Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Populační problém v rozvojových zemí

Populační problém v rozvojových zemí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Arazimová
Šetření:28. 08. 2013 - 27. 09. 2013
Počet respondentů:321
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku. Jsem studentka Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity, oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Prosím Vás o zodpovězení následujících otázek, které se týkají mé diplomové práce na téma „Populační problém rozvojových zemí, příčiny a možnosti jeho řešení “.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21968,22 %68,22 %  
muž10231,78 %31,78 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2620262,93 %62,93 %  
27-5011234,89 %34,89 %  
51-více72,18 %2,18 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské14444,86 %44,86 %  
středoškolské s maturitou12839,88 %39,88 %  
základní257,79 %7,79 %  
vyšší odborné144,36 %4,36 %  
středoškolské bez maturity61,87 %1,87 %  
střední odborné učiliště41,25 %1,25 %  

Graf

4. Jaký je Váš ekonomický stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný11836,76 %36,76 %  
nezaměstnaný student9529,6 %29,6 %  
zaměstnaný student5918,38 %18,38 %  
nezaměstnaný268,1 %8,1 %  
na mateřské dovolené72,18 %2,18 %  
důchodce41,25 %1,25 %  
osvč30,93 %0,93 %  
podnikatel20,62 %0,62 %  
invalida10,31 %0,31 %  
student10,31 %0,31 %  
pracující matka na mateřské10,31 %0,31 %  
podnikající10,31 %0,31 %  
momentálně přechod ze zaměstnání do podnikání10,31 %0,31 %  
Osoba samostatně výdělečně činná10,31 %0,31 %  
OSVČ + zaměstnanec + inv. důchodce10,31 %0,31 %  

Graf

5. Jak vnímáte populační problém světa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký problém, který by se měl řešit17554,52 %54,52 %  
Problém, který nemá řešení8927,73 %27,73 %  
Nepřijde mi jako velký problém3611,21 %11,21 %  
problém, který si příroda vyřeší sama, pokud do toho nebude pořád západní svět zasahovat10,31 %0,31 %  
hodně velký problém, ale časem se vyřeší sám, i když to nebude moc hezké10,31 %0,31 %  
Dle ekologie populací populace vzrůstá pouze díky zdrojům potravy - pokud jsou vyšší, je i vyšší populace... Až budou nižší, lidská populace určitě klesne - to je přirozený jev.10,31 %0,31 %  
je to problém, ale ne tak závažný, že by se nedal při dobré vůli řešit10,31 %0,31 %  
vůbec mě to nezajímá10,31 %0,31 %  
populace už dávno neroste takovým tempem jako dřív10,31 %0,31 %  
nevím10,31 %0,31 %  
Čím více lidí tím větší pokrok :)10,31 %0,31 %  
Velký problém, který by se měl řešit, avšak řešení vlastně nemá. = Boj s větrnými mlýny10,31 %0,31 %  
Vím o tom, že je to problém, ovšem nevím, zda je možno ho nějak řešit.10,31 %0,31 %  
je nás nějak moc10,31 %0,31 %  
Nepřijde mi to vůbec jako problém10,31 %0,31 %  
Vyřeší se samo10,31 %0,31 %  
v určitých částech světa problém (hlavně Asie), v současné době neřešitelný problém10,31 %0,31 %  
Problém, který má řešení :)10,31 %0,31 %  
Je to problem, ktery se casem vyresi sam10,31 %0,31 %  
příroda to vyřeší10,31 %0,31 %  
Existuje pouze ve vyspělém světě - lidé nemají děti. 10,31 %0,31 %  
Nebylo by lepší nejdříve uvést, o co se přesně jedná?10,31 %0,31 %  
Velký problém10,31 %0,31 %  
nedokážu se vyjádřit, moc o tom nevím, jestliže se svět přelidňuje, pak by se měl problém řešit, především po ekonomické stránce, pokud naopak populace klesá, nemyslím si, že by se to mělo výrazně řešit, zastavení populace dle mého názoru nehrozí.10,31 %0,31 %  

Graf

6. Jaký máte názor na plánované rodičovství? (používání antikoncepce, jiné ochrany před početím)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím30795,64 %95,64 %  
Nevím82,49 %2,49 %  
Nesouhlasím61,87 %1,87 %  

