Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > popularizace vědy na středních školách

popularizace vědy na středních školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Procházková
Šetření:11. 02. 2015 - 03. 03. 2015
Počet respondentů:277
Počet otázek (max/průměr):33 / 10.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá monitoringem popularizace vědy na středních školách, z přístupu učitelů, studentů i vědeckých pracovníků.

Tento dotazník bude součástí závěrečné práce z pedagogického minima a bude zároveň sloužit jako cenný nástroj pro zlepšení podmínek popularizace vědy na středních školách.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Popularizace vědy je termín, který zastřešuje aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o vědě, jejich metodikách, výsledcích, úspěších. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a případně se pokusit vzbudit u společnosti, či vybrané cílové skupiny zájem o vědecké obory.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let5118,41 %18,41 %  
41 -50 let4215,16 %15,16 %  
51 -60 let4215,16 %15,16 %  
21 - 25 let3914,08 %14,08 %  
17 -18 let3010,83 %10,83 %  
26 - 30 let279,75 %9,75 %  
14 - 16 let207,22 %7,22 %  
19 - 20 let165,78 %5,78 %  
nad 60 let103,61 %3,61 %  

Graf

2. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [středoškolský učitelotázka č. 3, student střední školyotázka č. 15, vědecký pracovníkotázka č. 27, jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolský učitel12444,77 %44,77 %  
jiné6423,1 %23,1 %  
student střední školy5921,3 %21,3 %  
vědecký pracovník3010,83 %10,83 %  

Graf

3. Na jaké střední škole vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium6552,42 %23,47 %  
střední odborná škola přírodovědného zaměření3729,84 %13,36 %  
střední odborná škola technického zaměření1512,1 %5,42 %  
střední odborná škola humanitního zaměření54,03 %1,81 %  
střední zemědělská škola10,81 %0,36 %  
Zdravotni skola10,81 %0,36 %  
Střední zdravotnická škola10,81 %0,36 %  
stavební a zahradnická10,81 %0,36 %  
SOŠ10,81 %0,36 %  

Graf

4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7358,87 %26,35 %  
ano, ale ne v takové míře, jak by bylo potřeba4233,87 %15,16 %  
ne97,26 %3,25 %  

Graf

5. Můj vztah k popularizaci vědy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přikládám popularizaci vědy ve výuce význam10786,29 %38,63 %  
nevím108,06 %3,61 %  
nepřikládám popularizaci vědy ve výuce význam75,65 %2,53 %  

Graf

6. Proč myslíte, že je/není popularizace vědy na středních školách důležitá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jinak budou studenti využívat informace z minimálně 20 let starých učebnic.

Aby studenti měli představu o nových objevech, trendech ve výzkumu, aby tušili jaké mají možnosti, pokud budou chtít studovat na vysokých školách - jaký nabrat směr, nadchnout je pro nové věci, ...

Aby studenti nezaostávali v přísunu informací.

Bingo.

Budoucí generace jsou ti, kdo zodpovídají za udržení životního prostředí v souladu s odpovídající životní úrovní lidstva. Věda nám nabízí nepřeberné možnosti, jen je uvidět, jen je umět správně použít.

děti vidí smysl toho , co se učí

Hlavně proto, aby žáci pochopili jednoduché principy pro ně přijatelnou a srozumitelnou formou v návaznosti na praktické využití v životě.

Jak jinak se studenti dozví, že poznávat nové věci je dobrodružství, které je může bavit?

jde o to, aby se žáci více zajímali o vědu a tím došlo k postupnému zvýšení vědců

Je důležitá Pravidlo kdo umí, umí. Kdo neumí učí. By nemělo být pravidlem. Vyučující by měl vědět o novinkách ve svém oboru. Vždyť i jeho student jednou může být ve vědě zapojen. Je vizitkou své školy.

je důležitá - zasahuje každému z nás více či méně do života

Je důležitá pro další rozvoj a lepší pochopení vyučované problematiky.

Je důležitá, protože ruší "propast" mezi školou a životem může podnítit zájem studentů a přivést je na vědeckou dráhu můžeme ukázat, jak jsou výsledky vědy užitečné (nezbytné) v našem každodenním životě

Je důležitá, protože jednak vysvětluje cesty, jimiž se dospělo k obsahům učiva, a také proto, že studenti gymnázia jsou první na řadě, pokud jde o vědecký dorost.

