Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy chování

Poruchy chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Fuxová
Šetření:04. 03. 2012 - 11. 03. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 4.ročníku střední školy a vyplněním tohoto dotazníku mi moc pomůžete ve zhotovení mé závěrečné práce. Dotazník zabere max 5minut vašeho času a mě velmi pomůže.Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem ETOPEDIE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7569,44 %69,44 %  
ano3330,56 %30,56 %  

Graf

2. Pro poruchy chování se používá také název ...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Etopedie5954,63 %54,63 %  
Psychopedie3936,11 %36,11 %  
Surdopedie98,33 %8,33 %  
Tyflopedie10,93 %0,93 %  

Graf

3. Setkali jste se ve vašem okolí s mladistvým s poruchou/chami chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6459,26 %59,26 %  
ano4440,74 %40,74 %  

Graf

4. Pokud ano, co následovalo po jeho přečinu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Agresivita

alkohol

byl potrestán.

Dostal zákaz, TV, PC, nesměl ven, musel uklízet po rodičích

ehm stalo se mi v práci takže platí mlčenlivost ale měli jsme tam klienta který z ničeho nic začal být agresivní

nic

nic zklidnění nebo asi nechápu otázku :)

Nic, chová se tak často. Chodí k psichiatrovi

nic, rodičům je to jedno

praní slipů

reedukace, terapie

snížená známka z chování ve škole, sledování sociálním úřadem, nařízená docházka k psychologovi

Umístění do DD se školou

Umístění do diagnostického ústavu.

vyloučení ze školy

5. Víte, do jakých zařízení se umisťují mladistvý s poruchami chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumisťují se5147,22 %47,22 %  
Dětský domov se školou3532,41 %32,41 %  
Dětský domov1715,74 %15,74 %  
do vězení54,63 %4,63 %  

Graf

6. Víte, co znamená antisociální čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Protispolečenský čin7569,44 %69,44 %  
Nepřiměřené chování2220,37 %20,37 %  
Nespolečenský čin1110,19 %10,19 %  

Graf

7. Znáte rozdíl mezi ÚV(ústavní výchovou) a OV ochrannou výchovou)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7468,52 %68,52 %  
ano3431,48 %31,48 %  

Graf

8. Pokud ano, vysvětlete prosím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ochranná - nařízená soudem

Ochranná výchova - výchova pod dohledem

Ústavní - zařazen do ústavní léčby Ochranná - spolupráce s odbornými pracovníky

ústavní - hospitalizace

ústavní - umístění ve výchovném zařízení ochranná - je pod odborným dozorem pracovníka

ústavní v ústavu ochraná doma

Ústavní výchova - děti,které nemají nebo nemohou být doma. Ochranná výchova - děti,které tam určil soud, protože něco vyvedli.

ústavní výchova je pobyt dítěte například v DD nebo nějakém diagnostickém ústavu apod., když už není jiné východisko, kdežto ochranná výchova je poskytována dětem s vrozenými poruchami a snaží se s těmito problémy pracovat

Ústavní výchova je pro děti bez domova, ochranná výchova je pro děti problematické.

Ústavní výchova je pro děti, které nemají rodiče´, nebo příbuzné, kteří by se o ně starali. Ochranná výchova bude zřejmě právě ústav pro mladistvé, kteří se nějak závažně provinili.

ústavní výchova je pro ty, kteří mají určitý druh postižení ochranná výchova je pro ty, kteří jsou svým chováním nebezpeční pro druhé

ústavní výchova probíhá v dětských domovech a ochranná výchova v diagnostických ústavech

ústavní výchovou se řeší problematický mladistvý, Ochrannou výchovu poskytzje společn ost dětem, které nemohou být řádně vychovávány zákonnými zástupci (chyba v rodině)

Ústavní- polepšovna Ochranný- dohled

ÚV - v zařízení OV - není prováděna v zářízeních

Úv preventivní, OV - převýchovná

úv- výchova nezvladatelných dětí ov- výchova dětí z narušených rodin

ÚV-cíl:náprava OV-cíl:prevence

9. Jak nejdéle může trvat ÚV a OV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 18 let, max. do 19 v rámci studia4642,59 %42,59 %  
Nejdéle do 18 let3330,56 %30,56 %  
Tak dlouho, dokud se jedinec nenapraví1917,59 %17,59 %  
Nemusí být, pokud ji jedinec odmítne76,48 %6,48 %  
Nejdéle 1 rok od nastoupení do zařízení32,78 %2,78 %  

Graf

10. Víte, co znamená pojem Předběžné opatření a komu je určen?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A

ano

ano

Ano, jedná se o zařízení pro děti, které by mohli být ohroženy nebezpečím z prodlení. Rozhoduje o něm samosoudce.

ano, pro děti

člověk je umístěn ve vhodném prostředí

dočasné opatření orgánu, než se vydá definitivní rozhodnutí

Dotyčný je pod vzdáleným dohledem sociálních pracovníků,určen je zřejmě darebům.

Je opatření soudu, kterým jsou řešeny určité poměry, než je vydáno definitivní rozhodnutí

je takové opatření,které určí soud,kterým jsou řešeny poměry např.v rodině,kde dochází k násilí

Je to opatření před uskutečněním špatného rozmyšlení.

Je to opatření, které má člověku zabránít v páchání dalších nepravosti, pokud se nerozhodne o jeho dalším osudu

Je určeno pro jedince před nástupem do basy nebo děcáku

Jen si myslím, že se jedná o zadržení nezletilé osoby, která se něčeho dopustila.

můžeme daného jedince předběžně někam "zavřít", než se jeho chování potvrdí

Myslím, že ano, je pro osoby s nějakou poruchou v chování.

nadržencum

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

Ne.