Graf

7. Jaký máte názor na omezování počtu dětí (např. politika jednoho dítěte v Číně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S tímto omezováním nesouhlasím, ale z důvodu populační exploze je vhodné16551,4 %51,4 %  
Nesouhlasím s tímto omezováním8024,92 %24,92 %  
S tímto omezováním souhlasím, je nutné7623,68 %23,68 %  

Graf

8. Myslíte si, že omezování počtu dětí se děje jen z důvodu populační exploze (či v tom jsou i jiné skryté důvody)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale může být i jiný důvod16852,34 %52,34 %  
Ne, jsou určitě i další důvody9830,53 %30,53 %  
Ano, rozhodně319,66 %9,66 %  
Nevím247,48 %7,48 %  

Graf

9. Odstěhoval(a) byste se do jiného státu právě z důvodu omezování počtu dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12338,32 %38,32 %  
Ano, ale váhal(a) bych7723,99 %23,99 %  
Nevím7723,99 %23,99 %  
Ano, rozhodně4413,71 %13,71 %  

Graf

10. Jaké jsou dle Vašeho názoru HLAVNÍ PŘÍČINY populační exploze? (uveďte max. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nízká úroveň vzdělanosti23673,52 %73,52 %  
Kulturní a sociální stránka17554,52 %54,52 %  
Náboženství16150,16 %50,16 %  
Postavení žen12338,32 %38,32 %  
Ekonomika státu8426,17 %26,17 %  
Politická nestabilita3611,21 %11,21 %  
úroveň lékařské péče (přežijí i ti, kteří by normálně nepřežili), posílání potravin do zemí, které by tolik lidí za normálních okolností neuživily, v západním světě pak sociální stát10,31 %0,31 %  
lidská blbost...lidi si neuvědomují problém a podlehají hormonům10,31 %0,31 %  
nedostupnost antikoncepce10,31 %0,31 %  
Nedostatek naakumulovaného kapitálu10,31 %0,31 %  
Rozdělení světa na bohatý (a vykořisťující) sever(-ozápad) a ty ostatní.10,31 %0,31 %  
Neschopnost reagovat na výrazné zlepšení zdravotní péče10,31 %0,31 %  
špatná dostupnost lékařské péče10,31 %0,31 %  
Nízká životní úroven rozv. zemí10,31 %0,31 %  
přirozený růst populační křivky10,31 %0,31 %  
Nedostupnost antikoncepčních metod10,31 %0,31 %  
většinou primitivové se množí jak potkani10,31 %0,31 %  
Hlavně nízké bohatství10,31 %0,31 %  
láska k dětem10,31 %0,31 %  
Bohatství domácností10,31 %0,31 %  
Neuravlé množení inteligenčně slabších jedinců,ras,národností10,31 %0,31 %  
primitivita10,31 %0,31 %  
evoluce10,31 %0,31 %  
Oni pochopili, že děti jsou bohatstvím. 10,31 %0,31 %  
jen některá náboženství10,31 %0,31 %  
mužský chtíč10,31 %0,31 %  
narušení evolučního řetězce, způsobené koloniální politikou, takže v podstatě všechny výše uvedené možnosti a zejména je to i dostup lékařské pomoci10,31 %0,31 %  
nevhodná humanitární pomoc - zvyšování úrovně zdravotnictví bez návaznosti na reálné zvyšování životní úrovně10,31 %0,31 %  
nevím10,31 %0,31 %  
nedostatečná informovanost o možnostech antikoncepce10,31 %0,31 %  
mala umrtnost10,31 %0,31 %  
charita 10,31 %0,31 %  