Je důležitá, studenti získají přehled o nových oborech a motivaci k lepším studijním výsledkům

Je důležitá, žáci se rozhodují o své budoucnosti, proto by měli mýt co největší přehled.

Je nutné studentům zprostředkovat reálnou aplikaci poznatků, které se učí. A toto je jedna z možností.

Je třeba studenty učit nejen obecným znalostem, ale i způsobům vědeckého bádání, metodice, zpracování dat apod.

je velmi důležitá pro motivaci studentů

Je velmi důležitá, neboť výzkum jde rychleji než uvádění nových informací v učebnicích.

Je velmi důležitá.

Je zapotřebí, aby se studenti setkávali i s jinými "odborníky" , než jenom s učiteli. Vidětz opravdové vědce je opravdu důležité, studenti si potom dokážou představit, co přesně lidé ve vědě dělají...

Jestli je pro někoho popularizace vědy důležitá tak si tento prvek do výuky začlení. Pro truhláře které učím to důležité není.

K povzubezní zájmu o přírodní obory u studentů již v maldším věku, chápání souvislostí mezi teorií a praxi a zpřístupnění vědy neširším vrstvám obyvatle. Vždyť to je tak zajímavé!

kritické vědecké myšlení považuji za základ racionálních postupů práce. Počet pavěd a lidské hlouposti narůstá ... včetně vysoce dokonalých a bohužel i částí vědecké obce podporovaných produktů - například homeopatie (lentilkové placebo)

lze zaujmout žáky

motivace přehled o dění ve vědních oborech

Motivace, rozšíření informací,...

Možnost uplatnění absolventů.

Může nasměrovat talenty z řad studentů určitým směrem, otvírá jejich obzory.

Myslím si, že je potřebná hlavně popularizace přírodních věd, protože přináší společnosti pokrok.

Myslím, že je důležitá nejen na všech stupních škol. Poučit se z vědeckých poznatků by mělo být v zájmu každého inteligentního člověka. A jak jinak, než populární formou.

Myslím, že každý chápe důležitost popularizace vědy, ale chybí dostatek kvalitních projektů.

na gymnáziu určitě, vychováváme budoucí vědce

Nasměrování absolventů na vysoké školy s technickým a přírodovědným zaměřením

Nejsem učitelkou odborných předmětů, ale myslím si, že propojení jazyků a vědy je na SŠ potřeba ve velké míře.

nemám názor

nezájem studentů

novinky z vědních oborů jsou aktuální, pro studenty přitažlivé a informují je o trendech, kterými se oni sami mohou v budoucnu zabývat

nutné seznámit žáky s novými poznatky a vzbudit zájem o vědu...

Pomůže zaujmout žáky.

Popularizace vědy na středních školách je důležitá, protože vede studenty od pouhého přejímání poznatků k jejich kritickému promýšlení.

Populárním způsobem podaná vědecká disciplína je pro studenty určitě přijatelnější a zajímavější.

pro efektivitu v budoucím povolání

pro orientaci v současných výsledcích vědy

Pro podpoření zájmu o vědu.

propojení teorie s praxí

propojení vědy s praxí, doplnění informací, které není škola žákům poskytnout

protože je potřeba motivace pro budoucí studenty

Protože si studenti uvědomí, jak rozmanité jsou oblasti bádání, jak zajímavé jsou postupy bádání, co se v nedávné době podařilo objevit, co stále není vysvětleno,....

Protože v dnešní době musíme neustále dětem vysvětlovat k čemu je to učivo dobre

Protože v poslední době se méně studentů zajímá o studium natož o vědu jako takovou.

především pro motivaci ke studiu na VŠ, případně dalšímu akademickému působení žáka pro získání povědomí veřejnosti o nutnosti finanční a společenské podpory vědy

přehled studentů o nových trendech, vzbudit zájem, nasměrování

Rozšíření poznatků

rozumět světu a jevům kolem nás

Slouží to k obecnému rozvoji studentů, lze to využít ke zvýšení zájmu o odborný předmět, může to někoho přivést až ke studiu na VŠ a vědecké práci...

spojení výuky s praxí, studenti gymnázia by měli vědět, co věda obnáší

studenti musí "být v obraze" , musí se učit rozvíjet nové věci, vytvářet si tvůrčí přístup k životu a k vědě zvlášť

Studenti musí mít dost informací, aby si dokázali vybrat obor, který je bude zajímat a budou ho studovat po ukončení střední školy.

