Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porovnání trávení volného času

Porovnání trávení volného času

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Keprt
Šetření:06. 02. 2023 - 08. 03. 2023
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení žáci, studenti!

Předkládám Vám dotazník s názvem "Porovnání trávení volného času v době před počátkem pandemie způsobené koronavirem SARS CoV-2, v průběhu pandemie a v současné době".

Jmenuji se Jan Keprt, jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Data vyplňěných dotazníků jsou podkladem pro moji diplomovou práci. Diplomová práce má za cíl porovnání, jak se změnilo trávení volného času ve třech specifických obdobích. Prvním obdobím je doba před nástupem pandemie viru SARS Cov-2, druhým obdobím je doba, kdy vláda ČR několikrát vyhlásila nouzový stav (od roku 2020 do roku 2021) a omezila tím možnosti shromažďování a spolčování. Třetím obdobím je současný stav, tedy školní rok 2022/2023.

Dotazník je anonymní.

Dotazník je určen pro děti staršího školního věku 11 - 15 let a pro dospívající žáky (věk od 15 do 19 let).

Odpovědi respondentů

1. Rok narození

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20071651,61 %51,61 %  
2006825,81 %25,81 %  
200026,45 %6,45 %  
200926,45 %6,45 %  
201013,23 %3,23 %  
199313,23 %3,23 %  
200513,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2006.31
Minimum:2000
Maximum:2009
Variační rozpětí:9
Rozptyl:3.72
Směrodatná odchylka:1.93
Medián:2007
Modus:2007

Graf

2. Respondent navštěvuje:

Pod otázkou "jinou školu" se myslí např.: VOŠ, VŠ, pomaturitní studium, apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední školu2683,87 %83,87 %  
Jinou školu26,45 %6,45 %  
Gymnázium (víceleté, čtyřleté)26,45 %6,45 %  
Základní školu, 2. stupeň13,23 %3,23 %  

Graf

3. Počet obyvatel v místě bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 000 000 obyvatel1341,94 %41,94 %  
1 000 – 10 000 obyvatel1032,26 %32,26 %  
10 000 – 100 000 obyvatel619,35 %19,35 %  
100 000 – 1 000 000 obyvatel26,45 %6,45 %  

Graf

4. Způsob bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt1961,29 %61,29 %  
Rodinný dům1135,48 %35,48 %  
Jiný13,23 %3,23 %  

Graf

5. Majetkové zázemí I

vybraný majetek k dispozici v rodině

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připojení k internetu31100 %100 %  
Auto2890,32 %90,32 %  
Televize2890,32 %90,32 %  
Zahrada2477,42 %77,42 %  
Cvičební zařízení1961,29 %61,29 %  
Chata, chalupa1754,84 %54,84 %  

Graf

6. Majetkové zázemí II

Respondent osobně vlastní /využívá uvedený majetek

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolo31100 %100 %  
Počítač31100 %100 %  
Mobilní telefon3096,77 %96,77 %  
Kolečkové brusle2064,52 %64,52 %  
Turistické vybavení2064,52 %64,52 %  
Koloběžka1961,29 %61,29 %  
Skateboard1548,39 %48,39 %  
Tablet1032,26 %32,26 %  
Herní konzole929,03 %29,03 %  

Graf

Vyber průměrnou měsíční částku v Kč za osobu respondenta.

7. Obvyklé náklady na trávení volného času

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 – 2 000 Kč měsíčně1341,94 %41,94 %  
méně než 1 000 Kč měsíčně1032,26 %32,26 %  
2 000 – 3 000 Kč měsíčně516,13 %16,13 %  
více než 4 000 Kč měsíčně26,45 %6,45 %  
3 000 – 4 000 Kč měsíčně13,23 %3,23 %  