Graf

11. Jaké jsou dle Vás HLAVNÍ DŮSLEDKY demografického vzestupu? (uveďte max. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potravinový problém17554,52 %54,52 %  
Zhoršení životní úrovně17253,58 %53,58 %  
Zhoršení ekonomické úrovně12438,63 %38,63 %  
Zhoršení životního prostředí11636,14 %36,14 %  
Nedostatek vody11034,27 %34,27 %  
nerozumím otázce20,62 %0,62 %  
zlepšení lékařské péče, zlepšení zásobení potravin10,31 %0,31 %  
Omezování svobody jednotlivce, bujení socialismu10,31 %0,31 %  
všechny zde uvedené10,31 %0,31 %  
všechny uvedené10,31 %0,31 %  
bída v rozvojových zemích10,31 %0,31 %  
nejsou negativní10,31 %0,31 %  
Zvýšení ekonomické a životní úrovně, růst ceny půdy a surovin10,31 %0,31 %  
Je to zacyklené. Mnoho lidí sociálně slabých (vzešlých ze slabých rodin) se bouří -a vytváří ještě větší nestabilitu - jak sociální, tak ekonomickou10,31 %0,31 %  
Příležitost pokročit od kvantitativních uspořádání společnosti (demokracie) ke kvalitativním (svoboda a zodpovědnost jedince)10,31 %0,31 %  
problémy s imigrací (mnohdy se jedná vlastně o útěk před přelidněním)10,31 %0,31 %  
Lepší zdravotní péče10,31 %0,31 %  
migrace třetího světa do prvního - nesnášenlivost. Zdrojů je dost, ale jsou špatně využity.10,31 %0,31 %  
jak má člověk najít dobrou práci, když je lidí jako sraček?10,31 %0,31 %  
žádné10,31 %0,31 %  
Zbohatnutí 10,31 %0,31 %  
lidi10,31 %0,31 %  
nevim10,31 %0,31 %  
co je myšleno demografickým vzestupem? a proč by vzestup měl být zapříčiněn degradací aspektů? demografický vzestup se děje například díky technologickým INOVACÍM, ZKVALITNĚNÍ zdravotní péče10,31 %0,31 %  
Potravinový problém, nedostatek vody apod. nesouvisí ani tak s počtem dětí, jako spíše se zneužíváním zdrojů zaostalejších zemí těmi vyspělejšími. 10,31 %0,31 %  
Vysoká úroveň civilisace způsobuje, že přežívají i jedinci, kteří by jinak přirozeným výběrem neprošli. Lidstvo hloupne a rozmnožuje se.10,31 %0,31 %  
viz předchozí odpověd10,31 %0,31 %  
imigrace do \EU10,31 %0,31 %  

Graf

12. Je dle Vašeho názoru nějaká MOŽNOST ŘEŠENÍ populačního problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17253,58 %53,58 %  
Nevím11435,51 %35,51 %  
Ne3510,9 %10,9 %  

Graf

13. Vidíte v některých bodech MOŽNOST ŘEŠENÍ populačního problému? V jakých? (Uveďte max. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora vzdělanosti a osvěta25278,5 %78,5 %  
Zlepšení zdravotní úrovně11937,07 %37,07 %  
Ekonomická stabilita11937,07 %37,07 %  
Omezení porodnosti10633,02 %33,02 %  
Propagace rodin s méně dětmi6520,25 %20,25 %  
Materiální zajištění5617,45 %17,45 %  
zrušení nekonečné potravinové pomoci do třetího světa, v Evropě omezení/zrušení sociálních dávek10,31 %0,31 %  
Neklást překážky rozvoji, zrušit dotace, cla, kvóty, umožnit rozvojovým zemím svobodný mezinárodní obchod a tím i zvýšení životní úrovně obyvatel10,31 %0,31 %  
antikoncepce zdarma10,31 %0,31 %  
omezení regulací10,31 %0,31 %  
adopce na dálku10,31 %0,31 %  
Zastavit veškerou migraci z oblastí s populačním boomem a zároveň zastavit veškerou hmotnou humanitární pomoc těmto oblastem a poskytovat jim pouze pomoc informační, tzn. osvětu apod. 10,31 %0,31 %  
ani v jednom bode nevydím riešenie10,31 %0,31 %  
radikální omezení materiální podpory těchto zemí10,31 %0,31 %  
Neřešit10,31 %0,31 %  
mně učili, že hladovému nemá cenu dávat rybu, ale naučit ho ryby chytat. Jenže si nejsem jistá, zda my z "jiného" světa máme co zasahovat do jiných kultur. 10,31 %0,31 %  
Odstranění monopolu státu na měnu umožní bezpečnou akumulaci kapitálu = úspor na stáří a tím eliminuje potřebu mít mnoho dětí10,31 %0,31 %  
propagace antikoncepce a sterilizace10,31 %0,31 %  
Příspěvek za provedenou sterilizaci pro pacienta.10,31 %0,31 %  
Nevidím možné řešení10,31 %0,31 %  
navodna otazka, je v rozporu s mou odpovedi c. 1210,31 %0,31 %  
Osvěta především v oblasti antikoncepce10,31 %0,31 %  
Vyhlazení nepřizúůsobivých spoluobčanů a primitivních rozmnožovačů10,31 %0,31 %  
nevidím to stále jako problém10,31 %0,31 %  
ani v jedné10,31 %0,31 %  
dostatečná informovanost lidí o situaci10,31 %0,31 %  
podpora migrace - opačný demogr. problém Evropy, Ruska10,31 %0,31 %  
válka10,31 %0,31 %  
Expandovat na jiné planety10,31 %0,31 %  
vyrazne znevyhodnovani rodin s detmi10,31 %0,31 %  
Mít děti NENÍ problém. 10,31 %0,31 %  
propagace antikoncepčních prostředků10,31 %0,31 %  
podpora vzdělanosti žen10,31 %0,31 %  
určitě nelze takto zjednodušeně odpovědět10,31 %0,31 %  
prostě je všechny vymlátit10,31 %0,31 %  
ochrana - antikoncepce, prezervativy10,31 %0,31 %  
zákaz lékařské pomoci10,31 %0,31 %  