Studentům se ukáže využití vědeckých výzkumů v praxi.

Tato otázka vzhledem k předchozím odpovědím není relevantní. Resp. odpověď je dlouhá.

to je věda

upozornění na nové poznatky

Věda je důležitá.

Věnujeme se mladým lidem, kteří mají svůj profesní život před sebou. Myslím, že by měli vědět o možnosti vědecky pracovat a co nejlépe se na tuto práci připravit.

Většina studentů gymnázia jde po maturitě studovat VŠ, řada z nich se bude podílet na různých projektech, zapojí se na VŠ do vědecké činnosti, někteří se budou realizovat v dalším studiu a "skončí" v růz. vědních oborech, i ti, co budou různě v praxi, by měli mít už na SŠ povědomí o významu vědeckého bádání v různých oborech a měli by se učit některým metodám práce, viz SOČ apod...

Vychova k premysleni , systematizaci

vysvětlí žákům - občanům význam vědy. někoho může přivést k vědecké kariéře.

vyvolat zájem o vědu

z hlediska základního poznání a následného uplatnění absolventů na trhu práce

Zavedení nových poznatků do praxe.

zviditelnuje a konkretizuje, "zlidstuje" (mnohdy) abstraktní a složité, muze pomoci pri volbe dalsiho smerovani

Zvýšení povědomí o vědě jako takové

Zvýšit zájem studentů o přírodní vědy a populárně je seznámit s výsledky vědecké práce

Žijeme snad ve 21.století.

7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas7358,87 %26,35 %  
často2116,94 %7,58 %  
zřídka108,06 %3,61 %  
rád bych, ale nevím moc jak86,45 %2,89 %  
rád bych, ale bohužel na to vyvýuce nezbývá čas75,65 %2,53 %  
ne54,03 %1,81 %  

Graf

8. Co studentům popularizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
probíranou látku8669,35 %31,05 %  
zajímavosti ze světa vědy7963,71 %28,52 %  
nové objevy ....4838,71 %17,33 %  
sděluji jim možnosti stáží, akce atd., kterých se mohou zůčastnit4737,9 %16,97 %  
snažím se popularizovat novinky z vědy, které jsou ve vztahu k probírané látce. Pokud je čas - na přípravu i na popularizaci.10,81 %0,36 %  
chodím s nimi na dny vědy na AV10,81 %0,36 %  
odborné časopisy10,81 %0,36 %  
nepopularizuji10,81 %0,36 %  
sledování vědeckopopulárních pořadů v TV10,81 %0,36 %  
v rámci možností se snažím žákům omoci rozvíjet jejich ájmy10,81 %0,36 %  
nové technologie10,81 %0,36 %  

Graf

9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústní sdělení9274,19 %33,21 %  
popularizační video7056,45 %25,27 %  
výjezdy se studenty na akce, odborné přednášky atd.4939,52 %17,69 %  
popularizační články, postery3830,65 %13,72 %  
přednášky (s využitím ppt)3528,23 %12,64 %  
projektovou výuku (experimenty..)3225,81 %11,55 %  
snažím se domlouvat studentům stáže1411,29 %5,05 %  
popularizační audio54,03 %1,81 %  
pravidelné zařazování technologických a vědeckých aktualit10,81 %0,36 %  
návštěvu vědců ve škole - v hodině10,81 %0,36 %  
010,81 %0,36 %  
odborné materiály10,81 %0,36 %  

Graf

10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7258,06 %25,99 %  
nevím3830,65 %13,72 %  
ne1411,29 %5,05 %  

Graf

11. Přišel za Vámi někdy student, zeptat se na možnosti nějaké vědecké stáže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8064,52 %28,88 %  
ano4435,48 %15,88 %  

Graf

12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze od "slyšení"5342,74 %19,13 %  
Ne4737,9 %16,97 %  
Ano, zajímám se o možnosti a akce Otevřené vědy2419,35 %8,66 %  

