Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Popularita vybraných trendů v marketingové komunikaci

Popularita vybraných trendů v marketingové komunikaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Dohnalová
Šetření:06. 05. 2013 - 13. 05. 2013
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění anonymního dotazníku.Tento dotazník je určen pro studenty střední školy učňovského a maturitního vzdělávacího programu. Průzkum si klade za cíl zjistit, jakým způsobem na mladé lidi středoškolského věku působí moderní trendy v marketingové komunikaci.

Tebou poskytnutá data budou statisticky zpracována a budou použita k řešení tohoto projektu. Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 20 minut.

Předem děkuji za Tvoji ochotu při spolupráci. U každé otázky označ pouze jednu odpověď. V dotazníku jsou použitá slova elektronika a oblečení. Pod pojmem elektronika jsou myšleny mobilní telefony, MP3/4 přehrávače, iPody, digitální fotoaparáty, notebooky, sluchátka, přehrávače hudby – rádia, radiomagnetofony, …, které kupuješ a užíváš a pojem oblečení zahrnuje veškeré typy oděvů, které obvykle kupuješ a nosíš.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1365 %65 %  
muž735 %35 %  

Graf

2. Ročník, který studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtvrtý840 %40 %  
třetí630 %30 %  
druhý315 %15 %  
první315 %15 %  

Graf

3. Typ studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborné630 %30 %  
střední630 %30 %  
vysokoškolské525 %25 %  
základní210 %10 %  
zaměstnán/a15 %5 %  

Graf

4. Vyhovuje Vám nákup přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano735 %35 %  
ano735 %35 %  
ne315 %15 %  
spíše ne315 %15 %  

Graf

5. Máte někdy touhu podílet se na návrhu vzhledu oblečení nebo elektroniky, aby odpovídaly Vaší představě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne735 %35 %  
spíše ano735 %35 %  
ano420 %20 %  
ne210 %10 %  

Graf

6. V případě, že by Vás firma oslovila s nabídkou zapojení do vývoje oblečení či elektroniky (prostřednictvím dotazníku, návrhem designu...), souhlasil/a byste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím735 %35 %  
souhlasím630 %30 %  
nevím525 %25 %  
spíše nesouhlasím210 %10 %  

Graf

7. Sledujete před koupí oblečení či elektroniky doporučení na diskuzních fórech, sociálních sítích (Facebook, Twitter,...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano735 %35 %  
spíše ano525 %25 %  
spíše ne420 %20 %  
ne420 %20 %  

Graf

8. Přispíváte aktivně do diskuzí, sociálních sítí své názory o oblečení a elektronice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne945 %45 %  
ne630 %30 %  
spíše ano315 %15 %  
ano210 %10 %  

Graf

9. Běžnou součástí filmů, seriálů, pořadů jsou tzv. skryté reklamy. Vnímáte je a vadí Vám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1260 %60 %  
nevím420 %20 %  
ne420 %20 %  

Graf

10. Navštěvujete stránky firem aby jste se zúčastnil/a soutěží pořádaných společnostmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1785 %85 %  
ano315 %15 %  

Graf

11. Klikáte na reklamní bannery (reklamní pruhy) na internetovách stránkách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1680 %80 %  
ano420 %20 %  

Graf

12. Souhlasíte se sledováním Vaší činnosti na internetu, na základě které pro Vás firmy vybírají reklamy, jež se Vám následně objevují na obrazovce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím735 %35 %  
spíše nesouhlasím525 %25 %  
nevím525 %25 %  
spíše souhlasím210 %10 %  
souhlasím15 %5 %  

Graf

13. Jestliže obdržíte e-mail s nabídkou oblečení či elektroniky, prohlédnete si je vždy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1890 %90 %  
ano210 %10 %  

Graf

14. Souhlasíte s pravidelným zasíláním propagačních e-mailů týkajících se oblečení a elekroniky, které Vám firmy nabízejí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím840 %40 %  
spíše nesouhlasím735 %35 %  
souhlasím315 %15 %  
spíše souhlasím210 %10 %  

Graf

15. Obtěžují Vás reklamní e-maily už po prvním nákupu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1785 %85 %  
ne315 %15 %  

Graf

16. Máte v oblibě reklamní sdělení, která Vám přicházejí formou SMS či MMS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1890 %90 %  
ano210 %10 %  

Graf

17. Souhlasil/a byste s monitorováním telefonního hovoru, aby společnost reagovala na Vaše slova a podle nich v zasílaných reklamách nabízela výrobky/služby vhodné přímo pro Vás?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1575 %75 %  
nevím420 %20 %  
ano15 %5 %  

Graf

18. Využíváte k zjišťování informací o produktech QR kódy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1575 %75 %  
ano525 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dohnalová, D.Popularita vybraných trendů v marketingové komunikaci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://popularita-vybranych-trendu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.