výjimku a měla libru...

byl by to dost "vopruz" muset všechno přepočítávat a přeceňovat (pracuji ve službách, kde probáhají platby ha-ha...)

Celý život šetřím,a na stáří mám přijít o peníze.Jednoznačně je Euro nevýhodný kurs pro naši korunu.

Čas na společnou měnu jednou nastane, ale až za dlouho.

časem z důvodu cestování

Česká koruna = Český stát

Česká koruna je pro nás výhodnější, můžeme hýbat kurzem.

Česká republika není připravena na přijetí eura a většina obyvatelstva jej ani nechce (jak vyplývá z různých průzkumů).

Čím neskôrtým to bude horšie. Ja odhadujem výmenný kurz 31:1.

Čr by měla zavést euro v případě, že po této změně bude kupní síla čechů stejná jako kupní síla němců a francouzů

ČR musí adekvátně kalkulovat výhody plynoucí z přijetá eura a vyčkat na správný okamžik

ČR není dostatečně ekonomicky zdatná na přijetí eura.

Díky Koruně máme ještě šanci být samostatní, lépe se rozjet po případném vystoupení z EU. S Eurem by to bylo složité, nebo nemožné.

Dlouhodobě je výhodnější euro, ale teď věřím ČNB více než ECB.

Dokud nebudou podmínky pro jednotnou měnu vhodné, do té doby se na celé slavné Euro vykašlat.

Domnívám se, že naše ekonomika na zavedení eura není zatím připravená. Pokud bude trvat EU, tak jednotná měna má smysl. Ale teprve tehdy, budeme-li mít silnou stabilní ekonomiku, srovnatelnou s našimi nejbližšími sousedy jako Rakousko a Německo.

Domnívám se, že naše koruna je zatím lepší než Euro. A také mám obavy, že po jeho zavedení místo peněženky s sebou budu nosit váček s mincemi.

Dopadnem jako naši bratři ze Slovenska-špatně.Vydělá na tom jen pár jedinců,zbytek národa zapláče

Ekonomika s 27 národními rozpočty a jednou měnou nemůže nikdy fungovat. K tomu není třeba vysoká škola, postačí zdravý rozum.

EURO se zatím může pochlubit jen zmatečnou politikou

EURO by byl hřebíček do rakve. Podívejte se na Slováky, jak jsou z něj nešťastní. Vše se zdraží, nevidím přínosy, pouze negativa.

Euro by pro nás bylo jednoznačně nevýhodné a ekonomicky by nás odsoudilo ke stálému zaostávání.

Euro jako takové je jeden z nejkatastrofálnějších projektů globalismu. Jediné, co ho drží ještě nad vodou je šílenství v podobě provázání jeho hodnoty s hodnotou amerického dolaru, což samo o sobě smrdí ohromným průšvihem až válečných rozměrů

Euro jako takové nemá velkou budoucnost a pro naši Republiku by to bylo zničující.

Euro je důležitý projekt pro sjednocenou Evropu, nicméně je třeba vyřešit jeho fungování z hlediska celé ekonomiky EU. K Euru by měl patřit společný rozpočet EU, který by měl do jisté míry vyrovnávat rozdíly mezi zeměmi typu Německo na jedné straně a Portugalsko, či Rumunsko na straně druhé.

Euro je chybná strategie pro státy s odlišnou dynamikou ekonomiky.

Euro je mrtve, je treba udelat dve az tri mensi eura.

Euro je nedotažený politický projekt. V Evropě se Jedná se o nevyváženou ekonomiku a není možné, abychom neustále dotovali určité regiony.

EURO je nesmysl, prosazen poliliky navzdory ekonomům. Zanikne

Euro je nesmysl. Musela by se EU transformovat na něco, co se podobá USA. Vzhledem k rozdílnosti ekonomik, vzhledem k rozdílnosti povah a také rozdílné odpovědnosti k rozpočtové kázni je Euro nereálné. Je lepší zůstat u Koruny.

Euro je podvod na méně vyspělých zemích používajících euro. Snižuje cenu práce ve Fr a N a neumožňuje oddlužení slabších ekonomik.

EURO je politický, nikoli ekonomický projekt. Jedna měna pro různě výkonné ekonomiky znamená neustálé dotování slabších ekonomik (Itálie, Řecko), které by jinak bez problémů devalvovaly měnu (dokud mohli, tak tak činily a jakž takž to fungovalo). Nejde jen o problémy v Řecku, úplně stejně je na tom Itálie nebo Španělsko.

Euro je umělá měna, která problémy neřeší, ale vyrábí.

Euro je v agónii a v brzké době zbankrotuje jako dolar. Budoucnost je v kryptoměnách jako Bitcoin či Onecoin. Nedají se tisknout jako bankovky, které nejsou ničím podložené

Euro je výhodné pro státy s přirozeně vyrovnanou obchodní bilancí. A i tak nikdy není vyloučena disbalance v budoucnu, což vede k rizikům. V zemi s převažujícím vývozem se pak hromadí kapitál a banky nevědí co s ním a investují s nižší efektivitou a do rizikovějších komodit, v zemích s nižší konkurenceschopností je zas velké pkušení si levně půjčovat. Pokud je tato nerovnováha přítomna dlouhodobě, vede to ke krizím, jako prostředku, jímiž si eknomické zákony vynutí návrat do rovnováhy. Nesuhlasím se zdeňkem Tůmou, podle kterého je jedno, jestli je plovoucí nebo fix kurz, jelikož v druhém případě se disbalance vyrovnává úrokovým diferenciálem. Jenomže aby toto fungovalo stejně jako kurz mezi měnami, který se upraví vždycky správně a vždycky včas, nikoho se neptá, nemusí se o něm hlasovat a zkrátka to nastane, je nutno splnit řadu podmínek, které zpravidla nejsou splněny. Například se uvádí flexibilita mezd a trhu práce, jako reakce na změnu konkurenceschopnosti a produktivity. Jenže v současné levicové Evropě je spíš tendence mít silné zákoníky práce z hlediska ochrany pracujících a kdyby se měla někde nominálně snižovat mzda kvůli změnám v ekonomice, odboráři vyhlásí poplach a politicky tuto (potřebnou) změnu budou nabourávat. Proti změně směnného kurzu odboráři protestovat nemohou (mohou ale nebude jim to nic platné), takže směnný kurz je lepší regulační prostředek obchodní bilance a já jsem pro ho zachovat.

Euro je závislé na ekonomikách různých zemí s různými systémy a různým přístupem k penězům. Pád jedné je problém pro všechny - ČR by neměla doplácet na to, že někdo jiný neumí moc hospodařit.

Euro má v každé zemi jinou hodnotu.

Euro nepovažuji za něco, co má delší výhled do budoucnosti a na co by ČR byla s našimi finančními podmínkami (mzdy apod.) v blízké budoucnosti připravena.

Euro nikdy, jedině, že by to byla nejpevnější měna ve světě.

Euro přinese jen zdražování a závislost na fiskální politice ostatních zemí.

euro stojí za hovno, je těžký, hnusný, moc mincí ve kterých se nikdo normální nevyzná, nehledě na to jak by všecko zdražilo a to, ž přijdeme o úspory ani nezmiňuju

Euro vyžaduje sladění fiskálních pravidel, bez toho bude vždy přinášet problémy.

Euro ztrácí a jen otázka času, kdy zanikne, stejně jako celá EU.

Euro=Apokalypsa!!!!

Eurozóna je nefungující nesmysl, což je soustavně vidět.

eurozona na euro jednoznacne doplaci

EURprojekt = lapidárně řečeno: http://ateo.cz/i/7426/

Finančně by nás to zruinovalo, zvýšila by se chudoba, navýšila kriminalita

firmy si už dávno mezi sebou obchodují v eurech a občanům euro přinese jen snížení životní úrovně, protože dojde k zvýšení cen minimálně o 30%

Hlavně by měla ČNB uvéolnit kurs eura. Její restrikce určitě nepodporují produktivitu práce. Je to vlastně skrytá dotace exportérům.

chci nechat korunu kvůli zmatku a takovému vlastenectví

intervence banky v současnosti Čechy poškozují

Já euru jednoduše nevěřím. Nevím, proč bychom se měli vzdát naší měny. Nejsem vzdělán oblasti ekonomické, takže bych řekl, že euro by mohlo být leda tak přínosem pro zahraniční investory.

Je to jen můj osobní pohled, mám starobní důchod a pokud mi ho pošlou v eurech tak se po.....m smíchy. Bylo by to 270 euro při současném kurzu.

je to naše měna,je to jako kdyby nám evropská unie řekla že musíme změnit státní vlajku a hymnu. Je to náš poklad,naše historie,naše měna

Je to politicky (uměle) založená měna. Nemožnost ovlivnění kursu.

Je třeba něco dodávat? Zeptejte se Řeků, Němců, Italů, Španělů, Slováků, Portugalců.... A zkuste to i u Angličanů :-D.

Je úplně jedno, jestli ho zavede nebo ne, stějně je to přehodnocená nekrytá měna a až ta bublina splaskne, po koruně zbude menší vakuum.

jedině nám by to ublížilo

Jednotná měna zní krásně, ale úplně ničí historii států. Pro mě jakožto pro cestovatele je rozvněž zajímavější, když se mi v rukou střídají různé druhy měn, bankovky jsou navíc často určitým obrazem kultury dané země. Nahradit všechno Eurem by byla velká škoda.

Jednou v budoucnu by to mohlo mít smysl ale taky je možné že je to úplná blbost mít jednotnou měnu v EU, to se ještě uvidí

jelikož je Euro v nejlepším případě průměrem všech zemí, tak pro ty slabší ekonomiky znamená dlouhodobě nadhodnocenou měnu...co to pro ekonomiku znamená, to snad nemusím vysvětlovat (kdo neví, nechť si přečte argumentaci ČNB ohledně devizových intervencí)

Jelikož opět některé země neplní podmínky a ty velké v takovém případě ani nepřistupují na dojednané sankce za jejich neplnění, potom je celý projekt odsouzen k zániku, je to jen otázka času. Ať to v zájmu nás všech raději krachne dříve, než později

Jen hlupák se hrne na Titanic, když ten se potápí, ač hudba na palubě stále vyhrává. Proč se hrnout do instituce, která roky dělala, že nic nevidí, když Řekové lhali o rozpočtu jak cikán o své chuti do práce? Ovšem vzhledem k tomu, jaké "podmínky" si naše vláda vyjednala ohledně vstupu do EU a když to porovnávám třeba s Británií, tak si nedělám iluze - naší vládě z EU zadků boty koukaj ven už teď a o euru referendum nebude, pač se bojej... nic víc a nic míň.

Jestli jsme v nějaké skupině, měli bychom být opravdu integrovanou součástí. Důkazem mého přesvědčení budiž Slovensko.

Jsem odpůrcem společné měny, protože bychom akorát tak doplácely na Řecko a další zadlužené země.

Jsem spíše pro to, abychom si zachovali co nejdéle naši měnu. Nicméně je mi jasné, že se pravděpodobně jako členský stát EU, kterému z členství vyplývají určité závazky, zavedení eura nevyhneme.

Jsme ubožáci a euro by bylo pro nás smrtelnou ranou

Každý stát má svou historii, kulturu a čest. České mince jsou ojedinělé a dnes jsou pomalu jedinou věcí, která v dobrém slova smyslu reprezentují Českou republiku. Jedna z mála věcí, na kterou je většina obyvatel hrdá.

Kdoví jak unie dopadne.

Kdoví, zda se EU nerozpadne.Ale na SK se s tím lidi vyrovnali a určitě mají lepší vládu.

Kdyby EU fungovala jak měla ve všech sférách, neviděl bych v tom problém ale realita je taková, že ryziko pádu měny je až moc velké a s tím by jsme si jen uškodili.

Kdyby u nás narostly platy odpovídajícím způsobem, tak poté ano...

Koruna je naše historická měna...Kdo přijal euro má problémy...Nelze aby různé státy ,ekonomicky odlišné, měla stejnou měnu a ceny

Kupní síla ČR je v porovnání s ostatními státy EU nižší, což může způsobit pro obyvatele ČR značný problém. Silný vliv je i současné postavení Kć vůči Euru

Kurz eura ke koruně by musel být 1:1

Lidé jsou na koruny zvyklí a byl by zbytečně jen zmatek v zavedenem systému

mám strach, že vše se zdraží ( v Německu to tak bylo) a platy jsou velmi nízké, nemluvě o důchodech pak už lidé budou opravdu jen doma a chudí snad i v důchodu , by měl mít důchodci šanci se někam podívat, ne čekat na smrt

Máme sice moc hezké bankovky, ale klidně se jich vzdám ve prospěch eura :-D

Máme svoji korunu a myslím, že je stabilní.

Měla by ho zavést v okamžiku, kdy ČNB konečně přestane s devalvací koruny.

Měli by jsme si ponechat národní měnu především z důvodu národní hrdosti. Euro podporuje krachující ekonomiky a neúměrně tak zatěžuje ostatní země. Ideálním platidlem by bylo zlato a stříbro. Měli bychom se přiblížit Rusku a Číně v oblasti finančních toků a obchodovat v národních měnách.

Mělo by se rozšiřovat přijímání plateb v eurech, například na státní instituce a podniky, pošty, dopravní podniky, ale nerušit zatím vlastní měnu.

mělo být už dávno , ale dnes je potřeba počkat

Měna to je historie, kultura. Toho nelze jen tak vzdát. Za českou korunu se musí bojovat.

Měna vytvořená na základě ideologie, nikoli ekonomie, je ze zásady špatně.

Moje hlavní důvody pro zavedení eura: 1) 85 % obchodní výměny se děje s eurozónou, je výhodné mít stejnou měnu kupříkladu s Němci, s nimiž máme dlouhodobě suverénně nejvyšší obrat zahraničního obchodu 2) na chabém růstu HDP Česka oproti Slovensku (stačí se podívat, jak rychle nás dohání slovenské hospodářství, i když mají v čele populistického socialistu Fica) je nejlépe vidět, výhody eura oproti koruně 3) Euro nabízí výrazně vyšší stabilitu než koruna 4) Existence koruny jako lokální měny generuje roční náklady ve výši 30-60 mld za zajištění kurzu, směnu a administrativu, tyto náklady platíme my všichni v cenách produktů a služeb Z výše uvedených důvodů se přikláním k názoru, že vstup do eurozóny v dlouhodobějším hledisku (cca 2020-2025) je v našem zájmu...

Mrtvý projekt, EU se stejně rozpadne

my a euro, nemyslitelné, zhroutilo by se nám to tady

Myslím si to. Zase by nás tou proměnou víc odírali od státu až dolu.

Myslím si že při přechodu na euro se nám může stát že jakoby zaplatíme dluhy jiných států je to samožřemě otázka kurzu a situace. Ale logické je ostatní členské země nebudou chtít abychom na tom vydělaly.

Myslím si, že nezávislost na Euru s ohledem na to, co se s ním v nedávných dobách dělo, nás ochránila.

MYSLÍM SI,ŽE DOKUD MÁME KORUNU,MÁME ALESPOŃ NĚJAKOU NAŠI SUVERENITU.MYSLÍM,ŽE Z EURA NEJSOU NADŠENI ANI SLOVÁCI.

Na cestování ideální.

na co jsme zvyklí, to si nechme

Na delší pojednání. Ve skutečnosti se měna nebude pohybovat tak, jak se pohybuje naše ekonomika (apreciace a depreciace), neboť je vázaná na celou Evropu. To ve výsledku způsobí zdražení veškerého zboží a v některý okamžik to může způsobit i velmi vážné hospodářské problémy (když česká ekonomika bude mít potíže, ale měna apreciovat, namísto opaku). Další nebezpečí je přenechání pravomocí naší ČNB, Evropské centrální bance, kdy už nebudeme mít měnu pod kontrolou a nebudeme tak již moct například cílovat inflaci jako doposud. Navíc státy nám budou moct nařizovat mnoho dalších věcí. Při přijetí eura to bude už jen krok ke společné fiskální politice, což bude průšvih nedozírných rozměrů. Vstupem do eurozóny zaplatí jako poplatek každý občan v průměru 25 000 korun !!!

na slovensku je společnost poměrně spokojena se zavedením eura, a to mají horší ekonomické ukazatele než čr

Naprosto ne, euro je špatný projekt a v mnoha zemích Evropy se to již prokázalo. Nemyslím si, že je nutné si to zkoušet i tady. Evropa je destabilizovaná a přibývá nespokojených států, které chtějí EU opustit. V této chvíli by euro přijímal jen cvok.

Naše životní úroveň není tak vysoká jako např v SRN, Francii až bude naše ekonomika tak silná jako u těchto dvou států, tak ano. Takže vlastně k tomu nikdy nedojde!

naše životní úroveň neodpovídá tomu, aby jsme mohli mít platy v eurech

nebudeme doplácet na nehospodárné politiky

Nedovedu si představit přechod k jinému systému, k jiné měně. Bojím se, že by to ovlivnilo tržní ekonomiku a nastalo by prudké zdražení, což by vzhledem k výši průměrného platu nemuselo pro řadu lidí přinést nic dobrého. Je to velmi těžká otázka.

Necháme se překvapit.

Nechat korunu a když nějaká změna tak na pražský groše :)

nechci být sprostý, ale nechť si euro strčí.....

nechci Euro

Nechci euro, mám ráda a jsem hrdá na naší korunu. Vím, že by to leccos usnadnilo, ale nemám ráda změny.

nechci, aby se nás týkaly problémy Řecka

Nejde jen o Řecko. Se vstupem do EMU lze souhlasit při trvání podmínek tak, jak byly nastaveny a ne v současnosti měnit pravidla. A ve chvíli kdy země, která má Euro a spadne pod požadované limity, je nutné jednat o nápravě. (tímto ano, Řecko, které se není samo o sobě schopné postarat ani o sebe ani o hranice EU, nemá co dělat minimálně v EMU.

Nejdříve by měla ČNB přestat oslabovat CZK, až bude kurz měny odpovídat skutečnosti, pak bych Euro zavedla.

Nejdříve by se měly zlepšit naše ekonomické poměry.

Nejdříve je nutná reforma penzí, srovnání platů atd.

Nejsem ekonom,je to jen můj osobní názor.

nejsem ekonom,přihledl bych k odborníkum,pokud jde politiku jsem pro

Nejsem fandou EURA, ale ani tady nevidím jinou cestu. Tak proč to odkládat?

Nejsme a nikdy nebudeme ekonomicky na přijetí eura připraveni. To by bylo možné jedině tehdy, pokud by průměrný příjem vzrostl na 2000 eur měsíčně - což je utopie!

nejsme na to připravení, finanční gramotnost obyvatel je velice nízká

někdy v budoucnu, zatím rozhodně ne

Nelze se více vázat na bezcenný USD, USA je na pokraji krachu.

Nemá smysl nasedat na potopenou loď

Není důvod přijmout euro. Koruna česká je silná, euro oslabuje a

Není jisté, zda euro v dlouhodobém časovém horizontu vůbec přežije.

Není kam spěchat, ale také není třeba zavedení jednotné měny odkládat. Za prvé se k tomu země zavázala a za druhé se domnívám, že euro zjednoduší vzájemný obchod se zeměmi eurozóny.

není to stabilní měna a EU ani ekonomové se nezhodují jak to s ní dopadne

Není to takové, jak to vypadá. Měli bychom zatím používat svoji měnu. Stačí se podívat na státy, které euro zavedli.....není to 100% výhra, ale Češi by si zvykli. Vždyť byl i tzv. převoditelný rubl" v rámci RVHP, v době socialismu, také to fungovalo nějak podivně. Moc se o tom nemluvilo, prostý občan o tom nevěděl vůbec nic.

nepřinese to nic dobrého pro obyčejné lidi

Nesmysl nelze zavést měnu která nebude za cca 10 let existovat

nesmyslné zavedení eura by zbytečně zatížilo ekonomiku už tak zadluženého státu...

Nesplňujeme kritéria a obávám se, že obyvatelé jsou ve velké většině konzervativní, nebudou ochotni novou měnu tolerovat

Nevim, nejsem ekonom ani financnik. Euro by bylo fajn pro to, aby clovek vsude mohl platit stejnou menou. Ale jak je na to CR pripravena z ekon. hlediska skutecne neposoudim.

Nik kdo zavedl euro nemůže říct že udělal správně a pokud zavedou tak ať je jednotné..

NIKDY

nikdy €

Nikdy ne EURO, jinak naše země bude v háji stejně jako Slovensko.

Obávám se, že euro naše sociálně slabší občany ještě více ochudí.

Od chvíle, kdy bylo zrušeno krytí peněz zlatem, jsou měny manipulované v neprospěch lidí a je jedno jestli je to koruna nebo euro. Měli bychom se vrátit ke zlatému standardu a zrušit úročení.

odstranění další možnosti jak manipulovat naší zemí

Péče o stabilitu měny - nevýhodné předat na nadnárodní úriveň.

Platy by zůstaly, ceny by vzrostly. Nebylo by možné kontrolovat kurz měny.

Po kvantitativním uvolňování a za současných úrokových sazeb je přijetí eura ekonomickou sebevraždou.

Po mé poslední návštěvě Slovenska mám za to, že by nás zavedení eura dostalo na lepší pozici vzhledem k ekonomice států, které tuto měnu již zavedly, tedy že by se naše ekonomické poměry přiblížily ostatním zemím. Navíc se jedná o bariéru (měna), která komplikuje cestování obyvatelům států, které v měnové unii ještě nejsou a nepřijaly euro.

Po přepočtu svého důchodu bych měl na 21 lístků do amsterdamského kina.

Po zavedení eura se horší ekon.situace běžných lidí.

Počkat až jak se vše vyvine!!

Podnikatelé jsou vždy pro, jako občan který necestuje věřím více národní měně, kterou máme ve svých rukách

Podobně jako EU - obecně je zrušení hranic přínosem, ovšem v současné podobě nás ohrožuje.

Podporuji pouze měny kryté zlatem a zásadně odmítám integrované pseudoměny.

Pokud je ČR převážně montovnou bez vyšší ořidané hodnoty, není co řešit.

Pokud se nezlepší ekonomická situace v ČR, je úplně bezpředmětná otázka, čím budeme platit. Hlavně musíme mít z čeho zaplatit a pak je jedno o jaký druh platidla se jedná.

Pokut se nevyrovnají příjmy občanů čr a sociálním zabezpečení s příjmy občanů Rakouska nebo německy není se o čem bavit

politicky jsem jednoznačně pro, jen je třeba přijmout euro ve chvíli, kdy to nepovede k ekonomickým otřesům

Pořád žije naděje, že koruna zpevní. Při současném kurzu si připadám jako chudák. Prostě zavřu oči a když si dám dvě kafe a dvě zmrzliny za 15 euro, tak si říkám, že je to 15 korun.

Poučme se od Slovenska - z rozhovorů vím, že zavedení Eura vedlo ke zdražení zboží a k větší chudobě. Proto není kam spěchat.

Pro ČR je vlastní měla zatím stále výhodou. Její hodnota není tolik závislá na ekonomikách ostatních států. Kde by bylo dnes Německo, kdyby mělo svou marku. A přesto je na tom nejlépe a euro drží nad vodou.

Pro mne je přechod na Euro vlastně měnová reforma a obyčejný člověk, jako já tím jenom ostrouhá.

Problém eura není spjat už jen s Řeckem, jde o to, že euro je dnes v podstatě jediný jednotící prvek mezi původními zeměmi EU. A co se ČR týče, není třeba euro vůbec zavádět. Už dnes se dá v každém hypermarketu platit eurem a při konverzi na naši korunu není v podstatě problém, takže k čemu by nám bylo euro jakožto jediná měna ? Jsme malá země a mít vlastní monetární systém je záloha. Už několikrát to euro mělo nahnuté, není vůbec jisté, že tu euro bude dalších 5 - 10 let.

Protože bude ekonomický kolaps :-)!!! (Ne fakt, viz zerohedge.com) a euro pujde do....

Přestupovat na společnou evropskou měnu v době, kdy celá EU stojí na prahu rozpadu a zániku by byla opravdu hloupost.

při cestování, při hobby obrovský finanční problém s převodem koruny, vydělávají na tom na úkor občanů banky...

Při současném kurzu by to udělal jen hlupák. kurz by měl být při nejhorším 1:3

Přijetí eura by byla ztráta národní hrdosti a bezpečnostní problém.

přinese to jen problémy

Rozhodne tu euro nechci, jsem zvykla na ceske koruny a tak by to melo zustat.

Řešení s Eurem nechám na ekonomech.

Říci něco jiného, by bylo jen mlácení prázdné slámy...

S ohledem na současný vývoj je zavedení eura a) zbytečnost (kdo ví, co z EU zbyde, a za b) riziko (s ohledem na případné otřesy propojené ekoomiky).

S Řeckem nebo bez euro není pro čr výhodné, a vlastně pro nikoho. Beztak není tajemství, že euro není ekonomicky projekt, nýbrž politický.

Sice mám vůči koruně nostalgický vztah, ale EURO je pro nás praktičtější.

Sjednocení měny se státy, se kterými obchodujeme, má smysl, udržovat si vlastní měnu je pro malý stát z dlouhodobého hlediska nevýhodné. A kromě toho se ČR zavázala při vstupu do EU přijmout Euro.

Skončily by machinace s korunou.

Slováci ho mají a i když je to zprvu bolelo už jsou v rychlejším ekonomickém pruhu než ČR.

Spíše nevím.

Společná měna v nehomogenní oblasti, kterou homogenizují jen tabulky "bylo financováno z dotací EU"? Na území s různými jazykovými, kulturními oblastmi, které nejsou přirozeně ochotné financovat jedna druhou jako dřív západní část Československa tu východní nebo už dlouhou dobu převážně Anglie Skotsko? Nesmysl, a je to vidět na důsledcích - Portugalsko, Řecko a další státy s ekonomickými problémy, které již nemohou řešit přirozenou cestou samy (deficitní hospodaření vyrovnávané depreciací měny). Snaha o technické řešení pomocí EFSM, EFSF a nyní ESM povede jen k vyhrocení sporů uvnitř EU a možná k celoevropské válce. Téměř jistě, až některý německý politik vytáhne a začne mávat údaji z bilance v TARGET2 (to jsou ještě o řád větší objemy dluhů než v ESM).

Společná měna, která není podložena obsahem drahých kovů, je definitivní ztrátou samostatnosti de iure i de facto.

Společné měně patří budoucnost. Musí však být podpořena rozumnou měnovou a fiskální politikou.

Spousta firem přesouvá své podniky mimo ČR, tj. do zemí, kde euro už je, což pro nás není moc dobré.

Stabilita eura není nejlepší, pravda náš malý podíl to příliš neovlivní.

stejné jako clenstvi v EU - ztrata i poslednoch zbytku suverenity

Tzv. jednotná měnová oblast potřebuje nějaké mechanismy pro vyrovnání některých problémů. Ty zatím eurozóna nemá a tak je projekt jednotné měny ohrožen.

Uprchlická krize překryla hospodářské problémy Řecka a spol. Počkejme, až bude i v tomto jasno.

V EU je jen jedna země,která má velké přínosy z existence eura - Německo. Není to jen můj názor, ukazuje to celá řada nalýz odborníků. Pro Němce je to - kromě ekonomických výhod - další nástroj jak ovládnout Evropu...

v hodně vzdálené budoucnosti

v situaci kdy ČNB mrzačí kurz kuruny budu radši když nám bude diktovat ECB

V současné době by bylo přijetí pro nás jednoznačně nevýhodné. Můžeme to znovu přehodnotit, až bude natolik výhodný kurz,, že i pto nás to bude zajimavé. Zatím NEBRAT.

v současné době si nemyslím, že je vhodné zavádět Euro, EU začíná být trochu nestabilní

V současnosti bych se do eura nehrnul; slabost unie a nejistota v ekonomickém vývoji, nutnost přijetí nepopulárních opatření, zdražení. Po reformě EU bych to zvážil.

v současnosti je euro spíš problémem, je potřeba počkat, jestli se situace nevyjasní

V teto době by zavedení eura dost pravděpodobně vedlo k inflaci.

V žádném případě. Za chyby líných Řeků a Italů trpět nebudeme! Navíc proč, když by měl být czexit?

Ve všech otázkách mi chybí kolonka ,,nevím, nerozumím problematice." Podle mne jsem úplný laik. Na jednu stranu je to pohodlné, na druhou ,,ta naše koruna".

Většina zemí si se zavedením eura pohoršila - např. SR.

Vlastně pro to nemám, žádný konkrétní důvod je to jen můj osobní pocit, nemám ráda takové radikální změny.

Vlastní měnou stát může regulovat vlastní problémy.

vše bude dražší

vše se velmi zdraží a nebude pomalu co do úst

Výjimka z eurozóny již není možná, ale pokud by to ještě možné bylo, jistě bych byla pro zachování české koruny.

Vyplývá z odpovědi na otázku č.2.

Výrazně by to prohloubylo nůžky mezi chudobou a bohatstvím

Vzhledem k tomu, že se řeci k drachmě pravděpodobně nevrátí, tak by tato podmínka zajistila že euro nepřijmeme, ale přitom ho jednoznačně neodmítneme - budeme nepostižitelní sankcemi, a zároveň nebudeme muset mít euro dokud to nebude výhodné.

x

Z EU vystoupit a tim se vyvazat i z moznosti EU nam nadiktovat euro.

Za současné situace je přechod nevýhodný - "krize" EU.

Záleží na dalším vývoji EU. Zatím nic neuspěchat.

záleží na vývoji EU a Eurozóny; problémem je nerovnoměrný rozvoj severních a jižních členů EU a samozřejmě také chování ECB

Zatím hrajeme na vyšumění, obávám se, že nás přitlačí ke zdi.

Zatím nevidím pozitiva v tom, že bychom měli mít euro. Navíc zastávám názor - vystoupit z EU. Pak mít měnu eura je blbost.

Zavedení eura by nevedlo ke zlepšení ekonomické situace občanu, je to navíc nákladný proces, tudíž zbytečný.

zavedení eura by se hodilo pro lidi, co pracují v zahraničí, nebo tam často cestují, jsem však vlastenec a jsem hrdá na naší měnu - za žádnou cenu euro nechci

zavedení eura celkově byl nesmysl, nelze sjednotit měnu tak ekonomicky rozdílných států jako např. Německo a Česko.

Zavedení Eura oslabí kupní sílu ČR.

Zavedení eura v ČR moc nepodporuji, ale českým obchodníkům a vývozcům by to velmi zjednodušilo život. Obecně pro občany si myslím, že se nevyplatí. Vše bude o hodně dražší, protože každý obchodník si něco málo přidá, protože lidem se nebude chtít každý nakupovaný kus přepočítávat na Kč.

Zavedení eura vždy podražilo věškeré zboží a služby, je provázeno komplikacemi a celkově slýchávám spíše záporníé nebo neutrální hlasy ze zemí, které euro přijali. A vůbec, co má kdo proti krásným českým korunám s historií? :)

Zavedením eura se moje životní uroven velice sníží

Zavést euro v roce 2045, když se do té doby udrží jeho existence, tak uznám, že je to dobrá měna.

Zbytečnost, naše lidi to spíše uvrhne do větších problémů, profit bude mít jen zloděj a darebák, a těch máme nejméně 300 ve vládě.

Zdá se mi, že lidé z ostatních zemí, které EURO přijaly, nejsou tímto krokem nadšeni. V paměti mám stále nadšené Slováky, když u nich začalo EURO a jejich dnešní pohled na situaci.

Zjednodušilo by to cestování, obchod, Zabránilo by to umělému oslabování měny,

zlepšuje obchod

ztráta identity,

Ztráta možnosti fiskální politiky.

ztrata svobody delat vlastni menovou politiku, v dnesni dobe dost dulezite

Zvláště s aktuální situací a jakousi "krizí EU" je v aktuální době primárně řešit obecný stav a nastavení EU a až poté řešit nějaké větší začleňování států, kteří tak docela zapojené ještě nejsou. Stejně tak z našeho pohledu je v aktuální době asi nejzajímavější nechat si vlastní měnu a o určitý kus samostatnosti více. Do budoucna je podle mne zavedení eura v celé EU ideální řešení a nebyl bych proti tomu ani v ČR... ale vše má svůj čas a své pořadí, pokud to má dopadnout dobře (resp. co nejblíže nějakému "ideálnímu výsledku").

9. Jaký je Váš názor na připravovanou Transatlantickou dohodu (TTIP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [věřím, že TTIP bude pro občany ČR přínosemotázka č. 10, bojím se, že TTIP bude pro občany ČR přítěží (petici proti TTIP jsem nepodepsal/a)otázka č. 10, bojím se, že TTIP bude pro občany ČR přítěží (petici proti TTIP jsem podepsal/a)otázka č. 10, dokud není známo přesné znění TTIP, nechci TTIP hodnotitotázka č. 10, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 11, neztotožňuji se ani s jedním z názorůotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokud není známo přesné znění TTIP, nechci TTIP hodnotit56943,11 %43,07 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno26219,85 %19,83 %  
bojím se, že TTIP bude pro občany ČR přítěží (petici proti TTIP jsem nepodepsal/a)19214,55 %14,53 %  
bojím se, že TTIP bude pro občany ČR přítěží (petici proti TTIP jsem podepsal/a)1249,39 %9,39 %  
věřím, že TTIP bude pro občany ČR přínosem977,35 %7,34 %  
neztotožňuji se ani s jedním z názorů765,76 %5,75 %  

Graf

10. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

... za předpokladu, že TTIP povede ke zmírnění některých nesmyslných regulací v EU

Amerika je důležitý obchodní partner, volný obchod bude jednoznačně přínosem

Asi vědí, proč obsah tají. Patrně by to přineslo výhody jen vykořisťovatelům.

bez komentáře,

Bohužel jsem zatím na petici proti TTIP nikde nenašla. Jinak bych podepsala.

bojím se USA

Bojím se,že je to další krok k ovládnutí lidmi korporacemi,snížení kvality zboží,zhoršení ekologie,cesta k životě dle Orwella.

Bude přítěží a rizikem, ale nakolik bude možno říci až podle přesného znění.

budou sem cpát podřadné výrobky vč. potravin

co je septem, to je certem

Domnívám se, že dohoda bude přínosem, ale nejvíce se obávám toho, aby nebyla obejita přísně nastavená evropská pravidla kvality a ochrany spotřebitele.

Doufám že TTIP udrží evropské standarty a bude tlačit na zvýšení amerických standartů, v tomto případě by to byl obrovský přínos, žel bojím se opaku.

Dováželi by sem nekvalitní GMO a jiné nebezpečné potraviny a nízkou cenou by zničili naše zemědělce a ohrozili by národní bezpečnost v zásobování potravinama.

Evropský přeregulovaný trh se bojí volnějšího, tak přesvědčuje veřejnost o škodlivosti.

Francie tvrdě chce upřesnit a nevýhody pro Evropu odstranit

geneticky modifikované plodiny, nepovolené postřiky, necitelnost k životnímu prostředí, nadnárodní subjekty budou nadřazeny vládám zemí, americké svinstvo zde nechceme.

Globalizace je jediná možnost pro přežití lidstva. Takže i když TTIP má spoustu problémů je určitě krok správným směrem.

Já osobně nechci!

Jde jen o to, aby si americké korporace vydělaly. Americké jídlo s antibiotiky nechceme.

Je pravděpodobné zvýšení míry špehování napříč kontinenty, aniž by to na černý obchod či teroristickou činnost mělo sebemenší vliv.

Je to jen další cár papíru který omezí svobodný obchod a v případě že se nebude někomu hodit se zruší tak rychle jak ho někdo vymyslel

jednání o TIPP prý stejně zkrachovalo, osobně jsem pro nulová cla a odstranění veškerých obchodních bariér, i těch, jež se maskují jako ochrana spotřebitele

Jelikož o znění této smlouvy nikdo nic neví, jeví se mi jako podvod již od začátku.

Jsem zásadně proti TTIP!

kKlasická americká vychytávka pro kolonizaci Evropy

Kratky komentar nestatci - je treba si (utajovanou) smlouvu nastudovat...

Moc o tom nevím, je ale potřeba zvážit všechna pro a proti, abych si udělal názor.

moc se o ní nemluví a obávám se, že pro nás bude ve výsledku jednoznačně nevýhodná

Může to ohrozit u nás standardní zaměstnanecká práva, sociální jistoty i ochranu životního prostředí.

Myslím si, že TTIP bude oboustranně výhodná a pomůže rozvoji transatlantické obchodní výměny, za bojem proti TTIP vidím z velké části boj za udržení rozličných škodlivých výjimek v EU...

myslím, že je to jasné, dělá se obří dohoda pro velké korporace a jejich nadnárodní boháče a proti obyčejným lidem a pro jistotu se to důkadně tají, takže je jasné, že to bude proti lidem a ne pro ně.

Myšlenky této smlouvy, o níž se mluví, mohou být sepsány na jedné straně smlouvy. Vzhledem k rozsáhlosti smlouvy a především vzhledem k naprostým tajnostem i před politiky EU, je něco pro občany České republiky značně nekalého a nebezpečného. Z principu.

napiču takový smlouvy, kdyby to bylo přínosem, tak by to fungovalo samo o sobě a už dávno, jako spoustu jiných věcí

Nebojím se, vím to. TTIP je další zločinný produkt Made in Washington, který má z EU udělat otroky Bílého domu - naštěstí už to vypadá, že jde do kytek!

Nebojím se, že TTIP bude pro občany ČR přítěží, já to VÍM!!! Nejen z pozice, že se tutlá její obsah. Na to platí staré české přísloví: Co je šeptem, to je čertem.

Nebude přítěží jen pro občany ČR. Bude přítěží pro všechny běžné občany, jichž se bude týkat. Podle zatím uniklých informací bude přínosem pouze přínosem pro korporace.

Nebude to asi nic dobrého...

Nedělal bych z USA strašáka, jsou mi spíše sympatické. Možná i více než něco z EU. Otázkou je, co si s nimi EU dokáže vyjednat.

Nejde jen o smlouvu o volném obchodě, ale o spoustu dalších pravidel a příkazů.

Nejen přítěží. TTIP je vyloženě škodlivá.

Nejsem si jist, zda je rozumné uzavírat takovýto typ dohod. Jisté detaily, třeba ohledně výroků soudů z USA mi přijdou absolutně nemyslitelné a přímo ohrožující národní zájmy i svrchovanost naší země.

Nelze zatím hodnotit v celkovém pohledu ale z pohledu současného postavení se obávám, že při podpisu budeme tratit.

Nemám dostatek informací

nemám dostatek informací, o co přesně jde

Nemám o tomto žádné relevantní důvěryhodné informace..

Neměla jsem tu čest tuto dohodu číst. Pokud by se jejím uzavřením mělo zhoršit její postavení spotřebitelů v EU, neměla by bát uzavřeno. Já tedy doufám, že by k tomu EU nepřistoupila, když už jsme se v rámci ní dostali na určitou úroveň kvality produktů a jejich značení.

Nemyslim si, ze je to dobra vec. Mame problemy sjednotit napr. zemedelstvi v EU (napr. Polsko ma uplne jine vyhody pro zemedelce nez Cesko, takze otazka konkurenceschopnosti je jasna). A neumim si prestavit totez resit jeste s USA, kde prave zemedelstvi a potravinarstvi funguje uplne jinak. Neumime si uhlidat kvalitu na vlastnim uzemi, jak to chceme delat pri dovozu z dalsich a dalsich zemi?

Nenápadně,ale jasně lezeme opět do područí USA,chtějí nad námi vládnout nejen vojensky formou nátlaku NATO,ale už i ekonomicky.No,kde to jsme?

neni

Nerozumím problematice, mám málo informací.

Netuším, oč se jedná.

Nevím

nevím a nechci lhát a googlit... takže nechci hodnotit, protože nevím, o čem je řeč.

Nevim co je v TTIP, ale co jsem slysel EK, tak jeden eurokomisar tvrdil, ze je treba vice, nez svobidny obchod s USA. Ze je treba nejaka zvlastni legislativni uprava regulujici ruzna odvetvi trhu. Je to nesmysl.S YSA Evropa obchoduje jiz dnes a zadne takove regulace nepptrebuje. TTIP tedy neni o odstranovani barier, ale o jeste vetsi zregulovani toho vseho, anebo je to jen projekt, aby se euro-byrokrati meli cemu venovat, tak chtej vytvaret neprehlednou, obrovskou smlouvu. Tak jako je to nesmysl.

