Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porozumění grafickým informacím

Porozumění grafickým informacím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:06. 02. 2015 - 21. 02. 2015
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):27 / 18.55
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:36,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítáme Vás na úvodní stránce našeho dotazníku. Dotazník má několik částí. Některé části se týkají porozumění psanému textu a schopnosti odhadovat různé údaje na základě grafických informací. Jiné části dotazníku jsou zaměřeny na životní styl. Většinu otázek v dotazníku také spojuje to, že se týkají potravin.

 

Tento výzkum je realizován Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně a Barborou Dubcovou, která studuje na Karlově univerzitě v Praze.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 8 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz nebo barbora.dubcova@post.cz.

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1551,72 %51,72 %  
Muž1448,28 %48,28 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24310,34 %10,34 %  
28310,34 %10,34 %  
1726,9 %6,9 %  
2126,9 %6,9 %  
4926,9 %6,9 %  
2226,9 %6,9 %  
3313,45 %3,45 %  
4013,45 %3,45 %  
3913,45 %3,45 %  
3013,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 45
34
41
38
29
25
63
32
23
61
62
1137,93 %37,93 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.93
Minimum:17
Maximum:62
Variační rozpětí:45
Rozptyl:144.23
Směrodatná odchylka:12.01
Medián:29
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1655,17 %55,17 %  
Středoškolské s maturitou1137,93 %37,93 %  
Základní26,9 %6,9 %  

Graf

4. Svoji ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou2379,31 %79,31 %  
Spíše špatnou413,79 %13,79 %  
Velmi dobrou26,9 %6,9 %  

Graf

5. Ve kterém měsíci jste se narodil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ledenotázka č. 6, Únorotázka č. 14, Březenotázka č. 6, Dubenotázka č. 14, Květenotázka č. 6, Červenotázka č. 14, Červenecotázka č. 6, Srpenotázka č. 14, Záříotázka č. 6, Říjenotázka č. 14, Listopadotázka č. 6, Prosinecotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Červen517,24 %17,24 %  
Srpen413,79 %13,79 %  
Prosinec413,79 %13,79 %  
Listopad413,79 %13,79 %  
Únor26,9 %6,9 %  
Říjen26,9 %6,9 %  
Leden26,9 %6,9 %  
Květen26,9 %6,9 %  
Září13,45 %3,45 %  
Duben13,45 %3,45 %  
Červenec13,45 %3,45 %  
Březen13,45 %3,45 %  

Graf

6. Jak často nakupujete následující potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Jablko3.4551.884
Pomeranč2.8180.512
Grapefruit2.6360.777
Citron1.5450.793
Třesně5.0910.083
Banán5.4552.066

Graf

Prohlédněte si, prosím následující graf. Tento graf zobrazuje pokles spotřeby balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. V grafu nejsou uvedeny číselné hodnoty na svislé ose.

9. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba balené vody v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25436,36 %13,79 %  
20327,27 %10,34 %  
30218,18 %6,9 %  
2219,09 %3,45 %  
519,09 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.56
Minimum:20
Maximum:30
Variační rozpětí:10
Rozptyl:11.28
Směrodatná odchylka:3.36
Medián:25
Modus:25

Graf

10. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne872,73 %27,59 %  
Ano327,27 %10,34 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že došlo k poklesu spotřeby balené vody? Prosím vypište stručně v bodech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. cena. 2. kvalita

cena balené vody, propagace kohoutkové vody, ekologie

Cena, dostupnost kvalitní pitné vody

informace o kvalite pitné vody, nabidka domácich sodobaru

je drahá

je zbytecna

je zbytečně drahá

Lidé vědí, že voda z vodovodu je stejné kvalitní, ne-li kvalitnější.

Nová generace, která je závislá na alkoholu, kofole a slazených nápojech..

Peníze.

zjištění, že voda z vodovodu je stejná, ne-li lepší

12. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne872,73 %27,59 %  
Ano327,27 %10,34 %  

Graf

Nyní Vám ukážeme ten samý graf, nyní ovšem s číselnými hodnotami na svislé ose. Pokuste se svůj odhad poklesu spotřeby balené vody zpřesnit bez použití kalkulačky nebo počítače.

13. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby balené vody mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30218,18 %6,9 %  
26218,18 %6,9 %  
23218,18 %6,9 %  
25218,18 %6,9 %  
3319,09 %3,45 %  
2419,09 %3,45 %  
2119,09 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.78
Minimum:23
Maximum:30
Variační rozpětí:7
Rozptyl:6.94
Směrodatná odchylka:2.64
Medián:25
Modus:30

Graf

14. Jak často nakupujete následující potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Zkuste prosím seřadit následující ovoce podle obsahu vitamínu C (tj. podle množství vitamínu C ve 100 g ovoce) od ovoce s nejvyšším obsahem vitamínu C až po ovoce s nejnižším obsahem vitamínu C.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Jablko3.8331.361
Pomeranč31.222
Grapefruit2.3330.778
Citrón1.8332.028
Třešně4.6670.889
Banán5.3332

Graf

Prohlédněte si, prosím následující graf. Tento graf zobrazuje pokles spotřeby chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. V grafu nejsou uvedeny číselné hodnoty na svislé ose.

