Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poplatky za psa a naše společnost

Poplatky za psa a naše společnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Dufková
Šetření:19. 09. 2010 - 10. 10. 2010
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjištěnní informací týkajících se poplatků za psa v různých obcích ČR. Zjištěné informace budou využity  při zpracovávání diplomové práce.

Předem děkuji za vyplnění dotazníků.

Odpovědi respondentů

1. V jak velké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100.001 a více obyvatel3533,98 %33,98 %  
10.001-50.000 obyvatel1615,53 %15,53 %  
501 -1.000 obyvatel1312,62 %12,62 %  
1.001-3.000 obyvatel1312,62 %12,62 %  
3.001-10.000 obyvatel109,71 %9,71 %  
50.001-100.000 obyvatel109,71 %9,71 %  
do 500 obyvatel65,83 %5,83 %  

Graf

2. Znáte výši poplatku za 1. psa ve vlastnictví ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5452,43 %52,43 %  
ne4947,57 %47,57 %  

Graf

3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15001121,15 %10,68 %  
10059,62 %4,85 %  
100059,62 %4,85 %  
15047,69 %3,88 %  
25035,77 %2,91 %  
5035,77 %2,91 %  
30035,77 %2,91 %  
50035,77 %2,91 %  
120023,85 %1,94 %  
6023,85 %1,94 %  
ostatní odpovědi 200
600
120
1100
800
700
2000
350
2500
1121,15 %10,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:687.29
Minimum:50
Maximum:1500
Variační rozpětí:1450
Rozptyl:310432.93
Směrodatná odchylka:557.17
Medián:500
Modus:1500

Graf

4. Je pro Vás výše polatku adekvátní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2851,85 %27,18 %  
ne2342,59 %22,33 %  
nevím35,56 %2,91 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotili servis v oblasti evedence psů (pytlíky zdarma, známky, očkování a další služby) poskytovaný Vaší obcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3029,13 %29,13 %  
dobrý3029,13 %29,13 %  
dostatečný2625,24 %25,24 %  
chvalitebný1211,65 %11,65 %  
výborný54,85 %4,85 %  

Graf

6. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vlastním domě4341,75 %41,75 %  
ve vlastním bytě4240,78 %40,78 %  
v nájmu76,8 %6,8 %  
jiné65,83 %5,83 %  
v podnájmu54,85 %4,85 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305755,34 %55,34 %  
15-201615,53 %15,53 %  
31-401514,56 %14,56 %  
41-5087,77 %7,77 %  
do 15 let32,91 %2,91 %  
61-7021,94 %1,94 %  
51-6010,97 %0,97 %  
71 a více10,97 %0,97 %  

Graf

8. Nejvyšší dokončené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4745,63 %45,63 %  
vysokoškolské3735,92 %35,92 %  
základní1211,65 %11,65 %  
střední bez maturity76,8 %6,8 %  

Graf

9. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8481,55 %81,55 %  
muž1918,45 %18,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte výši poplatku za 1. psa ve vlastnictví ve Vaší obci?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 120 - 300 > na otázku 3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 800 - 1500 > na otázku 3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Je pro Vás výše polatku adekvátní?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Je pro Vás výše polatku adekvátní?

3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)

 • odpověď < 50 - 120 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Znáte výši poplatku za 1. psa ve vlastnictví ve Vaší obci?

6. Kde bydlíte?

 • odpověď ve vlastním domě:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501 -1.000 obyvatel na otázku 1. V jak velké obci žijete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 120 - 300 > na otázku 3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jak velké obci žijete?

2. Znáte výši poplatku za 1. psa ve vlastnictví ve Vaší obci?

3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)

4. Je pro Vás výše polatku adekvátní?

5. Jak byste ohodnotili servis v oblasti evedence psů (pytlíky zdarma, známky, očkování a další služby) poskytovaný Vaší obcí?

6. Kde bydlíte?

7. Jaký je Váš věk?

8. Nejvyšší dokončené vzdělání je?

9. Vaše pohlaví je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jak velké obci žijete?

2. Znáte výši poplatku za 1. psa ve vlastnictví ve Vaší obci?

3. Jaká je výše poplatku za 1. psa ve Vaší obci? (alespoň přibližně)

4. Je pro Vás výše polatku adekvátní?

5. Jak byste ohodnotili servis v oblasti evedence psů (pytlíky zdarma, známky, očkování a další služby) poskytovaný Vaší obcí?

6. Kde bydlíte?

7. Jaký je Váš věk?

8. Nejvyšší dokončené vzdělání je?

9. Vaše pohlaví je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dufková, E.Poplatky za psa a naše společnost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://poplatky-za-psa-a-nase-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.