Graf

8. Kolik hodin volného času v týdnu respondent měl v období od 31. 9. 2019 do 11. 3. 2020

Do počtu hodin strávených týdně volnočasovými aktivitami se započítává každá činnost, která souvisí s využitím volného času. Například pravidelný trénink ve sportovním klubu, ale také individuální návštěva fitcentra.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 hodin929,03 %29,03 %  
15 – 20 hodin722,58 %22,58 %  
více než 25 hodin619,35 %19,35 %  
10 – 15 hodin619,35 %19,35 %  
méně než 10 hodin39,68 %9,68 %  

Graf

9. Kolik hodin volného času v týdnu respondent měl v období od 12. 3. 2020 do 26. 2. 2021

Do počtu hodin strávených týdně volnočasovými aktivitami se započítává každá činnost, která souvisí s využitím volného času. Například pravidelný trénink ve sportovním klubu, ale také individuální návštěva fitcentra.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 20 hodin929,03 %29,03 %  
méně než 10 hodin825,81 %25,81 %  
více než 25 hodin619,35 %19,35 %  
10 – 15 hodin516,13 %16,13 %  
20 – 25 hodin39,68 %9,68 %  

Graf

10. Kolik hodin volného času v týdnu respondent má v období od 1. 9. 2021 do současnosti

Do počtu hodin strávených týdně volnočasovými aktivitami se započítává každá činnost, která souvisí s využitím volného času. Například pravidelný trénink ve sportovním klubu, ale také individuální návštěva fitcentra.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 25 hodin929,03 %29,03 %  
méně než 10 hodin722,58 %22,58 %  
10 – 15 hodin722,58 %22,58 %  
15 – 20 hodin722,58 %22,58 %  
20 – 25 hodin13,23 %3,23 %  

Graf

11. Počet hodin, které tráví respondent organizovaně:

Součet hodin za týden strávených volnočasovými aktivitami v oficiálním volnočasovém zařízení (škola, DDM, ZUŠ, sportovní klub nebo zájmový spolek). Předpokládá se dlouhodobé členství.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3825,81 %25,81 %  
6516,13 %16,13 %  
0516,13 %16,13 %  
4412,9 %12,9 %  
10412,9 %12,9 %  
20412,9 %12,9 %  
2839,68 %9,68 %  
139,68 %9,68 %  
1439,68 %9,68 %  
239,68 %9,68 %  
1826,45 %6,45 %  
5h26,45 %6,45 %  
4h26,45 %6,45 %  
5026,45 %6,45 %  
3826,45 %6,45 %  
4526,45 %6,45 %  
3626,45 %6,45 %  
2613,23 %3,23 %  
2713,23 %3,23 %  
1313,23 %3,23 %  
40 hodin13,23 %3,23 %  
5 hodin13,23 %3,23 %  
50 - 60 hodin13,23 %3,23 %  
volejbal13,23 %3,23 %  
1213,23 %3,23 %  
6hodin 30minut13,23 %3,23 %  
913,23 %3,23 %  
4013,23 %3,23 %  
3213,23 %3,23 %  
1513,23 %3,23 %  
4h 15min CCA13,23 %3,23 %  
1h 15min CCA13,23 %3,23 %  
3h 45min13,23 %3,23 %  
2h 15min13,23 %3,23 %  
1h 30min13,23 %3,23 %  
sportovní klub 13,23 %3,23 %  
5 13,23 %3,23 %  
3-413,23 %3,23 %  

