Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres u pracovníků v pomáhajících profesích

Stres u pracovníků v pomáhajících profesích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Auterská
Šetření:24. 03. 2014 - 02. 04. 2014
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma ,,Stres u pracovníků v pomáhajících profesích" (lékaři, zdravotní sestry, zravotničtí záchranáři, hasiči, policisté, sociální pracovníci, pečovatelé, pedagogičtí asistenti atd.).

Prostřednictvím tohoto dotazníku se snažím zjistit nejčastější a nejzávažnější faktory, které u pracovníků v těchto povoláních způsobují stres. Budu vděčná pokud si najdete pár minut a vyplníte ho.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8791,58 %91,58 %  
muž88,42 %8,42 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
261515,79 %15,79 %  
251313,68 %13,68 %  
2399,47 %9,47 %  
2477,37 %7,37 %  
2066,32 %6,32 %  
3066,32 %6,32 %  
2266,32 %6,32 %  
1933,16 %3,16 %  
2133,16 %3,16 %  
2833,16 %3,16 %  
ostatní odpovědi 45
50
32
33
29
27
44
31
42
35
52
48
37
51
18
43
40
36
2425,26 %25,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.3
Minimum:20
Maximum:48
Variační rozpětí:28
Rozptyl:42.07
Směrodatná odchylka:6.49
Medián:25
Modus:26

Graf

3. Jsem zaměstnána/ý jako:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní sestra1414,74 %14,74 %  
sociální pracovník66,32 %6,32 %  
Sociální pracovnice55,26 %5,26 %  
hasič33,16 %3,16 %  
všeobecná sestra33,16 %3,16 %  
psycholog33,16 %3,16 %  
zubní lékařka22,11 %2,11 %  
policista22,11 %2,11 %  
zdravotnicky asistent 22,11 %2,11 %  
pedagogický asistent22,11 %2,11 %  
ostatní odpovědi učitelka v MŠ
zdravotnicky zachranar
Lektorka anglického jazyka
student
Pracovník sociálních služeb
integrační pracovník v neziskové organizaci pracující s cizinci
instruktor výchovné péče
Učitelka MŠ
specialni pedagog
sociální pracovník ve službě pro nevidomé
městská policistka
sociální pracovník na úřadu práce
Zdravotní sestra + medička
Zdravotní sestra a asistenta lékaře
Lékařka, chirurgie
porodní asistentka
Lékařka
masérka rehabilitace
Anesteziolog
všeobecná sestra (odběrová)
kurátor pro mládež na magistrátu
Sociální pracovnice v Azylovém domě pro muže
pedagog
všeobecna zdravotní sestra
volnočasový pedagog pro děti s PAS
Referent nepojistných sociálních dávek
úřednice
pracovník v soc.službách
fyzioterapeut
brigadnik
dělník
pokladní
pečovatelka
pracovnice v sociálních službách
socialni pedagog
klinický laborant
pracovník přímé péče
ošetřovatelka
pracovník v sociálních službách
pečovatelka u pacientky v bytě
asistent pedagoga
Městský policista
sociální pracovnice v domově pro seniory
zdravotní sestra na psychiatrické interně
Hasička
prodavačka
policista (strážník - specialista)
z.sestra
zdravotnický asistent (+studuji VŠ všeobecná sestra)
chirurg
učitel
finanční poradce
účetní
5355,79 %55,79 % 

Graf

4. Přečtěte si pozorně všechny faktory a zhodnoťte jejich míru závažnosti dle toho jak vás ovlivňují:

Míra závažnosti (jak mi to vadí, jak se s tím vyrovnávám):1 = nevadí mi to vůbec 2 = považuji to za minimálně nebo jen málo závažné a nemám problém se s tím vyrovnat 3 = považuji to za vcelku závažné, ale jsem schopný se s tím vyrovnat 4 = považuji to za zvláště závažné a mám často problémy se s tím vyrovnat 5 = považuji to za maximálně závažné a nejsem schopná/ý se s tím vyrovnat

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Ve svém zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spokojený/á, ale občas uvažuji o změně zaměstnání3738,95 %38,95 %  
jsem občas nespokojený/á ale neuvažuji o změně zaměstnání2627,37 %27,37 %  
jsem často nespokojený/á a uvažuji o změně zaměstnání1515,79 %15,79 %  
jsem velmi spokojený/á a nikdy jsem neuvažoval/a o změně zaměstnání1515,79 %15,79 %  
jsem nespokojený/á a chci změnit zaměstnání22,11 %2,11 %  

Graf

6. Kvůli své práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas cítím napětí, ale nemám zdravotní problémy4547,37 %47,37 %  
jen výjimečně cítím napětí, ale nemám žádné zdravotní problémy2223,16 %23,16 %  
často cítím napětí a mám zdravotní problémy1515,79 %15,79 %  
neustále cítím napětí a mám zdravotní problémy77,37 %7,37 %  
necítím žádné napětí a nemám žádné zdravotní problémy66,32 %6,32 %  

Graf

7. Pracovní zátěž u mě vyvolává:

K symptomům, které si vyberete, přiřaďte číslo, odpovídající intenzitě výskytu: 1= zažil/a jsem pouze jednou 2= zažívám jen výjimečně 3= zažívám občas 4= zažívám velmi často 5= zažívám neustále

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Přečtěte si pozorně všechny faktory a zhodnoťte jejich míru závažnosti dle toho jak vás ovlivňují:

  • odpověď Nutnost kontaktu s lidmi=1:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Množství práce=1 na otázku 4. Přečtěte si pozorně všechny faktory a zhodnoťte jejich míru závažnosti dle toho jak vás ovlivňují:

7. Pracovní zátěž u mě vyvolává:

  • odpověď zvýšenou konzumaci alkoholu, cigaret=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi prudké změny nálad=1 na otázku 7. Pracovní zátěž u mě vyvolává:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Jsem zaměstnána/ý jako:

4. Přečtěte si pozorně všechny faktory a zhodnoťte jejich míru závažnosti dle toho jak vás ovlivňují:

5. Ve svém zaměstnání:

6. Kvůli své práci:

7. Pracovní zátěž u mě vyvolává:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Jsem zaměstnána/ý jako:

4. Přečtěte si pozorně všechny faktory a zhodnoťte jejich míru závažnosti dle toho jak vás ovlivňují:

5. Ve svém zaměstnání:

6. Kvůli své práci:

7. Pracovní zátěž u mě vyvolává:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Auterská, A.Stres u pracovníků v pomáhajících profesích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pomahajici-profese.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.