Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porozumění graf. informacím

Porozumění graf. informacím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:21. 02. 2015 - 25. 02. 2015
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):27 / 18.5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítáme Vás na úvodní stránce našeho dotazníku. Dotazník má několik částí. Některé části se týkají porozumění psanému textu a schopnosti odhadovat různé údaje na základě grafických informací. Jiné části dotazníku jsou zaměřeny na životní styl. Většinu otázek v dotazníku také spojuje to, že se týkají potravin.

 

Tento výzkum je realizován Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně a Barborou Dubcovou, která studuje na Karlově univerzitě v Praze.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 8 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz nebo barbora.dubcova@post.cz.

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3065,22 %65,22 %  
Muž1634,78 %34,78 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22715,22 %15,22 %  
29510,87 %10,87 %  
2448,7 %8,7 %  
2336,52 %6,52 %  
1736,52 %6,52 %  
2536,52 %6,52 %  
2724,35 %4,35 %  
4224,35 %4,35 %  
2024,35 %4,35 %  
4012,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi 49
48
34
21
158
47
33
36
51
18
41
50
28
32
1430,43 %30,43 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.83
Minimum:17
Maximum:50
Variační rozpětí:33
Rozptyl:81.12
Směrodatná odchylka:9.01
Medián:25
Modus:22

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2145,65 %45,65 %  
Středoškolské s maturitou2043,48 %43,48 %  
Základní48,7 %8,7 %  
Středoškolské bez maturity12,17 %2,17 %  

Graf

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou2963,04 %63,04 %  
Spíše špatnou1021,74 %21,74 %  
Velmi dobrou510,87 %10,87 %  
Velmi špatnou24,35 %4,35 %  

Graf

5. Ve kterém měsíci jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ledenotázka č. 6, Únorotázka č. 14, Březenotázka č. 6, Dubenotázka č. 14, Květenotázka č. 6, Červenotázka č. 14, Červenecotázka č. 6, Srpenotázka č. 14, Záříotázka č. 6, Říjenotázka č. 14, Listopadotázka č. 6, Prosinecotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Červen715,22 %15,22 %  
Březen613,04 %13,04 %  
Říjen613,04 %13,04 %  
Prosinec48,7 %8,7 %  
Červenec48,7 %8,7 %  
Leden48,7 %8,7 %  
Duben36,52 %6,52 %  
Květen36,52 %6,52 %  
Srpen36,52 %6,52 %  
Září24,35 %4,35 %  
Listopad24,35 %4,35 %  
Únor24,35 %4,35 %  

Graf

6. Jak často nakupujete následující potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Jablko3.8571.075
Pomeranč2.4290.816
Grapefruit2.3810.712
Citron1.9051.705
Třesně4.9050.753
Banán5.5241.297

Graf

Prohlédněte si, prosím následující graf. Tento graf zobrazuje pokles spotřeby balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. V grafu nejsou uvedeny číselné hodnoty na svislé ose.

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251152,38 %23,91 %  
20419,05 %8,7 %  
1529,52 %4,35 %  
1029,52 %4,35 %  
2214,76 %2,17 %  
2814,76 %2,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.95
Minimum:10
Maximum:25
Variační rozpětí:15
Rozptyl:19.83
Směrodatná odchylka:4.45
Medián:25
Modus:25

Graf

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1466,67 %30,43 %  
Ano733,33 %15,22 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že došlo k poklesu spotřeby balené vody? Prosím vypište stručně v bodech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- osvěta o tom, e kohoutková voda není špatná - zhoršení ekonomické situace lidí

-cena -množství odpadu

asi je to dražší, kvalita horší než z vodovodu

Cena

cena za balené vody

cena, kohoutkova je pitna a dobra

důraz na ekologii, vyšší cena za láhev

ekologicke duvody

kvalita vody z kohoutku

lepší propagace nebalené vody nebalená voda je levnější

lidé pijí kouhoutkovou, jelikož je "zadarmo" mají pocit, že u balených vod platí za obal

lidi maji min penez, balena voda zdrazuje, navic je vetsi osveta ohledne kvality vody kohoutkove takze lidi vic pijou tu, vliv bude mit i vyssi snaha o trideni odpadu a snizeni produkce pet lahvi