Graf

14. Je dle Vašeho názoru jednou z PŘÍČIN populačního vzrůstu v rozvojových zemích nedostatečné vzdělání u žen v oblasti reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13742,68 %42,68 %  
Ano10633,02 %33,02 %  
Spíše ne5617,45 %17,45 %  
Ne134,05 %4,05 %  
Nevím92,8 %2,8 %  

Graf

15. Jaká je dle Vašeho názoru dostupnost informací v rozvojových zemí (v oblasti zdravotnictví)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nedostatečná15046,73 %46,73 %  
Rozhodně nedostatečná14244,24 %44,24 %  
Nevím164,98 %4,98 %  
Dostatečná134,05 %4,05 %  

Graf

16. Myslíte si, že se populační problém rozvojových zemí dotýká i ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18, Nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14143,93 %43,93 %  
Ano10332,09 %32,09 %  
Nevím7723,99 %23,99 %  

Graf

17. Z jakého důvodu se dotýká tento problém i ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-imigrace

...

Ano dotýká, ale rozebírat přesně jakým způsobem by bylo velmi na dlouho. Snad tedy bude stačit, když řeknu, že na světě je vše spojeno - i blbé přemnožení kobylek, či třeba králíků jak tomu bylo v Austrálii znamená katastrofu, natož lidí.

Část obyvatel si neuvědomuje, že s počtem narozených či zplozených dětí vlastní krve klesá soběstačnost rodiny vyjít s financemi, rodiče nemají čas se dětem plně věnovat, výchovu a starost o mladší přebírají starší děti, neboť nejmladším se věnují rodiče. Starší děti v rodině pak strádají (nedostatek jídla, pozornosti, lásky) a musí řešit problémy, které do jejich dětského světa rozhodně nepatří.

Částečně - přistěhovalci ze zemí, kterých se to týká přímo. A Romové.

čech by měl zůstat čechem

čím víc lidí tím méně jídla a práce pro všechny ...celkově prostě ( planeta to už neuživí a člověk nemá přirozeného nepřítele ) špatně se to vysvětluje

ČR - potenciální cíl budoucích imigrantů.

ČR má spíše opačný populační problém - nízkou porodnost, což vytváří nerovnováhu mezi hustě zalidněnými rozvojovými zeměmi a řídčeji obydlenými vyspělými zeměmi. Tato nerovnováha může být příčinou budoucích konfliktů.

ČR se stává potenciálním cílem imigrantů ze zemí s populační explozí, ohrožených chudobou.