Graf

12. Počet hodin, které tráví respondent ne-organizovaně:

Počet hodin strávených volnočasovými aktivitami s kamarády, samostatnou činností, u počítače, mobilního telefonu atp.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5825,81 %25,81 %  
10619,35 %19,35 %  
2412,9 %12,9 %  
20412,9 %12,9 %  
15412,9 %12,9 %  
50412,9 %12,9 %  
439,68 %9,68 %  
839,68 %9,68 %  
7039,68 %9,68 %  
6039,68 %9,68 %  
3039,68 %9,68 %  
nevim39,68 %9,68 %  
726,45 %6,45 %  
8026,45 %6,45 %  
2113,23 %3,23 %  
2513,23 %3,23 %  
2813,23 %3,23 %  
2 hodiny na den13,23 %3,23 %  
8 hodin telefon + počítač na den13,23 %3,23 %  
nemám čas max. 1 hodina13,23 %3,23 %  
mobil13,23 %3,23 %  
20h13,23 %3,23 %  
30h13,23 %3,23 %  
25h13,23 %3,23 %  
okolo 20hodin13,23 %3,23 %  
1313,23 %3,23 %  
jhhj13,23 %3,23 %  
ftrftz13,23 %3,23 %  
ftbjh13,23 %3,23 %  
5613,23 %3,23 %  
8413,23 %3,23 %  
4213,23 %3,23 %  
1h 30 min CCA13,23 %3,23 %  
5h min CCA13,23 %3,23 %  
3h min CCA13,23 %3,23 %  
max 3h13,23 %3,23 %  
cca 4h13,23 %3,23 %  
cca 2h 30min13,23 %3,23 %  
4713,23 %3,23 %  
sport 13,23 %3,23 %  
2-6 za den13,23 %3,23 %  
8 za den13,23 %3,23 %  
1-3 za den13,23 %3,23 %  
6513,23 %3,23 %  

Graf

13. Jak jsi trávil svůj volný čas organizovanou činností: (období od 31. 9. 2019 do 11. 3. 2020)

Uveďte počet hodin týdně, které respondent strávil v rámci svého volného času při činnosti organizované školou, kam pravidelně dochází.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
042135,48 %135,48 %  
3929,03 %29,03 %  
1825,81 %25,81 %  
2619,35 %19,35 %  
0h39,68 %9,68 %  
2h39,68 %9,68 %  
826,45 %6,45 %  
626,45 %6,45 %  
3h26,45 %6,45 %  
426,45 %6,45 %  
1026,45 %6,45 %  
2513,23 %3,23 %  
713,23 %3,23 %  
Drahánek, kreslení13,23 %3,23 %  
8 hodin13,23 %3,23 %  
volejval13,23 %3,23 %  
keramika13,23 %3,23 %  
volejbal, plavání13,23 %3,23 %  
1213,23 %3,23 %  
6013,23 %3,23 %  
4h 15 min CCA13,23 %3,23 %  
1h13,23 %3,23 %  
3h 10min13,23 %3,23 %  
2h 30min13,23 %3,23 %  
1h 30min13,23 %3,23 %  
sportovní klub 13,23 %3,23 %  
513,23 %3,23 %  

Graf

14. Jak jsi trávil svůj volný čas organizovanou činností: (období od 12. 3. 2020 do 26. 2. 2021)

Uveďte počet hodin týdně, které respondent strávil v rámci svého volného času při činnosti organizované školou, kam pravidelně dochází.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
052167,74 %167,74 %  
2619,35 %19,35 %  
0h412,9 %12,9 %  
3412,9 %12,9 %  
139,68 %9,68 %  
626,45 %6,45 %  
526,45 %6,45 %  
1h26,45 %6,45 %  
426,45 %6,45 %  
2513,23 %3,23 %  
713,23 %3,23 %  
Drahánek, kreslení13,23 %3,23 %  
4 hodiny13,23 %3,23 %  
volejbal13,23 %3,23 %  
volejbal, beach volejbal13,23 %3,23 %  
2h13,23 %3,23 %  
3h13,23 %3,23 %  
2013,23 %3,23 %  
2 h online13,23 %3,23 %  
45min13,23 %3,23 %  
1h 30min13,23 %3,23 %  
sport13,23 %3,23 %  
1013,23 %3,23 %  

