Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Politika v ČR

Politika v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Hampejsová
Šetření:03. 06. 2012 - 05. 06. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku. Výsledky budou použity v hodině OSZ. Děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Považujete Českou republiku za vyspělý stát současné Evropy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4168,33 %68,33 %  
ne1423,33 %23,33 %  
nevím58,33 %8,33 %  

Graf

2. Pokládáte členství v EU pro ČR za přínosné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2745 %45 %  
ano2236,67 %36,67 %  
nevím1118,33 %18,33 %  

Graf

3. Považujete přijetí EURA za stimul dalšího ekonomického rozvoje naší země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4778,33 %78,33 %  
nevím915 %15 %  
ano46,67 %6,67 %  

Graf

4. Považujete názory Václava Klause za prospěšné pro náš stát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2948,33 %48,33 %  
ano1931,67 %31,67 %  
nevím1220 %20 %  

Graf

5. Jste spokojeni se současným rozložením politických sil v naší zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5388,33 %88,33 %  
ano58,33 %8,33 %  
nevím23,33 %3,33 %  

Graf

6. Souhlasíte se současnou „úspornou“ politikou české vlády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3660 %60 %  
ano1830 %30 %  
nevím610 %10 %  

Graf

7. Podpořili byste dnes koalici levicových sil s komunistickou stranou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4473,33 %73,33 %  
nevím915 %15 %  
ano711,67 %11,67 %  

Graf

8. Myslíte si, že rozdělení Československa na dva samostatné státy pozitivně ovlivnilo rozvoj ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2338,33 %38,33 %  
nevím2236,67 %36,67 %  
ne1525 %25 %  

Graf

9. Přispěly by předčasné volby ke zlepšení politické situace v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3355 %55 %  
ano1525 %25 %  
nevím1220 %20 %  

Graf

10. Schvalujete přímou volbu prezidenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3456,67 %56,67 %  
ne2236,67 %36,67 %  
nevím46,67 %6,67 %  

Graf

11. Přispívají současné korupční aféry a politické skandály k diskreditaci ČR v zahraničí a k oslabení demokracie?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4272,41 %70 %  
ne813,79 %13,33 %  
nevím813,79 %13,33 %  

Graf

12. Vaše Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4371,67 %71,67 %  
Muž1728,33 %28,33 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let2846,67 %46,67 %  
25-50 let2643,33 %43,33 %  
Nad 50 let610 %10 %  

Graf

14. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou2948,33 %48,33 %  
vysokoškolské2846,67 %46,67 %  
bez maturity35 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Souhlasíte se současnou „úspornou“ politikou české vlády?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Přispěly by předčasné volby ke zlepšení politické situace v České republice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete Českou republiku za vyspělý stát současné Evropy?

2. Pokládáte členství v EU pro ČR za přínosné?

3. Považujete přijetí EURA za stimul dalšího ekonomického rozvoje naší země?

4. Považujete názory Václava Klause za prospěšné pro náš stát?

5. Jste spokojeni se současným rozložením politických sil v naší zemi?

6. Souhlasíte se současnou „úspornou“ politikou české vlády?

7. Podpořili byste dnes koalici levicových sil s komunistickou stranou?

8. Myslíte si, že rozdělení Československa na dva samostatné státy pozitivně ovlivnilo rozvoj ČR?

9. Přispěly by předčasné volby ke zlepšení politické situace v České republice?

10. Schvalujete přímou volbu prezidenta?

11. Přispívají současné korupční aféry a politické skandály k diskreditaci ČR v zahraničí a k oslabení demokracie?

12. Vaše Pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete Českou republiku za vyspělý stát současné Evropy?

2. Pokládáte členství v EU pro ČR za přínosné?

3. Považujete přijetí EURA za stimul dalšího ekonomického rozvoje naší země?

4. Považujete názory Václava Klause za prospěšné pro náš stát?

5. Jste spokojeni se současným rozložením politických sil v naší zemi?

6. Souhlasíte se současnou „úspornou“ politikou české vlády?

7. Podpořili byste dnes koalici levicových sil s komunistickou stranou?

8. Myslíte si, že rozdělení Československa na dva samostatné státy pozitivně ovlivnilo rozvoj ČR?

9. Přispěly by předčasné volby ke zlepšení politické situace v České republice?

10. Schvalujete přímou volbu prezidenta?

11. Přispívají současné korupční aféry a politické skandály k diskreditaci ČR v zahraničí a k oslabení demokracie?

12. Vaše Pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hampejsová, G.Politika v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://politika-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.