Graf

13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
workshopy, kde by si studenti sami vyzkoušeli "práci vědce"8366,94 %29,96 %  
odborné přednášky u Vás na škole5947,58 %21,3 %  
odborné přednášky a exkurze na Ústavech Akademie věd, vysokých školách atd.5141,13 %18,41 %  
studentské stáže4233,87 %15,16 %  
didaktickou pomůcku3427,42 %12,27 %  
žádné10,81 %0,36 %  
010,81 %0,36 %  
cokoliv z předchozího10,81 %0,36 %  
zájem žáků o studim vůbec10,81 %0,36 %  
zájem vedení školy který prakticky chybí...10,81 %0,36 %  

Graf

14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
popularizačně-vzdělávací video (reportáže o nových objevech a zajímavostech ze světa vědy)6451,61 %23,1 %  
popularizačně-vzdělávací pracovní listy5342,74 %19,13 %  
popularozačně-vzdělávací hry4838,71 %17,33 %  
ppt prezentace s popularizačně-vzdělávací tématikou (nové objevy, zajímavosti..)4435,48 %15,88 %  
motivační video pro studenty - pojednávající o možnostech stáží a o práci ve vědě4334,68 %15,52 %  
výukové video (např. laboratorní metody...)3729,84 %13,36 %  
ppt prezentace sloužící k výuce (např. laboratorní metody..)2721,77 %9,75 %  
ppt prezentace pojednávající o možnostech stáží a o práci ve vědě1512,1 %5,42 %  
žádnou32,42 %1,08 %  
materiální vybavení pro dělání pokusů a ukázek10,81 %0,36 %  
010,81 %0,36 %  
návštěvu konkrétní osoby, přímý kontakt10,81 %0,36 %  
samozřejmě cokoliv z výše uvedeného....10,81 %0,36 %  
odborné materiály z výzkumu v mém oboru-naštěstí máme Internet, že :-)10,81 %0,36 %  

Graf

15. Na jaké střední škole studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium2644,07 %9,39 %  
SŠ s přírodovědným zaměřením2440,68 %8,66 %  
SŠ s humanitním zaměřením23,39 %0,72 %  
SŠ cestovního ruchu11,69 %0,36 %  
střední zemědělská11,69 %0,36 %  
Umělecká střední11,69 %0,36 %  
ekonomické lyceum11,69 %0,36 %  
učiliště11,69 %0,36 %  
SŠ zemědělská11,69 %0,36 %  
zdravotnícka11,69 %0,36 %  

Graf

16. Popularizují Vám učitelé vědu?

tzn. ukazují či říkají různé zajímavosti ze světa vědy (např. nové lékažské objevy, vynálezy...), zařazují do výuky praktické pokusy (chemické, biologické...), jezdíme na exkurze (např. do výzkumných ústavů...) atp.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2338,98 %8,3 %  
občas2033,9 %7,22 %  
zřídka1322,03 %4,69 %  
ne23,39 %0,72 %  
nerozumím otázce11,69 %0,36 %  

Graf

17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze ústně nám sdělují zajímavosti ze světa vědy, nové objevy atd.3966,1 %14,08 %  
pouštějí nám popularizačně-vzdělávací videa2542,37 %9,03 %  
prezentují nám zajímavosti ze světa vědy, nové objevy atd.pomocí prezentací v power pointu2338,98 %8,3 %  
nepopularizují610,17 %2,17 %  
pouštějí nám popularizačně-vzdělávací nahrávky35,08 %1,08 %  
exkurze23,39 %0,72 %  
m11,69 %0,36 %  
Pokusy v laboratoři11,69 %0,36 %  
chemické, fyzikální pokusy11,69 %0,36 %  
hrajeme popularizačně-vzdělávací hry11,69 %0,36 %  

Graf

18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné přednášky s exkurzí na vědeckých pracovištích a vysokých školách3661,02 %13 %  
odborné přednášky u Vás na škole2847,46 %10,11 %  
jednodenní workshopy na vědeckých pracovištích2440,68 %8,66 %  
projektová výuka - různé experimenty atd2338,98 %8,3 %  
videonahrávky2237,29 %7,94 %  
středoškolské vědecké stáže2033,9 %7,22 %  
prezentaci v ppt1525,42 %5,42 %  
ústní sdělení od učitele1118,64 %3,97 %  
popularizačně-vzdělávací hry1118,64 %3,97 %  
čtení populárně-naučných článků58,47 %1,81 %  