Nevím co obsahuje tato dohoda.

Nevím o co jde

Nevím o co jde.

Nevím o co jde.

nevím vo co gou

nevím, o co jde

Nevím, o co přesně jde. Nestudoval jsem to, jen jsem slyšel názory pro a proti, které neobsahovaly dostatečnou faktografii.

Nevím, o co se jedná.

nezajímal jsem se o ní tedy nevím,nejsem proti ani pro,nemám info

neznám

neznám obsah dohody

Neznám podrobnosti.

Neznám přesné znění, ale pokud navrhovaný text není veřejný, pokud jej ani europoslanci nesmějí pod sankcí zveřejnit a pokud není dostatečně krátký ve smyslu "zrušíme obchodní bariéry a ať si lidé/firmy obchodují jak chtějí", zřejmě půjde o nějakou novou regulaci - která někoho zvýhodné na úkor někoho jiného.

Neznám tuto problematiku, nevím, o co jde

nic mi to neříká

nic o tom nevím

nic o tom nevím

Nikdo dosud vlastně neví, co bude v konečném znění této smlouvy, tudíž nechci zatím hodnotit. Obávám se však, že bude výhodná spíše pro USA.

Nikdo neví, co ta dohoda vlastně obsahuje. Po jejím přijetí se možná budem divit..

Normální lidé dokážou obchodovat i bez TTIP, já za tím vidím další diktát co můžeme a co nesmíme.

O této problematice nevím zhola nic.

O tomto nemám mnoho informací, nicméně ty, které mám, mě zatím jednoznačně vedou k názoru, že jde o záležitost výhodnou zejména pro americké obchodníky.

Obávám se, že slovo přítěž je příliš laskavé - jsem jednoznačně proti.

Obecně vítám

Opět bez diskuse.

Opět je to podobné jako u smlouvy s EU. Smlouvy mnohdy nečetli ani politici, takže není možné, aby je znali občané ....nedostatečná komunikace s občany

ovšem uznávám, že tomu moc nerozumím

petici bych podepsal nekouká z toho žádný přínos jen omezení

petici jsem nepodepsala, ale rozhodně ji podepíšu teď, když vím, že existuje...

podpis této dohody nám jen uškodí

Pokud si vlády EU a USA stále snaží hrát na "demokracii", tak by minimálně měli celou tuto smlouvu zpřístupnit občanům obou států a neomezeně ji šířit, jinak je to samo o sobě podezřelé a to málo co je známo evidentně jde proti zájmům občanů a naopak nahrává korporacím a silným ekonomickým hráčům.

Proč je smlouva tajná? "Smrdí" to.

proč jste nedal jako volbu "nevěřím, že by nebyla vyvážená ve vztahu ke všem jejím evropským účastníkům," jsem si docela jist, že by byla jen jednostranně výhodná - pro USA, které v současné době potřebují slabé partnery nejen v Evropě ale na celém světě.

Především nehoráznost, že by firmy mohly žalovat stát za cokoliv..

předpokládám, že pro ČR nebude výhodná, ale nechci ji posuzovat bez znalosti detailů

Přesto si myslím, že TTIP je špatná cesta, která vede akorát k obohacování velkých korporací na úkor běžných občanů, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Riziko vlivu USA a muslimských zemí, riziko snížení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin, nebezpečí geneticky modifikovaných osiv. Riziko pro místní zemědělce.

Smlouva, u které je utajováno znění před voliči, je nebezpečná už z principu. V zastupitelské demokracii by se nikdy nemělo stát to, že volení zástupci podepíší jakoukoli smlouvu, jejíž obsah je tajný. K něčemu podobnému mají "mandát" pouze totalitní režimy.

Smlouvy o volnějším obchodu obvykle pomáhájí k rozvoji všech zúčastněných. Bohužel neznám její přesné znění a tak si nejsem jist, jestli to je krok k volnějšímu trhu nebo k neokolonialismu a ekonomické závislosti.

Snad bude přínosem, nevyhnutelný proces, celý svět se propojuje, tak proč být mimo.

Spíše si myslím, že je TTIP pro Evropu přítěží než výhodou, ale dohoda i její znění jsou dosud tajné.

Tlačit sem ty jejich jedy - at´potraviny,nápoje nebo léky , chceme vypadat jako oni? Ani náhodou.

To asi bude další podvod na občany.

To co jsem se dozvěděl z tisku a TV není něco z čeho by jsme měl hodnotit výhodnost takové dohody.

To je hrůzostrašné.

To se občana netýká. Jen pro bohaté

To vůbec nevím, o co jde.

Trapně mi to připomíná Chartu a Antichartu...nikdo to nečet,ale podpisů na obou stranách bylo habakuk...podle toho,co se doslechl,nebo mu přikázali...

TTIP a obtíže při jeho dohodnutí jsou způsobeny jen tendencí silně zasahovat shora do ekonomických procesů a určovat kde co (třeba jaké mají být klece na slepice), což pak nutně vede k ochranářské plitice při obchodování mimo EU (argumentem politiků je menší ochrana zákazníků ve skutečnosti jde o fakt, že vystavení konkurenci odhalí, že zboží je stejně kvalitní (rozhodnou totiž testy na kvalitu a mnohdy vyjde na jevo, že mnohé regulace kvalitu nezvyšují ale zvyšují zbytečně náklady) ale kvůli regulacím nekonkurenceschopné. Bez regulací by jen stačilo mít spotřebitelské standardy, zrušit cla a pak ať si každý obchodník na (celosvětovém) trhu zajistí, aby jeho zboží tyto standardy splňovalo. A TTIP pak není potřeba. Co jsem o tom slyšel, tak je snahou v TTIP popsat do detailu nějaké regule pro každý druh zboží, v budoucnu vždycky budou vyvstávat problémy co se zbožím, které do té doby neexistovalo atd. Ale nevidím jiné řešení (TTIP jednání prý v podstatě zkrachovalo) než opustit EU a organizovat si přínosný obbchod s USA bez EU, bude to efektivnější a hlavně funkční. Švýcarsko loni či předloni uzavřelo podobnou dohodu s Čínou a obchoduje s ní nyní za podmínek lepších, než mohou členské státy EU. Díky tomu má Švýcarsko vyšší ekonomický potenciál, než by mělo jako členský stát.

TTIP bude nejen pro ČR znamenat zhoršení podmínek výkonu práce v zaměstnání, zhoršení kvality potravin vlivem menšího testování jejich kvality, zvýšení podílu geneticky zmanipulovaných potravin na trhu

TTIP by měla být ratifikována evropským parlamentem a zároveň by mělo být umožněno, aby byla dostatečně dlouho před schvalováním dostupná pro veřejnou diskuzi - její konkrétní ujednání.

TTIP by pro nás byl krok z bláta do louže. Bilaterální smlouva ČR-USA je pro nás velice nevýhodná a s TTIP bychom si my polepšili, ale obecně se TTIP pro Evropu moc výhodná nezdá, nehledě na to, že detaily nejsou veřejnosti přístupné

TTIP je podle mého názoru smlouva, umožňující diktát nadnárodních ekonomických korporací, ty se pak stanou skutečnými "vládci" s obrovskou mocí spojenou s nezájmem o sociální politiku a jednotlivce, kteří v takovém systému selžou; omezení svobody jako takové.

TTIP je prasárna, která ohrozí naše standardy a normy. Je možný její ekonomický přínos, ale ne všechno je potřeba přepočítat na prachy.

TTIP je utajovaná a skrývaná. Odpor proti TTIP roste napříč celou Evropou. Fakticky by se jednalo o nadřazení zájmů velkých koncernů nad právo národních států.

TTIP má nastavené pravidla, které hrají do karet velkým nadnárodním korporacím. Obyčejné občany to poškodí ve velké míře.

TTIP nebude jen pro občany ČR přítěží, ale pro Evropu jako celek

ttip postrádá demokratickou kontrolu

TTIP přináší mnohé komplikace a riziko snížení ochrany sptořebitelů i role států ve prospěch velkých korporací, navíc má EU řadu svých problémů, kterými by se měla zabývat více vytvářením nových obchodních dohod

TTIP půjde k ledu tak jako tak.

Týká se celé Evropy, ne primárně ČR. Je výhodnější pro USA

USA by neměly rozhodovat o třetích zemích a tato dohoda jednoznačně směřuje k posílení hospodářského vlivu USA na Evropu.

USA chce ovládnout evropský trh a zlikvidovat zbytky potravinové soběstačnosti a bezpečnosti.

USA jako silový stát bude chtít ze smlouvy jen profitovat. Otevření se dovozu americkému zboží (především potravin a zemědělských komodit) v případě buď měkkých nebo neexistujících norem v USA je pro naše občany přímo rizikové (americké produkty regulerně obsahují GMO).

USA už zničily Evropu dostatečně, není třeba přidělávat další problémy.

Uvolnění obchodních bariér by bylo určitě přínosem. Mnohem dravější a sebevědomější kapitalismus, jaký je v USA by ale Evropa nemusela ekonomicky vydýchat. Dohoda by měla být postupná a bez upřednostňování některých ekonomických skupin.

Už aby TTIP byla!

Vedení EU nemá zdravý rozum, stává se lokajem Bildersbergu a USA. Tahle dohoda je extrémně nevýhodná a nebezpečnná pro EU.

Velké tajnosti - asi mají co skrývat.

Vítězství korporací ve sporech se státem a chlorovaná kuřata bude neštěstí

Volný obchod je vhodný pro všechny?

Vstupní brána pro převálcování zbytků českých firem americkými

vůbec pojem neznám

Výhodná pouze pro určité . . . Pro nás rozhodně NE.

x

Z hlediska bezpečnosti je každá užší transatlantická vazba jednoznačně výhodou

Z hlediska geopolitického slouží TTIP především americkým zájmům, výsledné sbližování Ruska s Čínou je vynucená reakce. Přesto bych byl s hodnocením smlouvy opatrný.

Zase další pokus o úplné podmanění si nás všech, aby mohli oni rozhodovat o nás bez nás. To už jsme si také vyzkoušeli, tak proč to zkoušet znovu?

Zastávám ale spíše negativní postoj vůči TTIP

Zatím je pro ČR a EU TTIP velkou neznámou. Myslím, že již stávající globalizace trhu je nad rámec a po případném schválení dohody bude hlavní slovo na straně Ameriky.

zcela nepřijatelná je pro mě "arbitrární doložka" (umožňující americkým firmám žalovat vlády států, že tím či oním rozhodnutím zhatily podnikání u jakési mezinárodní instituce s nejasným fungováním)...obecně se mi nelíbí, že je smlouva tak hrozně moc složitá (čím více složitostí, tím méně "volného" obchodu) + silné utajování, což vždy věstí pokus o podraz na lidi

Zločin!!! Počkejme až budou mít USA opravdového prezidenta a pak pokračujme v jednáních

11. Jaký je Váš názor na elektronickou evidenci tržeb (EET)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [EET plně podporuji a měla by se zavést postupně pro všechny podnikatelské subjektyotázka č. 12, EET by měla být povinná pouze od určité výše obratu, neměla by se vztahovat na menší podnikateleotázka č. 12, EET přinese více škody než užitku, vláda by měla od zavedení upustitotázka č. 12, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 13, neztotožňuji se ani s jedním z názorůotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EET přinese více škody než užitku, vláda by měla od zavedení upustit50037,88 %37,85 %  
EET by měla být povinná pouze od určité výše obratu, neměla by se vztahovat na menší podnikatele42632,27 %32,25 %  
EET plně podporuji a měla by se zavést postupně pro všechny podnikatelské subjekty26319,92 %19,91 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno947,12 %7,12 %  
neztotožňuji se ani s jedním z názorů372,8 %2,8 %  

Graf

12. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

... zavedení ETT není nutně špatné. Zvolil bych ale jinou, např. více elektronickou implementaci.

A co takle zavést paušální daň, když je sere, že ti malí neplatí kolikrát nic?

A měla být už dávno.

Akorát to dělá nepořádek v inventuře a je hloupé do toho zasahovat malé podniky.

Ať platí daně všichni nebo nikdo

Babiš ...

Babiš sám krade a podvádí a proto chce zavést tohle. Podle sebe soudí ostatní. EET je šikana malých podnikatelů!

Babiš si neuvědomuje, že bez tzv. "šedé zóny" půjde ekonomika ČR do kytek. Mnoho lidí přijde o vedlejší přivýdělky, čímž se zmenfí objem peněz v oběhu, nebo skončí na pracáku a budou žít jenom z dávek.

Babiše sere že si lidi ulejvaj peníze. No aby ne když vidí co se s nima v tomhle bordelu děje

Babišovo buzerace malých podnikatelů.

Babišův nesmysl nikde to nefunguje tak jak vykládá. Za chvíli budeme dělat účtenkovou loterii a další nesmysly. Takový člověk by vůbec neměl v politice být.

Balkánská cesta snad nepotřebuje komentář. To co Babiš zavádí je špehující policejní stát. Velmi to připomíná socialistické boje s hospodskými a zelináři. Ekonomicky nesmysl. Komické (nebo k pláči) s ohledem na jeho vlastní dotační podvody.

Beztak to podvody neřeší. Nepoctiví si cesty najdou vždy, na daních se víc nevybere.

Blbost....

Blíže jsem se tímto problémem nezabývala.

Buď všichni nebo nikdo

Bude stát podnikatele další naprosto zbytečné výdaje, někdo si chce opět pouze namastit vlastní kapsu.

celá daňová soustava je zralá na revizi

Cesta k lepšímu výběru daní je skrze zjednodušení systému,nikoliv jeho komplikováním.Myslím,že EET povede ke zdražení,krachu drobných podnikatelů a snížení výběru daní-kdo bude chtít,stejně to obejde.Motivace sankcemi a výhružkami není dobrou motivací a vede k opaku.

Cílem by mělo být zjednodušit administraci s minimálním nárůstem nákladů, hlavně u menších podnikatelů. Uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Pokud to pomůže omezit korupci, je to dobrá myšlenka. Doufám, že to po technické stránce nebude podobné fiasko jako s registrem vozidel...

Co je tohle zase za kravinu jsem opravdu nepochopila-to uz opravdu nemaji nic jineho na praci? Na to se jim kazdy zvysoka vyprdne.

další administrativní zátěž pro podnikatele. Slušní a poctiví budou mít více práce a nepoctivci si zase najdou cestu, jak nepřiznávat příjmy

Další administrativní zátěž, navíc ji nelze odložit na později, když není provozní špička. Snížení efektivity -> snížení obratu -> ukončení podnikatelské činnosti -> horší prostředí pro spotřebitele.

Další způsob jak centralizovat moc a znevýhodnit malé podnikatele.

Daně platím, ať platí všichni.

Daně se platit mají, stát si musí daňovou kázeň vynutit. Problém je s utrácením těchto peněz.

Daňové úniky byly, jsou a budou. Odnesou to ti nejslabší - živnostníci a malé firmy. Celé mi to připadá jako jeden velký nesmysl z hlavy jedné osoby. O to více bude bujet byrokracie a možná ještě větší korupce.

Díky EET bude mít Andrej Babiš přesně zmapovanou nabídku na trhu, čehož jako podnikatel může velice snadno zneužít. Důležité je také zdůraznit, že EET kterou má být podle chorvatského vzoru byla pro svůj neúspěch právě v Chorvatsku již zrušena. Zásadně nesouhlasím.

Do milionového obratu je to blbost

Dovedu si představit, že někde v kotěhůlkách nebude mobilní signál a samotná elektřina může mít taktéž výpadek ...jak poté chce daný podnikatel provést evidenci tržby v okamžiku kdy je s klientem?

drobný řemeslník sice státu krátí daně,ale je to v marginální výši, zatímco, jak vydíme dnes a denně kolem sebe, tak velké firmy, a nejen firmy, ale i další subjekty včetně ministerstev okrádají nás všechny nejen daňovými úniky, ale především naprosto nezodpovědným hospodařením s esvěřeným majetkem.

EET by se měla zavést pro všechny ale ne postupně. Ne letos, ale po ročním zkušebním provozu, ale poté by se měla zavést pro všechny naráz.

EET jakožto nápad není k zavržení, nicméně její provedení je špatné a akorát nahrává politické body panu Babišovi, který dává odpustky a odklady různým oborům, a pomalu likviduje malé podnikatele. Navíc bude neefektivní, vzhledem k tomu že již teď neprobíhá dostatek kontrol.

EET je další z fašisujících prvků v ČR - Babišistánu

EET je dle mne špatně uchopena. Myslím, že online spojení je nemožné.

EET je dobry napad, ale tak jak je vymyslena, nepostihne vsechny a vyresi jen minimum uniku

EET je dodanění chudých. Vysoké zdanění práce niží sektor služeb. EET není problém zavést, pokud se sníží zdanění práce.

EET je jen další úroveň byrokracie, která jenom zesložiťuje podnikání pro běžné občany a přesouvá zodpovědnost za kontrolu ze státu na občany. A je to další věc navíc, která odradí lidi od podnikání, a přispěje k likvidaci drobného podnikání.

EET je správným krokem, ale měla by být doprovozena vstřícnějším prostředím pro podnikání.

EET měly být už dávno

EET napáchá víc škody než užitku a nemyslím si, že by byla ekonomickým přínosem.

EET postihne malé podnikatele, pro které přinese zásadní vícenáklady. Pro velké obchodní řetězce a firmy to naopak přinese šanci ty malé pohltit. Velké firmy už dnes, svoje prodeje musejí hlídat a evidovat, takže to pro ně bude znamenat minimální změnu.

EET se mi jeví na prvních pár pohledů jako dobrá věc, abych se ale mohla k věci skutečně objektivně vyjádřit, cítím, že bych si musela problematiku lépe prostudovat a dozvědět se o ní mnohem více.

EET v současné podobě zrušit, do budoucna připravit jiný projekt

EET zavést, ale bez vy jímek. Všichni by měli mít stejné povinnosti. Pokud se zavádí vy-jímky postrádá EET smysl.

EET zlikviduje malé prodejce, kteří nemají dost peněz na takové zbytečné náklady navíc

EET zpomalí provoz v zařízeních, zlikviduje farmářské trhy a podobné akce, znevýhodný podnikatele, kteří příliš neovládají práci s počítačem.

Elektronickou evidencí tržeb se nezamezí úniku peněz a to snad jediný důvod, proč to chce vláda zavést ne?

Hlavně ,aby stát uhlídal z vybraných peněz jejich použití. Viz státní zakázky - předražené!!!

chápu, že pro malé podnikatel bude EET přítěží, boj proti daňovým únikům by se měl zaměřit na velké korporace

Chorvatsko? Maďarsko? Já myslím, že tam je to živý důkaz následků po zavedení EET.

Já jsem pro zavedení EET jako první vlny boje proti korupci. Avšak já jsem zastáncem zrušení fyzické měny úplně a přijít pouze na bezplatný systém, který se pokusí zavést Dánsko. Tento systém, by podle mě byl zcela likvidační pro všechny úplatkáře, nepoctivé úplatné osoby a kšeftaře a zajistil by 100% výběr všech daní!

Jaké firmy skončí

Jako exmanželka podnikatele vím, jak se všemožně podnikatelé snaží stát oškubat. Řadoví zaměstnanci mají zdaněné naprosto vše, nic nikde neošulí. A takto by mělo být u všech.

Jako státnímu zaměstnanci mi taky nikdo nic neodpustí.

Jako zaměstnanec a bývalý živnostník jsem vždy do koruny odváděla daně. EET by nemusela být zavedena, pokud by tak jednali všichni. Jako zákazník, který platí za zboží a služby svými zdaněnými penězi, chci obdržet účtenku. Ve státní pokladně tak vinou nepoctivých podnikatelů chybí velký objem peněz, který by mohl být využit tam, kde chybějí.

Jde o buzeraci živnostníků, většina daní uniká z velkých podniků a skupin, jako je Agrofert. Andrej Babiš chce mít konkurenci (a nás všechny) pod kontrolou.

Jde pouze o Babišovu věc, nic přínosného v tom nevidím. Malým podnikatelům to spíše uškodí.

Je likvidační pro drobné podnikatele a od nich nic nepřinese. Nevyřeší ani otázku vietnamských podnikatelů, kteří jsou vesměs osvobozeny od daní a sociálních plateb. Pokud není pro všechny nastavený stejný metr, jen to prohloubý problémy. Není to k ničemu.

Je mnoho možností k podnikání jejichž roční zisk je nižší než cena provozování registrační pokladny eet.

Je potřeba tento systém ověřit v praxi. Myslím si, ale že na výběr daní je potřeba propracovanější metoda, která by ještě více zeefetivnila výběr daní.

je tady bohužel stále lplno zlodějíčků,nedostanu útenku ani v kadeřnictví, v cukrárně a mnohde jinde

je to babišárna. Určitě na tom zbohatne a bude mít víc na koblihy, kterémi doblbne své voliče.

Je to další šroub který utáhne občanské svobody. Navíc, myslím si, že si náš establishment, úředníci a kolem a kolem celý řídící aparát zvýšený objem peněz nezvládne racionálně utratit, a pak se neztratí tu tisíc, tu, sto, ale budou se buďto stavět a kupovat zbytečné a předražené nesmysly, anebo tyto peníze budou mizet přímo z pokladnice.

Je to dobrá myšlenka, ale obávám se zneužití.

Je to dobrá věc!

je to dobrý nástroj v boji s daňovými úniky i když desítky miliard do st.rozpočtu nepřitečou

Je to dobrý záměr. Většina obchodníků (velkých) se stále ptá "chcete účtenku?" Proč asi?

je to fajn, ale musí být přesně stanovené podmínky...bylo by fajn umět vybrat veškeré daně

je to likvidační pro drobné živnostníky a cílem je zlikvidovat drobný nezdaněný výměnný obchod

Je to nepřípustné omezování svobodného podnikání, které navíc nepřinese žádný efekt. Je to opatření sloužící jedinému cíli: k rozdmychávání konfliktů mezi živnostníky a zaměstnanci.

je to nesmysl

je to nesmysl, nic to neresi

je to šikanózní opatření

Je to zbytečná zátěž malých podnikatelů a ty klteré to má postihnout to stejně nedožene. Když stát malým podnikatelům uhradí náklady EET, tak poroč ne.

Je v tom trošku guláš.

Jednoduše řečeno značně omezí a přiškrtí podnikání v ČR namísto podpory. Velká zátěž pro podnikatele. Především velké potíže při problémech a výpadcích. V některých obcích stále není internetové připojení. Vím sám osobně o konkrétních živnostnících, kteří v momentě zavedení EET ukončí podnikání. Holičky, výrobce hadrových panenek, majitel mé oblíbené kavárny atd... Problém s daňovým výběrem je především u velkých korporací. Tam by se měla vláda zaměřit, nikoli u drobných živnostníků. Narušení obchodního tajemtství společností. Každá faktura bude známá, Pravým smyslem zavedení EET je sběr dat pro Babiše, který toho může zneužít dle libosti (nastavování cen, koupení podniků za výhodnou cenu, omezení konkurence atd.). Tam, kde bylo EET zavedeno, se výběr daní nezvýšil, naopak se ekonomika dostala do problémů.

Jednoznačně ne, nejen, že se jedná o likvidaci menších podnikatelů, ale co je hlavní, obrovské množství dat bude mít pod palcem oligarcha, zloděj a estébák v jedné osobě. Registrační pokladny stačí bohatě. Navíc, kdyby tahle vláda a jí pověřená ministerstva financí, rozvoje a pod snížili daňové zatížení podnikatelů a i zaměstnanců, tak bychom měli peněz jako želez. Akorát by se blbě z toho balíku kradlo.

jen se Babiš snaží zlikvidovat malé podnikatele a trhy

jenže pokud nebude řádná kontrola, nebude ani EET mít spěch

jenže...vždy je tu slovo jenže: stejně se najdou ti, co všechno obejdou jinou cestou a zase se bude zatajovat a falšovat... Takže nevím, zda to bude přínosem. Zase malí a střední podnikatelé budou cálovat, ale ti, co mají dost najdou způsob, jak se tomu vyhnout....

Jestliže lze pořízení terminálu odečíst z daní, nevidím jediný důvod, proč EET nepodporovat? Argument o finanční náročnosti je nesmyslný.

Jsem ekonom, souhlasím, ale pro všechny, žádné výjimky.

jsem pro

jsem pro, myslím, že by to zamezilo podvodům..zároveň si ale myslím, že by měla být zavedena pouze pro větší podniky

jsem přesvědčena, že nepřinese kýžené výsledky - velké úniky si cestu najdou

kadeřnice bude muset mít EET, to mi fascinuje u hodpod to chápu, tam tečou velké peníze mimo

Kdo byl s výdělkem na hraně, ukončí podnikání a zkončí na pracáku a podpoře

Kdo chce zákon obcházet, ten jej obcházet bude. Sazby daní jsou tak vysoké, že se jejich obcházení vyplatí. Řešením je výrazně zjednodušit daňový systém tak, aby byl uhlídatelný i bez velkého bratra a zároveň díky zrušeným výjimkám by měřil všem stejně.

Kdo mi vnutí účtenku, když jí nebudu chtít.. Podnikatele to bude stát pár tisíc měsíčně, stát vybere stejně či méně, protože to řada drobných podnikatelů raději zabalí.

kdo přistoupí na EET by měl mít bezplatnou provozní podporu a daňové úlevy

Kdo točí přes 1. milion ročně tak by měl být lustrován

Když i evropská komise doporučila Chorvatům zrušit EET v zájmu snížení zbytečné byrokratické zátěže podnikatelů - pak je zavádění EET u nás opravdu velmi podivné.

když se více vybere, tak vláda si poradí kam to zmizne, nic prospěšného z toho nebude

Když vidím, od koho je nejvíc vybraných daní, myslím, že je třeba něco udělat. Ve Švédsku je ale trensparentní, kam daně jdou.

Krást se nemá ale zároveň zatěžovat malé podnikatele drahým vybavením také není dvakrát chytré.

Kvůli EET může zkrachovat spousta drobných podnikatelů

lepší výběr daně

Má to své pro i proti, nedokážu posoudit a nemám ani jednoznačný názor.

Malé podnikatele bude EET obtěžovat a řadu z nich dokonce zruinuje.

malé to zlikviduje. nechápu platby za program.

Malé živnostníky zrujnuje.

Mě dan strhává zaměstnavatel takže kdo vyrábí a prodává musí platit dan stejně jako já a všichni zaměstnanci.

Mě se to velice týká. Uvidíme. Jsem připraven (už mě to stálo asi 40000 Kč). Nevím ale jestli to všichni zvládnou - a to nechci nikoho podceňovat.

Měli by se ctít zákony a všichni dodržovat pravidla.

Méně lidí pracujících na "černo" a zároveň ještě k nezdaněnému platu pobírají hmotnou nouzi, příspěvek na bydlení a podporu v nezaměstnanosti-není možné, aby někdo pracoval na "černo"!!!! Aby majitel už nemohl dát plat "bokem". Já pracuji při mateřské a krom rodičovské mi nikdo nic nedá! S mateřskou a rodičovskou jsme na tom nejlíp z Evropy. Malý živnostník je zatížen extrémě. Než ETT spíše snížit byrokratickou zátěž podnikatelů!

Menší podnikatelé jinak zkrachují, a z pohledu mého - jakožto zákazníka, který rád navštěvuje i menší podniky, by se mi to také nelíbilo.

Menším podnikům to nadělá problémy nebo je to položí. A jestli si Babiš myslí, že díky tomu získá miliony či miliardy do státní pokladny, zná vtip: "Dřív mi instalatér opravil vše, co potřebuju, bez papírů. Dneska to bude muset nezadat do elektronické evidence tržeb... jo, to by šlo." Fakt si ten blbeček myslí, že díky EET se nebude vymrdávat s daněma? Sancta simplicitas...

Moc politiků chce na zrušení získat body u zbohatlíků

Moc tomu nerozumím.

Možná by výše obratu neměla být jedinou podmínkou, také třeba způsob prodeje. Hlavně by si dotyčný musel sám vyjednat výjimku z jinak plošného nařízení a pečlivě doložit její oprávněnost.

Možná přinese i nějaký ten užitek - třeba to zničí Babiše. Podle mě to povede ke značnému zvětšení rozsahu sofistikované šedé/černé ekonomiky. Lidé prostě budou na stát víc a víc kašlat. A to je vlastně pozitivní. Takže díky, Andreji.

Myslím si o tom své. Chápu, proč chce mít Babiš přehled. Jen nechápu, jak se někdo takový mohl stát ministrem financí. Je to něco jako zloděj křičí chyťte zloděje.

Myslím si, že to je strašně komplikované a náročné po IT stránce (zaplatim - mašina vyšle impuls na centrálu že např. v supermarketu: chci platit- kasa vyšle požadavek centrále, zda může uskutečnit transakci - centrála vyšle potvrzení, že můžu... - platim) ... Statisíce transakcí v jedné minutě shodí systém. Fronty, nasraný lidi, kolaps obchodů. Dále to sebere veškerou romantiku malým tržištím, vesnickým putykám apod. Je to možná prkotina, ale zase bude o kus míň svobody. Rovněž mě vadí autor této pamyšlenky.

Myslím si, že veškerá opatření proti daňovým (i jiným) podvodům jsou pouze přítěže pro poctivé, kteří je jako jediní budou dodržovat a neobcházet. Ostatní si stejně najdou kličku, jak EET obejít, případně částečně obejít...

Myslím, že je dobré zavést EET postupně pro všechny podnikatelské subjekty, ovšem ze začátku bych alespoň ty menší podporovala, např. dotacemi

Např. pro stánkaře nebo dobové trhy je to debilita a buzerace!!!!

narovná podnikatelské prostředí, alespoň zčásti omezí daňové podvody

nastolit pořádek v placení daní

Nátlak na podnikatele, nezajištění bezpečného prostředí povinných osob - Babiš je jednoznačně ve střetu zájmů a z bezpečnostního hlediska představuje osobně obrovské riziko. Nad ekonomickými aspects převažují jedznoznačně ty politické.

Nebo lépe řečeno jsem nečetla žádný oficiální dokument, takže nevím přesně, jak to vlastně bude.

nebudou úniky daní a podvody

nechápu proč by se měl podnikatel za svůj výdělek stydět?

Nejde o daně (peníze), ale o absolutní kontrolu (moc).

Nejsem si zcela jist, zda jde o věc dostatečně technicky zvládnutou, aby nebyla sama o sobě svou náročností překážkou pro začínající podnikatele. Jinak ovšem vítám, že odstaví mnohé šejdíře. Ale ta náročnost mně vadí, zejména ve vztahu k drobným řemeslníkům, kteří na to nemají dostatečnou inteligenci, ač jsou dobrými instalatéry, pokrývači, obkladači...

nejtrapnější jsou ty reklamy, že jako přidají důchodcům, že se postaví škole atd, nic z toho se nestane, stane se to, že už teď lidi co měli hospody šly na pracák a to co se vybere navíc se rozkrade jako všecko v tom našem bordelu

Někde může pomoci lepšímu výběru daní, ale celkově bude zátěží pro drobného podnikatele i jejich zákazníky. Nějaká loterie je absolutní pitomost.

někde se musí začít, lidé kteří kradou nechtějí mít žádnou kontrolu, všichni by měli dodržovat pravidla, už to mělo být dříve, jsem ráda, že se někdo do oho pustil

Nemám na evidenci tržeb jednoznačný názor. Elektronická evidence by měla zajistit lepší výběr daní, souhlasím. Neměla by se ale stát takovou zátěží, kdy podnikatelé pro samou byrokracii nebudou moci dělat obchod.

Nemyslím si, že to bude přínosem. Jen to bude přítěží pro malé obchodníky. Je to další kravina od Babiše.

Nerozumím tomu, ale chci účtenkovou loterii.

Nesmysl, blokáda podnikání. Daně unikají jinde, jde o měřítko a paretovo optimum

Nesmysl, ktery jen zatizi drobne podnikatele

Nesouhlasím s eet, ale je jasné, že ti nejhlasitější odpůrci jsou většinou lumpové, nicméně dopadne to i s problémy se signálem i na ty ostatní

nevěřím, že se v této republice vybere víc peněz

Nevidím důvod, pro by neměly všechny podnikatelské subjekty tuto povinnost plnit zamezit tak nekontrolovanému úniku plnění daňových povinností

Nevím, zda-li to přinese kýžený výnos. Podle mě je to opět bič, na ty nejchudší.

Nevydělávám tolik jako živnostník a mé daně jsou přesto vyšší než jeho. Jako já jsem zvolil zaměstnání tak si vybral i on, proč by tedy neměl odvádět vše co získá.

omezuje to svobodu podnikání

Opět tunel dnešních zlodějů a podvodníků...Nemáme vládu ale bandu blbů...Jsem pro revoluci a zabavení nakradených majetků...

Osobně nevidím problém, resp. problémy vyvstávající vidím jako řešitelné. Letité zkušenosti mám s tím, že velké množství obchodů mi účtenku podává naprosto automaticky.

pan Babiš bude mít o každém přehled.Zruší konkurenci,což už dělá i teď.Podnikatele to už teď stojí dost peněz a ještě to nefunguje.Zloděj křičí chyť te zloděje.

Perfektně funguje v jiných státech, v Itálii je povinnost vydat účtenku i na zmrzlinu, na trhu mají pokladny i vietnamci. U nás chovají prodejci pouze tak, jak se jim povolí. Pokud je tu anarchie, tak si každý dělá co chce.

Po zkušenostech z cest po jiných zemích je zřejmé, že v tomto případě se jedná pouze o setrvačnost a odpor ke změnám. Asi je to srovnatelné s elektronickým bankovnictvím, které postupně převažuje a přepážky u bankovních domů se vyprazdňují. Na př. ve Švýcarsku i v těch nejodlehlejších vesnicích už více lety systém funguje perfektně a i za kávu tam dostane návštěvník stvrzenku s lektronickou evidencí.

Podnikatelé z EET dělají větší drama než to bude. Zkrátka budou muset přiznávat veškeré příjmy. Bohužel. Chápu, že se jim to nelíbí. Technické řešení v době elektronické komunikace není tak složité ani drahé.

Podvádzať na odvodoch sa podnikatelia naučia, tak či tak...!

pokud je stále hodně subjektů,které se daním vyhýbají nebo je všelijak obcházejí,nelze jinak - i tak už je dost různých výjimek,slev na daních

Pokud nebude EET doplněna kontrolou vystavování dokladů s citelnými sankcemi je to jen mediální bublina bez patřičného efektu

Pokud podnikatelé neplatí poctivě daně, je tento krok nutný.

Pokud sečteme všechny přínosy či náklady, podnikatelé díky přísnějšímu výběru daní nebudou motivováni více pracovat, spíš naopak a k tomu jim navíc vzrostou náklady, které budou v ekonomice chybět. Nejen ty investiční ale i ty variabilní, jelikož udržovat techniku EET, kterou oni sami napotřebují a bez ní by se obešli, také nějaké prostředky bude stát. Politici to ovšem načasovali tak, že ztráty se projeví až v dalším volebním období, nikoliv ještě před volbami. Možná to byl záměr, nemyslím si, že Andrej Babiš je hloupý. O to víc je ovšem nebezpečný.

povede to ke zdražení služeb a k zániku malých podnikatelů

pracuji v oblasti podnikání, kontrola je nutná druhá věc je, jak se využijí získané finance pro stát /jestli se zase nepropadnou do díry/

presumpce viny je nepřijatelná...EET poslouží jen vládě k utužení moci a IT firmám k bezpracnému získání zakázek

Prijde mi to jako uplne zbytecna buzerace, ktera navic dopada na male podnikatele

Pro malé obchodníky - například na farmářských trzích bude eet přítěží a to zejména z počátku, z důvodu pořizovací ceny. Navíc nejsem toho názoru, že právě zde by docházelo k velkým únikům a krácení daně.

Pro ty nejslabší může (bude) likvidační. Nejen finančně, ale spíše i psychicky. Povinné on-line připojení vždy a všude je skrytou daní, tentokrát odváděnou operátorům?

Pro vesnické hospody s obratem do 10 000 výjmku, často se jedná o lidi co to dělají po práci pro pár místních, nyní budou odsunuti do ilegality (měsíční náklad připojení plus maintenance-software není v tomto případě úplně zanedbatelná položka), hospodská vesnická kultura buď vymyzí nebo půjde cestou mimo stát za cenu risku postihu.

Problém není nedostatečné vybírání daní (jejichž výše je slušně řečeno kriminální viz Lafferova křivka), ale vysoké státní výdaje a s nimi spojené chronické neřešení stěžejních problémů, zejména dvacetileté přešlapování na místě stran penzijní reformy (největší část státních výdajů).

Proč by toto nemělo fungovat, když funguje kdejaká blbost a nikdo proti ní neprotestuje?

Proč podporovat nepoctivce?ODS je v tomhle demagog.

Proč zavádět něco, co všechno spíše jen ztíží?!

Protože 1. povinností každého státu je co nejméně škodit a v ostatním pomáhat.

Protože nebyla stanovena pravidla,dělá si každý co chce,dokonce i prezident .ANARCHIE. Jak zasáhnout klamání?

Předešlo by se podvodům a únikům na daních

Přidělávání práce drobným podnikatelům za účelem prachmalého "očekáváného zisku" pro státní kasu mi přijde dosti kontraproduktivní a mohla by vyústit spíše k větší nezaměstnanosti a likvidaci těchto subjektů. A reklama v TV na tento projekt je přímo komická.

Přijde mi, že vše je zbytečně narychlo a zdaleka nedořešené.. v aktuálním podání mi přijde v mnohých věcech zbytečně divně nastavená a nefunkční (resp. přinese více škody než užitku). Pokud by se celá idea dopracovala dále a dořešili se největší problémy, které pomalu ale jistě vyvstávají na povrch - pak snad.

Radši než ustavičně posilovat úřední aparát, který musíme živit, bychom měli stát spíše ořezávat, aby jeho provoz nestál tolik. I kdyby EET nenapáchalo škody, kterých se mnozí obávají, tak nevěřím, že dokáže zaplatit samo sebe a úředníky okolo něj. Zásadní rozdíl bude v tom, že MF bude mít přehled.

sikana drobnych podnikatelu (+korporatni fasizmus ze strany agenta stb babise)

Směřuje k likvidaci fyzického platidla a je tak nástrojem neomezené diktatury.

Snad alespoň trochu zabrání daňovým únikům a zjednoduší se výběr daní. Kdo má čisté svědomí a nekrade a nešidí, musí jen a jen souhlasit!!!!!

Snaha kontrolovat každý pomalu "každý pohyb" všech obyvatel i právnických osob je naprosto zcestná! Nejde jen o EET, ale i o plánroluované dokazování původu majetku atd. Vrcholem všechno jsou návrhy na kontrolu de facto všech pohybů na všech bankovních účtech v ČR! Zcestné! A navíc možná i protiústavní!

sporne tema, zavedeni EET by melo doprovazet vyrazne snizeni dani

Stát by měl zdarma poskytovat software potřebný k jejímu provozování včetně technické podpory, konkrétní problémy by měka řešit daňová správa (ne "nějak si poraďte", ale doporučením konkrétního řešení, které pak bude sama akceptovat)

stát má dostatek informací o podnikatelích a další jsou zbytečné. Naopak se jasně projevuje zneužitelnost informací i vzhledem k osobě Babiše.

Stát škodí kde může a škodí už příliš - nejlépe by udělal, kdyby nedělal vůbec nic (viz ekonomický boom Itálie po 2. sv. válce).

STB Babiš chce mít vše pod kontrolou, lidi, co dávají bez faktury to nijak neomezí! Je to jen buzerace soudruha Babiše!

švindlovat se nemá

Ta idea je správná a teoreticky by asi fungovala (stejně jako minulé režimy). Prakticky jsme ale v zemi, kde taková věc bude snadno zneužitelná.

