Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porošování mzdových předpisů v gastronomickém provozu

Porošování mzdových předpisů v gastronomickém provozu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Chaloupka
Šetření:19. 10. 2011 - 26. 10. 2011
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den jmenuji se Ondřej Chaloupka a jsem studentem 3. ročníku oboru veřejná správa.

Cílem dotazníku je zjistit a následně vypočítat procento zaměstnanců, které zaměstnavatel zaměstnává a zda dochází k protiprávnímu jednání v oblasti mezd a odměňování. Dotazník je anonymní a žádnému zaměstnanci ani zaměstnavateli nehrozí žádný postih.

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotelnictví240 %40 %  
pohostinství240 %40 %  
administrativa120 %20 %  

Graf

2. Podnik ve kterém jsem zaměstnán:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má více než 25 zaměstnanců480 %80 %  
má méně než 25 zaměstnanců120 %20 %  

Graf

3. Pracuji na základě uzavřené

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní smlouvy360 %60 %  
dohody o pracovní činnosti240 %40 %  

Graf

4. 6. V případě, že jste odpověděli na otázku číslo 5. jinou možností než A):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na dohody odpracuji maximálně 150 hodin ročně240 %40 %  
nic120 %20 %  
Na dohody odpracuji více než 150 hodin ročně120 %20 %  
pracovní smlouva - částečný úvazek120 %20 %  

Graf

5. Je mi známo, jaká je v současné době výše minimální mzdy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

6. Odměna za práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje odměna za práci je vyšší než minimální mzda a souhlasí s pracovní smlouvou.360 %60 %  
Při uzavírání pracovního poměru mi byla na pracovní smlouvu uvedena minimální mzda 8000 Kč a ta souhlasí s mojí odměnou za práci.120 %20 %  
odměna za práci je nižší než min.mzda120 %20 %  

Graf

7. Moje odměna za práci činí: (na otázku nemusíte odpovídat, ale pomůže mi ve spočítání průměrné mzdy ve vašem oboru)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17000133,33 %20 %  
7000133,33 %20 %  
11.500133,33 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:8003.83
Minimum:11.5
Maximum:17000
Variační rozpětí:16988.5
Rozptyl:72908044.08
Směrodatná odchylka:8538.62
Medián:7000
Modus:17000

Graf

8. V případě odpovědi A u otázky číslo 6. Odpovězte prosím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem si vědom/a následků, které budou mít dopad v případě potřebnosti sociálního systému (podpora v nezaměstnanosti, dávky v nemoci, důchod…)360 %60 %  
Nikdy jsem to neřešil/a240 %40 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena480 %80 %  
Muž120 %20 %  

Graf

10. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26120 %20 %  
37120 %20 %  
22120 %20 %  
25120 %20 %  
19120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25.8
Minimum:19
Maximum:37
Variační rozpětí:18
Rozptyl:46.7
Směrodatná odchylka:6.83
Medián:25
Modus:26

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (56,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chaloupka, O.Porošování mzdových předpisů v gastronomickém provozu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://porosovani-mzdovych-predpisu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.