Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porovnání služeb T-mobile a Vodafone

Porovnání služeb T-mobile a Vodafone

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Cihlář
Šetření:14. 11. 2010 - 21. 11. 2010
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.86
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V tomto dotazníku se zaměřím na porovnání služeb mobilních společností T-mobile

a Vodafone. V následujícím dotazníku bych chtěl zjistit, která z předem zmíněných firem

je u obyvatestva oblíbenější, popřípadě proč.

Odpovědi respondentů

1. Jakého z následující mobilních operátorů používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [T-mobileotázka č. 2, Vodafoneotázka č. 3, jiného operátoraotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-mobile1448,28 %48,28 %  
Vodafone1448,28 %48,28 %  
jiného operátora13,45 %3,45 %  

Graf

2. Využili jste někdy některý z T-mobile tarifů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1285,71 %41,38 %  
Ne214,29 %6,9 %  

Graf

3. Využili jste někdy některý z Vodafone tarifů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14100 %48,28 %  

Graf

4. Jak byste ohodnotili tento T-mobile tarif (1- špatný, 10- dobrý).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5321,43 %10,34 %  
6214,29 %6,9 %  
8214,29 %6,9 %  
7214,29 %6,9 %  
9214,29 %6,9 %  
117,14 %3,45 %  
1017,14 %3,45 %  
417,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.58
Minimum:4
Maximum:9
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.81
Směrodatná odchylka:1.68
Medián:6.5
Modus:5

Graf

5. Jak byste ohodnotili tento Vodafone tarif (1- špatný, 10- dobrý).

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8428,57 %13,79 %  
9428,57 %13,79 %  
10321,43 %10,34 %  
517,14 %3,45 %  
317,14 %3,45 %  
717,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.33
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.88
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:8.5
Modus:8

Graf

6. Jak byste ohodnotili vstřícnost zákaznického centra T-mobile.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10428,57 %13,79 %  
9321,43 %10,34 %  
7321,43 %10,34 %  
5214,29 %6,9 %  
117,14 %3,45 %  
817,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:3.27
Směrodatná odchylka:1.81
Medián:8.5
Modus:10

Graf

7. Jak byste ohodnotili vstřícnost zákaznického centra Vodafone.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9535,71 %17,24 %  
10321,43 %10,34 %  
7321,43 %10,34 %  
817,14 %3,45 %  
117,14 %3,45 %  
517,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.25
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.2
Směrodatná odchylka:1.48
Medián:9
Modus:9

Graf

8. Jak byste ohodnotili ostatní služby T-mobile.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8321,43 %10,34 %  
9214,29 %6,9 %  
7214,29 %6,9 %  
5214,29 %6,9 %  
117,14 %3,45 %  
317,14 %3,45 %  
417,14 %3,45 %  
1017,14 %3,45 %  
617,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.58
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.9
Směrodatná odchylka:1.98
Medián:7
Modus:8

Graf

9. Jak byste ohodnotili ostatní služby Vodafone.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7428,57 %13,79 %  
9321,43 %10,34 %  
8321,43 %10,34 %  
5214,29 %6,9 %  
217,14 %3,45 %  
1017,14 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.42
Minimum:5
Maximum:9
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:7.5
Modus:7

Graf

10. Jaký je Váš věk ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod 26 let2379,31 %79,31 %  
26 let a více620,69 %20,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Cihlář, M.Porovnání služeb T-mobile a Vodafone (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://porovnani-sluzeb-t-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.