Ti nejmenší podnikatelé jsou nejvétší zloději. Vše bez dokladu.Na živnostníky se zaměřit co nejdříve.

to je velký přínos

Trhovce bych asi vyjmula a některé šedé melouchy taky

Třeba kadeřnice se má co otáčet,aby zaplatila nájem a vydělala,a ještě přítěž na pokladnu plus program a další 3000 měsíčně pryč.

ublíží to malým obchodníkům a podnikatelům. přinese jim to akorát problémy a těch 18 údajných miliard se stejně nevybere, protože největší úniky se neodhalí a malí budou jen doplácet nebo krachovat

Určitě si myslím, že transparentnost, kterou by to přineslo, je žádoucí. Otázkou je, jakými způsoby se to budou snažit jednotliví "obchodníci" obejít a jestli to bude mít kýžený efekt.

Už teď vidím, že malý obchod u nás na vesnici končí, né proto, že by majitel byl zloděj. Měl své podnikání už na hraně delší dobu a EET ho jej postrčila, výdaje na inetrnet (který ve starém domě není) novou kasu, software, byly pro starého pána posledním hřebíčkem do rakve.

užitek budou mít podle mého názoru po určitou dobu pouze Ti, kdo budou dodávat HW a SW. odtud otázka - komu ty firmy asi patří?

v době, kdy je vyvlékání se z daní bráno jako něco normálního, může být EET jedním (ale ne jediným) z nástrojů, jak omezit úniky. V době, kdy je internet prakticky všude, lze jistě najít takové řešení, které bude dostatečně spolehlivé. Systém by mohl rovněž postupně ulevit i od papírování.

V EU se moc neuplatňuje, bude trestem hlavně pro malé podnikatele až likvidačním.

V otázce EET jsem rozpolcená. Hlavně z toho důvodu, že stát neumí (nechce) vybírat efektivně daně od velkých, největších, obrovských společností, které mají armádu odborníků na tzv. daňovou optimalizaci. Až mě stát přesvědčí, že v tomto segmentu si dokáže posvítit na "podvodníky", ať zavede EET uplně všude. A jen perlička: nechápu, proč jsou z EET vyjmuta veřejná WC.

vadí mi tzv. švarc systém výplat u soukromníků - peníze oficiálně a peníze bokem

Velký Babiš tak jen bude sbírat další střípky do skládačky komplexních informací o všech a o všem, které budou ku prospěchu jen jeho hnízdu.

Věřím, že bude přínosem. Nesnáším "ojebávání" státu

více byrokracie pro podnikatele, mnoho menších podnikatelů radši skončí

Vláda by měla zvážit, kterých podniků by se měla EET dotknout. Pro určité specifické formy podnikání či pro jednotlivé podnikatele by mohla být likvidační. Plus bych povinnost opatřit si a financovat techniku k provozování EET vznesla státu, který z ní bude profitovat, nekladla bych ji tedy k tíži podnikatelů.

Vraťte Babiše na Slovensko!

všechno mám na faktury a ze všeho musím platit daně, tak proč ne ti ostatní..

všude. kde to měli, už to ruší jako nepovedený projekt, jen u nás si to zase musíme ozkoušet na vlastní kůži. Pro poctivé podnikatele je to jen přítěž a ti šmejdi, co podvádí, si zase najdou cestičku, jak to obejít. Víc na daních se určitě nevybere. Místo aby drobné podnikatele podporovali, tak jim jen hází klacky pod nohy, takhle se rozumný stát nechová

Vždy se dá udělat něco,, mimo,, pro kamarády

x

z jiných zemí je již známo, že je to k ničemu, proč podnikatele zbytečně trápit?

Za předpokladu vyřešení otázky spropitného a kontroly těch, kteří se do EET ani nezapojí a budou provádět činnost "načerno".

zabírá to čas, a co když vypadne proud?

zajímalo by mě, odkud jsou peníze na masivní reklamní kampaň o přínosu EET...

Zamezí to daňovým únikům.

Zase jenom trestání těch co jsou na "dně" společnosti..

Zatim me nikdo nepresvedcil, ze EET neco prinese. Zatim z toho mam pocit honu na drobne podnikatele... A co si budeme povidat, jsou remesla, kde se platba "bez papiru" vyplati vsem. Tam se to stejne neuhlida. A velke podnikatele si stat mel hlidat uz davno, prostredky na to ma uz nyni!

Zatím na tom nevidím nic přínosného - zdá se mi to jako zbytečná (a drahá) "buzerace". Myslím, že ti skutečně svědomití a poctiví to nepotřebují a ti druzí se časem utopí sami (zkrachují nebo podobně - podle hesla "boží mlýny melou, pomalu a jistě"). Akorát na to bude asi třeba zaměstnat další lidi, kteří to budou kontrolovat... A to bude znamenat jen další vydání... Pak má ten stát ušetřit. Prostě - nevidím na tom nic dobrého.

Zatíží malé firmy .

zavedení EET povede ke krachu drobných živnostníků. V konečném efektu ke zdražení služeb....

Zbytečná buzerace malých živnostníků. V Chorvatzsku use to také neosvědčilo.

Zbytečná zátěž malého a středního podnikání.

zbytečné u malých, drobných podnikatelů, farmářů, hospůdek, krámků

Ze zkušeností vyplývá, že tento model konroly nefunguje a jen zbytečně zatěžuje.

zlikvidují tímto spoustu malých podnikatelů, kteří na zakoupení pokladny a dalšího příslušenství nemají a nevydělají na provoz

Znám dvě ženy, živnostníky - jedna má malé potraviny, druhá knihkupectví, které zavedení pokladen, respektive už jen jejich pořízení, položí.

zniči to všechny malě hezké hospůdky

Zohlednit malé provozovny a OSVČ.

Zubařů se to asi netýká, že?

žadný

Že se krátí tržby u menších provozovatelů je všeobecně známé. Určitě to ale nedělali proto, aby pohádkově zbohatli, ale spíše, aby přežili v tomto strašném daňovém spletenci (zatím co si velká firma může najít spousta poradců a zaplatit je, tak drobný živnostník na to nemá). Teď se pravda ukáže. Buď to Babišovi zlomí vaz, nebo bude slavný.

Živnostníci a menší podnikatelé jsou státem stále jen znevýhodňováni oproti těm "velkým", střední třída společnosti mizí a ti co opravdu vydělávají, získávají dotace a jejich právníci a ekonomičtí poradci najdou vždy kličku, jak se z daní a poplatků vymanit.

13. Jak by měla EU zareagovat na současnou vlnu imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [EU by se měla snažit pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi, čistě ekonomické imigranty by měla vyhostitotázka č. 14, EU by měla sjednotit azylovou politiku a všeobecně snížit pro imigranty svou atraktivitu (např. snížením příspěvků)otázka č. 14, EU by měla důsledně chránit své hranice, a to i za pomoci armády (současným nelegálním imigrantům by neměla udělit azyl)otázka č. 14, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 15, neztotožňuji se ani s jedním z názorůotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EU by měla důsledně chránit své hranice, a to i za pomoci armády (současným nelegálním imigrantům by neměla udělit azyl)63948,41 %48,37 %  
EU by se měla snažit pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi, čistě ekonomické imigranty by měla vyhostit31223,64 %23,62 %  
EU by měla sjednotit azylovou politiku a všeobecně snížit pro imigranty svou atraktivitu (např. snížením příspěvků)25219,09 %19,08 %  
neztotožňuji se ani s jedním z názorů1108,33 %8,33 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno70,53 %0,53 %  

Graf

14. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

EU by se měla snažit pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi, všeobecně snížit pro imigranty svou atraktivitu (např. snížením příspěvků) a razantně přistupovat k těm, kdo nerespektují zdejší zákony (vyhošťovat i za přestupky).

Nelegální imigranti by měli být okamžitě navráceni zpět do své země, pomoci by se mělo dané zemi, ale nikoliv tím, že ty lidi nabereme k nám. Oni mají jinou kulturu, jinou mentalitu a nikdy se nepřizpůsobí našim životním podmínkám!!!

-

- imigrantům z válečných oblastí rozhodně pomáhat, ale i prověřovat a tím pádem je všechny registrovat - přijaté imigranty se snažit co nejvíce integrovat do společnosti - snažit se dosáhnout ukončení konfliktu v Sýrii, Iráku, ale i v Libyi - výrazně finančně podporovat země, které nesou největší díl starosti o uprchlíky - např. Jordánsko, ale i Turecko

+ sjednotit azylovou politiku a snížit atraktivitu snížením příspěvků

a důsledně přistupovat k deportaci těch, kdo jsou tu neoprávněně/bez dokladů atd.

A samozřejmě chránit vnější hranice.

a současné nelegální imigranty okamžitě deportovat do první země mimo Evropu

a zaroven soucasne migranty v EU zavrit do pracovnich lagru, nebo vyzbrojit a poslat zpet bojovat proti ISIL

A, B i C je správně

AŤ si šmejdi teroristický zůstanou v té zadeli, kde se vyprdeleli.

Ať si třeba přijdou i ekonomiční, ale ať si zřídí řádné občanství, registraci a ať se podřídí zákonům země jako každý občan. Nezaslouží si zvláštní zacházení, aťjsme si před zákonem rovni.

Azyl udělit dle preferencí zemí a pouze v situaci, že dotyčný bude jednoznačným přínosem pro společnost. Všechny ostatní deportovat a mít přístup jako Austrálie

Bohužel jen úplným uzavřením našeho historického Evropského území.

Bojím se o bezpečnost svých vnuků

co je nám do imigrantů, ať si je všechny do jednoho sežere "madam" Merkelová, která je pozvala

co k tomu dodat, může za to Merkelová

Což vyvést naši stabilitu do těch zemí, odkud pocházejí migranti? Takový neo-neo-kolonialismud.

Čistě ekonomické migranty, kteří jen využívají momentálního přetlaku a doufají, že se za skutečné potřebné válečné uprchlíky schovají. Ekonomické migranty, kteří mají v pořádku doklady, mají vzdělání a mohou být užiteční, není potřeba vyhostit. Tohle je citlivá otázka, protože ekonomičtí migranti z ukrajiny vcelku silně ovlivňují českou ekonomiku.

ČR by měla přijímat i ekonomické migranty

ČR by měla tuto situaci řešit stejně jako v Maďarsku !!!

Dal bych azyl jen pronásledovaným nemuslimům (křesťanům, jezídům, drúzům atd.) nebo ex-msulimům. muslimům určitě ne. Radikály tady nechceme a ti umírnění by měli bojovat proti radikálům.

Dost by mě zajímalo, kdo a jak by byl schopen s jistotou určit, kdo je tzv. "ekonomický migrant" (na tento pojem jsem už díky českým médiím a určitým politikům alergická)

Dovedu si živě představit, jak by zatočili s námi, kdybychom se někam začali cpát.

Důkladná kontrola hranic a jasný přehled o tom, kdo se v danou chvíli nachází na uzemí EU, byť příjimat ty, ketří to opravdu potřebují .

Důvod je prostý. EU by se měla snažit pomoci všem imigrantům, i těm ekonomickým. Bylo by to odčinění skutečnosti, že postižené země, odkud uprchlíci prchají, kde už nejsou podmítky k životu, do této situace pomohly svou koloniální politikou dostat právě i evropské mocnosti! A pozor na fenomén největšího diktátora současnosti - tureckého prezidenta Erdogana. Už kvůli němu nelze mít stažené gatě z uprchlíků. Musíme mu dát jasně najevo, že se jím nenecháme za žádnou cenu vydírat!

ekonomické migranty nepotřebujeme

Ekonomičtí migranti zde nemají co dělat.Většina migrantů jsou muži, měli by si doma udělat pořádek.

EU by především měla pomoci hraničním státům, aby učinily své hranice zcela nepropustnými. A pokud to nedělá, ať jde k čertu.

EU ať radši nereaguje nijak a nechá to na státech.

EU by jednoznačně měla sjednotit azylovou politiku a následně situaci řešit nějakým stylem hromadně... zároveň by celý proces měl sloužit i jako nastavení procesů a reakcí na případnou další obdobnou situaci. Výsledkem by (dle mého) měl být jakýsi kompromis mezi "nepřijímat" a "přijímat všechny" (aneb "asi není úplně ideální tuto situaci ignorovat a uzavřít se před ní a tvrdit, že se nás netýká", ale také "EU nemůže reálně pojmout tak velké počty o kterých se reálně mluví a které by v teoretickém pohledu mohly přijít"), který bude sice obtížný najít, nicméně věřím, že situace je efektivně řešitelná. Zároveň by celá situace mohla sloužit pro sblížení a zlepšení vztahů mezi Evropany a lidmi z těchto zemí, která očividně názorově není úplně ideální... a přitom vlastně tak odlišní nejsme.

EU by měla 1. sjednotit azylovou politiku, 2. snažit se pomoci státům na jihu Evropy, kam přichází nejvíce uprchlíků (Itálie, Řecko), 3. snažit se pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi, nicméně zemí, kde probíhají ozbrojené konflikty, je mnoho. Stejně tak je lidsky pochopitelná i snaha ekonomických migrantů dostat se do Evropy, kde by mohli mít šanci na lepší život. My, Češi, či jiní Evropané, kdybychom byli na místě Syřanů, Afgánců, či dalších národů z Asie nebo Afriky, kdybychom byli my i naše děti ohroženi válkou, hrdlořezy, hladem, klimatickými změnami (suchem či záplavami), taky bychom se snažili dostat do zemí, kde toto nehrozí.

EU by měla být připravená na všecky průsery typu migračních vln, jinak ji i nás to může stát krk.

EU by měla důsledně chránit své hranice vracením nelegálních imigrantů za své hranice (vracením do Libye nebo Turecka/Sýrie), kde by měla provádět veškerá azylová řízení. Nelegální imigranti by neměli mít možnost se azylového řízení účastnit na území EU, protože tím demotivují legální imigraci.

EU by měla důsledně chránit své hranice, měla by se všude zavést povinná vojenská služba, EU by měla pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi, takoví by si ale neměli mít možnost vybírat do které země EU půjdou. Čistě ekonomické imigranty a imigranty působící potíže, násilnosti, přestupky apod. okamžitě vyhostit za hranice EU.

EU by měla hranice chránit a tzv. zachráněné emigranty ihmet vrCet do Afriky.

EU by měla jednoznačně pomoci obětem války v nejbližších oblastech, které konfliktem nebyly zasaženy. Vnější hranice by měly být naprosto neprodyšné

EU by měla migrantům vyjít vstříc a po ukončení konfliktů, či zlepšení podmínek je poslat zpátky.

EU by měla pomoci uprchlíkům v nouzi a vytvořit funkční integrační program a vhodné pracovní podmínky pro ně, ale i pro lidi, kteří jedou prostě za prací (vždyť mezi ekonomické migranty patří i východní Evropané na západě atd...)

EU by měla přijímat pouze imigranty přínosné pro svůj pracovní trh: lékaře, programátory, strojírenské specialisty a maximálně je integrovat do většinové společnosti.

EU by měla přijmout kohokoliv bez ohledu na to v jaké je situaci.

EU by měla zavést kritéria pro příjem migrantů a to pouze ze zemí, kde je válečný konflikt

EU by neměla dělat vůbec nic a nechat to na členských státech.

EU by se měla snažit pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi - s tím jednoznačně souhlasím. Nesouhlasím s vyhoštováním imigrantů ekonomických, respektive asi už bych nenabírala nové, ale vyhostit i ty co už tu roky jsou?

EU by se měla snažit pomoci imigrantům, kteří jsou skutečně v nouzi, čistě ekonomické imigranty by měla posuzovat podle jiných kritérií a přijímat je také podle svých momentálních možností.

EU by se měla snažit pomoci v zasažených regionech, aby k migraci vůbec nedocházelo. Zároveň by EU měla důsledně chránit své hranice (i pomocí armády). Nelegální migranty automaticky vyhostit.

EU by se měla snažit pomoci všem migrantům, kteří jsou v nouzi, ale zároveň nevyhošťovat všechny ekonomické migranty

EU by se měla stát méně atraktivní pro migranty, ale zcela jistě by se neměla sjednocovat azylová politika - každý stát ať si to rozhodne sám... osobně nemám nic proti tomu, aby hranice překračoval kdokoliv, kdo bude dodržovat zákony...neměl by ale mít automaticky nárok na prebendy od státu

EU by taky nejlépe neměla dělat vůbec nic, protože tam má hodně lidí erotické ruce - na co sáhnou, to po... :)

EU by zejmena mela sjednotit azylovou politiku a hlavne zvladnout deportovat migranty, kterym zamitla azyl, coz se prozatim v praxi nedeje. Tj dohodnout se se staty, odkud tito imigranti pochazeji. Zaroven by mela pracovat na stabilizaci okolnich regionu, aby se imigranti meli kam vratit

EU naprosto rezignovala na základní postulát unie - ochrana práv vlastních občanů, musimským kobylkám jen ustupuje

EU nesmí přijímat muslimské migranty, protože jsou mezi nimi infiltrováni teroristé z IS. Zbývající uprchlíci jsou ekonomičtí migranti neboť chudáci, kteří by utíkali před válkou by zvolili zemi, kde není válka a je jim nábožensky, kulturně a geograficky blíž. Proč nejdou do Íránu, Saudské Arábie, Egypta, Tuniska, Alžírska, Maroka, Pákistánu nebo nezůstanou v Turecku?

Evropa se nedokáže postarat o Evropany .

Evropské hranice chránit jako se chránili hranice ČSSR. A migranty vůbec nezachraňovat do Evropy, ale ihned nazpět do afriky

hlavně by se měl řešit problém v zemích, odkud přicházejí (zastavit války atd. )

hlavně zabránit přívozu dalších tisíců imigrantů, likvidovat převažečskou mafii a lodě okamžitě obracet zpět a pomáhat spíše v jejich zemích

Hranice by se měly chránit a za žádnou cenu nepouštět žádné ilegální migranty. Už vůbec je nezachraňovat u afrických břehů. To by EU mohla rovnou založit bezplatnou cestovní kancelář.

Hranice si máme chránit my sami.

Hromadná imigrace nemá žádné opodstatnění. Jednotlivec (imigrant), bude prospěšný, pokud bude mít co nabídnout EU, ale ekonomická migrace je nežádoucí. a o bezpečnostních rizicích ani nemluvě.

CHRÁNIT HRANICE,SNÍŽIT PŘÍSPĚVKY NA MIGRANTY,DŮSLEDNĚ,TAK JAKO TO DĚLÁ ČR /ZJISTIT TOTOŽNOST OSOB A POMOCI OPRAVDU POUZE TĚM POTŘEBNÝM.MYSLÍSI,ŽE TĚCH BY BYLO OPRAVDU MINIMUM.VIDÍME Z PRAXE JAKOU VLASTNĚ POTŘEBUJÍ POMOC.KDYŽ ZJISTÍ,ŽE TADY TAKY BUDOU MUSET DĚLAT NEBO ŽE NEPŮJDOU TAM KAM CHTĚJÍ,KLIDNĚ SE VRÁTÍ ZPĚT A VŮBEC JIM NEVADÍ,ŽE JSOU TAM TAK PRONÁSLEDOVANÍ.ZŘEJMĚ BUDE PRAVDA NĚKDE JINDE

Chudým zemím a lidem v nich by nejvíc pomohlo, kdyby tam Západ přestal organizovat války a puče.

Imigraci by se mělo zabránit přímou a efektivní pomocí přímo v místě jejich původu.

Imigrant který je v nouzi má povinnost požádat o azyl v první bezpečné zemi! všichni ostatní jsou z pohledu zákona nelegální migranti.

Imigranti by měli zůstat ve své zemi a svá práva a svůj život si vydobýt, jak se to dělo v Evropě, kde si každý stát musel svou svobodu a ekonomiku vybojovat.

Já jsem pro první 3 body. Eu by měla se snažit pomoc, sjednotit azylovou politiku a především snížit příspěvky, ale i důsledně chránit své hranice

Já k důchodu ještě pracuji abych se uživila a cikáni a migranti dostanou sociální podpory a to je spousta z nich zcela zdravých a nebo neutíkají před válkou, ale hledají snadnější život na náš úkor.

jaktože chybí např. možnost "nevyhošťovat, pomáhat a žadatele o azyl posuzovat individuálně"? manipulativní!!!!

Je jasné, proč jsou tady co se týká hošánků od 18-let nahoru tak zpátky a bojovat to jsou normálně dezertéři kteří se běžně střílí. Pokud chceš zanech tu matku s dítětem nicméně až si uděláš pořádek doma tak ti je šupem pošlem zpátky

je nautné zaujmout vzájemně solidární a jednotný postup v azylové a imigrační politice

Je normální, když se lidé bojí o život a utíkají před válkou, a také je normální, že chtějí lépe a důstojněji žít a jdou tedy "za lepším." To přece lidé v naší zemi už také zažili. A přeji si, abychom už nikdy nemuseli utíkat před ničím. Je však důležité imigranty důkladně prověřovat.

Je otázkou co si představujeme pod pojmem ekonomický migrant. Hladovějícího člověka na ulici, nebo člověka kterému je dobře a pouze jde za lepším ? Dle mého názoru by mělo být hladovějícím lidem pomoženo, i přes klasifikaci jakožto ekonomického migranta. Dostatečně zabezpečení lidé by naopak alespoň na čas vpouštěni být nechtěli. Je samozřejmě nutno posuzovat každý případ individuálně.

Je potřeba na blízkém východě vyvrátit milnou představu, že v EU se dá žít bez práce (a taky v některých státech EU upravit pravidla, aby to tak pro méně náročné pobírače dávek nepůsobilo). Obětem války bychom pomoci měli, ale v rozumné míře a hlavně tak, abychom měli situaci pod kontrolou. Aktulní divoká migrace je podle mě dost nebezpečná.

Je pozdě. Nedokážeme poznat, kdo je v nouzi. Nevíme, jaké má kdo zájmy a koho si sem pouštíme. Měli bychom od začátku poslouchat tajné služby a kompetentní lidi např. z bezpečnostních služeb. Potlačit naši pokrokovou moderní humanitu a vzít si příklad ze zahraničí, kde vznikají paralelní společnosti, kteří nerespektují naše zákony a tradice a vyžadují podvolení.

Je to vskutku epochální otázka, tady se píšou dějiny a pokud se nezačneme chovat chytře, zanikne evropská civilizace.

je to zhouba evropy

Je třeba se starat i o příčiny migrace, války kam jdou i naše zbraně???!!!

je třeba si uvědomit, že přijímání uprchlíků může být bezpečnostní riziko

Je zřejmé, že nejde o válečné migranty. Protože ti by své matky, manželky a dcery nenechali doma. Mladí a zdraví chlapi se prostě na ně vykašlali a vydali se do Evropy za lepším životem. V lepším případě. V horším se vydali do Evropy za účelem šíření islámu. My, pokud chceme uchránit svoji kulturu, se jim musíme aktivně bránit. I silově.

Jednoduché, hlídat vnější hranice a dělat to samé co bylo dřív - detence, prověření, jazykové kurzy a pokud to jde, tak povinnost pracovat. Nechceš sorry. V žádném případě neakceptovat náboženské požadavky. Máš problém, pomůžeme, ale musíš se přizpůsobit.

Jednoznačně pomoci lidem postiženým válkou, ideálně co nejblíže jejich domoviny, včetně pomoci přilehlým státům. Ekonomické migranty filtrovat podle jejich potencionálního přínosu. Dramaticky snížit atraktivitu pro imigranty (dávky). Nekompromisně a rychle se zbavovat pachatelů trestných činů a neadaptabilních osob.

Jestli chtějí žít v Evropě, tak ať si svoje peníze vydělávají. Nepřijde mi normální, že za ně všechno platí daňoví poplatníci.

Jiný kraj, jiný mrav. Všichni vidíme, jak poklonkujeme cikánům. Taky jsme je chtěli začlenit a nedaří se to už od konce 2. světové války. Nynější generace Romů už ani nechápe, že by mělo být vše jinak. Nechodit do práce, parazitovat na pracujících a ještě obtěžovat hlukem, smradem a kriminalitou ostatní občany....... a stát jen vydírá pracující slušné lidi. Až začne poklonkovat i utečencům a vycházet vstříc jejich kultuře, dostaneme se snad do středověku? Plně sympatizuji s idejemi hudební skupiny Ortel

Jsem pro pomoc v jejich zemích ,tady nemají co dělat ,vždyt´vidíte cikány, stát jim dovolí vše. Nechci potkávat ty hrůzy ,staří paraziti,co tu máme.

Jsem pro totální likvidaci teroristů-všech imigrantů...Bude-li třeba půjdu je střílet

Jsem pro, aby se pomáhalo v místě konfliktu. Vůbec bych nepřijímala mladé muže, Ti mají doma bránit svoji zemi. Nedovedu si představit, kdyby u nás nedejbože vypukla válka, že by všichni chlapi utekli a ženy, děti a staré rodiče by ponechali na pospas nepříteli. Co to proboha je za úroveň, takové lidi opravdu nechci za sousedy.

Jsou to převážně islámští nájezdníci, jejich přijímáním budou země EU postupně vydány cizí mocnosti

K vybrané odpovědi, že EU by měla chránit hranice, bych doplnil z a) čistě ekonomické imigranty by měla vyhostit a b) všeobecně snížit pro imigranty svou atraktivitu (např. snížením příspěvků)

Každá země si musí vytvořit odpovídající podmínky k životu doma. Pokud někam migrují musí se přizpůsobit kultuře v zemi která se má stát novým domovem !

Každý by měl mít právo chodit, kam chce.

Každý má svoji zem a tu si musí chránit a né z ní utíkat. My si taky musíme chránit to, co naši předci svojí krví vydobili. Návštěva je něco jiného, než se u nás usadit natrvalo a využívat naše sociální dávka a naši lidi budou pro své děti sbírat zátky.

Kdejaky imigrant se ma lepe a to ve vsech ohledech nez jakykoliv cesky obcan

Kdyby s takovým elánem, s jakým se snaží dostat do EU, vzali doma do pracek samopal a udělali si tam pořádek, už by tam dávno bylo po válce!

když to přeleze hranice, tak okamžitě zastřelit, už párkrát to tady bylo a to se střílelo i do bílých. ať mě dají zbraň, slušný prachy a já na to jdu

Kéž by evropští politici měli "koule" říct: Ano, můžete tu být, ale budete respektovat naši kulturu. Pokud ne, budete potrestáni, stejně jako kterýkoliv jiný občan.

Kéž nikdy nebude EU reagovat tak hystericky, jako to předvádí ČR (ať už na poli politickém či v rámci veřejného mínění).

Komu budu cpát, ten se ke mně bude cpát. Aneb selský rozum používati jeví se nanejvýš praktické. Naši dědové dobře věděli, co dělají.

Konečné slovo by měly mít jednotlivé členské státy.

Kvůli imigračním kvótám, které EU nakázala, se příští týden stěhuji do Austrálie a až najdu vhodné bydlení, přijede za mnou zbytek rodiny. Pár přátel a bývalých spolužáků se stěhuje do USA a do Anglie, která chce vystoupit, protože v ČR za chvíli nebude bezpečno.

Lépe by bylo pomoct jim v jejich zemích.

Lépe jim je pomoci u nich doma - jsou jiní, nikdy se neintegrují a vždy budou hrozbou a důvodem sporů. Máme dost - 100 letou -zkušenost s integrací Romů, ani u těch to napříč celým světem nejde.

Lepší než tahat migranty sem je udělat maximum pro ně u nich doma.

Líbí se mi postřehy pana prezidenta Zemana.

Máme zde potřebné nemocné, důchodce, bezdomovce. Na nemocné děti se sbírají víčka. Cizím, kteří zde nikdy nebudou pracovat,protože pro podle nic pracují pouze otroci, se dávají statisíce. Stát je v případě pomoci migrantům sám proti sobě, čeká ho záhuba.

Masová imigrace je uměle vyvolaná, má za cíl příliv levné pracovní síly a likvidaci sociálního systému. EU by měla přestat podněcovat války v různých částech světa a pomoci syrské armádě dodávkami zbraní.

Masové usídlování migrantů s odlišnou kulturou a náboženstvím v Evropě je potenciální zdroj konfliktů v budoucnosti. Chceme-li zachovat mír a pokoj v Evropě, nemůžeme přijímat migranty. Míchání kultur vede k válkám.

Měla by být aktovována pohraniční stráž a proti narušitelům tvrdě postupovat. Včetně střelby ostrými.

Měla by chránit své hranice a snažit se více pomoci v místě odkud imigranti prchají,ne problém přesouvat nebo rozšiřovat do Evropy.

Měla by usmrtit tyto vetřelce, kteří představují neoficiální armádu na území evropy.

Měli by spíš řešit problémy v jejich zemi než řešit, kolik jich sem vezmou. Když nebude problém v jejich vlasti, nebudou mít potřebu nikam migrovat.

Merkel muss weg!

Migraci by zastavil princip "Nekrmit"

migranti by se měli starat o svou zemi a ne utíkat.

Minimálně 2% jsou teroristi. To Vám nestačí problémy s cikány?

Můj názor je, že pomáhat se má - ale jen těm, kteří to skutečně potřebují...

Multikulturalita by byla pro ČR přínosem

Myslím si, že by rozhodování o uprchlících mělo být čistě v kompetenci jednotlivých států, protože je to více otázka názoru než toho, co je skutečně správné a skutečně dobré, za sebe si myslím, že bychom měli zintenzivnit pomoc uprchlíkům před válkou a to zejména v kulturní oblasti (přijmout je, a pak každý podle sebe, někdo má možnost stýkat se s nimi a učit je jazyk, jiný může zájemce z řad uprchlíků zapojit do svého kurzu vaření, jiní mohou vzít jejich děti na tábory či dětské kluby), rázně bych všechny uprchlíky (ekonomické i skutečné) seznámila s ekonomickou situací, s tím, jak je tu obvyklé vycházet s penězi a obecně se životním standardem u nás, a zároveň bychom měli pro uprchlíky snížit svou atraktivitu, jde jim přece o záchranu života a ne o vidinu zlatého prasete, měli bychom trestat ilegální migranty a to ideálně důsledně, a klidně i chránit své hranice za pomoci armády. Nikdy v historii to nebylo bráno jako něco nenormálního nebo jako něco, co by se neosvědčilo.

myslím, že bychom měli pomáhat v těch zemích, odkud pocházejí, aby neměli důvod odtud utíkat

Myslím, že bychom měli přijmout ženy a děti, které jsou ohroženy na životě (např. válka) a po odeznění nebezpečí by se měly vrátit zpět do vlasti.

Na hranicích střílet a znásilnit. Pokud možno týrat. A pokud jde o ženskou populaci dostat zpátky pokud se nepřizpůsobí.

Na otázku imigrace nemám jasný názor. Nevím, jaká opatření jsou pro nás jako zemi zavazující při pomoci azylantům, nevím, jaká rizika jsou v hledáčku ministerstva a všech orgánů, které se imigrantskou otázkou zabývají. Každá strana má dvě mince. Na jednu stranu chápu, že lidem v nouzi by se mělo pomoci, ale jak by naše země mohla pomoci, když nemá vyřešenou ani domácí politiku. Myslím, že by to nastolilo ještě větší chaos.

Naši občané - mladé rodiny s dětmi, důchodci potřebují pomoci a ne posílat velké částky na migranty, kteří chtějí lehký život.

Naštěsí se za tím migranti v ČR příliš nezdržují.

Nedávat migrantům dávky. Dát jim najíst, napít a ubytovat je. Pokud nebudou mít prachy, sami se vrátí tam, odkud přišli. Nelovit migranty z moře, ponechat je vlastnímu osudu.

nedávat občanství, až pomine válka vrátit je zpět. Míšení kultur v takovém měřítku, bude mít nedozírný a pro Evropu negativní dopad. Muslimové mají jiné priority a jiné návyky, "přerodí" nás, zanikneme.

nechci být laciným bufetem Evropy

nechci je tady

Nejblíže je mi názor první, nicméně úplně bych takto věc nepaušalizovala. Dokážu si představit, že i ekonomický migrant by mohl v zemi zůstat, být užitečný, nemělo by mu být bez dalšího bráněno přesunout se do jiného státu. Ale pomoc migrantům válečným, v nouzi chápu jako prvořadou a také z pohledu vyspělého sociálního státu jako samozřejmou věc.

Nejbližší je mi první odpověď, pouze s tím rozdílem, že bych u ekonomických imigrantů nepaušalizoval - je třeba posoudit každou jednotlivou žádost, nikoliv vracet všechny ekonomické imigranty.

Nejde o žádné uprchlíky, ale o ekonomické migranty. Pokud pomáhat, tak jedině na jejich vlastním území.

Nejde tady o to jim nechtit pomoci, ale jak mame poznat, jestli jde opravdu o chudaka nebo teroristu? Tak se radeji nechame postrilet vsichni? Merkelova at se jde vycpat.

Nejdříve by bylo dobré snizit příspěvky a trochu tím predbezne vytridit ekonom. Migranty , poskytnout jen nutnou a základní pomoc . Tak by se poznali ti, kteří utíkají před válkou a ne za blahobytem, který většina z nás nemá a nikdy mit nebude .

Nejlepší by bylo pomáhat uprchlíkům v jejich zemi v oblastech, kde se nebojuje. Tahat je do Evropy je nesmysl. Vracet okamžitě všechny mladé muže . Nechť jdou bránit své rodiny , které nechali napospas....

Nejsem pro sjednoceni azylove politiky, ale jsem pro "snizeni atraktivity", ci nejake kampane pro informovanost migrantu o situaci v evrope, rizicich atd

Nejsem pro vyhoštění všech ekonomických imigrantů - spousta např. z ČR již v jiných státech EU dlouhodobě žije.

Nejsou to žádní ubožáci, ale ekonomičtí migranti cíleně sem naváženi. Jsou neintegrovatelní. Je třeba pomáhat, ale vždy na území daného státu. Směšování přináší pouze problémy. Dostatečně je to vidět ve Švětsku, Británii, Německu. Nechceme tady násilí a zločinnost.!!!

neměli bychom naivně přijímat imigranty, jde i o naši bezpečnost, nejen o tu jejich

Není přece možné si pustit škodnou do kurníku.

Není přece možné živit miliony lidí,kteří ani nechtějí pracovat,nehledě k tomu,jaké pěkné bydlení jim bylo nabídnuto,zostudili je.Natahují jen ruce a za chvíli nám budou poroučet a my jim sloužit.Je to jiná mentalita,podej prst a utrhnou ti celoiu ruku.

Není tomu tak dávno, co obyvatelé Evropy prchali za její hranice. Evropa by si měla vážit toho, co vybudovala a snažit se pomoci ostatním lidem. Je však nutné určit takový způsob hospodaření, aby byla pomoc efektivní a motivovala příchozí k zapojení se do společnosti.

nepopiram potrebu pomoct, ale musi byt rozumna.. hranice je nutne chranit a azylova rizeni resit na hranicich nebo v miste pobytu

Nesouhlasím s příchodem migrantů do Evropy, potažmo do ČR. Lze pomoci na jiné úrovni. Jsou absolutně nepřizpůsobiví, nedodržují jakékoliv zákony, zvyklosti, pravidla země, která je bohatě hostí a neváží si této pomoci

Nevím proč by EU měla řešit problémy jiných států. Každý by měl svoji zemi chránit a když si některé státy zvolí (nebo v některých afrických zemích zdědí královské křeslo) diktátoři. Musí se národ vzedmout a prosadit si demokracii. I za ceny, že jim vojensky pomůžou ostatní státy.

Neztotožňuji se s názorem, že by EU měla přijímat uprchlíky, když nejsou prověření, nemají doklady a nemá přehled o jejich pohybu. Rovněž považuji za tristní, když uprchlíci přicházejí povětšinou zdraví a mladí muži, ti, kteří by měli bránit svoji zem, místo zůstavších matek a dětí v domovině. Již oblečení a majetek uprchlíků nasvědčuje, že více než 80 % jsou ekonomičtí uprchlíci, kteří jdou pouze pro dávky a ne k nám pracovat. Rádoby "lékaři" s nedochozenou základní školou nejsou žádným přínosem pro naši společnost. Pokud chtěla EU pomoci, měli pomoci na jejich území, ne je stěhovat k nám a snažit se integrovat naprosto odlišnou kulturu s jinými mravními hodnotami.

Nikdo je sem nezval, na demokracii nejsou zvyklí, lidi bez dokladů okamžitě vracet.

No comment, všechno víme. Každý člověk se přece brání něčemu novému, neověřenému. Oprávněně se bojíme toho, co nás ohrožuje. Všeobecně je každá víra fanatismem, horší je, když by nám tu "svoji" víru vnucovali. Která je ta správná? Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda jiného, ale to někteří lidé nechtějí přijmout.

oni nejdou za prací -nikdy nepracovaly/nemuseli/ uprchlík žádá o pomoc-ti dnešní nařizuji-to není uprchlík ,ale nájezdník

Osobně jsem velmi rozčilená z přístupu EU k této problematice. Necítím se být rasista ani xenofob, jen se mi opravdu nelíbí, že ilegální vstup do EU je podporován politiky, neziskovými společnostmi i tendenční "masáží" médií. Kvóty, finance nalévané do podpory těch, kteří znamenají ohrožení pro naši vlastní budoucnost Evropanů, prostě nevidím jako řešení. Měli bychom pomoci ke stabilitě tamních regionů, odkud imigranti přicházejí, ale ne si je nechat běhat bez dokladů u nás. Bojím se, že až bude velký počet migrantů vyhoštěn bez nároku na azyl, bude tu silná skupina „neviditelných“ kočovníků, kteří prostě půjdou tam, kde bude co brát, a Evropa tak bude méně bezpečná. Nevěřím, že Evropa dokáže pojmout takové počty, které se sem z Asie i Afriky ženou, a že přijímání těchto osob pomůže jak jim, tak v jakémkoli směru nám a dalším zúčastněným stranám. Nelíbí se mi, že v této problematice jsou běžní občané EU ti poslední, kteří k tomu v současné chvíli mají co říct, a že se postupně mění klima společnosti (zákony k potlačení možnosti srocování a veřejných projevů názoru).

Označila bych možnosti 1., 2. a 3.

pohledem do dějin zpět, vždycky byla snaha Evropu obsadit je třeba vytvořit podmínky takové, aby sem nikdo nechtěl

Pokud Frontex pašuje nelegály do Evropy přímo od Lybijských břehů, jde o snahu vyhladit Evropany jako celek. Otázka je jen, proč si EUlitici myslí, že jim o bude prospěšné.

Pokud se migrovalo dříve, tak to nikdy nebylo za účelem sosání sociálních příspěvků, takže příspěvky jednoznačně snížit na minimum.

Pokud to neuděláme, dopadneme jako Libanon, v lepším případě, jako Izrael.

Pokud to neuděláme, skončíme jak Řím (nebo indiáni v obou Amerikách, nebo starověké Řecko apod....)

Pomáhat by se mělo potřebným, pomoc by ale měla motivovat k zapojení se do aktivního ekonomického života, pokud budou jakékoliv skupiny lidí zvyhodňované vůči jiným, povede to k růstu napětí ve společnosti. Pokud chtějí žít v Evropě, měli by dokázat respektovat zdejší kulturu a zvyky (pokud sami očekávají, že Evropané budou respektovat ty jejich).

