Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porovnání dvou konkurenčních lezeckých center v Praze

Porovnání dvou konkurenčních lezeckých center v Praze

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Pavlov
Šetření:13. 11. 2010 - 16. 11. 2010
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):28 / 22.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník, slouží jako materiál ke zpracování vysokoškolského projektu a zároveň bude poskytnut provozovateli jako informační zdroj. Výzkum je zcela anonymní. Vaše odpovědi nám umožní zjistit, jaké jsou Vaše potřeby, co je třeba zlepšit a proč navštěvujete právě toto horolezecké centrum.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete lezecké centrum Mammut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5770,37 %72,15 %  
Ne2429,63 %30,38 %  

Graf

2. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto centru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známého3663,16 %45,57 %  
Přes internet1119,3 %13,92 %  
Jinak915,79 %11,39 %  
Z reklamy (jinde než na internetu)11,75 %1,27 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete toto lezecké centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně a méněkrát3968,42 %49,37 %  
2-3x měsíčně712,28 %8,86 %  
1x týdně610,53 %7,59 %  
2x týdně35,26 %3,8 %  
Více než 2x týdně23,51 %2,53 %  

Graf

4. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá2238,6 %27,85 %  
Výborná1424,56 %17,72 %  
Dobrá1221,05 %15,19 %  
Dostatečná610,53 %7,59 %  
Tento problém se mě netýká (bydlím blízko, jezdím autem atp.)35,26 %3,8 %  

Graf

5. Cena za vstup vzhledem ke kvalitě služeb se Vám zdá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřená2442,11 %30,38 %  
Spíše vysoká2442,11 %30,38 %  
Vysoká610,53 %7,59 %  
Spíše nízká23,51 %2,53 %  
Nízká11,75 %1,27 %  

Graf

6. Jste spokojen/a s obsluhujícím personálem? (s ochotou personálu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen3154,39 %39,24 %  
Spokojen2136,84 %26,58 %  
Spíše nespokojen58,77 %6,33 %  

Graf

7. Jak hodnotíte čistotu (prašnost) v prostoru stěny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá2645,61 %32,91 %  
Dobrá1831,58 %22,78 %  
Dostatečná814,04 %10,13 %  
Výborná58,77 %6,33 %  

Graf

8. Jak byste ohodnotil/a kvalitu šatny a sociální zařízení u stěny? (velikost skříňky, dostatečný odkládací prostor u skříněk, čistota, atp.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečná2238,6 %27,85 %  
Dobrá2136,84 %26,58 %  
Velmi dobrá915,79 %11,39 %  
Nedostatečná47,02 %5,06 %  
Výborná11,75 %1,27 %  

Graf

9. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově na stěně) je odpovídající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3154,39 %39,24 %  
Spíše ne1119,3 %13,92 %  
Ne712,28 %8,86 %  
Ano58,77 %6,33 %  
Nedokážu posoudit35,26 %3,8 %  

Graf

10. Jak hodnotíte kvalitu půjčovaného materiálu (lezečky, lano, sedací úvazek atp.)? (NEPOVINNÁ)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá1041,67 %12,66 %  
Dobrá1041,67 %12,66 %  
Výborná28,33 %2,53 %  
Dostatečná28,33 %2,53 %  

Graf

11. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit1831,58 %22,78 %  
Spíše ano1424,56 %17,72 %  
Spíše ne1119,3 %13,92 %  
Ano814,04 %10,13 %  
Ne610,53 %7,59 %  

Graf

12. Uspokojuje Vás nabídka možných obtížností lezení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3154,39 %39,24 %  
Spíše ano1628,07 %20,25 %  
Spíše ne610,53 %7,59 %  
Ne47,02 %5,06 %  

Graf

13. Navštěvujete lezecké centrum SmíchOff?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6580,25 %82,28 %  
Ne1619,75 %20,25 %  

Graf

14. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto centru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známého3756,92 %46,84 %  
Přes Internet2233,85 %27,85 %  
Jinak57,69 %6,33 %  
Z reklamy (jinde než na internetu)11,54 %1,27 %  

Graf

15. Jak často navštěvujete lezecké centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně a méněkrát1929,23 %24,05 %  
2 – 3x měsíčně1827,69 %22,78 %  
1x týdně1421,54 %17,72 %  
2x týdně1015,38 %12,66 %  
Více než 2x týdně46,15 %5,06 %  

