Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poptávka po kulturním cestovním ruchu

Poptávka po kulturním cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tamara Jordánová
Šetření:09. 02. 2014 - 23. 02. 2014
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):17 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
Dostává se Vám do rukou dotazník, pomocí kterého chci zjistit poptávku po kulturním cestovním ruchu Toskánska ze strany českého obyvatelstva. Průzkum je určen pro osoby starší 15 let s trvalým či dlouhodobým pobytem v České republice. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný, jde o 15 otázek, které zaberou maximálně 5 minut času. Dotazník bude cenným podkladem mojí bakalářské práce na téma ,,Poptávka po kulturním cestovním ruchu Toskánska“. Chtěla bych Vás tímto poprosit o krátkou spolupráci prostřednictvím jeho vyplnění. Vaše účast přispěje ke kvalitě a  vypovídací schopnosti průzkumu.
Předem děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.
Tamara Jordánová, studentka oboru management cestovního ruchu, Vysoké školy Jana Amose Komenského v Praze.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké dovolené z časového hlediska obvykle dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Dlouhodobé (4 dny a více)6648,18 %48,18 %  
• Kombinace obou podle možností5338,69 %38,69 %  
• Krátkodobé (prodloužený víkend, 2- 3 dny)1611,68 %11,68 %  
• Žádné21,46 %1,46 %  

Graf

2. Jaké jsou Vaše bariéry pro cestování do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Vlastní finanční situace8259,85 %59,85 %  
• Nemám čas3122,63 %22,63 %  
• Jiný důvod1410,22 %10,22 %  
• Bariéra delšího času stráveného na cestě75,11 %5,11 %  
• Zdravotní stav21,46 %1,46 %  
• Nechci cestovat do zahraničí10,73 %0,73 %  

Graf

3. Jakým způsobem plánujete dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Využívám oba uvedené způsoby5540,15 %40,15 %  
• Soukromě (zajišťuji si sám například pomocí ubytovacího serveru booking.com)4835,04 %35,04 %  
• Pomocí cestovních kanceláří a cestovních agentur2518,25 %18,25 %  
• Jiný způsob96,57 %6,57 %  

Graf

4. Byli jste někdy v Itálii (počítá se i přejezd do jiné země)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11281,75 %81,75 %  
ne2518,25 %18,25 %  

Graf

5. Navštívili jste Toskánsko (oblast v Itálii, známá města Florencie, Pisa, Siena, Lucca, San Gimignano )?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9770,8 %70,8 %  
Ano4029,2 %29,2 %  

Graf

6. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko, jakému účelu byste dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Kultuře a historii, poznání architektury a památek4344,33 %31,39 %  
• Poznání přírodních krás a přírodních památek2222,68 %16,06 %  
• Pobyt u moře1919,59 %13,87 %  
• Zábava, společenské aktivity1010,31 %7,3 %  
• Žádnou z uvedených možností neupřednostňuji33,09 %2,19 %  

Graf

7. Za jakým účelem jste navštívila Toskánsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Poznání- návštěva turistických atraktivit a kulturně- historických památek2870 %20,44 %  
• Rekreace- pobyt u moře820 %5,84 %  
• Jiná možnost25 %1,46 %  
• Zábava- společenské aktivity, noční život, dobré jídlo a pití25 %1,46 %  

Graf

8. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko z hlediska kulturního cestovního ruchu, jaké atraktivity byste upřednostnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturně- historické atraktivity5758,76 %41,61 %  
Přírodní atraktivity3536,08 %25,55 %  
Žádnou z možností55,15 %3,65 %  

Graf

9. Byla jste spokojena s návštěvou Toskánska?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %26,28 %  
nevím37,5 %2,19 %  
ne12,5 %0,73 %  

Graf

10. Vnímáte Toskánsko, jako atraktivní a zajímavou oblast pro Vaši návštěvu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12188,32 %88,32 %  
ne1611,68 %11,68 %  

Graf

11. Jakou finanční částku byste byli ochotni, nebo jste zaplatili za dovelenou v Toskánsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 5.000 - 9.999,-6849,64 %49,64 %  
• 10.000 - 19.999,-3928,47 %28,47 %  
• 0 - 4.999,-1611,68 %11,68 %  
• 20.000 - 49.000,-139,49 %9,49 %  
• 50.000,- a více10,73 %0,73 %  

Graf

12. Jakou formu ubytování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Hotely, penziony, vily9569,34 %69,34 %  
• V soukromí2417,52 %17,52 %  
• Chaty, kempy, turistické ubytovny1510,95 %10,95 %  
• Jiné32,19 %2,19 %  