Pomáhat lidem v nouzi je znak kulturní vyspělosti a dělalo se to ve všech historických obdobích a všude na světě. Prakticky vždy se tento jev ale reguloval ekonomicky. V cizím prostředí je pro imigranta vždy těžší zajistit si kvalitnější život (nezná kulturu, nezná jazyk, jsou další bariéry, ...) a tedy tuto cestu volí jen když přínosy přesto převažují, například prchá-li před pronásledováním nebo válkou. Tuto křehkou rovnováhu však porušují sociální systémy v hostitelských zemích a v tom vidím příčinu současných problémů s imigrací. Podmínky by měly být takové, že imigranti by neměli očekávat, že vstupem se jim vyřeši všechno, bez vlastního přičinění a hned ale měli sem jít s vidinou tvrdé práce na sobě, kdy nelze nic obejít a lepší život si budou muset odpracovat. Hostitelská země jim nabídne vysoké standardy z hlediska svobody, bezpečnosti a právního státu ale nebude jim zajišťovat životní standard, o ten se již musí postarat sami vlastními prostředky. Pak by myslím imigrační krize nevznikla, jelikož by toto automaticky odfiltrovalo ty uprchlíky ekonomické, kteří by se ve své domovské zemi mnozí měli lépe.

pomáhat těm, co jsou v nouzi, a výběrově přijímat ekonomické migranty

Pomáhat. Bez podmínek. A pohlídat, jak se ,,pečovatelé" chovají k přišedším lidem.

pomáhejme řešit problémy tam, kde vznikají, a netahejme si je domů

Pomoc ano, ale na jejim území.

pomoc lidem je pěkná věc, ale ne na úkor bezpečnosti ve vlastní zemi. Ekonomičtí migranti by se měli vrátit domů a spíše pomoci celé zemi se stabilizovat. Podobně i s válečnými uprchlíky - dočasně je ubytovat v nejbližší bezpečné zemi a postarat se o stabilizaci jejich domoviny. Jinak bude velký počet migrantů jen problém - jazyk, kultura, kvalifikace. Nehledě na extremismus na obou stranách, který z toho může plynout.

Pomoci ano,ale za předpokladu,že imigranti budou respektovat naše zákony.

Pomozme jim v jejich zemi.

Postavit ploty, imigranty naložit do kontejnerů, naložit do letadla a nad původním území vypustit s padákem! Nezabíjet tyto lidi, ale deportovat je zpět a hlavně chránit Evropu před ISLAMIZACÍ a další podobnou verbeží!

Potřebným se má pomáhat. Ale vychcánci raus!

Potřebným se má pomhat, nepotřebné vyžírky vyhnat. ISLÁM DO EVROPY NEPATŘ! ! !

Pouze matky a děti, chlapy vycvičit a poslat zpátky aby si udělali pořádek sami.

Povinností "vrchnosti" států je chránit své lidi, lidi své země - a ne je vystavovat životnímu nebezpečí....Nechápu, že tohle nikdo nevidí. Pokud chceme pomáhat někomu "zvenku" - pak jedině venku. tak rozdílné kultury nepatří do jednoho místa.... přirovnala bych to k napadení našich úrodných polí kobylkami...taky po nich nezůstane kámen na kameni.... Už by se měli "ti nahoře" vzpamatovat a začít háji t práva a životy svých lidí...

poznat "skutečnou nouzi" je poněkud neurčité tvrzení. EU, včetně ČR, by měla problém uprchlíků řešit komplexně a každý členský stát, by měl mít svou integrační politiku, vycházející z obecné koncepce EU, ale uzpůsobenou lokálním podmínkám a zvyklostem.

Pro muslimské a nepřizpůsobivé imigranty v ČR ani v Evropě rozhodně není žádné místo!

Pro své potřebné nemáme dost prostředků a budeme štědře hostit ničeho si nevážící imigranty. Pokud by byli v takové tísni jakou se prezentují, nediktovali by si podmínky a byli by vděční a trpěliví. S nimi přichází kriminalita, amorálnost. Nejsou ochotni se přizpůsobit. Pokud nechtějí respektovat naši kulturu, proč sem lezou a nejdou někam, kde mají stejnou kulturu jako v domově, který opouštějí. Většina imigrantů "ztratila" svoje pasy a doklady, ale žádný "neztratil" svůj mobil nebo tablet. Tak chudí nejsou abychom je museli živit.

Problém by se měl především řešit dřív, než na území EU. Takže jsem pro obranu hranic i z a pomoci armády, není možné tak drze ignorovat a překračovat státní hranice. Ovšem zároveň jsem pro určitý druh svobody pohybu, takže i imigranti, kteří potřebují pomoc by měli mít možnost dostat se do Evropy. Ale ne jako divoký zvířata. Tohle se musí regulovat a tvrdě, vždyť je to výsměch státním hranicím.

Problém je, že už je pozdě.

Problémy řeěit již u zdroje-v zemíách původu zavést přísnější příhraniční kontrolu a separaci potřebných. Po vstupu imigrantů na úzení Schengenu tvrdě zamezit možnosti pokračovat dále a opět separovat ty potřebné.

proč nelze zvolit více možností?

proč živit nějaký vyscaný lidi, kterým se nechce makat a navíc není ani z čeho, pro nás nejsou peníze a někoho cizího ano, at' si je klidně živí, ale ze svých příjmů a ne za našich daní

Prostě dneska je situace tak nepřehledná, že se nedá hodnotit.

První a třetí otázka patří k sobě.Důsledně chránit hranice a pomoci těm,kteří to opravdu potřebují.

První dvě odpovědi hodně souvisí a s tím i ochrana vnější hranice EU.

Především by armáda policie měla sehnat ty "migranty", kteří se bez dokladů potulují po EU. Je jich mezi třemi až sedmy sty tisíci. Zároveň, pokud jsme my původní občané šikanováni takovými paskvily jako řidičák na zkoušku atd, tak by neměl být problém zavést toto pro migranty.

Při tom, co se děje v Africe, můžeme čekat další vlny imigrantů. Tak, jak se to řeší / neřeší doposud, je to k ničemu. Navíc podle tváře ekonomického imigranta nepoznáte. Je třeba připravit jednotný postup pro celou EU.

Přichází nelegální cestou, pokud to udělám já budu potrestána. Migrant dostane sociální dávky v neúměrné výší. Já se starám o postiženého syna, ale je to můj subjektivní dojem až do doby jeho dospělosti, kdy subjektivní dojem dostane invalidní důchod. Já díky tomu mohu zažádat o důchod až téměř v sedmdesáti letech. Jediné co mě může uspokojit, jen vědomí jak jsem vlastně mladá.

příchod lidí z jiné kultury přinese jen problémy

Rozdíl mezi uprchlíkem a ilegálním imigrantem dostatečně popisují mezinárodní smlouvy (uprchlík zůstává v první bezpečné zemi). Přijmout do země větší počet lidí z jiného civilizačního okruhu bez tlaku na jejich začlenění (a čím více, tím hůře se budou začleňovat), lhostejno jestli uprchlíků či imigrantů, znamená občanskou válku, takový Libanon by mohl vyprávět.

rozlišit i. v nouzi a i.čistě ekonokické až když už jsou v kterékoliv evropské je asi velmi obtížné,ne-li spravedlivě obtížné. Když USA "rozbíjela" režimy a teroristická uskupení v Afganistánu,Syrii,Iráku,Lybii a chtěla v těchto a jiných zemích s většinou kmenovým,rodovým zřízením, nastolit "demokracii ala USA" výsledky této "úpěšné politiky" nyní sklízí (a dlouho bude) nepřipravená Evropa (vyjma pí.Merkelové) - USA je trochu z ruky.

S druhou možností také souhlasím.

samej islámista, pryč od nich, ať si udělají pořádek ve svojí zemi a vrátí se tam, když všichni odejdou, kdo tam ten pořádek bude dělat? krom toho, jak ti uprchlíci vypadají? značkové mobily a třicet tisíc euro v kapse? tohle je uprchlík???

Sice jsou nám ukazovány obrázky žen a dětí, ale migranti jsou většinou mladí muži, kteří jdou po kořisti.

Sjednotit azylovou politiku ano, snížit atraktivitu je už kontroverzní.

Skutečně potřebných je tak desetina. Bránit hranice EU by mělo být samozřejmostí. Otrlost převaděčů nezná mezí a my jsme stále více vydíráni záběry potápějících se plavidel. Emigranti před válkou v nich nesedí. Ti utíkají přes první dostupnou hranici kamkoliv.

složitá otázka pomoc je správné ale nejde to do nekonečna. V republice máme tolik arogatních a jinak debilních lidí mněnil bych je :-)

snížit atraktivitu, a tvrdě postupovat proti ilegálním (jako v USA)

Snížit dávky v Německu a podobných státech na minimum, zákaz zahalování žen, deportace kriminálníku z řad migrantů do jejich domovských států. Přijímat jen ty, kterým hrozí nebezpečí ze strany muslimů, zbylé bez výjimky nepřijímat. Špatný duševní stav není omluva, naopak zvyšuje nebezpečí. Uvěznění a izolace radikálních kazatelů, uzavření a ideálně zbourání radikálních mešit.

Současně by EU mohla pomáhat při řešení problémů v zemích, odkud migranti přicházejí.

Současně snížit příspěvky a zpřísnit pravidla udělení azylu, trvat na doložení oprávněnosti žádostí.

souhlasím i s bodem 3

Souhlasím s první i druhou odpovědí, avšak zaškrtnout šla pouze jedna. Jsem pro přijímání imigrantů z oblastí zasažených válkou a bombardováním - problémy na blízkém východě si ostatně způsobujeme my sami, především USA, když už ne v současnosti, tak jsme se rozhodně podíleli (USA a Evropa) na destabilizaci této oblasti v minulosti a musíme tedy přijmout nějakou zodpovědnost...a především se taky trochu chovat jako lidi a pomoci v nouzi ostatním. Na druhou stranu si uvědomuji nebezpečí imigrační vlny, rostoucích menšin a nenávisti k takovým menšinám a následné separace této menšiny - což vede zpět k extrémismu. Zároveň je opravdu třeba imigranty více seznámit s pravou mírou věcí a zbavit je naivní idey, že zde je vše posypané zlatem. Celkově je tato otázka dost na dlouho, takže to radši utnu...

spíš by měli působit na např. ukončení války atd.

Spravedlivě se podělit o pomoc, kterou poskytneme potřebným...

Stát by se měl především postarat o své občany a pak teprve nabízet pomoc cizincům. Až bude dost pro spokojený život občanů, je možné pomoci i cizincům, ale nikoliv na úkor vlastních občanů.

Stát se neumí postarat o své občany tak jak by se mohl starat o cizí. Hlavně islám by měl být postaven mimo zákon

střet kultur dosud vždy končil porážkou jedné nebo dokonce obou kromě toho rád koukám na hezký holky (ale ne, když jsou kamenovány)

Střílet je a potápět jejich lodě, chovat se k nim jako k nepřátelské armádě v času války.

Šel bych dál. Myslím, že jsou potřeba odstrašují kampaně přímo v zemích původu (něco jako občas dělají Austrálie, Dánsko atd.). ČR by si měla na tuto společnou politiku vyjednat výjimku! Např. Dánsko ji má a je i v Schengenském prostoru, takže to jistě slučitelné je!

tahle akce je výplodem chorého mozku Merklové, která prosazuje něco, s čím nesouhlasí většina obyčejných lidí napříč celou Evropou. místo aby se politici starali o vlastní občany, kteří je vlastně zaměstnávají(platí), tak se víc starají o svoloč, která nikdy nebude žádným přínosem pro naše společnosti

Tak já taky nějakému zbohatlíkovi, který je brání ,,vlezu do domu", že mám u sebe doma ekonomickou krizi a přivedu s sebou všechny kamarády, známí, rodinu a samozřejmě nezaplatíme ani korunu :)

Tato otázka není na odpověď ve dvou řádcích. Je však jasné, že jde o jeden z nejintenzivnějších problémů dneška.

Teď už je na to ale pozdě. Už jich jsou tu statisíce a dělají všude akorát problémy. O útocích ani nemluvím.

tento problém by se měl hlavně řešit přímo v místě konfliktů..o migranty se na určitou dobu postarat, ale až budou vyřešeny konflikty, snažit se o jejich navrácení

Teoreticky jsem pro volný pohyb osob po celém světě. Než se mi tento sen vyplní (50-100 let když nebude světová válka) jsem pro co největší možnou toleranci k imigrantům v rámci současné azylové legislativy.

Tisíce jich je v NSR bez evidence o nich - ??

To co jsem psal jiz na zacatku - EU je uzavreny utvar s pevnou hranici. Tuto hranici je trebw chranit. Skutecny emigrant zachranuje svuj, zivot, rodinu, svobodu,... Pokud emigrant (pro nas imigrant) prekroci hranici EU ze zeme v niz mu nic nehrozi, vratit! Pokud z nebezpecne nebo nelze urcit, zajistit, overit a podle toho. Podobne jako bylo za totace s nami. Kazdopadne na pocatku zadne cestovani ze zeme do zeme a vybirani si!

to nejsou imigranti, pokud chtějí do cizí zemi musí se sami on sebe postarat, vážit si zemi , která je přijme a žít životem té země, pokud , tak , ale žít nechtějí musí zůstat doma, oni se musí přizpůsobit pravidlům té země, kde chtějí zůstat, ne naopak, odcházím ze své země , že nejsem spokojen , přicházím tam, kde i myslím, že budu žít spokojen je to jako v manželství , tak proč mění naše zvyky, naše práva a mi jim ustupujeme

Tohle je Evropa, nikoliv PAkistán, Arábie nebo Afrika. EU není první bezpečnou zemí, vetřelci by dle platných zákonů neměli mít vůbec nárok na azyl. Jsou obrovskou hrozbou pro naši budoucnost a každodenně to dokazují.

tohle je hodně složité,v zásadě by ale měli být přijímáni jen lidé skutečně postižení válkou, ne ti, kteří hledají "skutečné Německo", o teroristech ani nemluvě. Nicméně se domnívám, že je už pozdě a Evropa svou bitvu prohrála.

Tohle je těžká situace. Měli by to rozhodnout a řešit odborníci pro tuto konkrétní problematiku. Těžko se vyjadřovat z pozice člověka, který do toho tolik nevidí a vyplňuje pouze dotazník.

Toto by neměla řešit EU z důvodů, že nejde o stát. Toto by měly řešit národní státy a Dublinské dohody to docela jasně stanovovaly. Jenomže potom Merkelová učinila prohlášení a na Dublinské dohody se vykašlala. EU není schopná "řešit" problém imigrace. Ta jen zajišťuje dopravu pomocí své cestovní kanceláře Frontex, která by si mohla zaplatit reklamu ve stylu "vyzvedneme vás ve Středozemním moři".

Unikáte-li skutečně před válečným konfliktem, měl byste vystačit s tím nejnutnějším, ne se mít lépe, než naši nezaměstnaní, nemocní, nebo dokonce sociálně slabí. Stát by se samozřejmě měl chovat solidárně, ale jakkoliv to bude znít cynicky... Když budete na pustém ostrově, a budete schopen uživit pouze jednoho ze svých dvou synů tak, aby přežil, budete krmit raději oba, aby zemřeli oba dva, ale později?

uprchlická vlna je reálnou bezpečnostní hrozbou

Urcite bychom meli pomoci lidem v nouzi (z valecnych zon), zaroven je vsak nutne vsechny prichozi peclive identifikovat, i za cenu odberu otisku prstu, porizeni fotografie apod. Cloveku v nouzi takoveho veci nesmi vadit. Tam, kde to jde, je klidne mozne prijimat i ekonomicke migranty, pokud si dokazou najit praci, pak nevim, proc bychom je meli vyhostovat.

Uspořádat referendum stejně jako ve Švýcarsku se stavbou mešity. Ať se lidé vyjádří, zda se chtějí dělit o to co mají s dalšími lidmi. Je dost tristní, když na naše nemocné děti se pořádají sbírky a jiným se poskytují služby zdarma.

V jednotě je síla a to by v této situaci mělo být prvotním posláním EU. Společně nastavit jasná pravidla a také sjednotit výši podpory. Hlavní zásada by měla být: Chceš-li tu žít, respektuj naše tradice a my budeme respektovat tvoje, ale jen ve tvém soukromí. Jsme společností založenou na křesťanských tradicích se zaběhlými zvyky. Evropa by měla být velmi ostražitá v přijímání tak velkého množství migrantů ze států s odlišnou a bohužel netolerantní kulturou.

v mé realitě toto vůbec neexistuje

V méně vzdělaných kruzích je dnes imigrant téměř nadávkou, přesto je potřeba imigranty, včetně těch ekonomických, maximálně podporovat - samozřejmě ne příspěvky a dávkami, ale zapojením do společnosti, pracovními pozicemi, apod. Pokud se stát nedokáže postarat o stovku cizích, těžko se pak postará o milion vlastních. Ostatně, českých ekonomických migrantů, kteří se za lépe placenou prací přesouvají např. do Británie, Německa apod., je už dnes nesrovnatelně více, než lidí, co by jim k imigraci přišla atraktivní ČR.

v první řadě by se měla vyřešit situace v Sýrii a dalších oblastech, odkud lidé utíkají do Evropy. Pak (po ukončení konfliktů a stabilizaci politické situace) pomocí různých projektů pomáhat přímo na místě - nastartovat ekonomiku, vybudovat školy, sídla firem... V Evropě podporovat pouze ty, kteří pomoc potřebují (NE ekonomické migranty); příchozí by se měli snažit začlenit do společnosti a najít si práci (za pomoci místních zaměstnavatelů). Ti, kteří bez dokladů přechází hranice a nerespektují určené místo pobytu by měli mít výrazně nižší šanci získat azyl.

v současnosti se mají někteří migranti lépe než trvale žijící občan

V ŽÁDNÉM případě nepřijímat uprchlíky! Jsou jiné kultury, společnosti nepřínosné, pracovat nebudou a navíc k nám přišli šířit jejich náboženství, obtěžovat naše ženy a děti. To je to samé, jako když mezi skupinu aligátorů přijde skupina antilop, není možné, aby žili pospolu. Jak to dopadne není potřeba říkat.

Vadí mi hlavně muslimsští imigranti ... třeba Vietnamců žije v ČR spousta,a není s nimi problém - nesnaží se vnutit naší společnosti své náboženství a zvyklosti...

Velké nebezpečí, už nikdy nebude nikde bezpečno. Jen terorismus

Velmi problematická situace. Nemám přesně vyhraněný názor. Co je jisté, že kvóty jsou špatné, nikdo nemůže nikomu nařizovat, koho u sebe musí ubytovat.

Vetřelci jsou větší ohrožení než medvídek mýval - takže počíst směrnici proti nepůvodním invazivním druhům a důsledně ji aplikovat i na mu-slimáky a jiné vetřelce, které nemají v civilizovaném světě co pohledávat.

Vidíme, co se děje ve státech, které jsou migranty zaplaveni. Integrovat se nechtějí, stoupá kriminalita. Z převážné většiny to jsou ekonomičtí migranti. nevidím důvod, proč bychom na ně měli pracovat a živit je. Sami pracovat nechtějí, chtějí se jen mít dobře bez vlastního přičinění.

Vraždil bych je

Vraždil bych muslimy kteří nelegálně překročili naší hranici s radostí klidně i osobně, pokud by mi nehrozilo vězení. Muslimy bych z ČR vyhnal všechny bez rozdílu a kdo by nechtěl odejít tak bych ho usmrtil. Jejich majetek bych znárodnil. Povolil bych imigraci slovanským národům. Také bych přijal slušné cizince (Kanaďany, Brity, Skoty, Francouze, Švícary a podobně) ve smíšených rodinách se slovany kteří chtějí žít tak jako češi, ale nijak bych je ekonomicky nepodporoval.

Všechny ekonomické vyhostit.

Všechny nelegály vyhostit a fyzicky odvézt zpět do bezpečných zemí v Africe. Na hranici s Tureckem a Řeckem zavést důsledné hlídání hranic

Vyhostit do svých zemí, ať si tam sami udělají pořádek. Nás to jen zatěžuje a ohrožuje. Přináší sem jen zlo a násilí. Jsou to zbytečné starosti a finanční výdaje. Pro naše občany prachy nejsou a jim se budou dávat finanční příspěvky - "padlé na hlavu". Ti co skutečně utíkají a chtějí pomoct a jsou slušní, tak těch je minimu, v té záplavě davu. "hrají" na city přes děcka, ale ty jejich děcka jsou budoucí násilníci a zločinci.

x

Za pár let k tomu češi dojdou,potřebují čas.

Za správnou odpověď považuji mix 2 + 3, tedy snížení atraktivity i důslednou obranu hranic. Zcela nejdůležitější je důsledně vyhostit migranty, kteří nedostali azyl.

Za to, co v posledním roce a půkl ERU předvádí, by bylo lepší ji rozpustit.

zároveň pomáhat a udělovat azyl politicky pronásledovaným migrantů, příp. osobám zasažených válkou (jakkoli), zvýšit nároky pro ekonomické migranty, ale nezakazovat (ublížilo by to zejména zemím východní evropy, jako je např. Ukrajina)

Zároveň pomoci tomu, kdo to potřebuje a zároveň chránit tvrdě vnější hranice před nelegálními "nájezdníky".

Zároveň zčásti souhlasím s bodem 3 - důsledná ochrana hranic EU. Snížit atraktivitu ANO, včetně PR aktivit (negativní propagandy) v zemích emigrace. Sjednotit azylovou politiku ano, ale ne tak blbě, jako dosud (kvóty). Spíše vojenská povinnost členů EU při ostraze vnější hranice. Ty, co jsou už tady, integrovat, a u koho to nepůjde, tak vyhostit.

Zde váhám mezi první a třetí odpovědí, chybí mi objektivní informace o problémech, které emigranti přinášejí, ale obávám se toho, že imigranti omezí naši svobodu kultury i myšlení.

zničeho nic návaly tolika bojeschopných lidí. Nejde aby se všichni z Afriky nastěhovali sem a navíc nikdo z nich nebude chtít pracovat. Navíc stát se sotva postará o své občany,natož živit cizí lidi,kteří se nebudou chtít přispůsobit a ještě je naše země uráží

zničit problém u nich, nebo prostě pomáhat tam na místě, ale sem nebrat NIKOHO

Ztotožňuji se s několika názory, neboli chce to kombinaci více kroků: snížit atraktivitu, důsledně vyhošťovat, bránit nelegálnímu vstupu.

zvýšení pomoci v zemi, kde je konflikt

žádné islamisty nepouštět do Evropy, už tak je jich tu dost.

Žádné již nepřijímat! Konec.

Žádné striktní řešení není dobré a individuálně posuzovat každý případ je v současné vlně nereálné. Když žádná odpověď není správná, měli bychom se snažit o tu nejlepší ze špatných. Každá země by si podle mě měla zavést vlastní pravidla přijímání uprchlíků, alespoň pro začátek ale ulehčit nárazovým (první země vedle té, ze které utíkají) zemím tím, že do dočasného azylu pustím imigranty a pak co nejrychleji zpracovávat situaci. Najmout úřední síly navíc, aby se dalo pracovat i v noci a tak.

žadný

Že převážně jedná o ekonomické imigranty začíná být skutečností. Tito imigranti nebudou spokojeni nikde a stanou se základem "nepokojných" skupin, jestliže nedosáhnou svých idealizovaných představ. Z vlastních zkušeností z pracovních cest (Egypt, Nigerie. Irán) vím, že myšlení a stupnice hodnot je u těchto lidí zcela jiná. Na př. podvod je v muslimském světě hodnocen jako úspěch, za nějž podvedený jde původci pogratulovat a původce se stává pro něj vzorem. Něco takového v evropském myšlení není vůbec možné.

15. Jak se nyní díváte na konflikt Ruska s Ukrajinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [stále mám obavy z ruské rozpínavosti, sankce by měly rozhodně pokračovat (Rusko není pro EU solidním partnerem)otázka č. 16, situace se již uklidnila, EU by měla postupně pracovat na oteplení vztahů s Ruskem (za předpokladu, že Rusko nebude dále "ukusovat" z území Ukrajiny a ponechá si pouze Krym)otázka č. 16, EU by měla revidovat svůj postoj k Ukrajině, přenechat ji ruskému vlivu a snažit se o co největší spolupráci s Ruskemotázka č. 16, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 17, neztotožňuji se ani s jedním názoremotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále mám obavy z ruské rozpínavosti, sankce by měly rozhodně pokračovat (Rusko není pro EU solidním partnerem)52339,62 %39,59 %  
situace se již uklidnila, EU by měla postupně pracovat na oteplení vztahů s Ruskem (za předpokladu, že Rusko nebude dále "ukusovat" z území Ukrajiny a ponechá si pouze Krym)33625,45 %25,44 %  
neztotožňuji se ani s jedním názorem19314,62 %14,61 %  
EU by měla revidovat svůj postoj k Ukrajině, přenechat ji ruskému vlivu a snažit se o co největší spolupráci s Ruskem15611,82 %11,81 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno1128,48 %8,48 %  

Graf

16. Váš komentář:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ak Rusku dovolíme, čo chce, bude chcieť všetko....!

Bez Ruska nejsme schopni života

boj proti Rusku je schizofrenní, Krym byl odjakživa Ruský, tak proč by to tak nemělo být dál, natož, když si tamní lidé přejí. západ by si měl uvědomit, že SSSR už dávno neexistuje a Rusko je země jako každá jiná - je to přece velká obchodní příležitost. Navíc je mi politika Ameriky z duše odporná, takže jejich osočování Ruska z věcí, které ale nejvíce páchají sami, je opravdu pokrytecké

Děláte jen bubáka z Ruska,Rusko není žádným strašákem.Rusko je jedním z nejsilnějších zemí světa.Kdo se bojí,vymýšlí nesmysly.Já se bojím USA.ý

Delší dobu jsem tuto kauzu nesledovala,takže nejsem plně informovaná.

Doufejme, že už se Rusáci napapali...

ekonomicke sankce nepomohou, jaderne odstraseni (i V4) je jediny dlouhodobe udrzitelny postoj

Eto jejich dělo

Eu A Nato se nesmí taky plést do suverenity státu,který je takvelký.

EU a Rusko (pokud ono nechce, tak tůdle) by mělo pracovat na oteplení vztahů, trvat na tom, aby už dále neukusovalo z území Ukrajiny a stále se snažit zjistit názor řadových Krymanů (:D) na to, jestli chtějí být samostatní nebo pod Ruskem

EU by měla donutit Ukrajinu ke vstřícnějšímu postoji k menšinám, protože konflikt vyvolalo odebrání jejich práv po převratu na Ukrajině. Poté zesílit tlak na Rusko. O Krymu by mělo rozhodnout nové referendum za účasti i již vyhnaných obyvatel konané pod mezinárodním dohledem. Darování území Ukrajině osobou k tomu neoprávněnou je důvodné považovat za neplatné.

EU by neměla nikoho přenechávat žádnému vlivu, EU by měla nechat na Ukrajině otázku, s kým chce a za jaká cla obchodovat, stejně tak by se mělo zachovat Rusko. Každopádně by neměla Ukrajina vstupovat do NATO (jak bylo slíbeno), jinak at si dělá co chce, je to suverénní stát a jeho občané nesmí být rukojmí velmocí.

EU by si měla, společně s USA, přiznat svou vinu za destabilizaci Ukrajiny. Ukončit svoji agresi nejen vůči Rusku. A snažit se více o mezinárodní spolupráci. Bohužel již hodně posledních let není EU solidním partnerem pro nikoho, kromě "titaniku" USA.

EU má silný podíl na tom, jak se situace vyvinula

EU málo spolupracuje s Ruskem, to je hlavní důvod

EU nemá co Ukrajině nabídnout. Ukrajina je zhroucený stát, který od rozpadu SSSR ztratil 25 % obyvatel. Ekonomicky má šanci prosperovat ve spolupráci s Ruskem. EU nepotřebuje ukrajinské potraviny, uhlí, nebo železo. Ukrajina je v rukou oligarchů, korupce a agresivních nacionalistů.

EU v tomto případě nic nespraví. Kdo pracoval delší dobu na Ukrajině, pochopil, že vztah Rusko-Ukrajina je staletého dlouhodobého rázu , dlouhodobě je vyprovokován jak ukrajinský nacionalismus, tak i ruský imperialismus. Zde žádný vnější zásah nepomůže. Buď se hospodářsky Ukrajina zmůže, nebo se stane opět vazalem Ruska.

Evropa má spíše řešit problémy s islámskými přistěhovalci a ne válčit mezi sebou o území. Až tam postaví mešitu, bude jim jedno, čí území je.

Evropa potřebuje Rusko spíše, než Rusko Evropu

FRusko je stále nezpečnější, jeho nespolehlivost je notorická a imperiální rozpínavost převažuje.

Geopolitická situace okolo loutkové vlády USA dosazené nelegálním pučem a snahy Ruska udržet za každou cenu přístav pro jižní flotilu je dosti složitá, než aby jediné z prezentovaných tvrzení bylo alespoň z 20% pravdivé. Když se do toho trošku zakousnete, zjistíte jistě sami proč,

hegemon se znovu probudil a chce nám vládnout

Hlavně by všichni si měli uvědomit že záležitost Krymu je nevratná.

Já si ještě 21. srpen pamatuji a jsem zcela proti Ruské rozpínavosti.

Jaký pak konflikt Rusko se jen zastalo svých lidí. Opět je to práce USA

Je mi líto ukrajiny, která je "nárazníkem" mezi NATO a Ruskem...

je to problém pouze Ukrajiny

Je to umely problem zorganizovany ze strany USA (postavit EU proti RF)

Je to v zájmu všech. Krym ponechat Rusku, protože ve volbách se při účasti 95% občanů 99% vyjádřilo pro připojení k Rusku. Jde o jasné a jednoznačné rozhodnutí lidí. Co je na tom nedemokratického?

Jediný správný směr je na východ Rusko a Čína.

Jedná se o konflikt dvou postkomunistů, ať si to vyřídí sami. Nám se Slováky se do toho taky nikdo nemíchal.

jejich rozpínavost je bez hranic, nechci nakročit k Severní Koreji

Každý stát má mít vlastní suverenitu. Nátlaky jakýchkoliv velmocí by měly být nepřípustné.

Každý stát má právo na svou cestu. Přestat vyvážet demokracii do zemí s jinou historii a kulturou.

každý východní stát bude v oblasti zahraničního obchodu dobrý. Západ má svýho dost!

Když si někdo jen tak prisvoji území cizího státu tak to není v pohodě.

Klid tam stále není a mám obavu, že vyhrocené to tam bude ještě nějakou dobu.

Konflikt na Ukrajině byl uměle vytvořený (zvenčí).

Konflikt Rusko - Ukrajina je zejména výsledek eskalace snahy EU pro vstup U. do EU - lze se divit Rusku ? Vstupu U. do EU by mohla předcházet nebo brzo následovat snaha mít U. v NATO.

Konflikt stále trvá, ale Evropu to již přestalo zajímat. Nevím bohužel, jak jim pomoci.

Konflikt vyprovokovaný Američany a ukrajinskými fašisty. Rusko je obklíčeno am. základnami

Korupce na Ukrajině byla velká, Rusové toho využili, silnější vyhrává....

Korýtka a šachovnice pro hry mocných. Vždy to tak bylo a taky bude, jen to mohou dělat trochu méně okatě. Říká se - nedráždi hada bosou nohou.. No a oni dráždili a dráždí dál. Nejdem Rusofil, ale dokážu se vcítit do pocitů zástupců jednotlivých táborů. Staty se totiž chovají jako samostatné jednotky, jako děti ve škole.

Krym byl vždy Ruský a Ukrajinci na něm nežijí a nikdy nežili. Ruské osídlení Krymu se nedělo nikdy na úkor Ukrajinců. Naopak tlak Ukrajinců na Rusíny v Zakarpatsku je velmi zneklidňující a měli bychom se tomu rázně postavit.

Krym byl ruský vždy a vlastně ukrajina také

Krym byl většinou ruský..

Krym je obtížné hodnotit, když polovina obyvatelstva byla pro Putina a jen polovina proti. Dalším pokusům o rozpínavost se pokusit intenzivně bránit .

Krym už Rusové nevrátí, to je hotová věc. Zbytek Ukrajiny je ve hvězdách. Přiznejme si ovšem, že jedním z prvních historických celků východu byla Kyjevská Rus. Ukrajina patří proto spíše k Rusku než k západu.

Kvůli fašistické juntě instalované v Kyjevě za pomoci USA není třeba narušovat ,,evropsko-ruské vztahy´´.

mám málo objektivních informací

Mám na tuto otázku specifický nepolitický názor...

mám obavy, ale sankce jsou směšné, rusko by samo ničilo dovezené potraviny i kdyby měli lidé umírat hlady

Moje maminka byla estonka. Tam byla situace ještě horší.

Možná by bylo nejlepší Ukrajinu rozdělit. Východ přičlenit k Rusku, pokud by o tom lidé svobodně rozhodli v referendu. A mimo jiné tzv. Zakarpatskou Ukrajinu, za první republiky území Československa, vrátit zpátky do svrchovanosti České republiky.

mrazí mě z Mainstreamu co o tom říká

myslím si, že Rusko touží po starých časech, kdy chtělo, aby mu patřil celý svět, ale mělo by se mu rázně říct aby toho nechalo a nechalo ty lidi svobodně se rozhodnout s kým chtějí být. švédové nám taky nevrátí naše věci z války i když každý ví, že jsou naše

Myslím, že by byl vhodný ještě výrazně tvrdší postup vůči Rusku.

Myslím, že nemám dostatečné a pravdivé informace o tom, co se tam ve skutečnosti děje. Naše informační zdroje jsou silně proamerické , bohužel, už zase se našim sdělovacím prostředkům zase nedá věřit.

myslím, že ten konflikt byl spíše implantován na UA zvenčí, konkrétně z USA (strategicky pochopitelná snaha oslabit neposlušnou RF - přiblížit vojenskou infrastrukturu k hranicím a získat tak výhodu) a EU (asociační dohoda). UA je pro RF vojensky nárazníkové ochranné pásmo - demilitarizovaná zona). Myslím si, že ruské vedení lituje, že připustili rozpad SSSR.

Na Rusko by měl být veden vyšší diplomatický tlak, i z toho důvodu že sankce jsou o něco nevýhodnější pro EU, než pro Rusy, a tak pracovat na stažení Ruských vojsk z Ukrajiny, (tím myslím i jak Krym tak Donbas) aby mohly být sankce ukončeny.

Na to abych se vyjádřil mám málo informací a ty které jsem zjistil byly dost protichůdné. Rusko se rozpíná? A kde všude má své základny? USA má své základny v Evropě i v Turecku.

Na Ukrajině jde o plyn. Takže, ať se obě strany konfliktu stáhnou.

Na Ukrajině jde o uměle vyvolaný konflikt, jen aby se USA s NATO dostali úplně k hranici s Ruskem. Největší hrozba pro tento svět je USA s jejich vývozem demokracie. Mají tolik základen kolem Ruska, že kdyby toto mělo Rusko kolem hranic USA (např. v Mexiku, Kanadě...), tak to budou USA brát jako otevřený konflikt. Naše média stále neinformovala, že se od 30.8.2016 na našem území USA armáda cvičí. Za naše miliony.

Na Ukrajině lid´é nezískali vůbec nic, staré oligarchy nahradili noví oligarchové a země je z velké části rozbitá.

Nebýt Putina, tak už je otevřená válka.

Nemám o tomto žádné relevantní důvěryhodné informace..

nemíchat se do politiky Ruska a Ukrajiny nepřijímat UKR do EU

Nemyslím si, že EU je v pozici, kdy by mohla něco někomu diktovat. Obzvláště ne Rusku (v této době).

Nemyslím, že by nějaké sankce něčemu pomohly. Spíš by bylo lépe ten jejich plyn nakupovat, dokud je levný. Jinak souhlas s ruskou rozpínavostí.

Nemyslím, že sankce, zejména ty ekonomické jsou Rusku trestem, obyčejně mají dopad i na zdejší evropský obchod. Avšak vztahy s Ruskem by Nela bazírovat maximálně na obchodu, Rusko není dobrý partner, jeho politika je značně rozkolísaná a egoistická (zaměřená na zájmy velmi malé skupiny lidí).

Není, co řešit, sankce nás poškozují

Nesouhlasím s anexí na Krym ani s obsazením Ukrajiny..Ovšem vláda na Ukrajině neexistuje..Je to boj mafií...

Neustále stejná imperiální politika. Mimochodem, Rusko v tom není samo - USA, Čína. A v minulosti mnoho evropských států.

Nevěřím tomu, že k tomuto konfliktu se dozvídáme pravdivé informace.

neznám správnou odpověď, nemohu reagovat, media nám neříkají vše

Nikdo přesně neví, co se tam opravdu děje... Jsme informováni cíleně, ne pravdivě. Takže nemohu říct vlastní názor...neboť KDOVÍ JAK TO VŠECHNO DOOPRAVDY JE.

O žádném konfliktu Ruska s Ukrajinou nevím, vím jen o vnitřím konfliktu uvnitř Ukrajiny, plynoucím z dlouhodobě zmrazených možností pro vývoj (v podstatě zemi si rozdělily mafie napojené na politiky), který zkrátka jednou eskaloval a rozhořel se v občanskou válku. Rusko je podle mě z konfliktu víc nešťastné než že by se radovalo, rozhodně odmítám, že by přilévalo oheň do ohně a obávám se, že olej do ohně přilévá EU svou hloupou zahraniční politikou. Ukrajina si svůj konflikt musí vyřešit sama, bude to trvat a bude to bolet ale nikdo jiný to za ní neudělá a žádné zkratky v tomto případě nebudou fungovat a situaci spíše zhorší. Odpoěděl bych bod dva, kdyby tam nebyl ten dodatek o ukusování ze strany Ruska. Stejně tak by se totiž mohlo napsat "za předpokladu, že EU se nebude do konfliktu vměšovat a prostřednictví Ukrajiny prosazovat své geopolitické zájmy". Podle mého názoru, za současné (i za té nedávné, ještě před majdanem) situace je vyjednávání o členství Ukrajiny v EU naprostá šílenost a svědčí o tom, že politické špičky EU se nedokázaly poučit z minulosti (vstup Řecka do eurozóny, vyjednávání o členství s Tureckem, ...) a jsou stále mimo realitu, škodí tak sobě, občanům členských států a okolí. Tipuji si, že Putin u nich hraje roli vnějšího nepřítele, kterého je vždycky potřeba najít, jako taktický prostředek zbavení se zodpovědnosti za vlastní špatnou politiku.

obavy z ruské rozpínavosti jsou na místě, ale sankce EU jsou směšné a nefungují - je třeba najít účinnější recept

obavy z ruské rozpínavosti nemám, ale sankce by měly rozhodně pokračovat (ta otázka s "obavami" je blbá :D)

Obavy z ruské rozpínavosti nemám, ale zmražení konfliktu ničemu neprospěje. Měl by se řešit. Klidně za cenu změny hranic.

Obecně vnímám Rusko za větší hrozbu než vlnu emigrantů.

obezřetný postoj vůči Rusku je žádoucí, nevěřím, že do budoucna udrží status quo

Obyčejný člověk nemá informace o vzniku konfliktu, médiím nevěřím.

Odpověď v bodě 15 je dostačující

on to vlastně není konflikt Ruska s Ukrajinou, je to konflikt ukrajinských korupčníků a fašistů s těmi, kdo je nechtějí

Otázkou je zda sankce vůbec mají takový význam jaký se jim přisuzuje. Spíše se to jeví tak, že ne Rusko, ale státy EU na sankce doplácí aniž by se dosáhlo nějakého zlepšení ve vztahu Rusko EU a Ukrajina.

Otázkou je, jaký vliv sankce mají. Zahraniční firmy vlastní podle mě nezanedbatelnou část výroby v Rusku. A s Ukrajinou v EU je to trochu jako s Tureckem - v tomto případě přece nemůže být v EU "půl Asie". Jde jak o sféry vlivu, tak o kontinentální vzdálenosti. Druhou stranu mince je vliv Ruska ve smyslu kultury jeho chování.

Podle me je vliv Ruska na Ukrajinu nicivy, ale neziji tam, nedokazu plne posoudit. Ale sankce proti Rusku nic neresi, akorat se Rusko samo vzchopi a zacne byt plne samostatne (maji na to misto i lidi!)... Spis jim to nakonec pomuze a potresta to exportni potencial firem v zemich, ktere sankce provozuji.

Podle mě příliš omezené varianty. Rusku dát takový kotel, jak jen to půjde. Ukrajině to samé. S tím, že fajn, chce-li do EU, ať doloží, že se provedly všechny potřebné změny. Jinak, ať jdou do háje. Ve vedení tam podle všeho sedí stejní zmrdi jako předtím, jen v bleděmodrém. Navíc, v té propagandě a očerňování, kdo je větší zmetek, oba státy nemají konkurenci.