ČR vymírá

Dotyka se to kazde zeme na svete ve svem konecnem dusledku.

dotýká se všech

Ekonomická situace a zvyklosti, nízké vzdělání a sociální zvyklosti jednotlivců a menších skupin

ekonomicky, globalni oteplovani, nutnost prispivat.

emigranti, vynalozene prostredky na rozvojovou pomoc

finanční účastí na pomoci těmto státům

hrozící nestabilita v těchto oblastech, migrace + EU jako celek se zabývá problematikou rozvojových zemí (nejen populační exploze)

I na ČR se neustále apeluje, abychom finančně přispěli chudým dětem v rozvojových zemích. Dle mě to není řešení. Řešením je těmto situacím předcházet a ne apelovat na ostatní země, jako bychom za to byli zodpovědní.

i zde žijí negramotní jedinci a nepřizpůsobivé rasy

imigrace

imigrace

imigrace a celková ekonomická situace v rámci globalní ekonomiky

Imigrace problematických etnik

Imigrace ze zemí, kde nejsou zdroje k uživení tolika obyvatel

imigrace, pandemie, války, narušení volného obchodu

imigranti

jako jeden z bohatších států, má zodpovědnost za to, aby se pracovalo na zlepšení situace v zemích třetího světa ČR a dalších států se to ale dotýká i "pozitivně" - máme levnou pracovní sílu, která se neštítí manuální práce

je to celosvětový problém a ČR je jeho součástí

Je to celosvětový problém, týká se tedy i ČR.

Jsou tu určité méně vzdělaná skupiny lidí, které o své děti nepečují , jen je mají jako zdroj příjmů a tyto děti vyrůstají se stejným cílem. jedná se o problém nedostatečné vzdělanosti

Jsou zde skupiny obyvatel, které jsou nesmyslnou sociální politikou (dávky, příspěvky,...)motivovány k populačnímu růstu.

Když bude jinde přelidněno budou hledat míst kam se vejdou. Pokud u nás bude volno tak potáhnou sem a tím začneme být přelidněni také.

klesá porodnost původních obyvatel, stoupá porodnost přistěhovalců

má opačný problém - bude potřebovat migranty, aby udržela společnost v chodu

migrace

migrace

migrace do vyspělejší Evropy

Migrace lidí

MIgrace menšin do čr.

migrace moltikulti

migrace obyvatel z přelidněných zemí

Migrace obyvatelstva, šíření nemocí, ekonomická nestabilita světa

migrace, globální ekolog. problémy

migrace, propojenost ekonomike skrze export/import

mohou se sem stěhovat z jinych zemi

Morálně. Plýtvání zdroji, které jinde chybí.

možná migrace z přelidněných zemí

Myslím si, že Česká republika by se měla stejně jako ostatní státy zajímat o tento problém, protože se stále častěji do Evropy stěhují lidé z rozvojových zemí, kteří zde zakládají velmi početné rodiny, které tu zůstávají po několik generací, ale nejsou schopní přizpůsobit se zdejším tradicím a kvůli vysoké porodnosti žen v těchto rodinách se procento přistěhovalců neustále zvyšuje.

na rozdíl od rozvojových zemí nás ubývá a hrozí nebezpečí, že nás jednou vyhubí, také mohou zaútočit

Nadace vybírají finanční a materiální prosředky na pomoc rozvojovým zemím, ale tyto by mohly být využity na pomoc občanům v ČR.

např. imigrace

Některé národnostní menšiny se množí bez toho, aby přemýšleli, zda mohou svým dětem poskytnout uspokojivé zázemí. Tyto děti vidí u rodičů, že je normální mít spoustu dětí a dělají to samé.

nepřímo - imigrace z rozovojových zemí a následné problémy spojené s menšinami

Nesmyslně vysoké dávky motivují některé skupiny obyvatel k vysokému počtu dětí. Ty následně jsou opět závislé na dávkách.

nevím

opačný? malá porodnost..?

podpora mnozeni cikanu

Populační expanze Číny, resp. JV Asie se dnes nedotýká jen ČR, ale celého světa (levná pracovní síla). Populační expanze Afriky, zejm. rovníkové, se ČR ještě nedotýká, ale brzy bude - všichni rovníkoví afričané, kteří se dostali za unijní hranice, nezůstanou pouze ve Francii, když se tam nebudou moci vejít... Populační expanze v Brazílii se opět dotkne celého světa.