Netuším

Osvěta, ekologické chování, cena...

propagace kohoutkové

přechod na vodu z kohoutku přechod na jiné nápoje

Stejná voda teče z vodovodu a tolik za ni neplatíme

Šetření Větší vědomí malého rozdílu kvality balené a vodovodní vody Zodpovědnější zacházení s obaly

voda "z kohoutku" je dostatečně kvalitní a značně levnější

vyšší ceny lahví, nutnost recyklace, dostupnost pitné vody v domácnostech

vyšší konzumace kohoutkové vody

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1466,67 %30,43 %  
Ano733,33 %15,22 %  

Graf

Nyní Vám ukážeme ten samý graf, nyní ovšem s číselnými hodnotami na svislé ose. Pokuste se svůj odhad poklesu spotřeby balené vody zpřesnit bez použití kalkulačky nebo počítače.

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251152,38 %23,91 %  
24523,81 %10,87 %  
114,76 %2,17 %  
2014,76 %2,17 %  
2614,76 %2,17 %  
2314,76 %2,17 %  
2814,76 %2,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.42
Minimum:20
Maximum:26
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.59
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:25
Modus:25

Graf

14. Jak často nakupujete následující potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Jablko40.72
Pomeranč2.640.47
Grapefruit2.21.28
Citrón21.76
Třešně4.681.098
Banán5.481.93

Graf

Prohlédněte si, prosím následující graf. Tento graf zobrazuje pokles spotřeby chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. V grafu nejsou uvedeny číselné hodnoty na svislé ose.

17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201248 %26,09 %  
15416 %8,7 %  
25416 %8,7 %  
33.514 %2,17 %  
814 %2,17 %  
1814 %2,17 %  
1714 %2,17 %  
714 %2,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.26
Minimum:8
Maximum:25
Variační rozpětí:17
Rozptyl:15.66
Směrodatná odchylka:3.96
Medián:20
Modus:20

Graf

18. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby chleba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2288 %47,83 %  
Ano312 %6,52 %  

Graf

19. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že došlo k poklesu spotřeby chleba? Prosím vypište stručně v bodech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- lidé více kupují jiné druhy pečiva

- moučné pečivo není považováno za příliš zdravé - existuje více alternativ - celozrnný chléb, knäckebrot...

??

.

Alternativy

asd

bílé pečivo

cena

domácí pekárny zdravá výživa

domácí pekárny

kvalita další alternativy místo chleba

lidé jedí koláče

lidé jedí více jiné druhy pečiva lidé jsou bohatší a můžou si dovolit dražší potraviny - jedí např. více masa

lidem přestal chutnat a je drahý

lidi jí něco jiného

menší počet členů rodiny (bochník moc velký) přechod na celozrné pečivo (menší bagety atd.) větší nabídka pečiva (už ne jen chleba a rohlíky)

nahrazení chleba jiným substituty (cereální pečivo)

Netuším

snížení ceny obilí, zvýšení zahraniční konkurence

široká nabídka jiných druhů potravin

trend zdravého životního stylu (pečivo je prezentované jako nezdravé)

větší spotřeba jiného pečiva

Více druhů pečiva - nahrazení chleba něčím jiným

Zdravá výživa - lidé tolik nejí pečivo

zdražení, apelace na zdravější stravování

20. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu chleba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2288 %47,83 %  
Ano312 %6,52 %  

Graf

Nyní Vám ukážeme ten samý graf, nyní ovšem s číselnými hodnotami na svislé ose. Pokuste se svůj odhad poklesu spotřeby chleba zpřesnit bez použití kalkulačky nebo počítače.

21. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby chleba mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10520 %10,87 %  
21312 %6,52 %  
20312 %6,52 %  
11312 %6,52 %  
1528 %4,35 %  
2214 %2,17 %  
2514 %2,17 %  
2314 %2,17 %  
33.114 %2,17 %  
814 %2,17 %  
ostatní odpovědi 19
18
27
9
416 %8,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.48
Minimum:9
Maximum:27
Variační rozpětí:18
Rozptyl:32.9
Směrodatná odchylka:5.74
Medián:18
Modus:10

Graf

Většina současných teorií rozhodování souhlasí s tím, že lidé se rozhodují s ohledem na kontext situace. Rozhodovací proces tak ovlivňují nejen individuální záliby a znalosti, ale také konkrétní situace. Abychom zjistili, že jste pozorně dočetli tento text až sem, zatrhněte prosím u otázky uvedené níže červenou a zelenou bez ohledu na to, jaká je Vaše oblíbená barva. Ano, přesně tak, ignorujte tuto otázku a prostě zatrhněte tyto dvě barvy.

22. Jaká je Vaše oblíbená barva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelená3576,09 %76,09 %  
Červená3269,57 %69,57 %  
Černá817,39 %17,39 %  
Jiná510,87 %10,87 %  
Modrá510,87 %10,87 %  
Růžová24,35 %4,35 %  
Bílá12,17 %2,17 %  

Graf

V šedém poli níže jsou uvedena jména barev a každé toto jméno je zobrazeno jinou barvou. Spočítejte co nejrychleji kolikrát se shoduje jméno barvy s barvou písma.

23. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81532,61 %32,61 %  
71226,09 %26,09 %  
6510,87 %10,87 %  
448,7 %8,7 %  
536,52 %6,52 %  
324,35 %4,35 %  
224,35 %4,35 %  
924,35 %4,35 %  
11112,17 %2,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.67
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.42
Směrodatná odchylka:1.56
Medián:7
Modus:8

Graf

24. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balená voda3066,67 %65,22 %  
Chléb1328,89 %28,26 %  
Pomeranče1226,67 %26,09 %  
Káva613,33 %13,04 %  
Černý čaj511,11 %10,87 %  

Graf

Jsou podle Vás následující výroky pravdivé?

25. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech dá...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

A co Vy?

26. Dáte si v následujících 7 dnech...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Jsme na konci dotazníku. Zkuste si ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

1) Chcete se pustit do distribuce balené vody a nevíte, zda-li se Vám to vyplatí? 2) Chcete otrávit zdroje pitné vody a sondujete, kolik lidí unikne otravě z důvodu pití balené vody? 3) Chcete vědět, zda-li lidé opravdu chápou grafy a nebo na ně jen působí "vědecky" a to jim ke spokojenosti stačí (protože grafy dodají punc důvěryhodnosti, byť jim nerozumí). 4) Nemám šajn.

ééé přemýšlení člověka když ho zblbnete?

eee... porozumění grafickým informacím? :D

Jak lidé rozumějí grafickým informacím

Kolik lidí na 24. otázku odpoví "balená voda"?

nasrat lidi

něco s balenou vodou?

nechám se podat ;-))

nelze

nemám ponětí

netusim

netuším

Netuším

netuším...

nevím

pokles spotřeby chleba

promítání vlastních preferencí na objektivnost/accuracy odhadů celkové populace

průzkum spojitosti délky textu a jeho grafického zpracování s přenosem informací (spotřebiteli apod.)

trendy a vývoj v nákupních preferencích

vliv nabízených odpovědí na odpovědi v dalších otázkách

vůbec netuším

vyvojova krivka spotreby chleba v budoucnu ci zda existuje prima souvislost mezi mensi spotrebou chleba a vetsi spotrebou ovoce

zjistit jak pracuje Výzkumný ústav pro výzkum vyzkumných ústavů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak často nakupujete následující potraviny?

 • odpověď Kupuji hotové mražené nebo konzervované pokrmy nebo polotovary.=Občas:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 22 - 25 > na otázku 9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji biopotraviny.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
 • odpověď Kupuji si nízkotučné mléko.=Nikdy:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Grapefruit=3 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

 • odpověď Často mám pocit, že nestíhám.=Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citron=1 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
 • odpověď Používám sušičku prádla.=Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 24 - 25 > na otázku 13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banán=6 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Grapefruit=3 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třesně=5 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V běžném životě se obejdu bez automobilu.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji si nízkotučné mléko.=Nikdy na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi O víkendu nejraději v klidu odpočívám.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jablko=4 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často mám pocit, že nestíhám.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji balené vody v PET láhvi.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citron=1 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

 • odpověď Banán=6:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třesně=5 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

14. Jak často nakupujete následující potraviny?

 • odpověď Kupuji nízkotučné mléko.=Nikdy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji tabulkovou mléčnou čokoládu.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?