Pokud se nepletu Krym si odhlasoval připojení k Rusku sám. Navíc historicky se jedná o část Ruska a pokud si to dobře pamatuju, celé připojení Krymu zpět pod Rusko proběhlo za souhlasu vedení obou zemí. Až potom tam začal chaos. Takže v tomhle nevidím problém. A sankce EU na Rusko jsou směšné a neopodstatněné. Jsem určitě proti.

Pokud vím, Krym byl legitimním územím Ukrajiny. Rusové by se tak měli stáhnout a po uklidnění situace by měly proběhnout volby za ne/připojení k Rusku pod mezinárodní kontrolou.

Porušení mezinárodního práva.

Potřebovala bych k věci více informací. Mám ale pocit, že aniž by se situace nějak uspokojivě vyřešila, docela rozruch kolem ní utichl, což možná není dobře, chtělo by to, aby se ostatní státy o věc hlouběji zajímaly.

Pozadí této bitvy neznají ani sami vojáci, kteří tam bojují. Krym by se mohl Rusům přenechat, pokud by např. odškodnili občany, kteří se cití být Ukrajinskými občany a nechal by je vystěhovat. Tady by se ovšem měla Ruská rozpínavost zastavit a pracovat na oteplení vztahů.

Pri vzpomince na Alsasko a Lotrinsko, ale i napr Zakarpatskou Ukrajinu se domnivam, ze volba by mela byt na lidech v miste - vetsinove. Chapu, ze lze argumentovat napr. Mnichovem. On je problem totiz v nacionalismu. Neustale jsou lidem vymyvany mozky - budte hrdi, ze jste ....Cesi, Slovaci, Britove ap. Jste hrdy narod atd. bojjte za svou zemi, narod,... Hloupost a velika chyba. Zaroven pricina vetsiny svaru. Lidstvo by potrebovalo nejaky cil. Nadnarodni. Treba osidleni mesice ap. Pri kterem by se mohli semknou a uvedomit si ze jsme proste nard Pozemstanu. No, trochu sci-fi. Ale treba se to stane driv nez soucasnou civilizaci nahradi nejaka jina mnohem pri itivnejsi a vyvoj se bude opakovat znovu. Az do bodu X.

Pro světové velmoci je velmi výhodné dělat z Ruska strašáka - a migranti mohou proudit dál - to je rozpínavost, to je nebezpečí, to je válka.

Problém je ve fašistickém puči proti demokratické vládě Ukrajiny. Je správné, že Rusko pomáhá tomu, kdo se kyjevské diktatuře nechce podřídit. EU by měla usilovat o svržení banderovské junty a o návrat svobody a demokracie na Ukrajinu.

Problémem Ukrajiny jsou zájmy USA. (což je prokazatelné i složením ukrajinské vlády)

problému nerozumím

Protiústavní puč pod vdením USA dosadil na Urajinu fašistickou bandu a hodil ji na krk Evropě. Ukrajina ohrožuje své okolí, o Ukrajinu nikdo nestojí.

Přestože si myslím, že se jedná o mocenské zásahy Ruska, nemám jednoznačný názor. Mám pocit, že informace, které média poskytují nejsou úplné a vždy věrohodné

Putin je moc nebezpečný , neměli Ukrajině slibovat vstup do EU ani NATO:Tento konflikt ohrožuje mír a stydím se,že zrovna Slované jsou příčinou.

Putin je náš vzor. Jsem pro sjednocení všech slovanských zemí do jedné federace. Ukrajina patří do sféry vlivu Ruska. USA je agresor který se do této oblasi nesmí vpustit, USA a Německo jsou naši hlavní nepřátelé se kterými lze vyjednávat, ale ne jim ustupovat.

Putin svou rozpínavost neukončí. Nesmířil se s rozpadem Sovětského svazu. Vzpomeňme, jak obsadil Čečensko, Podněstří a další republiky. Ale možná dá Ukrajině už pokoj, neboť vše důležité už si vzal - vojenské základny na Krymu

Referendum nestačilo? NATO musí zapomenout na své ponorkové základny na Krymu a vykašlat se na blbosti jako je dráždění Ruska! Žádný soudný Evropan nechce válku s Ruskem. USA zbrojovky si musí najít jiný byznys než utrpení Evropy

Rozpínavost Ruska nelze podceňovat stejně jako donebevolající neschopnost evropských "státníků".

Rus prostě zůstane Rusem :(

Rusák bere ústupek jako slabost.

Ruská rozpínavost je jistě znepokojující, přesto je to významný partner pro EU. Avšak si nemyslím, že by se mělo pracovat na "oteplení vztahů". Vztahy s Ruskem bych udržovala na neutrální "profesionální" úrovni.

Rusko by mělo být spojencem

Rusko by si mělo Krym od Ukrajiny odkoupit, například za dlouhodobé dodávky ropy. Pak by se situace mohla uklidnit. Ukrajina by měla cílit k tomu, že bude mít dobré vztahy s EU i s Ruskem.

Rusko bylo vždy spíše okupantem než partnerem. Historické i aktuální vedení byli a jsou megalomani posedlí mocí, kterým nezáleží na lepší budoucnosti pro lid, nevidí dál než na naplnění svých ambicí a nerespektují autonomii jiných států. Každé partnerství s Ruskem musí být vedeno velmi opatrně a podezřívavě.

Rusko je agresor.

Rusko je možná úplně největším nebezpečím pro celý svět a bojuje za ty nejhorší subjekty.

Rusko je něco jako kdysi fašistické Německo.

Rusko je pro nás cennější spojenec než EU a USA dohromady. Fandím sjednocení sovětského svazu.

Rusko je rozpínavé a bude rozpínavé, ale válka s ním by prospěla Rusku. Připravují opravdu velké stavby a zajatci by se jim hodili.

Rusko je Ruskem a Ruskem zůstane, pokud bude moci. Aktivity a reakce Ruska až příliš nápadně připomínají ty, které zde již byly v historii... a reakce západu by neměla být tak vstřícná jako před 2. SV k celé situaci okolo německé a ruské rozpínavosti.

Rusko je uchvatitel, na druhou stranu míchání se do konfliktů mezi státy jinak než hmotnou pomocí se nevyplácí. Občané jsou povinni být občany a o svobodu musí pečovat.

Rusko logicky hájí své zájmy a nechce připustit přibližování se NATO ke svým hranicím.

Rusko má mimo své území dvě základny. Kolik jich má USA mimo území USA ??? Kdo je rozpínavý ???

Rusko má odjakživa tendenci se rozpínat a bude se tak chovat i do budoucna !!!

Rusko není možné podceňovat, je to největší hrozba

Rusko není nepřítel, nepřítel je Merkelová nebo Brusel.

Rusko pro mě představuje větší bezpečnostní hrozbu než tzv. Islámský stát a další teroristické organizace - a že je to velký problém. Rusové byli a jsou to agresoři, v čele země potřebují mít nebezpečné psychopaty.

Rusko provedlo invazi na ukrajinský Donbas a okupuje ukrajinský Krym, proto sankce proti Rusku a pomoc Ukrajině v boji s agresorem jsou podle mne zcela na místě až do doby, kdy Rusko přestane podporovat nepokoje na východní Ukrajině a vrátí Ukrajině okupovaný Krym...

Rusko s Putinem v čele je obrovská hrozba. Nedá se věřit ničemu co kdy řekli nebo slíbili. Hrozba číslo 1

Rusko se již několikrát v minulosti ukázalo jako náš nepřítel a ne spojenec

Rusko se nijak zvlast nesnazi byt EU solidnim partnerem, takze jednostranne zruseni sankci by mohlo brat jako slabost EU a uznani statu quo

Rusko stále hledá zvýšení svého vlivu, razantnější přístup NATO ovšem brzdí závislost Evropy na ruských surovinách.

ruský fašismus je neuvěřitelně drzý, je to jedna nejnespolehlivější země světa !

Rusové jsou jako Muslimové - žádným slibem daným za hranice se necítí vázáni.

Samozřejmě se situace neuklidnila,bohužel máme nepravdivé informace z obou stran.

sankce jsou uplne zbytecne, rusko se neohne, chce to aktivni zasah sil nato

sankce se ukázaly jako nepříliš fungující nástroj, ale neměly by momentálně končit. Celá situace by měla být varováním pro NATO, a to zvláště pro baltské země. Je třeba těsnější vojenské spolupráce a také to, aby členové nato plnili své závazky, co se týče prostředků na své armády.

Sankce vůči Ruské federace, stejně jako jejím strašením, či dehonestace jejího prezidenta V. V. Putina je zcela nesmyslné a není v zájmu většiny občanů České republiky.

Sankce vůči Rusku jsou jediným způsobem, jak jim můžeme trochu "zatopit". Určitě bych nespolupracovala se zemí, která porušuje mezinárodní právo a potlačuje základní lidská práva. Je to proti hodnotám EU, na kterých tato stojí.

Situace na Ukrajině je jednoznačně výsledkem působení USA, EU a NATO. Při pádu Berlinské zdi bylo řečeno, že NATO se ani o milimetr nepřiblíží k hranicím Ruska. Současné vedení Ukrajiny jednoznačně porušuje práva svých občanů na sebeurčení a vede proti nim občanskou válku. Rusku se pouze zastává svých krajanů. Kdyby chtěli na Ukrajině převrat (tak jak to chtěli USA, EU a NATO), tak by to dávno udělali a do pár dnů by bylo po krizi.

Situace na Ukrajině je sice problém, ale představitelé EU dělají z Ruska většího ,,strašáka" než je, aby zastínili skutečný problém a to je uprchlická krize a šíření islámu v Evropě.

Situace není jednoznačná, EU se podílela na destabilizaci Ukrajiny. Rusko bylo nuceno reagovat. Sankce nic neřeší.

situace se moc nezlepšila, jsem víc pro rozhovory než sankce

Situace se neuklidnila a představitelé EU se chovají jako hlupáci. Ukrajina je černá díra, kterou nikdo nedokáže financovat. Jediné východisku je podle mne federalizace. Vzhledem k nynějšímu stavu a ujrajinským politikům je ovšem pravděpodobnější občanská válka. A neblábolte o ruské rozpínavosti - hnůj, ve kterém Ukrajina je, si pořídila sama, pravda, s vydatnou pomocí některých politiků - našich, z EU i USA.

Sláva Putinovi, carovi všech slovanskách národů. Chci aktivně spolupracovat a Ruskem a sjednotit slovanské národy.

Slovanské národy by měly vytvořit s Ruskem federaci. Fandím caru Putinovi.

Složitý konflikt. Vliv USA se přesunul až k hranicím Ruska. To je trochu problém. Podporovat finančně nelegální krvavé svržení zlodějského prezidenta (ale regulérně zvoleného) byla chyba. Podporovat vojensky Ukrajinskou armádu vč. nelegálních neo"nacistických" skupin a neohlížet se na civilisty - také není podle mě v pořádku. Rusko podporuje povstalce a posílá tam výbavu, munici a občas specialisty na vyčištění. My tam dodáváme materiál, lidi, zbraně a vybavení (i tajně). Co bude dál?

Spojit se proti terorismu, rozpínání ismlámu

Stále mám obavy z ruské rozpínavosti, ale sankce bychom měli zrušit, protože nikomu nepomáhají. Naopak sankce by měly zůstat pouze na zboží strategické povahy jako je technologie zejména vojenská a ne na jogurty..

stále mám obavy z ruské rozpínavosti, ale sankce mi nepříjdou jako řešení

Stavět vojenské základy na bývalých územích ruska a rozmísťovat tam armádu a těžkou techniku se nedá chápat jinak než agrese a provokace. Mezi velmocmi by měla být spolupráce a směřovat ke zklidnění situace. Západ zatím sleduje právě opak a tím ohrožuje i náš stát.

Stejná odpověď jako u předchozího komentáře.

Stejně nevíme přesně co a jak. Když mluvím s Ukrajinci nebo Rusy, tak si každý brání to své. Já bych spíš inklinovala k názoru, že je Rusko (nástupnický stát po SSSR)neustálým nebezpečím pro všechny, je nevyzpytatelné, mocichtivé, nezáleží na ničem, jne být "pervyj", no a Putin je stejný jako kdysi býval Brežněv, nebezpečný.

Stoprocentně proruský postoj. Nejsem nadšeným fandou Putina - je to pravičák a oligarcha, ale co se týče neonacistického režimu na Ukrajině, je třeba jej okamžitě změnit a situaci v zemi hlídat - a to dokáže jedině Moskva!

To je složitá věc... nevěřím tomu, co je mi tu předkládáno, že i ČR by se mohla stát, když "tomu nezabráníme" další "ruskou republikou"... tohle si dle mne Putin nedovolí, jsme členem NATO, tak si to nelajsne... a vztahy s Ruskem jsou potřeba. Jednou je to VELKÝ trh a nemůžeme ho ignorovat... Rusové se s obchodováním obrátěj na Čínu a tak a kam se ohledně ztraceného trhu obrátí EU?

To je těžké. Rusko je pořád docela velmoc a nedělá jí dobře, že vedle sebe má nestabilní velký stát, který ještě přesně neví kudy kam.

Tři ministři zahraničních věcí dali záruku Janukovičovi, že pokud nepoužije násilí a vyhlásí prezidentské volby, zajistí klid v zemi. Kde jsou záruky EU? Dodávání zbraní ukrofašistům je další zhovadilost. Katolická církev by měla z Ukrajiny vypadnout, pokud tam působí takoví kněží jako je Krenický a spol.

Tuto záležitost v současné době vůbec nesleduji.

Ukrajina by měla být svobodná, měla by být pro Putina jen dobrým sousedem

Ukrajina by se asi měla rozdělit. S Ruskem je nutná spolupráce proti terorismu a islamismu. Krym už zůstane ruský, sami lidé na Krymu tak rozhodli v referendu. Kdo by chtěl žít pod kyjevskou kleptokratickou chuntou?!

Ukrajina dlouho přehlížela ruskou menšinu na východě své země, tak ať se nediví, že se stalo to, co se stalo. Rusko plně podporuji a stojím za větší spolupráci naší země s RF.

Ukrajina je jeden velký zmatek.

Ukrajina je nyní fašistická země.

Ukrajina je ovšem v ruském vlivu zájmů a nechce připustit, aby potenciální agresoři z NATO a zvláště armáda USA získaly členstvím Ukrajiny další nebezpečné vojenské základny namířené proti lidu Ruska. Rusko není větším agresorem než USA v rámci Evropy.

Ukrajina je suverénní stát a měla by jím zůstat. Bohužel je pod vlivem vlastizrádců a zaprodanců a zřejmě bude důkladně vytunelována. Označit Rusko za viníka je opravdu směšné.

Ukrajina jsou stále kyjevská rus. Mají velmi podobnou mentalitu a tzv. evropskou demokracii nejsou sto pochopit.

Ukrajina mne osobne vubec nezajima. Ukrajina je Vychod; Rusko je Vychod. A co je Vychod, neni zalezitost Zapadu. Krom toho na Ukrajine delali majdan politici celeho sveta. Ukrajina je zneuzita k nesmyslnemu valce.

Ukrajina Neukrajina Rusko je velký hráč a není radno ho naštvat

Ukrajina se rozpadla za vydatné pomoci USA a EU. Co se týká Krymu, historicky vždy patřil k Rusku , a také v referendu si markantní většina přála být zpět připojema k Rusku

Ukrajina stále slibuje reformy a veškerá finanční pomoc se ztrácí mezi vládnoucí vrstvou. Od oddělení od SSSR neprokázala Ukrajina žádný ekonomický nebo politický pokrok.

Ukrajinský konflikt je vyprovokovaný uměle za podpory USA. Ruska se nebojím, ale proč u našich hranic rachotí zbraně USA, to NATO zase něco vyprovokuje a bude zle. zažila jsem rok 1968 a nebylo to s Rusákama tak zlé jak se dnes píše. Byly kamarádi a dobře se tu aklimatizovali. Hlavně nikomu neškodili. Za jejich vlády se stavěly paneláky pro lidi a všichni měli kde bydlet. Dnes vás vláda pošle akorát do vězení a rozkrade váš majetek.

Ukrajinským regionům by měla být dána možnost se rozhodnout pro odštěpení od Ukrajiny (klidně i s následným připojením k Rusku). Zbylá Ukrajina by se měla stát partnerem Evropské unie a případně se později stát jejím členem, pokud o to bude mít zájem. Ukrajina by si měla sama vybrat, jakou roli chce ve vztahu k Rusku a EU hrát, EU by měla její sebeurčení podpořit.

Ukrajinu nelze zcela vymanit z Ruského vlivu, ale zabírat cizí území se nemá.

Unie nechť se do toho laskavě Nesere obyvatelé krymu si svobodně zvolili odtržení od Ukrajiny tak kurva demokracie v praxi jen EU to zas nevoní co ?

Ústupky Rusku vedou zcela zjevně k jeho větší agresivitě!

V prvé řadě se nejedná o konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, ale o zástupný konflikt mezi Ruskem a USA (jako svého času třeba Vietnam nebo Afghánistán, kdy každá země podporovala jinou stranu). Ne nadarmo říkal jeden ukrajinský generál, že "si to USA a Rusko rozhodly mezi sebou vyřídit až do posledního Ukrajince". Na Ukrajině probíhá občanská válka, na jedné straně pučistická vláda, podporovaná USA (které protistátní puče podporují, tedy za podmínky, že to poškodí Rusko, takže třeba v Turecku byli proti), na straně druhé tradičně proruský východ Ukrajiny. Ukrajina bude vždy v ruském vlivu, to už tak z geopolitického hlediska u sousedních států bývá. Ale chápu, že chuť USA mít Rusko na dostřel a současně se nacházet na druhé straně Země prostě byla příliš velká (stejně jako svého času opačná situace za tzv. Karibské krize), takže pár desítek tisíc mrtvých jaksi nehrálo roli. EU by měla jako každý stát spolupracovat s těmi státními útvary, které nabízejí výhodnou spolupráci. Politiku je možné provádět pouze pragmaticky, idealistů a jejich obětí jsou plné hřbitovy.

V současné době tratí na sankcích proti Rusku oba tábory (USA se směje v pozadí). Situace na Krymu se vytříbí sama, provokace z obou stran budou pokračovat. Nemám obavy z rozpínavosti Ruska. Ukrajina patřila do ruské sféry vlivu, problémy na Ukrajině začali převratem a náhlou změnou směru politiky Kyjeva. V jakékoli jiné zemi by Majdan byl podrobován kritice, EU a USA ho spolkla bez pochybností protože si tím přilepšila na úkor Ruska. Ani dosazená vláda, obohacená o mezinárodní odborníky nebyla schopna sebemíň pohnout s ukrajinským obchodem. Jediná obava je o dodávky plynu, které může Rusko opět kdykoli omezit, kvůli ukrajinskému dluhu, o který se zástupci Majdanu nepostarali.

Viděli jste ruská předvolební proputinovská videa? Jednoznačně podsouvají myšlenku "záchrany" celé Ukrajiny a návratu k Sovětskému svazu. Opravdu si nemyslím, že se současným prezidentem je Rusko solidním partnerem.

Vina konfliktu leží na obou - jak na Ukrajině, tak na Rusku, ale protože EU a USA budou jednat s Ruskem, tak by měli oba tyto subjekty společně postupovat z pozice přiměřené a asertivní síly a Rusku nedat nic, nebo alespoň je donutit, aby Rusové za každičký ústupek platili.

volby na Krymu na mě působí jako zmanipulované, Rusko (vojáci,...) by v rámci zlepšení vztahů se zbytkem Evropy mělo opustit území Ukrajiny, kde by pod dozorem mezinárodní komise proběhlo nové referendum

všechny strany mají vinu /nejen Ukrajina a Rusko,ale i západ/Každý to nazývá jinak ,ale všichni to dělají stejně.Měly by se srovnat hranice v evropě a udělat tlustá čára.

x

Z mého hlediska je Rusko hrozbou pro všechny.

Z vlastní zkušenosti vím, jak jsou média lživá, snažím se udělat si úsudek sama. Kdysi bylo vše na západ špatné, teď je vše špatné na východ. Rusko obzvlášť. Posoudit bych mohla, kdybych tam opravdu žila.

Za aktuální situaci na Ukrajině nenese vinu RF a plnění dohody z Minsku vázne zejména na straně Ukrajiny. Rusko nic neukusuje, Krym se k RF připojil na základě legitimního referenda na rozdíl např. od svévolného odtržení Kosova od Srbska.

Západ podporoval puč banderovců proti demokraticky zvolenému prezidentovi, to je zdroj této krize.

Zčásti jde o důsledek druhé světové války, kdy se Polsko "posunulo" (skutečně) geograficky výrazně na západ (o několik stovek kilometrů). Takže dnešní Ukrajina je vlastně rozdělená právě tím - západ je zčásti bývalé Rakousko-Uhersko (posléze částečně i Československo), Polsko a má i litevské kořeny. Zato východní čás je tradiční "kolébka" Rusů, něco jako Kosovo pole pro Srby (ano, Kosovo pole - proto je to pro Srby tak citlivé). Osobně jsem zastáncem toho, že rozhodovat by se měli samotní tam žijící lidé. Pokud Donbasané chtějí připojení k Ruské federaci, ať se připojí podobně jako lidé na Krymu. Pokud lidé na západě Ukrajiny chtějí mít svůj stát, ať ho mají. Nebo ať se třeba připojí k Polsku. Hlavní je, že to je JEJICH věc a ne věc EU Polska ani Ruska. Z pohledu USA a Ruska jde o zásadní místo boje o geopolitické postavení. EU se diskvalifikovala sankcemi proti Rusku, na které doplácí zejména občané a firmy v EU. Pokud něco podobného udělá po Brexitu Velké Británii, jen svoji neschopnost potvrdí.

zvýšit sankce proti Rusku

žádný stát nemá právo zasahovat do záležitostí jiného státu a nemá toto právo ani EU, prot by měla ustoupit od jakých koliv "trestů" pro Rusko, ubližuje tím občanům EU.

17. Co si myslíte o Islámském státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [dokud Islámský stát nenapadne členskou zemi NATO, nemusí nás to zajímat (ať si tam žijí, jak chtějí)otázka č. 18, Islámský stát nevnímám jako nebezpečí pro Evropu, přesto by měl být poražen, protože tam trpí nevinní lidé (jsem pro vojenskou operaci a následnou okupaci území do vytvoření nějaké lepší vlády)otázka č. 18, Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, a proto by měl být poražen (jsem pro vojenskou operaci a následnou okupaci území do vytvoření nějaké lepší vlády)otázka č. 18, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 19, neztotožňuji se ani s jedním z názorůotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, a proto by měl být poražen (jsem pro vojenskou operaci a následnou okupaci území do vytvoření nějaké lepší vlády)89367,65 %67,6 %  
neztotožňuji se ani s jedním z názorů22717,2 %17,18 %  
Islámský stát nevnímám jako nebezpečí pro Evropu, přesto by měl být poražen, protože tam trpí nevinní lidé (jsem pro vojenskou operaci a následnou okupaci území do vytvoření nějaké lepší vlády)1289,7 %9,69 %  
dokud Islámský stát nenapadne členskou zemi NATO, nemusí nás to zajímat (ať si tam žijí, jak chtějí)594,47 %4,47 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno130,98 %0,98 %  

Graf

18. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- Islámský stát nepředstavuje z hlediska NATO klasické vojenské ohrožení (nevyhlásil NATO válku, nenapadl vojensky žádnou zemi NATO) - Druhá věc je vysílání teroristů, případně činnost teroristů, kteří se k IS hlásí, na území západního civilizačního okruhu, ale to je třeba řešit na úrovni kontroly ilegální imigrace a jasné deklarace neslučitelnosti západní demokracie a islámu - IS nebude poražen, dokud nebude chtít Saudská Arábie, USA a Turecko - Kdyby měl být vojensky poražen každý stát, ve kterém trpí nevinní lidé, tak bychom museli zničit až na výjimky celou Zemi, USA počínaje (jaká je v USA demokracie, u které nevinní netrpí, se stačí zeptat třeba ve Waco nebo v zemích Latinské Ameriky) - Poražení IS by muselo být následováno buď opuštěním daného území (mocenské vakuum by rychle zaplnila Al Nusra, Al Kajda nebo někdo podobný a celý cirkus by začal nanovo) nebo jeho okupací (což by se nelíbilo žádné zemi islámské civilizace, protože by nás už zase vnímali jako okupanty). Pokud IS porazíme a instalujeme nějakou loutkovou vládu, tak to dopadne jako v Afghánistánu, kde se tváříme, že vůbec nevedeme válku, už asi patnáct let. - IS velmi pomohly vytvořit USA svou nesmyslnou regionální politikou, výborně o ní píše Jeremy Scahill v Dirty Wars - IS si musí "vyřešit" státy na Blízkém východě, naše vměšování bude celou záležitost jen zhoršovat (jak se to děje několik posledních desetiletí) a budou se na základě něho spojovat proti "západním křižákům"

"daeš" a jeho podporovatele vymlátit...na co pak okupace...??!!

A ať jsou tam, kde jsou a neroztahují se po světě.

a vsechny muslimy nasilimvyhostit z Evropy zpet do jejich zemi

ani Hitler nás nechtěl pozabíjet, jen přestěhovat pro "pravověrného muslima" je povinností zbavit svět všech bezvěrců - není to otázka , jestli to chtějí, je to jejich svatá povinnost

Ano, islamsky stat by mel byt porazen. Ale ne Evropou ani Amerikou, ale rovnez islamsky zamerenymi staty. Klidne s podporou vyse zminenych, ale oni nesmi byt vitezi! Ahlavne by vsem tem pokrytcum (amici a spol) melo byt pod prisnymi mez. tresty zakazano tajne obchodovani s ISIS!

Arabové potřebují nad sebou jako rus bič a to neustále !

Až na tu vládu, tu at si udělají jakou chtějí místní občané. My tam nemáme vytvářet žádné vlády, jen musíme obyvatelům pomoci od ISIS, který je drží vlastně v zajetí.

Banda intelektuálně nezatížených a islámem ovládnutých ovcí.

Bez islámského státu by byla imigrace nejspíš na úrovni předchozího desetiletí.

Bez pozemní operace ho neporazíme

Byl stvořen USA, Saudskou Arábií, Tureckem

Celosvětově by mělo dojít k naprosté eliminaci hnutí a tendencí směřujících k podobným cílům jako ISIS. je to však otázka čistě politická a ekonomická, nikoliv, jak je prezentováno v masmédiích.

Čím neskôr yačne Európa bojovať, tým horšie...!

Do řešení situace by se měl, bez svých vlastních omezených individualistických zájmů, zapojit celý svět.

dokud bude business pro mnoho státu prioritou nepřestane finacovaní a podporovaní takýchto organizací, ryba smrdí od hlavy.

Dokud se neodtraní skutečná příčina tak bude IS stále hrozbou.

Důležité je, aby fungovala integrace evropských muslimů. Pokud je zaženeme na okraj společnosti, je jasné, že to bude ideální líheň pro radikalizaci a tedy nové rekruty ISIS. Důležité je vzdělat Evropany o rozdílu mezi islámem jako takovým a organizací zvanou Islámský stát. Terorismus je založen na strachu. TOmu strachu nesmíme podlehnout, nesmíme podlehnout populistům, kteří jsou stejní jako muslimští fanatici, jen na druhé stranš...v tu chvíli ISIS vyhraje. Protože jim jde prostě o BOJ a chaos.

EU by měla bránit své hranice a přestat s vojenskými intervencemi.

Evropa, amíci a NATO nemá na středním východě co dělat (s jedinou výjimkou typu Pouštní bouře - ochrana země, která požádá o ochranu OSN kvůli rozpínavosti souseda). Syrská revoluce (i všechny ty ostatní severoafrické) jsou toho příkladem. Amíci, UK a Frantíci, to je světová hrozba č. 1, ne Rusko nebo IS. A též držím palce jediným těm, kteří prohrají Syrskou válku - Kurdům.

hlavně žádný IS neexistuje, lze terminologicky říkat tzv IS a čím více se bude propagovat, že se jedná o stát, tím bude hrozba více narůstat

Chování části světa obecně k dětem je trestuhodné. I u nás tento jev v malém můžeme ojediněle pozorovat. Diktátoři nejsou pro svět přínosem. Změna samozřejmě bude složitá.

I když s výradami. Pokud vojenská operace, pak taková, která bude pod patronátem RB OSN a skutečně se na ní budou plnohodnotně podílet i Rusové coby protiváha NATO. Islámský stát byl spoluvytvořen Američany, americkým vojenskoprůmyslovým komplexem a právě paktem NATO, proto by bylo nyní legrační, kdyby se ho jako snažil porazit jen tento pakt!

I když se tzv. Islámský stát porazí, vytvoří se nové uskupení se stejnou ideologií. Problém je v myšlení, problém je v Islámu.

IS by měl být poražen, ale hlavně by mělo být zamezeno cestám k najímání dalších IS žoldáků.

IS je hrozba, nebezpečí. Ale nevím zda odpověď č.4 vojenská operace, je to pravé. Určitě by se měla zavést opět povinná vojna, abychom "se uměli bránit", v případě krize.

IS je hrozbou z ideologického hlediska. Nechci tvrdit, že intervence a okupace jsou správnou volbou, ale měl by být "zničen" politickou cestou. Minimálně by se měla Evropa sjednotit v názoru a poté se vyjádřit.

IS je nebezpečí pro celý Západ. USA Dvojčata - tím to začalo

IS je nebezpečí, ovšem jak ho porazit? Jednotliví fanatičtí bojovníci jsou rozsetí ve spících či aktivních buňkách připravení zaútočit kdekoliv. Toky jejich financování najít a zarazit.

IS je nebezpečný pro všechny, ale vojenská akce nevyřeší situaci úplně - stoupenci IS jsou po celém světě a mnoho lidí se nechá zmanipulovat např. v různých náboženských centrech. Měli by dostat více prostoru duchovní, kteří šíří nenásilnou islámskou víru a kteří by ukázali, v čem IS lže a jaký je skutečný život pod jejich diktátem

IS je třeba porazit, ale s tou "lepší vládou" je to ošemetné. V této oblasti nebude nikdy klid, je však třeba eliminovat extrémy.

IS musí být vyhlazen stejnými prostředky jako používá sám

IS musí být zlikvidován fyzicky do posledního i s těmi kdo ho podporovali a podporují

IS není hrozba. Velký humbuk kolem malého nebezpečí. "vyspělé státy" sklízí ovoce sv azylové politiky. Dle mého názor by IS bylo zničeno během týdne, kdyby to usa a Rusko opravdu chtělo.

IS není nebezpečí hlavně pro Evropu, ale pro celý islámský svět. IS je třeba rychle porazit v koalici se státy islámského světa a vůdce IS postavit před válečný soudní tribunál řídící se podle islámského práva.

IS nevnimam jak nebezpeci pro Evropu. Ale ani si nemyslim, ze je mozne se vmesovat do jinych zemi, vidime sami, jak to dopadlo v Iraku nebo Afganistanu... Samozrejme, pokud zeme budou chtit, lze jim vypomoci, ale nelze to delat vzdy... Nelze jim nastavit "lepsi" vladu, protoze co je pro nasi kulturu dobre se vubec nemusi slucovat s tamnimi nazory. Prestanme si konecne privlastnovat patent na dokonalost a pravdu.

IS vnímám jako nebezpečí, ale pro okupaci nejsem.

IS vnímám jako největší nebezpečí dneška, ale poražen by měl být místními armádami za podpory Západu.

ISIS byl založen aby se zničila Syria a dale rozkopal Middle East, mimojine i kvuli Greater Israel projektu. ISIS je umele vytvorena struktura, bez (skryte) podpory zapadu sam "zmizi".

ISIS je největší nepřítel Západu. Ale okupace území vojsky Západu je blbost. Potřebujeme armády umírněných muslimů. A spíš zasahovat jen letecky a speciálními jednotkami.

ISIS je viditelný velký nepřítel. Až padne, začnou podobné mikrostáty bujet v muslimských uskupeních napříč celou EU atd. Obávám se, že mnozí evropští politici opravdu podceňují román Válka s mloky.

isis musi byt znicen

Islám = vraždění, xenofobie, násilí a to tady nechceme, chceme žít v klidu a bez obav z atentátů

Islám má zůstat ve svém islámském státě, řešit si problémy sám.

Islám není mírumilovné náboženství. Ani křesťanství nebylo, bylo tu několik křížových výprav. Ale zákeřnost a brutalita islámu nezná mezí.

Islám vždy znamenal,znamená,a bude znamenat pro Evropu nebezpečí !!

islámksý stát vnímám jako nebezpečí, bohužel si myslím, že vojenská operace nepomůže, musí být poražen zevnitř

islámské doktríny jsou nedemokratické

islámské zvyky nemají v Evropě co dělat, na návštěvě se vždy přizpůsobuji domácím v jejich zvyklostech

Islámský radikalismus se asi jen tak vyhladit nepodaří, ale je třeba dát radikálům jasně najevo, že je nechceme a dokážeme jim nakopat zadky, když to bude třeba.

Islámský stát by měl být poražen, ale nevnímám ho jako bezprostřední nebezpečí pro Evropu

ISLÁMSKÝ STÁT BY MĚL BÝT SAMOZŘEJMĚ PORAŽEN I ZA POMOCI VOJENSKÉ SÍLY,ALE JAK SI TO POTOM TY ZEMĚ USPOŘÁDAJÍ JE JEJICH VĚC.DOTOHO BY SE JIM NIKDO PLÉST NEMĚL NEBO TO NIKDY NESKONČÍ.TYTO ZEMĚ MAJÍ JINÉ KULTURNÍ PODNÍMKY A MY BYCHOM SE JE NEMĚLI SNAŽIT PŘEDĚLAT.NÁM SE TAKÉ NELÍBÍ,ŽE SE NÁM NĚKDO PLETE DO NAŠICH VĚCÍ A NEDEJ BOŽE ABY NÁS CHTĚLI PŘESMĚROVAT NA ISLÁM

Islamský stát dle Trumpa založil Obama, nositel Nobelovy ceny míru. Islámský stát podporují země, které od nich kupují pod cenou naftu. Islámský stát podporují i naše zbraně.

Islamsky stat jako takovy prime nebezpeci pro Evropu nepredstavuje, neprimo samozrejme ano. Problem je, ze samotne porazeni Islamskeho statu v zasade nicemu nepomuze, je potreba vyresit situaci v Syrii celkove

Islámský stát je čistou projekcí toho, co se stane, když se Islám neomezeně chopí vlády. Každý jednotlivec podporující muslimský terorismus tam i zde v EU, by měl být bezodkladně mučen, vytěžen a zabit a jeho případní pozůstalí by měli být důkladně lustrováni. A to zcela demokraticky, bez předsudků o pohlaví, věku, sexuální orientaci, vyznání a etnicitě.

Islámský stát je islámský jen podle názvu, ve skutečnosti jde o oligarchii vedenou arabskou mafií. Oni sami stojí proti islámu, pravdu má u nich jenom bouchačka...

Islámský stát je jistě velké nebezpečí, ale myslím, že by to měli řešit hlavně země, kterých se to týká (naše republika v tomto směru asi nic nezmůže)...

Islámský stát je kombinace muslimských fanatiků podporovaných USA. Cílem je vést válku mimo území USA a ekonomicky a geneticky oslabit Evropu.

Islámský stát je nebezpečí pro Evropu, musí se proti němu bojovat. Nejsem schopná posoudit jakým způsobem.

Islámský stát je nebezpečím pro celý svět, nikoliv pouze pro Evropu. Především je nebezpečím pro občany okolních arabských a islámských zemí, u nichž vede řádění islamistů ke zpětnému chodu dějin do středověku.

Islámský stát je nebezpečím pro celý svět,intervence nic nespraví viz. Afgánistán,pokud nebudou zničeni nebo důrazně utlumeni sponzoři IS tj. muslimské státy a nadace.

Islámský stát je nebezpečím pro Evropu. Ale nevím, jestli je řešením okupace a už vůbec - kdo by rozhodoval, jaká vláda je pro ně nejlepší?

Islámský stát je problém, a je potřeba ho vyřešit co nejrychleji, třeba i vojenskými prostředky, ale nesouhlasím s následnou okupací území. To území patři národům, které na něm žijí, ne USA, ne NATO či EU. Armádní celky můžou pomoci při osvobozování území, ale myslím si, že hlavně minulé války v regionu a okupace území západními mocnostmi dali za vznik uskupení jako je Islámský stát ze zoufalství, ponížení a bezmoci občanů, kterých země byly válkou a okupací změněny k nepoznání. Národy postiženy válkou potřebují podporu a pomoc, aby se znovu postavili na vlastní nohy, ne okupaci a vnucování západní kultury a světonázoru.

Islámský stát je produkt USA.

Islámský stát je produktem zahraničníchzájmů USA. Pokud tam přestanou cpát peníze a poradce, tak sám zanikne

Islámský stát je rakovina, jejíž metastázy už zachvátily nejen celou Europu. Bohužel se bude velmi těžko odstraŇovat.

islámský stát je špatným příkladem a hrozbou pro cely svět

Islámský stát je třeba porazit, ale vojenská operace a okupace by nemusely být to nejlepší řešení. Celkově mám pocit, s prominutím, že čím víc se jim do toho sereme, tím je to horší. Na druhou stranu nelze nepřítele ignorovat a dělat, že neexistuje, když je očividně nebezpečný jak pro danou oblast, tak pro Evropu. Obávám se, že téma je natolik složité, že si nejsem přesně jistá, jaké řešení by bylo nejvhodnější - což je samozřejmě tak trochu zrada mých českých hodnot, protože my Češi vždycky všechno víme nejlíp. Holt jak kdo.

Islámský stát je uskupení nestálého tvaru a velikosti, vojenská akce pouze vyvolá agresivní reakci, z mého pohledu by bylo optimální odstavit toto uskupení od zdrojů, bez přísunu peněz a zbraní nemůže růst ani jejich moc, ani agresivní aktivita.

Islámský stát je veliká hrozba pro Evropu, je to samý terorista

Islámský stát je výtvorem politiky USA, v dnešní době, kdyby byl zájem tak IS byl zničen již v zárodku a nebo koordinovanou vojenskou operací nejdéle do 1. měsíce.

Islámský stát je zlo na zemi.

Islámský stát může ohrožovat Evropu "jen" prostřednictvím teroristických akcí, které budou úspěšné potud, pokud to tak Evropané budou cítit a pokud se ochotně nechají děsit. Vojenská intervence je v tuto chvíli asi těžce proveditelná, neb v oblasti už teď bojuje příliš mnoho stran, které májí různé zájmy. Zatím se zdá, že nějaké vyjednávání o definitivním složení zbraní je v nedohlednu. Zničení Islámského státu teké nebude rychlé.

Islámský stát nebezpečím je, ale nemůžeme si hrát na světového policajta (neměli bychom, ačkoli to už NATO často dělá).

Islámský stát nemá nic společného s islámem ani koránem. A následná okupace je totální nesmysl - pomozte těm lidem a nešťourejte do nich.

Islámský stát není nebezpečím pouze pro Evropu. Navíc je zřejmé, že s islámem tento stát nemá moc společného. Bohužel je také reakcí na politiku, kterou USA i Evropa v nedávné minulosti právě proti některým islámským státům (Lybie, Irák) vedla. Ovšem okupace území, to je ta nejhorší varianta. Pořádek nutno očekávat od místních legálních vlád, což je ale velkým problémem. Řada takto podporovaných vlád v minulosti selhala.

Islámský stát není žádný skutečný stát nýbrž název teroristické organizace a s islámským náboženstvím to má pramálo společného

Islámský stát není žádný státní útvar. Jde o společenství fanatiků prosazujících svoje zájmy brutalitou, přičemž jako zástěrku využívají náboženství. Ničením tisíciletých kulturních památek nebo vražděním nevinných dokazují svoji úroveň. Příslušníky islámského státu proto nelze považovat za lidské bytosti a je potřeba je vymýtit.

Islámský stát nevnímám jako nebezpečí pro Evropu, přesto by měl být poražen, protože tam trpí nevinní lidé. Území by mělo být navráceno původním zemím.

Islámský stát porazit, vymýtit, ale ne okupovat dobytá území.

