Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porovnání služeb T-mobile a Vodafone

Porovnání služeb T-mobile a Vodafone

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Cihlář
Šetření:14. 11. 2010 - 21. 11. 2010
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.86
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V tomto dotazníku se zaměřím na porovnání služeb mobilních společností T-mobile

a Vodafone. V následujícím dotazníku bych chtěl zjistit, která z předem zmíněných firem

je u obyvatestva oblíbenější, popřípadě proč.

Odpovědi respondentů

1. Jakého z následující mobilních operátorů používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [T-mobileotázka č. 2, Vodafoneotázka č. 3, jiného operátoraotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-mobile1448,28 %48,28 %  
Vodafone1448,28 %48,28 %  
jiného operátora13,45 %3,45 %  

Graf

2. Využili jste někdy některý z T-mobile tarifů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1285,71 %41,38 %  
Ne214,29 %6,9 %  

Graf

3. Využili jste někdy některý z Vodafone tarifů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14100 %48,28 %  

Graf

4. Jak byste ohodnotili tento T-mobile tarif (1- špatný, 10- dobrý).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5321,43 %10,34 %  
6214,29 %6,9 %  
8214,29 %6,9 %  
7214,29 %6,9 %  
9214,29 %6,9 %  
117,14 %3,45 %  
1017,14 %3,45 %  
417,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.58
Minimum:4
Maximum:9
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.81
Směrodatná odchylka:1.68
Medián:6.5
Modus:5

Graf

5. Jak byste ohodnotili tento Vodafone tarif (1- špatný, 10- dobrý).

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8428,57 %13,79 %  
9428,57 %13,79 %  
10321,43 %10,34 %  
517,14 %3,45 %  
317,14 %3,45 %  
717,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.33
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.88
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:8.5
Modus:8

Graf

6. Jak byste ohodnotili vstřícnost zákaznického centra T-mobile.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10428,57 %13,79 %  
9321,43 %10,34 %  
7321,43 %10,34 %  
5214,29 %6,9 %  
117,14 %3,45 %  
817,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:3.27
Směrodatná odchylka:1.81
Medián:8.5
Modus:10

Graf

7. Jak byste ohodnotili vstřícnost zákaznického centra Vodafone.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9535,71 %17,24 %  
10321,43 %10,34 %  
7321,43 %10,34 %  
817,14 %3,45 %  
117,14 %3,45 %  
517,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.25
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.2
Směrodatná odchylka:1.48
Medián:9
Modus:9

Graf

8. Jak byste ohodnotili ostatní služby T-mobile.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8321,43 %10,34 %  
9214,29 %6,9 %  
7214,29 %6,9 %  
5214,29 %6,9 %  
117,14 %3,45 %  
317,14 %3,45 %  
417,14 %3,45 %  
1017,14 %3,45 %  
617,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.58
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.9
Směrodatná odchylka:1.98
Medián:7
Modus:8

Graf

9. Jak byste ohodnotili ostatní služby Vodafone.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7428,57 %13,79 %  
9321,43 %10,34 %  
8321,43 %10,34 %  
5214,29 %6,9 %  
217,14 %3,45 %  
1017,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.42
Minimum:5
Maximum:9
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:7.5
Modus:7

Graf

10. Jaký je Váš věk ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod 26 let2379,31 %79,31 %  
26 let a více620,69 %20,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cihlář, M.Porovnání služeb T-mobile a Vodafone (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://porovnani-sluzeb-t-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.