Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Politický marketing

Politický marketing

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Vorlová
Šetření:09. 05. 2009 - 10. 05. 2009
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Provádíme průzkum vlivu politického marketingu na volební preference. Průzkum bude součástí seminární práce s názvem Politické a psychologické nástroje v rukou politiků.

Děkujeme za vaši pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Budete v následujících volbách volit jinou stranu než v předchozích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4243,75 %43,75 %  
nevím2323,96 %23,96 %  
ano1818,75 %18,75 %  
K následujícím volbám nepůjdu1313,54 %13,54 %  

Graf

2. Ovlivnily vaše preference politické kauzy v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2930,21 %30,21 %  
spíše ano2829,17 %29,17 %  
spíše ne2425 %25 %  
ano99,38 %9,38 %  
nevím66,25 %6,25 %  

Graf

3. Má vliv na vaše rozhodnutí volby politické strany osoba jejího šéfa, případně zbytku vedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3536,46 %36,46 %  
ne2425 %25 %  
spíše ano2222,92 %22,92 %  
spíše ne1515,63 %15,63 %  

Graf

4. Ovlivnily vaše preference kampaně vedené před volbami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5557,29 %57,29 %  
spíše ne3031,25 %31,25 %  
spíše ano77,29 %7,29 %  
nevím33,13 %3,13 %  
ano11,04 %1,04 %  

Graf

5. Rozhodujete se ve volbách podle politického programu strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3839,58 %39,58 %  
spíše ano3738,54 %38,54 %  
ne1212,5 %12,5 %  
spíše ne77,29 %7,29 %  
nevím22,08 %2,08 %  

Graf

6. Které z následujících forem prezentace na vás nejvíce působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politické diskuze v televizi či rádiu7578,13 %78,13 %  
Rozhovory v tisku3738,54 %38,54 %  
Žádná z uvedených forem na mé rozhodování nemá vliv1414,58 %14,58 %  
Televizní spoty88,33 %8,33 %  
Bilboardy66,25 %6,25 %  
Letáky ve schránkách22,08 %2,08 %  
Reklamy v tisku22,08 %2,08 %  
Plakáty na veřejných prostranstvích11,04 %1,04 %  

Graf

7. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256971,88 %71,88 %  
26-352222,92 %22,92 %  
36-4522,08 %2,08 %  
56 a více22,08 %2,08 %  
46-5511,04 %1,04 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6668,75 %68,75 %  
vysokoškolské1919,79 %19,79 %  
středoškolské bez maturity88,33 %8,33 %  
vyšší odborné33,13 %3,13 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6769,79 %69,79 %  
žena2930,21 %30,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Ovlivnily vaše preference kampaně vedené před volbami?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Rozhodujete se ve volbách podle politického programu strany?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Budete v následujících volbách volit jinou stranu než v předchozích?

2. Ovlivnily vaše preference politické kauzy v médiích?

3. Má vliv na vaše rozhodnutí volby politické strany osoba jejího šéfa, případně zbytku vedení?

4. Ovlivnily vaše preference kampaně vedené před volbami?

5. Rozhodujete se ve volbách podle politického programu strany?

6. Které z následujících forem prezentace na vás nejvíce působí?

7. Věk

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

9. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Budete v následujících volbách volit jinou stranu než v předchozích?

2. Ovlivnily vaše preference politické kauzy v médiích?

3. Má vliv na vaše rozhodnutí volby politické strany osoba jejího šéfa, případně zbytku vedení?

4. Ovlivnily vaše preference kampaně vedené před volbami?

5. Rozhodujete se ve volbách podle politického programu strany?

6. Které z následujících forem prezentace na vás nejvíce působí?

7. Věk

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

9. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vorlová, Š.Politický marketing (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://politicky-marketing.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.