Populační exploze současně s nepříznivými podmínkami pro život má za následek migraci lidí

Postupné snižování české populace. Boom zvýšení porodnosti rómské menšiny.

potenciální přiliv přistěhovalců z přelidněných rozvojových zemí

probihaji tady sbirky na pomoc rozvojovym zemim

Přelidnění nutí lidi k emigraci nikoli z důvodu "vyhovuje mi životní styl v zemích EU (například) a chci takto žít", ale z motivací typu "chci se dostat pryč, kamkoli", čímž zde přibývá nepřizpůsobivých přistěhovalců. Dále pak přelidnění vede k nekontrolovatelnému využívání zdrojů a ekologickým problémům, které jsou z principu věci globální.

Příliv imigrantů do ČR

Příliv imigrantů.

Přistěhovalci, kriminalita, černá ekonomika, kosmopolitní problémy

přistěhovalectví

Přistěhovalectví

přistěhovatelství,

romská otázka

romska populace, socialni davky

romské rodiny by se měli zásadně omezit na max. počet dětí NULA!

S více dětmi větší sociální podpora

Skupiny obyvateľstva s nízkou životnou úrovňou a vysokým počtom detí. - Rómska otázka

Sociálně slabé rodiny maji většinou vice než 3 děti a žijí z dávek a mateřské, zatímco střední a vyšší třída maji ddeti méně a v pozdějším věku-dlouhe studium

Spadáme do nadnárodních institucí.

stěhují se k nám, je otázkou času, kdy nás rozvojové země "ubijí dělohami"

Stejně jako všech jiných zemí, žijeme na jedné planetě s omezeným prostorem na které výrazně vzrůstá počet lidí, kteří dříve či později hledají nový prostor, kde mohou volněji žít.

Stoupá pošet cizinců na počet čechů/moravanů/... a analogicky se to týká i jiných zemí

Tento problém se dotýká celého světa, který je značně přelidněný.

už jen přes nějaké dobrovolné příspěvkové organizace, humanitární pomoci občanů ČR, co se děje v každém koutě planety ovlivňuje celou Zemi - globalizace je příčinou

v čr jsou menšiny a i nábožensky založené rodiny

V našem globalizovaném světě je těžké najít něco, co se odehrává v jiných částech země a nás se to netýká. Řekl bych že největší problém je migrace a s tím spojený problém s rozlišnými kulturami různých národností.

velké množství imigrantů v ČR

Větší přistěhovalectví, možné zahlcení muslimskými národy

více přistěhovalců v budoucnosti, protože ČR je velmi liberální

vsichni se stehuji sem

Všechno se to sem pak stěhuje

vyšší množství emigrantů

Vzrůstající počet nevzdělané menšiny.

Z důvodu zvýšené migrace lidí z rozvojových zemí do Evropy.

z ekonomických i politických důvodů

západní kultura vymírá, zatímco jiné země nás časem zaplaví

zapojuje se do pomoci

Zátěž je to pro planetu celkově a proto nemůže být tento problém nikomu v jakémkoliv státě lhostejný. Pro ČR jsou populační exploze nevhodné z hlediska nízké porodnosti České republiky a také kvůli stoupajícím nákladům na podporující programy. Celkově svět neumí řešit tento problém, neustále se odstraňují následky, léčí se děti, nemocní.. ale málo se lidé věnují prevenci.

Zvysujici se pocet pristehovalcu

Zvýšení imigrace, problémy třetích zemí ovlivňují i ČR (ekonomicky, politicky, hospodářsky)

žijeme společně na tomto světě a není mi jedno,jak lidé jinde žijí a doufám,že i oststním

Žijeme v globaliovaném světě. Problém, který se nás nemusí bezprostředně dotýkat dnes, nás může zaskočit nepřipravené v blízké budoucnosti.