Graf

13. Jaká délka zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 5- 10 dní8360,58 %60,58 %  
• 10- 14 dní2618,98 %18,98 %  
• Méně než 5 dní2316,79 %16,79 %  
• 14 a více dní53,65 %3,65 %  

Graf

14. Ve které oblasti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Hlavní město Praha5943,07 %43,07 %  
• Středočeský kraj3525,55 %25,55 %  
• Moravskoslezský kraj107,3 %7,3 %  
• Jihomoravský kraj96,57 %6,57 %  
• Olomoucký kraj64,38 %4,38 %  
• Zlínský kraj42,92 %2,92 %  
• Ústecký kraj32,19 %2,19 %  
• Liberecký kraj32,19 %2,19 %  
• Plzeňský kraj21,46 %1,46 %  
• Královéhradecký kraj21,46 %1,46 %  
• Jihočeský kraj21,46 %1,46 %  
• Karlovarský kraj21,46 %1,46 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• Střední s maturitou7856,93 %56,93 %  
• Vysokoškolské5137,23 %37,23 %  
• Střední bez maturity (výuční list)64,38 %4,38 %  
• Základní21,46 %1,46 %  

Graf

16. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
• 15- 25 let6950,36 %50,36 %  
• 26- 35 let4230,66 %30,66 %  
• 36- 45 let1410,22 %10,22 %  
• 46- 55 let107,3 %7,3 %  
• 56- 65 let21,46 %1,46 %  

Graf

17. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10274,45 %74,45 %  
Muž3525,55 %25,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Navštívili jste Toskánsko (oblast v Itálii, známá města Florencie, Pisa, Siena, Lucca, San Gimignano )?

 • odpověď Ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Poznání- návštěva turistických atraktivit a kulturně- historických památek na otázku 7. Za jakým účelem jste navštívila Toskánsko?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Byla jste spokojena s návštěvou Toskánska?

8. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko z hlediska kulturního cestovního ruchu, jaké atraktivity byste upřednostnili?

 • odpověď Přírodní atraktivity:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Poznání přírodních krás a přírodních památek na otázku 6. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko, jakému účelu byste dali přednost?

9. Byla jste spokojena s návštěvou Toskánska?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi • Poznání- návštěva turistických atraktivit a kulturně- historických památek na otázku 7. Za jakým účelem jste navštívila Toskánsko?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Navštívili jste Toskánsko (oblast v Itálii, známá města Florencie, Pisa, Siena, Lucca, San Gimignano )?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké dovolené z časového hlediska obvykle dáváte přednost?

2. Jaké jsou Vaše bariéry pro cestování do zahraničí?

3. Jakým způsobem plánujete dovolenou?

4. Byli jste někdy v Itálii (počítá se i přejezd do jiné země)?

5. Navštívili jste Toskánsko (oblast v Itálii, známá města Florencie, Pisa, Siena, Lucca, San Gimignano )?

6. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko, jakému účelu byste dali přednost?

7. Za jakým účelem jste navštívila Toskánsko?

8. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko z hlediska kulturního cestovního ruchu, jaké atraktivity byste upřednostnili?

9. Byla jste spokojena s návštěvou Toskánska?

10. Vnímáte Toskánsko, jako atraktivní a zajímavou oblast pro Vaši návštěvu?

11. Jakou finanční částku byste byli ochotni, nebo jste zaplatili za dovelenou v Toskánsku?

12. Jakou formu ubytování preferujete?

13. Jaká délka zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala?

14. Ve které oblasti žijete?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Váš věk?

17. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké dovolené z časového hlediska obvykle dáváte přednost?

2. Jaké jsou Vaše bariéry pro cestování do zahraničí?

3. Jakým způsobem plánujete dovolenou?

4. Byli jste někdy v Itálii (počítá se i přejezd do jiné země)?

5. Navštívili jste Toskánsko (oblast v Itálii, známá města Florencie, Pisa, Siena, Lucca, San Gimignano )?

6. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko, jakému účelu byste dali přednost?

7. Za jakým účelem jste navštívila Toskánsko?

8. Pokud byste měli možnost navštívit Toskánsko z hlediska kulturního cestovního ruchu, jaké atraktivity byste upřednostnili?

9. Byla jste spokojena s návštěvou Toskánska?

10. Vnímáte Toskánsko, jako atraktivní a zajímavou oblast pro Vaši návštěvu?

11. Jakou finanční částku byste byli ochotni, nebo jste zaplatili za dovelenou v Toskánsku?

12. Jakou formu ubytování preferujete?

13. Jaká délka zájezdu by Vám nejvíce vyhovovala?

14. Ve které oblasti žijete?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Váš věk?

17. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jordánová, T.Poptávka po kulturním cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://poptavka-po-kulturnim-cestov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.