Graf

16. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá2233,85 %27,85 %  
Dostatečná1827,69 %22,78 %  
Velmi dobrá913,85 %11,39 %  
Špatná dostupnost812,31 %10,13 %  
Tento problém se mě netýká (bydlím blízko, jezdím autem atp.)57,69 %6,33 %  
Výborná34,62 %3,8 %  

Graf

17. Cena za vstup vzhledem ke kvalitě služeb se Vám zdá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše vysoká2843,08 %35,44 %  
Přiměřená2843,08 %35,44 %  
Vysoká69,23 %7,59 %  
Spíše nízká23,08 %2,53 %  
Nízká11,54 %1,27 %  

Graf

18. Jste spokojen/a s obsluhujícím personálem? (s ochotou personálu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen3249,23 %40,51 %  
Spokojen2233,85 %27,85 %  
Spíše nespokojen710,77 %8,86 %  
Nespokojen46,15 %5,06 %  

Graf

19. Jak hodnotíte čistotu (prašnost) v prostoru stěny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá2944,62 %36,71 %  
Dobrá2132,31 %26,58 %  
Výborná812,31 %10,13 %  
Dostatečná57,69 %6,33 %  
Nedostatečná23,08 %2,53 %  

Graf

20. Jak byste ohodnotil/a kvalitu šatny a sociální zařízení u stěny? (velikost skříňky, dostatečný odkládací prostor u skříněk, čistota, atp.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá2335,38 %29,11 %  
Velmi dobrá2335,38 %29,11 %  
Dostatečná1320 %16,46 %  
Nedostatečná34,62 %3,8 %  
Výborná23,08 %2,53 %  
Nedostate�ná11,54 %1,27 %  

Graf

21. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově v centru) je odpovídající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3655,38 %45,57 %  
Ano1929,23 %24,05 %  
Spíše ne57,69 %6,33 %  
Nedokážu posoudit34,62 %3,8 %  
Ne23,08 %2,53 %  

Graf

22. Jak hodnotíte kvalitu půjčovaného materiálu (lezečky, lano, sedací úvazek, atp.)? (NEPOVINNÁ)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá1041,67 %12,66 %  
Dobrá937,5 %11,39 %  
Dostatečná312,5 %3,8 %  
Výborná28,33 %2,53 %  

Graf

23. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2436,92 %30,38 %  
Ano, spokojen2233,85 %27,85 %  
Nedokážu posoudit1320 %16,46 %  
Nespokojen34,62 %3,8 %  
Spíše ne34,62 %3,8 %  

Graf

24. Uspokojuje Vás nabídka možných obtížností lezení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5076,92 %63,29 %  
Spíše ano1320 %16,46 %  
Spíše ne23,08 %2,53 %  

Graf

25. Prosím označte jakou váhu pro Vás mají následující kritéria při návštěvě lezecké stěny (1=NAPROSTO NEVÝZNAMNÉ, 5=VELMI VÝZNAMNÉ)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dostupnost lezeckého centra3.8330.934
čistota v prostoru stěny3.090.825
teplota v prostoru stěny3.4160.736
erární materiál1.7311.145
důraz na bezpečnost na stěně3.6541.457
šatny3.1411.07
wc3.2951.003
sprchy3.1411.66
personál3.591.268
zázemí občerstvení2.7051.157
sortiment občerstvení2.4231.116
přehlednost webových stránek2.391.796
slevy a další výhody navíc3.391.796

Graf

26. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž7086,42 %88,61 %  
Žena1113,58 %13,92 %  

Graf

27. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 263948,15 %49,37 %  
27 – 353138,27 %39,24 %  
36 – 5067,41 %7,59 %  
0 – 1833,7 %3,8 %  
51 a více22,47 %2,53 %  

Graf

28. Jaké obtížnosti cest nejčastěji lezete? (dle standardu UIAA)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6+ až 73745,68 %46,84 %  
5+ až 62530,86 %31,65 %  
7+ až 81012,35 %12,66 %  
8+ a více56,17 %6,33 %  
5 a méně44,94 %5,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak často navštěvujete toto lezecké centrum?

 • odpověď 1x měsíčně a méněkrát:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu posoudit na otázku 11. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá na otázku 4. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 9. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově na stěně) je odpovídající?

21. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově v centru) je odpovídající?