Životní prostředí, propojenost celého světa

18. Jaký institut se zabývá populačním problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Populační fond spojených národů (UNFPA)13441,74 %41,74 %  
Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)8626,79 %26,79 %  
Světová populační organizace5316,51 %16,51 %  
UNESCO4814,95 %14,95 %  

Graf

19. Slyšel(a)/uvědomil(a) jste si někdy problém nedostatku pitné vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29892,83 %92,83 %  
Ne237,17 %7,17 %  

Graf

20. Myslíte si, že byste mohli lépe hospodařit s vodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13943,3 %43,3 %  
Spíše ano12137,69 %37,69 %  
Spíše ne329,97 %9,97 %  
Ne237,17 %7,17 %  
Nevím61,87 %1,87 %  

Graf

21. Souhlasili byste s omezením “maximální spotřeba vody za měsíc na jednu rodinu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12037,38 %37,38 %  
Spíše ne10633,02 %33,02 %  
Spíše ano5115,89 %15,89 %  
Nevím226,85 %6,85 %  
Ano226,85 %6,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš ekonomický stav?

5. Jak vnímáte populační problém světa?

6. Jaký máte názor na plánované rodičovství? (používání antikoncepce, jiné ochrany před početím)

7. Jaký máte názor na omezování počtu dětí (např. politika jednoho dítěte v Číně)?

8. Myslíte si, že omezování počtu dětí se děje jen z důvodu populační exploze (či v tom jsou i jiné skryté důvody)?

9. Odstěhoval(a) byste se do jiného státu právě z důvodu omezování počtu dětí?

10. Jaké jsou dle Vašeho názoru HLAVNÍ PŘÍČINY populační exploze? (uveďte max. 3)

11. Jaké jsou dle Vás HLAVNÍ DŮSLEDKY demografického vzestupu? (uveďte max. 3)

12. Je dle Vašeho názoru nějaká MOŽNOST ŘEŠENÍ populačního problému?

13. Vidíte v některých bodech MOŽNOST ŘEŠENÍ populačního problému? V jakých? (Uveďte max. 3)

14. Je dle Vašeho názoru jednou z PŘÍČIN populačního vzrůstu v rozvojových zemích nedostatečné vzdělání u žen v oblasti reprodukce?

15. Jaká je dle Vašeho názoru dostupnost informací v rozvojových zemí (v oblasti zdravotnictví)?

16. Myslíte si, že se populační problém rozvojových zemí dotýká i ČR?

18. Jaký institut se zabývá populačním problémem?

19. Slyšel(a)/uvědomil(a) jste si někdy problém nedostatku pitné vody?

20. Myslíte si, že byste mohli lépe hospodařit s vodou?

21. Souhlasili byste s omezením “maximální spotřeba vody za měsíc na jednu rodinu"?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš ekonomický stav?

5. Jak vnímáte populační problém světa?

6. Jaký máte názor na plánované rodičovství? (používání antikoncepce, jiné ochrany před početím)

7. Jaký máte názor na omezování počtu dětí (např. politika jednoho dítěte v Číně)?

8. Myslíte si, že omezování počtu dětí se děje jen z důvodu populační exploze (či v tom jsou i jiné skryté důvody)?

9. Odstěhoval(a) byste se do jiného státu právě z důvodu omezování počtu dětí?

10. Jaké jsou dle Vašeho názoru HLAVNÍ PŘÍČINY populační exploze? (uveďte max. 3)

11. Jaké jsou dle Vás HLAVNÍ DŮSLEDKY demografického vzestupu? (uveďte max. 3)

12. Je dle Vašeho názoru nějaká MOŽNOST ŘEŠENÍ populačního problému?

13. Vidíte v některých bodech MOŽNOST ŘEŠENÍ populačního problému? V jakých? (Uveďte max. 3)

14. Je dle Vašeho názoru jednou z PŘÍČIN populačního vzrůstu v rozvojových zemích nedostatečné vzdělání u žen v oblasti reprodukce?

15. Jaká je dle Vašeho názoru dostupnost informací v rozvojových zemí (v oblasti zdravotnictví)?

16. Myslíte si, že se populační problém rozvojových zemí dotýká i ČR?

18. Jaký institut se zabývá populačním problémem?

19. Slyšel(a)/uvědomil(a) jste si někdy problém nedostatku pitné vody?

20. Myslíte si, že byste mohli lépe hospodařit s vodou?

21. Souhlasili byste s omezením “maximální spotřeba vody za měsíc na jednu rodinu"?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Arazimová, L.Populační problém v rozvojových zemí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://populacni-problem-v-rozvojov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.