15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

 • odpověď Často mám pocit, že nestíhám.=Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
 • odpověď Používám sušičku prádla.=Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji balené vody v PET láhvi.=Často na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nápoje v plechovce.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ano na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 20 > na otázku 17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citrón=1 na otázku 16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banán=6 na otázku 16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nízkotučné mléko.=Nikdy na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O víkendu nejraději v klidu odpočívám.=Ano na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
 • odpověď V běžném životě se obejdu bez automobilu.=Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji tabulkovou mléčnou čokoládu.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?

16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

 • odpověď Banán=6:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ano na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třešně=5 na otázku 16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 20 > na otázku 17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji hotové mražené nebo konzerované pokrmy nebo polotovary.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji tabulkovou mléčnou čokoládu.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
 • odpověď Jablko=4:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji tabulkovou mléčnou čokoládu.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
 • odpověď Pomeranč=3:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Grapefruit=2 na otázku 16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

 • odpověď < - 7 >:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často mám pocit, že nestíhám.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi O víkendu nejraději v klidu odpočívám.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 22 - 25 > na otázku 9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nápoje v plechovce.=Nikdy na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citron=1 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jablko=4 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 8 > na otázku 21. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby chleba mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám sušičku prádla.=Ne na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji hotové mražené nebo konzervované pokrmy nebo polotovary.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V běžném životě se obejdu bez automobilu.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji si nízkotučné mléko.=Nikdy na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banán=6 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji tabulkovou mléčnou čokoládu.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třesně=5 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji balené vody v PET láhvi.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 24 - 25 > na otázku 13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji biopotraviny.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?

18. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby chleba?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji černý čaj.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nápoje v plechovce.=Nikdy na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často mám pocit, že nestíhám.=Ano na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 20 > na otázku 17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji biopotraviny.=Občas na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O víkendu nejraději v klidu odpočívám.=Ano na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

20. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu chleba?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nápoje v plechovce.=Nikdy na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nízkotučné mléko.=Nikdy na otázku 14. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi O víkendu nejraději v klidu odpočívám.=Ano na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

21. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby chleba mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

 • odpověď < - 8 >:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často mám pocit, že nestíhám.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi O víkendu nejraději v klidu odpočívám.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 22 - 25 > na otázku 9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji nápoje v plechovce.=Nikdy na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citron=1 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jablko=4 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi < - 7 > na otázku 17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám sušičku prádla.=Ne na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji hotové mražené nebo konzervované pokrmy nebo polotovary.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V běžném životě se obejdu bez automobilu.=Ano na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji si nízkotučné mléko.=Nikdy na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banán=6 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním.=Ne na otázku 7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji tabulkovou mléčnou čokoládu.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třesně=5 na otázku 8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji balené vody v PET láhvi.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 24 - 25 > na otázku 13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kupuji biopotraviny.=Občas na otázku 6. Jak často nakupujete následující potraviny?

25. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech dá...

 • odpověď Balenou vodu=Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citrón=1 na otázku 16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

6. Jak často nakupujete následující potraviny?

7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

14. Jak často nakupujete následující potraviny?

15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

18. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby chleba?

20. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu chleba?

21. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby chleba mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

22. Jaká je Vaše oblíbená barva?

23. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

24. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

25. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech dá...

26. Dáte si v následujících 7 dnech...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste..

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

6. Jak často nakupujete následující potraviny?

7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

14. Jak často nakupujete následující potraviny?

15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

18. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby chleba?

20. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu chleba?

21. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby chleba mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

22. Jaká je Vaše oblíbená barva?

23. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

24. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

25. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech dá...

26. Dáte si v následujících 7 dnech...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Porozumění graf. informacím (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://porozumeni-grafickym-informa-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.