Islámský stát určitě vnímám jako nebezpečí pro Evropu, zdá se, že jinak než silou ho nikdo nedokáže porazit. Ale nemyslím si, že by následná okupace území něčemu pomohla. Bojím se mocenských bojů, které určitě nastanou, a toho, jak se pozná, která vláda je ta "lepší". Má evropská nebo americká armáda opravdu právo rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jiné zemi? Je tohle demokracie?

Islámský stát v první řadě není žádný stát, je to jen šikovně zvolený název organizované skupiny zločinců. Ti jsou opodporováni z různých zdrojů. Vystopováním zdrojů jejich činnosti najdeme i zločince, kteří stojí v pozadí, tzv. komu to slouží. Měla by být zničena, členy potrestat, a převychovat, pokud to půjde.

Islámský stát vnímám jako hrozbu pro Evropu! Rozpínavost Isámského státu jde ruku v ruce s podporou tzv. umírněných radikálů proti řádně zvoleným režimům. Asad byl tvolen řádně, ovšem to před tím i ostatní, od kterých dali USA ruce pryč, ti byli popraveni, a na místo sekulárních států se islám dostal do vlád zemí kde dřív dlouhé roky u moci nebyl. Arabské jaro rozbilo státy kde fungoval sekularismus a politický islám se začal rozpínat. Na druhou stranu nelze začít vojenské akce na území cizího státu bez pozvání. To byla chyba Ruska na Ukrajině, ale chybu ostatních v Sýrii už nikdo nevidí!

Islámský stát vnímám jako hrozbu, měl by být poražen, ale zatím nevím, kdo by to měl zařídit, je mi líto života evropanů

Islámský stát vnímám jako nebezpečí nejen pro Evropu. Dokud ale bude jeho existence vyhovovat Turecku a USA, tak se obávám, že se nic nezmění.

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu i celý svět a měl by být určitě co nejrychleji poražen. Podporuji masivní vojenskou operaci (pozemní) a to klidně velmi drsnou a s maximálním zapojením některých okolních států, zejména Jordánska, kterému bychom měli poskytnout masivní materiální pomoc. Ale rozhodně nepodporuji okupaci těch území! Syrské území by mělo jít pod kontrolu Asada a irácké pod kontrolu současné vlády Iráku.

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, a proto by měl být poražen, ale nejsem pro vojenskou operaci a následnou okupaci území, myslím si, že pro porážku Islámského státu stačí letecká, finanční a materiální podpora jeho protivníků - zejména Kurdové si podle mne zaslouží za svůj statečný boj s IS nejen podporu, ale i svůj vysněný Kurdistán :)

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, a proto by měl být poražen. Přímý zásah evropských vojsk však vytvoří Evropě nové nepřátele, lze řešit podporou vhodných spojenců v oblasti.

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, a ptoto by se měla především zahájit diplomatická jednání se zástupci států a v případě hrozícího nebezpečí zahájit vojensou operaci.

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, ale nejsem pro vojenskou operaci a hlavně nesouhlasím s nastolováním vlády z venčí, uměle.

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro Evropu, proto by neměl být nikdo z nich vpuštěn na naše území. Nikdy jsem nebyla rasista - a myslím si, že ani teď nejsem - ale pokud mi u dveří zazvoní jeden se slovy, že mi jde podříznout krk - tak ho přece nepustím dobrovolně dál!!! A pokud tomu, že se nechci nechat zabít - říkáte rasismus, tak prosím..

Islámský stát vnímám jako nebezpečí pro svět, měl by být smáznut z povrchu zemského, ale okupace území je nesmysl, který se nikde neosvědčil. Myslím, že na likvidaci IS nemají zájem obchodní kruhy vyspělých států vzhledem na kvanta zbraní a Toyot, která tam plynou. Myslím, že by je snadno zlikvidovalo pouhé zastavení dodávek.

Islámský stát vznikl za podpory amerického režimu s cílem poškodit nepohodlné vlády Sýrie a Iráku. Tyto země Islámský stát samy porazí.

Islámský stát založily spojené státy americké, které ho cvičí a vyzbrojují společně s židovskými bankéři, cílem je udržet válku a zisk z ní mimo území USA a oslabit evropu.

Islámský stát zcela jistě hrozbou JE a jejich cílem je zničit evropskou civilizaci. Nemám tušení, jestli se s podobným typem lidí dá vůbec dohodnout na něčem smysluplném. Samozřejmě nejjednodušším řešením je úplná likvidace, ale Evropa je přece "civilizovaná". Na druhou stranu - to byly i USA v 2. sv. v., když hodily atomovku na Hirošimu...

Jakákoli vláda islamistů kdekoli je nebezpečím nejen pro Evropu, ale i pro celý ostatní neislámský svět.

Je nutné napravit chyby z doby po první sv. válce a na Blízkém východě pomoci vytvořit státy dle historických hranic. Kurdové jsou ve třech státech a je jich přes 10 milionů. Izraelci svůj stát dostali a Kurdové? Palestinci?

Je potřeba aby se NATO pro tento případ spojilo s Ruskem a podnikli rozsáhlou pozemní invazi. IS je potřeba zničit do ,,posledního muže".

Je potřeba donutit USA podporovat ISIS

je to jen banda vymytých mozků a nikdy nebudou jiní

je to obrovnsé nebezpečí, ale vojenská operace není reálná

Je to složité kvůli naprosto křížícím se zájmům mocností v oblasti (USA, Rusko, Turecko, Írán). Tato neschopnost konsenzu prohlubuje chaos, z něhož IS těží. Věřím v jejich zeslábnutí, ale musí se "něco" změnit v Sýrii - i za cenu podpory Asada. V Iráku časem nebudou.

Je to uměle vytvořené teroristická organizace, měla by být zlikvidována a hlavně - jak to, že je někdo pořád zásobuje zbraněmi?

je třeba razantní zásah proti IS

je třeba zničit tu teroristickou organizaci a nepřipustit vznik následníků. to se sice dobře poslouchá, ale nedá realizovat. to by se totiž museli klíčoví hráči na středním východě (USA, RF, Turecko, Irán, Saudové, Izrael, Sýrie) domluvit, což je ale málo pravděpodobné.

jednoznačně likvidace

Jednoznačně vyhladit do posledního. A používat stejné metody jako IS.

Jestliže jsme jednou stav v arabském či muslimském světě rozvrtali a způsobili jsme prakticky převraty ve státech, které s demokracií neměly a nebudou mít nic společného, je třeba dokončit zmýlenou a uvést politickou ekonomickou a především vojenskou situaci minimálně do stavu před západní akcí (USA, Velká Británie a další)

Jsem pro efektivní pomoc (vojenskou, logistickou i jinou) legitimní syrské vládě, na kterou bych pouze vytvářel tlak, aby sama během osvobozovací operace masivně neporušovala lidská práva a válečné konvence.

Jsem pro jednoznačné zničení IS, ovšem je jasné, že o to USA ani EU nejde. Udržoovat v lidech strach je pro ně výnosnější... Bohužel.

jsem pro vojenskou operaci především místních, jsem proti okupaci, místní se sami mezi sebou musí dohodnout.

Jsem proti okupaci "dobytého" území

Každá ideologie zavedená do krajnosti je nebezpečná. Žel i demokracie!

každého islámistu na zeměkouli vyhladit

Každý musí vidět co se děje, kolik útoků na nevinné lidi, kteří vždy vše odnesou, je. Je otřesné, jak nám vnucují svou fanatickou víru. Nevím, proč by se naše děti ve škole měli učit islám a proč se u nás staví mešity. U nich taky nestavíme kostely. Vztah k ženám......děsivé. Jsou to fanatičtí tyrani a nemorální bytosti.

Každý národ, každá země má svoji karmu. IS je důsledkem chování těch, kteří s nimi mají nějaké spojení (nachází se na jejich území)

Kde muslim, tam nebezpečno.

Kdyby o to některý z okolních států skutečně stál, nemohl by IS přežít. Ale on se hodí, armády nemají problém s odkývání peněz a odjíždí tam pochybné existence, které by jinak prováděly neplechu doma. Oblast byla dříve křesťanská, pokud tam na sebe vydrží střílet několik dalších desítek let, třeba bude zase někdy křesťanská. Ať to tam hnije.

Kdyby ti "dotyční" chtěli, do tří dnů je po ISIS. Ale ten podporují Saudi a s těmi si to přece "někdo " nechce rozházet. Krom toho odbyt zbraní je také dobrý kšeft. A ropa jakbysmet. Že tam chudí lidé skutečně trpí, nezajímá ty, co rozhodují, už vůbec. Ještě tak pomohou těm dobře živeným a oblečeným chlapům s tablety vyjet do Evropy a pozitivně diskriminovat kdejaký binec, který tu dělají....

kombinace 1. a 3. možnosti = hlídat, být ostražitý, ale necpat se vojensky "do cizího" než to bude nezbytně nutné (podepsané dohody nás donutí)... zatím ekonomická apod. blokace, podpora místní "opozice" atd.

Mám strach, že nemám dostatek času na to, abych a to kulantně dokázal odpovědět, pardon.

Mám za to, že terorismu nelze vymýtit. Je však nutné zachovat jednotu a čelit mu společně.

máme satelity, napalm, chemické a biologické zbraně, bomby atd, kdyby měli být ti zkurvy-syni zlikvidováni, tak by už byli, bohužel to asi není v něčí zájmu....

Mladí nemají povinnosti,práci - pak utíkají za vzrušením. Proč nekopou kanály k zavodnění oblastí proti suchu?A zase tady jsou stopy po USA,vycvičili vojáky,nechali tam zbraně,špatné.

Musíme ubránit území pro naše děti. Pro nás to taky vybojovali naší prarodiče...

myslím, že Islámský stát hraje důležitou roli v lokální politice, historie dokládá, že zásahy Západu v daném regionu nepřinesly příznivé dopady ba naopak, destabilizovaly situaci, věřím, že je nutné situaci a vojenskou intervenci hodnotit velmi opatrně, pociťuji spíše skepsi v ohledu, zda jsme schopni s danou situací cokoli udělat

MYslím, že Islámský stát je hrozbou pro Evropu, mělby být poraženm, ale pouze na území Evropy. Do jiných oblastí světa by se evropa vojensky neměla pouštět, však nám taky nikdo z východu nepomůže.

Na krveprolití, popravy, utlacovani práv a svobod, přizpůsobování se stredovekych praktik si zvykat nechci.

Naši předci to dokázali. Např. Turecko byl sekulární stát. Hodně na úrovni.

NATO by se melo spojit s Ruskem a Asadem

Nebezpečí , které plyne z náboženství je nejhorší, proto by měl být Islámský stát zničen.

Nebezpečí bych rozšířil i o Asii (zatím) ,ale ještě před ní - projednat a dojednat "způsob následné okupace a vytvoření nějaké prozatímní vlády - USA,RUSKO,OSN a hlavně místní.........což je - by byl největší oříšek A NEBO IDEALISTICKÉ ŘEŠENÍ - ABSOLUTNĚ ODŘÍZNOUT OD DODÁVEK ZBRANÍ

Nebezpečí je islámská víra, která neuznává žádné jiné náboženství nebo ateismus a je hrozbou pro celý svět. Oni by chtěli vládnou a ostatní by pro ně byli otroci.

Nebezpečí je příliš velké, je to už válka proti křesťanům a hlavně ateistům. Jsou to středověké pozůstatky světa a měly by zmizet.

Nechci komentovat podrobně, ale islámského státu, jeho uzurpování, ničení kulturních památek, teroristických útoků se obávám. Je to ohrožení všech a všude. Trochu mi to připomíná 30. léta v Německu.

Nejsem pro celkovou intervenci, ale pro nálety, používání speciálních jednotek, příp. dělostřeleckou podporu a vojenské poradenství, a hlavně pro podporu místních demokratických sil, a následnou pomoc při faktickém legislativním osvobození.

nejsem pro okupaci, ale pro vojenské vyřešení této otázka

nejsem pro velké vojenské zásahy, ale islámský stát by měl být poražen. s okupací území se neztotožňuji

Nejsem přímo pro vojenský zásah alespoň do doby, než vyčerpáme všechny mírové prostředky, především embargo na zbraně a paliva a nezajistíme jeho dodržování.

někdo ho stvořil a financuje tak toho zavřít

Někomu (USA?) IS evidentně vyhovuje, jinak by už toto uskupení neexistovalo.

Nemám o tomto žádné relevantní důvěryhodné informace..

není co dodat, šíří strach a zabíjení.

Není pochyb, že ohrožuje i Evropu a my jsme Evropané, takže i nás. Činy jeho stoupenců to dokládají.

Neschopnost Iráku a Sýrie jako států ovládat svoje území. Pak to napadnou bandité. Prostě je potřeba udržovat pořádek a disciplínu, jinak si každej nýmand začne dělat, co chce.

Neschopnost zatočit s IS je důkazem dvojí hry EU.

Nesouhlasím se součástí všech odpovědí vytvoření nějaké lepší vlády. Proti IS by se mělo vojensky zakročit, ale intervenční jednotky by měli být spíše pomocné než bojové. Legitimní vláda (ať se nám to líbí nebo ne) v Sýrii i Íráku je a my by jsme jim měli "pouze" pomoci v boji proti IS. Hlavně ne dosazovat nějakou novou vládu. Tak se to stalo po sesazení Saddáma Husajna a i to vedlo k nynějšímu stavu událostí.

Nevím, proč tam máte"následnou okupaci území", když se jasně ukazuje, že následná okupace území, nikdy nic dobrého nepřinesla viz Afghánistán, Irák, Vietnam, a to zejména proto, že právě usa NIKDY VLASTNĚ NEMAJÍ ŽÁDNÝ PLÁN NÁSLEDNÉ ČINNOSTI NA OKUPOVANÉM ÚZEMÍ, KROMĚ TOHO, ŽE NASTOJÍ NĚJAKÝ LOUTKOVÝ REŽIM, NEJLÉPE SESTAVENÝ Z NEJZKORUMPOVANĚJŠÍCH MÍSTNÍCH ZLOČINCŮ, VIZ vIETNAM, A KONEČNĚ I aFGHÁNISTÁN AP.

Než vojenský zásah spíš ekonomická podpora a omezení vlivu Ruska :-(

Nicméně odstranění ISIS nevyřeší problém terorismu na území Evropy ani jinde. Nakonec bude třeba zastavit Islám jako takový.

O této problematice toho vím příliš málo, a proto nevím, jak se k tomu postavit. Nezaujímám rezolutní postoj.

Ohradit pod gruzií a za bulharskem a včetně turecka srovnat se zemí no a pak ať se nastěhujou třeba číňani větnamci a indové.

opět manipulativní - strašně omezený výběr příliš složitých možností obsahujících více tvrzení (např. souhlasím s první polovinou druhé možnosti, ne však s tou druhou... nemám tedy co zvolit)

Opravdu se jich bojim, snad se je podari porazit.

Podobne jako ukrajina, je to vytvor USA za ruznym ucelem (neda se okomentovat v malem prispevku)

Podpora Assadovi a třeba by moh bejt do roka s timhle výmyslem ameriky šmitec

Pokud bude IS poražen, pak musí následovat velmi přísná lustrace jeho obyvatel, protože mnozí z nich jsou zcela jistě budoucí teroristé nebezpeční pro celý "západní" svět.

Pokud budou USA a Turecko podporovat IS, případně další umírněné uřezávače hlav v této oblasti, tato situace se nevyřeší. Je třeba absolutní fyzická likvidace každého člena IS, vymyté mozky nejsou omluvou.

Pokud chce USA pomoci, tak ať nasadí A10 a vymlátí vše, co je živé na území "Islámského státu"

poměrně špatně formulované odpovědi....

Porazit je mohou a musí obyvatelé regionu. Větší zasahování zvnějšku je kontraproduktivní.

Porazit se musí ,ale bez okupace americkými-evropskými armadami,to by vedlo k dalšímu "islanskýmu statu"

Porazit vojensky IS nic neřeší, v minulosti byl vojensky poražen Saddám a následná implementace demokratického režimu totálně selhala a IS je jedním z následků. Musí se hledat komplexní dlouhodobé a perspektivní řešení citlivé k místním poměrům

problému nerozumím, měli by si řešit problém sami

Prostě Islám.. 100 let za opicemi

Přestože jsem pacifista, jsem přesvědčená, že IS musí být poraženo vojenskou silou. Jedná se tam o naprosté zneužití víry, moci a ztrátu lidských hodnot.

Při vybavení armád by neměl být problém IS vyhladit během pár dní. Ale o plánovaným odvetním útoku se dozvíme z televize dopředu... Není zájem je porazit a strach co vyvolávají se hodí našiv vládám aby mohly lépe směřovat duševně slabé jedince

Radikální hnutí ISIS by se nemělo ani nazývat státem - ten z něj činí právě jeho "odpůrci", kteří ho tak nepřímo uznávají.

Rozhodně by se mu nemělo ustupovat. Nejsem pro vojenský konflikt, ale spíše pro posílení tradičních rodin (muž+žena), aby děti nemusely být snadno zmanipulovatelné pro IS, ale hledali smysl života v žido-křesťanské kultuře a ne mezi islámskými fanatiky.

Řešení by mělo být jiné než bombardování rebelů/IS, jde o to především vyjasnit si, co bude po zničení teroristické sítě.

Řešení je velice jednoduché,přestat jim prodávat zbraně.

s dnešními možnostmi a technikou by nebyl problém je vyhladit. Bohužel asi je to vše odněkud řízené a "někdo" má zájem na tom, aby Evropa byla rozložena

S prominutím .... vyvraždit!

Souhlasím s první polovinou třetí odpovědi, nesouhlasím s následnou okupací, ale s pomocí navrátit bývalé území IS původním státům a zde finančně pomoci s obnovou území.

spíše mne zajímají naše, vnitřní problémy

Své nejhorší nepřátele si děláme sami. Než začne země něco dělat, měla by si zabezpečit vlastní píseček.

Ta okupace by nefungovala

Tato otázka je těžká. Osobně bych byla pro zemi ovládnout a zlo vymýtit, nicméně z historie víme, že to nefunguje. Velký bílý muž není vždy řešením.

Teď již je situace taková, že každé řešení je špatně. Ideově jsem nejblíž jedničce, jenomže západ má máslo na hlavě a svůj díl zodpovědnosti za vznik IS (invaze do Iráku, vměšování se do vnitřního konfliktu v Sýrii, ...). Bod dva zavání s politikou jsme morálně lepší, tak můžeme hrát roli mezinárodní policie a určovat jiným státům, jaké uspořádání si zvolit (pak bych musel souhlasit i s koordinovanou invazí do Saudské Arábie a dalších asi 13 států na světě, ve kterých se například ateismus trestá smrtí). Bod tři vypadá hezky ale k tomu "měl by být poražen" by se mělo dodat kým a jak uspokojit odporující si zájmy všech sousedů. Nyní je to vidět v tom, že Turecko bojuje víc proti Kurdům než proti IS (přitom jde o členský stát NATO!) a Kurdové musí čelit jak IS na straně jedné, tak Turecku na straně druhé. Pravděpodobně nejschůdnější cestou je komunikovat se všemi okolo, které IS ohrožuje, jednat s nimi jako s partnery, tedy i s Asadem a vyjednávat s nimi koordinovanou formu podpory společného strategického postupu proti IS. Ta koordinace je nesmírně důležitá, nedává mi žádnou logiku podporovat v boji proti IS Kurdy ale zároveň Turecko, které s nimi bojuje. Také je hloupá politika nabourávat současně režim Asada a chtít aby se s IS úspěšně vypořádal (což se dělo, to je zas hloupá politika USA, ke které se EU přidává).

Tenhle parazit je třeba zničit a ne ho tolerovat.

tento problém se musí řešit rázně už na začátku a ne až bude ovládat polovinu arab. světa

To je slozite tema.

To není žádný stát, jen vyplnili území, které nikdo neovládá. To se dá změnit.

To samé. Těžko říci, nechci se vyjadřovat, nejsem kompetentní v této oblasti a sama pořádně nevím, jaká všechna rizika by mohla být s ISIS spojená.

totálně vyhladit, zlikvidovat, smazat z povrchu země, zakázat Islám a hotovo. jiná cesta, jak se s tímhle zlem vypořádat není, nacismus je taky trestně postižitelný, tak proč by nemělo být taky něco tak zvrhlého a zlého postihnuté. Navíc, když zcela jasně káží, že my "nevěřící psi", jsme jejich nepřátelé a že nás mají zabíjet. S tím se přece nedá vyjednávat nebo snad doufat, že se integrují do naší společnosti, to si může myslet jen naprostý idiot tipu Dientsbier, Stropnický ml., Šabatová, Sobotka, makrela atd.......

Tvrdě vymýtit náboženství všeobecně a zlikvidovat zbraně...Nejhorší je fanatizmus...jak necismus tak islám...

tzv. IS vnímám jako hrozbu pro všechny, ne jen Evropu

tzv. islámský stát je jen loutka USA

Ukazuje se bohužel, že vojenské zásahy západních zemí na Blízkém východě k ničemu dobrému nevedou.

Urychleně likvidovat, je to velké nebezpečí!

USA a Západ by měli podpořit Kurdy a opřít se z jedné strany o ně a z druhé o Izrael...dále normalizovat vztahy s právoplatným prezidentem Sýrie Asádem...pak by se snad mohlo podařit aspoň trochu napravit to, co vývoz demokracie na blízkém a středním východě napáchal... rád bych viděl ochlazení vztahů se Saudskou Arábií a Tureckem, jejichž současné režimy si nezaslouží nekritickou podporu, jakkoliv snad může být krátkdobě výhodná, protože to jsou "aspoň trochu spojenci"

USA i Rusko stále řeší cizí problémy,tak ať to tam vojensky a rázně vyřeší,než zahyne spousta lidí.

Válka hnána vírou v boha a skrytě i politicko-ekonomickými zájmy je špatná jako všechny ostatní a upřimně lidi i tu v evropě co s islamským státen simpatizují, musí být odstraněni. Představují jen hrozbu.

Vliv IS by měl být potlačen, ale nenásilnými prostředky!

Vnímám ho jako nebezpečí, ale nevím, jak situaci vyřešit.

Vnímám ho jako součást fearmongeringu zbrojařské lobby, i když se trochu vymkl z ruky. Bojící se lidé víc poslouchají a jsou více stádovití. Víc utrácejí a víc pracují. Také, když existuje nepřítel, existuje válka. Když existuje válka, existuje příjem - a velice snadný a velký, z daní občanů vlastní i cizí země. Cílem je trvalá válka, jako krásný, učebnicový příklad Keynesiánského kapitalismu. (nejen mně je jasné, že je to neudržitelné, ale kým to jde, tak se bude pít a sát)

Vnímám IS jako hrzbu pro Evropu,ale určitě ne okupaci,vždyť to nefunguje...

vnímám IS jako nebezpečí ale momentálně nevidím, co by mělo být řešením problémů

Vnímám to jako celosvětové nebezpečí, jakousi cílenou snahu o rozvrat stávající "západní" kultury a jistot naší civilizace. Nemyslím si, že hodnoty Islámského státu jsou slučitelné s lidskostí a hodnotami, ke kterým jsme mířili staletým vývojem poslední doby (práva žen, podpora potřebných, osobní i občanské svobody). Příčí se mi propojení náboženství s politikou a projevy agresivity tohoto uskupení.

Vojenské operace proti IS již očividně probíhají, jak ze strany Iráku, tak ze strany Sýrie podporované RF a poněkud laxně i ze strany USA jeho spojenců. IS se nachází na území Iráku a Sýrie a po jeho likvidaci by mělo být toto území opět pod kontrolou těchto států.

Vůbec nechápu, jak je možné, že IS furt existuje. Měli bychom s ním co nejrychleji něco udelat, bohužel se všichni bojí...

Vůbec nic nevím. Neznám seriozní informace. Nemluvila jsem s důvěryhodným člověkem.

Vyhubit do posledního

Vymýtit IS a nepouštět muslimy do ČR! Ani jednoho!

Vyplenit Islámský stat. Nemyslím že by byl s tím takový problém... Hitler by mohl povídat...

Vyplenit!!!!

Vyzbrojování různých bojůvek v suverénní zemi, jakou je Sýrie, z dálky smrdí mocenskou hrou hned několika zájmových skupin. Je absolutně nepřípustné, aby členské země našich rádobyspojenců jakkoliv zasahovali a vyzbrojovali vojenské skupiny jakéhokoliv druhu na území jiných států a potom ještě dokonce zkoušeli nátlakem odvolat legálně zvoleného vrchního představitele tamní země. Takto se dělá vojenský puč, a jsou to naši spojenci, kdo ho podporoval, částečně podporuje nadále a částečně se vymkl. Vlastně je situace s tzv. Islámským státem dosti jednoduchá. Američané (USA) podporují vládu Iráku, která bojuje proti Islámskému Státu (IS). USA nemají IS rádi, ale mají rádi Saudskou Arábii, která IS podporuje. USA dále nemají rádi prezidenta Sýrie Bašára Assada. Podporují ty, kdo proti němu v Sýrii bojují, ale ne IS, i když ten proti němu bojuje také. V neposlední řadě USA nemají rádi Írán, ale Írán podporuje vládu Iráku v boji proti Islámskému Státu. Takže je to jasné. Někteří přátelé USA podporují nepřátele USA, někteří nepřátelé USA jsou vlastně jejich přátelé, a někteří nepřátelé Spojených Států bojují proti jiným nepřátelům USA, které chtějí porazit i Američané, ale zároveň nechtějí, aby jejich nepřátelé, kteří ty druhé nepřátele chtějí také porazit, vyhráli. Pokud budou nepřátelé, které chtějí Američané porazit, poraženi, přijdou možná na jejich místo nepřátelé, které budou k Spojeným Státům ještě nepřátelštější, než ti nepřátelé, kteří tam jsou teď. A toto všechno bylo započato tím, že Spojené Státy provedly invazi do země, jako je Irák, a tím de facto pomohly vytvořit teroristy, kteří se tam neobjevili, dokud tam USA nevtrhly. No, teď už to všichni chápete, ne? Že ne? Jak to? Žijeme přeci v době, kdy Rusko "destabilizuje" situaci svojí vojenskou pomocí svému spojenci, legální vladě v Sýrii, a je tedy nejvyšší čas si připomenout skvělou stabilizující stálost zahraniční politiky v regionu, kterou vykazují skuteční velcí hoši, pilíř demokracie a naši úchvatní spojenci, Spojené státy americké. Američané podporovali Mudžahedíny v Afghanistánu během sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, protože bojovali proti Sovětskému svazu, který byl během studené války nepřítel. Z mudžahedínů se stal Taliban, pro který USA vybudovali systém jeskynních úkrytů, a pak se z části Talibanu stala Al-Kaida, které se připisuje vina za útoky na Spojené Státy z 11. září 2001. Jejich vůdcem a organizátorem byl muž v Afghanistánu, který se schoval v Pakistánu. V odvetě za útok tohoto muže na USA odpověděli tito útokem na jiného muže asi 2 tisíce kilometrů daleko. Ten muž se jmenoval Saddám, a nemluvil ani stejným jazykem jako lidé v Pakistánu. Mluvil ovšem stejným jazykem jako první muž, Bin Ládin, který se poprvé vynořil od amerických spojenců, ze Saudské Arábie. Ovšem Usáma nebyl přitel těchto amerických přátel. Byl totiž rozezlen, že naposled, když Američané napadli Irák, Saudové mu nedovolili pomoci ho bránit. Saddám taktéž býval přítel USA, a američané mu dali zbraně pro boj s Íránem, který byl ší'itský. Ovšem potom se Saddám stal nepřítelem Spojených států, když podnikl invazi do Kuvajtu a hrozil že napadne i Saudskou arábii, která je sunnitská, a hlavně přítel USA. Protože sunnité se začali bouřit proti Assadovi v Sýrii, která bývala spojenec USA během první války v zálivu, podporovali Američané tyto rebely, pak podporovali vládu, a pak opět podporovali rebely a začali jim dodávat zbraně a vybavení. Tyto nově vyzbrojené skupiny pak vesele zformovali novou organizaci, Islámský stát, který tedy USA nejdříve podporovali, a teď nepodporují. Mezitím Hamás a Hezbollah také pomáhali Spojeným státům bojovat proti Saddámovi, ale jsou stejně nepřátelé USA, protože se přátelí s Íránem, který býval přítel Ameriky, když dosadila k moci Šáha, ale teď je opět nepřítelem. Je to tedy stále úplně jasné, někteří nepřátelé USA jsou menší nepřátelé než jiní nepřátelé, ovšem stále příliš nepřátelští, než aby si Spojené státy mohly dovolit nechat je porazit ty horší nepřátele a naopak. Kdyby jedni nepřátelé Američanů porazili jiné nepřátele USA, mohli by bez nepřítele být k USA a jejich přátelům ještě nepřátelštější, než jsou teď, a zároveň být přátelštější k jiným nepřátelům USA jinde. Doufám, že teď už tomu rozumí úplně každý.

x

Z celé oblasti vytvořit mandátní území OSN, nevnášet zvnějšku demokratické prvky, ale respektovat místní tradice.

Z historie víme, že "vytvoření nějaké lepší vlády" se konat nebude. Ale Islámský stát je rozhodně jedna z nejhorších variant, proto by měl být poražen.

Za prvé islámský stát není stát, ale teroristická organizace a je nutno zničit její vliv, v prvé řadě jí hlavně nepomáhat zvaním jejich příznivců do Evropy a za druhé je to opět vnitřní, časový a historický problém dané oblasti.

Za situaci kolem ISIL může hlavně USA a NATO. TI hojně podporovali veškeré povstalce a nyní se diví, co z toho vzniklo. Dokud se budou podporovat povstalecké skupiny na území svrchovaného státu, tak tato teroristická organizace nezanikne.

Zabít, zničit!

Zde si myslím, že kdyby již v zárodku tento samozvaný stát /teroristé/ byli odstraněni, nemuselo k tomuto vůbec dojít. Mám za to, že někomu to prostě v danou chvíli ani trochu nevadilo a odpoutal tímto pozornost od jiných problémů. Nakonec mu tito samozvanci přerostli přes hlavu a byl problém. Jak je zničit a pod. Pokud by do toho nevstoupilo Rusko, mám za to, že by tento problém přetrvával i nadále, neb zájem USA o zničení tohoto samozvance nikdy nebyl velký.

Zlikvidovat bez milosti

Zvažoval jsem první odpověď, nicméně Islámský stát se hlásí i k útokům v zemích NATO. Domnívám se, že IS je de facto produktem intervencionistické politiky zemí NATO, zejména USA a Francie. Navíc představuje výhody i pro další země NATO, typicky pro Turecko. Přestaňme už intervenovat ve vzdálených zemích a nebudeme násilníkům jakou jsou v IS hnát do náruče bojovníky a sebevražedné atentátníky. Můžeme si za to sami :-(

19. Jaký máte pocit z přílivu čínského kapitálu do ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [je to velký úspěch, investice potřebujeme a z čím více různých zemí přijdou, tím lépeotázka č. 20, zatím je v ČR investic z Číny málo, nemá smysl se tím zabývatotázka č. 20, obecně se mi nelíbí, když v ČR skupují podniky cizinciotázka č. 20, konkrétně investice z Číny vnímám jako riziko - nevěřím, že se bude podnikům pod jejich vlastnictvím dařit (vytunelují know-how a nechají vše zkrachovat)otázka č. 20, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 21, neztotožňuji se ani s jedním z názorůotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obecně se mi nelíbí, když v ČR skupují podniky cizinci44833,94 %33,91 %  
konkrétně investice z Číny vnímám jako riziko - nevěřím, že se bude podnikům pod jejich vlastnictvím dařit (vytunelují know-how a nechají vše zkrachovat)26219,85 %19,83 %  
zatím je v ČR investic z Číny málo, nemá smysl se tím zabývat21716,44 %16,43 %  
je to velký úspěch, investice potřebujeme a z čím více různých zemí přijdou, tím lépe18614,09 %14,08 %  
neztotožňuji se ani s jedním z názorů1088,18 %8,18 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno997,5 %7,49 %  

Graf

20. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

... Nezlobte se na mě, pane Demčáku, ale to prodlužování dotazníku s každou další odpovědí, není sympatické. Jestli myslíte, že je to fikané, tak opravdu není.

A Číňani už vůbec ne. Příklon k další možnosti.

a taky se mi nelíbí, že čs. podnikatelé daní zisky v zahraničí

Ale chápu potřebu investice do podniků v ČR.

ALe jiné možnosti moc nejsou. Poté je jedno kdo to skoupí. 4. možnost platí spíše pro západní podniky (viz Kablo Kladno)

ale, je to práce pro naše lidi.

Ale,už jich stejně asi moc nezbývá a mnohým Čechům se ve službách dobře vede a ani nechtějí žádné firmy vlastnit - kolik ještě je firem s rodinnou tradicí ???

Amerika je v pr ... takže začíná vládnout kapitál čínský. Lepší by byly ale naše vlastní investice.

budou kvůli image nějakou dobu vytvářet zdání, že vše funguje (číňané dokážou čekat), vše bude záviset na ekonomické situaci ve světě a politice čínského vedení. Dluhová bublina tam ale taky jednou a možná brzo praskne. to se moc nepoučili ze zkušeností v USA a EU. zkrachovat nabyté investice nechají, když nebudou efektivní.

Byla jsem v Číně a viděla, jak to tam vypadá. Nevěřím jim, ať si investují doma, mají co dohánět.

Bylo by lepší, kdybychom byli vlastníci sami, ale pokud na to nemáme dostatek kapitálu, tak proč nevzít odjinud. Je třeba ovšem jasné kontroly, např. většinovým podílem ČR kapitálu.

co je naše, mělo by naše i být, ale vláda si dělá co chce a všechno dává pryč, vidím v tom nějaký úmysl ...

Čeho je moc toho je příliš

české podniky mají mít české vedení, přnos zahraničního kapitálu se neguje odlivem výnosů do zahraničí-vi vodárenská síť,

Čína nebo kdokoliv jiný - v České republice nepatří již skoro nic České republice neboj jejím občanům.

Čína takovýmto nenásilným způsobem nakonec získá většinu světa. Během historie se naučili vítězit bez boje a jsou v tom opravdu mistři. Kdo to neví, ani si nevšimne, že se stal kořistí.

Číňané se mi hnusí. Co se štosujou do Evropy, když maj doma problémů dost?

Číňanů se nebojím.

čínské investice mi vadí především kvůli tomu, že Čína porušuje lidská práva. Nevnímám ji tím pádem jako partnera pro jakékoliv jednání

čínský kapitál vnímám jako riziko - know-how určitě získají, ale nenechají podnik zkrachovat

Činu nevnímám jako zemi, které bychom měli umožňovat uplatňovat svou politiku, její moc může přerůst v něco, co si nepřejeme. Demokracie se na rozdíl od totality potřebuje dobrovolnou ochranu.

ČR byla před revolucí zcela samostatná, měli jsme své potraviny, vyráběli jsme si vlastní oděvy, kvalitní boty... Dnes je téměř vše šmejd z Číny a kvalitní zboží je pro většinu lidí nedostupné z důvodu ceny....

dobrej zákazník, co má plnou šratofli!

Dokud nebude čína na úrovni lidských práv, sociálního systému a ekologie na stejné úrovni jako západní svět, není vhodné s ní vůbec obchodovat (včetně importu zboží).

Fandím Slavii...no comment :)

Hlavně se obávám případného lobbování za čínské zájmy

Hlavně zatím to není nic.

I Tajwan, který Praha potvrdila jako autonomní součást Číny, má v ČR víc investic než samotná Čína.

investic je zatím málo a navíc se spíš jedná o nakupování toho, co už funguje, čili je zde prostor pro růst. Češi by se však k Číňanům neměli chovat tolik patolízalsky, jak se to ukázalo při návštěvě jejich prezidenta.

Investice ano, ale hmotný majetek a podstatná část zisků ať zůstává v republice.

Investice mohou být dobré, ale nemělo by to být na úkor vyjadřování jasného nesouhlasu s potlačováním lidských práv a pronásledováním křesťanů...

investice vnímám jako politické a proto jsou pro ČR rizikem.

Investice z Číny jsou na první pohled dobré - ale jen na první pohled. V Číně nedělají příliš kvalitní výrobky (viz třeba závadné plastové hračky nebo nekvalitní potravinové konzervy vyráběné v čínském závodě v Hrobčicích). A také tam zrovna dvakrát nedbají na ekologii... Prostě nelíbí se mi to. Myslím, že Číňané mají peníze - ale to je tak asi všechno...

investice z číny vnímám jako bezpečnostní riziko

Jak jsem uvedl - dominance cizího kapitálu mě děsí! Mimo Babiše, který stejně představuje cosi zaprodaného, je naše podnikání příliš vlastněno cizáky a to je velmi špatně

Jakmile získají know-how, pokud tedy právě u nás lze ještě něco takového získat, pak je jen otázkou času, než to začnou někde ve východní Asii vyrábět daleko levněji. Jinak je to pro ně jen brána do EU, což znamená, že podnik by nemusel být vytunelován a zavřel, jak se to stávalo v 90. letech.

jako by se to už nedělo...

Jde i o bezpečnostní riziko.

jde jim jen o max. zisky a pak jinam, kde to zase sype

Je celkem jedno, z kterých států investoři jsou. Důležité je, aby respektovali naše zákony, zvyklosti a byly přínosem pro zaměstnanost v zemi.

Je jedno, kdo je majitelem podniku. Kde je psáno, že Čech je čistší duše a lepší majitel než Číňan? Důležitý je finanční přínos pro republiku a pracovní místa pro občany.

Je nebezpečné, že nás bude moci investičně manipulovat stát, který je celkově nepřátelský k EU, a který je pod totalitní vládou.

Je nezbytné pro náš ekonomický růst ekonomicky spolupracovat s ČLR,USA,VB a EU.

Je to dobr, ale je treba byt obezretny!

Je to logicky vyvoj. Pokud nebudou ovlivnovat politiku a zivot lidi k horsimu (i potencialne do budoucna), pak je to dobre

Je to nebezpečí, které si zatím plně neuvědomujeme. Nejen Čína je v tomto velmi daleko - v její prospěch. Jednou hořce zapláčeme...

Je to odvod zisků do ciziny a otročení Čechů

je to přínosem.

Je to úspěch v důsledku rozvoje naší ekonomiky, ale také velké riziko díky odlivu kapitálu, což se nám za několik let může vrátit.

Je to velký úspěch, ale je potřeba vést v patrnosti, že čínské zájmy nemusí být vedeny toliko zájmem o obchod, ale i národními zájmy ve smyslu snahy ovládnout strategické obchodní uzly a podniky s úmysly, které bychom těžko hodnotili jako čestné a správné.

Je to velký úspěch, ale nevolím první odpověď, protože zahraniční investici nepovažuji za principiálně lepší než jinou. Číňanů je hodně a mají velké zdroje. Proč by tu neinvestovali podobně jako Němci, Američané či Rusové?

Je třeba diverzifikovat ekonomiku a spolupráci.

je úplně jedno, kdo tu skupuje podniky atd, hlavně že jsou to rozumní a inteligentní lidé.

je známo více čínských padělků než solidního zboží

Jedná se o velice krátkou dobu - přínos či negativa nelze vyhodnoti.

JJ investice jsou prima jen bude škoda vyrábět brak v číně a lepit na něj např značku ETA, apod. Na druhou stranu to přinese alepon prachy a nezávislost na EU

Jsem pro obchodní spolupráci s Čínou, investice potřebujeme a Čína je solventní obchodní partner. Nemovitosti a firmy bych jim neprodával, pouze pronajímal.

kapitál je třeba, ale Čína nemá dobrou pověst co se kopírování týče. Pokud se nám podaří naše věci uchovat zde, není problém, aby do nás někdo investoval a dostal z toho řádný podíl.

Každá investice pro naši zem je dobrá!!

Když už zahraniční kapitál, Čína mi nevadí.