Graf

19. Chtěli byste zařazení popularizace vědy do výuky ve větší míře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zajímá mě to3864,41 %13,72 %  
asi ano, ale moc mě to nebaví2033,9 %7,22 %  
nezajímá mě to11,69 %0,36 %  

Graf

20. Zajímáte se o možnosti účasti na vědeckých stážích, workshopech a akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze když mi o těchto akcích a možnostech někdo řekne3559,32 %12,64 %  
nezajímá mě to1525,42 %5,42 %  
ano, aktivně si je vyhledávám915,25 %3,25 %  

Graf

21. Chtěli byste na středoškolskou vědeckou stáž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2440,68 %8,66 %  
ano, ale pouze v případě, že by byla místo školní docházky a ne v mém osobním volnu1830,51 %6,5 %  
nevím915,25 %3,25 %  
ne58,47 %1,81 %  
myslím si, že to je ztráta času35,08 %1,08 %  

Graf

22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně - chtěl bych si vyzkoušet práci vědce2338,98 %8,3 %  
asi ano2338,98 %8,3 %  
spíše ne1220,34 %4,33 %  
rozhodně ne11,69 %0,36 %  

Graf

23. Říká Vám něco "Otevřená věda" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic mi to neříká3762,71 %13,36 %  
ano, už jsem to někdy slyšel2033,9 %7,22 %  
ano, již jsme se jejich akcí zůčastnil23,39 %0,72 %  

Graf

24. Jaké akce/akcí jste se zůčastnili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

anthropos

bylo jich hodně převážně v Praze - Kampa, nepamatuji si názvy

Den přírodních věd, letní chemické soustředění

exkurze, vědecké přednášky, vědecké výstavy

Chemie lásky

Návštěva vysoké školy s představením práce v laboratořích.

Nerozumím zadání.

Netuším, ale myslím si, že je to něco s praktickými ukázkami vědy.

OV3, OV4, Zlepši si techniku

Přednášky o jaderné energetice.

Týden se současnou biologii

vědecké přednášky v Brně Na Hvězdárně

25. Kde jste se o Otevřené vědě dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu2237,29 %7,94 %  
od učitele1016,95 %3,61 %  
od spolužáka46,78 %1,44 %  
nijak46,78 %1,44 %  
Nevím, co to je35,08 %1,08 %  
Neznám23,39 %0,72 %  
z tohohle dotazníku23,39 %0,72 %  
z televize/rádia23,39 %0,72 %  
Asi chyba, já o otevřené vědě nic nevím 11,69 %0,36 %  
nic mi to nerika11,69 %0,36 %  
nikde11,69 %0,36 %  
nedozvěděl11,69 %0,36 %  
neznám tento pojem11,69 %0,36 %  
nikdy jsem o ní neslyšel11,69 %0,36 %  
z časopisu11,69 %0,36 %  
nevím11,69 %0,36 %  
Nevím co je to otevřená věda11,69 %0,36 %  
nevím o ní11,69 %0,36 %  
nedozvěděla11,69 %0,36 %  
nedozvěděli11,69 %0,36 %  
neslyšela11,69 %0,36 %  
ne11,69 %0,36 %  

Graf

26. Přemýšlíte o kariéře vědce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2237,29 %7,94 %  
nevím2237,29 %7,94 %  
ano1525,42 %5,42 %  

Graf

27. Kam převážně spadá Vaše specializace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní vědy2686,67 %9,39 %  
humanitní vědy26,67 %0,72 %  
technické vědy26,67 %0,72 %  

Graf

28. Účastníte se aktivně popularizace vědy pro středoškolské studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1756,67 %6,14 %  
ano1343,33 %4,69 %  

Graf

29. Jak se účastníte popularizace vědy pro SŠ studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednášky1076,92 %3,61 %  
exkurze646,15 %2,17 %  
stáže646,15 %2,17 %  
workshopy323,08 %1,08 %  
pracuji ve firmě, která dělá popularizační programy i pro SŠ17,69 %0,36 %  
Projekt Teorie v praxi17,69 %0,36 %  

Graf

30. Byli byste ochotní udělat pro střední školy přednášky, prezentace či jiné didaktické pomůcky "na míru"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2583,33 %9,03 %  
ne516,67 %1,81 %  

Graf

31. Obrátila se na Vás již střední škola (či učitel) s konkrétní prosbou o popularizační přednášku, exkurzi, vytvoření didaktické pomůcky....