Graf

15. Jak trávíš svůj volný čas organizovanou činností: (období od 1. 9. 2021 do současnosti)

Uveďte počet hodin týdně, které respondent strávil v rámci svého volného času při činnosti organizované školou, kam pravidelně dochází.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
045145,16 %145,16 %  
2929,03 %29,03 %  
6516,13 %16,13 %  
3516,13 %16,13 %  
0h412,9 %12,9 %  
139,68 %9,68 %  
2513,23 %3,23 %  
Drahánek, kreslení13,23 %3,23 %  
25 hodin13,23 %3,23 %  
volejbal, gym13,23 %3,23 %  
beach volejbal13,23 %3,23 %  
4h13,23 %3,23 %  
2h13,23 %3,23 %  
513,23 %3,23 %  
4h 30m13,23 %3,23 %  
2h od 1.9.2023 0h13,23 %3,23 %  
813,23 %3,23 %  
1313,23 %3,23 %  
7013,23 %3,23 %  
45 min13,23 %3,23 %  
4 h + víkendové výlety13,23 %3,23 %  
1h 30min13,23 %3,23 %  
2h 30min13,23 %3,23 %  
sport13,23 %3,23 %  
1013,23 %3,23 %  
3-413,23 %3,23 %  

Graf

16. Jak jsi trávil svůj volný čas ne-organizovanou činností: (období od 31. 9. 2019 do 11. 3. 2020)

Uveďte počet hodin týdně, které respondent strávil v rámci svého volného času mimo organizovanou činnost.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
040129,03 %129,03 %  
22477,42 %77,42 %  
51754,84 %54,84 %  
11445,16 %45,16 %  
41341,94 %41,94 %  
7 1341,94 %41,94 %  
201032,26 %32,26 %  
61032,26 %32,26 %  
10929,03 %29,03 %  
0h825,81 %25,81 %  
8619,35 %19,35 %  
3516,13 %16,13 %  
30516,13 %16,13 %  
25412,9 %12,9 %  
40412,9 %12,9 %  
15412,9 %12,9 %  
21412,9 %12,9 %  
2839,68 %9,68 %  
1239,68 %9,68 %  
10h39,68 %9,68 %  
1439,68 %9,68 %  
939,68 %9,68 %  
3526,45 %6,45 %  
6026,45 %6,45 %  
3h26,45 %6,45 %  
30min26,45 %6,45 %  
Tablet13,23 %3,23 %  
Prochazka, kolo13,23 %3,23 %  
Tevevize 13,23 %3,23 %  
přítel13,23 %3,23 %  
15h13,23 %3,23 %  
2h13,23 %3,23 %  
54h13,23 %3,23 %  
18h13,23 %3,23 %  
nemám...D:13,23 %3,23 %  
-13,23 %3,23 %  
28h13,23 %3,23 %  
1 h13,23 %3,23 %  
1h 30 min13,23 %3,23 %  
2h 15 min13,23 %3,23 %  
1h 30min13,23 %3,23 %  
1h13,23 %3,23 %  
5013,23 %3,23 %  
mobil13,23 %3,23 %  
s partou kamaradu13,23 %3,23 %  
0,513,23 %3,23 %  
4513,23 %3,23 %  

Graf

17. Jak jsi trávil svůj volný čas ne-organizovanou činností:(období od 12. 3. 2020 do 26. 2. 2021)

Uveďte počet hodin týdně, které respondent strávil v rámci svého volného času mimo organizovanou činnost.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
041132,26 %132,26 %  
22167,74 %67,74 %  
51858,06 %58,06 %  
31238,71 %38,71 %  
61135,48 %35,48 %  
11032,26 %32,26 %  
30929,03 %29,03 %  
4722,58 %22,58 %  
0h722,58 %22,58 %  
35619,35 %19,35 %  
40619,35 %19,35 %  
10516,13 %16,13 %  
7516,13 %16,13 %  
1h 516,13 %16,13 %  
21412,9 %12,9 %  
2539,68 %9,68 %  
2839,68 %9,68 %  
1439,68 %9,68 %  
2039,68 %9,68 %  
1539,68 %9,68 %  
1226,45 %6,45 %  
8026,45 %6,45 %  
4226,45 %6,45 %  
30h26,45 %6,45 %  
2h26,45 %6,45 %  
5h26,45 %6,45 %  
3h26,45 %6,45 %  
6026,45 %6,45 %  
926,45 %6,45 %  
5013,23 %3,23 %  
Tablet 13,23 %3,23 %  
Procházka, kolo13,23 %3,23 %  
Televize13,23 %3,23 %  
813,23 %3,23 %  
přítel13,23 %3,23 %  
40h13,23 %3,23 %  
18h13,23 %3,23 %  
10h13,23 %3,23 %  
stále nemám...13,23 %3,23 %  
28h13,23 %3,23 %  
1913,23 %3,23 %  
4h 13,23 %3,23 %  
1h 30min13,23 %3,23 %  
7013,23 %3,23 %  
mobilní telefon13,23 %3,23 %  
s partou kamarádů13,23 %3,23 %  
3613,23 %3,23 %  
u kytary 8 hodin13,23 %3,23 %  
6813,23 %3,23 %  