17. Pokuste se odhadnout, o kolik % poklesla spotřeba chleba v ČR mezi roky 2005 a 2011. Svůj odhad vypište číslem (v procentech).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201055,56 %34,48 %  
18211,11 %6,9 %  
16211,11 %6,9 %  
15211,11 %6,9 %  
515,56 %3,45 %  
1715,56 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.44
Minimum:15
Maximum:20
Variační rozpětí:5
Rozptyl:4
Směrodatná odchylka:2
Medián:20
Modus:20

Graf

18. Věděl/a jste o tom, že v posledních letech došlo k poklesu spotřeby chleba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1688,89 %55,17 %  
Ano211,11 %6,9 %  

Graf

19. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že došlo k poklesu spotřeby chleba? Prosím vypište stručně v bodech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

Jiné, pestré druhy jin´ých potravin.

kupuje se jiny druh peciva

lidé preferují světlé pečivo, nesnídají, teď jsou v módě cornflaky

lide si pecou sami, jedi mene peciva

n

NA JEDNÉ STRANĚ ČÁST LIDÍ SE VYHÝBÁ MOUČNÝM POKRMŮM A NA DRUHÉ STRANĚ ČÁST LIDÍ ZVÝŠILA SPOTŘEBY ROHLÍKŮ.

Nejsem si vědoma toho, že poklesla spotřeba chtěla, ale pokud ano, tak bych jako jeden z hlavních důvodů viděla možnost volby substitutů.

netuším

O poklesu spotřeby jsem se dozvěděl před okamžikem, co je důvodem bych mohl jen hádat.

Rozmanitější výběr pečiva

širší sortiment ostatního pečiva

Větší nabídka ostatního pečiva

větší rozmanitost sortimentu pečiva

vice druhu peciva, celozrne...

zájem o jiné druhy pečiva - hlavně celozrného apod. - hlavně kvůli trendu zdravé výživy

zdraví

zdražení chleba

20. Pozorujete, že lidé ve Vašem okolí snižují spotřebu chleba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1583,33 %51,72 %  
Ano316,67 %10,34 %  

Graf

Nyní Vám ukážeme ten samý graf, nyní ovšem s číselnými hodnotami na svislé ose. Pokuste se svůj odhad poklesu spotřeby chleba zpřesnit bez použití kalkulačky nebo počítače.

21. Zpřesněný odhad poklesu spotřeby chleba mezi roky 2005 a 2011 (opět v procentech):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20422,22 %13,79 %  
13211,11 %6,9 %  
23211,11 %6,9 %  
19211,11 %6,9 %  
12211,11 %6,9 %  
21211,11 %6,9 %  
18211,11 %6,9 %  
2215,56 %3,45 %  
1515,56 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.38
Minimum:12
Maximum:23
Variační rozpětí:11
Rozptyl:11.32
Směrodatná odchylka:3.36
Medián:19.5
Modus:20

Graf

Většina současných teorií rozhodování souhlasí s tím, že lidé se rozhodují s ohledem na kontext situace. Rozhodovací proces tak ovlivňují nejen individuální záliby a znalosti, ale také konkrétní situace. Abychom zjistili, že jste pozorně dočetli tento text až sem, zatrhněte prosím u otázky uvedené níže červenou a zelenou bez ohledu na to, jaká je Vaše oblíbená barva. Ano, přesně tak, ignorujte tuto otázku a prostě zatrhněte tyto dvě barvy.

22. Jaká je Vaše oblíbená barva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelená2068,97 %68,97 %  
Červená1862,07 %62,07 %  
Jiná517,24 %17,24 %  
Černá413,79 %13,79 %  
Modrá310,34 %10,34 %  
Růžová13,45 %3,45 %  

Graf

V šedém poli níže jsou uvedena jména barev a každé toto jméno je zobrazeno jinou barvou. Spočítejte co nejrychleji kolikrát se shoduje jméno barvy s barvou písma.

23. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81034,48 %34,48 %  
7827,59 %27,59 %  
6413,79 %13,79 %  
426,9 %6,9 %  
126,9 %6,9 %  
313,45 %3,45 %  
513,45 %3,45 %  
913,45 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.56
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.18
Směrodatná odchylka:1.78
Medián:7
Modus:8

Graf

24. Nyní Vám předložíme seznam několika různých potravin. Zaškrtněte ty potraviny, jejichž spotřeba v ČR se podle Vás v roce 2015 sníží (v porovnání s předchozími roky).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Balená voda1862,07 %62,07 %  
Chléb1241,38 %41,38 %  
Pomeranče827,59 %27,59 %  
Černý čaj413,79 %13,79 %  
Káva413,79 %13,79 %  

Graf

Jsou podle Vás následující výroky pravdivé?

25. Většina Čechů a Češek si v následujících 7 dnech dá...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

A co Vy?

26. Dáte si v následujících 7 dnech...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Jsme na konci dotazníku. Zkuste si ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hypotéza: tento výzkum povede (po zveřejnění) k dalšími skokovému snížení spotřeby chleba

Chleba je každodenní potravinou.

chování lidí (což je dost obecně, protože nemám nejmenší tušení)

Kolik lidí si po tomto dotazníků koupí vypsané potraviny.

Lidé nedávají pozor, odpovídají podle sebe a ne otázky.

lidi jsou ovce

ne

nemám tušení

Nevím.

podle sebe soudím všechny

POROZUMĚNÍ GRAFICKÝM INFORMACÍM

Porozumění grafickým informacím

porozumeni grafickym informacim, odhad na zaklade svych zkusenosti

vb

X% dotázaných se nechá ovlivnit skladbou otázek v dotazníku.

zda vůbec dávám pozor co vyplnuji, takový nějaký sociální výzkum, vůbec neslo o ty otázky, ale o jejich souvislosti. docela by me zajímal výsledek

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Porozumění grafickým informacím (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://porozumeni-grafickym-informa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.