 • odpověď Spíše ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 26. Jste:

25. Prosím označte jakou váhu pro Vás mají následující kritéria při návštěvě lezecké stěny (1=NAPROSTO NEVÝZNAMNÉ, 5=VELMI VÝZNAMNÉ)

 • odpověď sortiment občerstvení=1:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zázemí občerstvení=1 na otázku 25. Prosím označte jakou váhu pro Vás mají následující kritéria při návštěvě lezecké stěny (1=NAPROSTO NEVÝZNAMNÉ, 5=VELMI VÝZNAMNÉ)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete lezecké centrum Mammut?

2. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto centru?

3. Jak často navštěvujete toto lezecké centrum?

4. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?

5. Cena za vstup vzhledem ke kvalitě služeb se Vám zdá:

6. Jste spokojen/a s obsluhujícím personálem? (s ochotou personálu)

7. Jak hodnotíte čistotu (prašnost) v prostoru stěny?

8. Jak byste ohodnotil/a kvalitu šatny a sociální zařízení u stěny? (velikost skříňky, dostatečný odkládací prostor u skříněk, čistota, atp.)

9. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově na stěně) je odpovídající?

10. Jak hodnotíte kvalitu půjčovaného materiálu (lezečky, lano, sedací úvazek atp.)? (NEPOVINNÁ)

11. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?

12. Uspokojuje Vás nabídka možných obtížností lezení?

13. Navštěvujete lezecké centrum SmíchOff?

14. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto centru?

15. Jak často navštěvujete lezecké centrum?

16. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?

17. Cena za vstup vzhledem ke kvalitě služeb se Vám zdá:

18. Jste spokojen/a s obsluhujícím personálem? (s ochotou personálu)

19. Jak hodnotíte čistotu (prašnost) v prostoru stěny?

20. Jak byste ohodnotil/a kvalitu šatny a sociální zařízení u stěny? (velikost skříňky, dostatečný odkládací prostor u skříněk, čistota, atp.)

21. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově v centru) je odpovídající?

23. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?

24. Uspokojuje Vás nabídka možných obtížností lezení?

25. Prosím označte jakou váhu pro Vás mají následující kritéria při návštěvě lezecké stěny (1=NAPROSTO NEVÝZNAMNÉ, 5=VELMI VÝZNAMNÉ)

26. Jste:

27. Kolik je Vám let?

28. Jaké obtížnosti cest nejčastěji lezete? (dle standardu UIAA)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete lezecké centrum Mammut?

2. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto centru?

3. Jak často navštěvujete toto lezecké centrum?

4. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?

5. Cena za vstup vzhledem ke kvalitě služeb se Vám zdá:

6. Jste spokojen/a s obsluhujícím personálem? (s ochotou personálu)

7. Jak hodnotíte čistotu (prašnost) v prostoru stěny?

8. Jak byste ohodnotil/a kvalitu šatny a sociální zařízení u stěny? (velikost skříňky, dostatečný odkládací prostor u skříněk, čistota, atp.)

9. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově na stěně) je odpovídající?

10. Jak hodnotíte kvalitu půjčovaného materiálu (lezečky, lano, sedací úvazek atp.)? (NEPOVINNÁ)

11. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?

12. Uspokojuje Vás nabídka možných obtížností lezení?

13. Navštěvujete lezecké centrum SmíchOff?

14. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto centru?

15. Jak často navštěvujete lezecké centrum?

16. Jak byste hodnotil/a přístupnost stěny hromadnou dopravou?

17. Cena za vstup vzhledem ke kvalitě služeb se Vám zdá:

18. Jste spokojen/a s obsluhujícím personálem? (s ochotou personálu)

19. Jak hodnotíte čistotu (prašnost) v prostoru stěny?

20. Jak byste ohodnotil/a kvalitu šatny a sociální zařízení u stěny? (velikost skříňky, dostatečný odkládací prostor u skříněk, čistota, atp.)

21. Myslíte si, že hodnocení cest (celkově v centru) je odpovídající?

23. Jste spokojeni s frekvencí, s jakou jsou obměňovány cesty na stěně?

24. Uspokojuje Vás nabídka možných obtížností lezení?

25. Prosím označte jakou váhu pro Vás mají následující kritéria při návštěvě lezecké stěny (1=NAPROSTO NEVÝZNAMNÉ, 5=VELMI VÝZNAMNÉ)

26. Jste:

27. Kolik je Vám let?

28. Jaké obtížnosti cest nejčastěji lezete? (dle standardu UIAA)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavlov, P.Porovnání dvou konkurenčních lezeckých center v Praze (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://porovnani-dvou-konku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.