Keď bude mať Čína v ČR takú silu, ako majú USA, yačnem sa obávať...!

kloním se nejspíše k 1. možnosti, ale spíš bych raději viděl peníze z jiných zemí než s Číny...a úplně nejradši kapitál český, aby ČR nebyla jen hříčka v rukou zahraničních investorů

Komunismus je mor.

mám pochybnosti o transparentnosti počínání čínských investorů a jejich příštím počínání

Mně se líbí, jak se k problematice staví Thajsko.

Na druhou stranu mi chybí informace, jak to bylo za Československé republiky 1918-1938.

Na jednu stranu zničená Česká zem potřebuje investory z celého světa, na stranu druhou, to jak vypadají podniky v Česku je katastrofa. Skoro nic už nevlastní Češi a to je špatně, s takovou nemůžeme jako suverénní stát dlouho vydržet.

Naše hospodářství je buď rozkradené, nebo rozprodané. Našeho už pomalu není nic.

Naše malá země potřebuje zahraniční kapitál a pokud bude ze zemí nám kulturně blízkých, tak s tím nemám problém. Ten by nastal ve chvíli, pokud by u nás chtěly investovat silně muslimské země typu SAE, SA, Katar a další.

Navíc se jedná o kapitálové investice do vybraných entit. Není zřetelný záměr rozvoje, investic do výrobního potenciálu. ČR je příliš malá země pro roli důstojného partnera. Postoj prezidenta v této věci je vysloveně proti skutečným zájmům ČR.

navíc Čína je zemí, která naprosto ignoruje lidská práva, takové partnery bychom měli odmítat a ne se ještě před nimi ponižovat a sklánět

Nechal bych tomu volný průběh a pozvolna snižoval zbytečné bariéry s tím, jak se Čína bude stávat civilizovanější, ve smyslu nedovolené státní podpory například. Čína se vyvíjí dobrým směrem a s érou Mao C'Tunga se současná Čína nedá srovnávat, Číňané mají takovou míru svobody a ekonmické úrovně, jakou neměli v historii ještě nikdy. Politické protlačování nějaké spolupráce beru jako spíš vnášení nerovnováhy a chaosu do přirozeného dění, vytváří se dojem, že spolupráce bez politiků není možná, přitom je to právě obráceně. Existující bariéry tu jsou z vůle těch politiků (nikoliv z vůle podnikatelů, kteří budou rádi obchodovat s kýmkoliv, pokud to bude pro obě strany nějak výhodné) a ti by měli zjišťovat, které jsou již zbytečné a ty postupně odbourávat.

Nechápu jak je možné, že náš stát prodává naše majetky

Nechci, aby to vyznělo špatně, ale takto by vůbec neprosperoval náš stát. Spíš to co je státu by melo zůstat státu a od soukromníků ať si kupuje kdo chce co chce.

Nejbližší mi je první odpověď, že to je úspěch, ale šetřila bych se slovem "valký"... je dobře, že k nám přicházejí i zahraniční subjekty (a že to je zrovna Čína, mi je celkem jedno), stát by ale měl dělat vše pro to, aby to nebylo na úkor českých podnikatelů a ty by měl podporovat, aby byly konkurenceschopni

Nejsem si jist, zda jsme schopni uhlídat, zda se aktivity Čínského dozorčího systému drží pouze na úrovni ekonomické.

Nelíbí se mi jakékoli obchody a přátelské styky se zeměmi, kde jsou potlačována lidská práva.

Nelíbí se mi prodávání českých firem do zahraničí a plácání se po ramenou, jak jsme strašně pomohli ekonomice... O riziku v oblasti ochrany autorských práv v Číně ani nemluvím.

Nelíbí se mi, když naše země z ekonomickýh důvodů opomííjí starost o lidská práva (viz návštěva čínského prezidenta anebo nedávná kauza z křesťanskými uprchlíky z Číny, kterým ČR neposkytla azyl)

Nemám nic proti investicím, ale měli by být monitorováni

Nemám problém s pomocí od ekonomicky vyspělejší země, což Čína je. Přesto se mi jejich obchody nelíbí, jelikož se jedná o nedemokratickou zemi a já jesm přesvědčená, že lidská práva by v žebříčku hodnot měla být vysoko nad financemi.

Nemyslim si, ze by Cinani nase podniky chteli vytunelovat, ale myslim si, ze bychom meli byt velmi opatrni v tom, kam je pustime, protoze cinske podniky jsou prodlouzena ruka cinske komunisticke strany

Nemyslím si, že se dá mluvit o "přílivu", nevidím tu tolik čínského kapitálu, nicméně pravdou je, že východu nedůvěřuji.

nesmíme se vzdávat lidskoprávní politiky.

nevím jestli konkrétně čína, ale zahraniční investice jsou dobré, rozhodně lepší než státní "půjčka" pro soukromý podnik těžící uhlí

Nevím, Číňani mě nějak nevadí. Jsou sice ujetý ve svých tradicích (ale ty my neznáme). Jsou sice taky dost agresivní (návštěva v Česku). Ale nepřipadají mě křiví (a rozdíl od Arabů - těm to kouká z očí)

Nic dobrého to nemůže přinést

Nic moc zatím Čína neinvestovala.

Obecně se mi nelíbí globalizace kapitálu a je jedno, jestli je to z Číny, Ruska, nebo od amíků a frantíků. V tomto ale více věřím Číňanům než amíkům nebo frantíkům - viz aero, plzeňská škodovka atd. Nevím, jak by šla vytunelovat Slávie a odnést know-how. Jedině by jim šly vytunelovat orgány...

On je u nás příliv kapitálu z Číny? :D

Opatrnost, opatrnost, opatrnost. Čína a Rusko jsou partnery, které třeba brát s velkou rezervou.

optimisté se učí anglicky, pesimisté čínksy a realisté střílet.

peníze jsou peníze a vše jde bokem

Plíživá infiltrace jejich kapitálu je vzhledem k povaze čínského systému obrovské riziko.

Po 40 letech budování socialistického blahobytu může být ČR i běžný Čech velice rád, že se najde někdo, kdo tady chce investovat.

Po převratu byla ČR hloupá, pustila východní trhy. Nyní je už v ČR máloco české, proto už není o co přijít.

Podívejte se na banky. Kam jdou zisky i daně?

Podívejte se na investice Číny ve světě - nemají politické požadavky a jejich podniky nekrachují.

Podle mě je to přesně tak,obkreslit , vyrábět šmejdy a dovézt to sem na prodej za polovic. Zeman je špatný ekonom ,stejně jako Klaus.

Pokud budou přínosem tak proč ne..

pokud by kupovali podniky s dobrymi umysly,pak fajn,mam ale trochu obavy,k cemu to povede

pokud by nešlo o investice komunistické Číny, jednoznačně bych je uvítal bez omezení

pokud je něco české, tak by to mělo České republice zůstat, za chvíli nic českého nebude

Pokud neni jine reseni, klidne prodat i Cinanum

Pokud politika funguje na principech "kdo mi da vic, toho je to podnik" tak proc ne Cina?

Proč by měly čínské peníze smrdět pouze nám?

prodejme všechno proč ne ať mají nahoře dost peněz, dole to lidé stejně nezmění příklad voda potřebná denně prodáno ´a tak je to se vším

Proti kapitálu nic nemám, ale české podniky by měli mít české vlatníky .

Především je silně nemorální jakkoliv podporovat země, kde jsou státem porušována lidská práva, jako je Čína. Neměli bychom s nimi obchodovat vůbec.

přesně tak jak jsem zaškrtla

Přesto si dělám naděje, že čínští majitelé mohou být vůči českým zaměstnancům velkorysejší nežli němečtí majitelé.

příliv čínskéo kapitálu je dobrý, jde o nepřímou destabilizaci amerického dolaru, což je nutné.

přiznám se, že konkrétně Čínu a její výrobky pokud to jen trochu jde zcela bojkotuji

Původní české firmy by měli zůstat české.

Rizikem je přílišná závislost ekonomiky ČR na Německu.

Riziko tady skutečně je (poměr Číňanů k nezákonnému přebírání know-how), avšak bránit se čínským investicím všeobecně by bylo chybou.

Rusko a Čína nás nyní můžou prakticky zachránit před přílivem muslimů. Je to kontroverzní, ale svůj půvab to má, nemyslíte?

Souhlasím s investicemi do výroby v ČR, nesouhlasím s možností aby cizinci vlastnili pozemky v ČR.

Spolupráce s každým investorem je věcí každého majitele, představitelé států se mohou tvářit chytře a namlouvat lidem, že to řídí, ale to je jen představa neschopných lidí, kterým nezbývá nic jiného, než se živit v politice (jeden z nich nebyl ve skutečné práci ani jeden den, ale myslí si, že je nějakým významným hráčem na tomto poli). Investice jsou věcí lidí kterých se to týká, investora a dočasného majitele. Nebo máte dojem, že vláda vlastní v tomto státě nějaký majetek (kromě Budvaru)? Ne, vláda jen (špatně) rozděluje peníze, které formou daní ukrade lidem a myslí si, že bude vše řídit. Ať se klidně nejvyšší představitelé setkávají na recepcích, ale konečné rozhodnutí ať nechají těm, kterých se to týká.

strategické podniky ( voda, plyn, elektřina, uhlí, ocel, .....) mají být v rukách státu - to za prvé a za druhé vidíme všude kolem sebe, jak se zahraniční majitelé chovají k našim lidem coby zaměstnancům. takže z toho vyplývá, že to většinou není úplně v pořádku, když podniky vlastní cizinec, který nemá potuvhu o našich zvycích, povahách a pod.

týká se všeho majetku- domů, továren, obchodů...

Tzv. volný trh je dnešní oficiální ideologie, tak proč by vrchnosti měl vadit zrovna čínský kapitál?

Upřimně zde se mi mimo to hlavně nelíbí postoj Prezidenta Miloše Zemana, který odmítá přijmou politické uprchlíky z číny proto, že by tak dokázal, že v číně jsou nějaké špatné podmínky k životu a že by tím ohrozil budoucí vztahy a spolupráci.

Uvidíme, třeba to vyjde.

Už jsou tu zase lidská práva... Chování našeho prezidenta k Číně se mi nelíbí, vrhá na nás špatné světlo (všichni západní politici to odsuzují). Ale zahraniční investice potřebujeme, o tom žádná. Neznám správnou odpověď, ale co zkusit kromě Číny ještě nějakou další zemi? Proč u nás neinvestují třeba Japonsko nebo Indie?

Už nám tu nepatří nic..Kdysi se říkalo že nás umlátí čepicema...No co neukradli naši veksláci to likviduje cizí kapitál..Prodali nám zem pod nohama

V Číně kontroluje veškeré velké podniky i investice stát. Nejde tedy o investice čínských podniků ale Číny jako státu.

V přiměřené menší míře nám Čína neuškodí.

Ve vytunelované zemi není proč a čeho se bát.

velká poklona Zemanovi

Velký úspěch to je, ale přesto bych řešil, odkud to je. Investice z Číny proč ne. Investice z Pákistánu, Iráku, Sýrie a tak bych řešil. Ještě mi pak někdo omlátí o hlavu "tak tebe štve moje náboženství, ale peníze ti nesmrděj?" A tak proto bych chtěl vědět, odkud příchozí peníze jsou a kdo je ten, kdo mi je posílá, zač.

Vítám vše, co je prospěšné pro obyvatele ČR.

Vliv Číny na naši ekonomiku by měl být udržen v určitých kvantitativních mezích.

Vnímám to jako riziko, ale ne z důvodu krachu firem, ale kvůli stále většímu počtu aktivních čínských podnikatelů v ČR, když se k nám čínské tajné služby chovají pomalu jako k nepřátelům. Beru to jako velmi velké informační riziko.

Vnímám to jako úspěch, ale je důležité říci, že by takové investice měly opravdu přicházet s co nejvíce RŮZNÝCH zemí

Vysoké daně ztěžují tvorbu domácího kapitálu. Pobídky jsou podpora cizích firem z peněz českých daňových poplatníků.

x

Z libertariánského hlediska je úplně jedno, jestli u nás bude čínský, ruský nebo americký kapitál. My bychom se měli v prvé řadě zajímat o to, abychom nebyli jen montovna.

Za obrovské riziko považuji ovládnutí mediálního trhu čínským kapitálem.

Za skandální považuji příliš servilní chování českého prezidenta a jeho aparátu při návštěvě vrchního soudruha z Číny :(

zahraniční investice mohou být přínosem, ale musí se dávat pozor, o jaké podniky a státy se jedná

Zahraniční investoři ve velké většině dovedli ke zkáze naše vlastní podniky.

Zároveň se ale ztotožňuji s další odpovědí a to tou, že mám obavy z možné špionáže se strany činských agentů.

zatím nevidím zásadní riziko v čínských investicích na českém území

Zbavujeme se veškerého bohatství, které řídí nadnárodní společnosti, které své zisky rozpouštějí v jiných zemích a nám to kromě určité zamestnanosti nic nepřináší.

Zetor a Tatru koupil také zahraniční kapitál a teď jsou rádi že se zvedli!

zvyšuje to nezaměstnanost a závislost na ostatních státech

žadný

žiju v pohraničí u Německa, téměř nic tu už není české

21. Jaký je Váš názor na Andreje Babiše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [věřím, že chce z ČR udělat lepší místo k životu, podporuji jejotázka č. 22, je to politik jako každý jiný, mám na něj neutrální názorotázka č. 22, je to populista, který zatím v politice nic neudělal ani neprosadil, jeho reálný vliv se přeceňujeotázka č. 22, jako oligarcha nemá v politice co dělat, protože je trvale ve střetu zájmů a pracuje především pro dobro Agrofertuotázka č. 22, jde to úplně mimo mě, je mi to jednootázka č. 25, neztotožňuji se ani s jedním z názorůotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako oligarcha nemá v politice co dělat, protože je trvale ve střetu zájmů a pracuje především pro dobro Agrofertu66150,08 %50,04 %  
je to politik jako každý jiný, mám na něj neutrální názor24018,18 %18,17 %  
věřím, že chce z ČR udělat lepší místo k životu, podporuji jej19014,39 %14,38 %  
je to populista, který zatím v politice nic neudělal ani neprosadil, jeho reálný vliv se přeceňuje1027,73 %7,72 %  
neztotožňuji se ani s jedním z názorů947,12 %7,12 %  
jde to úplně mimo mě, je mi to jedno332,5 %2,5 %  

Graf

22. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

... a je jedna ruka se Zemanem. No, co chtít od bývalých komunistů?

a populista, co nic neprosadil je taky - vliv ale má a je nebezpečný/škodlivý pro společnost

A zároveň je to populista, který si získává nebezpečný vliv. Myslím, že jeho politický názor je v souladu s veřejným míněním, ale v posloupnosti nejprve veřejné mínění, po té názor. Protože je známo, že lidem se líbí, když jím druzí říkají to, co chtějí slyšet. Komu by se to nelíbilo :)

Ač Slovák, v české vládě, dokonce místopředseda, aktivně podniká, ví, umí.....možná to Čecháček nemůže strávit. Sám nic neprosadí, není to v jeho silách. Svým způsobem je mi sympatický, ale to může být jen mediální obraz, nevím......chci mu věřit.

Andrej Babiš je 1. populista, 2. pracuje především pro sebe na svojí značce (obdoba Donalda Trumpa v ČR), 3. v "jeho" straně ANO nevládnou demokratické poměry, 4. nemá rozhled a morální zásady, uvažuje v horizontech krátkodobého prospěchu, 5. je nebezpečný, protože má reálnou šanci ve volbách uspět díky schopnosti vést se na vlnách populismu obdobně jako současný prezident, ke kterému se čím dál otevřeněji hlásí.

Andrej Babiš je nepochybně velmi schopný manažer, který snad měl dobrou myšlenku řídit stát jako firmu. Bohužel po vstupu do politiky zjistil, že to není tak jednoduché, protože tam není jen jeden člověk, který by o všem rozhodoval, a není ani možné ke všem problémům přistupovat jen z toho ekonomického hlediska. Spojitost s Agrofertem a dalšími třeba i zahraničními firmami rozhodně není vhodná, neprospívá to žádným z jeho kroků. Jak se ukázalo, Andrej Babiš je dobrým manažerem tam, kde vládne sám, konsesu s někým dalším dosahuje jen velmi obtížně, proto podle mě není dobrým politikem.

Andrej Babiš je ve srovnání s Kalouskem na postu ministra financí mnohem lepší. Má lví podíl na přechodu od pesimistické nálady obyvatel ČR na současný optimizmus.

Andrej Babiš šel do politiky, aby si to tu udělal pěkný. A to se mu v podstatě povedlo. Když do politiky vstoupil, nabídl mezi řádky voličům smlouvu - on voličům hodí od svého stolu pár kostiček, když si to tu bude moci zařídit, což je pro voliče více, než jim kdy nabídly standardní zavedené strany. Jenže on nesplnil ani to a ještě všechny včetně svých voličů tvrdě přimáčkl ke zdi (EET, KH..) a ukázalo se, že je to i podvodník (Čapí hnízdo). Podle průzkumů kde ANOfert vede jsou buď lidé úplně zpitomělí, nebo je to koupené.

Andrej Babiš zabránil ČSSD zvýšit daně a rozfofrovat všechny státní peníze. Dokázal zlepšit obecnou náladu obyvatel ČR z "blbé nálady" z období vlády Nečase a Kalouska na pozitivní náladu a akceptovat dobrou perspektivu.

Andrej je sviňa

Andrej Ví

Andreje Babiše bych označila jako velký červený vykřičník. To, co dělá, prostě není v pořádku!

Ano, má se líp.

at si Babis vladne na Slovensku kam patri a necpe se k nam a nenarizuje nam jeho vymysly vc registr.pokladen

Babise vnimam jako osobu vychovanou komunisty, a to, ze krade, ze podporuje pana Šlichtu ktery policejni svevoli rusi zvolenou vladu. A vsechny jeho socialisticke napady: to vse je produktem toho, ze byl vychovan komunisty a ze se neumi prevychovat a mravne se sebeomezit. Pan Čapiš je StBák.

Babiš je jen součástí snad celosvětového fenoménu opouštění demokracie, resp. polyarchie a směrování k oligarchii.

Babiš je pro mě nevolitelný, nicméně oligarchizace nemusí být nutně na škodu - lepší domácí nežli zahraniční oligarchové.

Bojuje proti korupci, ale podle mého názoru je tím hlavním cílem, na který by se mohla spojit veškerá pozornost. Neznám ho osobně jako tisíce dalších lidí, ale působí na mě jako vypočítavý člověk s jasnými cíli, kterému není nic hloupé. Oponuje sympatizantům pro uprchlictví, ale sám žije v nevlastní vlasti a profituje z toho, že mu věří milióny lidí. Člověk, který si kupuje lidi koblihami a penězi pro mě není respektuhodná autorita.

budu ho volit

Bureš si chce hlavně namastit kapsy.

Celkové zaměření není špatné, jen by neměl být ministrem financí...

co dodat je to populista.

Člověk jdoucí si za svým. Jako úspešný podnikatel se přisál na peníze z daní, tentokrát přímo, ne skrz zmanipulované zakázky. Šikovný tah a možná i prospěšný - snaží se řídit stát jako firmu - aby mu přinesl zisk - tzn. činí ho efektivnějším, co zoufale potřebuje. Další parazit, jako každý politik, tenhle je ale speciální - přináší benefity pro celý organismus. Zhruba jako tasemnice pro lidskou imunitu (zvlášť tu hyperaktivní).

Čtvrtý bod říká vše a nemám k němu co bych dodal.

Domnívám se, že jde o úspěšného podnikatele, který měl ale u podnikání zůstat. Připadá mi, že "oblbuje" lidi sladkými řečmi, řada spoluobčanů mu na to bohužel pořád skáče. Nemám pocit, že by reálně za dobu svého působení ve vrcholné politice skutečně posunul zemi tak, aby tady "bylo líp", jak sliboval/slibuje. Podle mě je ve střetu zájmů, což považuji za naprosto nepřípustné. Nelíbí se mi jeho laciná populistická gesta, sliby ve volební kampani i mimo ni. Za velice problematickou považuji skutečnost, že může ovlivňovat média - ta by měla za všech okolností zůstávat nestranná (což se tedy bohužel nedaří nejen díky Andreji Babišovi).

Doporučuju likvidaci..znárodnit co nakradl a poslat na sibiř

Držka nevymáchaná, obě ruce levé, dokázal už, že to dokáže (po.rat co se dá)...

dyť ta piča nikomu ani nestojí za to aby ho zabil, je to bezvýznamné kusčurák, bohužel má ale peníze...

estébák

fakt nevím, hodně jeho činů je dobrých, ale jiné... a hlavně, co má vlastně za lubem?

Gauner je to.

HJe to populista (jako každý druhý) je to oligarcha (v poltice to nevadí tolik jako když současně je v politice a zároveň vlastní média) prosadil pár dobrých změn, pár špatných změn. Za ANO ale sedí i absolutně nekompetentní lidi.

Hlasování pana Babiše často nakonec neodpovídá názorům, které předkládá jeho marketingový tým v touze zalíbit se masám. To by až tak nevadilo, pokud s názory v hlasování souhlasím, nicméně pak navenek opačné názory ovlivňují špatným směrem veřejné mínění (např. víc a víc lidí je potom proti EU ve které chce samozřejmě zůstat, nebo proti ekonomickým migrantům, kterým vlastně je) - prakticky si tak pod sebou řeže větev.

Hnutí ANO je firma (resp. odnož firmy), se všemi z toho plynoucími souvislostmi.

I kdyby si přihrával kolik dotací by chtěl, pořád jeho práce podle mě převyšuje to co by na tom vydělal. Po hrůzo vládě ministra Kalouska (mimochodem absolventa chemicko-technologické univerzity - což je pro mě nepředstavitelné, jak může chemik dělat práci ministra financí) je na ministerstvu financí člověk, který ví co dělá. Stát je firma a musí se tak i řídit. Nejdřív přijdou investice (zadlužení), ale následně musí přijít také zisky a utahování opasků. Věřím, že pokud dostane pan Babiš prostor ještě po příštích volbách je schopen dostat český rozpočet do vyrovnaného stavu.

I když nevím přesně jak jeho majetek postupně narůstal (bankovní úvěry asi splácel a splácí) vede si Agrofert celkem úspěšně,jsou to vesměs výrobní podniky (vyjma Mafra a LN),zaměstnává lidi,kteří jsou většinou spokojeni a když ani Kalousek (ten je už až trapný) a jemu podobní, na něj nic "podstatného nevytáhli" tak jeho tažení proti armádě tunelářů,neplatičů daní má určitě své opodstatnění

Jako každý jiný (zejména český) politik hájí zejména své osobní zájmy.

Jako téměř každý politik hájí především zájmy své a své skupiny.

je alespoň čitelný. Například u parazita Sobotky se jeho současné cíle dají těžko určit. Rozkradl OKD, ale z čeho tyje v současnosti je těžko říci. Asi zkusí vykšeftovat další verzi novely energetického zákona

je mi líto, kolik lidí to nevidí a je ochotno ho volit, protože to nandává zlému Kalouskovi

Je těžké hodnotit konkrétního člověka, který je součástí své strany a nyní součástí vlády.

Je tím největším nebezpečím pro demokracii.

Je to jasně vidět ze všech kroků, které podniká ve svém působišti i ve straně.

Je to jeden z poctivých politiků,věřím mu.

Je to klasický kapitalista se všemi rysy. Byl jsem po převzetí naší firmy Agrofertem jeho zaměstnancem, moji funkci okamžitě zlikvidoval. Co na to říci?

Je to oligarcha, ovšem jiní oligarchové vládnou nepřímo pomocí nastrčených loutek a to je ještě horší.

Je to parchant, který se chová přesně podle přísloví kam vítr, tam plášť, o čemž už jsem se několikrát přesvědčila - např. 12/2015 - imigranti nebudou problém, můžeme jich nějaký počet přimout; 6/2016 - imigranty v žádném případě nemůžeme přijmout - no jo, blíží se ty volby. je mi líto chudáků, kteří se nechají koupit za jednu koblihu měl by se pakovat zpátky na Slovač, tam by se s ním nemazlili s estébákem prostě je to šmejd asi tak na stejné úrovni jako kdysi Kraďousek, pardon Kalousek

Je to podnikatel a podnikání rozumí. Proto jej považuji za přínos v našem přepolitizovaném systému řízení státu.

Je to podnikatel a určitě nevstoupil do politiky protože by to byl kladný hrdina. Chce na tom samozřejmě vydělat. Jeho zásahy do ekonomiky by ale měly reálně ekonomice, resp. normálním obyvatelům pomoci. Pokud se mu to podaří - ať si přijde na své.

je to podnikatel v politice. Lidí, kteří podnikájí, je v politice více, jenže jeho vliv daleko přesahuje všechny ostatní. Nemyslím si, že je neschopný. Minimálně se dokáže obklopit schopnými lidmi, ale rozhodně bych nepodceňovala kontrolu jeho aktivit.

je to politik (ač tvrdí, že není), populista, který zvláště před volbami sleduje, co chce většina voličů slyšet, je ve střetu zájmů, ale není jisté, do jaké míry to sám zneužívá - přece jenom je na něj namířeno hodně reflektorů. Jeho promluvy o zahraniční politice jsou ostudné.

Je to politik ze kterého má Kalousek posrané trenky.

Je to populista (kam vítr tam plášť), a zároveň hrabe pro své vlastní dobro. Pokud ale udělá ze státu lepší podnik který má vyrovnaný (resp. přebytkový - na splácení dluhů) rozpočet tak tím líp.

je to populista, ale jeho vliv bych nepodceňovala

je to populista, který se snaží získat reálný vliv

Je to populista, má vliv, hraje na nejnižší lidské pudy (hněv, závist), neumí čelit kritice.

Je to pragmatik. Fungujici a prosperujici stat = prosperujici Agrofert. Prosperoval i predtim, cestu k dotacim by si vytvoril i bez vstupu do politiky. Ovsem nelibi se mi spojeni moci v politice a mediich. Politik vlastnici media je uz z principu nebezpecny. Skoda, jinak je totiz pan Babis skvely politik a manipulator :-)

Je to skutečnost, další diskuze je zbytečná.

Je to velký manipulátor, jak je vidět z předpokládaných výsledků voleb. Nevěřím mu !!!!!!!!!!!!!!!!

Je to zmrd.

Jediný politik, který dokáže dobře zaměstnat spoustu lidí.

Jediný zápor vidím v tom, že strana má velmi nejednotný názor na migraci.

Jeho cílem je pouze zisk, ale alespoň je to slovan.

Jeho kroky vnímám velmi negativně. Je to populista, velký podnikatel a rádoby magnát a podle toho se odvíjí i jeho zasahování do politiky, které je v rozporu s porporou podnikání, pouze pokračuje v likvidaci malých a drobných podnikatel a zlepšuje podmínky pro svůj podnik.

Jeho osoba je bezpečnostním rizikem pro ČR.

Jestli něco udělal nebo prosadil nestíhám vnímat, vzhledem k tomu že většinu času trávím v zahraničí, postřehl jsem jen pár těch negativních věcí na které si stěžovali kamarádi zemědělci. Ale o tom, že je to populista a řekne všechno, co chtějí lidi slyšet, bez toho, aby to myslel nějak vážně, snad není pochyb.

jestli za jeho ery zbyde něco pro stát tak dobře.Jeho předchůdci zanechaly jen dluhy

Ještě před jeho vstupem do politiky se mne jeho firma pokusila okrást a musel jsem se soudit. Myslím, že hromadné okrádání ostatních je jeho běžným přístupem, proto z něj mám obavu a dívám se na něj s nedůvěrou.

Jsem pro větší počty podnikatelů a ekonomů v politice- realita podnikání a fungování státu většině politiků uniká či mají neschopné poradce?

K motivaci vstupu Andreje Babiše do české politiky mám stále značně nedůvěřivý postoj, nicméně oceňuji, že se jako ministr financí snaží celkem úspěšně krotit rozhazovačné choutky svých kolegů z ČSSD...

každý se vstupem do politiky ušpiní a jistě má konflikt zájmů. nevidím moc rozdíl mezi ním a Sobotkou.

kdo má peníze- chce moc. A pak má vše

Kdo to je? On něco dělá mimo své firmy? Co si dělá v nich, to je jeho věc, co dělá mimo své firmy je záležitostí jeho voličů. To já nejsem, tak mě nezajímá a vím, že skončí tak jako všichni pseudopolitici před ním, o kterých se nejen už ani nemluví, ale nikdo je už ani nezná.

Klasický produkt 80tých let. Velice schopný, chytrý a vzdělaný. Pokud dělal v zahraničním obchodě, tak tam nemohl ani tenkrát působit nějaký blbec. Podpis STB bych mu ani tak nezazlíval (to museli udělat tenkrát všichni schopní, kteří nechtěli emigrovat, nebo být v disentu). Využil situace, že se ODS historicky znemožnila a převzal škodolibé voliče z ostatních stran.

Kombinace moci ekonomické, politické a mediální je pro demokracii nebezpečná.

komunista, člen STB, tunelář

Komunistické estébácké hovado s populistickými kecy pro plebejce líbivými. Bohužel jeho vliv, obávám se, poroste.

Konečně těm zkorumpovaným trošku šlape na paty.

Kromě toho zpochabnil v nedávné návštěvě v Letech holocaust.

Má racionální názory, doufám, že se nemýlím. V prezidentovi Zemanovi jsem se také za celou jeho éru prezidentování nezklamala a podporuji ho stále.

Mám k němu dost výhrad, ale také dost důvodů, proč ho považovat za politika, který... nu, je jako ostatní v poslanecké sněmovně. Co se mi ale nelíbí, to je to, že se mi někdy jeví, že se stal cílem ostatních, aby ti zastírali svoje vlastní nedostatky a politickou i lidskou liknavost.

mám určité výhrady a zatím mu věřím

Mám za to, že je jeho osoba a způsob podnikání neslučitelný s funkcí ministra. Je to hrozný člověk, hrozný politik - populista, který bohatne tím, že se dostal do vlády. Pořád nemůžu uvěřit tomu, že jsme si jej zvolili, že se drží ve vládě a že ho ještě za něco nezavřeli.

Měl by vzdát buď Agrofertu a Mafry a podobně nebo politického mandátu, oboje dohromady nejde!

Měl šanci, je v poločase, zúčtování přijde...

Mezi politiky se zatím chová jako štika. Snažili se jej zlikvidovat, ale zatím vše co řekl, tak prosadil. Ostatní jen řeční a nepřinášejí nic pozotivního.

Mnohé z jeho kroků mají kladný dopad hlavně na jeho podnikání. Je to arogantní a vulgární člověk.

Mozna pracuje hlavne pro sebe, ale prime dukazy zatim vicemene chybi. To, ze je populista, je nepochybne.

myslí jen sám na sebe a pro své dobro, ostatní lidé jsou pro něj luft

Myslím si, že do politiky vstoupil, když zjistil, že pomocí státu (přes insolvenční systém) už nedokáže "nepřátelsky převzít" další firmy. Ve střetu zájmů je permanentně a to nejen kvůli dotacím a investičním pobídkám jeho firmám. Ale třeba kvůli tomu, že bankám financujícím jeho koncern může "přihrávat" výhodné státní zakázky, třeba správu rezerv..

myslím, že by neměla tak velká část České republiky patřit do rukou jedné osoby

Myslím, že to není špatný člověk. Nicméně se mi nelíbí, že ministr financí vlatní spoustu podniků a to včetně Mladé fronty. Když vlastní, tak vysoce postavený člověk, nějaké noviny, něčím to zavání...

Myslím, že to s ČR myslí dobře. Jeho úspěšné podnikání mluví jasně. Ale podle mě se v politice nedává dohromady se správnými lidmi.

Na rozdíl od politiků věřím, že stát je podnik, který musí vydělávat, platit těm kdo pro něj vydělávají a zisk rozdělit dětem, důchodců a dalším potřebným.

Ne že tam nemá co dělat, právo na to být v politice by měl mít chudý i bohatý, ale nachápu, jak ho někdo může volit.

Nechápu, proč ty lidi mu všechno zobou z ruky. Jen "kope" pro sebe.

Nejdřív uprchlíky vítal a když zjistil že je lidi nechtějí, tak je proti nim, snaží se jen získat prospěch pro sebe. Hrozí nám od něj zrušení hotovostních plateb a zánik fyzického legálního platidla.

Nejen populista, agent STB a KGB!

Nejenže je Andrej Babiš oligarcha ve střetu zájmů, ale navíc i bezcharakterní udavač, lhář a podvodník. A v podstatě i ekonomický migrant. ;o) Takový nemá co dělat nejen v politice, ale ani ve veřejném životě.

Nejspíš jako každý myslí i na sebe, ale na rozdíl od jiných nekrade a docela dost jeho rozhodnutí má smysl. Na rozdíl od jiných méně kecá a víc pracuje.

nejspíš má své máslo na hlavě jako hromady jiných politiků

největší riziko vývoje po listopadu 1989

Někdo kdo nemá prověrku a porušuje zákon kam se podívá ať je to u nás na Slovensku nebo v Německu by měl sedět v chládku a ne v parlamentu.

Nemám dostatek informcí, abych to mohla komentovat

Nemam z nej dobry pocit. Obavam se, ze chce vse jen hlidat a regulovat, a to bychom si nemeli nechat libit. Navic mi vadi jeho propojeni s Agrofertem a medii.

nemohla jsem se rozhodnout mezi populistou a oligarchou

Nemohu napsat nic slušného. Bylo by to je píp, píp, píp...

Není nad Anreje Babiše, kanečně někdo, kdo těm zlodějům utne tipec. A to se jim nelíbí, protože už nemůžou rozkrádat tuto zemi. Ten, kdo dovede vést svoje podniky bez stráty a naopak vydělával i když nebyl ve vládě, je zkrátka borec a neočerní ho ani ti břídilové, co řvou, že on krade ve velkém. Měli by si zamést před svým prahem. Ať žije Babiš, držím mu palce.

Není to ideální případ pro českou politiku. Totéž ovšem platí o Sobotkovi, Zemanovi i některých jiných.

Není ve střetu zájmů, je v dokonalém souladu zájmů. Ve prospěch svého imperia, samozřejmě.

Neodvažuji se pronést striktní názor, protože nemám dost informací (ověřených) Z 90% ale slyším negativa a celkově mám z něho špatný pocit (Stačí mi billboard ,,Nedopustíme korupci, i když se kluci hodně snaží")

Neustále vyzdvihuje ekonomický růst ČR, který ale nezpůsobil on, ale pravicová vláda před vládou nynější. Ekonomický růst nastal chvíli po ustanovení nové vlády, čili je nelogické, aby Andrej Babič v čele ministerstva financí tak rychle oživil hospodářský růst. To si totiž vyžaduje kroky, jejichž efekt se projeví až v delším časovém období.

Nevadí mi, pořád lepší než Kalousek a spol.

Nevěřím mu ani Dobrý den

nevolím , ho , ale věřím ,mu že to myslí většinou dobře

Nezajímám se o politiku.

Oligarcha a navíc normalizační bolševik.

On si u vědomuje,že je v konfliktu zájmů , ale který z ministrů měl denně komentář předchozího /Kalouska/k jeho činnosti? Určitě chce AB věci napravit, snaží se,ale je neustále pdrážen. Podívejte,na co vše se peníze našly?

Pan Ano-Babiš/Ne-Bureš mne nechává docela klidným. Ostatně na vyžádání vám jistě zašle i seznam lidí, kterým už líp je.

pan Babiš často mění své názory, není schopen vysvětlit majetkové poměry v Čapím hnízdě, díky svým podnikatelským aktivitám je ve střetu zájmů, neplní předvolební sliby - jedná se pouze o populistická gesta, která mu mají zajistit větší politickou moc

Pan Bureš tady nemá co dělat. Legálně krade a lidem se směje do tváře..

parchant jako všichni politici

plus se stává stále větším populistou

Plus zástup dalších "hříchů".

Politik jako každý jiný - něco říká a něco krade.

Politik nemá být podnikatelem a podnikatel nemá být politikem.

Populistický oligarcha, který křivý naší ekonomiku výhradně ve svůj prospěch. Nejhorší ministr financí, kterého jsme kdy měli. Člověk s problematickou minulostí, neprůhledným majetkem a politický arogant.

považuji ho za úspěšného ministra financí bez ohledu na další skutečnosti

Pracuje jako podnikatel-rozvíjí resort a vedfe jej k ziskovosti.

Pristehovalec by se mel vratit tam odkud prisel a rozkradat svou zemi.

Prostě mu fandím

Protože Bureš?

První ministr, který rozumí ekonomice.

Především je to estébák, který má sedět ve vězení a ne ve vládě. Pracuje především pro svou vlastní kapsu.

Představa, že milionář či miliardář nebude prosazovat své zájmy je stejně zcestná, jako věřit tomu, že komunista může být dobrý demokrat. AB šel do politiky ne proto, aby myslel na obyvatele, ale na své podnikání.

Přijde mi jako velice nebezpečná osoba. Klidně mu i věřím, že na rozdíl od ostatních nekrade. Nicméně dělá horší věci - v podstatě legálně upravuje pravidla ve státě tak, aby z toho jeho firmy profitovaly. Korupčník s krabicí od vína se chytá mnohem snáz, než člověk s takovou mocí, který v podstatě nic nelegálního nedělá, ale zároveň účinně posiluje pozici svého koncernu na úkor malých podnikatelů. Má výborný marketing a je populista. Jeho koupě skupiny MAFRA mu umožňuje aktivně pracovat na svém mediálním obraze.

Rozhodně lepší než Kalousek, ODS, ČSSD, KDU a TOP

Řekla bych, že rozhodně něco udělal a prosadil, ale nic dobrého to nebylo. Ve střetu zájmů je, i kdyby nechtěl, ale jeho chování a politické činy to ještě zhoršují. Lépe řečeno, se současným stavem legislativy mu nikdo nemůže zakázat politickou činnost, ať je ve střetu zájmů, jak chce. Co mi vrtá hlavou, je to, proč ho kdo proboha volí? To se Češi nechají tak snadno zviklat koblihami?

slizký úhoř, který je skutečně v politice jako finanční knížepán ... naproti tomu na rozdíl od nikdy nepracujících politiků ČSSD, ODS a TOP09 má za sebou budování firem a tak má zkušenosti, které by bylo rozumné pozitivně využít. Jinak Babiše rád nemám, kvůli němu mě v roce 1996 vyhodili z práce.

Slováci moc dobře věděli, proč ho vyhnali

snaží se , ale jde mu to pomalu

Snaží se něco změnit, ale často jedná jako pavlačová drbna a následně mění názory ale špína a pomluva už byla vyplivnuta.

Stal se stělesnením všeho zla v politice ale jeho "kolegové" také nejsou bez viny. Nemám na něj názor ale to jak se jeho méno démonizuje mi dáva signál, že buď dělá neco dobře nebo někomu vadí.

STB, Slovák, křivák - chce se stát novodobým diktátorem, měl by být odstraněn!

střet zájmů už větší být nemůže.

Střet zájmů velký jako prase, přímo gigantický. Nevolím ho.

Střet zájmů. Nikde jinde v Evropě by to neakceptovali. Je zřejmé, že to je jeho ekonomický projekt. Lidé velmi rychle zapomínají, když se už neštítí volit Estébáka.

Střety zájmů, ovlivňování podmínek pro dotace tak, aby vyhovovaly jemu, nelítostnost, mlžení vlastních slov. Střety zájmů jsou jasná indikace.

super ministr

Takových už bylo... a ještě bude... Andrej Babiš je jen víc vidět, protože o něm každý mluví.

Ten člověk je nehorázně rozporuplný. EET i zákon o cenzuře spíše vyznívají, že si snaží důkladně přihřát polívčičku Sice jako podnikateli mu to jde ale jako ministr by měl bojovat za svůj stát a ne si přihrávat domů. Nehledě na to, že na ministra financí se nadává neustále.

Ten chlap ví o čem mluví, ušetřil už spoustu peněz a je to velice úspěšný podnikatel. Měli by více poslouchat co říká, Stát by měl hospodařit jako rodina, chovat se jako dobrý podnikatel a né pořád zvyšovat zadluženost.