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2480 %8,66 %  
ano620 %2,17 %  

Graf

32. O co se jednalo? Prosím, vypište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

LITERATURA

Praktická cvičení z biologie

prednaska

Pro dny otevřených dveří jsme domlouvali témata, která studenty zajímala.

Přednáška na téma "inteligentní textilie" pro SPŠ textilní a pro veřejnost.

Představení laboratoře, metodik, výzkumu apod.

33. Víte co je projekt "Otevřená věda"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1343,33 %4,69 %  
ano, ale nespolupracuji s nimi1136,67 %3,97 %  
ano a spolupracuji s nimi620 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jsem:

 • odpověď středoškolský učitel:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium na otázku 3. Na jaké střední škole vyučujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborná škola přírodovědného zaměření na otázku 3. Na jaké střední škole vyučujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborná škola technického zaměření na otázku 3. Na jaké střední škole vyučujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Můj vztah k popularizaci vědy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přikládám popularizaci vědy ve výuce význam na otázku 5. Můj vztah k popularizaci vědy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zřídka na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizační články, postery na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizační video na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi projektovou výuku (experimenty..) na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednášky (s využitím ppt) na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se domlouvat studentům stáže na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústní sdělení na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjezdy se studenty na akce, odborné přednášky atd. na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nové objevy .... na otázku 8. Co studentům popularizujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi probíranou látku na otázku 8. Co studentům popularizujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sděluji jim možnosti stáží, akce atd., kterých se mohou zůčastnit na otázku 8. Co studentům popularizujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavosti ze světa vědy na otázku 8. Co studentům popularizujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Přišel za Vámi někdy student, zeptat se na možnosti nějaké vědecké stáže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Přišel za Vámi někdy student, zeptat se na možnosti nějaké vědecké stáže?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale pouze od "slyšení" na otázku 12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímám se o možnosti a akce Otevřené vědy na otázku 12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi motivační video pro studenty - pojednávající o možnostech stáží a o práci ve vědě na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizačně-vzdělávací pracovní listy na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizačně-vzdělávací video (reportáže o nových objevech a zajímavostech ze světa vědy) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularozačně-vzdělávací hry na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ppt prezentace pojednávající o možnostech stáží a o práci ve vědě na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ppt prezentace s popularizačně-vzdělávací tématikou (nové objevy, zajímavosti..) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ppt prezentace sloužící k výuce (např. laboratorní metody..) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výukové video (např. laboratorní metody...) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi didaktickou pomůcku na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné přednášky a exkurze na Ústavech Akademie věd, vysokých školách atd. na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné přednášky u Vás na škole na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studentské stáže na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi workshopy, kde by si studenti sami vyzkoušeli "práci vědce" na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale ne v takové míře, jak by bylo potřeba na otázku 4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 -60 let na otázku 1. Jaký je Váš věk?
 • odpověď student střední školy:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17 -18 let na otázku 1. Jaký je Váš věk?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 15. Na jaké střední škole studujete?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi SŠ s přírodovědným zaměřením na otázku 15. Na jaké střední škole studujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 16. Popularizují Vám učitelé vědu?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 16. Popularizují Vám učitelé vědu?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zřídka na otázku 16. Popularizují Vám učitelé vědu?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouštějí nám popularizačně-vzdělávací videa na otázku 17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze ústně nám sdělují zajímavosti ze světa vědy, nové objevy atd. na otázku 17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentují nám zajímavosti ze světa vědy, nové objevy atd.pomocí prezentací v power pointu na otázku 17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímá mě to na otázku 19. Chtěli byste zařazení popularizace vědy do výuky ve větší míře?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi ano, ale moc mě to nebaví na otázku 19. Chtěli byste zařazení popularizace vědy do výuky ve větší míře?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale pouze když mi o těchto akcích a možnostech někdo řekne na otázku 20. Zajímáte se o možnosti účasti na vědeckých stážích, workshopech a akcích?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to na otázku 20. Zajímáte se o možnosti účasti na vědeckých stážích, workshopech a akcích?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Chtěli byste na středoškolskou vědeckou stáž?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale pouze v případě, že by byla místo školní docházky a ne v mém osobním volnu na otázku 21. Chtěli byste na středoškolskou vědeckou stáž?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi ano na otázku 22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně - chtěl bych si vyzkoušet práci vědce na otázku 22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, už jsem to někdy slyšel na otázku 23. Říká Vám něco "Otevřená věda" ?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic mi to neříká na otázku 23. Říká Vám něco "Otevřená věda" ?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi od učitele na otázku 25. Kde jste se o Otevřené vědě dozvěděli?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi z internetu na otázku 25. Kde jste se o Otevřené vědě dozvěděli?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednodenní workshopy na vědeckých pracovištích na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné přednášky s exkurzí na vědeckých pracovištích a vysokých školách na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné přednášky u Vás na škole na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizačně-vzdělávací hry na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezentaci v ppt na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi projektová výuka - různé experimenty atd na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské vědecké stáže na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústní sdělení od učitele na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi videonahrávky na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 26. Přemýšlíte o kariéře vědce?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Přemýšlíte o kariéře vědce?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 26. Přemýšlíte o kariéře vědce?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 14 - 16 let na otázku 1. Jaký je Váš věk?
 • odpověď vědecký pracovník:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodní vědy na otázku 27. Kam převážně spadá Vaše specializace?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Účastníte se aktivně popularizace vědy pro středoškolské studenty?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 28. Účastníte se aktivně popularizace vědy pro středoškolské studenty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednášky na otázku 29. Jak se účastníte popularizace vědy pro SŠ studenty?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 30. Byli byste ochotní udělat pro střední školy přednášky, prezentace či jiné didaktické pomůcky "na míru"?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 31. Obrátila se na Vás již střední škola (či učitel) s konkrétní prosbou o popularizační přednášku, exkurzi, vytvoření didaktické pomůcky....
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale nespolupracuji s nimi na otázku 33. Víte co je projekt "Otevřená věda"?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 33. Víte co je projekt "Otevřená věda"?

