Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Porozumění využití umělé inteligence v online marketingu

Porozumění využití umělé inteligence v online marketingu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Steinbartová
Šetření:29. 04. 2020 - 06. 05. 2020
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za účast! Ráda bych informovala netušící a podala report o tom, jak dnešní veřejnost rozumí způsobům, jakými umělá inteligence ovlivňuje online reklamy, se kterými se denně setkáváme. 

Pro zkvalitnění výsledků dotazníku čtěte a zodpovídejte prosím otázky v pořadí, ve kterém jsou uvedeny.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2661,9 %61,9 %  
Muž1638,1 %38,1 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-302354,76 %54,76 %  
31-451023,81 %23,81 %  
46-60716,67 %16,67 %  
Přes 6012,38 %2,38 %  
Méně než 1512,38 %2,38 %  

Graf

3. V rámci studia či pracovní praxe jsem se již setkal s definicí pojmu "umělá inteligence".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím1842,86 %42,86 %  
Spíše souhlasím1228,57 %28,57 %  
Spíše nesouhlasím614,29 %14,29 %  
Nevím/neutrální49,52 %9,52 %  
Nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

4. Kolik času strávíte surfováním na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 3 hodiny denně2150 %50 %  
1-3 hodiny denně1945,24 %45,24 %  
Méně12,38 %2,38 %  
1-7 hodin týdně12,38 %2,38 %  

Graf

5. Bývám běžně vystaven online reklamám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2866,67 %66,67 %  
Spíše souhlasím716,67 %16,67 %  
Spíše nesouhlasím511,9 %11,9 %  
Nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

6. Byl jsem si vědom toho, že reklamy, které vídám online, mi mohou být zobrazovány na základě (např.) mé nákupní historie a historie prohlížeče, informací z mých sociálních médií, jazyků, kterými online mluvím, videí, na které se dívám, nebo toho, co sdílím a "likuji".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3890,48 %90,48 %  
Spíše souhlasím37,14 %7,14 %  
Nevím/neutrální12,38 %2,38 %  

Graf

7. Považuji takové přizpůsobení zobrazovaných reklam za příznivé pro mne jako zákazníka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím1433,33 %33,33 %  
Spíše nesouhlasím1023,81 %23,81 %  
Nevím/neutrální1023,81 %23,81 %  
Spíše souhlasím614,29 %14,29 %  
Souhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

8. Považuji využití mých osobních dat pro přizpůsobení reklam, kterým jsem vystaven, za žádoucí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím2457,14 %57,14 %  
Spíše nesouhlasím819,05 %19,05 %  
Nevím/neutrální819,05 %19,05 %  
Spíše souhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

9. Necítím se dostatečně informován o tom, jaká data jsou sbírána a jak se s nimi dále nakládá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2047,62 %47,62 %  
Spíše souhlasím1023,81 %23,81 %  
Nevím/neutrální614,29 %14,29 %  
Spíše nesouhlasím49,52 %9,52 %  
Nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

10. Rozumím termínu "umělá inteligence".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2150 %50 %  
Souhlasím1330,95 %30,95 %  
Nevím/neutrální614,29 %14,29 %  
Spíše nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

11. Alespoň zhruba rozumím roli umělé inteligence v online marketingu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2150 %50 %  
Souhlasím921,43 %21,43 %  
Spíše nesouhlasím511,9 %11,9 %  
Nevím/neutrální511,9 %11,9 %  
Nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

12. K čemu si myslíte, že je AI v marketingu využívána? (Zvolte 0 - libovolný počet odpovědí nebo přidejte svou vlastní.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umožnění zobrazování relevantnějších reklam3788,1 %88,1 %  
Identifikace a zaměření zákazníka3583,33 %83,33 %  
Chatboti - komunikace se zákazníkem2764,29 %64,29 %  
Generování obsahu2354,76 %54,76 %  
Předpověď prodejů1945,24 %45,24 %  
Nahrazení lidských pracovníků1638,1 %38,1 %  
Dynamické ceny1433,33 %33,33 %  
012,38 %2,38 %  
netuším12,38 %2,38 %  
dnes už prakticky ke všemu, i když na různých webech různě12,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Považuji využití mých osobních dat pro přizpůsobení reklam, kterým jsem vystaven, za žádoucí.

  • odpověď Nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 7. Považuji takové přizpůsobení zobrazovaných reklam za příznivé pro mne jako zákazníka.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. V rámci studia či pracovní praxe jsem se již setkal s definicí pojmu "umělá inteligence".

4. Kolik času strávíte surfováním na internetu?

5. Bývám běžně vystaven online reklamám.

6. Byl jsem si vědom toho, že reklamy, které vídám online, mi mohou být zobrazovány na základě (např.) mé nákupní historie a historie prohlížeče, informací z mých sociálních médií, jazyků, kterými online mluvím, videí, na které se dívám, nebo toho, co sdílím a "likuji".

7. Považuji takové přizpůsobení zobrazovaných reklam za příznivé pro mne jako zákazníka.

8. Považuji využití mých osobních dat pro přizpůsobení reklam, kterým jsem vystaven, za žádoucí.

9. Necítím se dostatečně informován o tom, jaká data jsou sbírána a jak se s nimi dále nakládá.

10. Rozumím termínu "umělá inteligence".

11. Alespoň zhruba rozumím roli umělé inteligence v online marketingu.

12. K čemu si myslíte, že je AI v marketingu využívána? (Zvolte 0 - libovolný počet odpovědí nebo přidejte svou vlastní.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. V rámci studia či pracovní praxe jsem se již setkal s definicí pojmu "umělá inteligence".

4. Kolik času strávíte surfováním na internetu?

5. Bývám běžně vystaven online reklamám.

6. Byl jsem si vědom toho, že reklamy, které vídám online, mi mohou být zobrazovány na základě (např.) mé nákupní historie a historie prohlížeče, informací z mých sociálních médií, jazyků, kterými online mluvím, videí, na které se dívám, nebo toho, co sdílím a "likuji".

7. Považuji takové přizpůsobení zobrazovaných reklam za příznivé pro mne jako zákazníka.

8. Považuji využití mých osobních dat pro přizpůsobení reklam, kterým jsem vystaven, za žádoucí.

9. Necítím se dostatečně informován o tom, jaká data jsou sbírána a jak se s nimi dále nakládá.

10. Rozumím termínu "umělá inteligence".

11. Alespoň zhruba rozumím roli umělé inteligence v online marketingu.

12. K čemu si myslíte, že je AI v marketingu využívána? (Zvolte 0 - libovolný počet odpovědí nebo přidejte svou vlastní.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Steinbartová, K.Porozumění využití umělé inteligence v online marketingu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://porozumeni-vyuziti-umele-int.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.