Ty jeho kecy tenkrát před volbama prokázaly vše. On do politiky nechce, on ne... a šup, už je tam! Sladký řečičky, aby oblbnul voliče a před volbama tumáte koblížek a pamatujte, máte ho od ANO (bude líp, ale neřekli jsme, komu)... o nic jiného než o možnost si zařídit co chce a potřebuje mu nešlo...

Už se, chlapec, projevil dostatečně...

V kapitalismu vždycky vládnou oligarchové, ale většinou nepřímo.

V něčem mě vadí ,v jiných věcech ne.

vadí mě, že se pořád řeší Babiš proč se nezeptáte, co si myslím třeba o Kalouskovi

věřím jeho práci a jeho vnímání v politice

věřím mu a i fandím nemá zapotřebí krást zatím chce vše i pro lidé ostatní

věřím, že dělá vše právně nenapadnutelně, ale ve svůj prospěch, stejně jako většina ostatních politiků - jen se o něm víc mluví

Vidim ho a dělá se mi zle.

Vím, že v jeho případě existují střety zájmů. Kdo ve vrcholných funkcích je úplně čistý? jako ministr financí je na svém místě, má zkušenosti s řízením velkých firem a je vcelku dobrý hospodář. Spíše jej podporuji.

viz. EET

vnímám ho spíš negativně. příjde mi, že káže vodu a pije víno. věřím, že s ČR to myslí dobře, ale na druhou stranu tak někdy nekoná

Využil situace, kdy se stávající strany znemožnily. Podle mě je to vychcánek, ale jeho slabost je, že nebude mít nikdy dost (jako každý nabob). Na to podle mě dojede.

Vždycky dělal politiku (zahraniční obchod) a současně obchodoval. Je v tom opravdu frajer. Ovšem s jeho zájmy a s jeho názory se neshoduji prakticky v ničem.

x

Z každé odpovědi bych něco vypíchl. Věřím, že je v jeho zájmu udělat z ČR lepší místo k životu, nicméně je to populista, je v neustálém střetu zájmu, jeho Agrofert vyhrává nejvíce veřejných tendrů v historii. Bojím se jeho neustále narůstajícího vlivu na celý stát.

Z politiků škodí nejmíň.

Z toho politického bahna je asi jeden mála, který to pro lid myslí dobře a nechce mlaskat jen on sám.

Zase s výhradami. Jeho reálný vliv se nepřeceňuje, právě proto, že je to populista každým coulem. Ale pořád lepší 100 Babišů než 1 Kalousek!

zatím ano

zatím lepší není a nebyl

Zatím mne nezklamal. Jen se mi nelíbí, že si nechá všechno líbit.

Zdá se mi,že konečně se něco smysluplného ve finančnictví děje k lepšímu.Je bohatý a dokázal,že penězům rozumí.Snad nepotřebuje krást,jak ostatní.

Zde bych jen doplnil, že mu nejde jen o Agrofert, jde mu hlavně o něj. A to, že je oligarcha, by ani tak nevadilo, koneckonců, podívejte se na Dienstbiera, Šabatovou a Sobotku a jiná kvítka - proti Babišovi mají vlastně nic, a přitom jak škodí, více než on. Nebylo by špatné, když by Babiš vyhrál volby, všechny tyhle marxistické hnidy odstavil od penězovodů a moci a pak se nějak brutálně zdiskreditoval on i celé ANO.

Získal bohatství a chyběl mu vliv, přímý vliv. Teď ho má a je trnem v oku ostatním politikům, protože ví co dělali oni a jen to využívá.

Zkurvysyn. Nevěřit. Vyhnat.

23. Jaký je Váš aktuální názor na Turecko?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

24. Váš komentář:

Zde můžete svou odpověď na předchozí otázku více rozvést. Tato otázka je nepovinná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Absolutně nespolehlivý partner.

Asi zde již nic komentovat nebudu.

Bud Turecko vypadne z NATO, nebo budu touzit aby CR nebyla v alianci s Tureckem.

Čím více se Turecko bude posouvat od sekulárního státu k diktatuře, tím obezřetněji by se evropští politici měli chovat k tomuto novému možnému zdroji muslimského náboženského fanatismu ;-( Je třeba bohužel přijmout fakt, že Turecko pod Erdoganem přestává fungovat jako nárazníkové pásmo proti nestabilitě přicházející z Blízkého východu a proto by EU měla významně posílit ostrahu své jihovýchodní hranice a také jasněji podpořit úsilí Kurdů o vlastní nezávislý stát, neboť Kurdové nijak neskrývají, že svůj vzor vidí v Izraeli a proto je šance, že by od Turecka roli nárazníkového pásma na Blízkém východě proti nestabilitě přicházející z Arabského poloostrova mohl převzít nezávislý a sekulární Kurdistán...

Dění v Turecku nesleduji, ptoto nemohu zhodnotit.

Do vnitřní politiky Turecka nám nic není, měli bychom respektovat vůli tureckých voličů - nechápu, jaké důsledky tato věta vyvozuje. Že bychom je snad měli vojensky napadnout a svrhnout Erdogana?

Do vnitřní politiky Turecka nám v principu nic není, nicméně její vývoj můžeme zohledňovat při zaujímání postojů k případné spolupráci s tímto významným státem.

Dosud byla role Turecka v boji proti IS spíše negativní, ale očividně dochází ke změnám, takže je možné, že Turecko sehraje jistou roli při pozemních operacích proti IS, což rozhodně není dobrá zpráva pro syrské Kurdy, těm zřejmě nezbude, než se stáhnout na východ za Eufrat.

Erdogan je nebezpečný maniak, dokud bude u válu tak bych sbližování nedělala, je tam prostě hodně rizik, chce to vybalancovat, vliv tam má i Rusko a tak. Ohledně uprchlické krize je otázka jestli je postup Turecka přínosem nebo jestli sem jich jde kvůli nim jen víc... těžká věc. Každopádně erdogan je diktátor a byla bych hodně opatrná

Erdogan se fakticky snaží stát se leadrem muslimských zemí v probíhající studené válce se západem. A ti idioti ve vedení EU mu s tím pomáhají.

Erdogan začíná ničit sekulární Turecko a posilovat vliv islámu. Tento teokrat je nepřítel EU a svobodného světa.

Evropa od roku 1453 smrtelně zápasila s Tureckem o bytí a nebytí, a najednou máme věřit, že se Turecko po 80 let dlouhé epizodě s Kemalismem změnilo ? Nebuďte směšný !

Hlavně by se měla EU přestat nechat vydírat tureckem

Jak vůbec někoho napadlo tahat Turecko do NATO a EU???

Je smutné, když jednáme o zadržení uprchlíků v Turecku a zároveň jednáme o tom, jak je sem bezvízově pustit. Doublethink jak z učebnice.

Je to islámský stát a už jednou obléhal Vídeň

Je to režim podobný íránskému. Tedy mezery v demokracii existují, ale v daném regionu jsou i daleko horší diktatury (Saúdská Arábie...).

Je to vyšší politika a obyčejný občan zná jen názory médií.

Je to země, která je pro Evropu velkým ohrožením.

Jsou to pro muslimští vyděrači. Otázka 30: volila bych Národní demokracii.

Jste první bezpečnou zemí, kde se neválčí a kam tedy přece "uprchlíci" dle vlastních slov utíkají - před válkou a tak? Jste. Aspoň EU to říká. Tak jim přece můžete dát práci a s tím související bydlení a tak a pokud máte takové problémy s pracovní silou jako prý tedy my tady, všech deset oblíznete, však oni přece utíkají za bezpečným životem a dejte nám práci a bydlení... aha. To je jako když z asi dvaceti "uprchlíků" z Polska polovička do měsíce zdrhla do Německa... tím prokázali, že sem nejdou za bezpečným životem a prací, ale že si jdou pro německé sociální dávky. A chceš tu něco takového? Já ne! A názor tureckých voličů... pokud volby budou svobodné, pak budiž. Ale můžeme si být jisti, že budou? Když někdo chce zfalšovat výsledky, udělá to i kdyby u toho byli mezinárodní pozorovatelé - nikdo totiž neví, jak přesně počítá ten počítačovvý program mající za úkol sečíst hlasy... to ví jen ten, kdo to programoval. A taky třeba ví, na čí příkaz a jak tedy má výsledek dopadnout...

Každý stát je suveréní...nikdo by neměl diktovat co má dělat a sám by neměl diktovat druhým.

Mám z nich smíšené pocity. Určitě jsou mezi nimi i velcí zastánci Islámu, to je nebezpečné. Jsou to horké hlavy.....kdysi také byla vojna s Turkem.

mé odpovědi jsou spíše intuitivní,pocitové - protože si myslím,že naši politici a média své názory až příliš "cedí" podle EU

Moc tomu nerozumím, ale myslím si, že Turecko bude EU vydírat

Muslimské Turecko podporuje pouze muslimské zájmy. Čile těží ze situace, obchoduje a tím i podporuje ISIS, ohlupuje migrací evropany a čerpá od nich neskutečné finance za nic. . . . . . . .Historie nám říká, že turkům se nikdy nedalo věřit tomu co říkali a žel to platí až dodnes.

Na polovinu tech otazek se neda jednoznacne odpovedet - napriklad Turecko hraje s islamskym statem na vsechny strany, jestli je to pozitivni nebo negativni je zatim prilis brzy hodnotit. Stejne tak Turecko zrovna ted hraje pozitivni roli v reseni uprchlicke krize, coz neznamena, ze ji bude hrat i za mesic, pokud zacne mit dojem, ze je to pro nej nevyhodne. Co se tyce Turecka jako vyznamneho clena NATO, to zavisi predevsim na Turecku, a my si muzeme leda tak neco zbozne prat....

Na vše bych opověděl úplně jinak ještě před pár měsíci. Bohužel, převrat se nepovedl a Erdogan žene turecko směrem k další muslimské diktatuře

Naši předci vždy bojovali s Turkem, aby se nedostal do Evropy a dobře věděli proč to dělají. A ne nadarmo se říká o špatném hospodářství, že je to turecké hospodářství. Erdogan je magor totálně pod vlivem Koránu a islámu. A pouštět si tohle dobrovolně do Evropy je nejenom naprosté bláznovství, ale takí naprostá neúcta k našim předkům, kteří pokládali své životy za naši budoucnost bez těhle lidí v našich zemích. Nevím, proč tak kašleme na minulost, kdo nezná minulost, nemá ani budoucnost.

Nechat Turecko v NATO, aby bylo pod kontrolou. Je to velmoc ve zbrojení. Jinak není radno Turkovi věřit.

NEchtějte mě nastartovat kapitolou na téma tureckého puče. Jeden by musel mít velmi krátkou paměť nebo být lehce pomalejší, aby si nevšiml do očí bijích podobností mezi tímto pokusem o převrat a pučem z 12.9.1980. V druhé polovině 70.ch let v Turecku došlo k výraznému vzestupu terorismu a násilí, z nichž většina byla přičítána fašistickým formacím, jako například Šedí vlci a další skupiny. Avšak dnes už celkem jistě víme, že velká část násilí měla podobu provokací, o kterých mnozí odborníci tvrdí, že byly provedeny pod taktovkou jednotlivců a sítí přidružených k CIA. Snad nejvýznamnější z nich byl pan Paul Henze, muž, který strávil desítky let jako koordinátor zpravodajských služeb v Etiopii, Turecku a jinde v době studené války. Jak Daniel Ganser poznamenala ve své knize Tajné armády NATO: Operace Gladio a terorismus v západní Evropě "Jeden pravicový extremista u soudu později věrohodně tvrdil, že masakry a hrůzy v sedmdesátých letech byla strategie přinést Evrena [vůdce převratu, generála] a vojenské právo k moci: 'Masakry byly provokací MIT [turecká zpravodajská agentura]. S provokací ze strany MIT a CIA byla země připravena na puč z 21. září.'"(Str. 239) Ale samozřejmě, tyto akce se neuskutečnily samy od sebe; na místě existovali operátoři rozvědky, kteří usnadnili průběh událostí, které se odehrály. Jaky napsali proslulý autor a mediální kritik Edward Herman a spoluautor Frank Brodhead ve své knize z roku 1986 The Rise and Fall of the Bulgarian Connection: "Paul Henze začal svou dlouholetou kariéru v CIA pod krytím ministerstva obrany jako "poradce na zahraniční věci"v roce 1950. O dva roky později odešel na šestiletou stáž jako politický poradce Rádia Svobodná Evropa (RFE) v Mnichově, Západním Německu. V roce 1969 už byl Henze velitel stanice CIA v Etiopii, a sloužil také jako velitel větve CIA v Turecku od roku 1974 do roku 1977. A když Zbigniew Brzezinski vytvořil tým Národní bezpečnostní rady ( National Security Council) pro prezidenta Jimmyho Cartera, Henze byl jmenován zástupcem CIA do kanceláře NSC v Bílém domě. " Vzhledem k tomuto zajímavému spojení mezi Henzem a Brzezinskim není těžké uhodnout, že Henze byl v podstatě zapojen do téže globální operace jako Brzezinski, a sice přeměny terorismu pro strategické cíle v boji proti Sovětskému svazu. A zatímco Brzezinski skvěle zvládl vytvoření mudžahedínů v Afghánistánu, Henze již předtím dosáhl podobných výsledků v Turecku, tedy organizování pravicové síly za účelem destabilizace. Ganser ve své knize cituje protiteroristického znalce a odborníka na operace Gladio Selhattina Celika, který napsal v roce 1999, že: "Když americký prezident Jimmy Carter o puči v Turecku(1980) slyšel, zavolal Paula Henze, bývalého šéfa CIA v Turecku, který opustil Ankaru krátce před převratem, aby se stal bezpečnostním poradcem prezidenta Cartera ve Washingtonu. Carter řekl Henzeovi, co už dobře věděl: "Tví lidé právě provedli převrat!". A prezident měl pravdu. Paul Henze den po převratu svým kolegům z CIA ve Washingtonu triumfálně řekl: "Naši kluci to zmákli!" Celik bez obalu uvádí Henze jako "hlavního architekta převratu z 12. září 1980". Není těžké pochopit proč. Byl přímo v Turecku od poloviny sedmdesátých let do doby, než se stal koordinátorem u Národní bezpečnostní rady Brzezinskiho ve Washingtonu, kde byl jako odborník hádejte na co? No na Turecko. Henze byl jasně klíčová osoba. Jak Ganser poznamenává, podle Celika, "Brzezinski podporoval pozice Henze. Během diskuse v Národní bezpečnostní radě na téma situace v Íránu, kde Khomeini v roce 1979 uchvátil moc, Brzezinski vyjádřil svůj názor, že 'pro Turecko i pro Brazílii by byla vojenská vláda nejlepší řešení.'" I když nic z toho by se nemělo zdát jako překvapení nikomu, kdo je aspoň vzdáleně obeznámený se způsobem, jak se americká rozvědka chovala za studené války. Navíc spojení mezi americkou rozvědkou, jejími obdobami uvnitř NATO a turecké armády a vnitřního státu představují něco jako nesvatou trojici. Jak turecký politik a sociální aktivista Ertugrul Kurkcu napsal Covert Action Quarterly v roce 1997: Úzké vazby mezi tureckou a americkou armádou a zpravodajskými kruhy, spolu s obavami USA o pokračování vojenské spolupráce s Tureckem byly hlavními překážkami na cestě Turecka k širší demokracii. Teď se koukněme na média. Ale začněme pozitivně. Když prezident Erdogan krátce po přistání osudnou noc na letišti v Istambulu označil za jednu z hlavních osob převratu pána jménem Fethullah Gulen (toho času žijícího v Pensylvánii, USA), naše skvělá západní média tuto skutečnost opravdu odvysílala. Potíž je ovšem v tom, že žádné z těchto médií, pokud je mi známo, se jaksi neobtěžovalo dělat trochu té reportérské práce a zjistit skutečnou důležitost tohoto člověka a jeho hnutí. Abych byl přesný, jako kouzlem například zmizela jakákoliv zmínka o dlouhodobých poutech mezi Gulenem a CIA, ani o proniknutí jeho vlivu a lidí do různých institucí v Turecku, a už vůbec nikdo se nepokusil prozkoumat finanční sítě a toky vedoucí od pana Gulena do téměř každého kouta islámského a v menším měřítku i neislámského světa. Mezitím se z USA a od pana Gulena vynořila protichůdná teorie a médii mnohem propagovanější teorie, že prezident Erdogan puč zinscenoval sám, aby mohl zdůvodnit další čistky a hony na sukularisty, politické rivaly a další skupiny, které jsou proti němu. Zajímavé na médiích v tomto případě je to, že se neobtěžovala podívat na tuto situaci optikou geopolitiky. Ta by nám totiž mohla toziž situaci nastínit ještě z jiného světla, dát nám další námět na zamyšlení, co se v Turecku asi stalo. Další zanedbání povinností je fakt, že média přímo ignorovala téměř jistou pravděpodobnost informovanosti (pokud ne rovnou účasti) výzvědných služeb USA, potažmo NATO, které Prezidenta Erdogana, narozdíl od těch ruských, ani nevarovaly. Zajímavé chování aliančních partnerů mírového paktu, že? Je zkrátka důležité pochopit, že v Turecku jsou 3 hlavní frakce které se mezi sebou melou o moc. První je Erdogan a jeho APK (Strana spravedlnosti a rozvoje) kteří jsou něco jako tzv. Muslimský Bratrstvo. Jsou blízko ke stejným sítím a prosazujou stejnou politiku jako MB a zastupují takovou tu menší buržoazii nebo malou střední třídu, takovou tu kterou MB vždycky reprezentuje. Druhá jsou Kemalističtí Turečtí nacionalisti. ( kemalisté Stoupenci Mustafy Kemala-Atatürka) Jsou historicky propojení s armádou a tzv. Hlubokým státem ( derin devlet), takže zhruba stejný scénář jako v Egyptě. Historicky se rádi bratříčkovali s NATO, zatímco udržovali jakž takž přátelské vztahy se sousedníma státama, dokonce i Ruskem. Třetí frakce je ta kolem pána jménem Fetullah Gulen, superbohatýho tureckýho podnikatele, kterej provozuje jednu z největších sítí charterovejch a soukromejch škol na světě. Říká se, že má dost blízko k CIA a posledních pár let je furt dokola víc nebo míň ve válce s Erdoganem. A hádejte který párek lidí se za pana Gullena přimluvil když si zařizoval pobyt v USA? Zkuste si najít jména jako Graham Fuller, bývalý Vice Chairman of the CIA’s National Intelligence Council a Morton Abramowitz, bývalý lehce profláklý operativec CIA a ambasador USA v Turecku, který také jen tak mimochodem spoluautoroval tento zajímavý článek. https://www.washingtonpost.com/opinions/the-united-states-needs-to-tell-turkey-to-change-course/2014/01/23/3525bf52-7eda-11e3-93c1-0e888170b723_story.html?utm_term=.eb5aa19eb948 A nechtějte snad ani vědět, co k tomuto tématu má na srdci RAND corporation. Tyhle tři frakce se tahej o moc už nějakou tu chvilku, a jsou to právě tyhle půtky který Erdogana v podstatě dost přesvědčily k tomu, aby z Turecka udělal policejní stát s drakonickejma zákonama a tím si víc upevnil vlastní moc. Ve skutečnosti je to složité, ale tohle je takovej rychlý přehled, tak by neškodilo to přiblížit všem.

Některé věci prostě nevím.

Nelíbí se mi nátlakové jednání Turecka a mám strach z vlivu Ruska na něj.

Nemám ráda Turecko

nevěřím Erdoganovi. v ničem

Nevím co si mám myslet o převratu zda byl či nebyl.

Nic, co rozděluje veřejnost, nehraje pozitivní roli v řešení čehokoli

O Turecku mnoho nevím

Od čas Ataturka, jedině armáda byla zárukou sekulárního Turecka. Převraty a puče tam byly velice časté, protože se vždy našel nějaký zmrd, co se snažil centralizovat moc. Erdogan na to šel z jiného soudku - pod falešnou vlajkou sehrál divadýlko, aby si upevnil moc a postavení. Skvělý tah, ale jen taktický. I kdyby zavřel polovinu národa, stále je to málo. Média se nechávají slyšet, jak je oblíbený a vůbec, ale je to populista a průměrný Turek ho má rád asi tak ako průměrný Maďar Jobbik. Kdo nevěří, ať na Turecké fórum běží.

Otázka na NATO je příliš zjednodušená. Kdyby bylo Turecko vyloučeno, přetáhne je k sobě Rusko a Turci začnou ohrožovat sousedy kolem sebe (Řecko, Bulharsko, Arménie atd.)

Otázka Turecka je na dýl. Do EU se nedostanou, neboť nikdy nebudou uznávat základní hodnoty EU. Nynější krize spojená s potlačováním lidských práv by se jim neměla tolerovat (podobně jako Rusku.¨ Turky ale mám ráda, jsou to fajn lidi, vízovou povinnost bych jim zrušila (ale prověřila bych si je při příletu, samozřejmě).

Podívejte se na mapu a počet obyvatel.

politiku Turecka si musí vyřešit Turci...my ale máme dát jasně najevo, že to, co provádí Erdogan je pro nás nepřijatelné...heslo "bližší košile než kabát" a spoléhání se na to, že Turecko je "aspoň trochu" spojenec, takže je fajn mu nadbíhat a tvářit se, že je všechno OK, je zhoubné...kdyby nic jiného tak proto, že jde o morální relativismus - zlé Rusko vadí, zlý Írán vadí...zlé Turecko nevadí... státy a lidé v Asii a Africe ten zjevný rozpor určitě vidí a má to vliv na jejich vztah k západnímu světu...

Pravdou je, že o Turecku taky mnoho nevím. V novinách se řeší blbosti místo aby informovaly o souvislostech ve světové politice.

Před vstupem do EU by turecko mělo provést rezolutní odluku církve od státu.

Přerod Turecka v islámský stát, útoky a systematické vyhlazování Kurdů i mimo území Turecka, prodej ropy z IS a zbraní do IS nám ukazuje, kam se Turecko pod vedením Erdogana ubírá.

Připadá mi, že nás spíše vydírají s uprchlíky.

S Tureckem, kde je v čele Erdogan bych vůbec nejednal.

sekulární stát se za Erdogana rychle mění v islamistický podporující terorismus. navíc Evropu vydírá.

Situace v Turecku je zapeklitá a při pozorování zvenčí se dá těžce soudit.

snaží se prosadit své zájmy na úkor jiných a vydírá Evropu

Stačí si projít zpravodajství za poslední rok

To, co se nyní děje pod vedením p. Erdogana v Turecku, není v souladu s vůlí lidu. Je to nástup diktatury. Pokud by tohoto faktu nebylo, hodnocení by vypadalo výrazně jinak.

Turci až získají peníze tak pak stejně uprchlíky pustí do Evropy, Evropa si jen kupuje čas !!

Turci by měli migranty vracet tam odkud přišli a ne je pouštět do Řecka

Turecká dohoda s EU je hnus! Legitimizované porušování lidských práv!

Turecká politická situace v současné době nevypadá zrovna pozitivně, zřejmě by to chtělo nějaké demokratické volby, nicméně po tom nevydařeném puči si tam o tom asi mohou nechat jen zdát.

Turecko by hlavně mělo být donuceno dát Kurdům svobodu.

Turecko a jeho problémy mně nezajímají

Turecko a lidi znám velmi dobře, 2 roky jsem tam pracoval. Mám je velmi rád, jako celku jim však moc nevěřím a na dovolenou bych tam nyní rozhodně nejel.

Turecko by nemělo uprchlíky vůbec pouštět na své území

Turecko bývalo dobrou zemí - ale teď od něj radši dál...

Turecko hledí jen na svůj prospěch.

Turecko hraje samo pro sebe a když není podle jeho, tak vydírá. Takový stát neudrží EU pohromadě, když mu píchá nůž do zad.

Turecko jako stát může být pro EU přínosem, nicméně je potřeba celou situaci řešit rozvážně a výhodně pro obě strany... je tedy možné domlouvat bezvízový styk a podobné výhody pro Turecko, nicméně by se zároveň měla situace v Turecku přibližovat standardům Evropy a EU.

Turecko je dalším z nestabilních sousedů a mělo by se vrátit k kermalismu.

Turecko je docela velmoc na rozhraní Evropy a Asie. Má 80 milionů obyvatel.

Turecko je dosti nevyzpytatelne, odlišná mentalita od evropské.

Turecko je islámská diktatura, jsou zde pošlapávána lidská práva a dochází k čistkám, na které by byl hrdý i Stalin. Podporou IS a vykupováním jejich ropy Turecko přímo způsobilo migrační krizi, jejímž prostřednictvím vydírá Evropu - zrušte nám víza, nebo vypustíme migranty. Navíc je člen NATO, což dává momentálně asi takový smysl, jako kdyby do NATO přistoupilo Rusko. Turecko do Evropy definitivně nepatří, historie se opět opakuje. Pokud budou zrušena víza, zaplaví Evropu 80 milionů Turků, pokud ne, zdevastují ji miliony migrantů vypuštěných Erdoganem. Jediným řešením je armáda s ostrými náboji na hranicích a potápění lodí migrantů.

Turecko je islámská země vydírající EU.

Turecko je jedním z hlavních iniciátorů syrského konfliktu a podporovatelů IS. Dnes se Turecko posunulo o sekulárního státu k islámské diktatuře. Ohrožuje svět nejen vojensky, ale i exportem islámské ideologie. Turecká menšina v Německu a EU je pátou kolonou.

Turecko je jiná než euroatlantická civilizace. Tudíž v EU či v NATO nemá co dělat

Turecko je klasický príklad podnikavej yeme. Urobí, čo ostatné krajinz chcú, keď mu ya to yaplatia.

Turecko je krásná zem, ale naprosto odlišná mentalita. Patří spíše do Asie a já osobně jim obzvlášť po posledních událostech nevěřím.

Turecko je krásná země, na dovolenou ale v současné době to není. Vydíráním si do EU nesmí probojovat cestu. Nepomáhají v ničem. Uprchlíky mají hlídat oni, oni jsou první bezpečnou zemí. Jestli vyhrožují že je po nepodepsání přístupu a bezvízového styku budou pouštět dál (uprchlíky) jde o vyhrožování a vydírání na mezistátní úrovni. Pak je zapotřebí zakročit sankcemi. Nesekulární stát nemá v NATO co dělat.

Turecko je mor, normální pokračování osmanského impéria jinými metodami. Stejně jako v Sýrii tam není komu věřit.

Turecko je možná větší nebezpečí pro civilizaci, než Islámský stát

Turecko je nepřítel a vyděrač a zaslouží tvrdý trest.

Turecko je nepřítel, ale na svém území si může dělat co chce, pokud nás to bezprostředně neohrožuje. Rozhodně bych s nima nespolupracoval. Izoloval bych je. Návštěva Turecka zatím není život ohrožující, pokud je turista opatrný a nedráždí muslimy.

Turecko je obrovská pračka na prachy z EU. Dostanou desítky miliard eur na boj s uprchlickou krizí a stane se něco? Maximálně vůbec nic - jen ty miliardy jsou jinde, než by měly být.

Turecko je policejní stát a EU zřejmě svoji farizejskou politikou je rukojmí Turecka

Turecko je pro Evropu velmi důležitý stát, představuje naše předpolí směrem do Asie. Je nutné, aby Turecko byl evropský spojenec (jinak bude spojenec Ruska). Se zrušením vízové povinnosti držitelům biometrických pasů souhlasím za podmínky, že Turecko splní všechny stanovené požadavky EU. Současné Erdoganovy čistky ve stalinském stylu se mi nelíbí, stejně jako jeho odklon od sekulárního státu.

Turecko je turisticky a kulturně zajímavá země, ekonomicky vyspělá, politicky ale jednoznačně islámská. Z toho vyplývají i její zvláštnosti, které je třeba akceptovat. Jako obchodní či kulturní partner je pro Evropu jistě důležitá, její členství v EU je dle mého názoru nesmyslné. Jeho úloha v boji s islámským státem spíše sporná, členství v NATO rizikové.

Turecko je velký islámský stát ... to stačí k tomu ,držet si od něj odstup... do EU v žádném případě nepatří !!!!!!!!!!

Turecko je velmi nevyzpytatelné.

Turecko leží v Asii, tak co má co dělat v Evropě.

Turecko nás v současném postavení může snadno vydírat (my se jím necháme) a také to dělá.

Turecko nemůže hrát pozitivní roli v řešení uprchlické krize, když se na její eskalaci samo podílí a uprchlíky na svém území vykořisťuje, mučí a hraje s nimi ruletu, poker a kdo ví, co ještě. Zneužívá je pro vydírání EU. Turecko by mělo být vyloučeno (dokud se nezbaví Erdogana) ze všech korektních mezinárodních institucí. I kvůli nehorázné zločinecké politice vůči Kurdům, kteří mají legitimní právo na autonomii v rámci země! PKK není zločinecká organizace, natož teroristická. Největším teroristou v Turecku je Erdogan!

Turecko nesleduji

Turecko podporuje ISIS. Erdogana by to chtělo podusit sankcemi místo Putina.

turecko přijímá migranty, takže hraje pozitivní roli v uprchlické krizi

Turecko se mohlo stát členem EU, kdyby stále pokračovalo ve směru, který dal zemi zakladatel Mustafa Kemal. Nyní se z Turecka jako sekulárního státu stává opět země, kdy je náboženství spjato se státní mocí, a to je proti ideologickým názorům současné Evropy. Turecko jako součást NATO je přežitek, vzniká stále větší propast v ideologiích a Turecko bylo přijato do Severoatlantické aliance pouze aby aliance mohla využít tamní základny proti Sovětskému svazu. Bylo potvrzeno, že Turecko skupovalo ropu od IS, čímž přispívala k jejich bojovým operacím.

Turecko se vrací zpět k zasahování náboženství do politiky, posílilo a je nebezpečím pro Evropu.

Turecko si sobecky kope na svém písečku, zneužívá aktuální situace pro svůj prospěch

Turecko si vynutilo dobré podmínky pro sebe, o uprchlíky se nestará, pouze (pokud se jim to podaří) je zaregistruje a přepošle dále na území EU. A pochopitelně za to shrábnou hezké peníze. :)

Turecko směřuje k islamismu, diktátu a nesvobodě. Nicméně je stále důležité pro světovou politiku zeměpisně. Je třeba s ním zacházet opatrně, ale to platí i pro Čínu a Rusko.

Turecko udělalo za vlády Erdogana velký odklon od politiky Atatürkovy směrem k bývalé Osmanské říši. Co se týká NATO, jsem zásadně pro jeho likvidaci.

Turecko v NATO ano, ale v EU ne.

Turecko v současné podobě nemá co pohledávat v EU a NATO.

Turecko vydírá EU a rozhdně nená nic společného s demokratickým západem.

Turecko vydírá EU, ale bez jeho "pomoci" by situace v hraničních státech Evropy (Řecko) byla ještě horší

Turecko, společně s Iránem a možná i dalšími zeměmi chce odstranit Izrael z mapy. Nemají demokratické myšlení, cílem islámu je celosvětová nadvláda, které se snaží docílit různými prostředky. https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwI3S_-_OAhWDLsAKHe1xCacQtwIIIDAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=VmffgIqlAYA&usg=AFQjCNHChYz57Sbn3Cf-1_EmjJbE0qgTrQ&sig2=0WVDshBzE78K2Y5vgHKUAw

Turecku jsou cizí zájmy ukradené, stejně jako Rusům, Arabům, frantíkům... To jen my (v ČR) máme kvůli členství přehnanou starost o okolní zájmy, asi aby si v EU o nás něco nemysleli. Současná Turecká reprezentace je asi to nejhorší, co se Turkům (obecně) mohlo stát. Divím se Rusům (Putinovi), že s Tureckem takhle koketuje.

Turecku neverim.

Turecku nevěřím

Turecký prezident si potřeboval upevnit moc, tudíž zinscenoval pokus o převrat. Nyní se z Turecka stane chalífát s tvrdým islámským právem. Bohužel je smutné, že taková země je stále ještě v NATO.

Turek Turkem zůstane, nikdy se jim věřit nedá. Nemají v EU co pohledávat. Situaci zneužívají ve svůj prospěch.

U posledních dvou otázek bych raději odpověděla, nevím, nejsem si zcela jistá.

udělat síto pro uprchlíky a jen minimální procento s platnými doklady dostat povolení k pobytu.A pracovat,ne vše zadarmo.

UFOuni jsou nám blíže

Uprchlíky by už mělo vracet tam odkud přišli.

V globále Turkovi nevěřím ani pozdrav,kolikrát museli křestané vyrukovat proti turkům a islámu?dějiny nelžou.

V otázkách Turecka se moc neorientuji, pouze zastáívám názor, že co se děje v Turecku, děje se v Turecku, a není to náš problém, pokud to jaksi neoihrožuje nás (a myslím, že neohrožuje, tak proč se do toho míchat, jsou severénní stát, tak at si poradí)

v Turecku je několi milionů uprchlíků, na jiné pro změnu Turecká armáda střílí na hranici. Po nepovedeném puči turecký prezident uchopil otěže vlády pevněji a momentálně se pokouší zamést se všemi svými oponenty.

v turecku jsem byla, jsou to špinavci a primitivci, mělo by se to tam vystřílet a osídlit to bílýma

V Turecku jsme byli několikrát před letošní revolucí. Velmi lituji, jak tato revoluce dopadla, jsem přesvědčena, že byla inscenována Erdoganem kvůli zajištění moci. Jinak by se musela povést...

věřím, že puč sám zinscenoval, je to diktátor, ale muslimové (jak se ukázalo v ostatních zemích) potřebují diktátora, který je drží pod krkem, ale neznamená to, že bychom je měli podporovat a přijímat, v současnosti se k nám staví jako vyděrači

Vykořisťuje Evropu

Vytahat prachy z EU a z IS přecedit materiál a zasvinit evropu klasika jak jsem psal výše jedna svoloč s IS

Vzhledem k tomu, co následovalo po nedávném nevydařeném puči, Turecko nemá v EU, která je založená na demokratických principech, co dělat. Dokud nebude striktně sekulárním státem, který bude ochotný a schopný prosazovat dodržování lidských práv napříč společností, byla bych vůči jeho přístupu k EU velmi rezervovaná.

x

Z vývoje celé situace s migrací z východu se mi zdá, že nejen Turecko to bere spíše jako možnost, jak oslabit Evropu, v Evropě by platilo, že sousední země pomohou svým sousedům v nouzi, ale u islámsky orientovaných zemí se mi situace jeví tak, že se od sousedů distancují, nebo se perou o to, jak se sami obohatit na úkor těch druhých. Zrovna Turecko si podle mě připravuje půdu pro to, jak oslabit Evropu a mít ji v šachu za přispění uprchlické krize/invazivního přesídlení.

Zatím není tak docela jasno, kdo za tím pučem stál. Potlačil islamista Erdogan sekulární armádu, nebo naopak poloislamista Erdogan přidusil skutečné islamisty?

žadný

25. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena66250,15 %50,11 %  
muž65849,85 %49,81 %  

Graf

26. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 27 let37528,41 %28,39 %  
28 až 37 let27821,06 %21,04 %  
48 až 57 let20715,68 %15,67 %  
38 až 47 let19714,92 %14,91 %  
58 až 67 let15611,82 %11,81 %  
68 a více let644,85 %4,84 %  
méně než 18 let433,26 %3,26 %  

Graf

27. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské57543,56 %43,53 %  
vysokoškolské56642,88 %42,85 %  
vyšší odborné957,2 %7,19 %  
základní806,06 %6,06 %  
(zatím) bez vzdělání40,3 %0,3 %  

Graf

28. Jste:

Označte prosím všechny vyhovující odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec69152,35 %52,31 %  
student(ka)29722,5 %22,48 %  
důchodce18413,94 %13,93 %  
OSVČ18213,79 %13,78 %  
nezaměstnaný/á463,48 %3,48 %  
podnikatel (ne OSVČ)413,11 %3,1 %  
na mateřské / rodičovské dovolené392,95 %2,95 %  
ani jedno z uvedených292,2 %2,2 %  

Graf

29. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha28921,89 %21,88 %  
Středočeský kraj16512,5 %12,49 %  
Jihomoravský kraj15011,36 %11,36 %  
Moravskoslezský kraj1118,41 %8,4 %  
Ústecký kraj1007,58 %7,57 %  
Kraj Vysočina695,23 %5,22 %  
Zlínský kraj675,08 %5,07 %  
Jihočeský kraj654,92 %4,92 %  
Královéhradecký kraj644,85 %4,84 %  
Olomoucký kraj584,39 %4,39 %  
Plzeňský kraj554,17 %4,16 %  
Liberecký kraj534,02 %4,01 %  
Pardubický kraj453,41 %3,41 %  
Karlovarský kraj292,2 %2,2 %  

Graf

30. Pokud by teď byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jakou stranu byste volil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP 0916012,12 %12,11 %  
ANO 201115411,67 %11,66 %  
Svobodní15311,59 %11,58 %  
nevolil(a) bych1309,85 %9,84 %  
Piráti1249,39 %9,39 %  
volil(a) bych jinou stranu1229,24 %9,24 %  
ODS1088,18 %8,18 %  
SPD806,06 %6,06 %  
KDU-ČSL795,98 %5,98 %  
KSČM654,92 %4,92 %  
ČSSD513,86 %3,86 %  
SZ503,79 %3,79 %  
Úsvit-NK362,73 %2,73 %  
SPOZ80,61 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste pro zavedení eura v České republice?

 • odpověď ČR by si měla vyjednat výjimku a zavedení eura rázně odmítnout:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit z EU) na otázku 1. Co si myslíte o členství ČR v EU?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi členství je pro ČR jako celek jednoznačně přítěží (ČR by měla vystoupit ze Schengenského prostoru) na otázku 5. Co si myslíte o členství ČR v Schengenském prostoru?

13. Jak by měla EU zareagovat na současnou vlnu imigrantů?

 • odpověď EU by měla důsledně chránit své hranice, a to i za pomoci armády (současným nelegálním imigrantům by neměla udělit azyl):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi SPD na otázku 30. Pokud by teď byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jakou stranu byste volil(a)?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské / rodičovské dovolené na otázku 28. Jste:

28. Jste:

 • odpověď důchodce:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 68 a více let na otázku 26. Kolik je Vám let?
 • odpověď student(ka):
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 let na otázku 26. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si myslíte o členství ČR v EU?

3. Co si myslíte o členství ČR v NATO?

5. Co si myslíte o členství ČR v Schengenském prostoru?

7. Jste pro zavedení eura v České republice?

9. Jaký je Váš názor na připravovanou Transatlantickou dohodu (TTIP)?

11. Jaký je Váš názor na elektronickou evidenci tržeb (EET)?

13. Jak by měla EU zareagovat na současnou vlnu imigrantů?

15. Jak se nyní díváte na konflikt Ruska s Ukrajinou?

17. Co si myslíte o Islámském státu?

19. Jaký máte pocit z přílivu čínského kapitálu do ČR?

21. Jaký je Váš názor na Andreje Babiše?

23. Jaký je Váš aktuální názor na Turecko?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Kolik je Vám let?

27. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

28. Jste:

29. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

30. Pokud by teď byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jakou stranu byste volil(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si myslíte o členství ČR v EU?

3. Co si myslíte o členství ČR v NATO?

5. Co si myslíte o členství ČR v Schengenském prostoru?

7. Jste pro zavedení eura v České republice?

9. Jaký je Váš názor na připravovanou Transatlantickou dohodu (TTIP)?

11. Jaký je Váš názor na elektronickou evidenci tržeb (EET)?

13. Jak by měla EU zareagovat na současnou vlnu imigrantů?

15. Jak se nyní díváte na konflikt Ruska s Ukrajinou?

17. Co si myslíte o Islámském státu?

19. Jaký máte pocit z přílivu čínského kapitálu do ČR?

21. Jaký je Váš názor na Andreje Babiše?

23. Jaký je Váš aktuální názor na Turecko?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Kolik je Vám let?

27. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

28. Jste:

29. V jakém kraji máte trvalé bydliště?

30. Pokud by teď byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jakou stranu byste volil(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Demčák, M.Aktuální politické problémy 2016 (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://politicke-problemy-2016.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.