4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?

5. Můj vztah k popularizaci vědy:

 • odpověď přikládám popularizaci vědy ve výuce význam:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ppt prezentace pojednávající o možnostech stáží a o práci ve vědě na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi projektovou výuku (experimenty..) na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímám se o možnosti a akce Otevřené vědy na otázku 12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ppt prezentace s popularizačně-vzdělávací tématikou (nové objevy, zajímavosti..) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizačně-vzdělávací video (reportáže o nových objevech a zajímavostech ze světa vědy) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výukové video (např. laboratorní metody...) na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednášky (s využitím ppt) na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavosti ze světa vědy na otázku 8. Co studentům popularizujete?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborná škola technického zaměření na otázku 3. Na jaké střední škole vyučujete?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi motivační video pro studenty - pojednávající o možnostech stáží a o práci ve vědě na otázku 14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studentské stáže na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale ne v takové míře, jak by bylo potřeba na otázku 4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizační články, postery na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborná škola přírodovědného zaměření na otázku 3. Na jaké střední škole vyučujete?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjezdy se studenty na akce, odborné přednášky atd. na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nové objevy .... na otázku 8. Co studentům popularizujete?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné přednášky u Vás na škole na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizační video na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi didaktickou pomůcku na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale pouze od "slyšení" na otázku 12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné přednášky a exkurze na Ústavech Akademie věd, vysokých školách atd. na otázku 13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:

8. Co studentům popularizujete?

 • odpověď probíranou látku:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?

9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?

 • odpověď ústní sdělení:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi často na otázku 7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?

10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi snažím se domlouvat studentům stáže na otázku 9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?

11. Přišel za Vámi někdy student, zeptat se na možnosti nějaké vědecké stáže?

 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?

17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?

 • odpověď pouze ústně nám sdělují zajímavosti ze světa vědy, nové objevy atd.:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi popularizačně-vzdělávací hry na otázku 18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?

19. Chtěli byste zařazení popularizace vědy do výuky ve větší míře?

 • odpověď Ano, zajímá mě to:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 26. Přemýšlíte o kariéře vědce?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Chtěli byste na středoškolskou vědeckou stáž?

23. Říká Vám něco "Otevřená věda" ?

