Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tradice pomlázky

Tradice pomlázky

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leila Fuchsová
Šetření:15. 10. 2023 - 02. 11. 2023
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Leila Fuchsová a pro studijní účely bych vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jako téma jsem zvolila dodržování tradice pomlázky, jež spočívá ve šlehání žen muži pomocí spleteného proutí (pomlázkou) a provádí se na Velikonoční pondělí. Dotazník je anonymní a zabere vám 5-10min. Velmi vám děkuji.

Odpovědi respondentů

1. V posledních 5 letech jsem dodržoval/a tradici pomlázky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jednou.4735,88 %35,88 %  
pětkrát (vždy).4735,88 %35,88 %  
dvakrát.139,92 %9,92 %  
třikrát.107,63 %7,63 %  
jednou.96,87 %6,87 %  
čtyřikrát.53,82 %3,82 %  

Graf

2. Lidé v mém okolí (přátelé, sousedé) tradici pomlázky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně dodržují.6348,09 %48,09 %  
převážně nedodržují.3425,95 %25,95 %  
dodržují.2821,37 %21,37 %  
vůbec nedodržují.64,58 %4,58 %  

Graf

3. Prosím uveďte do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Dotazník je anonymní, nicméně pro zpracování dat vás chci požádat o základní demografické údaje. Uveďte prosím, zda se identifikujete jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena.7557,25 %57,25 %  
muž.5441,22 %41,22 %  
jiné pohlaví.21,53 %1,53 %  

Graf

5. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let.5945,04 %45,04 %  
26-40 let.4433,59 %33,59 %  
41-65 let.2216,79 %16,79 %  
méně než 15 let.43,05 %3,05 %  
více než 65 let.21,53 %1,53 %  

Graf

6. Bydlím v obci, která má ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 20 000 obyvatel.7053,44 %53,44 %  
2500-20 000 obyvatel.3123,66 %23,66 %  
méně než 2500 obyvatel.3022,9 %22,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V posledních 5 letech jsem dodržoval/a tradici pomlázky

2. Lidé v mém okolí (přátelé, sousedé) tradici pomlázky

3. Prosím uveďte do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky.

4. Dotazník je anonymní, nicméně pro zpracování dat vás chci požádat o základní demografické údaje. Uveďte prosím, zda se identifikujete jako

5. Je mi

6. Bydlím v obci, která má ...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V posledních 5 letech jsem dodržoval/a tradici pomlázky

2. Lidé v mém okolí (přátelé, sousedé) tradici pomlázky

3. Prosím uveďte do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky.

4. Dotazník je anonymní, nicméně pro zpracování dat vás chci požádat o základní demografické údaje. Uveďte prosím, zda se identifikujete jako

5. Je mi

6. Bydlím v obci, která má ...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fuchsová, L.Tradice pomlázky (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://pomlazka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.