Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poptávka po cestovním ruchu na Kypru

Poptávka po cestovním ruchu na Kypru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Kopřiva
Šetření:02. 03. 2015 - 30. 03. 2015
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych vás poprosil o vyplnění krátkého dotazníku, kterým zjišťuji poptávku českých občanů po cestovním ruchu na Kypru. Dotazník vyplňujte tehdy, pokud je vám mezi 30 - 50 lety (kvůli zúžení cílové skupiny, a možnosti porovnání s podobným průzkumem probíhajícím v jiné zemi než ČR).

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste již na Kypru na dovolené?

pokračujte ve vyplňování i v případě odpovědi „ne“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6587,84 %87,84 %  
Ano912,16 %12,16 %  

Graf

2. Jaký to byl typ dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpočinek u moře888,89 %10,81 %  
Aktivní dovolená111,11 %1,35 %  

Graf

3. Jak byla dovolená organizovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizovaný zájezd se zajištěným ubytováním i stravováním666,67 %8,11 %  
Individuálně zajištěný pobyt i s ubytováním a stravováním333,33 %4,05 %  

Graf

4. Jakým aktivitám jste se na Kypru věnovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relaxování na pláži777,78 %9,46 %  
Návštěva historických a kulturních památek444,44 %5,41 %  
Potápění333,33 %4,05 %  
Prohlídka kyperských měst a vesnic333,33 %4,05 %  
Cyklistika222,22 %2,7 %  
Horské túry111,11 %1,35 %  
Návštěva muzeí a galerií111,11 %1,35 %  

Graf

5. Kypr vnímám jako místo nejvíce vhodné pro:

vytvořte pořadí podle důležitosti (každá možnost bude tedy mít jinou hodnotu) 1- 6. místo

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Relaxování u moře (pláže, slunce, odpočinek)2.1233.185
Poznávání historie a kultury země2.9851.492
Poznávání tradičního způsobu života kyperských obyvatel3.6771.696
Poznávání kyperské fauny a flóry4.0311.814
Aktivní dovolenou se sportovně rekreačními aktivitami (kolo, túry, dálkové trasy)3.7232.754
Návštěvu společenských akcí s přáteli (diskotéky, oslavy, noční život)4.4623.11

Graf

6. Jak atraktivní by pro vás byly následující aktivity?

1-atraktivní, 2-méně atraktivní, 3-spíše neatraktivní, 4-neatraktivní

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Účast na chodu farmy místních zemědělců/pomoc na farmě2.8511.289
Výroba tradičních kyperských potravin v lokálních vesnických výrobnách2.6760.976
Návštěva dílen místních rukodělců2.4461.058
Návštěva archeologických nalezišť2.1891.289
Tématické prohlídky míst významných pro kyperskou historii2.1221.08
Organizované horské pěší túry2.3781.1
Cykloturistické výlety2.4051.295
Pobyt v tradičních kyperských vesnicích2.3241.3

Graf

7. Pro motiv dovolené se nejčastěji inspiruji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučením přátel3040,54 %40,54 %  
Nabídka cestovních kanceláří2533,78 %33,78 %  
Informačními turistickými portály jednotlivých destinací1317,57 %17,57 %  
Sociálními sitěmi34,05 %4,05 %  
Rezervačními portály (Booking.com, Hostelworld.com, apod)34,05 %4,05 %  

Graf

8. Jaký typ ubytování byste na Kypru upřednostnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotelové resorty5168,92 %68,92 %  
Ubytování v soukromí2331,08 %31,08 %  

Graf

9. Slyšeli jste o Kyperských vesničkách (pobyty v tradičních vesnických staveních)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7094,59 %94,59 %  
ano45,41 %5,41 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4054,05 %54,05 %  
Muž3445,95 %45,95 %  

Graf

11. Věkové rozpětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 363547,3 %47,3 %  
37 - 432331,08 %31,08 %  
44 - 501621,62 %21,62 %  

Graf

12. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnán4966,22 %66,22 %  
Samostatně výdělečně činný1317,57 %17,57 %  
Jiné1216,22 %16,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jste

  • odpověď Žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účast na chodu farmy místních zemědělců/pomoc na farmě=1 na otázku 6. Jak atraktivní by pro vás byly následující aktivity?

12. Zaměstnání

  • odpověď Zaměstnán:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cykloturistické výlety=1 na otázku 6. Jak atraktivní by pro vás byly následující aktivity?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste již na Kypru na dovolené?

5. Kypr vnímám jako místo nejvíce vhodné pro:

6. Jak atraktivní by pro vás byly následující aktivity?

7. Pro motiv dovolené se nejčastěji inspiruji

8. Jaký typ ubytování byste na Kypru upřednostnili?

9. Slyšeli jste o Kyperských vesničkách (pobyty v tradičních vesnických staveních)?

10. Jste

11. Věkové rozpětí

12. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste již na Kypru na dovolené?

5. Kypr vnímám jako místo nejvíce vhodné pro:

6. Jak atraktivní by pro vás byly následující aktivity?

7. Pro motiv dovolené se nejčastěji inspiruji

8. Jaký typ ubytování byste na Kypru upřednostnili?

9. Slyšeli jste o Kyperských vesničkách (pobyty v tradičních vesnických staveních)?

10. Jste

11. Věkové rozpětí

12. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopřiva, P.Poptávka po cestovním ruchu na Kypru (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://poptavka-po-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.