Něco jako prevence a je určen mladistvým.

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím co přesně pojem znamená, ale zřejmě se týká osob s poruchami chování

nevím přesně

nevím, asi lidem, kteří jsou nějak nebezpeční pro společnost

Nevím.

Nevím.

Neznam.

ochrana pro ohrožené dítě

Opatření dětí která byla raném dětství v psychicky narušena nebo narušována...

opatření nutná k tomu, aby se zabránilo dalšímu antisociálnímu činu dané osoby

opatření pro týrané nebo jinak zneužívané děti, slouží pro ochranu dětí v ohrožující situaci

opatření soudu nebo správního orgánu k dočasnému vyřešení nastalé situace

Opatření soudu, které dočasně řeší nějakou věc, než vydá rozhodnutí.

opatření, které zabrání předběžným událostem....lidem u kterých je známo, že může dojít ke změně jeho chování s důsledku té příčiny

Opatření, které zamezí útočníkovi kontakt s obětí ještě před rozhodnutím soudu.

Pro děti z týraných rodin, zneužívání, syndrom CAN

pro vytržníky

pro zlý děti

prozatímní řešení vydané před finálním a pravomocným verdiktem (takm, kde hrozí nebezpečí z prodlení při setrvání stavu)

Předběžné opatření je nastolení podmínek takových, které by měly zabránit v konání dané věci.

Předběžné opatření nařizuje soud - je určen pro každého, kdo se cítí ohrožen nebo jsou porušována jeho práva

předběžné opatření stanovuje soud

Předběžné opatření, je určeno třeba lidem, kteří mají poruchy chování a třeba i sami sobě škodí tak je izolují do psychiatrické léčebny.

předběžné rozhodnutí soudu, než dojde k rozhodnutí konečnému. Mladistvím

Předběžných opatření je mnoho, nerozumím otázce.

Soud může nařídit předběžné opaření když někomu (např. nezletilému dítěti) hrozí nebezpečí ať už v jeho vyrůstání, vývoji apod.

Soudní rozhodnutí, předcházející vynesení rozsudku...asi. Může být určen komukoliv.

Stav před rozhodnutím soudu či jiných orgánů.

Tak podle mne je to třeba prevence, nebo aspoň my to tak máme v práci

tomu kdo uz neco spáchal a je podezreni ze se to bude opakovat.

určeno je mladistvým, kteří spáchali nějaký trestný čin, ale ještě nebyli odsouzeni

vvvcvcxv

Zrychlené a předběžné rozhodnutí soudu, týká se věcí, které nesnesou odklad.

11. Je v Jihlavě zařízení pro jedince s poruchami chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6963,89 %63,89 %  
ano3835,19 %35,19 %  
ne10,93 %0,93 %  

Graf

12. Pokud ano, kde se nachází nebo alespoň jeho název

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi nad řekou (někde u kalvárie)

bnbvnbv

Březinky

březinky

DD se školou Jihlava

Dělnická 1

demlovka

dětský domov se školou

Dětský domov se školou

Dětský domov se školou - Hrádek nad řekou Jihlavou

Dětský domov se školou Jihlava

Diagnostický ústav Jihlava

ehmmm nevím ale učila nás učitelka z toho zařízení

jej to nevím

Možná v psychiatrické léčebně v Jihlavě.

Myslím si že je, ale nejsem si jist jestli to je Kopeček.

Na Brněnském kopci

Na Kalvárii

Na Kopečku

na kopečku

Nad kauflandem

naproti Březinkám

Naproti Kauflandu.

nevím

Nevím...Na kopečku? :D

Somov pro děti a mládež

Speciální škola na Březinkách

Tak vtom případě je, ale nevím, jak se jmenuje... třeba Ježeček? Takovej jihlavskej klokánek.

v jihlavě

ZŠ Březinova

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6963,89 %63,89 %  
Muž3936,11 %36,11 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-205147,22 %47,22 %  
20-302825,93 %25,93 %  
30-502321,3 %21,3 %  
nad 5065,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem ETOPEDIE?

2. Pro poruchy chování se používá také název ...?

3. Setkali jste se ve vašem okolí s mladistvým s poruchou/chami chování?

5. Víte, do jakých zařízení se umisťují mladistvý s poruchami chování?

6. Víte, co znamená antisociální čin?

7. Znáte rozdíl mezi ÚV(ústavní výchovou) a OV ochrannou výchovou)?

9. Jak nejdéle může trvat ÚV a OV?

10. Víte, co znamená pojem Předběžné opatření a komu je určen?

11. Je v Jihlavě zařízení pro jedince s poruchami chování?

13. Vaše pohlaví

14. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem ETOPEDIE?

2. Pro poruchy chování se používá také název ...?

3. Setkali jste se ve vašem okolí s mladistvým s poruchou/chami chování?

5. Víte, do jakých zařízení se umisťují mladistvý s poruchami chování?

6. Víte, co znamená antisociální čin?

7. Znáte rozdíl mezi ÚV(ústavní výchovou) a OV ochrannou výchovou)?

9. Jak nejdéle může trvat ÚV a OV?

10. Víte, co znamená pojem Předběžné opatření a komu je určen?

11. Je v Jihlavě zařízení pro jedince s poruchami chování?

13. Vaše pohlaví

14. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fuxová, M.Poruchy chování (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://poruchy-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.