Graf

18. Jak trávíš svůj volný čas ne-organizovanou činností (období od 1. 9. 2021 do současnosti)

Uveďte počet hodin týdně, které respondent strávil v rámci svého volného času mimo organizovanou činnost.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
035112,9 %112,9 %  
12374,19 %74,19 %  
22064,52 %64,52 %  
51548,39 %48,39 %  
41341,94 %41,94 %  
101341,94 %41,94 %  
201032,26 %32,26 %  
3929,03 %29,03 %  
0h722,58 %22,58 %  
8516,13 %16,13 %  
21516,13 %16,13 %  
6412,9 %12,9 %  
28412,9 %12,9 %  
15412,9 %12,9 %  
14412,9 %12,9 %  
3039,68 %9,68 %  
4239,68 %9,68 %  
4039,68 %9,68 %  
3h39,68 %9,68 %  
5026,45 %6,45 %  
4926,45 %6,45 %  
1226,45 %6,45 %  
726,45 %6,45 %  
2h26,45 %6,45 %  
1h 26,45 %6,45 %  
1h 30min26,45 %6,45 %  
2526,45 %6,45 %  
0,526,45 %6,45 %  
2413,23 %3,23 %  
Tablet13,23 %3,23 %  
Procházka , kolo13,23 %3,23 %  
Televize13,23 %3,23 %  
25+13,23 %3,23 %  
přítel13,23 %3,23 %  
30h13,23 %3,23 %  
15h13,23 %3,23 %  
5h13,23 %3,23 %  
25h13,23 %3,23 %  
18h13,23 %3,23 %  
10h13,23 %3,23 %  
já si snad nikdy nikoho nenajdu...13,23 %3,23 %  
4h 30min13,23 %3,23 %  
913,23 %3,23 %  
3513,23 %3,23 %  
5613,23 %3,23 %  
3h 45min13,23 %3,23 %  
3h (non stop)13,23 %3,23 %  
6013,23 %3,23 %  
mobilní telefon13,23 %3,23 %  
1313,23 %3,23 %  
kreslení - 113,23 %3,23 %  
5513,23 %3,23 %  

Graf

19. Byly možnosti trávení volného času pro Vás dostatečné (období od 31. 9. 2019 do 11. 3. 2020)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1651,61 %51,61 %  
souhlasím1135,48 %35,48 %  
nevím26,45 %6,45 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  
spíše nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

20. Byly možnosti trávení volného času pro Vás dostatečné (období od 12. 3. 2020 do 26. 2. 2021)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1032,26 %32,26 %  
souhlasím722,58 %22,58 %  
nesouhlasím516,13 %16,13 %  
spíše souhlasím516,13 %16,13 %  
nevím412,9 %12,9 %  

Graf

21. Byly možnosti trávení volného času pro Vás dostatečné (období od 1. 9. 2021 do současnosti)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1238,71 %38,71 %  
souhlasím929,03 %29,03 %  
spíše nesouhlasím412,9 %12,9 %  
nevím412,9 %12,9 %  
nesouhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

22. Prosím vypište podrobněji omezení Vašeho volného času, pokud jste na otázku číslo 19 - 21 odpověděli "spíše nesouhlasím" nebo "nesouhlasím"

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

:)

_

-

-

:)

.

…..