 • odpověď nic mi to neříká:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímá mě to na otázku 20. Zajímáte se o možnosti účasti na vědeckých stážích, workshopech a akcích?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?

27. Kam převážně spadá Vaše specializace?

 • odpověď přírodní vědy:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 31. Obrátila se na Vás již střední škola (či učitel) s konkrétní prosbou o popularizační přednášku, exkurzi, vytvoření didaktické pomůcky....

28. Účastníte se aktivně popularizace vědy pro středoškolské studenty?

 • odpověď ano:
  • 21.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přednášky na otázku 29. Jak se účastníte popularizace vědy pro SŠ studenty?

30. Byli byste ochotní udělat pro střední školy přednášky, prezentace či jiné didaktické pomůcky "na míru"?

 • odpověď ano:
  • 11.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale nespolupracuji s nimi na otázku 33. Víte co je projekt "Otevřená věda"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jsem:

3. Na jaké střední škole vyučujete?

4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?

5. Můj vztah k popularizaci vědy:

7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?

8. Co studentům popularizujete?

9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?

10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?

11. Přišel za Vámi někdy student, zeptat se na možnosti nějaké vědecké stáže?

12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?

13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:

14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?

15. Na jaké střední škole studujete?

16. Popularizují Vám učitelé vědu?

17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?

18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?

19. Chtěli byste zařazení popularizace vědy do výuky ve větší míře?

20. Zajímáte se o možnosti účasti na vědeckých stážích, workshopech a akcích?

21. Chtěli byste na středoškolskou vědeckou stáž?

22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?

23. Říká Vám něco "Otevřená věda" ?

25. Kde jste se o Otevřené vědě dozvěděli?

26. Přemýšlíte o kariéře vědce?

27. Kam převážně spadá Vaše specializace?

28. Účastníte se aktivně popularizace vědy pro středoškolské studenty?

29. Jak se účastníte popularizace vědy pro SŠ studenty?

30. Byli byste ochotní udělat pro střední školy přednášky, prezentace či jiné didaktické pomůcky "na míru"?

31. Obrátila se na Vás již střední škola (či učitel) s konkrétní prosbou o popularizační přednášku, exkurzi, vytvoření didaktické pomůcky....

33. Víte co je projekt "Otevřená věda"?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jsem:

3. Na jaké střední škole vyučujete?

4. Je přikládán popularizaci vědy ve vaší škole význam?

5. Můj vztah k popularizaci vědy:

7. Zařazujete popularizaci vědy do své výuky?

8. Co studentům popularizujete?

9. Jaké nástroje nejčastěji k popularizaci využíváte?

10. Mají Vaši studenti o vědu zájem?

11. Přišel za Vámi někdy student, zeptat se na možnosti nějaké vědecké stáže?

12. Říká Vám něco projekt Otevřená věda?

13. Pro zlepšení popularizace vědy pro středoškolské studenty byste uvítali:

14. Jakou didaktickou pomůcku popularizující vědu byste ocenili?

15. Na jaké střední škole studujete?

16. Popularizují Vám učitelé vědu?

17. Jak Vaši učitelé nejčastěji vědu popularizují?

18. Jakou formu popularizace vědy byste ve výuce uvítali?

19. Chtěli byste zařazení popularizace vědy do výuky ve větší míře?

20. Zajímáte se o možnosti účasti na vědeckých stážích, workshopech a akcích?

21. Chtěli byste na středoškolskou vědeckou stáž?

22. Myslíte si, že by vám stáž pomohla v budoucím rozhodování kam na Vysokou školu či při výběru zaměstnání?

23. Říká Vám něco "Otevřená věda" ?

25. Kde jste se o Otevřené vědě dozvěděli?

26. Přemýšlíte o kariéře vědce?

27. Kam převážně spadá Vaše specializace?

28. Účastníte se aktivně popularizace vědy pro středoškolské studenty?

29. Jak se účastníte popularizace vědy pro SŠ studenty?

30. Byli byste ochotní udělat pro střední školy přednášky, prezentace či jiné didaktické pomůcky "na míru"?

31. Obrátila se na Vás již střední škola (či učitel) s konkrétní prosbou o popularizační přednášku, exkurzi, vytvoření didaktické pomůcky....

33. Víte co je projekt "Otevřená věda"?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, B.popularizace vědy na středních školách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://popularizace-vedy-na-ss.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.