Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > pomocný personál v restauraci (uklid, mytí nádobí)

pomocný personál v restauraci (uklid, mytí nádobí)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Suchá
Šetření:28. 10. 2014 - 17. 11. 2014
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:43,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pouze pro pomocný personál (mytí nádobí, úklid), pro personál výroby nebo obsluhující jsou připraveny další dotazníky. Výsledky tohoto dotazníku použiji ve své bakalářské práci.

Při zpracování mé bakalářské práce na téma Vybrané otázky pracovněprávních vztahů v cestovním ruchu se zabývám dodržováním pracovněprávních podmínek pracovníků v restauracích a cílem je zmapovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1583,33 %83,33 %  
Muž316,67 %16,67 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-251055,56 %55,56 %  
26-35422,22 %22,22 %  
56 a více211,11 %11,11 %  
36-45211,11 %11,11 %  

Graf

3. Pracuji pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právnickou osobu1055,56 %55,56 %  
Fyzickou osobu844,44 %44,44 %  

Graf

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zaměstnanec s pracovní smlouvou (plný úvazek)otázka č. 5, OSVČotázka č. 6, Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnostiotázka č. 6, Bez smluvního vztahuotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec s pracovní smlouvou (plný úvazek)950 %50 %  
Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti527,78 %27,78 %  
Bez smluvního vztahu316,67 %16,67 %  
Zaměstnanec s pracovní smlouvou15,56 %5,56 %  

Graf

Tato otázka slouží výhradně pro kontrolu dodržování úrovně nejnižší zaručené mzdy.

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000220 %11,11 %  
13000110 %5,56 %  
10.000110 %5,56 %  
9000110 %5,56 %  
10500110 %5,56 %  
300000110 %5,56 %  
70110 %5,56 %  
18000110 %5,56 %  
11000110 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:38158
Minimum:10
Maximum:300000
Variační rozpětí:299990
Rozptyl:8493880595.56
Směrodatná odchylka:92162.25
Medián:10250
Modus:10000

Graf

V praxi se lze setkat s případy, kdy je zaměstnanec přijat k zaměstnavateli tzv. na zkoušku, aby si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ověřili, zda zaměstnanci bude zaměstnání vyhovovat. Práce se pak koná bez uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a obvykle bez nároku na mzdu, resp. odměnu.

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pouze jednouotázka č. 7, Ano, vícekrátotázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne844,44 %44,44 %  
Ano, pouze jednou527,78 %27,78 %  
Ano, vícekrát527,78 %27,78 %  

Graf

7. Zaplatil/li vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždyotázka č. 8, Ne, nikdyotázka č. 8, Někdy ano, někdy neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy550 %27,78 %  
Ne, nikdy330 %16,67 %  
Někdy ano, někdy ne220 %11,11 %  

Graf

Jedná se mi o práci, která trvala déle než 1 měsíc.

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 11, Pouze jednouotázka č. 9, 2krát až 3krátotázka č. 9, Vícekrátotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1055,56 %55,56 %  
Vícekrát422,22 %22,22 %  
Pouze jednou422,22 %22,22 %  

Graf

9. Ve kterém kraji jste v pohostinství pracoval/a bez smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha225 %11,11 %  
Jihomoravský kraj112,5 %5,56 %  
Pardubický kraj112,5 %5,56 %  
Středočeský kraj112,5 %5,56 %  
Ústecký kraj112,5 %5,56 %  
Kraj Vysočina112,5 %5,56 %  
Zlínský kraj112,5 %5,56 %  

Graf

10. Byl/a jste při této práci současně veden/a v evidenci uchazečů o práci na pracovním úřadě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 11, Nechci odpovědětotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne787,5 %38,89 %  
Ano112,5 %5,56 %  

Graf

Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě pohlaví, věku apod. Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel chce přijmout pouze pomocnou sílu na mytí nádobí (ženu) české národnosti do 35 let.

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1372,22 %72,22 %  
Ano527,78 %27,78 %  

Graf

12. Jaký typ diskriminace to byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvodu státní příslušnosti360 %16,67 %  
Z důvodu pohlaví240 %11,11 %  
Z jiného důvodu120 %5,56 %  
Z důvodu věku120 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchá, Z.pomocný personál v restauraci (uklid, mytí nádobí) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pomocny-personal-v-restaurac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.