20. během pandemie jsme moc nemohli chodit ven, byly zavřeny kroužky a nemohli jsme se stýkat se známými

20.-nedokázala jsem využít možností toho množství volného času ze začátku, až ke konci opatření jsem začala využívat času, který jsem mohla mít celou dobu pro sebe. Omezovalo mě, že jsem neměla přístup k přátelům. 21.-nemám čas moc na své přátele a na sebe, hlavně kvůli škole ale i sportu, brigádě, rodině, které se chci co nejvíce věnovat, jiným zájmům, které si žádají čas

20) - karanténa, online škola, omezení státem

Během Covidu mě máma moc nepouštěla ven.

Byl zákaz vycházení.

covid

karantena

Když byl covid, tak jsem nemohla mít žádné kroužky. Tím pádem jsem čas trávila na mobilu a na počítači. bylo to pro mě nedostačující.

Myslím si, že například, když byl covid tak jsem mohla více využit volného času

n

neodpověděla

nic

Omezení kolektivního sportování kvůli vládním nařízením. Nemožnost chodit na tréninky.

příprava na přijímací zkoušky na střední školu

RODIČE MĚ KVŮLI COVIDU OMEZOVALI KONTAKT S OSTATNÍMI VSTEVNÍKY A DLOUHO JSEM MĚLA KARANTÉNU

Spíše jsem souhlasila.

škola

škola

škola, hodně učení

V tomto roce výše uvedeném bylo období přípravy na přijímací zkoušky, takže to mně omezovalo v trávení volného času

x

xx

Xxx

23. Jak se změnily možnosti trávení volného času, když porovnáte stav před vypuknutím pandemie (do 11. 3. 2020) a v současnosti (od 1. 9. 2021):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-Všechny volnočasové kroužky se přesunuly do online prostoru a zkrátily na polovinu. +Když to bylo možné tak jsem měla víc času na kamarády nebo na sport. Také jsem začala víc číst.

Je to skoro stejné.

Jsem na jiné škole a častěji choím ven

jsem více venku s přítelem

mám hodně kroužků a práce do školy

mnohem víc si vážím mého volného času, ve kterém si můžu dělat co chci

muzu vyjit ven

můžu chodit na soft při covidu jsem neohla

Myslím si, že se změnilo hodně věcí, hlavně v tom, že toho dost nestíhám z hlediska školy, učení a tréninků.. Vyhovovalo mi mít více volného času, a času sama na sebe, který tedka bohužel tolik nemám.

myslím, že jsme v pandemii nalezli spoustu nových způsobů, jak trávit volný čas

nějak výrazně se nezměnily

Není to úplně velká či viditelná změna. V pandemii opadly staré možnosti ale po pandemii se našli nové a zájmy a možnosti. Takže podle mě to nemá velký dopad.

Nezměnily se.

nic

Nic moc se nezměnilo.

Nijak

Nijak výrazně se nezměnily

nijak závažně, 2021- nošení roušek

Rodičovská dovolena, stále stejně

skoro nijak, téměř vše se vrátilo do normálního fungování

teď se míň se socializuju, jsem víc na elektronice doma, ale začali jsme s rodinou hrát deskové hry

Už nedokážu trávit volný čas tak jako předtím. Změnilo se hodně věcí, ale i to, že od pandemie je člověk raději sám než s přáteli nebo kýmkoliv.

UŽ NEJSOU ŽÁDNÁ OMEZENÍ A ŽIVOT JE PRO MĚ ZASE JAKO PŘEDTÍM AKORÁD UŽ JSEM STARŠÍ TAKŽE MÁM JINÉ UÁJMY

V pandemii jsem byla spíše doma. Nechodila jsem ven s kamarády ze strachu z covidu. V současnosti chodím více ven.

V pandemii jsem byla v podstatě pořád doma, teď chodím mnohem víc ven.

více času s přáteli

Všechny organizované činnosti se buď zrušily nebo začaly být online.

x

xx

zlepšil se můj psychycký stav, už nejsem v léčebně a žiju XD

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Keprt, J.Porovnání trávení volného času (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://porovnani-traveni-volneho-ca.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.